Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se děje 2. stupeň

2022/2023

Návštěva ÚP

Na začátku června jsme se s osmým ročníkem vydali do Kroměříže na úřad práce. Žáci si během této návštěvy vyslechli poutavou přednášku o tom, jak si v budoucnu zajistit kvalitní pracovní místo, které by splňovalo jejich požadavky. Dozvěděli se, že nejsou důležité jen známky, ale také snaha, píle a jejich schopnosti. Poté si každý sám vypracoval online test, který mu určil obor/profesi, které by se v budoucnu mohl věnovat. Na závěr se probrali nabídkou středních škol z našeho kraje a dostali doporučení, jak v příštím roce postupovat s jejich výběrem. 

Mgr. Monika Kenša

 

Sběr papíru

Sběr papíru je událost, která se na naší škole koná dvakrát do roku av tomto školním roce tomu nebylo jinak. Jarní sběr papíru se konal v termínu od 9. do 12. května 2023. Po celé čtyři dny v ranních a odpoledních hodinách přinášeli nasbíraný papír nejen žáci naší školy, ale i celá veřejnost. Při přebírání a vážení papíru nemohli tradičně chybět žáci VII. třídy, které každoročně pomáhají panu školníkovi během této aktivity. Celkem se podařilo vybrat 4500 kg papíru. Všem, kteří sběr papíru získali, děkujeme. SBĚR PAPÍRU MÁ SMYSL!

Předsedou se stal Mgr. Petra Říkovská

Škola v přírodě ve Švédsku

Dne 4. 5. 2023 se žáci Základní školy Zdounky vydali na netradiční školu v přírodě na Švédsku. Zastoupeny zde byly ročníky od V. do IX. třídy. Jelo se i se Základní školou Lukov, se kterou si žáci vypěstovali velké přátelství. Byl to nezapomenutelný zážitek plný šťastných chvil a objevování nových věcí. Žáci měli možnost navštívit losí safari, významné majáky, trolí lesy, obrovské útesy a vikingské ruiny. Zastavili se také u nejhezčí zříceniny ve Skandinávii. Nechybělo ani koupání v moři a spousta netradičního využití. Byly zde i společné večery u grilu. Všichni se také velmi ochotně zúčastnili talentové soutěže „Švédsko má talent“, kterou vymysleli paní učitelky a páni učitelé. Dne 10. 5. nastal den odjezdu. Předtím, než se vrátili do České republiky, navštívili i švédskou školu, kde strávili pěkné odpoledne. Seznámili se zde s místními dětmi, měli zde exkluzivní prohlídku školy, výborný oběd v jídelně a vyzkoušeli si i různé tradice. Některým se už ani nechtělo jet domů. Dále se žáci ještě vydali navštívit hlavní město Dánska Kodaň s majestátními vládními budovami. Samozřejmě se nezapomnělo na fotku se symbolem Kodaně – Malou mořskou vílou. se jelo trajektem zpátky do Německa, tak jako se jelo Poté předtím do Švédska. Ke konci cesty nastal čas loučení s Lukovem. Do Zdounek se vrátili v 700. Byl to pro ně zážitek, který si zapamatuje na celý život. Ať žije Švédsko! se jelo trajektem zpátky do Německa, tak jako se jelo Poté předtím do Švédska. Ke konci cesty nastal čas loučení s Lukovem. Do Zdounek se vrátili v 700. Byl to pro ně zážitek, který si zapamatuje na celý život. Ať žije Švédsko! se jelo trajektem zpátky do Německa, tak jako se jelo Poté předtím do Švédska. Ke konci cesty nastal čas loučení s Lukovem. Do Zdounek se vrátili v 700. Byl to pro ně zážitek, který si zapamatuje na celý život. Ať žije Švédsko!

                                                                            Eliška Suchánková a Eliška Čápová, žákyně IX. třídy

 

DEN PROTI RAKOVINĚ

Naše škola se i letos se žáky IX. třídy soutěže do prodeje květů měčku lékařského a do rozdávání informačních letáků ve Zdounkách. Získaný výtěžek peněz letos poslouží na léčbu i prevenci rakoviny plic a průdušek, na zakoupení přístrojů do nemocnice, na výzkum aj. Děkujeme všem, zakoupil tento květ a kdo si tento záměr.

                                                                                                                         Předsedou se stal Mgr. Před naším letopočtem. Jana Smažilová

DEN ZEMĚ

21.4. se na naší škole již tradičně uskutečnil Den Země. Tento svátek, slavící se po celém světě je důležitou připomínkou toho, jak je nutné se k místu, kde žijeme, chovat ohleduplně. Aktivity spojené s tímto svátkem jsou zaměřené na ekologii, životní prostředí a ochranu biodiverzity.

Naše škola si pro žáky v tento den připravila zajímavý dokument – Co se nenosí, který mapuje rychlou módu. Poukazuje na to, co vše absolvuje kousek oblečení, než se dostane k nám do obchodu. Kde se oblečení vyrábí, jaké mají místní lidé podmínky pro život a jak moc se textilní průmysl podílí na znečišťování vod a ovzduší. K tomuto dokumentu měli žáci za úkol vytvořit poster, ve kterém odpovídali na jednoduché otázky vycházející z dokumentu.

Další část tohoto projektu se uskutečnila v parku ve Zdounkách. Tam měli žáci připraveno 10 kartiček s otázkami, na které museli nejen odpovědět, ale hlavně je v parku najít. Počasí nám přálo, a tak se postupně celý druhý stupeň zapojil do hledání. Nejlepší řešitelé byli odměněni rostlinkou.

 

Mgr. Monika Kenša

Březen - měsíc čtenářů

V pondělí 20. března jsme pro žáky 2. stupně uspořádali projektový den s názvem Březen - měsíc čtenářů. Podpoře čtenářství a rozvoji čtenářské gramotnosti se v naší škole věnujeme průběžně po celý školní rok, neustále také rozšiřujeme nabídku mimočítankové četby pro naše žáky. První jarní den jsme však věnovali této tématice takřka celý. Program jsme přizpůsobili žákům podle věku a nezapomněli jsme ani na spolupráci s Knihovnou Zdounky, která nám v podpoře čtenářství u dětí a mládeže svými programy i nabídkou knih také pomáhá.

Žáci 6. a 7. ročníku se v místní knihovně zúčastnili besedy na téma Harry Potter, což je literární a filmová postava, jež je žákům tohoto věku velmi blízká. Pro ty starší,tj. 8. a 9. ročník, jsme vybrali téma "Založení republiky". Možné by si někdo mohl myslet,že takové téma s literaturou nemá nic společného,ale právě naopak. Žáci se dozvěděli,že snahy o samostatnost české národa se u nás objevily už několik desítek let před rokem 1918 a projevovaly se také tím,že se naši předkové snažili dokázat,že čeština je jazyk, který si zaslouží pozornost a má své důležité místo mezi ostatními evropskými jazyky. A právě spisovatelé, básníci a dramatici dělali vše pro to,aby se česká tvorba a tedy i český jazyk rozšiřoval a neupadl v zapomnění.

Nedílnou součástí naší současné společnosti jsou média a i tato jsme využili v rámci našeho projektového dne. Česká televize odvysílala v rámci cyklu Modrá krev díl o šlechtickém rodu Strachwitzů, jenž je se Zdounkami neodmyslitelně spojen. Naši žáci se tedy na tento dokument podívali a poté vyplnili pracovní list,ve kterém si přečetli další informace o daném rodu a odpovídali na otázky,jež se týkaly zmíněného dokumentu a následně i textu doplňujícího tento pořad.

V rámci projektového dne došlo k propojení různých mezipředmětových vztahů a my doufáme,že si z něj žáci alespoň některé informace "odnesli", zapamatovali a že jsme třeba některé další nalákali na to, aby si našli cestu k české literatuře jakéhokoliv žánru.

