Archiv: 2022/2023 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se děje 2. stupeň

2023/2024

 

Projektové dopoledne – Den Země
Dne 26. dubna se na naší škole konalo projektové dopoledne s tématem Den Země. Žáci 6. a 7. třídy se zapojili do různých aktivit, které jim pomohly lépe pochopit problémy, kterým Země čelí.
Prvním úkolem dne byla tematicky zaměřená úniková hra, která byla rozdělena na dvě části. První část se věnovala třídění odpadů a druhá část se zabývala problematikou ohrožených zvířat. Žáci se v rámci této aktivity nejen bavili, ale také si uvědomili důležitost správného třídění odpadů a ochrany ohrožených druhů.
Další zajímavou aktivitou byla stanovištní hra, kde žáci na několika stanovištích zjišťovali informace o Zemi, o jejím znečištění a přelidněnosti. Tato hra nejen prohloubila jejich znalosti o stavu naší planety, ale také je motivovala k zamyšlení nad tím, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí.
Poslední hodinu žáci strávili hrou nazvanou Ekocesta, kde si získané informace procvičili a upevnili. Tato aktivita nejenže zábavnou formou upevnila jejich znalosti, ale také je motivovala k tomu, aby se aktivně podíleli na ochraně Země.
Žáci 8. třídy se věnovali výtvarnému ztvárnění ekologických problémů. Jejich originální díla nejenže představovala problémy jako znečištění vody, vzduchu či odlesňování, ale také vzbuzovala uvědomění o nutnosti jejich řešení.
Žáci 9. třídy se naopak zaměřili na vytvoření výukových plakátů, které znázorňovaly dobu rozkladu různých druhů odpadků. Tato aktivita nejen podnítila kreativitu, ale také pomohla ostatním žákům lépe porozumět tomu, jak dlouho trvá, než se určité materiály v přírodě rozloží.
Celkově lze říci, že projektový den byl úspěšný, žáci si odnesli důležité poznatky o ochraně životního prostředí, které budou moci využít v každodenním životě. Člověk je součástí přírody a měl by si uvědomit, že to, co po něm může zůstat i tisíce let, zdaleka není jen to, na co by měl být hrdý.


Mgr. Veronika Sehnalová

 

 

Ukliďme Česko

V pátek 5. dubna se žáci 2. stupně připojili k celostátní akci Ukliďme Česko. Všichni se sešli s cílem vyčistit okolí Zdounek a přispět k udržení čistoty našeho prostředí. S krásným a teplým počasím jsme se vydali do terénu, abychom udělali něco dobrého pro naši střediskovou obec.
Od počátku akce bylo zjevné, že naši žáci přistupovali k úklidu s velkým nadšením a odhodláním. Vyzbrojeni rukavicemi, pytlíky na odpadky jsme se rozdělili na menší skupinky a vydali se do různých částí okolí Zdounek.
Během čtyřhodinového úklidu jsme sesbírali odpadky různého druhu a velikostí. Od drobných plastových obalů po výfuk či části televize. Naše skupiny pracovaly efektivně a koordinovaně, což nám umožnilo vyčistit velkou plochu našeho okolí.
Je povzbudivé vidět, jak naši žáci přistupují k otázce životního prostředí s takovou vážností a angažovaností. Tato akce nejenže pomáhá udržovat naše okolí čisté, ale také vychovává budoucí generace k odpovědnosti a péči o životní prostředí.
Na konci dne jsme se vrátili s pocitem hrdosti na naši práci a spokojeností, že jsme udělali něco dobrého pro naši obec. Akce Ukliďme Česko nám ukázala, že i malé úsilí může mít velký dopad, a jsme rádi, že jsme mohli být součástí této inspirativní události.

Mgr. Veronika Sehnalová

 

Preventivní program Policie České republiky
Policie ČR měla u nás, v 8. třídě, preventivní program, který přiblížil důležité téma trestných činů a přestupků mládeže. Paní policistka vysvětlila rozdíl mezi těmito pojmy a představila nejčastější přestupky, jako je konzumace alkoholu, drog a vandalismus. Skrze praktické příklady nám ukázala důsledky takového jednání a vyzvala nás k odpovědnému chování. Program měl za cíl posílit bezpečnost a uvědomění si zodpovědného chování.

