Archiv: 2022/2023 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

2020/2021

Duben

 

PROJEKT - DEN ZEMĚ 

Den Země - 22.4. Jedná se o největší svátek, který lidé slaví společně po celé planetě, bez ohledu na svůj původ, víru či národnost. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení životního prostředí. Veřejnost se může zapojit pochody, soutěžemi, nebo úklidovými pracemi. A stejně tak se zapojil i 2. stupeň. Žáci měli zadaný dlouhodobý projekt v rámci VV, kdy mohli buď týden třídit odpadky, nebo uklidit nějaké znečištěné místo ve svém okolí. Závěrem si během třídnických hodin zahráli únikovou hru na toto téma a pomohli alespoň virtuálně vyčistit jezero.

ODKAZ - ÚNIKOVKA - DEN ZEMĚ

Mgr. Monika Horáková

Březen

 

Příprava pokrmů distančně

V březnu 2021, v době, kdy neustále probíhala distanční výuka, soutěžili žáci 7. třídy mezi sebou  v rámci předmětu příprava pokrmů o nejlépe upravený sladký pokrm na talíři. Zadání distančního úkolu bylo jasné, pokuste se během stanovené doby připravit (s případnou pomocí rodičů, blízkých) libovolný sladký pokrm a co nejlépe jej upravte/naservírujte na talíři. Jako tip žáci dostali palačinky nebo lívance, které jsme v rámci přípravy pokrmů měli prezenčně s žáky připravovat. Bohužel nám současná situace společné vaření neumožnila. Přesto se většina žáků s chutí do výzvy sama pustila. V každé skupině si hlasováním zvolili svého vítěze. O tom, že se žáci opravdu snažili, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Děkuji žákům za snahu a kreativitu!

                                                                                                                  Mgr. Petra Říkovská

Trochu jiné úkoly - ÚNIKOVÁ HRA

Zpříjemnit výuku ne příliš zajímavého tématu není vždy jednoduché. Nicméně možností, jak na to, stále přibývá. V 9. ročníku v hodinách zeměpisu probíráme téma průmyslu, které je velmi obsáhlé. Proto jsem se rozhodla dětem zpříjemnit učivo a vytvořila jsem pro ně ÚNIKOVOU HRU. Už jste byli někdy zamčení v továrně a snažili se dostat se ven? Najděte správné předměty, splňte úkoly a získejte klíč, díky kterému se dostanete na svobodu a zopakujete si PRŮMYSL :) 

ODKAZ - ÚNIKOVKA

Mgr. Monika Horáková

 

Trochu jiné úkoly

V šestém ročníku probíráme ve výchově ke zdraví téma rodiny. V rámci propojení s českým jazykem měli žáci vytvořit básničku o své rodině. Báseň měla mít minimálně 2 sloky. Všechny žáky musím moc pochválit, vznikly krásné básně. Abyste se sami přesvědčili o tom, že nelžu, tak pár vybraných dávám k přečtení. Žáky ještě jednou moc chválím za velmi pěkné a poctivé splnění zadaného úkolu. Věřte, že už se na vás moc všichni těšíme.

                                                                                                               Mgr. Radana Mejzlíková

           

  

 

Projektový den - březen "měsíc čtenářů / knihy"

Ve dnech 17. a 18.3.2021 se provádí projektový den na téma: březen „měsíc čtenářů / knihy.“ Čtenářská gramotnost je u žáků velmi důležitá a tímto dnem jsme chtěli žáky rozvíjet v éto oblasti. Jak řekl Jan Amos Komenský: Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem. “ Proto doufáme, že jsme žáci zaujali a alespoň trochu v nich probudili touhu roztáhnout po knize a pocítit kouzlo, které v sobě ukrývá.

Projekt jsme realizovali ve všech ročních obdobích na druhém stupni. Projektový den struktury pod palcem paní učitelky českého jazyka a paní ředitelka. Žáci zpočátku rozvíjejí svou fantazii a vytvářejí příběh. V každé třídě byl stejný začátek. Kam příběh vedl dál, si můžete stáhnout viz níže. Druhou aktivitou bylo čtení vlastních knih, které jste si dopředu připravili. Po individuálním čtení jsme poté pracovali s programem na tvorbu komiksů viz odkaz. https://www.storyboardthat.com/cs/blog/e/create-komiksy  Tato aktivita je velmi bavila a měla žáci v tvorbě pokračovali i po hodině. Třetí aktivita, kterou jsme pro ženy připravili, byla ukázka z velmi vydaných knih od Filipy Rožka Gump - pes, který se naučil lidi žít . K ukázkám vedly různé otázky a úkoly, které žáci plnili ve skupinách.

