Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Soutěže

2023/2024

 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 
Dne 15. 5. 2024 se pětičlenné družstvo našich osmáků zúčastnilo Soutěže mladých zdravotníků, která proběhla na dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Tuto soutěž zorganizoval Český červený kříž a byla zaměřena na prakticky poskytovanou první pomoc. Na několika stanovištích došlo k ukázkám nehod, které předváděly žákyně střední zdravotnické školy. Úkolem soutěžících pak bylo vhodně na situace zareagovat. Kromě toho byla na soutěži i policie ČR, která žákům ukázala vybavení zásahových jednotek. Akce byla zakončena přichystaným občerstvením a vyhodnocením soutěže. Naši žáci se sice nedostali na postupové první místo, ale soutěž si velmi užili. Kromě malých dárečků, které od pořadatele dostali, jsme měli možnost zdarma navštívit zámeckou věž kroměřížského zámku. Bylo moc hezké počasí, tak jsme tuto příležitost využili. Velmi děkujeme našim žákům za přípravu a chválíme je i za jejich výkony v soutěži.

Mgr. Jan Lebloch

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY, KATEGORIE C a D

Dne 19. března se na naší škole konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C a následně 22. dubna i okresní kolo BIO kategorie D. Jako vždy olympiáda obsahovala testové otázky, poznávání 20 rostlin a 20 živočichů a laboratorní úkol. V kategorii C žáci pozorovali pod mikroskopem rostliny okřehku menšího a v kategorii D larvy pakomára. I přesto, že naši žáci nedosáhli na postupová místa v soutěži, jim velmi děkujeme za reprezentaci naší školy. Věříme, že žáci získali spoustu zkušeností a budeme se těšit na jejich účast i v příštím ročníku této soutěže.

Mgr. Jan Lebloch

 

MCDONALD´S CUP

Dne 18. 4. 2024 se žáci Rostislav Macek (5. třída), David Duda, David Nesvadba, Ondřej Pospíšil, Jiří Pektor, Rostislav Pláňava, Tomáš Nebřenský, Lukáš Nebřenský, Miroslav Pospíšil, Filip Lochmann (4. třída), Martin Pospíšil a Matyáš Macek (2. třída), zúčastnili velké fotbalové soutěže McDonald´s Cup určené pro žáky IV. a V. tříd základních škol.
I přes náročnou konkurenci a převahu jiných týmů se naši chlapci nevzdali a drželi si svého sportovního ducha až do konce. Jejich účast v této soutěži nebyla jen o výsledcích, ale také o tom, že je důležité se nevzdávat ani v nelehkých situacích. Získali spoustu nových zkušeností, které je mohou posouvat v tomto sportu dál.
Příští rok se na turnaj opět rádi přihlásíme. Náš tým bude starší, zkušenější a připravenější na náročné zápasy.
Také nesmíme zapomenout na našeho trenéra Tomáše Pospíšila, který náš tým fotbalistů vedl a motivoval po celou dobu soutěže. Děkujeme mu za jeho vedení a podporu.
McDonald´s Cup byla skvělou příležitostí pro naše mladé fotbalisty získat spoustu nových zkušeností, které je mohou posouvat v tomto sportu dál a ukázat svůj potenciál a lásku k fotbalu. Již teď se těšíme na další výzvy a sportovní soutěže.

                                                                                                                                                       Mgr. Dora Droščáková

 

 

YPEF (Young People in European Forests) – místní kolo
Dne 1.3. se vybraní žáci osmé třídy zúčastnili místního kola YPEF (Young People in European Forests), které se uskutečnilo v Kroměříži. V překladu Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests) je mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit jeho význam v současné době. Do soutěže jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 11 zemí Evropy. Letos se místního kola konaného v Kroměříži zúčastnilo celkem 10 týmů z různých škol. Naše dva zúčastněné týmy skončily na 7. a 8. místě. Rozdíly ve výsledcích však byly velmi malé. Žáci psali vědomostní test, poznávali přírodniny a pomůcky myslivců. Nakonec byla soutěž zakončena i praktickou částí. Ačkoliv naši žáci skončili na nepostupových místech, tak si celou akci užili a jsou motivovaní na příští rok.

Mgr. Jan Lebloch

 

 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
V úterý 27. 02. 2024 se 7 žáků vydalo do Bystřice pod Hostýnem porovnat si své zeměpisné znalosti s ostatními žáky z okresu. Největšího úspěchu dosáhli Vojtěch Matula, Gabriela Zahradníková a Lucianna Kočanová, kteří se jen těsně neumístili v první desítce. Neztratili se ani žáci 8. třídy, kteří ve velké konkurenci dosáhli taktéž krásného umístění. Gratulujeme našim účastníkům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Veronika Sehnalová

 

OKRESNÍ KOLO VE ŠPLHU

29. února 2024 se na 2. Základní škole v Holešově uskutečnilo okresní kolo ve šplhu. V této disciplíně se proti sobě postavila 4členná družstva, která se rozhodla vyzkoušet své dovednosti a odvahu. I přes velkou konkurenci a tvrdý boj o vítězství, naše školní družstva zanechala vynikající dojem. Ačkoliv jsme se kolektivně možná neprosadili tak, jak jsme si představovali, naši jednotlivci zazářili. Umístění v první desítce v individuálních soutěžích je důkazem jejich talentu a odhodlání. Šplhání není jen fyzickou výzvou, ale i testem mentální síly a vytrvalosti. Každý z účastníků prokázal obrovskou odvahu a odhodlání překonat vlastní hranice. Jejich úsilí a výkony si zaslouží obdiv a uznání. Gratulujeme Jiřímu Kubíčkovi, Danielu Machovi, Teodoru Polišenskému, Tomáši Vítovcovi, Julii Zedníčkové, Veronice Jelínkové, Lucii Svobodové a Lucianně Kočanové za jejich skvělé výkony a odvahu, kterou prokázali a těšíme se na další příležitosti, které nám sport a soutěžení přinese.