Romana Červinková a žáci 8. třídy


Březen - měsíc čtenářů
Březen se pro naši školu stal měsícem plným vůně knižních stránek, poznávání, inspirace a dobrodružství neznámých světů. Bylo to období, kdy jsme se ponořili do různých literárních dobrodružství a objevovali světy skrze oči našich oblíbených autorů.
Žáci nezůstali jen ve svých třídách, ale vyrazili i do Domu kultury, kde na ně čekala záplava poznání a objevů. Sedmý a šestý ročník se vydal na africké putování po stopách cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Kromě množství poutavých informací si žáci mohli domů odnést i zajímavou knihu. Osmý a devátý ročník nasával atmosféru Itálie prostřednictvím cestopisů Karla Čapka. Žáci se dozvěděli, že k natočení filmu je třeba podrobný scénář, kvalitní kameraman a jak napsal sám Čapek „hlavně prachy”. V závěru besedy se všichni podívali na úryvek z cestopisného filmu Italské listy aneb Zdraví a líbá KČ.  
Celý březen byl pro žáky druhého stupně neobvyklý i díky naší interaktivní on-line nástěnce na Padletu. Zde měli žáci možnost sdílet své myšlenky a dojmy týkající se čtení. Nástěnka byla rozdělena do čtyřech sekcí: Proč je čtení dobré, Můj oblíbený žánr, Foto knihy a Oblíbené místo ke čtení. Tento virtuální prostor se stal místem setkávání a inspirace a zaplnil se četnými příspěvky, fotografiemi a tipy k četbě.
Na závěr měsíce knih přispěly Eliška Borovičková a Hanka Zrnová z 8. ročníku k celé akci složením tematicky zaměřené písničky o knihách, četbě a lásce k nim. Jejich umělecký počin dodal našemu knižnímu putování ještě více šarmu a radosti.
Ačkoli měsíc knih končí, zůstává nám jeho odkaz a naděje, že knihy budou i nadále naším společným průvodcem na cestě poznáním a fantazií. Pevně věříme, že mají stále své místo v srdcích našich žáků a že touha po poznání a fantazii je stále živá.
Bc. Romana Červinková a žáci 2.st.
Lyžařský kurz na Horní Bečvě
Týden před jarními prázdninami se žáci 7. – 9. třídy vydali v rámci lyžařského kurzu do malebného prostředí Horní Bečvy. Ubytovali jsme se v rekreačním středisku Pekárny Rališka, které žáků poskytlo nově vybavené pokoje s vlastní koupelnou, výborné jídlo a spoustu prostoru, kde mohli trávit společný čas hraním deskových her, fotbálku nebo stolního tenisu. Přestože sníh nebyl kvůli vysokým teplotám ideální, nevadilo nám to a navzdory tomu jsme lyžovali s vervou a nadšením. Středeční odpoledne nám přineslo trochu oddechu. Vyrazili jsme na procházku k nedaleké vyhlídce nad vodní nádrží, ze které jsme měli úžasný výhled na okolní krajinu. I přes teplé počasí a nedostatek sněhu jsme si užili nezapomenutelný týden plný lyžování a společných aktivit. Lyžařský kurz na Horní Bečvě se stal nejen skvělou příležitostí ke zlepšení našich lyžařských dovedností, ale také k poznání okolní přírody a vytvoření nových přátelství. 
                        Mgr. Veronika Sehnalová

 

 

Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem - Exkurze

 

Dne 12. ledna 2024 se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. třídy exkurze a praktických dílenských cvičení v areálu Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem, kde byli zapojeni přímo do výroby kuchyňských potřeb ze dřeva. Žáci tak měli možnost předvést svou zručnost a vyzkoušet si různé výrobní postupy např. řezání, pilování, broušení, leštění apod. Každý z žáků si odnesl domů vlastní výrobek. Součástí exkurze byla i přednáška o škole, nabízených studijních oborech a možnostech studia.

 

P.S. Nezapomeňte si prohlédnou fotografie v naší Fotogalerii

 

Mgr. Pavel Kucík


Začínáme s 3D tiskem
Nová éra technologie se otevírá pro naši Základní školu na 2. stupni, kde začínáme s výukou 3D tisku díky tiskárnám Prusa (3D tiskárny Original Prusa přímo od Josefa Průši (prusa3d.com). Tato inovativní technologie nám umožňuje rozšířit obzory výuky a přináší do našich tříd vzrušující zážitky a možnosti v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky. S tiskárnami Prusa jsme se rozhodli začít výuku technologie a designu. Žáci se učí pracovat s CAD (Computer-Aided Design) softwarem, který jim umožňuje vytvářet 3D modely svých nápadů. Poté mohou tyto modely převádět na soubory, které jsou tiskárnám Prusa srozumitelné. Tiskárny Prusa nám umožňují přeměnit digitální návrhy na fyzické objekty. Výuka 3D tisku nám poskytuje jedinečnou příležitost rozvíjet dovednosti a kompetence, které jsou důležité v dnešním digitálním světě. Žáci se učí problémovému řešení, kritickému myšlení, týmové spolupráci a komunikaci. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru a pro budoucnost, která bude stále více záviset na technologii. Začátek s 3D tiskem na 2. stupni naší ZŠ s tiskárnami Prusa je vzrušujícím krokem do budoucnosti. Tato technologie nám umožňuje otevřít dveře pro naše žáky a poskytovat jim moderní a inspirující vzdělání. Jsme nadšeni tím, co přinese další rok výuky 3D tisku a jak naši žáci budou pokračovat ve svém objevování a tvoření.

