Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Soutěže

2022/2023

 

Požární ochrana očima dětí

V průběhu prosince jsme se s dětmi již pravidelně zapojili do celostátní hasičské soutěže. Tam mohli téma komíny ztvárnit jak literární prací, výtvarnou, nebo digitální. My jsme zvolili práci výtvarnou. Tu zpracoval 6. ročník. Následně byla vybrána 3 nejpovedenější díla, která byla poslána do okresní soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne během března a my našim účastníkům držíme palce. 

Mgr. Monika Kenša 

Okresní kolo v halové minikopané dívek

Dne 6.12.2022 se v Bystřici pod Hostýnem konalo okresní kolo dívek v halové minikopané. Složením týmů bylo 4 + 1 (4 hráčky + 1 brankářka). Po úvodním neúspěchu a prohře 0:3 s favorizovaným týmem ZŠ Slovan Kroměříž, se nám podařilo porazit 1:0 ZŠ Kvasice. V následném souboji o 3.místo se ZŠ Holešov jsme si bohužel nepohlídali začátek utkání a po rychlých dvou gólech protihráček jsme prohrávali 0:2. I přes velkou snahu a tlak se skóre už nezměnilo a naše dívky se musely spokojit s bramborovou, ale přesto velmi pozitivní medailí. Nezapomeňte se podívat do naší Fotogalerie, kde najdete několik snímků z této povedené akce ! 

Patrik Vlček

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

V listopadu proběhlo školní kolo chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěž je určena pro žáky devátých tříd základních škol. Soutěž byla formou testu a obsahovala souhrn celého učiva osmé třídy. Takto si všichni žáci mohli také ověřit své znalosti. Nejlepších výsledků a tedy první tři místa ve školním kole získaly dívky.                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová    

                                                                           

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

V pondělí 28. 11. 2022 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Tato soutěž je zaměřena na jazykové vědomosti a komunikační schopnosti žáků. Soutěže se účastnilo 11 žáků VIII. tř. a 7 žáků IX. tř. V jazykové části museli žáci prokázat nejen znalosti z českého jazyka, ale i značné logické myšlení. S některými úkoly si opravdu hodně "lámali hlavu". V rámci slohové části měli žáci za úkol napsat libovolný slohový útvar na téma "Na listopadu se mi líbí/nelíbí" v rozsahu 200 - 300 slov. Všichni zúčastnění se chopili svých úkolů statečně a "bojovali až do konce", za což jim patří velká pochvala. Ne každý však může být nejlepší, a tak i tady jsme museli rozhodnout o těch, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole. 1. místo "vybojovala" žákyně VIII. tř., 2. místo žákyně IX. tř. a 3. místo žákyně VIII. tř., ta bude náhradníkem v případě nemožnosti účasti dvou předešlých v okresním kole. Budeme jim držet pěsti!

Mgr. Lenka Beranová

Přírodovědný klokan 

Již tradičně se během tohoto týdne uskutečnilo školské kolo přírodovědného klokana pro žáky 8. a 9. tříd. Otázky se týkaly předmětů jako jsou matematika, přírodopis, zeměpis a fyzika. Celkem se zúčastnilo 46 žáků, kteří vstupovali do soutěže s 24 body. Otázky byly rozdělené do tří skupin a to vždy 8 otázek po třech, čtyřech a pěti bodech. Žáci tak mohli získat maximálně 120 bodů. Za každou špatně zodpovězenou otázku se 1 bod odečítal. Nejlepší řešitelkou se stala dívka IX. ročníku s 66 body, za ní dívka z VIII. ročníku s 61 body a na třetím místě dívka z IX. ročníku s 58 body. 