 

Mgr. Veronika Sehnalová

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO
V únoru se konalo školní kolo biologické olympiády. Jedná se již o 58. ročník této soutěže. Pro letošní školní rok bylo pro kategorie C a D zvolené téma: Lužní lesy. Soutěž se skládala z písemného testu, poznávání přírodnin a laboratorní práce. Nejprve 1.2. proběhlo školní kolo kategorie C, které bylo určené pro žáky 8. a 9. třídy. Následně 8. 2. proběhlo i školní kolo kategorie D, které bylo tentokrát zaměřené pro žáky 6. a 7. třídy. Z kategorie C postoupili do okresního kola Hana Zrnová a Ladislav Zbořil. Z kategorie D postoupili do okresního kola Gabriela Zahradníková a Filip Pechtor. Postupujícím moc gratulujeme a přejeme jim úspěch i v okresním kole, které proběhne přímo na naší škole v průběhu března a dubna.
Mgr. Jan Lebloch

 

CELOREPUBLIKOVÁ KOMIKSOVĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V měsíci lednu 2024 se zúčastnil žák VII. třídy Tomáš Vítovec v celorepublikové komiksově-výtvarné soutěži Centra vizuální historie Malach, ve dvanáctém ročníku soutěže, při Matematicko-fyzikální univerzitě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal za svůj kreslený komiks s tématem vzpomínky pamětnice 2. světové války, celkové 3. místo. K umístění gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jeho práci si můžete ve formátu PDF stáhnout ZDE

Mgr. Pavel Kucík

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - OKRESNÍ KOLO
Dne 1. 2. 2024 jsme se s těmi, kteří obsadili 1. a 2. místo školního kola Olympiády v českém jazyce, vypravili na kolo okresní. To se konalo na Gymnáziu v Kroměříži. Za naši školu se do okresního kola „probojovali“ dva žáci z IX. tř. – Renáta Nakládalová a Roman Vymazal. Olympiáda byla rozdělena na mluvnickou a slohovou část. V té mluvnické se žáci potýkali s různými záludnostmi gramatiky českého jazyka, ve slohové měli pak využít své spisovatelské dovednosti při zpracování tématu „Kdybych měl/a stroj času...). Mezi jednotlivými částmi měli občerstvovací pauzu, pochutnali si na malé sladkosti. Vyučující českého jazyka, jež žáky na soutěž doprovodili, mezitím společnými silami opravovali a bodovali jednotlivé části olympiády.
Žákyně Renáta Nakládalová se nakonec v celkovém pořadí umístila na 5. příčce a je tedy druhou náhradnicí pro kolo krajské. Gratulujeme! Oběma žákům patří velká pochvala za svědomitou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Beranová


RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO
Odpoledne v pondělí 5. února 2024 se na 2. stupni neslo v duchu poezie. Konalo se totiž školní kolo recitační soutěže. Z kol třídních se do toho školního nominovalo celkem 18 žáků, přičemž však někteří ze zdravotních důvodů museli přítomnost v tomto kole vynechat. Nakonec se ho účastnili 4 žáci ze VI. tř., 5 žáků ze VII.tř., 2 žáci z VIII. tř. a 4 žáci z IX. tř. Tři paní učitelky naší školy pak rozhodovaly o někdy až dramatických výkonech těchto recitátorů.
V závěru paní učitelky „vynesly tento verdikt.“ V kategorii VI. – VII. tř. obsadil první pozici Adam Štefek ze VII. tř., druhou Tomáš Vítovec ze VII.tř. a třetí Julie Zedníčková ze VII. tř. V té vyšší, tj. za VIII. a IX. třídu, pak bylo pořadí následující: 1. místo Eliška Borovičková z VIII.tř., 2. místo Adam Doležal z VIII.tř. a 3. místo Karolína Přikrylová z IX.tř. Ocenění si ještě odnesli diplom a malou sladkou odměnu.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich přípravu a odvahu předstoupit před publikum.

Mgr. Lenka Beranová

 

 

KROMĚŘÍŽSKÁ LITERA - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Čtyři žákyně VIII. třídy se v letošním školním roce zapojily do literární soutěže Kroměřížská litera, kterou každoročně pořádá Knihovna Kroměřížska pro děti do 15 let. Na rok 2024 vyhlásila knihovna téma Tajemná kniha. Úkolem účastníků soutěže bylo napsat text v rozsahu max. 2 A4 formou poezie, prózy nebo komiksu. Organizátoři tedy dali soutěžícím v rámci formy poměrně velkou volnost. Tři naše žákyně se s chutí pustily do tvorby prozaického textu a sepsaly skutečně strhující příběhy protkané tajemstvím. Jedna z žaček se nebála zpracovat téma prostřednictvím poezie a vznikla tak velmi zajímavá, tajemná báseň. Všechny si zaslouží velkou pochvalu za svou tvořivou činnost, držíme jim palce při souboji s ostatními literárními pracemi. Teď už jen s napětím budeme čekat na výsledky, které budou zveřejněny během měsíce března.

Mgr. Petra Říkovská

 

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Dne 25. 01. se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se účastnili vybraní žáci 2. stupně. Soutěžící odpovídali na otázky z oblastí fyzické a sociální geografie, mapování, ale také na otázky s praktickým zaměřením. První dvě místa z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat 27. 02. v Bystřici pod Hostýnem. Výhercům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí do dalších kol!


Kategorie A (6. třída):
1. místo: Vojtěch Matula
2. místo: Gabriela Zahradníková
3. místo: Tereza Karthoferová

Kategorie B (7. třída):

1. místo: Filip Rosický
2. místo: Lucianna Kočanová
3. místo: Filip Vlasák

Kategorie C (8 – 9. třída):
1. místo: Adam Doležal
2. místo: Hana Zrnová
3. místo: Hubert Lučan

 

Mgr. Veronika Sehnalová

 

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
Dne 15. 01. 2024 se naše škola zúčastnila okresního kola dějepisné olympiády, které se konalo v Muzeu Kroměřížska. Tato akce spojuje nadšené a talentované žáky v oblasti dějepisu a představuje skvělou příležitost prokázat své znalosti a vášeň pro historii.
I přesto, že jsme se neumístili na předních příčkách, můžeme být hrdí na výkon našeho reprezentanta. Adam Doležal se s velkým nadšením a znalostmi postavil obtížným otázkám a ukázal, že naše škola má talentované žáky, kteří se nebojí výzev.
Děkujeme Adamovi za vynikající reprezentaci naší školy. Gratulujeme všem vítězům a věříme, že získané zkušenosti a znalosti budou pro naše žáky cenným přínosem do budoucna.Mgr. Veronika Sehnalová

