Archiv: 2022/2023 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se děje na 1. stupni

 

2023/2024

 

 

Sportovní ozvěny

Dne 6.a 9.února se naše škola otřásala v základech a široko daleko se z otevřených oken tělocvičny ozývalo hlasité povzbuzování, tleskání a výkřiky jásotu.
A co se u nás vlastně odehrálo???
6.února se proti sobě utkaly dva týmy v přehazované. Za třetí třídu hráči: V.Rampas, T.Mrhálek, M.Olberg, J. Vajgl, K.Chvátal, M.Kluková,V.Čevela, B.Mainušová.
Za čtvrtou třídu hráči: J.Pektor, J.Rokos, L.Nebřenský, F.Lochmann, E.Symerská, M.Voznicová, O.Pospíšil.
Týmy sehrály tři zápasy. 1.zápas skončil porážkou třeťáků 7:10. 2.zápas skončil výhrou třeťáků 10:8.
3.zápas skončil výhrou týmu čtvrté třídy 10: 7.
Zápasy byly svou bojovnou hrou napínavé až do konce. Hráči byli svými fanoušky povzbuzováni a podávali skvělé výkony.
Mezi top hráče ze čtvrté třídy patřl Jirka Pektor, Josef Rokos, Lukáš Nebřenský a Ondřej Pospííšil.
Ze třetí třídy skvělé výkony podávali všichni nasazení hráči.
V pátek 9.února se utkaly týmy ze čtvrté a páté třídy. Hráči ze čtvrté třídy : L.Nebřenský, V.Polišenský, F.Lochmann, V.Hruban, O.Pospíšil, D.Nesvadba a D.Duda.
Tým hráčů z páté třídy : J.Šoltýsová, B.Večerková, V.Kochaníčková, E.Vajglová, M.Večerka, D.Piska, D.Králík.
Hráči sehráli dva zápasy. V 1. zápase měli čtvrťáci převahu v hráčských dovednostech a proto zaslouženě vyhráli 10:7.
2. zápas se páťáci vzchopili, podávali výborné výkony, ale na vítězství to nestačilo, k výhře jim chyběl jeden bod. Zápas skončil výhrou hráčů ze čtvrté třídy 10:9.
Atmosféra celého utkání byla velmi bouřlivá, fanoušci ze všech sil své hráče povzbuzovali.
Všem hráčům patří velká pochvala za plné nasazení, bojovnost a týmovou spolupráci.

 

Mgr. Blanka Ondová

 

Třídní kolo v recitaci

V první třídě proběhlo 9. února třídní kolo v recitační soutěži. Zazněla spousta veselých básniček od Jiřího Slívy, Michala Černíka, Miloše Kratochvíla a Jiřího Žáčka. Každý z prvňáčků si vybral text, naučil se ho a potom jej přednesl před celou třídou. Pro některé z dětí to byl opravdu nelehký úkol, ale všichni si s tím poradili a dokázali před kamarády vystoupit. Tři nejlepší a nejodvážnější recitátoři nás budou reprezentovat na Svátku poezie v Kroměříži.