Mgr. Monika Kenša

 

Branně – vědomostní soutěž „O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín“

Dne 4.10. se uskutečnilo krajské kolo branně - vědomostní „O pohár ředitele krajského vojenského velitelství Zlín“. Šest našich žáků z 8. ročníku postoupilo z druhého místa v okrese a utkalo se spolu s dalšími devíti školami. Krajské velitelství připravilo deset disciplín, ve kterých si žáci vzájemně změřili nejen své síly, ale i znalosti. Žáky čekalo silové duo, hod granátem, překážková dráha, střelba ze vzduchovky, vědomostní test, poskytování první pomoci, orientace v prostoru a další. Počasí nám příliš nepřálo, ale nasazení bylo tak vysoké, že se nám podařilo pokořit všechny školy a v soutěži vyhrát. Žáci si tak dokázali, že nezáleží na velikosti školy, ale dobré připravenosti a úsilí vyhrát. Ještě jednou všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Monika Kenša

2021/2022

 

Včelka Meliferka

Žáci 2. stupně se také zúčastnili fotografické soutěže Včelka Meliferka v rámci hodin VV. Žáci posílali foto nejen včel, ale i přírodních krás okolí obce Zdounky. První tři místa získaly žákyně z 8. ročníku a byly oceněny diplomem a pěknými dárečky.

                                                                                                                    Mgr. Monika Horáková

 

Včelka Meliferka

Žáci páté třídy se v rámci výuky informatiky zúčastnili fotografické soutěže Včelka Meliferka. Pokusili se vyfotit zástupce hmyzu pomocí elektronického mikroskopu a fotografie zpracovat na tabletech. Za svoji práci dostali čestné uznání.

                                                                                                                                   Mgr. Dana Bayerová

 

Branně – vědomostní soutěž „O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín“

Dnes 9.6. jsme se s žáky 7. ročníku zúčastnili branně vědomostí soutěže na ZŠ Oskol v Kroměříži. Žáci byli rozděleni do šesti družstev, která mezi sebou soutěžila v disciplínách, jako byl hod granátem, překážková dráha, střelba ze vzduchové pistole, lehy a sedy na čas, první pomoc, nebo kvíz s vojenskou tématikou. Naši žáci si vedli výborně a měli stejný počet bodů jako vítězný tým. Bohužel však rozhodla disciplína - střelba ze vzd. pistole a tam jsme byli o bod horší. Celkově jste tedy skončili na krásném druhém místě . Žákům bych chtěla ještě jednou moc poděkovat za pilnou přípravu a reprezentaci naší školy. 

                                                                                                                   Mgr. Monika Horáková 

V kraji jsme bronzoví - soutěž mladých cyklistů

Vítězné družstvo mladých cyklistů ze 7. a 8. třídy naší školy, kteří vyhráli okresní soutěž, se v pondělí 6.6.2022 použil krajského kola ve Zlíně.
Své znalosti a zkušenosti prokazovali v 5 disciplínách. Asi nejtěžší byla jízda zručnosti, která byla dosti náročná. Pěkných výsledků dosáhli v poskytování první pomoci nebo jízdy podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti. Určitě v příštím školním roce se chceme této soutěže zúčastnit a třeba vyhrát i stříbro. 
                                                                                                    Alena Hurajtová, vychovatelka

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – OKRESNÍ KOLO

Po dvou letech se v Kroměříži 17.5. opět konala "Dopravní soutěž mladých cyklistů." Také naše škola se zůčastnila této soutěže. Byli vybráni nejlepší soutěžící ze školního kola a to Natálie Zajíčková, Viktorie Foltýnová, Ondřej Vymazal a Václav Mrhálek.