 

Bc. Patrik Vlček

 

Výuka Robotiky s použitím robotických stavebnic VEX
Naši žáci mají možnost pracovat s robotickými stavebnicemi VEX, které jsou výborným nástrojem pro zábavnou a efektivní výuku. Tyto stavebnice obsahují různé senzory, motory a moduly, které lze snadno propojit a programovat. Díky nim mohou žáci vytvářet roboty a aplikace, které jsou plně funkční a interaktivní. Výuka robotiky není jen o programování a technických dovednostech. Také se zaměřujeme na rozvíjení kreativity našich žáků. Když vytváří své vlastní roboty a projekty, musí přemýšlet o designu, funkčnosti a inovacích. Týmová spolupráce je také klíčovým aspektem výuky robotiky, protože žáci často pracují ve skupinách a na složitějších projektech.
Zkušenosti z programování mají naši žáci již z programovacího jazyka Scratch, v němž pomocí jednoduchého a intuitivního grafického programovacího prostředí mohou vytvářet a editovat své programy. Tímto způsobem se učí základním principům algoritmizace a logického myšlení.
Jednou z nejdůležitějších výhod výuky robotiky s robotickými stavebnicemi VEX je, že žáci získávají praktické dovednosti, které jsou důležité v dnešním digitálním světě. Tyto dovednosti mohou být klíčem k budoucí kariéře v oblasti technologie a informatiky. Výuka robotiky na naší 2. stupni Základní školy s použitím robotických stavebnic VEX je jedinečnou příležitostí pro naše žáky. Pomáhá jim rozvíjet dovednosti a kompetence, které jsou důležité v 21. století, a zároveň jim přináší zábavu a nadšení pro technologii. Jsme hrdí, že můžeme poskytovat takovou moderní a interaktivní výuku naší mládeži.

 

Bc. Patrik Vlček

 

 

Preventivní program – Jak poznáme a vyhodnotíme fake news – na 2. stupni naší školy
V prvním pololetí tohoto školního roku jsem se žáky 6.-9 tříd realizoval preventivní program: Jak poznáme a vyhodnotíme fake news
Podle Wikipedie jsou: „Fake news (doslovně „falešné zprávy“) jsou žánr tzv. žluté žurnalistiky (bulvární či neetické novinařiny) úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Do žánru fake news nepatří parodie či satira. Doménou fake news v současné době bývají dezinformační weby, sociální sítě, šířeny ale mohou být prostřednictvím všech mediálních platforem. (Fake news – Wikipedie (wikipedia.org)
Preventivní program probíhal v počítačové učebně ve škole, kde měli žáci v reálném prostředí internetu najít (vyhledat a uvést zdroj) fake news v celkem pěti variantách, seřadit je podle důvěryhodnosti a první tři z nich stručně popsat a vysvětlit.
Mohu konstatovat, že žáci všech tříd druhého stupně naší školy přistoupili k zadanému úkolu s odhodláním a podle jejich reakcí bylo zřejmé, že toto téma není pro ně nezajímavé. Všichni přítomní žáci (podle tříd) práci s fake news zvládli velmi dobře (dokázali fake news rozpoznat) a protože se tento fenomén neustále zdokonaluje, určitě se v krátkém čase k tomuto tématu opět vrátíme.
O výstupech z jednotlivých tříd jsem informoval třídní učitele žáků, kteří dostali jejich vytištěné výstupy, aby mohli v případě potřeby ve svých třídnických hodinách o tomto tématu dále diskutovat.

Pavel Čapka, školní psycholog

 

 

Planeta Země 3000 - Kambodža
Dne 18. 01. 2024 se žáci 7. a 8. třídy vydali do Kulturního domu v Kroměříži, kde se zúčastnili poutavé přednášky o Kambodži. Tato událost nejenže otevřela dveře do tajemného světa vzdálené země, ale také poskytla hlubší vhled do její kruté historie a neskutečných krás, které Kambodža nabízí.
Přednáška, kterou si žáci mohli vyslechnout, byla sestavena tak, aby propojila temné kapitoly minulosti s úchvatnými přírodními krásami současnosti. První část byla věnována bolestivé historii Kambodže, zejména období vlády Rudých Khmerů. Žáci byli seznámeni s událostmi, které ovlivnily následující generace obyvatelstva a s krutostí režimu, který zasáhl do každodenního života mnoha lidí. Následně byl představen světlejší obraz Kambodže a žáci objevili nádherné scenérie, které tato země nabízí – od majestátních chrámů Angkor Wat po malebné přírodní rezervace. Fotografie a videa zachytila neuvěřitelnou biodiverzitu, exotickou faunu, flóru a zanechala žáky fascinované a plné obdivu.
Tato akce nejenže poskytla žákům jedinečnou příležitost rozšířit své znalosti o světě, ale také je povzbudila k zamyšlení nad významem tolerance, porozumění a vzájemného respektu. Přednáška o Kambodži v Kulturním domě v Kroměříži se stala nezapomenutelným zážitkem, který obohatil nejen jejich vědomosti, ale i jejich perspektivu o různorodosti a bohatství světa kolem nich.

