Archiv: 2022/2023 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ŘÍJEN

Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět

Že však život není vždy „sladký“ a jednoduchý, se naši žáci přesvědčili během návštěvy Muzea Kroměřížska, kde se zúčastnili interaktivní výstavy Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět, která žákům ušila nejednu překážku ze světa handicapovaných přímo na tělo. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet pomůcky, které používají lidé s různým handicapem v běžném životě. Někteří si dokonce vyzkoušeli, jaké to je pohybovat se na vozíku nebo jak se chodí se slepeckou holí. Pro žáky 2. stupně byl tento program obrovským přínosem.

Výstava Svazu zahrádkářů

Začátek nového školního roku přinesl spoustu změn, a to nemluvě pouze o počasí. Přesto jsme všichni oprášili učebnice, sešity a psací potřeby a statečně se chopili nadcházejících těžkých úkolů, které letošní rok přivál a ještě přivane. Ale abychom hned z počátku nežehrali na nesnadné úkoly a kopu starostí, zamířili jsme do kulturního domu trochu provětrat své vědomosti z pěstitelských prací, zároveň obohatit své znalosti a pokochat se tím, co vypěstovali členové zdouneckého Svazu zahrádkářů. Vystavené úspěchy místních zahrádkářů doplnila jak tvorba místní malířky, paní Stratilové, tak tvorba samotných našich žáků, která tematiku babího léta příjemně dotvořila. A abychom neodcházeli s prázdnou, podělili se s námi zahrádkáři o sladké hroznové víno z jejich zahrádek a kdekterá žačka (či paní učitelka) odcházela s květinou v ruce.

Den stromů

Jak je těžké předávat vědomosti mladším spolužákům, otestovali deváťáci v projektovém dnu Den stromů. Pro žáky první a druhé třídy si připravili různé aktivity spojené se stromy, lesy a přírodninami obecně. Na jednotlivých stanovištích prostřednictvím zajímavých úkolů a her předávali starší a zkušenější žáci našim nejmladším nejen své znalosti, ale i informace o tom, jakou roli mají stromy v přírodě i v našem každodenním životě a jak důležité je chránit zeleň kolem nás. Všichni žáci si společně strávený čas mimo školní lavice náramně užili.

Sběr starého papíru a kaštanů

Jako každý rok nastal s příchodem podzimu čas sběru nejen starého papíru, ale i kaštanů. Ačkoli již dnes málokdo zahlédne žáky s "dvoukolákem" putovat od souseda k sousedovi, natož po odpoledních prolézat spadané listí pod mohutnou korunou jírovce, přesto se většina našich žáků i s rodiči zapojila s nadšením. Po celou dobu sběru starého papíru vypomáhali s vážením a překládáním do kontejneru žáci sedmého ročníku, kteří si svou práci velmi dobře zorganizovali a stali se pro daný podzimní týden pravou rukou pana školníka jak ráno před vyučováním, tak odpoledne po škole. Za jejich ochotnou pomoc jim patří velké díky. 

LISTOPAD

Exkurze ČOV

V listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze na ČOV ve Zdounkách, kde měli příležitost seznámit se s fungováním čističky odpadních vod, prohlédnout si provoz a srdce celé čističky, tzv. velín, a rozšířit si své znalosti z oblasti ekologie a chemie, kdy navázali na učivo o jednotlivých druzích vod a zopakovali si, k čemu slouží voda pitná, užitková aj.  Nechybělo ani obšírnější povídání, které shrnulo informace o tom, odkud a kudy přichází do čističky voda ze Zdounecka. Návštěva ČOV Zdounky byla pro žáky velmi zajímavým obohacením a zpestřením běžné výuky.

Divadlo nejmenšího diváka - Past na myši

Letošní předplatné Městského divadla Zlín jsme zahájili představením Past na myši. Přesně v 13:00 hod jsme se všichni slavnostně nastrojeni nasoukali do autobusu a vyrazili směr Zlín, neboť o půl třetí začínalo letos první představení. Herci podali velmi dobrý výkon, nasmáli jsme, zděsili jsme se, báli jsme se, byli jsme překvapeni. Detektivní příběh plný zamotaných zápletek rozuzlený až těsně ke konci zamotal hlavu nejednomu divákovi. Domů jsme odjížděli plni zážitků a bolavých rukou od samého tleskání. Doufejme, že další představení na sebe nenechá dlouho čekat.