Soutěžilo se ve 4 disciplínách:

1. Písemný test

2. Jízda po dopravním hřišti podle pravidel

3. Jízda zručnosti

4. První pomoc


Naši žáci byli velmi šikovní a získali ve starší kategorii 1.místo a tím postup do krajského kola ve Zlíně! Věříme, že i v tom se nám bude dařit

                                                                                                     Alena Hurajtová, vychovatelka

 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

Dne 19. května 2022 proběhla v Kroměříži na dětském dopravním hřišti soutěž Mladý zdravotník, která byla zaměřena na prakticky poskytovanou první pomoc. Soutěž byla nabídnuta pětičlenným družstvům ve dvou věkových kategoriích. Družstva poskytovala první pomoc na třech bodovaných stanovištích, kde byly studenty střední zdravotnické školy simulovány různé situace. Také zde byla tři stanoviště nebodovaná - jízda podle pravidel silničního provozu i plnění úkolů kladených Policií. Soutěže se zúčastnily dvě družstva z V. třídy a obsadily 4. a 5. místo a jedno družstvo z VIII. třídy, které získalo ocenění za 2. místo. Všichni soutěžící byli od zaměstnanců ČČK pochváleno za své výkony. I my děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – ŠKOLNÍ KOLO

Dne 06.05.2022 proběhlo školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnilo celkem 5 čtyřčlenných družstev (2 dívky a 2 chlapci) z 6.-8. třídy v celkovém počtu 20 žáků. Soutěž byla rozdělena do tří bodovaných disciplín – pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test), zásady poskytování první pomoci a jízda zručnosti na kole. Po důkladném vyhodnocení se na 1. místě umístilo družstvo 7. třídy. Všem zúčastněným byla předána sladká odměna s velkým poděkováním. K reprezentování naší školy v okresním kole, které proběhne dne 17.05.2022 v areálu DDH Kroměříž, byli vybráni nejlepší jednotlivci ze všech družstev, dvě dívky z 8. třídy a dva chlapci ze 7. třídy. Přejeme jim hodně štěstí.
                                                                                                                     Kamil HORÁK, učitel

 

OF v MINIKOPANÉ - dívky 

Dne 29.4. se na fotbalovém hřišti v Kroměříži uskutečnil turnaj v minikopané. Naši školu reprezentovalo 11 dívek z 2. stupně, které se v rámci hry 6+1 střídaly. Ze sedmi týmů se nám podařilo vybojovat krásné 5. místo a to porážkou Gymnázia KM. Na ZŠ Hulín a vítězný ZŠ Slovan jsme však nestačily. Nic ale nevzdáváme a už teď se budeme připravovat na další ročník.

                                                                                                                 Mgr. Monika Horáková

 

McDonald´s Cup

Naše škola má mnoho nadějných fotbalistů, proto jsme se letos rozhodli dát o sobě vědět i na okresní úrovni, a to účastí v soutěži škol McDonald´s Cup. Dne 26. 4. vyrazilo družstvo vybraných mladších žáků z II. a III. třídy a 27. 4. družstvo starších žáků ze IV. a V. třídy. Turnaj se konal na ZŠ Oskol v Kroměříži. Zúčastnili se žáci ze ZŠ Oskol, ZŠ Komenského, ZŠ Slovan, ZŠ Zachar, ZŠ Hulín a ZŠ Morkovice. Naši fotbalisté se na soutěžní utkání poctivě připravovali a byli připraveni porazit i Barcelonu. Po celou dobu klání se snažili ze všech sil, bohužel se jim ale žádné medailové příčky obsadit nepodařilo. I tak si to ale žáci maximálně užili a zakusili, jaké je to účastnit se turnaje okresního formátu. Už na zpáteční cestě plánovali taktiku na příští rok, takže to vypadá, že se máme na co těšit.