                                                                                                                        Mgr. Lenka Beranová

Ukliďme Česko

Žáci naší školy se opět přidali k celorepublikové aktivitě a v pátek 31. března vyrazili uklízet své okolí. Iniciativa Ukliďme Česko je u nás již tradiční jarní událostí. Nikoho už nemohlo překvapit, když potkal skupinky dětí s pytly pročesávajících nejrůznější zákoutí obce.
„Mám velikou radost, že jsme se do projektu Ukliďme Česko přihlásili a vzali si za úkol vysbírat některá zvláště znečištěná místa. Na první pohled se takový úklid okolí může zdát jako maličkost, ale právě takové maličkosti udělají strašně moc,“ říká Patrik Vlček, jeden z učitelů, který se přímo podílel na výběru lokalit určených pro vyčištění.
„Zájem dětí o úklid svého okolí byl značný. Většina z nich vydržela sbírat odpadky až do konce, kdy nás déšť doslova donutil stáhnout se zpátky do školy.” dodává jeho kolega Vojtěch Kouřil, učitel na 2. stupni.
Podařilo se vyčistit okolí zámecké zahrady, fotbalového hřiště, železniční stanice i břeky potoka Kotojedky. Osmá a devátá třída se zase vydaly do Zákostelí a dál vzhůru na Světlou, kde jim už nestačilo přidělené množství pytlů, a tak situaci zachránila pouze duchapřítomnost jednoho z pedagogů, který se vydal do školy pro pytle nové.
Kromě už „běžného“ odpadu jako plastu, plechovek od piva nebo pneumatik, objevili žáci i řadu raritních kousků. V pytlích nechyběl například kufr na kolečkách, několik kabelek či boty.
Smysl této události shrnul jeden žák do slov: „Věřím tomu, že lidi díky nám začnou být pozornější a ohleduplnější i jeden ke druhému navzájem.”
                                                                                                                              Bc. Vojtěch Kouřil

 

SLOVENSKO

Výjezdní akce na Slovensko se uskutečnila 9.3. a jednalo se o projekt Hříběcích hor – Kouzlo příběhů, do kterého jsme byli s žáky zapojeni. Cíl naší cesty byla prohlídka ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v obci Pruské, kterou nás provedla místní paní ředitelka. Následovala návštěva kostela Bohunice, kde vystoupil talentovaný muzikant Matej Beňo, který nám představil tradiční hudební nástroje používané v tomto regioně. Poté jsme se společně podívali na vernisáž vystavených prací a na závěr následovala prohlídka zrekonstruovaného kostela s voskovými figurínami. Cestou zpět jsme se se 40 dětmi zastavili na něco dobrého k jídlu, abychom završili náš deštivý den. Bohužel, vzhledem k počasí jsme nemohli absolvovat výstup na rozhlednu Vršatec, která byla nedaleko infocentra Llava. Vše se zdařilo a my už se těšíme na další spolupráce.
                                                                                                                               Mgr. Monika Kenša

 

Exkurze do Osvětimi

V pondělí 13.3.2023 se žáci naší školy vydali v brzkých ranních hodinách společně s žáky ZŠ Břest na poznávací exkurzi k našim severním sousedům do Polska. Zkušeným průvodcem se nám stal PhDr. Pavel Kočí z kroměřížské vzdělávací agentury, který nás už při cestě autobusem překvapoval svou nevyčerpatelnou zásobárnou informací a nejrůznějších perliček týkajících se Polska. Po absolvování 4hodinové cesty nás čekalo vážné téma – program Osvětim – svědomí lidstva. Polský průvodce nás zdatnou češtinou provedl celým areálem muzea holocaustu a na mnoha konkrétních příbězích nám ukazoval děsivost všeho, co se na těchto místech odehrávalo. Z bývalého koncentračního tábora v Osvětimi jsme se následně přesunuli do Březinky, vyhlazovacího tábora, ve kterém jsme měli možnost vidět zrekonstruované „ubikace“ vězňů a např. pozůstatky budovy, ve které prováděl své pokusy nechvalně proslulý doktor Mengele. Tato exkurze nás svým obsahem přinutila zamyslet se nad tématem, které se nám možná dnes už zdá vzdálené, ale na místech s ním spojených získává přímo tragické rozměry.

                                                                                                                                       Mgr. Radek Kusák

 

Kouzlo příběhů 

V polovině prvního pololetí se naše škola zapojila do projektu Kouzlo příběhů, který zorganizovalo sdružení MAS Hříběcí hory. V rámci projektu posbíraly Hříběcí hory zajímavé příběhy z historie, ale i pověsti z okolí našeho regionu. Příběhy uspořádaly a rozdělily mezi České a Slovenské školy. Naším úkolem bylo vybrané příběhy ilustrovat. ZŠ Zdounky dostalo přidělené 3 příběhy, a to Pověst o zbojníku Adamovi, O statečné dcerce mlynáře a O Aničce ze zámku, které v rámci výuky VV zpracovával 7. a 6. ročník. Po dokončení prací následovalo online spojení se Slovenkou školou, kde jsme si vzájemně příběhy vyprávěli, prezentovali práce, a dokonce si i kluci ze 6. třídy připravili ukázku oděvů a vybavení z válečného období a po něm.

Nyní nás čeká návštěva sdružené školy na Slovensku, na kterou se žáci mohou těšit v průběhu března. Více ve fotogalerii.

Mgr. Monika Kenša

 

Pojízdná učebna techniky ve Zdounkách

Dne 26. ledna naši školu navštívila pojízdná učebna techniky, která v rámci projektu Tour for the Future cestuje po celé České republice. Speciálně upravený vůz na svou cestu vypravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s jasným posláním - blíže seznámit žáky s možnostmi dnešních moderních technologií, umožnit jim vyzkoušet si je v praxi a tím zvýšit jejich zájem o technické obory.
Žáci 8. ročníku ZŠ Zdounky se během dopoledne stráveného v pojízdné technické učebně publikaci na problematiku 3D. Nejprve se vyvíjíme s následnou historií a technologií 3D tisku, s jeho využitím v praxi. Teoretický základ vystřídal praktické dovednosti a naši osmáci si tak konečně vyzkoušeli, jak si sami nejdříve navrhnout vlastní projekt, který se pak následně svůj prostřednictvím 3D tiskárny promění ve skutečný výrobek. Součástí projektu je také kariérní poradenství zaměřené na vzdělávání v technických oborech. A tak si naši žáci z inspirativního dopoledne odnesli nejen svůj hotový 3D výtisk (klíčenku/přívěsek), ale také inspiraci, kam by mohli vést jejich další kroky na cestě za vzděláním a uplatněním se v dnešním moderním světě. Na fotografii z této akce se samozřejmě můžete podívat v naší Fotogalerii.

                                                                                                                                     Bc. Patrik Vlček

Lyžařský kurz Karlov

V termínu od 15.1. do 20.1. se nám podařilo po dvouleté přestávce uskutečnit lyžařský kurz pro 33 žáků druhého stupně. Kurz byl v obci Karlov na Jesenicku, kde jsme využili místní SKI ARÉNU KARLOV, která nabízí až 12 km propojených sjezdovek. Lednové teploty se však před našim termínem přibližovaly teplotám jarním, a proto byly otevřeny pouze dvě sjezdovky, což nám značně zkomplikovalo výuku. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev, snowboardisti - pokročilí, lyžaři nováčci, lyžaři zkušenější a lyžaři experti. Výuka probíhala vždy v dopoledních a odpoledních hodinách a byla zakončena horkou čokoládou a někdy i pizzou v místní restauraci. Po výuce jsme se přesunuli na chatu Kamzík, kde poté následovalo zhodnocení dne a společný program. Ten si na každý večer připravil vždy jeden pokoj. Na závěr kurzu nás čekal slalom, kde své síly porovnali jak lyžaři, tak snowboarďáci. Nejlepší výsledky byly oceněny hodnotnými dárky a společným večerním programem - karnevalem a diskotékou. Až na malá zranění a drobnosti se kurz povedl a doufám, že na něj budou všichni rádi vzpomínat.