Den bez rizika

Projektový den nazvaný Den bez rizika se zaměřil na problémy dnešní doby, se kterými se žáci mohou v běžném životě setkat. Mezi zpracovávaná témata patřil alkoholismus, tabakismus, netolismus, násilí a agrese, šikana, kyberšikana apod. Jednotlivé třídy druhého stupně zpracovávaly během dopoledního vyučování přidělená témata, ke kterým v předchozích dnech vyhledávali potřebné informace. Tyto projekty jsme pak společně prezentovali. Každá třída pojala svůj projekt osobitě. Šestá třída přidala ke svému tématu 3D ukázku fungující plíce, sedmáci představili svůj projekt jako otevřenou knihu, osmá třída prostřednictvím svých mluvčí podala výmluvnou přednášku, deváťáci se dokonce odhodlali k názorné situační ukázce. Den bez rizika přinesl jak nové informace a vědomosti, tak osvěžil již známé a do budoucna snad odradil od negativních vlivů, k čemuž jeho cíl směřoval.

Zpívání u stromečku a vánoční jarmark

Přelom listopadu a prosince se nesl v duchu nadcházejících Vánoc, a tak nastal čas připomenout si adventní zvyky, uspořádat vánoční jarmark a zazpívat si u stromečku, což jsme spojili s rozsvěcením obecního vánočního stromu. Do příprav na vánoční jarmark se zapojilo mnoho žáků jak prvního, tak druhého stupně, stejně jako rodičů. V pátek odpoledne pak parkoviště na náměstí zaplnily houfy návštěvníků, kteří odlehčili pod výrobky se prohýbajícím stolům. Žáci lákali ke koupi nejen svých výtvorů, ale vybízeli také k ochutnávce vánočního likéru z kuchyně jedné z maminek. V průběhu jarmarku měli návštěvníci příležitost poslechnout si hudební, vánočně i nevánočně laděné představení žáků druhého stupně a jako každý rok byla pro příchozí otevřena budova II. stupně k prohlídce, vzpomínce i pro zahřátí. I přes mrazivé počasí se jarmark vydařil dle našich a snad i vašich představ. A abychom nezapomněli… Po roce jsou tu zase Vánoce. :)

PROSINEC

Mikuláš

Rok se s rokem sešel a čerti opět růžky vystrkují a Mikuláš s anděly se z nebe spouští, aby odměnili hodné vlídným slovem i milým, ovocným dárkem. I v tomto školním roce se příprav školního Mikuláše ujala devátá třída a bylo na co koukat. Andělé zářili pod nánosy třpytek, čerti se podlamovali pod tíhou hříšníků a řinčely řetězy a Mikuláš si na pomoc přivedl i samotného Lucifera, který lákal dušičky k úpisům a sliboval hory doly. Žádný z nás nevyvázl bez škrábnutí, oprava - bez srdíčka nebo čertovského čmárance na tváři. Někteří Mikuláši zazpívali z plna hrdla, jiní se styděli, ale hříšníci svým trestům neunikli a už už je čerti na vidle napichovali a strkali do pytlů, že si je s sebou do pekel odvedou. Celý den jsme si náramně užili, na ovoci pochutnali a za rok zvíme, kdo "sekal latinu".

Olympiáda v ČJ

V prosinci se konalo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníku. Všichni se snažili dostat ze sebe to nejlepší. Gramatická část byla náročná, ale všichni se s ní poprali, jak nejlépe dovedli. Slohová část přinesla zajímavá zpracování daného tématu, přičemž jej žáci pojali převážně jako úvahu. Do okresního kola, které se konalo začátkem února, postoupily dvě žákyně deváté třídy, a to Nina Svítilová a Adéla Sedlářová. Obě dívky naši školu prezentovali ve velmi dobrém světle a za účast jim patří poděkování.