                                                                                                             Mgr. Vendula Kovaříková
                                                                                                             Mgr. Jitka Bušová

 

Okresní kolo SLZŠ v minikopané - chlapci

Dne 22.4. se 10 hochů ze 2.stupně zúčastnilo okresního kola SLZŠ v minikopané. O postup do krajského kola na něm soutěžilo celkem 12 týmů z celého okresu. Po těsné prohře s týmem ZŠ Oskol a remíze se ZŠ Bystřice pod Hostýnem bohužel na postupové příčky nedosáhli a skončili již ve skupině. Nicméně jim patří velký dík za reprezentaci naší školy. Pro ně samotné to byla jistě cenná zkušenost s kvalitně obsazenou sportovní akcí.
                                                                                                                              Patrik Vlček                                

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 12. května 2022 se konalo krajské kolo Biologické olympiády, do kterého postoupily obě žákyně z VIII. třídy naší školy. Jely jsem tedy do ZOO Zlín Lešná, kde se toto kolo konalo. Nejprve žákyně soutěžily, opět vypracovávaly testové otázky, pak poznávaly organismy a v praktické části mikroskopovaly příčný řez jehlicí jehličnanu. V kraji získali 10 a 11. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy na krajské úrovni. Po ukončení soutěže jsme využily nabídky a prohlédly si celou zoologickou zahradu.

                                                                                                                              Mgr. Bc. Jana Smažilová

                                                                                                                            

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 22. dubna 2022 se na naší škole konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie CD pro žáky VI. a VII. tříd. Letošní téma bylo: Jak přežít zimu. Do okresního kola žáci vypracovávali vstupní úkol, naši žáci si vybrali vytvoření miniherbáře větviček dřevin s pupeny. Jako vždy olympiáda obsahovala testové otázky, poznávání 20 rostlin a 20 živočichů a praktický úkol, ve kterém soutěžící zkoumali peří ptáků. Naši školu reprezentovali dva žáci ze VII. třídy a obsadili 9. a 10. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smažilová

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 11. dubna 2022 naše škola organizovala okresní kolo Biologické olympiády kategorie C pro žáky VIII. a IX. tříd. Letošní téma bylo: Jak přežít zimu. Pro konání okresního kola je podmínkou, aby soutěžící vypracovali některý zadaný vstupní úkol. Naše žákyně si vybraly pozorování větviček dřevin a vytvoření miniherbáře z těchto větviček. Součástí olympiády byl test, poznávání 20 rostlin a 20 živočichů a praktický úkol, ve kterém soutěžící zkoumali umělá i přírodní vlákna včetně srsti savců. Bylo přihlášeno 11 žáků z různých škol našeho okresu. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z VIII. třídy a získaly 1. a 2. místo. S tímto krásným výsledkem postoupily do krajského kola. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                   Mgr. Bc. Jana Smažilová

Okresní kolo OČJ

28. 3. 2022 jsme se se dvěma žákyněmi VIII. třídy zúčastnily okresního kola Olympiády v Čj, které se konalo na Gymnáziu v Kroměříži. Po brzkém ranním setkání jsme se vydaly na cestu autobusem do Kroměříže. V 8:00 nás čekala prezence účastníků, kde jsme se setkaly s ostatními účastníky a s pedagogy, kteří účastníky doprovázeli. V 8:40 byla zahájena olympiáda, která se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové. Žáci tedy samostatně během určité doby vypracovávali zadané úkoly a pedagogové se mezitím domlouvali na společném opravování a vyhodnocování jednotlivých prací. Slavnostní vyhlašování výsledků neproběhlo, ale vyučujícím byly sděleny výsledky svých zástupců. O prvních pěti postupujících do krajského kola budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím e-mailu v nejbližší době. Žákyně VIII. třídy byly velmi rády, že se mohly okresního kola zúčastnit, setkat se s dalšími úspěšnými řešiteli školních kol a podívat se do školy, kterou by v budoucnu mohly navštěvovat. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
                                                                                                                      Mgr. Petra Říkovská

 

Okresní kolo v přehazované 

Ve středu 23.3. se družstvo kluků a holek z V. třídy vypravilo do Kroměříže, reprezentovat naši školu v okresním kole přehazované.