                                                                                                                                 Mgr. Monika Kenša

Projekce Magický Senegal

19. ledna 2023 se v divadelním sále Domu kultury Kroměříž konala projekce a přednáška Magický Senegal, která se věnovala tomuto africkému státu. Žáci VII. a VIII. ročníku naší školy byli v tento den také u toho. Spolu s dalšími návštěvníky z nejrůznějších objevů základních a středních škol se díky projektům vydali nejzápadnější zemi afrického kontinentu. Dobrodružným a dobrým způsobem bylo žákům umožnit nahlédnout do země, která je nazývána perlou západní Afriky. Společně jsme sledovali cestu čtyř cestovatelů, hledat jsme se díky nim s geografií, přírodou, a kulturou Senegalu. Nadchla nás velmi radostná pohostinnost tamních obyvatel a jejich neustálý úsměv na tváři. Těším se již nyní na další díl tohoto projektu. Děkujeme organizátorům projektu Planeta Země 3000 za pěkný zážitek!

Mgr. Petra Říkovská

Sportem proti šikaně

Poslední den ve školním roce 2022 byl nejen o obdarovávání druhých, ale také se nesl ve sportovním duchu. Po příjemných chvilkách se třídou se žáci 2. stupně přesunuli na sportovní halu. Tam chlapce čekal turnaj ve florbale a dívky turnaj v házené. Před zápasy jsme žákům připomněli, jak je důležité řešit téma šikany a společně se mu postavit alespoň symbolicky, vzájemným utkáním, kde porovnat své síly. Začínali naši nejmladší šesťáci, kteří si vybírali soupeře. Zápasy byly napínavé a kdo se zrovna nezúčastnil, fandil své třídě na balkoně. Hrálo se 2x 7 minut. Ve florbalu vyhráli žáci 8. ročníku av házené zvítězily žákyně 9. ročníku. Všem moc děkujeme za účast.

                                                                                                                                 Mgr. Monika Kenša

Divadlo Zlín

 

19. prosince 2022 měli možnost zájemci 2. stupně navštívit Městské divadlo Zlín a přehrát divadelní představení Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese. Do divadla jsme se vypravili v poměrně mrazivém zimním počasí. Ani to nás však neodradilo, a tak jsme se vypravili autobusem vstříc napínavému a strašidelnému dobrodružství, které nás mělo na jevišti zlínského divadla čekat. Představení bylo skutečně tajemné, napínavé, místy strašidelné. S obdivem jsme sledovali umění pěti herců, kterým se podařilo na jevišti vypořádat s celkem třiceti osmi postavami. Detektivní byl provázen značnou zprávou příběh humoru, a tak se celý divadelní sál příjemně bavil a na konci odměnil všechny herce bouřlivým potleskem. Návštěva divadla byla pro všechny zúčastněné velmi obohacujícím kulturním zážitkem. Těšíme se na další takové zážitky!

Předsedou se stal Mgr. Petra Říkovská

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince se opět po roce na žáky druhého stupně ZŠ přišel podívat Mikuláš a zhodnotil chování žáků šesté až deváté třídy. Letos s ním přišli i čtyři andělé a pět čertů. Někteří žáci byli za své chování a úspěchy pochváleni a jiní, ti zlobivější, pokáráni. Tak už to bývá. Nakonec se někteří od trestů vykoupili i nějakou písničkou, slibem, že se polepší, a pak byli odměněni malou sladkostí.

                                                                                                                      Mgr. Bc. Jana Smažilová

Den otevřených dveří na II. stupni ZŠ ve Zdounkách

Po dvouletém covidové přestávce se na ZŠ ve Zdounkách znovu uskutečnila spolupráce Den otevřených dveří, který byl zorganizován spolu s vánočním jarmarkem a rozsvícením vánočního stromu za vzájemné SDH, MŠ, ZŠ, ZUŠ a Spolku rodičů a přátel školy. Odpoledne bylo zahájeno pěveckými výstupy žáků všech jmenovaných škol, na které se těšili hlavně rodiče i prarodiče všech vystupujících. Ve škole se setkali v hojném počtu, ať už chtěli zavzpomínat na léta strávená ve škole a přivedli své ratolesti, aby je provedli po škole, nebo aby se setkali a popovídali si se svými bývalými učiteli a posadili se na svá dřívější ve třídě. Nově mohli hosté sledovat současné žáky II. stupně přímo při jejich činnostech ve třídách, jak hrají na hudební nástroje v učebně hudební výchovy, pracují v nově otevřených dílnách nebo mikroskopují v učebně přírodopisu, a sami si pak různé aktivity vyzkoušet. Vánoční nálada navodila příchozím návštěvníkům výstavky starých vánočních ozdob, které zapůjčily laskavé maminky nebo babičky našich žáků. Poslední listopadové odpoledne si všichni příjemně užili.

                                                 Bc. Pavla Horáková

 

Vánoční jarmark 

Vánoční trhy a jarmarky neodmyslitelně patří k vánoční atmosféře. Letos tomu nebylo jinak a naše škola se po dvouleté pauze mohla opět podílet na Vánočním jarmarku spojeného s rozsvěcováním stromku. V rámci hodin Vv a Pěp děti tvořily ozdoby, věnečky, svícny a jiné vánoční dekorace. Těmi nás také obohatily některé maminky, ale i žáci samotní, jenž je vyráběli svém volném čase. Jarmark měl oficiálně začít v 15 hod, ale povedené výrobky natolik lákaly ke koupi, že někteří návštěvníci nevydrželi a začali s nákupem o něco dříve. Za zmínku stojí prodej nádherných perníkových chaloupek od p. Lavičkové, které se vyprodaly doslova během několika minut. K navození vánoční atmosféry přispělo také pěvecké vystoupení našich žáků, ale i žáků i umělecké a mateřské školy. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří pomohli s uskutečněním jarmarku.

                                                                                                                                  Mgr. Monika Kenša

 

Projekt Hrdá škola: Den bez batohu

Ve středu 23. listopadu se na obou stupních naší školy uskutečnil další z netradičních školních dnů v rámci projektu Hrdá škola, a to DEN BEZ BATOHU. Žáci byli vyzváni, aby si v rámci tohoto dne, věci do školy nebrali v klasickém batohu/aktovce, ale vymysleli nějaký jiný originální způsob přenosu svých věcí. Jak se žáci s tímto úkolem popasovali, můžete shlédnout v naší Fotogalerii.

                                                                                                                                     Bc. Pavla Horáková

Projektový den - Husitství a husitské války

Na naší škole se uskutečnil projekt Husitství a husitské války. Žáci pracovali samostatně na pracovních listech, které se týkaly husitství. V pracovních materiálech pracovali s textem, doplňovačkami a kvízy. Na základě obrázků dokázali přiřadit husitské zbraně. Dále jsme se pohybovali v terénu, kde žáci plnily úkoly v obci Zdounky. V závěru projektového dne proběhlo filmové představení Jan Žižka. Žáci se zapojili do celého projektu s chutí a rozšířily si dějepisné znalosti.

                                                                                                                                     Mgr. Radek Kusák

PROJEKTOVÝ DEN PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

18. listopadu si 2. stupeň opět připomněl dobu nesvobody a desítky let života v diktatuře naší české společnosti. V tento den se u nás ve škole konal projektový den Příběhy bezpráví, v jehož průběhu si naši žáci měli možnost znovu uvědomit, že současná svoboda není samozřejmá a že je potřeba ji chránit.

 

V tomto školním roce jsme se zaměřili především na revoluční rok 1989, který jsme sledovali očima středoškolačky a dozvěděli jsme se přitom o událostech posledního roku komunistického Československa. Na úvod zhlédli žáci dokumentární film pod názvem Z deníku Ivany A., který žáky přenesl do roku 1989 a na pozadí dobových událostí jim přiblížil život obyčejného člověka této doby. V dalších hodinách následovala skupinová práce, která na filmový snímek přímo navazovala. Zopakovali jsme si pojmy jako Palachův týden, charta 77, petice Několik vět, Občanské fórum. Poslední část dne byla věnována samotné petici Několik vět, ve které žáci podtrhávali modře to, co jim dnes připadá samozřejmé a necítili by potřebu za to nějak bojovat a červeně to, co jim i dnes připadá nějakým způsobem ohrožené. Snad si každý z žáků něco z projektového dne odnesl, ať už představu o tom, jak to dříve měli obyčejní lidé těžké, nebo samotné uvědomění si hodnoty svobody a demokracie.