 

ŠACHOVÝ TURNAJ
Dne 11.12 jeli žáci z prvního stupně za doprovodu paní asistentky reprezentovat naši školu na okresní přebor škol v šachu, který se konal v domově mládeže Tauferovy SOŠ veterinární v Kroměříži. Soutěžili v kategorii určené pro 1-5 třídu. První stupeň hrál systémem každý s každým na 6-7 kol. V hrací místnosti bylo 44 stolů, které byly plně využity. Soupeři byli žáci z kroměřížských základních škol. I když se 2 chlapcům podařilo vyhrát, na výhru to nestačilo. Na šachovém turnaji se všichni hráči museli odpojit od mobilních přístrojů, odpojit se od počítačové techniky a v šachové hře zůstal každý hráč sám za sebe ve svém středu, se svou trpělivostí, se svou myslí a přemýšlet nad každým tahem na šachovnici. I když chlapci nevyhráli, zaslouží si velký obdiv, že tento náročný turnaj dobrovolně podstoupili a zvládli své emoce. Věřím, že se také něčemu novému přiučili, nasbírali nové zkušenosti, které mohou v příštím turnaji zužitkovat. A proto kluky obdivujeme, jelikož nebylo jednoduché ustát neúspěch a přiznat prohru. Všem patří velká gratulace a věřím, že pokud budou pilně trénovat, příští rok se jim podaří přivézt medaili.
Děkuji našim žákům za reprezentaci školy a těším se, že to příští rok úspěšně vyjde.


Radka Lietavová, Asistentka pedagoga

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve čtvrtek 30. listopadu se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Žáci z různých ročníků se sešli, aby poměřili své znalosti a dovednosti v oblasti dějepisu. Výsledky nebyly jen zářivé, ale také potvrdily výjimečně talentované žáky naší školy.

Vítězem letošní olympiády se stal Adam Doležal (žák 8. třídy). Adam předvedl neuvěřitelnou znalost historických událostí a skvělou schopnost analyzovat historické texty. Jeho úsilí a pečlivá příprava na olympiádu se vyplatily, a tak mu můžeme ještě jednou pogratulovat k nádhernému 1. místu. Na druhém místě se umístil Ladislav Zbořil, další talentovaný žák 8. třídy, který prokázal hluboké chápání historie a schopnost kritického myšlení. Ladislavův výkon byl více než pozoruhodný a ukazuje, že i druhé místo je v této konkurenci skvělým úspěchem. Bronzovou pozici obsadil Jan Vajgl (žák 9. třídy). Janův přístup k historickým faktům a jeho schopnost propojovat události do širšího kontextu byly nesporné.

Dějepisná olympiáda nejenže přinesla vzrušující soutěž mezi našimi žáky, ale také odhalila jejich neuvěřitelné schopnosti a vášeň pro historii. Gratulujeme všem účastníkům, a zejména Adamu Doležalovi, Ladislavu Zbořilovi a Janu Vajglovi k jejich vynikajícím výsledkům.

Mgr. Veronika Sehnalová

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ŠKOLNÍ KOLO

V předvánočním čase dne 28. 11. 2023 proběhlo na naší základní škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiády se účastnili vybraní žáci VIII. a IX. třídy, kteří se navzájem utkali ve znalostech našeho mateřského jazyka. Soutěž se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Žáci měli možnost porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu růstu. Dva žáci s nejvyšším počtem bodů za obě části postoupili dále do okresního kola, které se bude konat na začátku února na Gymnáziu v Kroměříži. Moc gratulujeme Renátě Nakládalové za 1. místo, Romanu Vymazalovi za 2. místo a Janě Symerské, která se umístila na 3. místě. Přejeme hodně štěstí v okresním kole, chválíme všechny žáky za účast, odhodlání a jejich nasazení při řešení olympiády.

 

Mgr. Petra Říkovská

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR
V říjnu se konalo školní kolo soutěže s názvem "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR". Tato soutěž byla určena pro žáky deváté třídy, kteří si díky tomu mohli ověřit své znalosti z chemie. Z tohoto kola soutěže, které proběhlo formou testu, postoupili tři žáci. Gratulujeme a těšíme se na jejich pokračující úspěchy v dalším kole, které proběhne v prosinci.

                                                                                                              Mgr. Jan Lebloch2022/2023

Mladý cyklista

Tradičně na začátku května, pořádáme na naší škole dopravní soutěž "Mladých cyklistů "
Mladší kategorie soutěžila již 19.dubna a starší 4. května.
Soutěž byla složena ze 3 disciplín - vědomostní test, jízda zručnosti a první pomoc.
Vítězové z obou kategorií naši školu reprezentovali 17. května na okresním kole v Kroměříži.
Žáci byli velmi šikovní, o čem svědčí jejich umístění. Mladší žáci byli na 4. místě z 8.družstev
a starší opět na 1. místě. Tím si zajistili postup do krajského kola, které proběhlo 1.června
v Otrokovicích. Vybojovali krásné 3. místo a zaslouží si pochvalu za vzornou
reprezentaci naší školy.
Všem mladým cyklistům přejeme krásné prázdniny a prosím, dodržujte pravidla
silničního provozu!
P.S. pro rodiče: na stránkách BESIP si vaše děti mohou hravou formou opakovat
dopravní značky, testy nebo křižovatky.

                                                                                                    Alena Hurajtová, vychovatelka

Biologická olympiáda kategorie C i D - krajská kola

V květnu se konala krajská kola Biologické olympiády v kategorii C a D. Naše škola měla zástupce v obou kategoriích. Tato kola BIO se jako tradičně konala v prostorách ZOO Lešná Zlín a obsahovala jak teoretickou část, tak praktickou část složenou z poznávání organizmů a pozorování pod lupou či mikroskopem. Obě žákyně měly zájem si po skončení soutěže prohlédnout ZOO a získat nové zážitky. Za reprezentaci školy děkujeme. 