Závěrem projektového dne byla domluva, a to taková, že po návratu dětí do škol uděláme společně dobrý skutek. Jelikož se téma poslední knihy týká týraných a opuštěných psů, dohodli jsme se, že společně se žákovským parlamentem udělejte sbírku a každý za svou třídu doneseme do vybraného útulku granule, pamlsky, deky nebo jen půjčku vyvětráním nějakého čtyřnohého miláčka, kterému vykouzlíme úsměv na čumáku a roztancujeme jeho ocásek.

Dovolím si ukončit článek krásným koncem z již již zmiňované knihy, které si budeme muset opakovat dennodenně, zvláště v této nemilé době .: „Buďte stát a vězte, že to je ten největší bahna se dá vyškrábat, když si v sobě řeknete… Nikdy to nevzdám ! “

Přikládám i odkaz na velmi pěknou a motivační písničku od Olgy Lounové Protože to nevzdám  https://www.youtube.com/watch?v=AdE-mhDooOo , která vznikla v rámci projektu organizace Se psem mě baví svět . Zakladatelská organizace je také Filip Rožek, autor knihy Gump. Přijměte od nás i pozvánku na stejnojmenný film, který již brzy poputuje do našich kin.

                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Radana Mejzlíková, Mgr. Petra Říkovská

Příběh VI. třída

Příběh VII. třída   komiks k příběhu vytvořený žákem sedmé třídy

Příběh VIII. třída

Příběh IX. třída

 

Zábavné projekty

Úkolů se během distanční výuky hromadí mnoho ..! Proto jsme se rozhodli, čas od času dětem ulehčit práci a spojit některé předměty společným dlouhodobým projektem. Takové bylo i spojení hudební a výtvarné výchovy pro 6., 7. a 8. ročník. Váš úkol byl vytvořen hudební nástroj z věcí, které máte doma. A nestačili jsme se divit. Děti vytvářejí krásné hudební nástroje a pobavily kreativní hudební nástroje. A nám nezbývá než se těšit, že se se vrátíme do školy, budeme si moci vystavit. 

Více fotografií ve fotogalerii. 

                   Mgr. Monika Horáková

Únor

Přihlášky na střední školy

Dne 9.2. jsme zorganizovali přípravu a předání přihlášek a zápisových lístků na střední škole pro naše devětáky. I přes všechny omezení a nařízení jsme se snažili poskytnout rodičům žáků IX. třídy rady, informace i pomoc a alespoň jednou zmírnit jejich nejistotu a případné obavy z toho, že jejich děti mají podmínky, které jsou těžší a omezení se jich dotýkají právě v tomto zlomovém roce, kdy se rozhoduje o dalším dalším směřování.

Takže, naši milí deváťáci, přejeme vám hodně štěstí a pevné nervy u zkoušky. A nezapomeňte, že jeden nestandartní rok nemůže pokazit, na čem jste společně s učitelem osm let pracovali.

Mgr. Jana Klanicová

Prosinec

 

Rotační výuka na 2. stupni

Od 30. 11 byla na naší škole na 2. stupni zahájena rotační výuka. Co si pod tímto slovním spojením představit? Jednotlivé třídy se střídají v distančním a prezenčním vzdělávání. Výjimka platí pro 9. třídu, která učí každý týden prezenčním způsobem. Na naší škole na 2. stupni to vypadá tak, že v lichém týdnu jsou ve škole žáci 7. a 6. třídy a 8. třída se v tomto týdnu učí distančně. V sudý týden se situace mění. 6. a 7. třída má distanční výuku a 8. třídu prezenční. Když jsou žáci ve škole, výuka probíhá podle běžného rozvrhu, upraveny jsou pouze odchody do školních jídel a návratů z ní, aby se zamezilo setkávání jednotlivých tříd. Malé změny se týkají i příchodu do školy před první vyučovací hodinou. Take je to nastaveno tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými třídami. Když jsou žáci doma, jsou jim zadávány úkoly a setkáváme se s nimi v rámci online výuky. Zadávání, plnění úkolů a setkávání se žáky probíhají již jen přes platformu MS Teams. Jsme rádi za každou možnost přímého setkání se žáky, a to nám nyní způsob rotační výuky umožňuje.