Mgr. Petra Říkovská, Mgr. Radek Kusák

 

ADAPTAČNÍ POBYT VI. TŘÍDY

Žáci šesté třídy se letos uskuteční již tradičního třídenního adaptačního pobytu v malebném Penzionu U Ráztoky na Rusavě. Cílem tohoto pobytu je nastartování dobrého fungování vztahů ve třídě, zlepšení klimatu třídy a utváření atraktivnějšího třídního kolektivu. Adaptační pobyt má za cíl také začlenění nových žáků, kteří přicházejí do šesté třídy z jiných škol, a hlubší poznávání žáků mezi sebou.

Během pobytu se řeší déletrvající vztahové problémy ve třídě a postavení jednotlivých žáků v ní. Žáci si vyříkali různé neshody a křivky a vzduch v kolektivu se pročistili. Žáci si zjistili, v čem své nezastupitelné místo ve třídě i to, na takovou pozici a její obsazení závisí. Aktivity zaměřující se na práci s kolektivem byly prokládány sportovními aktivitami na čerstvém vzduchu v areálu ubytovacího zařízení.

Také třídní učitel měl možnost při aktivitách poznat své nové žáky z jiné perspektivy. Monitoroval vztahy mezi žáky. Naopak i třída lépe poznala svého třídního učitele. Při hře na reportéry se dozvěděli o svém učiteli mnoho nového. Došlo tedy k navázání užšího vztahu mezi žáky a třídním učitelem.

Celkově hodnotíme letošní adaptační kurz jako velmi zdařilý a pro třídu přínosný. Letošní šesťáci se projevili jako velmi spolupracující a kamarádský kolektiv a díky adaptačnímu pobytu si to ještě více oznámili. Přirozeným pokračováním bude práce s třídním kolektivem v třídnických hodinách. Věříme, že žáci budou držet při sobě po celou dobu docházky na druhý stupeň.

Mgr. Vendula Kovaříková, Mgr. Radek Kusák, Mgr. Martin Suchomel


DEN STROMŮ

20. října se v Evropě slaví Den stromů. My jsme tento den také oslavili soutěžními úkoly pro žáky I. a II. třídy v zámeckém parku. Žáci IX. třídy si pro své mladší spolužáky připravili jedenáct soutěžních stanovišť. Na některém žáci poznávali živočichy žijící v lese, jinde poznávali ovoce stromů, přiřazovali plody k větvičkám listnatých stromů či šišky k větvičkám jehličnatých stromů, také určovali názvy stromů, hráli pexeso či stavěli puzzle související s touto tématikou, podle chuti poznávali ovocné džusy, trefovali se kaštany na cíl i zjišťovali stáří stromu podle letokruhů. Žáci se během této akce něco nového naučili, získali nové zážitky a nejlepší týmy byli oceněny diplomy a sladkostmi.

                                                                                                                            Mgr. Bc. Jana Smažilová

HALLOWEEN V PŘÍPRAVĚ POKRMŮ 

Žádná Amerika, Halloween původně pochází ze Skotska a Irska a slaví se v předvečer svátku Všech svatých 31. října. Během tohoto dne se vždy vzpomínalo na zemřelé mučedníky a světce, modlilo se k nim a přinášelo se jim dary. Věřilo se totiž, že světci se mohou přimluvit u Boha za zemřelé příbuzné či známé a ulehčit jim tak na onom světě. V přípravě pokrmů jsme se letos na tento svátek "doporučili a zkusili si pár strašidelných" receptů. Skupinky si samy recepty navrhly a připravily. Jak se jim to podařilo se můžete podívat ve fotogalerii. 

Mgr. Monika Kenša

Svátek Halloween

Obyčejně slaví 31. října, ale žákovský parlament na naší škole vyhlásil tuto akci až na pátek 4.11. 2022. Vyučování sice probíhalo podle plánu, ale všichni se učili ve svých vybraných maskách a kostýmech. V hodinách anglického jazyka se pak povídalo o tradicích a symbolech tohoto svátku a znalosti se prověřovaly halloweenským kvízem. O přestávkách bylo na chodbách živo, neboť strašidla a jiné záhrobní příšery byly velmi družné a chtěly se navzájem poznat. Navíc byl pro ně přichystán foto koutek, kde se mohly navzájem v přátelském objetí vyfotit. Vzniklé fotky jsou důkazem, že si akci všichni užili.

                                                                                                                                    Bc. Pavla Horáková

Projekt Hrdá škola: Suit - Up den

Dne 23. října proběhl na naší škole 1. letošní den v rámci projektu Hrdá škola a sice Suit - Up den. Žáci měli za úkol, obléci si své nejlepší slavnostní oblečení a přijít do školy ve velkém stylu! Samozřejmostí bylo nejen vyjímečné oblečení, ale i šarmantní a slušné vystupování.  Výsledek si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.

                                                                                                                                                      P.V.

IPS KROMĚŘÍŽ

4. října se žáci IX. třídy účastnili besedy na Úřadu práce Kroměříž. Beseda byla zaměřena na volbu střední školy a studijního oboru - jednalo se o nástin vzdělávací dráhy v souvislosti s povoláním, seznámení se studijními a učebními obory, ukázky orientace v Atlasu školství a na internetu, pravidla odvolacího a přijímací ho řízení, individuální testování zaměření osobnosti aj. Jednalo se o pokračující besedu ke kariérovému poradenství, na které byly v VIII. třídě. 

                                                                                                                          Mgr. Bc. Jana Smažilová

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Tříděním a sběrem papíru můžeme zachránit až miliony stromů. I naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru a uspořádala tuto aktivitu v termínu od 4. do 7. října 2022. Nasbíraný papír přinášeli nejen žáci naší školy, ale i celá veřejnost. Celkem se podařilo vybrat 4390 kg papíru, které si odvezla firma Kromexim k dalšímu zpracování. Při sběru papíru vypomáhali tradičně panu školníkovi žáci VII. třídy, kteří s chutí a nadšením přebírali a vážili dovezený papír. I tomto školním roce děkujeme všem, kteří se do podzimního sběru zapojili a podpořili nás v této aktivitě. V květnu se opět u dalšího sběru potkáme.

                                            Mgr. Petra Říkovská

PRAVĚK VE VV

Pravěk - období pro nás vzdálené, že si jen těžko představíme, jak se pravěcí lidé cítili a jak se jim žilo. Žáci šestého ročníku se tomuto učivu věnovali v rámci dějepisu a prakticky si zkusili život jeskynních lidí ve výtvarné výuce. Během měsíce září jsme si pouštěli ukázky lovení mamutů. Z kartonu, novin, větví a moduritu vyráběli kamenné nástroje, náhrdelníky i sošky a na závěr si skupinky vyzdobili vlastní stěnu jeskyně. Předlohou nám byl jeskynní komplex Lascaux ve Francii, kde se nacházejí malby z doby mladšího paleolitu, datované mezi roky 15 000 až 13 000 př. n.l.

                                             Mgr. Monika Kenša

2021/2022

ŠKOLNÍ VÝLET - VIII. TŘÍDA

Dne 21. června jsme jeli do Zlína do Laser game arény, kde jsme hráli hry ve hře. Skupiny se různě střídali. Výsledky skupin i jednotlivců jsme vždy obdrželi hned po hře. Také jsme navštívili Baťův mrakodrap 21 az vyhlídky si prohlédly celý Zlín. Odpoledne jsme společně poobědvali a vrátili se do Zdounek.