                                                                                                          Mgr. Bc. Jana Smažilová

Český červený kříž - soutěž Mladých zdravotníků

Každoročně organizuje Český červený kříž soutěž Mladých zdravotníků napříč Českou republikou. Soutěží pětičlenné týmy, které porovnávají svoje znalosti, pohotovost a šikovnost na pěti stanovištích. Ty dětem reálně přiblíží situace, kdy je třeba jednat a pomáhat. Letos šlo o resuscitaci, pomoc zraněným při srážce, zlomenou ruku, krvácení z nosu a otevřenou zlomeninu.

My jsme vyráželi ve složení osmi osmáků a dvou kapitánek z devátého ročníku. V rámci akce jsme měli možnost navštívit Květnou zahradu a podívat se nově zrekonstruované prostory, poté jsme se však vrhli do akce. Konkurence však byla veliká a bohužel se nám letos nepodařilo obhájit druhé místo z loňska. Nicméně jsme si aspoň užili krásné slunečné dopoledne a pochutnali na řízku od pořadatelů. I když jsme nevyhráli, děti si odnesly drobné ceny a hlavně zkušenosti, které jsou v životě potřeba.

                                                                                                                             Mgr. Monika Kenša

 

Školní kolo dopravní soutěže - 1. stupeň /19.4. 2023/

Dne 19. dubna se uskutečnila pro žáky 4. a 5. třídy dopravní soutěž mladých cyklistů. Žáci byli rozděleni do čtyřčlených družstev a plnili celkem 3 disciplíny. Nejprve se psal test z pravidel silničního provozu, poté následovala zdravověda s praktickými ukázkami první pomoci a nakonec se jela jízda zručnosti. Na trase bylo rozmístěno 6 překážek, které žáci i za nepříznivého počasí dobře zvládali.
Věříme,že tyto soutěže přispějí k tomu,aby si žáci uvědomili, jak je důležité jezdit bezpečně a podle pravidel silničního provozu.
                                                                                                                 

Alena Hurajtová, vychovatelka

Biologická olympiáda kategorie C i D - okresní kola

31. března se na naší škole konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D a 17. dubna okresní kolo BIO kategorie C. Téma pro letošní ročník je Bezlesí. Okresní kola soutěže se jako každoročně skládají z vědomostního testu, poznávání přírodnin a praktického úkolu. Podmínkou soutěže je také zpracovat vstupní úkol, který je též součástí hodnocení.

Okresního kola BIO kategorie C se zúčastnilo 13 soutěžících z osmi škol okresu Kroměříž. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z IX. třídy. Jedna žákyně získala v tomto okresním kole ocenění za 3. místo a postupuje tedy do kola krajského a druhá žákyně obsadila 6. místo se stejným celkovým počtem bodů jako soutěžící z 5. místa.

Okresního kola BIO kategorie D se zúčastnilo celkem 13 soutěžících a to ze sedmi škol okresu. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně ze VII. třídy. Jedna žákyně se stala v tomto okresním kole vítězkou a bude pokračovat v reprezentaci školy v krajském kole a druhá obsadila krásné čtvrté místo. 

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za krásná umístění a reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajských kolech BIO.

                                                                                                                    Mgr. Bc. Jana Smažilová

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Dne 5. 4. 2023 jsme se s nejúspěšnějšími řešiteli školního kola Olympiády v českém jazyce vypravili na okresní kolo, které se konalo na Gymnáziu v Kroměříži. Okresního kola se zúčastnili dva zástupci za každou školu. Žáci mezi sebou soutěžili v mluvnické a slohové části. Mezi jednotlivými částmi měli občerstvovací pauzu. Vyučující českého jazyka mezitím společnými silami opravovali a bodovali jednotlivé části soutěže. Naše škola se sice neumístila na předních pozicích, ale žákyně si zaslouží i tak velkou pochvalu za odvahu, vytrvalost a snaživost. Žákyním VIII. a IX. třídy děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Petra Říkovská

Matematický klokan

Dne 17. 3. se konalo školní kolo matematického klokana. Zúčastnili se ho vybraní žáci 6. a 7. ročníku v kategorii Benjamín. Úlohy byly rozděleny do tří kategorií dle náročnosti a podle náročnosti také bodovány. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.
                                                                                                                                 

Bc. Vojtěch Kouřil

YPEF

V překladu Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests) je mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol.
Cílem této soutěže je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit jeho význam v současné době. Do soutěže jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 11 zemí Evropy.
Naše škola se po covidové pauze letos do soutěže také zapojila, a to celkem se dvěma týmy z 8. třídy ve složení tří děvčat a tří chlapců. Nejprve následoval znalostní test, poté praktické poznávání (zvířecích hlasů, lesnických přístrojů a přírodnin) a nakonec sestavení Da Vinciho mostu na čas, kde jsme byli suverénně nejlepší. Děvčata v „souboji“ obsadila krásné 3. místo a chlapci místo 7. z celkově 9 týmů. Organizátorům chceme poděkovat za skvělou organizaci a soutěžícím za reprezentaci školy.

                                                                                                                                 Mgr. Monika Kenša

 

Recitační soutěž - školní kolo

„Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů.“
                                                                                                           Josef Hora

Odpoledne 27. února 2023 se na 2. stupni neslo v duchu poezie, jelikož se na naší škole pořádalo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela kola třídní, ze kterých dále postoupilo celkem 16 žáků. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V první kategorii se proti sobě postavili žáci VI. a VII. ročníku, ve druhé kategorii to byli žáci VIII. a IX. ročníku. Porota byla postavena před nelehký úkol, musela vybrat za každou kategorii tři nejlepší recitátory. Hodnotil se výběr básně, zapamatování a způsob recitace. V první kategorii se na prvním a druhém místě umístily žákyně VII. třídy a na třetím místě žák VI. třídy. Ve druhé kategorii zabodovala a na prvním místě se umístila žákyně IX. třídy, druhé místo obsadil žák VIII. třídy a třetí místo patřilo žákyni IX. třídy. Výherci zaslouženě obdrželi diplom a sladkou odměnu. Velká pochvala patří nejen našim výhercům, ale i ostatním zúčastněným recitátorům. Oceňujeme jejich přípravu na recitaci, že se nebáli předstoupit před diváky a porotu, překonaly obavy a trému a předvedli skvělé výkony.

