Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Dlouhou řadu let je naše škola organizátorem okresního kola kategorie C a D.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro talentované  žáky, kteří si porovnávají úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získávají tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Zvýšit efektivitu dopravně výchovného působení ve školách, podpořit správné a bezpečné chování dětí na silnicích a snížit dopravní nehodovost si klade za cíl Dopravní soutěž mladých cyklistů. Zde si žáci v mladší a starší kategorii ověřují bezpečnou jízdu na kole, prohlubují orientaci v pravidlech silničního provozu a základech první pomoci.

Soutěže Bible a my přibližuje žákům literární, kulturní, mravní i duchovní hodnoty nejrozšířenější a nejpřekládanější knihy na světě a upozorňuje na její aktuálnost i v dnešní době.

Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je vzbuzení zájmu žáků o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících s danou tematikou. Soutěž tvoří jednu ze základních součástí prevence žáků proti obezitě a poruchám příjmu potravy.

V základních organizacích Českého zahrádkářského svazu má původ soutěž Mladý zahrádkář. Snahou je v žácích vzbudit zájem o pěstování rostlin a podpořit jejich kontakt s přírodou. V náročném testu a při "poznávačce" si porovnávají své odborné znalosti z pěstitelských prací.

Představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi, je hlavním záměrem soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Co všechno

je potřeba znát a umět při studiu zajímavých a lukrativních studijních chemických oborů, motivuje žáky IX. tříd pro pozdější práci v chemickém průmyslu.

Soutěž Zlatá srnčí trofej je určena pro děti, které mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.  Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelbě ze vzduchovky a první pomoci. 

Hlavním lákadlem pro myslivce je jistě  přehlídka trofejí ulovené zvěře. Návštěvníci výstavy Myslivost, rybářství a včelařství zhlédnou i velké množství dětských prací s touto tématikou. Zdařilé výtvarné práce jsou ohodnoceny pěknými věcnými cenami.

Historie požární ochrany se letos stala mottem soutěže Požární ochrana očima dětí.

Zde si každá šikovná ručka může "výtvarně pohrát" s požáry, hasičskou technikou, hasiči i celými městy. Nejlepší žákovské výtvory mohou být použity při preventivně výchovné činnosti, propagaci SH ČMS nebo požární ochrany.

Součástí vánoční výstavy na Florii v Kroměříži se stala soutěž O nejhezčí vánoční stromeček, při které žáci ZŠ a MŠ zdobí různými technikami a výtvarnými dekoracemi jednotlivé vánoční stromečky. Návštěvníci pak po celou dobu výstavy hlasují pro svého favorita. Soutěž je tedy napínavá až do samého konce.

Získané trofeje ve školním roce 2016/2017

  • O nejhezčí vánoční stromeček – V. a VI. třída
  • Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - 14. místo v krajském kole
  • SAPERE - vědět, jak žít – okresní kolo
  • Bible a my – okresní kolo
  • Olympiáda z českého jazyka – 20. a 23. místo v okresním kole