                                                                                                           Mgr. Petra Říkovská

 

Říjen, listopad

 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

V rámci projektového dne 16. listopadu jsme si také připomněli nadcházející výročí 17. listopadu, která každá třída pojímá po svém. Někdo vedl odbornou diskuzi, někdo zhlédl krátký dokument, někdo vypracoval kvíz, ale všichni společně se zamysleli na význam pojmů svobody a „Sametové revoluce“, nad letopočtem 1989, nad založením Občanského fóra a zvolení Václava Havla posledního prezidenta Československa a prvního prezidenta České republiky Věříme, že význam tohoto dne pro nás nikdy nezažijeme svou důležitost. 

Mgr. Zuzana Polišenská

 

Den laskavosti

V rámci projektového dne 16. listopadu jsem si způsobili aktivity a připomněli Den laskavosti. Jak v online hodinách zaznělo, j e vědecké podloženo, že laskavost prodlužuje život, dělá nás šťastnějšími a vytváří kvalitnější mezilidské vztahy. Je dobrá pro naše zdraví a hlavně je nakažlivá. Pokud budeme laskaví, náš pozitivní vliv bude působit na naše okolí. Žáci sami přicházejí na to, jak laskavost popsat, jak popsat laskavého člověka a pochopili si společně, zda takoví lidé v jejich blízkosti objevují. Na závěr došlo ik sebehodnocení a porozumění si, zda jsme sami laskaví a co děláme do budoucnosti pro zlepšení vlastní laskavosti. Někteří pak dostali během nového týdne bonusový úkol do třídních hodin, a udělat další laskavost pro kohokoliv z rodiny .

Mgr. Zuzana Polišenská

 

Poskytování poradenských služeb i při distanční výuce

V době distanční výuky poskytuje poradenské služby všechny pracovnice školního poradenského pracoviště - výchovná poradkyně, metodická prevence, kariérová poradkyně, školní psycholožka. Konzultační a poradenská činnost realizujeme pomocí dostupných technologií, která škola obsahuje / videokonference, e-mail, telefonické hovory /. Je možné také problémy nebo další různé záležitosti týkající se žáků, kteří studují i ​​třídním učitelům, popř. vyučující jednotlivé předměty, vzájemně pak hledáme řešení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Eva Oláhová

DISTANČNÍ VÝUKA NA 2. STUPNI

Od středy 14. 10. jsme opět přešli z prezenčního vzdělávání na dálku. Na rozdíl od jara je však distanční výuka povinná. Všichni žáci se jí musí účastnit. My vyučující máme tedy povinnost zaznamenávat, kdo se účastní výuky, kdo spolupracuje a plní zadané úkoly, kdo naopak ne.

Distanční výuka na 2. stupni probíhá prostřednictvím online videa, které se realizují ve všech hlavních a naukových předmětech. Žáci se s vyučujícími setkávají po dobu maximálně tří hodin denně, každý každý vyučující má možnost si podle svého vážení vyučovacích hodin navýšit nebo rozdělit žáky do skupin. Nezapomínáme ani na třídnické hodiny a pedagogickou intervenci, obě probíhají také v rámci online setkávání. Distančně probíhá také příprava na přijímací zkoušky, a to z českého jazyka a matematiky. Do hodin, které se podobají videohovory neprobíhají, jsou zadávány úkoly, které žáci samostatně plní a vyučují je poté odesílají na e-mail. Žáci si musí splnit úkoly samostatně rozvrhnout tak, aby si stihli odevzdat do požadovaného termínu. Potřebuje je pracovat v rámci úkolů především samostatná, může s pedagogikou obsah, zadání a podmínky kdykoli konzultovat. Velkou práci odvádějí i rodiče, kteří žákům pomáhají a podporují je, za což jim patří velký dík.

V online hodinách probíhající komunikace přes program Jitsi Meet nebo pomocí Skypu. V současné chvíli pokračujte přecházíme na platformu MS Teams, díky které budeme moci současně provádět videohovory, ale i zadávat úkoly, opravit je, reagovat na ně a také psát testy. MS Teams zprostředkuje vše na jednom místě, naše distanční výuka by tedy měla být ještě efektivnější, přehlednější a pro všechny jednodušší.