Mgr. Petra Říkovská

 

Biologická olympiáda kategorie C i D - školní kolo

9. února se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie C i D. Téma pro letošní ročník je Bezlesí. Školní kolo soutěže se jako každoročně skládá z vědomostního testu, poznávání přírodnin a praktického úkolu.                  Školní kolo BIO kategorie D řešilo celkem 11 žáků z VI. a VII. třídy. V praktické části poznávali a popisovali vlastnosti plodů ovoce i zeleniny. Nejlepších výsledků dosáhly dvě žákyně ze VII. třídy a 3. místo obsadil žák ze VI. třídy. Školní kolo BIO kategorie C řešily dvě žákyně z IX. třídy a jeden žák z VIII. třídy. V praktické části rozlišovali znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin a to na klíčících rostlinkách hrachu a pšenice.                                  Nejlepší dva soutěžící z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat 30. 3. (kategorie D) a 17. 4. (kategorie C) na naší škole. Letos tedy postupují 4 dívky. Podmínkou účasti v okresním kole soutěže je vypracování vstupního úkolu, který je založený na praktickém pozorování vybraného úkolu na zadané téma. Přejeme tedy hodně sil do další přípravy na okresní kolo a hodně štěstí při soutěži.

                                                                                                                         Mgr. Bc. Jana Smažilová

Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2023

V průběhu prosince jsme se s dětmi již pravidelně zapojili do celostátní hasičské soutěže. Tam mohli téma ztvárnit jak literární prací, tak výtvarnou, nebo digitální. Žáci 6. ročníku zvolili práci výtvarnou.

V průběhu ledna se pak do této soutěže zapojili i žáci 8. ročníku a to v části literární. Jejich práce se zaměřovaly na vypravování různých příběhů týkajících se hasičských zásahů, v jednom případě i inspirované letním požárem v Českém Švýcarsku, ale také na práci hasičů samotných a jejich důležité postavení v naší společnosti, jejich přínos pro naše životy.

Následně byla vybrána v rámci literární i výtvarné části 3 nejpovedenější díla,  která jsme odeslali do okresního kola soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhlo během března, či dubna a my našim účastníkům z VI. a VIII. třídy drželi palce. 

Na začátku května jsme obdrželi výsledky této soutěže. Ve výtvarné části jsme bohužel ocenění nezískali, ale v literární ano. 1. místo obsadila žákyně VIII. tř. a 3. místo pak žák VIII. tř. Gratulujeme!

Mgr. Monika Kenša, Mgr. Lenka Beranová 

Okresní kolo v halové minikopané dívek

Dne 6.12.2022 se v Bystřici pod Hostýnem konalo okresní kolo dívek v halové minikopané. Složením týmů bylo 4 + 1 (4 hráčky + 1 brankářka). Po úvodním neúspěchu a prohře 0:3 s favorizovaným týmem ZŠ Slovan Kroměříž, se nám podařilo porazit 1:0 ZŠ Kvasice. V následném souboji o 3.místo se ZŠ Holešov jsme si bohužel nepohlídali začátek utkání a po rychlých dvou gólech protihráček jsme prohrávali 0:2. I přes velkou snahu a tlak se skóre už nezměnilo a naše dívky se musely spokojit s bramborovou, ale přesto velmi pozitivní medailí. Nezapomeňte se podívat do naší Fotogalerie, kde najdete několik snímků z této povedené akce ! 

Patrik Vlček

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

V listopadu proběhlo školní kolo chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěž je určena pro žáky devátých tříd základních škol. Soutěž byla formou testu a obsahovala souhrn celého učiva osmé třídy. Takto si všichni žáci mohli také ověřit své znalosti. Nejlepších výsledků a tedy první tři místa ve školním kole získaly dívky.                                                                                                                                 

Mgr. Bc. Jana Smažilová    

                                                                           

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

V pondělí 28. 11. 2022 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Tato soutěž je zaměřena na jazykové vědomosti a komunikační schopnosti žáků. Soutěže se účastnilo 11 žáků VIII. tř. a 7 žáků IX. tř. V jazykové části museli žáci prokázat nejen znalosti z českého jazyka, ale i značné logické myšlení. S některými úkoly si opravdu hodně "lámali hlavu". V rámci slohové části měli žáci za úkol napsat libovolný slohový útvar na téma "Na listopadu se mi líbí/nelíbí" v rozsahu 200 - 300 slov. Všichni zúčastnění se chopili svých úkolů statečně a "bojovali až do konce", za což jim patří velká pochvala. Ne každý však může být nejlepší, a tak i tady jsme museli rozhodnout o těch, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole. 1. místo "vybojovala" žákyně VIII. tř., 2. místo žákyně IX. tř. a 3. místo žákyně VIII. tř., ta bude náhradníkem v případě nemožnosti účasti dvou předešlých v okresním kole. Budeme jim držet pěsti!

Mgr. Lenka Beranová

Přírodovědný klokan 

Již tradičně se během tohoto týdne uskutečnilo školské kolo přírodovědného klokana pro žáky 8. a 9. tříd. Otázky se týkaly předmětů jako jsou matematika, přírodopis, zeměpis a fyzika. Celkem se zúčastnilo 46 žáků, kteří vstupovali do soutěže s 24 body. Otázky byly rozdělené do tří skupin a to vždy 8 otázek po třech, čtyřech a pěti bodech. Žáci tak mohli získat maximálně 120 bodů. Za každou špatně zodpovězenou otázku se 1 bod odečítal. Nejlepší řešitelkou se stala dívka IX. ročníku s 66 body, za ní dívka z VIII. ročníku s 61 body a na třetím místě dívka z IX. ročníku s 58 body. 

Mgr. Monika Kenša

 

Branně – vědomostní soutěž „O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín“

Dne 4.10. se uskutečnilo krajské kolo branně - vědomostní „O pohár ředitele krajského vojenského velitelství Zlín“. Šest našich žáků z 8. ročníku postoupilo z druhého místa v okrese a utkalo se spolu s dalšími devíti školami. Krajské velitelství připravilo deset disciplín, ve kterých si žáci vzájemně změřili nejen své síly, ale i znalosti. Žáky čekalo silové duo, hod granátem, překážková dráha, střelba ze vzduchovky, vědomostní test, poskytování první pomoci, orientace v prostoru a další. Počasí nám příliš nepřálo, ale nasazení bylo tak vysoké, že se nám podařilo pokořit všechny školy a v soutěži vyhrát. Žáci si tak dokázali, že nezáleží na velikosti školy, ale dobré připravenosti a úsilí vyhrát. Ještě jednou všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Monika Kenša

2021/2022

 

Včelka Meliferka

Žáci 2. stupně se také zúčastnili fotografické soutěže Včelka Meliferka v rámci hodin VV. Žáci posílali foto nejen včel, ale i přírodních krás okolí obce Zdounky. První tři místa získaly žákyně z 8. ročníku a byly oceněny diplomem a pěknými dárečky.