 

Mgr. Veronika Sehnalová

 

 

 

Sportem proti šikaně – úspěšný turnaj ve vybíjené sjednotil žáky naší školy

 

Dnešní žáci čelí mnoha výzvám a jednou z nich je i boj proti šikaně. Proto se naše škola rozhodla uspořádat turnaj ve vybíjené, do něhož se zapojily týmy z každé třídy druhého stupně. Tato událost, konaná každoročně v poslední školní den před Vánoci, se nesla ve znamení fair play a příležitostí pro posílení týmového ducha.

Ve vyrovnaném zápase se nakonec nejlépe dařilo žákům sedmé třídy, kteří získali první místo. Jejich výkon byl nejenom výsledkem skvělého sportovního umění, ale také důkazem toho, že spolupráce a respekt jsou klíčovými prvky, které nám mohou pomoci překonat i nejtěžší situace.

Na druhém místě se umístila osmá třída, která podala skvělý výkon a se může pyšnit výborným sportovním úspěchem.

Bronzovou příčku obsadila třída šestá, která se také zaslouženě může těšit z úspěchu. Jejich bojovnost a odhodlání ukázaly, že i když nemáte tolik zkušeností jako ostatní, s pevnou vůlí a týmovým duchem můžete dosáhnout velkých věcí.

Celý turnaj vyzněl v duchu oslavování sportovního úspěchu, ale také zdůraznění důležitosti respektu a tolerance mezi žáky. Cílem akce bylo nejenom podpořit sportovní aktivity, ale také vytvořit bezpečné a přátelské prostředí, kde každý žák může najít své místo a cítit se respektován.

Nakonec lze říci, že "Sportem proti šikaně" nebyl pouze turnaj ve vybíjené, ale i výjimečná událost spojující naši školní komunitu. Doufejme, že se podobné akce budou konat pravidelně a budou přispívat k vytváření pozitivního prostředí, ve kterém každý žák může rozvíjet svůj potenciál.

Mgr. Veronika Sehnalová

 

Dobrý skutek - 9. třída

Dobré skutky a adventní období k sobě neodmyslitelně patří. Žáci naší školy konají dobré skutky každoročně v rámci projektu Hrdá škola. A tak se i letos deváťáci zamysleli, jaký dobrý skutek      by mohli udělat, komu by nějak prospěli, koho by potěšili. Volba byla naprosto jasná – chceme podpořit zvířátka. V takovém případě se většinou nabízí návštěva útulku, ale my se rozhodli      pro méně tradiční a o to zajímavější volbu. Oslovili jsme paní Vrškovou ze Zdounek, která se svojí rodinou chová v Zámeckém areálu lamy, ovce, kozy i pávy a domluvili jsme se, že pro jejich zvířata přineseme nějaké „dobroty“. Koupili jsme různé druhy zeleniny, přidali sušené pečivo      a v pátek 15.12. nadšeně vyrazili za zvířátky do krásného Zámeckého parku. Paní Vršková nás všechny mile přivítala a hned poté jsme se společně s ní vydali za prvními zvířecími obyvateli parku, kteří už nás za plotem v parku netrpělivě vyhlíželi. Dva lamí „kluci“ svým vzhledem sice docela budili respekt, ale deváťáci se nenechali odradit a hned jim začali nabízet přinesené pochoutky – sušené rohlíky i mrkev s roztomilým mlaskáním rychle mizely. Lamy se dokonce    od nás nechaly i pohladit a zřejmě jako projev poděkování na nás ani jednou neplivly, čehož se někteří z nás trošku obávali. Naše další cesta vedla k výběhu oveček a koz. Ty jsme sice museli chvíli hledat, protože se zaběhly až do nedalekého sadu, ale když za námi pak dorazily, většina    z nich se hned s velkým apetitem pustila do zeleniny i do pečiva. Bylo vidět, že jim přinesená svačinka rozhodně chutná a je pro ně vítaným zpestřením zimního jídelníčku. I pro nás bylo toto setkání pěkným zážitkem a věříme, že jsme zvířátkům udělali radost. Ještě jednou moc děkujeme paní Vrškové, která nám svojí vstřícností umožnila náš malý dobrý skutek zrealizovat.

