Plán vybraných aktivit 2023/2024

 

Třídní schůzky:
I.tř.: 4. 9. 2023 v 8.30 hod, 10.10., 9. 4. 2024, 28. 5. 2024, vždy v 15.30 hod.
II.– III.tř.: 12. 9. 2023, 9. 4. 2024, 28. 5. 2024, vždy v 15.30 hod.
IV. -V. tř.: 12. 9. 2023, 9. 4. 2024, 28. 5. 2024, vždy v 16 hod.
VI.- IX. tř.: 14. 9. 2023 , 11. 4. 2024, 30. 5. 2024, vždy v 16 hod.
S rodiči budoucích prvňáčků 11. 6. 2024 v 16 hod.

Konzultace:
I.– V. tř.: 7. 11. 2023, 9. 1. 2024 - vždy od 14 hod. do 17 hod.
VI.- IX. tř.: 9. 11. 2023, 11. 1. 2024 - vždy od 14 hod. do 17 hod.

 

Září

Podzimní hrátky - ŠD

Bezpečně do školy - 1.st.

Divadlo pro žáky - nábor

Projektový den - Prevence

Výstava zahrádkářů

Hrdá škola - Den školníka

Říjen

Naše družinová zahrádka - ŠD

Adaptační pobyt VI.tř. 11.10.-13.10.

Sběr papíru 3.10.-6.10.

Den stromů

Bible a my

Hrdá škola - Suit - up day

Listopad

Zimní spánek zvířátek - ŠD

Dětské dopravní hřiště

Zeměpisné pojetí světa

Den laskavosti 9.11.

Exkurze Praha V. třída 10.11.

Příběhy bezpráví - 2. st., 16.11.

Hledáme nejlepšího mladého chemika - školní kolo

Hrdá škola - Den bez batohů, 21.11.

Prosinec

Vánoční jarmark, 1.12.

Pohádkové Vánoce - ŠD

Mikuláš 5.12.

Sportem proti šikaně, 22.12.

Vánoční besídky, 22.12.

Olympiáda v ČJ - 2. st., školní kolo

Hledáme nejlepšího mladého chemika - okresní kolo

Filmové představení 1. st.

Hrdá škola - Vánoční dobrý skutek

Leden

Vitamíny proti bacilům - ŠD

Recitační soutěž

Lyžařský výcvik

Kurikulární odpoledne pro rodiče

Hrdá škola - Den her, 30.1.

Únor

Udělej si Valentýna každý den - ŠD

Olympiáda v ČJ okresní kolo

Sportovní soutěže 1. st.

Zeměpisná olympiáda okresní kolo

Biologická olympiáda školní kolo

Exkurze Osvětim

Hrdá škola - Den rodičů a prarodičů, 20.2.

Březen

Kniha je náš kamarád - ŠD

Den učitelů

Matematický klokan

Sportovní soutěže 1.st.

Školákem na zkoušku 12.3.

Svátek poezie

Březen - měsíc čtenářů, projektový den

Masopust - 1.st.

Beseda v knihovně 2. st., 20.3.

Návštěva knihovny 1.st.

Hrdá škola - Den společného umění, 19.3.

Duben

Při jízdě či běhání pravidla nás ochrání - ŠD

Plavecký výcvik 18.4. 

Biologická olympiáda okresní kolo

Zápis do I. tř. 16.4.

Den Země

Dopravní soutěž školní kolo

Dopravní hřiště IV. tř.

Hrdá škola - Den němého filmu, 23.4.

Květen

Trénujeme fyzičku i hlavičku - ŠD

Den boje proti rakovině, 15.5.

Den rodiny se školou 17.5.

Sběr papíru 27.5. - 31.5.

Dopravní soutěž okresní kolo

Hlášení ke Dni matek

Fotografování tříd

Pobyt v přírodě, IV. V. tř., 20.5. - 24.5.

Hrdá škola - Den šílených účesů, 21.5.

Červen

Jedeme na safari - ŠD

Pobyt v přírodě, II., III. tř., 3.6. - 7.6.

Oslava 110 let školy, 15.6.

Den dětí

Divadelní představení 1. st.

Třídní exkurze a výlety

Plán vybraných aktivit 2023/2024

Každý ročník naplňuje během roku projekt:

1.ročník              Ptačí krmítka

2.ročník              Hmyzí hotel

3.ročník              Okrasné květiny (venku na 1. st.)

4.ročník              Voda v přírodě (školní jezírko)

5.ročník              Pokojové rostliny (na 1.st.), pěstování zeleniny (na pozemku)

6.ročník              Pokojové rostliny (na 2.st.), pěstování zeleniny (na pozemku)

7.ročník              Odpady (třídění na 2. st.)

8.ročník              Léčivé a okrasné rostliny (na pozemku + venku na 2.st.)

9.ročník              Stromy

 

 

Během celého školního roku budou realizovány aktivity inovativního vzdělávání žáků z projektu OP JAK na 1.st., 2.st. i v ŠD  - 32 hodin během 10 měsíců se zaměřením na prevenci rizikového chování, využití digitálních technologií, EVVO, kulturní povědomí žáků.