                                                                                                                    Mgr. Monika Horáková

 

Včelka Meliferka

Žáci páté třídy se v rámci výuky informatiky zúčastnili fotografické soutěže Včelka Meliferka. Pokusili se vyfotit zástupce hmyzu pomocí elektronického mikroskopu a fotografie zpracovat na tabletech. Za svoji práci dostali čestné uznání.

                                                                                                                                   Mgr. Dana Bayerová

 

Branně – vědomostní soutěž „O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín“

Dnes 9.6. jsme se s žáky 7. ročníku zúčastnili branně vědomostí soutěže na ZŠ Oskol v Kroměříži. Žáci byli rozděleni do šesti družstev, která mezi sebou soutěžila v disciplínách, jako byl hod granátem, překážková dráha, střelba ze vzduchové pistole, lehy a sedy na čas, první pomoc, nebo kvíz s vojenskou tématikou. Naši žáci si vedli výborně a měli stejný počet bodů jako vítězný tým. Bohužel však rozhodla disciplína - střelba ze vzd. pistole a tam jsme byli o bod horší. Celkově jste tedy skončili na krásném druhém místě . Žákům bych chtěla ještě jednou moc poděkovat za pilnou přípravu a reprezentaci naší školy. 

                                                                                                                   Mgr. Monika Horáková 

V kraji jsme bronzoví - soutěž mladých cyklistů

Vítězné družstvo mladých cyklistů ze 7. a 8. třídy naší školy, kteří vyhráli okresní soutěž, se v pondělí 6.6.2022 použil krajského kola ve Zlíně.
Své znalosti a zkušenosti prokazovali v 5 disciplínách. Asi nejtěžší byla jízda zručnosti, která byla dosti náročná. Pěkných výsledků dosáhli v poskytování první pomoci nebo jízdy podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti. Určitě v příštím školním roce se chceme této soutěže zúčastnit a třeba vyhrát i stříbro. 
                                                                                                    Alena Hurajtová, vychovatelka

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – OKRESNÍ KOLO

Po dvou letech se v Kroměříži 17.5. opět konala "Dopravní soutěž mladých cyklistů." Také naše škola se zůčastnila této soutěže. Byli vybráni nejlepší soutěžící ze školního kola a to Natálie Zajíčková, Viktorie Foltýnová, Ondřej Vymazal a Václav Mrhálek.

Soutěžilo se ve 4 disciplínách:

1. Písemný test

2. Jízda po dopravním hřišti podle pravidel

3. Jízda zručnosti

4. První pomoc


Naši žáci byli velmi šikovní a získali ve starší kategorii 1.místo a tím postup do krajského kola ve Zlíně! Věříme, že i v tom se nám bude dařit

                                                                                                     Alena Hurajtová, vychovatelka

 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

Dne 19. května 2022 proběhla v Kroměříži na dětském dopravním hřišti soutěž Mladý zdravotník, která byla zaměřena na prakticky poskytovanou první pomoc. Soutěž byla nabídnuta pětičlenným družstvům ve dvou věkových kategoriích. Družstva poskytovala první pomoc na třech bodovaných stanovištích, kde byly studenty střední zdravotnické školy simulovány různé situace. Také zde byla tři stanoviště nebodovaná - jízda podle pravidel silničního provozu i plnění úkolů kladených Policií. Soutěže se zúčastnily dvě družstva z V. třídy a obsadily 4. a 5. místo a jedno družstvo z VIII. třídy, které získalo ocenění za 2. místo. Všichni soutěžící byli od zaměstnanců ČČK pochváleno za své výkony. I my děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – ŠKOLNÍ KOLO

Dne 06.05.2022 proběhlo školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnilo celkem 5 čtyřčlenných družstev (2 dívky a 2 chlapci) z 6.-8. třídy v celkovém počtu 20 žáků. Soutěž byla rozdělena do tří bodovaných disciplín – pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test), zásady poskytování první pomoci a jízda zručnosti na kole. Po důkladném vyhodnocení se na 1. místě umístilo družstvo 7. třídy. Všem zúčastněným byla předána sladká odměna s velkým poděkováním. K reprezentování naší školy v okresním kole, které proběhne dne 17.05.2022 v areálu DDH Kroměříž, byli vybráni nejlepší jednotlivci ze všech družstev, dvě dívky z 8. třídy a dva chlapci ze 7. třídy. Přejeme jim hodně štěstí.
                                                                                                                     Kamil HORÁK, učitel

 

OF v MINIKOPANÉ - dívky 

Dne 29.4. se na fotbalovém hřišti v Kroměříži uskutečnil turnaj v minikopané. Naši školu reprezentovalo 11 dívek z 2. stupně, které se v rámci hry 6+1 střídaly. Ze sedmi týmů se nám podařilo vybojovat krásné 5. místo a to porážkou Gymnázia KM. Na ZŠ Hulín a vítězný ZŠ Slovan jsme však nestačily. Nic ale nevzdáváme a už teď se budeme připravovat na další ročník.

                                                                                                                 Mgr. Monika Horáková

 

McDonald´s Cup

Naše škola má mnoho nadějných fotbalistů, proto jsme se letos rozhodli dát o sobě vědět i na okresní úrovni, a to účastí v soutěži škol McDonald´s Cup. Dne 26. 4. vyrazilo družstvo vybraných mladších žáků z II. a III. třídy a 27. 4. družstvo starších žáků ze IV. a V. třídy. Turnaj se konal na ZŠ Oskol v Kroměříži. Zúčastnili se žáci ze ZŠ Oskol, ZŠ Komenského, ZŠ Slovan, ZŠ Zachar, ZŠ Hulín a ZŠ Morkovice. Naši fotbalisté se na soutěžní utkání poctivě připravovali a byli připraveni porazit i Barcelonu. Po celou dobu klání se snažili ze všech sil, bohužel se jim ale žádné medailové příčky obsadit nepodařilo. I tak si to ale žáci maximálně užili a zakusili, jaké je to účastnit se turnaje okresního formátu. Už na zpáteční cestě plánovali taktiku na příští rok, takže to vypadá, že se máme na co těšit.