Mgr. Věra Valachová

 

Divadlo Zlín

Dne 12. 12. 2023 zhlédli zájemci z řad žáků 2. stupně v doprovodu pověřených vyučujících divadelní představení Scapino v Městském divadle Zlín. Návštěva zlínského divadla se v předvánočním období stala už tradicí naší školy.

Naše společná cesta započala v 8:30 hod., kdy jsme vyrazili objednaným autobusem do Zlína. Tam už na nás čekalo vánočně vyzdobené město, dýchala na nás předvánoční atmosféra ze všech stran. Vhodně společensky oblečení jsme se vydali do divadla, kde jsme se příjemně pobavili při komedii Scapino od francouzského spisovatele Moliéra. Divadelní hra byla ozvláštněna tím, že byla zasazena do kulis mafiánského podsvětí Chicaga roku 1929. Moliérova komedie nezklamala. Satira, humor, hra s jazykem – zaznamenali jsme vše tak typické pro tohoto francouzského umělce. Ocenili jsme nejen zpracování, ale i výborné výkony herců. Ty jsme na závěr odměnili velkým potleskem.

Během závěrečné cesty domů autobusem si žáci navzájem sdělovali dojmy a zážitky z představení. Většina byla nadšená, někteří žáci zmiňovali, že se určitě nejedná o jejich poslední návštěvu divadla. Velmi nás potěšil jejich zájem o divadlo a nadšení, které si z něj odnášeli.

Mgr. Petra Říkovská

 

Mikulášská nadílka

Velká očekávání, netrpělivost a občas možná i trošku obavy. Opravdu vidí Mikuláš všechny hříchy, jak budou vypadat čerti a andílci, přijdou vůbec letos k nám do školy? Očekávání žáků    se naplnilo – nastal 5. prosinec a Mikuláš se v doprovodu svojí družiny, složené z hrozivých          a hlučných čertů i hodných andílků, objevil na 2. stupni. Dupání a klepání na dveře tříd                  se rozléhalo po celé škole a všichni hříšníci se právem začali bát. Mikuláš zavítal do všech tříd,      kde ze své Knihy hříchů přečetl nezbedníky, kteří mu pak slibovali hory doly, jen aby se vyhnuli pekelným plamenům. Když navíc přidali příslib toho, že se v příštím roce polepší, spokojil se Mikuláš s pěknou písničkou, kterou si zazpívala společně celá třída. Ani letos tak peklo nepohltilo žádného z hříšníků a všichni si zasloužili sladkou odměnu od nádherných andílků. Mikulášská družina nezapomněla na své pozemské cestě navštívit také ředitelnu, Obecní úřad, Jednotu COOP a školní jídelnu – tady byli ale všichni čerti malinko zklamaní, protože od Mikuláše slyšeli jen slova samé chvály a žádné přírůstky do pekla tak nezískali. Zato andělé měli obrovskou radost, že i letos opět vyhrálo dobro. Tak snad se to podaří i příští rok a nebe znovu zvítězí            nad peklem …

Mgr. Věra Valachová

 

Vánoční vystoupení na jarmarku
 
Vánoční jarmarky jsou místem, kde se setkává kouzlo svátků s uměním a hudbou. Letošní rok nebyl výjimkou. Žáci druhého stupně si pro návštěvníky vánočního jarmarku, který se konal ve Zdounkách první prosincový den, připravili hudební vystoupení plné radostné atmosféry. Během posledních týdnů žáci natrénovali několik moderně laděných vánočních písní. Jednalo se o duet skupiny Chinaski a Kataríny Knechtové Milióóóny přání, Vánoční píseň od Vaša Patejdla a píseň Snad se něco stane od Marka Ztraceného. Kromě sborového zpěvu bylo možné slyšet bohatý instrumentální doprovod v podobě hry na kytaru, cajon, flétnu či housle. Vystoupení také zpestřila hra na ruční zvonečky z Orffova hudebního instrumentáře. Jsem ráda, že se podařilo vytvořit pravou vánoční atmosféru, kterou nádherně doplňovaly i padající sněhové vločky. Věřím, že si žáci a posluchači také přenesou tuto sváteční náladu a radost z hudby i do svých domovů ke štědrovečernímu stolu. 
 
Sabina Večeřová, DiS.