                                                                                                                           Mgr. Dana Bayerová

Výuka informatiky ve 4. a 5. třídě
Informatika není jen o nudných číslech a kódech. Na prvním stupni naší školy jsme se rozhodli přiblížit žákům svět informatiky skrze hravý a interaktivní přístup. Místo složitých algoritmů používáme k výuce různých interaktivních hraček, které dětem nabízí nejen pochopit základy programování, ale také využít proces učení.
Jednou z našich oblíbených interaktivních hraček je včelka, která plní naprogramované příkazy. Tato aktivita, stejně jako například interaktivní mašinková dráha, nejen rozvíjí dovednosti logického myšlení, ale také posiluje schopnost plánování a řešení problémů. Logické myšlení rozvíjíme také při velmi oblíbené práci s daty.
S programováním si v hodinách informatiky hrajeme také v programech, kde vytváříme krátké scénáře pomocí tzv. bloků, což jsou jednoduché příkazy, které žáci mohou experimentovat s různými kombinacemi a vidět okamžitý výsledek práce.
Informatika zahrnuje také práci s textovými dokumenty a prezentacemi. Žáci se učí vytvářet složky, dokumenty, prezentace, tabulky, grafy. Hledají, upravují a ukládají obrázky a seznamují se s možnostmi práce, které jim nabízejí moderní informační technologie.
Cílem výuky informatiky na prvním stupni není pouze učit žáky, jak používat technologii, ale také je inspirovat k tvůrčímu a kritickému myšlení.
Prostřednictvím interaktivních hraček, tabletů, stolních počítačů a různých dalších technologií se snažíme předat žákům takové ICT ​​základy, aby byli schopni se rychle přizpůsobit digitálnímu světu.

Předsedou se stal Mgr. Dora Droščáková

 

Pololetní vysvědčení v první třídě

Poslední lednový den je ve škole vždy ve znamení předávání pololetního vysvědčení. Svého úplně prvního vysvědčení se dnes dočkali i prvňáčci na naší základní škole. Někteří byli z nové situace trošku nervózní, ale nakonec vyhrála radost nad jedničkami. Součástí pololetního hodnocení nebylo jenom vysvědčení od paní učitelky. Každý si také vytvořil vlastní sebehodnocení. Děti se zamýšlely, jak se jim dařilo v matematice, psaní, čtení, v chování ke kamarádům a dospělým. Všichni udělali za celé pololetí obrovský pokrok ve znalostech iv adaptaci na školní prostředí. Teď se všichni těšíme na to, co nám přinese druhá polovina školního roku.

                                                                                                              Předsedou se stal Mgr. Dana Bayerová


Využití 3D brýlí ve výuce anglického jazyka
Moderní technologie postupně pronikají do všech oblastí našeho života a vzdělání není zveřejněno. Jednou z technologií, které mohou výrazně obohatit výuku jsou 3D brýle. Tato zařízení nejsou pouze pro zábavu, ale mohou být vynikajícím nástrojem pro interaktivní a vizuální vzdělávání.
3D brýle poskytovat virtuální prohlídky, což je skvělý způsob, jak přiblížit děti k místům, ke kterým by nemohli dostat. Historické události, geografické lokality nebo dokonce cizí kultura mohou být zkoumány prostřednictvím virtuálních exkurzí. Vizuální a interaktivní prvky mohou pomoci zlepšit porozumění a udržení pozornosti. Tímto způsobem mohou pedagogové lépe přizpůsobit výuku individuálním potřebám každého žáka.
Využití 3D brýlí ve výuce přináší nové dimenze interaktivity a vizuálního vnímání, což výrazně obohacuje výukový proces. Díky využívání 3D brýlí poskytujeme žákům stimulující a efektivní učební prostředí.

Předsedou se stal Mgr. Jitka Bušová

 

 

 

Ples ve třetí třídě

V rámci hodin hudební výchovy se třeťáci celý leden věnovali společenskému tanci a společenskému chování. Protože to všechny velmi bavilo, rozhodli jsme se se v jedné z posledních lednových hodin uspořádat ples. Součástí plesu byla dámská a pánská volenka, tance mazurka, letkis a káčátko. Vrcholem našeho plesu byla tombola, ve které každý vyhrál nějakou drobnost. Jak to všem při tanci slušelo, můžete vidět ve fotogalerii.