                                                                                                                  Mgr. et Bc. Jana Smažilová

 

ŠKOLNÍ VÝLET - VII. TŘÍDA

Dne 22. 6. jsme se se VII. třídou společného výletu do JumpPaku v Brně. Jedná se o zábavní park, plný různých druhů trampolín a aktivit spojených s rovnováhou. Vyzkoušeli jsme vybíjenou na trampolínách, lezeckou překážkovou dráhu, slackline a další. Poté jsme navštívili obchodní centrum Vaňkovka, kde jsme si dali oběd a měli rozchod. Na závěr výletu jsme se ještě prošli směrem na Petrov a vychutnali si krásu města Brna. Vše se obešlo bez komplikací a výlet jsme si užili.

Mgr. Monika Horáková 

 

ŠKOLNÍ VÝLET - VI. TŘÍDA

14. 6. jsme se se VI. třídou prvního společného výletu na II. stupni. Společně jsme vyrazili do Brna a tam jsme navštívili vědecký zábavní park - VIDU. Náš školní výlet začal brzy ráno, jako dopravní prostředek na cestu tam i zpět jsme zvolili vlak. Někteří jím cestovali po velmi dlouhé době, proto si jízdu náležitě užívali. Pro některé byla premiéra i jízda brněnskou tramvají, tzv. šalinou, která nás dopravila k cíli našeho výletu. Ve VIDĚ nás čekala spousta zábavných a hravých interaktivních exponátů, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Jednotlivé jen zábavné a hravé, ale nebyly jsme se dozvěděli díky nim i spoustu nových informací z oborů jako je přírodopis, zeměpis nebo fyzika. VIDA nám také nabídla hodinový program zaměřený na mikroskopování. Pozorovali jsme zajímavé preparáty pomocí mikroskopu, vytvořili jsme si ve dvojici vlastní preparát z chlupu ledního medvěda a naučili jsme se vytvářet mikroskop pomocí vlastního chytrého telefonu. Především poslední aktivita zaujala některé natolik, že následující chvíle věnovali pozorování téměř čehokoliv, co se kolem nich nacházelo. Poslední chvíle školního výletu jsme strávili v centru Brna na náměstí Svobody. Zde jsme se občerstvili, nakoupili nějaké suvenýry a dárečky a po načerpání atmosféry velkoměsta jsme vyrazili na zpáteční cestu vlakem domů. Výlet jsme si všichni užili, návštěvu VIDY bychom rádi i jiným třídám, které ji ještě moc nenavštívili. Byla to zábava, adrenalin, dobrodružství a zajímavý zážitek. Především poslední aktivita zaujala některé natolik, že následující chvíle věnovali pozorování téměř čehokoliv, co se kolem nich nacházelo. Poslední chvíle školního výletu jsme strávili v centru Brna na náměstí Svobody. Zde jsme se občerstvili, nakoupili nějaké suvenýry a dárečky a po načerpání atmosféry velkoměsta jsme vyrazili na zpáteční cestu vlakem domů. Výlet jsme si všichni užili, návštěvu VIDY bychom rádi i jiným třídám, které ji ještě moc nenavštívili. Byla to zábava, adrenalin, dobrodružství a zajímavý zážitek. Především poslední aktivita zaujala některé natolik, že následující chvíle věnovali pozorování téměř čehokoliv, co se kolem nich nacházelo. Poslední chvíle školního výletu jsme strávili v centru Brna na náměstí Svobody. Zde jsme se občerstvili, nakoupili nějaké suvenýry a dárečky a po načerpání atmosféry velkoměsta jsme vyrazili na zpáteční cestu vlakem domů. Výlet jsme si všichni užili, návštěvu VIDY bychom rádi i jiným třídám, které ji ještě moc nenavštívili. Byla to zábava, adrenalin, dobrodružství a zajímavý zážitek. Výlet jsme si všichni užili, návštěvu VIDY bychom rádi i jiným třídám, které ji ještě moc nenavštívili. Byla to zábava, adrenalin, dobrodružství a zajímavý zážitek. Výlet jsme si všichni užili, návštěvu VIDY bychom rádi i jiným třídám, které ji ještě moc nenavštívili. Byla to zábava, adrenalin, dobrodružství a zajímavý zážitek.

                                                                                                                                   Mgr. Petra Říkovská

 

ŠKOLNÍ VÝLET - IX. TŘÍDA

Blížící se konec školního roku se tradičně účastní nejen s vysvědčením, ale také se školními výlety. Deváťáci si pro svůj poslední výlet na základní škole vybrali výstavu „Svět medúz“ v Praze. Brzy ráno jsme se 10.6. všichni, více či méně bdělí, sešli na vlakovém nádraží v očekávání dlouhé cesty vlakem. Nakonec nám ale docela rychle uběhla, ani jsme se nenadáli a vlak zastavil v Praze. Po absolvování krátké trasy metrem jsme se pak už v mžiku ocitli v jiném světě – „Světě medúz“. Výstava zahrnovala 38 akvárií, ve kterých si každý mohl prohlédnout více než 30 druhů medúz. Součástí výstavy bylo také interaktivní akvárium a akvárium ve tvaru koule, které se nachází o zápis do Guinnesovy knihy rekordů. Po skončení expozice nás čekalo zasloužené občerstvení a vyhlídka obchodního centra. Před zpáteční cestou jsme si udělali ještě krátkou procházku a potom už se těšili na návrat domů. Všichni jsme si společný výlet hezky užili a teď už budeme pomalu vyhlížet prázdniny jako nimi další výlety i nové zážitky …  

Mgr. Věra Valachová

 

Dětský den s SDH Zdounky

Všechny třídy se 10. 6. součástí Dětského dne s SDH Zdounky, který se konal v hasičské zbrojnici. Hasiči si pro děti připravili různá stanoviště. Na první žáci viděli krátká videa o varovných signálech a požárech a byli seznámeni s činností dobrovolných hasičů. Na dalším stanovišti si žáci vyzkoušeli sbalit evakuační zavazadlo. Byla pro ně také připravena ukázka hasičské výstroje a hasičského auta. Na posledních stanovištích si žáci mohli vyzkoušet hašení pomocí hasících přístrojů a nošení pytlů s pískem. Nechyběl ani fotokoutek a prohlídka hasičských vozidel. Všechny třídy si tento den užili a každý žák dostal od hasičů balíček s odměnami. 

 Mgr. Veronika Klvačová

DRAMATIZACE VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA

Žáci 7. ročníku si v hodině Čj vyzkoušeli roli herců, propojili jsme literární výchovu s komunikační a slohovou výchovou. Skupiny žáků si připravily krátké scény z prostředí obchodu, nebo lékařské ordinace, v nichž měli zúčastnění před svým spolužákům, jak správně se v takových situacích chovat, jak vhodně komunikovat, na co třeba nezapomenout. Všichni se svého úkolu zhostili opravdu kreativně, připravili si i patřičné rekvizity a předvedli svůj herecký talent. V závěru vyučovací hodiny nezbylo nic jiného, ​​než je odměnit hodnocení výborným, což vykouzlilo úsměv na tváři nejen paní učitelce, ale především žákům. Možná se s některými v budoucnu setkáme "na prknech, která znamenají svět", nechat se překvapit. :-)

Mgr. Lenka Beranová 

IPS KROMĚŘÍŽ

Dne 16. května 2022 se žáci VIII. třídy se zúčastnily besedy na Úřadu práce Kroměříž, kde byly poskytnuty rady, podle kterých kritérií si mají volit budoucí povolání. Byli seznámeni s internetovými adresami, na kterých lze vyhledat potřebné informace. Na počítači vypracovávali test, podle kterého jste získali hodnocení, na které se hodí. S jednou vybranou profesí se seznamovali podrobně. 

                                                                                                                        Mgr. Jana Smažilová

 

DEN RODINY SE ŠKOLOU

Naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel ZŠ Zdounky pořádala dne 13. května 2022 pro děti a jejich členy rodiny zábavná a soutěžní Den rodiny se školou. Akce proběhla za pěkného počasí na místním fotbalovém hřišti. Deset soutěžních stanovišť, které připravili žáci VIII. třídy, byly doplněny o další zábavný program včetně skákacího hradu a možnosti občerstvení. Snad všichni účastníci s námi strávili příjemné odpoledne a soutěžní potěšila i jejich odměna za jejich výkony.