 

Vánoční jarmark

 

1. prosince se konal tradiční vánoční jarmark, který každoročně přináší radost a kouzelnou atmosféru. Letošní ročník nebyl výjimkou a nabídl bohatý program a atmosféru, která rozproudila vánoční nadšení mezi všemi účastníky, kteří se rozhodli prožít tento nezapomenutelný den s námi. Vyzdobené stánky lákaly pestrobarevnými dekoracemi a ručně vytvořenými výrobky, které vznikly díky kreativitě našich žáků. Na malých tvářích bylo vidět radost a pýchu nad vlastními výtvory. Tahákem jarmarku byly samozřejmě také vánoční dobroty. Od tradičního vánočního cukroví až po dobroty, jako jsou grilované klobásy a horké nápoje. Při procházení mezi stánky bylo slyšet smích a radostné hovory. Výjimečným vrcholem letošního jarmarku byl i chvályhodný výkon našich malých i velkých umělců. Děti si připravily pestrý repertoár vánočních písniček, kterými zahřály srdce všech přítomných. S odvahou a radostí zpívaly tradiční vánoční koledy i moderní vánoční hity, přinášejíc do prostoru jarmarku neopakovatelnou atmosféru Vánoc.

Není pochyb o tom, že vánoční jarmark byl místem pro setkání a posílení vztahů v rámci školní komunity. Rodiče měli příležitost blíže poznat práci svých dětí ve škole a pro děti to byl den plný zábavy a příležitostí sdílet radost z vánoční atmosféry s ostatními.

Naše škola tak opět dokázala, že vánoční jarmark není pouze událostí, kde si můžeme zakoupit krásné vánoční dárky, ale je to především příležitost k posílení vzájemných vztahů, vytvoření nezapomenutelných vzpomínek a společné prožití radosti z vánočního období. Věříme, že tato tradice bude pokračovat i v dalších letech a že budeme moci společně zažívat kouzlo vánočního jarmarku jako neodmyslitelnou součást našeho školního života. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto jarmarku podíleli.

Mgr. Veronika Sehnalová

 

 

Přednáška na téma "Finanční gramotnost" - 9. třída

 

Inflace, daně, aktivní nebo pasivní příjmy, investice, OSVČ i řada dalších pojmů, ale především praktických informací a poutavých aktivit, to byla náplň dvou vyučovacích hodin v 9. třídě dne 21.11. Do naší školy zavítal Michal Zrna, náš bývalý žák a současný student oboru finance a finanční technologie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který si pro naše deváťáky připravil zajímavou prezentaci na téma „Finanční gramotnost“. V úvodu se žáci, více či méně úspěšně, pokoušeli uhodnout cenu 20 g zlata, dozvěděli se, jak by správně měli zacházet s penězi, jaká je jejich skutečná hodnota a proč je dobré neutrácet všechny svoje finance. Povídali si o principu a možnostech investování, snažili se vymyslet varianty zhodnocení našetřených peněz. V poslední části vyučovacího bloku se pak ve skupinkách pokusili přijít společně na to, jak nejsnáze vydělat  4 000 000 v průběhu 20 let. Svoje nápady pak prezentovali svým spolužákům a na závěr všichni odhlasovali ten nejlepší. Během jednotlivých aktivit si většina žáků postupně uvědomila, že pro spokojený a úspěšný život je potřeba nejen dobře studovat a nepodcenit vzdělání, ale velmi důležité je vzdělávat se také v oblasti finanční gramotnosti a mít přehled o svých financích a majetku.

Mgr. Věra Valachová

 

Den laskavosti - 9. třída

 

Světový den laskavosti slavíme 13. listopadu, ale žáci 9. třídy se rozhodli být laskaví nejen během tohoto jednoho dne, ale dokonce v průběhu celého měsíce. V našem třídním kalendáři „laskavý listopad“ si každý deváťák mohl vybrat nějaký dobrý skutek, který by chtěl splnit. Měsíc listopad byl tak obdobím, kdy se žáci 9. třídy snažili dělat radost všem kolem sebe, ať už svým kamarádům, rodičům, známým nebo úplně cizím lidem. Někdo se tak např. rozhodl připravit milé překvapení, poslat vtipný obrázek, rozesmát svoji učitelku nebo učitele, nabídnout pomoc s úkolem nebo se jen tak usmát na kolemjdoucího člověka. Malé překvapení jsme si přímo na svátek laskavosti dne 13. listopadu připravili i pro všechny, kteří s námi na 2. stupni tráví školní dny snahou naučit nás něco nového nebo starostí o to, aby všechno ve škole bylo tak, jak má být. Popřáli jsme jim krásný den a předali malý dáreček pro chvíle pohody. Máme radost, že jsme vykouzlili úsměv na tváři a malinko zlepšili jejich den. Být milý a hodný na ostatní nás přece nic nestojí, tak na sebe buďme laskaví nejen jeden den v roce, ale kdykoliv k tomu máme sebemenší příležitost.