Již po příchodu do tělocvičny ZŠ Slovan bylo jasné, že konkurence bude obrovská. Byla zde družstva z Holešova, Hulína, Kroměříže, Zborovic, Litenčic, Rajnochovic a samozřejmě zdounecké. Naši účastníci bojovali po celou dobu turnaje do posledních sil a úplného vyčerpání. Mezi devíti družstvy nakonec skončili na krásném 4. místě. Všichni měli z tohoto výsledku neskutečnou radost a s pocity štěstí a skvěle odvedeného výkonu se vraceli domů.

                                                                                                                        Mgr. Jitka Bušová

 

Matematický klokan

Dne 18. 3. se konalo školní kolo matematického klokana. Zúčastnili se ho vybraní žáci 6. - 9. ročníku ve dvou kategoriích Benjamín a Kadet. Úlohy byly rozděleny do tří kategorií dle náročnosti a podle náročnosti také bodovány. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.
                                                                                                                  Mgr. Veronika Klvačová

 

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

Jsme velmi rádi, že jsme v letošním školním roce opět mohli uspořádat školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Soutěž se konala 1. března 22. Celkem se soutěže zúčastnilo jedenáct žáků, mezi nimiž byli zástupci jednotlivých tříd 2. stupně. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. I. kategorii představovali žáci 6. a 7. ročníku a II. kategorii žáci 8. a 9. ročníku. Porota hodnotila výběr básně (délku a přiměřenost věku), paměťové zvládnutí a kvalitu přednesu. V I. kategorii obsadil první místo žák VI. třídy a 2. a 3. místo obsadili žáci VII. třídy. Na vítězných příčkách ve II. kategorii se umístily žačky VIII. třídy. Vítězové obdrželi sladkou odměnu a diplom. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších recitačních soutěžích. Všem zúčastněným děkujeme za účast a odvahu.

                                                                                                                      Mgr. Petra Říkovská

 

Výtvarná soutěž - Nenič si tělo

Muskuloskeletální poruchy, jako jsou bolesti zad, krku, ramen a další jsou  jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů nejen dětí, ale i dospělých. Proto jsme se v rámci výuky VV rozhodli zapojit se do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí s cílem seznámit žáky s touto problematikou a poučit je o rizicích, která představují pro jejich zdraví. Problémy představují především nevhodné školní aktovky a batohy, způsob jejich nošení a jejich neúměrná tíha, strnulé dlouhodobé sezení při vyučování ve škole nebo doma, nebo neergonomicky uspořádané místo pro práci s ICT atd. Do soutěže jsme se zapojili s žáky 8. ročníku, kteří pomocí obrázků a schémat navrhli, jak tyto potíže řešit. Všem držíme palce. 

                                                                                                                   Mgr. Monika Horáková

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je soutěž z oboru geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Dělí na školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní kolo. Naši žáci se během ledna zúčastnili kola školního, kde postoupili ze 7. a 8. ročníku vždy dva žáci s nejlepším výsledkem. Okresního kola se žáci účastnili 2.3. online, kde pracovali jak s atlasem, písemným testem, tak s praktickou částí. Konkurence však byla veliká, okresního kola se v jeden den zúčastnilo přes 10 tisíc žáků z celé ČR. A i když se nám nepodařilo postoupit do kola krajského, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                  Mgr. Monika Horáková

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA V ČR - OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo této chemické soutěže se mělo konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je  koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci však proběhlo toto kolo formou online a to ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 14,00 hodin. Žák naší školy řešil soutěžní otázky u nás ve škole a umístil se na 51. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                 Mgr. Bc. Jana Smažilová                                                  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C A D - ŠKOLNÍ KOLO

Téma letošní biologické olympiády je: Jak přežít zimu. Ve čtvrtek 27. ledna 2022 proběhlo školní kolo pro obě kategorie, tedy pro žáky VI. až IX. třídy. Toto kolo olympiády mělo tří části - teoretickou část v podobě testových otázek, poznávání organismů i neživých přírodnin a praktickou část. Ta byla v kategorii C zaměřena na pupeny rostlin a v kategorii D na vlastnosti a způsoby rozšiřování plodů např. olše, lopuchu, ptačího zobu, orobince, smrku aj. Na naší škole se této soutěže účastnilo celkem 6 žáků a nejlepší z nich postoupí do okresního kola, které se bude konat v dubnu. Podmínkou účasti v dalším kole je ještě vypracování vstupního úkolu na vybrané téma. Všem zúčastněným děkujeme za projevený zájem a postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole. 