Předsedou se stal Mgr. Dana Bayerová

Soutěž: „O nejkrásnější vánoční stromek“
V rámci akce Severní pól na Výstavišti v Kroměříži se konala soutěž:
„O nejkrásněji nazdobený vánoční stromek“.
Zapojilo se do ní několik základních škol z našeho okresu. I žáci z I. a II. stupně vyrobili spoustu krásných ozdob. Ty pak paní učitelky převezly na Výstaviště a nazdobily jimi „náš“ stromeček. Pak proběhlo hlasování několika tisíc návštěvníků. Ve velmi silné konkurenci náš stromeček ZVÍTĚZIL!!!!
Z umístění všichni velkou radost a těšíme se, že se připojíme v příštím roce. Pokud jste nebyli na Výstavišti, stromek můžete zhlédnout v naší fotogalerii.
Předsedou se stal Mgr. Jitka Bušová, Mgr. Blanka Ondová

 

ŽIVÝ BETLÉM
V pátek 1. prosince se ve Zdounkách náměstí začalo měnit v pohádkovou scénu při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Tento kouzelný okamžik byl umocněn představením, které připravili nejmladší žáci družinky. Celkem 28 malých herců se chopilo role a představilo nám biblický příběh narození Ježíška ve formě živého betléma. Na scéně se objevili Maria a Josef, tančící andělé, užaslí pastýři, radostní obyvatelé, nadaní hudebníci a samozřejmě tři moudří králové. Oslnivým vrcholem bylo ztvárnění novorozeného Ježíška, které bravurně zvládla malá Stelinka. Ocenění a dík patří nejmenším hercům, moderátorům, ale i starším žákům. Ti se pod vedením paní učitelky Dany Bayerové postarali o hudební doprovod a zpěv vánočních koled a dopřáli nám tím opravdový zážitek. Tato událost jednoznačně přinesla radost a sváteční atmosféru do srdcí všech přítomných. Kéž nás příběh o lásce a darování provází každý den.

Michaela Skácelová

Slavnost Slabikáře

Den 23. listopad 2023 nebyl krásný jenom čísly ve svém datu, ale také tím, že se v tento den konala v naší škole Slavnost Slabikáře, která patřila hlavně prvňáčkům a jejich rodičům. Všichni se sešli, aby se přesvědčili, že z dětí jsou už opravdoví školáci, kteří znají první písmenka a chtějí číst víc než jenom obyčejné slabiky. Nejdříve jsme se rozcvičili při hrách s písmenky a potom každý přečetl tři náhodně vybraná slova samotné královně Abecedě. Ta za snahu a odvahu každému předala Slabikář s pamětním listem. Odměnou pro všechny byly také sladké medaile a malé občerstvení. Přeji všem rodičům i dětem hodně trpělivosti a spoustu hezkých společných chvilek strávených nad SLABIKÁŘEM.

                                                                                                                                                                                            Mgr. Dana Bayerová

Dopravní výuka čtvrtého ročníku v Kroměříži.

Ačkoliv je listopad velmi často sychravým a nevlídným měsícem, tak v pondělí 6. 11. tomu bylo přesně naopak. Naši cyklisté ze čtvrté třídy měli štěstí, protože si mohli na dopravním hřišti v Kroměříži užívat jasných slunečných paprsků, odrážejících se od teplých barev podzimního listí a měli tedy ideální podmínky pro svou dopravní výuku. Poté, co se žáci seznámili s bezpečností a se základními pravidly silničního provozu v moderně vybavené učebně dopravního hřiště s panem lektorem, přesunuli se na dopravní hřiště, kde usedli za řídítka cyklistického kola a vydali se vstříc všem křižovatkám, dopravním značkám a reálným situacím, se kterými se běžně setkáváme v silničním provozu.
Žáci se učili signalizovat, komunikovat s ostatními "řidiči" a ohlížet se přitom na chodce. Byla to lekce nejenom o tom, jak řídit cyklistické kolo, ale také o respektu a ohleduplnosti v silničním provozu.
Tento listopadový den na dopravním hřišti byl velmi vydařeným. Po cestě zpět jsme se v tomto dušičkovém období ještě na chvilku zastavili na místním hřbitově, kde jsme si povídali o významu tohoto času a pak už jsme se spokojeně vrátili na oběd do školy.
Žáci čtvrtého ročníku se již teď velmi těší na další lekci!