                                                                                                                           Mgr. Jana Smažilová

DEN ZEMĚ 

Měsíc duben se v letošním roce nesl ve znamení ochrany životního prostředí a ekologie. Nejdříve byli žáci 2. stupně sázet stromky, poté se naše škola zúčastnila úklidu obce a jejího okolí. Na závěr jsme si 22. dubna připomněli mezinárodní DEN ZEMĚ. Tento den se slaví téměř po celém světě a Zdounky nejsou výpovědí. 7. ročník si v rámci hodin VV připravil pro druhý stupeň jednotlivá stanoviště věnující se aktuálním tématům jako jsou: kůrovec, třídění odpadu, plýtvání jídlem, nebo ochrana ohrožených druhů. Ostatní žáci obdrželi kartičku, za kterou po splnění všech logických či sportovních aktivit získali sladkou odměnu. Vše se podařilo na JEDNIČKU, a proto bych ještě jednou ráda poděkovala všem, co se na organizaci nehodila.

Mgr. Monika Horáková

 

Ukliďme Česko

V pátek 8.4. se žáci všech tříd společně s pedagogikou při úklidu Zdounek a jejich blízkého okolí. Ti nejmenší zvelebovali okolí prvního stupně; třetí, čtvrtá a pátá třída se vydaly ke Cvrčovské kapličce; šesťáci a sedmáci zamířili směrem na Divoky a nejstarší žáci se vydali severozápadním směrem ke Kupcově zmole. Celkem se nám podařilo sebrat přes čtyřicet pytlů odpadků. Děkujeme všem zúčastněným za jejich elán i poctivou práci při úklidu. Věřím, že si po této zkušenosti budeme čistých Zdounek o to více vážit.

                                                                                                 Mgr. Daniela Paličková

 

Sázení stromů - VI. třída

29. 3. 2022 vyrazila VI. třída do přírody sázet ovocné stromy. Iniciátorem této akce byl místní myslivecký spolek a VI. třída velmi nadšeně s nápadem souhlasila. Ve 12:00 jsme se sešli před školou s jedním ze zástupců místních myslivců a společně jsme vyrazili vstříc nové zkušenosti. Čekala nás asi dvoukilometrová pěší trasa směrem na Bunč, která nám však rychle uběhla, protože nás doprovázelo krásné jarní počasí. Celkem se nám společnými silami podařilo zasadit dvacet stromů. Někteří pomáhali přímo se sázením, jiní nosili vodu nebo upevňovali ochranu proti okusu zvěří. Během příjemně stráveného odpoledne jsme se také dozvěděli různé informace o místní zvěři a obecně o přírodě. Děkujeme, že jsme mohli být součástí této akce!

                                                                                                 Mgr. Petra Říkovská

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 24.03.2022 Proběhlo distanční formou okresního kola dějepisné olympiády, do kterého postoupili úspěšně řešitelé kola školního, dva žáci 8. třídy. Letošní témata byla primárně zaměřena na šlechtu v proměnách času. I když se našim dětem těsně nepodařilo probojovat do kola krajského, dokázaly svými vědomostmi, že předmět dějepis patří mezi jejich velmi oblíbené. Za příkladnou reprezentaci naší školy jim patří velké a upřímné poděkování.                   

PhDr. Kamil HORÁK

Exkurze Osvětim - svědomí lidstva

George Santayana: „Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“

Dnes 15.3. jsme se společně s žáky 9. ročníku vydali na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi-Březince. Cesta se nám zdála dlouhá, ale nepříjemné pocity nás teprve čekaly. Koncentrační tábor byl založen roku 1940 v místech bývalých kasáren. Na počátku nebylo důvodem vzniku masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého počtu Poláků. Roku 1941 však začala realizace plánu „konečného řešení židovské otázky“, tedy definitivní likvidace židovské rasy. Proto byl u nedaleké vsi vybudován tábor Březinka s plynovými komorami a spalovacími pecemi, kam jsme se přesunuli na druhou část programu. Hrůzy, které se zde odehrály, byly pro nás nepochopitelné, proto jsme v tichém procesu uctili památku 6 milionů obětí, které podlehly nesmyslu mučení a vraždění.

„Bylo to drastické“

„Působilo to na mě smutně, chodit po místech, kde zemřelo tolik lidí“

"Cítila jsem úzkost Myslím, že si nikdo z nás představit. Jak hrozné to muselo být."

"Je to zvěrstvo, v čem museli ti lidé žít a co s nimi prováděli." 

"Nectila jsem se dobře, když jsem si to oznámila, co se tady stalo."  

Žáci 9. ročníku. 

                                                                                                         Mgr. Monika Horáková

 

Lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku

Od 21.2. do 24. 2. se zjistil LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ve ski areálu STUPAVA. Kurz se zúčastnil 30 žáků a 3 pedagogové a byl rozdělen na začátečníky a pokročilé lyžaře a začátečníky na snowboardu. V prvních třech dnech probíhala intenzivní výuka, poslední den byl pro žáky připraven slalom na čas a volné jízdy. Vše se obešlo bez vážných zranění. Během pátečních třídnických hodin proběhlo vyhlášení vítězů závodu, zhodnocení LVK a předání odměn a diplomů. Věřím, že příští rok se nám podaří zajistit plnohodnotný lyžařský kurz a pojedeme minimálně v tak skvělé sestavě, jako letos. 

Mgr. Monika Horáková

 

Projektový den "Třída je tým"

Ve čtvrtek 3. 2. proběhl ve škole projektový den s názvem Třída je tým. Každá třída měla svůj program, při kterém byla cílem spolupráce a komunikace žáků v kolektivu.

šesté třídě začali aktivitou ve dvojicích, kdy si žáci zkoušeli test mentální flexibility a tvořivosti. Ve dvojicích se museli shodnout na společném řešení. Dále se žáci sami rozdělili do čtyř týmů a jejich úkolem bylo nakreslit symbol třídy. Poslední aktivitou Koláče, kdy žáci byli opět ve hře. Každý z nich vystřihl kruh a poté ho ve skupině nechal kolovat a každý spolužák si z něj odstřihl výseč, která představovala jeho atraktivní vlastnost.

Žáci sedmé třídy se na začátku rozdělili do týmu po 3. V těchto týmech měli žáci za úkol vypsat vždy co nejvíce věcí na zadané téma. Další aktivitou byly Třídní empatie, kdy se žáci ve stejných skupinkách měli vždy shodnout na jednom jménu nebo věci, u kterých si mysleli, že je zvolí i ostatní skupinky. Ve stejných skupinkách potom pantomimou představovali zadaný film a ostatní skupinky museli poznat, co představují.

osmé třídě byla zvolena stejně jako v sedmé třídě aktivita Třídní empatie. Další aktivitou byla Ruka – hra, která posílila pozitivní vzájemné vztahy ve třídě, kdy i největší „outsider“ třídy získal pozitivní zpětnou vazbu. V aktivitě Řekl bych mu (volná židle), která se týkala problémových situací, dostává zpětné vazby a rady od spolužáků anonymně ten, kterého se problém týká. Na závěr žáci viděli film o kolektivním sportu.

Deváťáci posilovali spolupráci v aktivitě Třídní karty, kdy probíhala reflexní situace ve třídě. Další aktivitou byly Koláče – stejně jako v šesté třídě. Díky aktivitě Srdce naší třídy posilovali sebevědomí prostřednictvím pozitivní zpětné vazby a uznání každého člena třídního kolektivu za jeho nezbytnou součást. Projektový den žáci deváté třídy skončili hrou s balónky, u kterých byla podporována vzájemná komunikace doprovázená pohybem s cílem pobavit se, ale také zjistit o sobě i svých spolužácích něco a pořádně vyladit po společné pizze před blížícím se obědem.