„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…“ – Dalajláma

 

Mgr. Věra Valachová


Projektový den Příběhy bezpráví

 

Dnes žijí v totalitním zřízení přes dvě miliardy lidí. Žáci VI. - IX. třídy si 16. 11. projektovým dnem Příběhy bezpráví připomněli období mezi lety 1948 - 1989, kdy v Československu také vládl totalitní režim. Společně jsme poodkryli příběhy nedávné minulosti, které by rozhodně neměly být zapomenuty. Projektový den jsme zahájili úvodní virtuální interaktivní výstavou pod názvem Jménem republiky a jejího lidu! Výstava nám zrekapitulovala zlomové události v letech 1945 - 1950, které posouvaly Československo ke komunistické totalitě. V průběhu výstavy jsme ocenili autentické články z tehdejšího tisku, citáty pamětníků a celou řadu dobových fotografií. Druhá část projektového dne probíhala formou skupinové práce, kdy si jednotlivé skupiny zahrály hru Operace paměť. V průběhu hry se žáci seznámili s konkrétními příběhy lidí, kteří se v letech 1945 - 1989 postavili komunistickému režimu v Československu. Žáci soupeřili mezi sebou o největší počet správně zařazených událostí, které se týkaly příběhů jednotlivých hrdinů hry. Díky zajímavě zpracované aktitivě jsme zjistili, proč lidé v té době vzdorovali a jaké z toho pro ně plynuly následky. Poslední část dne byla věnována promítání filmu Milada, který nám připomněl osud a život Milady Horákové. Film upozornil na témata, která jsou velmi aktuální i dnes - svoboda, boj za demokracii, láska, naděje, moc a oběť.

Mgr. Petra Říkovská, Mgr. Veronika Sehnalová


Přednáška o Novém Zélandu

 

Ve středu 8. 11. 2023 se žáci 2. stupně zúčastnili zeměpisné přednášky na téma Nový Zéland. Tuto krásnou zemi žákům přiblížil cestovatel Petr Nazarov, který navštívil desítky zemí a v některých z nich i několik měsíců, či dokonce let žil. Ukázal žákům, že cestování může být nejzajímavější a nejpoučnější školou života a způsob, kterým můžeme poznávat nová místa, kultury. Na Novém Zélandu žil více než 2 roky, a tak mohl žákům předat spoustu podrobných informací. Přednášku obohatil o vlastní fotografie, především nádherné přírody, kterou tento ostrov nabízí. Nejednalo se ovšem o stručný souhrn nejdůležitějších informací, ale povedlo se mu například poutavým způsobem představit stále živou maorskou kulturu. V neposlední řadě doplnil přednášku o spoustu nevšedních příběhů, které se s jeho pobytem na tomto ostrově pojí.

Mgr. Veronika Sehnalová

 


Halloweenský filmový večer v temné škole

Ve středu večer jsme se ponořili do světa strachu a zábavy na našem vlastním halloweenském filmovém večeru. I když jsme si svátek Halloweenu protáhli o týden, rozhodli jsme si ho oslavit ve velkém stylu a o to intenzivněji. Večer jsem zahájili v atmosféře napětí a očekávání. Na programu byl hororový film, který nám zpříjemnil večer a nahnal nám mráz po zádech. Diváci se drželi za ruce a křičely ve chvílích, kdy se na plátno dostavila nějaká větší hrůza. Ale kdo by to nechtěl zažít na vlastní kůži o Halloweenu? A co k hororovému filmu patří víc než popcorn, drinky a brambůrky? Náš jídelníček byl plný dobrot, na kterých jsme si pochutnávali ve chvílích napínavých scén na plátně. Po zakončení filmového maratonu jsme se rozhodli, že si vyzkoušíme něco zcela odlišného. Co takhle projít se potmě temnou školou? Náš pochod temnotou byl plný smíchu a křiku, vždyť každý roh nám mohl přinést nové překvapení. Abychom poté rozptýlili atmosféru hrůzy, rozhodli jsme se pro několika minutové disko. Děti se rozproudily, začaly tančit a zapomněly na veškerý strach. Disko kouzlo nám přineslo novou energii a odhodlání. Bylo to jako oddechové cvičení po dávce adrenalinu. A tak skončil náš halloweenský večer – smíchem, tancem a spoustou skvělých okamžiků. Děsivý film, lahodná jídla, temná procházka a taneční chvilka diska – to všechno nám přineslo nejen nezapomenutelný večer, ale i pouto, které nás spojilo v radosti a strachu.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Bc. Pavla Horáková

Prezentace střední školy v 9. třídě

Zvolit si svoji budoucí střední školu ke studiu a to „správné“ povolání je rozhodně nelehký úkol. Naši deváťáci se proto na něj zodpovědně připravují již od září v předmětu volba povolání. Jejich rozhodování se jim při návštěvě naší školy pokusili alespoň částečně usnadnit svojí perfektně zpracovanou prezentací také dva studenti Integrované střední školy automobilní Brno, z nichž jeden je zároveň naším bývalým žákem. Deváťáci se dozvěděli např. to, jaké obory, stipendijní programy a projekty tato střední škola nabízí, možnosti ubytování, sportovního i kulturního vyžití aj. Prostřednictvím virtuální prohlídky se na chvíli dokonce ocitli přímo v prostorách střední školy a mohli si „projít“ všechny její moderně vybavené učebny i její okolí. Věříme, že deváťáky prezentace zaujala a v některých z nich tak možná za pár let poznáte svého šikovného automechanika nebo třeba autolakýrníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Věra Valachová