                                                                                                      Mgr. Dora Droščáková

Přednáška na téma “Finanční gramotnost” – V. třída

 

Bývalý žák naší školy, Michal Zrna, který studuje obor finance a finanční technologie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a pohybuje se v oblasti financí i pracovně, si pro žáky V. třídy připravil přednášku na téma finanční gramotnost. Měl velmi hezky zpracovanou prezentaci a žákům podal základy finanční gramotnosti formou, jež byla pro děti přitažlivá, zábavná a pochopitelná.

 Nejdříve se zaměřil na to, kde se vůbec peníze berou. Žáci tipovali, kolik zhruba jednotlivé profese vydělávají. Dále se věnoval tomu, kam peníze mizí, za co všechno lidé utrácí. Dále se dětem snažil nastínit, jak nejlépe s penězi zacházet, proč je dobré všechny finance neutratit a kam investovat, aby peníze vydělávaly. Na příkladu týkajícím se koupě auta dětem pomocí animací v prezentaci velmi jednoduchou a pochopitelnou formou ukázal, v čem spočívá finanční inteligence. Na závěr si žáci ve skupinkách vyzkoušeli, jak založit firmu. Museli přijít na to, kde vezmou prvotní kapitál, vymyslet, co budou vyrábět a do čeho investují, aby jejich firma vydělávala.

 Finanční gramotnost, jinak pro mnohé nezáživné téma, přednášející uchopil tak, aby i žáci tohoto věku pochopili její podstatu. Hravou formou jim ukázal základy vhodného uvažování v oblasti zacházení se svými penězi. Děti zaujal také svým příjemným, přátelským a poutavým vystupováním. Ještě jednou moc děkujeme.

                                                                          Mgr. Vendula Kovaříková

Pěší výlet žáků ze 4. třídy do Milovic

V rámci projektového dne jsme využili krásného podzimního počasí a s nadšenými turisty ze čtvrté třídy jsme se vypravili polní cestou do Milovic, abychom prožili den plný zábavy, pohybu a objevování. Cílem naší výpravy bylo strávit společně příjemný čas v prostředí přírody a užít si ještě stále teplých, slunných dnů. Již ranní paprsky, které se odrážely od rosy v trávě, byly předzvěstí, že den by se mohl vydařit. 
Všechny děti úspěšně překonaly náročný bahnitý stoupající terén hned v začátku naší výpravy, po kterém bylo nutné vyhlásit soutěž o nejlépe očištěnou obuv.  Poté jsme si už ale opravdu jen užívali malebných výhledů do okolních vesnic, slunce vysoko na obloze nám dodávalo energii během celého výletu a žáci nadšeně diskutovali o zvířatech, které jsme cestou potkali, a hlavně o těch, které nám zanechaly pouze stopy na cestě. "Procházel tudy obrovský pes, medvěd, či snad vlkodlak?!!" Těžko říct... Nás ale zdárně dovedl do cíle pan učitel Vlček. 
V Milovicích nás čekala odměna v podobě párků a sodovek. Společně jsme vyřešili kvíz "pro bystré hlavy", vyřádili se na hřišti a v dobré náladě se vrátili zpět, právě včas na oběd.
Pěší výlet byl vydařený a připomněl nám, jak je občas důležité opustit běžné učebny školy a prožít společný čas venku, kde můžeme objevovat, učit se a společně tvořit. 
                                                                                               
Mgr. Dora Droščáková

 

Střílecký hrad – V. třída

Jak jinak strávit “Den pro třídu” než výletem do přírody. Vždy, když máme tu možnost, vyrážíme poznávat naše okolí. Tentokrát jsme se vydali prozkoumat hrad nad obcí Střílky.