Mgr. Veronika Klvačová

Aktivita "Dobrý skutek" - VIII. třída

Žáci VIII. třídy se účastní aktivity "Dobrý skutek" tím, že každý ze třídy vyrobili svoji bílou vánoční hvězdu z papíru jako ozdobu. Se zástupci třídy jsme je po domluvě darovali místnímu panu faráři a také jsme jimi před vánočními svátky ozdobili jeden vánoční stromeček v kostele ve Zdounkách. Doufáme, že se naše hvězdy zdobící vánoční dobu v kostele líbí. 

                                                                                                                            Mgr. Bc. Jana Smažilová

Aktivita "Dobrý skutek" - VI. třída

I VI. třída se zapojila do aktivity "Dobrý skutek". V období adventu a přicházejících Vánoc jsme se společně rozhodli udělat někomu radost a potěšit ho drobným, ručně vyrobeným dárkem. Věříme, že dárek vyrobený od srdce a vlastníma rukama má vyšší hodnotu než dárek, který bychom koupili v obchodě. Zůstali jsme u vánoční tematiky a vyrobili jsme několik lucerniček na svíčku s vlastním vánočním motivem. Dáreček poté žáci darovali někomu, komu chtěli udělat radost, koho chtěli potěšit. Snad náš dobrý skutek splnil svůj účel a dáreček se obdarovaným líbil!

Mgr. Petra Říkovská

 

Aktivita "Dobrý skutek" - VII. třída

V rámci akce "Dobrý skutek" se i naše třída rozhodla vykonat něco pěkného. Sbírku pro psí útulek jsme úspěšně vybrali během listopadu, a tak následovala návštěva útulku, předání darů a vyvenčení pejsků. A i když nám covid poslal polovinu třídy do karantény, našlo se alespoň osm odvážlivců, kteří výlet absolvovali. Čekalo na nás nejen mrazivé počasí, ale i přednáška o útulku, pár chlupáčů, drobné dárečky a hlavně názorná ukázka výcviku psa. Myslím, že se akce velmi zdařila a všechny zahřál dobrý pocit u srdíčka, když jsme se mohli věnovat dvou psím svěřencům. Dětem bych chtěla moc poděkovat za spolupráci. Určitě jsme nejeli naposledy. 

Mgr. Monika Horáková 

 

Aktivita „Dobrý skutek“ – IX. třída

Čas adventu a blížících se Vánoc je každoročně obdobím, kdy se většina z nás snaží pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. A tak se i naši deváťáci 20. prosince nadšeně zapojili do aktivity „Dobrý skutek“ v rámci projektu Hrdá škola a plynule tak navázali na svůj „Laskavý podzim“ s průběžným konáním dobrých skutků. Rozhodli jsme se, že se alespoň trošku postaráme o ptáčky žijící venku, zjednodušíme jim hledání potravy a malinko jim tak zpříjemníme obtížné zimní období. Obstarali jsme ptačí krmení v podobě závěsných kroužků i krmítkové směsi a vydali jsme se krmení rozmístit na stromky v okolí naší školy i do ptačích budek na školním pozemku. Při naší cestě nás provázelo mrazivé, a hlavně větrné počasí, ale cíl jsme nakonec úspěšně splnili a ptáčkům usnadnili hledání vydatné a chutné snídaně minimálně na nadcházející dny.

Mgr. Věra Valachová

 

Mikuláš na druhém stupni

I když na něj už nevěříte, i když víte, jak to je, stejně je tenhle den zvláštní. Takový tajemný, a to i když se o dodržování tradic postaráte sami. Jako naši deváťáci pod vedením své třídní učitelky paní Mgr. Věrky Valachové. Dali si opravdu záležet na kostýmech Mikuláše, andělů, a zvláště pak čertů, na přípravě dárků a na proslovu k dětem i dospělým. Svou roli si užívali a zodpovědně plnili povinnosti své družiny. Mikuláš četl zápisy ze své svaté knihy, andělé obdarovávali a čerti…? Ti chřestili řetězy, naháněli hrůzu a strašili už jen svým vzhledem. Mikuláš zavedl celou družinu i na obecní úřad, ale zprávy o tom, jestli po jeho návštěvě zůstal počet zaměstnanců úřadu nezměněn, se k nám nedostaly.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Jana Klanicová

Den laskavosti - VIII. třída

V listopadu jsme oslavili v rámci třídnických hodin Den laskavosti. Nejprve jsme každý vymysleli nějakou laskavost, která by mohla potěšit spolužáka a napsali ji na papír.  Pak jsme si každý vylosovali laskavost i spolužáka a danou laskavost během příštího týdne tomu druhému projevili. Jednalo se darování malých dárků, povídání si s druhým, zeptat se ho jak se má, říct mu něco pěkného a podobně.

                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smažilová

Den laskavosti v VI. třídě

12. listopadu jsme si v VI. třídě společně připomněli Den laskavosti, který připadá na 13. listopadu. Nejprve žáci objasnili, co si pod pojmem laskavost představují. Následovala skupinová práce, kdy si žáci v jednotlivých skupinách tvořili tzv. mandaly laskavosti. Každý ze skupiny obdržel jeden dílek mandaly a úkolem skupiny bylo shodnout se na symbolu, kterým mandalu zaplní. Symbol měl pro skupinu představovat laskavost. Když se jednotlivé dílky nakonec spojily, vznikly moc krásné, barevné mandaly. Laskavost a laskavé skutky naši třídu provázely i po zbytek měsíce listopadu. Žáci po zbylé dny v měsíci pilně naplňovali tzv. laskavý kalendář, do kterého jsme si zapsali laskavé skutky na každý den. Na konci listopadu se každý zamyslel, zda se mu laskavý kalendář podařilo naplnit.

                                                                                                       Mgr. Petra Říkovská

Den LASKAVOSTI - VII. třída

Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život a činí nás šťastnějšími. Loni jsme laskavost předávali těm nejbližším v rodině a letos jsme se v rámci VII. třídy domluvili na laskavosti společné. Do konce listopadu vybíráme s žáky příspěvky na pomoc pejskům v útulku. Ať už se jedná o jídlo, hračky, deky či malé pamlsky, vše se počítá. Společně pak dárky předáme a pokud to situace dovolí, pejsky i vyvenčíme.

Mgr. Monika Horáková

 

Světový den laskavosti – IX. třída

Laskavost má svůj svátek 13. listopadu, ale my jsme se v rámci deváté třídy rozhodli, že budeme laskavost šířit nejen v tento den, ale dokonce po celý listopad. V našem třídním kalendáři „Laskavý listopad“ si každý z deváťáků mohl vybrat dobrý skutek, kterým by chtěl svým blízkým, kamarádům, známým i neznámým lidem udělat radost. Někdo se tak např. rozhodl připravit milé překvapení, poslat vtipný obrázek, rozesmát třídní učitelku, nabídnout pomoc s úkolem nebo se jen tak usmát na cizího člověka. Společně jsme se pak 12. listopadu v rámci třídnické hodiny zabývali příběhy laskavých lidí, kteří by pro nás mohli být inspirací, zamysleli jsme se nad některými citáty o laskavosti a povídali si o tom, jak můžeme být laskaví k lidem kolem sebe. Vykouzlit někomu úsměv na tváři a zlepšit náladu nás totiž nic nestojí a mnohdy k tomu stačí opravdu jen maličkost.

„Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný.“ – Ezop

 

Mgr. Věra Valachová

 

Sběr papíru

Ve dnech 4.10. - 8.10. se uskutečnil sběr starého papíru u II. stupně ZŠ Zdounky. Bylo sesbíráno celkem 7 890 kg. Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů pro naše žáky.

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru.

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim!