                                                                                                                 Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ŠKOLNÍ KOLO

V úterý 18. ledna 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, do kterého se zapojili vybraní žáci VIII. a IX. ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové části a slohového úkolu. Olympiády se celkem zúčastnilo jedenáct žáků, nejvyšší počet bodů získaly dvě žákyně VIII. ročníku, které také tímto zároveň postupují do okresního kola OČJ. Všem zúčastněným děkujeme za účast a snahu při řešení olympiády. Vítězkám gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole Olympiády v Českém jazyce.

                                                                                                                       Mgr. Petra Říkovská

POHÁDKY Z HŘÍBĚCÍCH HOR

Během listopadu se nám v rámci výuky VV objevila možnost ilustrovat "knihu" pověstí. Nejprve MAS HŘÍBĚCÍ hory sbíraly pověsti a příběhy z přilehlých obcí a okolí, poté následoval výběr deseti příběhů, které ilustrovaly žáky základních (i mateřských) škol na území místních akčních. Naše škola měla přidělený příběh Švec a trpaslíci a Černý myslivec. Soutěže se účastnil 6., 7. a 8. ročník. Nakonec byla vybrána dvě díla ze 7. ročníku. Ilustrátorům za školu moc gratulujeme. 

Odkaz na online knihu v pdf. -> Pohádky z Hříběcích hor

                                                                                                                 Mgr. Monika Horáková

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SPĚCHEJ POMALU!

Dvě žákyně naší školy se zapojily během listopadu 2021 do literární soutěže Spěchej pomalu, kterou uspořádala SOŠ Luhačovice. Úkolem zájemců bylo napsat fantasy, hororový nebo dobrodružný příběh, případně komiks. Téma si zvolili sami žáci, organizátoři jim dali v tematice volnost. Výsledné práce hodnotili známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček. Jedné z našich žákyň se podařilo získat 1. místo. Žákyni VIII. třídy moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v této soutěži. Slavnostní vyhlášení výsledků se bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické konat nebude, ale předání vítězné ceny naši žákyni nemine. Ještě jednou gratulujeme!

                                                                                                                   Mgr. Petra Říkovská

 

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 2. 11. a 4. 11. se žáci 6. a 8. třídy školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci obou kategorií řešili celkem 15 úloh a úspěšným řešitelem se stal ten žák, který získal alespoň 10 bodů. Tento bodový zisk se podařilo získat jedné žákyni 6. třídy. Tato žákyně se nejspíše zúčastní i okresního kola Pythagoriády. Gratulujeme!

Mgr. Veronika Klvačová

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 21. října proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" pro všechny žáky IX. třídy. Jednalo se o test, který obsahoval průřez učivem chemie pro osmý ročník. Nejlepší žák je přihlášen do dalšího kola, které se má konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je  koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj.

                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dnes 13.10. ve 14.10. se uskutečnilo školské kolo přírodovědného klokana, kterého se zúčastnil 8. a 9. ročník v kategorii Kadet. Otázky byly rozděleny do tří kategorií podle obtížnosti - za 3b/4b/5b a zahrnovaly vědomosti z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Žáci vstoupili do soutěže s 24 body. Za každou špatně zodpovězenou otázku se jim 1 bod odečetl. Nejlepší řešitelkou se stala žákyně s 8. ročníkem s 76 body, které gratulujeme. 

                                                                                                                  Mgr. Monika Horáková