                                                                                                             Mgr. Vendula Kovaříková
                                                                                                             Mgr. Jitka Bušová

 

Okresní kolo SLZŠ v minikopané - chlapci

Dne 22.4. se 10 hochů ze 2.stupně zúčastnilo okresního kola SLZŠ v minikopané. O postup do krajského kola na něm soutěžilo celkem 12 týmů z celého okresu. Po těsné prohře s týmem ZŠ Oskol a remíze se ZŠ Bystřice pod Hostýnem bohužel na postupové příčky nedosáhli a skončili již ve skupině. Nicméně jim patří velký dík za reprezentaci naší školy. Pro ně samotné to byla jistě cenná zkušenost s kvalitně obsazenou sportovní akcí.
                                                                                                                              Patrik Vlček                                

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 12. května 2022 se konalo krajské kolo Biologické olympiády, do kterého postoupily obě žákyně z VIII. třídy naší školy. Jely jsem tedy do ZOO Zlín Lešná, kde se toto kolo konalo. Nejprve žákyně soutěžily, opět vypracovávaly testové otázky, pak poznávaly organismy a v praktické části mikroskopovaly příčný řez jehlicí jehličnanu. V kraji získali 10 a 11. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy na krajské úrovni. Po ukončení soutěže jsme využily nabídky a prohlédly si celou zoologickou zahradu.

                                                                                                                              Mgr. Bc. Jana Smažilová

                                                                                                                            

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

Dne 22. dubna 2022 se na naší škole konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie CD pro žáky VI. a VII. tříd. Letošní téma bylo: Jak přežít zimu. Do okresního kola žáci vypracovávali vstupní úkol, naši žáci si vybrali vytvoření miniherbáře větviček dřevin s pupeny. Jako vždy olympiáda obsahovala testové otázky, poznávání 20 rostlin a 20 živočichů a praktický úkol, ve kterém soutěžící zkoumali peří ptáků. Naši školu reprezentovali dva žáci ze VII. třídy a obsadili 9. a 10. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smažilová

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C

Dne 11. dubna 2022 naše škola organizovala okresní kolo Biologické olympiády kategorie C pro žáky VIII. a IX. tříd. Letošní téma bylo: Jak přežít zimu. Pro konání okresního kola je podmínkou, aby soutěžící vypracovali některý zadaný vstupní úkol. Naše žákyně si vybraly pozorování větviček dřevin a vytvoření miniherbáře z těchto větviček. Součástí olympiády byl test, poznávání 20 rostlin a 20 živočichů a praktický úkol, ve kterém soutěžící zkoumali umělá i přírodní vlákna včetně srsti savců. Bylo přihlášeno 11 žáků z různých škol našeho okresu. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z VIII. třídy a získaly 1. a 2. místo. S tímto krásným výsledkem postoupily do krajského kola. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                   Mgr. Bc. Jana Smažilová

Okresní kolo OČJ

28. 3. 2022 jsme se se dvěma žákyněmi VIII. třídy zúčastnily okresního kola Olympiády v Čj, které se konalo na Gymnáziu v Kroměříži. Po brzkém ranním setkání jsme se vydaly na cestu autobusem do Kroměříže. V 8:00 nás čekala prezence účastníků, kde jsme se setkaly s ostatními účastníky a s pedagogy, kteří účastníky doprovázeli. V 8:40 byla zahájena olympiáda, která se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové. Žáci tedy samostatně během určité doby vypracovávali zadané úkoly a pedagogové se mezitím domlouvali na společném opravování a vyhodnocování jednotlivých prací. Slavnostní vyhlašování výsledků neproběhlo, ale vyučujícím byly sděleny výsledky svých zástupců. O prvních pěti postupujících do krajského kola budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím e-mailu v nejbližší době. Žákyně VIII. třídy byly velmi rády, že se mohly okresního kola zúčastnit, setkat se s dalšími úspěšnými řešiteli školních kol a podívat se do školy, kterou by v budoucnu mohly navštěvovat. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
                                                                                                                      Mgr. Petra Říkovská

 

Okresní kolo v přehazované 

Ve středu 23.3. se družstvo kluků a holek z V. třídy vypravilo do Kroměříže, reprezentovat naši školu v okresním kole přehazované.

Již po příchodu do tělocvičny ZŠ Slovan bylo jasné, že konkurence bude obrovská. Byla zde družstva z Holešova, Hulína, Kroměříže, Zborovic, Litenčic, Rajnochovic a samozřejmě zdounecké. Naši účastníci bojovali po celou dobu turnaje do posledních sil a úplného vyčerpání. Mezi devíti družstvy nakonec skončili na krásném 4. místě. Všichni měli z tohoto výsledku neskutečnou radost a s pocity štěstí a skvěle odvedeného výkonu se vraceli domů.

                                                                                                                        Mgr. Jitka Bušová

 

Matematický klokan

Dne 18. 3. se konalo školní kolo matematického klokana. Zúčastnili se ho vybraní žáci 6. - 9. ročníku ve dvou kategoriích Benjamín a Kadet. Úlohy byly rozděleny do tří kategorií dle náročnosti a podle náročnosti také bodovány. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.
                                                                                                                  Mgr. Veronika Klvačová

 

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

Jsme velmi rádi, že jsme v letošním školním roce opět mohli uspořádat školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Soutěž se konala 1. března 22. Celkem se soutěže zúčastnilo jedenáct žáků, mezi nimiž byli zástupci jednotlivých tříd 2. stupně. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. I. kategorii představovali žáci 6. a 7. ročníku a II. kategorii žáci 8. a 9. ročníku. Porota hodnotila výběr básně (délku a přiměřenost věku), paměťové zvládnutí a kvalitu přednesu. V I. kategorii obsadil první místo žák VI. třídy a 2. a 3. místo obsadili žáci VII. třídy. Na vítězných příčkách ve II. kategorii se umístily žačky VIII. třídy. Vítězové obdrželi sladkou odměnu a diplom. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších recitačních soutěžích. Všem zúčastněným děkujeme za účast a odvahu.