Po příjezdu autobusem do Střílek jsme vyrazili na cestu. Nejdříve jsme museli překonat strmý kopec, po kterém následovala svačinka na Čertových kamenech. Pak už zbývalo jen pár kroků a dorazili jsme do cíle. Slovo hrad je silné slovo, zbylo tam už jen pár kamenů, zřícenina, ze které byli někteří žáci trošku zklamaní. Čekali, že z hradu zbylo více. Co však stálo za ten výstup, byl krásný pohled do okolí, který velice potěšil naše smysly a opět nás utvrdil v tom, jak je okolní krajina nádherná. Na informační tabuli jsme si poté prohlédli, jak hrad opravdu kdysi vypadal. Cestou zpět si pár nadšenců vyběhlo strmý kopec. A co by to bylo za výlet bez bloudění, takže jsme si dokonce i mírně zašli, ale díky GPS jsme opět našli správnou cestu.

Po návratu do Střílek jsme si prohlédli slavný barokní hřbitov a navštívili místní obchůdek v zámku, kde si žáci nakoupili suvenýry a drobné dárečky. A konečně jsme se dočkali zasloužené odměny. V Tilaku jsme měli objednanou pizzu, která byla výborná. Jelikož bylo nádherně, užili jsme si ještě téměř letní posezení na zahrádce.

Žáci naší třídy jsou zvyklí na delší a náročnější túry, proto tento výlet hodnotili jako pohodovou procházku. Při ní měli čas si spolu popovídat na různá témata, což zase jistě stmelilo naši skvělou třídu. Jak lépe se budují kamarádské vztahy než společnými zážitky.

                                                                                  Předsedou se stal Mgr. Vendula Kovaříková, Mgr. Jitka Bušová

 

Prvňáčci v Nětčicích

Krásný den babího léta jsme my všichni z první třídy využili ke svému prvnímu společnému školnímu výšlapu. Ráno jsme vyrazili od školy směrem ke zdouneckému nádraží a potom dál polní cestou do Nětčic. Při putování nás doprovázela rosa v trávě, sluníčko nad hlavou, srnky v poli, a dokonce jeden malý ježeček. Cestu nám zdobily krásné červené šípky, zářivé květy slunečnic a listy na stromech v barvách podzimu. První krátkou zastávku jsme si udělali u nětčické kapličky. Tam jsme se občerstvili, trošku ulevili nohám a pokračovali jsme dál na hřiště. Tam na nás čekal připravený táborák a něco dobrého na zub. Nezapomněli jsme ani na oslavu svátku všech Michalů – velkých i malých, kteří s námi na hřišti byli. Po vydatné svačině už nezbylo nic jiného, ​​​​než se vydat na autobus a spokojeně se vrátit zpět ke škole.

Velké díky patří rodičům (hasičům) z Nětčic, kteří se o nás krásně postarali. Určitě se k vám ještě někdy podíváme.                                                                      

Předsedou se stal Mgr. Dana Bayerová, Michaela Skácelová                                                                         

 

První školní den

Dnes 4. 9. 2023 začal nový školní rok a my jsme mezi sebou přivítali nové prvňáčky. Pozdravit je přišla paní ředitelka, pan starosta a paní místostarostka. Všichni dětem přáli hodně školních úspěchů, spoustu kamarádů a samozřejmě samé jedničky. Malí školáci se poprvé usadili do lavice, pochlubili se novými krásnými aktovkami a každý dostal malý dáreček na uvítání. Proběhlo také seznámení s paní vychovatelkou Michaelou Skácelovou a paní učitelkou Mgr. Jitkou Bušovou, která bude v první třídě učit některé předměty. Nechyběla ani prohlídka školní družiny a venkovního areálu, kde budou děti trávit čas po vyučování. Slavnostní dopoledne rychle uteklo a od zítřka čeká na prvňáčky už ta „opravdová“ škola.

                                                                                      Předsedou se stal Mgr. Dana Bayerová