 

Sběr starého papíru

Škola každoročně pořádá mnoho tradičních, osvědčených aktivit, které se líbily a přinesly užitek. K takovým aktivitám bezesporu patří i sběr starého papíru. Letos v říjnu se nám při této akci podařilo nasbírat kolem 5000 kg. Rekordmanem se stala 1. třída s 1362 kg a v jednotlivcích žákyně V. třídy s téměř 600 kg.
Výsledek svědčí o tom, že ekologické zaměření naší školy bereme vážně a prakticky, že to pro nás není jen formalita a skutečně se snažíme všemi dostupnými prostředky přírodu chránit.

Mgr. Jana Klanicová

 

Den stromů

Počasí už sice není úplně babí, ale procházka do zámeckého parku je krásná vždycky. A co teprve, když tam na vás na stanovištích čekají deváťáci a mají pro vás připravené zajímavé úkoly a spoustu zábavy. V pátek 20.10. se prvňáci a druháci nemohli dočkat. Čekal je tradiční Den stromů. Museli zvládnout určování stromů podle listů, plodů nebo šišek, poznat stromy podle nápovědy, vyřešit hádanky, odpovědět na záludné otázky a poskládat rozstříhaný obrázek ovoce.
Na deváťácích bylo hodnocení a vyhlášení výsledků. Odměnu si ale zasloužili všichni.
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mgr. Jan Lebloch

 

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt Základní školy ve Zdounkách se uskutečnil v termínu 11.-13.10. 2023 v penzionu U Ráztoky na Rusavě. Adaptační pobyty se pořádají každoročně pro žáky šestých tříd, kdy přecházejí z prvního na druhý stupeň, mění se jim třídní kolektivy a děti si zvykají na nové spolužáky i nový učitelský kolektiv. Adaptační pobyt byl jako vždy zaměřen na komunikaci, pravidla a stmelování kolektivu i jiné potřebné oblasti týkající se konkrétní třídy a třídního učitele. Do letošního programu byly začleněny techniky na poznání se, sblížení mezi spolužáky a prožití pocitu souladu. Díky intenzivnímu sportovnímu programu si děti prošly i individuální výzvou, která posílila jejich sebevědomí a poskytla jim důvod k hrdosti na vlastní úspěchy. Děti se vzájemně povzbuzovaly a podporovaly, a při týmových úkolech projevily důvěru, vzájemný respekt a schopnost účinné spolupráce.

P.S. Nezapomeňte shlédnou naši fotogalerii!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Bc. Pavlína Horáková

 

Hrdá škola – Den školníka

Škola není definovaná budovou, lavicemi a tabulemi. Školu tvoří lidé, malí a velcí. Na některé velké, bez kterých by se škola jen těžko obešla, se někdy trochu zapomíná. Jsou samozřejmě k dispozici, všude přítomní a vždy připravení. Třeba pan školník!
V rámci projektu Hrdá škola jsme našemu panu školníkovi Radomíru Daňkovi věnovali jeden den. Poděkovali jsme mu na druhém stupni za jeho práci a děvčata z osmé třídy vymyslela nácvik písničky s vlastním textem. Nácvik pomohla zorganizovat paní učitelka Večeřová v hodinách hudební výchovy a organizaci setkání na dvoře druhého stupně paní učitelka Horáková.
Překvapení se podařilo a možná trochu dojalo.

Mgr. Jana Klanicová


Projektový den

Pátek 29.9. jsme věnovali preventivnímu programu. Každému ročníku na druhém stupni jsme zadali jedno téma, které měli žáci zpracovat v osvětové prezentaci a formou plakátu tak, aby vysvětlili spolužákům i veřejnosti aspekty škodlivosti např. návykových látek, nadužívání mobilních telefonů, projevů násilí a šikany ve škole a další zajímavá a aktuální témata. Žáci využili všech dostupných prostředků pro získání informací, sdíleli společně vlastní zkušenosti, probírali, jak se negativní vlivy a zkušenosti mohou projevit ve společenském uplatnění, osobním životě nebo na zdravotním stavu.
Nejdůležitější část úkolu spočívala v návrhu preventivních opatření a přípravě na prezentaci před spolužáky z ostatních tříd. Obhájit své názory, argumentovat věcně a bez přehnaných emocí, získat si pozornost a motivovat posluchače je zkušenost, kterou si kromě nabytých vědomostí, mohli všichni z tohoto projektového dne odnést.

Mgr. Jana Klanicová