                                                                                                                      Mgr. Petra Říkovská

 

Výtvarná soutěž - Nenič si tělo

Muskuloskeletální poruchy, jako jsou bolesti zad, krku, ramen a další jsou  jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů nejen dětí, ale i dospělých. Proto jsme se v rámci výuky VV rozhodli zapojit se do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí s cílem seznámit žáky s touto problematikou a poučit je o rizicích, která představují pro jejich zdraví. Problémy představují především nevhodné školní aktovky a batohy, způsob jejich nošení a jejich neúměrná tíha, strnulé dlouhodobé sezení při vyučování ve škole nebo doma, nebo neergonomicky uspořádané místo pro práci s ICT atd. Do soutěže jsme se zapojili s žáky 8. ročníku, kteří pomocí obrázků a schémat navrhli, jak tyto potíže řešit. Všem držíme palce. 

                                                                                                                   Mgr. Monika Horáková

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je soutěž z oboru geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Dělí na školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní kolo. Naši žáci se během ledna zúčastnili kola školního, kde postoupili ze 7. a 8. ročníku vždy dva žáci s nejlepším výsledkem. Okresního kola se žáci účastnili 2.3. online, kde pracovali jak s atlasem, písemným testem, tak s praktickou částí. Konkurence však byla veliká, okresního kola se v jeden den zúčastnilo přes 10 tisíc žáků z celé ČR. A i když se nám nepodařilo postoupit do kola krajského, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                  Mgr. Monika Horáková

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA V ČR - OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo této chemické soutěže se mělo konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je  koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci však proběhlo toto kolo formou online a to ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 14,00 hodin. Žák naší školy řešil soutěžní otázky u nás ve škole a umístil se na 51. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                 Mgr. Bc. Jana Smažilová                                                  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C A D - ŠKOLNÍ KOLO

Téma letošní biologické olympiády je: Jak přežít zimu. Ve čtvrtek 27. ledna 2022 proběhlo školní kolo pro obě kategorie, tedy pro žáky VI. až IX. třídy. Toto kolo olympiády mělo tří části - teoretickou část v podobě testových otázek, poznávání organismů i neživých přírodnin a praktickou část. Ta byla v kategorii C zaměřena na pupeny rostlin a v kategorii D na vlastnosti a způsoby rozšiřování plodů např. olše, lopuchu, ptačího zobu, orobince, smrku aj. Na naší škole se této soutěže účastnilo celkem 6 žáků a nejlepší z nich postoupí do okresního kola, které se bude konat v dubnu. Podmínkou účasti v dalším kole je ještě vypracování vstupního úkolu na vybrané téma. Všem zúčastněným děkujeme za projevený zájem a postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole. 

                                                                                                                 Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ŠKOLNÍ KOLO

V úterý 18. ledna 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, do kterého se zapojili vybraní žáci VIII. a IX. ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové části a slohového úkolu. Olympiády se celkem zúčastnilo jedenáct žáků, nejvyšší počet bodů získaly dvě žákyně VIII. ročníku, které také tímto zároveň postupují do okresního kola OČJ. Všem zúčastněným děkujeme za účast a snahu při řešení olympiády. Vítězkám gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole Olympiády v Českém jazyce.

                                                                                                                       Mgr. Petra Říkovská

POHÁDKY Z HŘÍBĚCÍCH HOR

Během listopadu se nám v rámci výuky VV objevila možnost ilustrovat "knihu" pověstí. Nejprve MAS HŘÍBĚCÍ hory sbíraly pověsti a příběhy z přilehlých obcí a okolí, poté následoval výběr deseti příběhů, které ilustrovaly žáky základních (i mateřských) škol na území místních akčních. Naše škola měla přidělený příběh Švec a trpaslíci a Černý myslivec. Soutěže se účastnil 6., 7. a 8. ročník. Nakonec byla vybrána dvě díla ze 7. ročníku. Ilustrátorům za školu moc gratulujeme. 

Odkaz na online knihu v pdf. -> Pohádky z Hříběcích hor

                                                                                                                 Mgr. Monika Horáková

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SPĚCHEJ POMALU!

Dvě žákyně naší školy se zapojily během listopadu 2021 do literární soutěže Spěchej pomalu, kterou uspořádala SOŠ Luhačovice. Úkolem zájemců bylo napsat fantasy, hororový nebo dobrodružný příběh, případně komiks. Téma si zvolili sami žáci, organizátoři jim dali v tematice volnost. Výsledné práce hodnotili známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček. Jedné z našich žákyň se podařilo získat 1. místo. Žákyni VIII. třídy moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v této soutěži. Slavnostní vyhlášení výsledků se bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické konat nebude, ale předání vítězné ceny naši žákyni nemine. Ještě jednou gratulujeme!

                                                                                                                   Mgr. Petra Říkovská

 

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 2. 11. a 4. 11. se žáci 6. a 8. třídy školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci obou kategorií řešili celkem 15 úloh a úspěšným řešitelem se stal ten žák, který získal alespoň 10 bodů. Tento bodový zisk se podařilo získat jedné žákyni 6. třídy. Tato žákyně se nejspíše zúčastní i okresního kola Pythagoriády. Gratulujeme!

Mgr. Veronika Klvačová

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 21. října proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" pro všechny žáky IX. třídy. Jednalo se o test, který obsahoval průřez učivem chemie pro osmý ročník. Nejlepší žák je přihlášen do dalšího kola, které se má konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je  koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj.

                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dnes 13.10. ve 14.10. se uskutečnilo školské kolo přírodovědného klokana, kterého se zúčastnil 8. a 9. ročník v kategorii Kadet. Otázky byly rozděleny do tří kategorií podle obtížnosti - za 3b/4b/5b a zahrnovaly vědomosti z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Žáci vstoupili do soutěže s 24 body. Za každou špatně zodpovězenou otázku se jim 1 bod odečetl. Nejlepší řešitelkou se stala žákyně s 8. ročníkem s 76 body, které gratulujeme. 

                                                                                                                  Mgr. Monika Horáková