Sportem proti šikaně

Vánoce klepou na dveře a po roce je tu opět poslední školní den kalendářního roku 2016 a s ním vánoční turnaj druhého stupně Sportem proti šikaně. Stejně jako vloni i letos jsme turnaj uspořádali ve florbalu. Čtyři družstva chlapců a čtyři družstva dívek usilovala o co nejlepší výsledek. Podpory spolužáků se sportovcům a sportovkyním dostalo nevídané. Tleskalo se, jásalo, mávalo se transparenty a skandovalo od nevidím do nevidím. Jednotlivá družstva dokonce přišla se svými vlastními pokřiky a sjednotila se i v dresech. Všichni se náramně bavili, předali si poslední vánoční dárky a po skončení turnaje se s nadšením rozutekli domů užít si naplno vánočních prázdnin.

DpS Vážany - program pro seniory

Zpestřit adventní čas seniorům z DpS Vážany se rozhodli žáci šestého ročníku pečlivě nacvičeným tanečním představením a programem jedné z žaček, která se věnuje výcviku psů. Žáci měli možnost strávit se seniory část jejich dne, přičemž si prohlédli, jak dědečkové a babičky bydlí a jakým činnostem se mohou v DpS věnovat. Zbylý čas pak vyplnili povídáním si s obyvateli DpS, vyslechli si různé životní příběhy, strasti i radosti jejich života a v neposlední řadě svou energií a živostí naplnili jejich oči radostí a na jejich tvářích vykouzlili úsměvy.

LEDEN

Lyžařský výcvik        

Již tradičně se začátek nového roku pojí s nepřetržitým sledováním předpovědi počasí, abychom vybrali ten nejvhodnější termín pro lyžařský výcvik. Tentokráte se sedmáci na "lyžák" vydali v půlce ledna. Počasí jsme tedy objednali a žáci vyrazili na Rusavu. Někteří poprvé, někteří jako profesionálové. Celý týden uběhl jako voda, na ubytování nebylo možné lát a na svahu se také nebylo komu plést pod nohy. Po týdnu už samozřejmě odjížděli domů jako profesionální lyžaři všichni účastníci kurzu. A třeba podotknout že ve zdraví a bez zlomených končetin či vybavení.

Slunce - naše nejbližší hvězda

V lednu se žáci šestého ročníku zúčastnili programu Slunce - naše nejbližší hvězda, který byl organizován na I. stupni lektory z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Prostřednictvím přichystané prezentace si žáci rozšířili teoretické znalosti o vesmírných tělesech, především o Slunci. Přednáška pak dále shrnula žákům základní fakta o Sluneční soustavě, včetně nejnovějších poznatků z kosmických sond i výkonných dalekohledů, a vysvětlila, jak funguje rotace Země, objasnila střídání ročních období a zatmění Slunce a Měsíce. Program navázal na probírané učivo přírodovědy a přírodopisu, potažmo zeměpisu.

ÚNOR

Legenda V+W

Divadélko pro školy z Hradce Králové k nám nezavítalo poprvé, a proto jsme se ubírali ke kulturnímu domu poměrně invazivním krokem i za pomoci sněhových koulí. Tentokrát si pro nás připravili zajímavý program shrnující život dvou významných osobností české literárně-divadelně-hudební scény, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, potažmo také Jaroslava Ježka. Během hodinového programu jsme procestovali různá období jejich tvorby a zazpívali si některé z jejich nejznámějších písní. Nasmáli jsme se z plných plic, všichni si přišli na své. Ať se herci dvořili zelenovlasé "Gerdě" z deváté třídy, či popravili užvaněného páťáka z první řady. Příště na viděnou.

Divadlo nejmenšího diváka

            Již druhé představení letošních divadelních sezón nás zastihlo během sněhové kalamity. Vždy jsme vydali odhodlaný směr Zlín a do divadla dorazili plni očekávání. I toto představení generace vašich kouzel, herců nebylo ničeho k vytištění a zvláštní způsob vyprávění evokoval různé možnosti, jak příběh uchopit. Každý z nás si našel nějakou část, která její zaujala. Ač byla adaptace her ztvárněna v českých reáliích a vycházkách z několika známých stránek a narážek, nemusela oslovit menší diváky, ještě starší žáci překvapili přehledem a orientací ve starých českých filmech. Ať už představení naplnilo představy režiséra o příběhu z natáčení, vždyť původní inspirace vycházela z filmu, nebo působilo jako životopisný příběh Miloše, našlo svůj ohlas v potlesku. Co nás čeká příště? Doufejme, že další, stejně vydařená divadelní hra.