Mgr. Monika Horáková

 

Den stromů

14. října proběhl na naší škole Den stromů. Žáci IX. třídy si připravili soutěžní úkoly pro své mladší spolužáky z I. a II. třídy. Ti plnili různé úkoly na jednotlivých stanovištích rozmístěných v zámeckém parku ve Zdounkách a sbírali body za různé disciplíny. Někde měli poznávat stromy, jinde odpovídali na vylosované otázky ohledně živočichů v lese, řešili, co do lesa patří a co ne,  jinde řešili křížovku, cvičili i svoji paměť tím, že se snažili zapamatovat různé rozmístění různých plodů v krabičce od vajíček, také stavěli hada z šišek, přenášeli kaštan na lžíci a nakonec si zahráli i skořápky. Týmy byly za své znalosti a dovednosti oceněni. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová 

 

Český den proti rakovině

Letošní jubilejní 25. ročník celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha, se uskutečnil ve středu 29. září. Nepřehlédnutelní dobrovolníci ve žlutých tričkách nabízeli symbol Českého dne proti rakovině, žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se stužkou v zelené barvě. Výjimečně bylo tentokrát možné nabízet kytičky i ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10., na pevných prodejních místech až do neděle 3.10.

Mezi nadšené dobrovolníky se v tomto roce přidali i naši deváťáci, kteří s velkým nasazením vyšli do zdouneckých ulic se snahou oslovit co nejvíce kolemjdoucích. Nově bylo možné zakoupit kytičky také na dvou pevných prodejních místech, která nás v naší snaze ochotně podpořila, a to na Obecním úřadu Zdounky a v COOP družstvu HB – Zdounky.

Jedinečnou příležitost, jak přispět finančním darem na boj proti rakovině, využili nejen žáci a zaměstnanci naší školy, ale především mnoho dalších ochotných dárců.

Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo ve Zdounkách vybrat vysokou částku Kč 9 617,-.

Děkujeme všem, kteří jste se do sbírky zapojili a přispěli!

Mgr. Věra Valachová

 

Den třídy VIII.

Dne 27. září žáci VIII. třídy zažili netradiční den ve škole zaměřený na vzájemné vztahy ve třídě. Nejprve jsme zavzpomínali na dřívější společně strávené chvíle a prohlédli některé starší  fotky a videa. Pak jsme na školním pozemku opékali špekáčky a nasvačili se. Takto posilněni si dva vybraní zástupci třídy losovali své spolužáky do svého týmu k soutěžním disciplínám. Dané týmy soutěžili například v přenášení plných kelímků vody na táckách, slalomu s kopačákem, skákání v pytli, přenášení "vajíček na lžíci", trakačích, hodu šišek do nádoby a střelba míčem na koš. Kapitáni pak ještě měli splnit náročnou disciplínu s názvem Želva a získat tak pro svůj tým více bodů. Na konec jsme si zahráli přehazovanou.

                                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

DEN ZAMEŘENÝ NA PREVENCI

Krásné podzimní počasí, dobrá nálada a zkrácené vyučování. Ideální kombinace na skvěle prožitý den. Ten jsme strávili 27. 9. putováním na nedalekou rozhlednu Zdeničku. Ale nebylo by to ono, bez pořádných her. Hned z rána jsme tedy s paní učitelkou Klvačovou zadaly žákům úkoly, které měly během cesty splnit. Například nevyslovit po celý den dvě vybraná slova, souboj ve frisbee, abecední seskupování a tvoření vět na zadaná písmenka. Na Zdeničce jsme si odpočali, pokochali výhledem, doplnili energii a vydali se zpět do školy, kde nás čekal turnaj ve vybíjené. A ať už jako vítězové, nebo poražení, všichni si odnesli sladkou odměnu a dobrý pocit ze společně stráveného dne.  

           Mgr. Monika Horáková

 

Utužování vztahů v kolektivu 9. třídy

Získat nové zážitky, ještě více stmelit třídní kolektiv, trošku si zasportovat, a především se dobře pobavit, to byly hlavní cíle projektového dne „Utužování vztahů v kolektivu“, který se v 9. třídě uskutečnil v pondělí 27.9. První vyučovací hodinu jsme strávili ve škole a zahráli si několik kolektivních her na podporu společných vztahů. Dobře naladěni jsme se poté společně vypravili autobusem do Kroměříže, kde si deváťáci, v rámci sportovněji zaměřené části dne, zahráli bowling. Všichni se vzájemně, a mnohdy i velmi hlasitě, podporovali k dosažení co nejlepších výsledků při hře, ale projevil se samozřejmě i soutěživý duch a každý se snažil nahrát co nejvíce bodů. Během bowlingu bylo možné průběžně doplňovat síly díky místní nabídce výborného občerstvení. Společný den jsme zakončili ještě krátkou procházkou městem, protože během krásného slunečného dne nemohla po vysilujícím sportovním výkonu chybět osvěžující zmrzlina. Netradiční den se vydařil, jednoznačně splnil svůj záměr a všichni jsme si ho skvěle užili.

Mgr. Věra Valachová

Den zaměřený na prevenci - Těšánky

27.9. se na naší škole uskutečnil projektový den zaměřený na utužování vztahů v třídních kolektivech. Žáci VI. třídy se společně vydali na procházku k nedaleké rozhledně Zdeničce. Výšlap jsme brali jako třídní výzvu a možnost poznat se navzájem mimo školní prostředí. Celou cestu směrem na rozhlednu nás provázela mlha, kdy jsme téměř neviděli na krok před sebe. Brali jsme to jako dobrodružné putování podzimní krajinou, ani mlha nás tedy neodradila v cestě k našemu cíli. Když jsme dorazili k prvnímu odpočinkovému altánu, otevřel se nám už výhled na celou okolní krajinu, jelikož po mlze už nebylo ani památky. Slunečné počasí nám dodalo novou energii a my spěchali ke Zdeničce, která už byla vidět z dálky. Odvážlivci naší třídy se pokochali výhledem z rozhledny, zahráli jsme si společně nejrůznější aktivity, občerstvili jsme se a vydali se na zpáteční cestu do Zdounek. V průběhu cesty nás opět čekaly aktivity, které byly zaměřené na utužování vztahů ve třídě. Společně strávený den jsme si všichni moc užili, načerpali jsme spoustu energie a nyní se už těšíme na další třídní akce, které nás v budoucnu čekají.

 Mgr. Petra Říkovská

 

Adaptační pobyt VI. třídy

Od 22. 9. do 24. 9. proběhl adaptační pobyt VI. třídy, jehož cílem byla adaptace žáků na 2. stupni, utužování vzájemných vztahů v rámci třídy a začlenění nově příchozích žáků do třídního kolektivu. Třídenní pobyt se uskutečnil již tradičně v přírodě na Rusavě. Účastníky pobytu nebyli jen samotní žáci VI. třídy, ale samozřejmě také vedoucí pobytové akce a zdravotnice, třídní učitelka a metodik prevence.

 

Na adaptační pobyt jsme se všichni moc těšili a nezaskočil nás ani déšť, který nás provázel celou cestu směrem na Rusavu. Po příjezdu jsme nasávali atmosféru přírody, lesa a začínajícího podzimu. Čekal nás výborný oběd a po něm zahájení pobytu, které obsahovalo poučení o bezpečnosti a správném chování a společné stanovování a sepsání pravidel adaptačního pobytu.

 

Celé tři dny byly velmi intenzivní a program byl skutečně nabitý nejrůznějšími aktivitami. Ty se zaměřovaly na seznamování žáků mezi sebou, seznamování žáků s třídním učitelem, na schopnost a rozvoj komunikace se spolužáky, schopnost empatie, tolerance a spolupráce. Nechyběly však ani sportovní aktivity, které probíhaly ve venkovním areálu v místě ubytování.

 

Během společně stráveného času jsme zjistili o sobě něco nového, vyzkoušeli jsme si, jak si důvěřujeme, jak umíme v rámci třídního kolektivu komunikovat a spolupracovat. Měli jsme možnost společně řešit nejrůznější situace a nastolené problémy. V přírodě jsme načerpali energii, kterou nyní na 2. stupni zajisté využijeme. Teď už jen doufáme, že nám přátelství a ta skvělá „parta“ vydrží co nejdéle.

 

                                                                                                                           Předsedou se stal Mgr. Petra Říkovská