I když si všichni uvědomujeme, že prezenční forma výuky je nenahraditelná, snažíme se o to, aby ta distanční byla co nejdůležitější smysluplná a efektivní. Neustále se zdokonalujeme, objevujeme nové formy a způsoby učení. Snažíme se v hodinách používat videa, online cvičení, kvízy, testy a pracovní listy, které se snaží žáky k práci povzbudit, nadchnout a udělat tak online výuku zábavnější. Výuku na dálku bereme jako velkou roli, jako příležitost poznat žáky v jejich domácím prostředí, jako možnost rozvíjet jiné formy komunikace, zlepšit se v ICT dovednostech a jako příležitost prohloubit vztahy mezi školou a rodiči.

                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Petra Říkovská, Mgr. Radana Mejzlíková

 

Elektronická žákovská knížka - Edookit

Od konce října jsme na naší škole zavedli elektronickou žákovskou knížku prostřednictvím informačního systému Edookit. Rodiče jsou zde informováni o hodnocení, chování a aktivitě vašich dětí ve výuce. Tento informační systém nám pomáhá sdílet tyto informace s rodiči i při distanční výuce, kdy zápis do papírové žákovské knížky není možný. I v této době mají tedy rodiče přehled o práci svých dětí v jednotlivých předmětech.

Mgr. Jana Klanicová, Bc. Veronika Klvačová

 

Týmy MS

Pro efektivní a přehlednější organizaci distančního vzdělávání se naše škola rozhodla zavést novou aplikaci - MS Teams. Tato aplikace nám umožňuje provádět videohovory (plánovat schůzky), zadávat žákům úkoly a testy a komunikovat s nimi na jednom místě.

Všichni pedagogové 2. stupně se zúčastnili školení, které nám pomohly s touto aplikací seznámit a pracovat.

V rámci projektového dne 16. listopadu třídní učitelé s dalšími pedagogy seznámí jednotlivé třídy s prací v této aplikaci. Žákům jsme představili jednotlivé funkce, které se zde nacházejí a mohli jsme si sami vyzkoušet. Společně jsme zde také prováděli videohovor. Pro žáky je k dispozici i online verze programů Word, Excel, Powerpoint a další, které mohou využívat při tvorbě zadaných úkolů, referátů, tabulek a prezentací.

Věříme, že nám tato komunikační platforma umožňuje dálkovou výuku a pomůže nám toto nesnadné období lépe zvládnout.

Mgr. Jana Smažilová, Bc. Veronika Klvačová

 

Podpůrná opatření poskytujeme i distančně

Během distanční výuky se daří naplňovat i podpůrná opatření pro ženy se speciálními vzdělávacími potřebami. Provádějte komunikační online nástroje probíhající jak předmět speciálně pedagogické péče, tak i pedagogická intervence. V rámci předmětu speciálně pedagogické péče procvičujeme především čtení s porozuměním, práci s textem, cvičení sluchového a zrakového vnímání, diferenciaci a paměť, koncentraci pozornosti, nebo procvičování gramatických jevů. Pedagogická intervence slouží hlavně k procvičování či dovysvětlení probraného učitele podle potřeb konkrétních žáků.

Mgr. Vendula Kovaříková, Mgr. Věra Valachová

 

Září

 

ADAPTAČNÍ KURZ

Jako každý rok proběhl i letos adaptační kurz 6. ročníku. Bohužel se však jako každý rok nekonal v přírodě na Rusavě, ale ve sportovní hale Zdounek. 

Virová situace tomu chtěla, že žáci neopustili „školní prostory“ a vrhli na posilování kolektivu tam, kde bude probíhat po zbytek školních let. 

Adaptační kurz trval dva dny. Během kurzu jsme vystřídali několik sportovních aktivit, ve kterých se žáci lépe poznávali a více komunikovali. Žáci si zkusili roli reportéra, kdy zpovídali jejich novou třídní učitelku, pak tvořili kruh „důvěry“, ve kterém vylezlo na povrch hned několik nevyřčených tajemství, nebo společně splétali pavučinu o tom, čeho si váží na druhém nejvíce. Celé dva dny se nesly v duchu zábavy a přátelství, které byly na konci řádně oceněny hned dvěma hrami, která třída dostala. 

Společně jsme se také jednoznačně shodli, že jakmile se situace umoudří, zkusíme vyjet na nějaký výlet a pokračovat v tom, co jsme na adaptačním kurzu začali. 

        Mgr. Monika Horáková