Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Soutěže ve školním roce 2020/2021 

 

Tančí celá škola - Stardance

Druháci se zapojili do soutěže Tančí celá škola - Stardance. Natočili jsme taneční vystoupení na zadanou hudbu a paní učitelka ho odeslala do I - reportéra ČT. Video už bylo dokonce i odvysíláno na programu ČT 24. Teď budeme čekat do poloviny prosince, kdy by mělo proběhnout vyhlášení soutěže. Držte nám palce. Mgr. D. Bayerová

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - SVĚT OČIMA DĚTÍ 

     Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra vyhlásil 18. ročník preventivně-vzdělávacího projektu – Svět očima dětí, jehož cílem je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Do soutěže se účastníte v rámci výtvarné výchovy celý 2. stupeň. Témata letošního ročníku byla - FAKE NEWS a HRDINOVÉ V PRVNÍ LINII. Žáci vytvořili mnoho krásných děl, nicméně do soutěže mohla být za školou poslána jen "hrstka". Proto bych všem chtěla poděkovat za jejich snahu a snahu. A n ašim reprezentantům držím palce!  

 

Předsedou se stal Mgr. Monika Horáková

 

Literární soutěž ČEŠTINA 21. století - nová slova, nové významy

     V měsíci březnu se 7. třída účastní v rámci českého jazyka do literární soutěže ČEŠTINA 21. století – nová slova nové významy. Úkolem žáků bylo napsat příběh, ve kterém používají nová slova, která čeština dříve neznala, ale dnes je běžně využívat. Co se týká obsahu příběhu, žáci nebyli omezeni, kromě zakomponování nových slov do textu. Bylo na nich, jaká nová slova využijí a kolik jich do příběhu vloží. Nesměli však přesáhnout délku příběhu – maximálně 1 A4 textu a velikost písma. Žáci tedy měli v psaní téměř "volnou ruku", mohli zapojit svou fantazii a vytvořit příběh na libovolné téma s libovolným dějem. Několika žákům se podařilo napsat velmi zdařilé práce a jejich příběhy tedy byly poslány do soutěže. Pokud to situace dovolí, slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v měsíci červnu v Praze.

                                                                                                                 Předsedou se stal Mgr. Petra Říkovská

 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

       V úterý 26.1. proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Olympiáda probíhala distanční formou formou spolupráce se základními školami ze Zlínského kraje. V okresním kole nás reprezentovala jedna žákyně z deváté třídy a jeden žák z osmé třídy. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                  Předsedou se stal Mgr. Radana Mejzlíková

Okresní kolo dějepisné olympiády

       V úterý 19.1.2021 se distanční formou uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala žákyně z deváté třídy, která vyhrála školní kolo. V okresním kole se umístila na 11.místě. Na druhém místě ve školním kole skončil žák osmé třídy, který taktéž reprezentoval naši školu v okresním kole a umístil se na krásném 7.místě. Gratulujeme zúčastněným a děkujeme jim za vzornou reprezentaci.

                                                                                                                   Mgr. Radana Mejzlíková

 

VÝTVARNO - PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

      V sobotu 9.1. proběhlo vyhlášení soutěže MÁME RÁDI PŘÍRODU. Této soutěže se zúčastnil celý druhý stupeň a byla poslána jak výtvarná díla, tak fotografie na téma VODA a ŽIVOT. Konkurence byla vysoká, nicméně se nám podařilo obsadit krásné 2. místo výtvarným dílem - Tygr u vody (žačka 6. třídy). A zvláštní cenu poroty získaly hned dvě zaslané fotografie - Polsko a Mlha (žáci 8. třídy). Všem bychom chtěli poděkovat za účast a krásné práce, které posílali a pogratulovat oceněným. 

Mgr. Monika Horáková 

 

 

Školní kolo dějepisné olympiády

     V pátek dne 4.12. se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Do školního kola se zapojili žáci devátých a osmých ročníků. Vítězkou, se ziskem 39,5 body, se stala žákyně deváté třídy. Druhé místo patřilo chlapci z osmé třídy se ziskem 38 bodů. Třetí místo vybojovala dívka z deváté třídy, která získala 36 bodů, což bylo minimum pro postup do okresního kola. Žákům moc gratulujeme a těšíme se na jejich reprezentaci v okresním kole.

                                                                                                                      Mgr. Radana Mejzlíková

Školní kolo olympiády v českém jazyce

       V týdnu od 30.11. do 7.12. se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiáda se jako každý rok skládá z mluvnické a slohové části. Český jazyk, jakožto náš rodný jazyk, je velmi záludný a dokáže potrápit opravdu každého. Do okresního kola postupují vždy dva nejlepší řešitelé. Tento rok zvítězil žák z osmé třídy a druhé místo patřilo dívce z devátého ročníku. Oba žáci nás budou reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 18. ledna 2021. Forma olympiády bude zřejmě opět distanční.

Odkaz na online formu olympiády (školní kolo): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBRZsN_9v4fwgfMLzFhLoBiADK8SnkBh9kqRHczSulAISfeA/viewform?usp=sf_link

                                                                                  Mgr. Radana Mejzlíková, Mgr. Petra Říkovská

 

VÝTVARNO - PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

      Během distanční výuky není jednoduché se zapojit do soutěží, přesto se nám to podařilo a hned ve dvou předmětech. Hnutí Brontosauros letos vyhlásilo Eko soutěž v rámci propojení přírodopisu a výtvarné výchovy. 

      Soutěže se zúčastnil celý druhý stupeň. Žáci si mohli zvolit mezi malováním, pořízením fotografie, nebo vytvořením ekologického fóra na téma VODA a ŽIVOT. Vybrané dílo budou společně poslány a pokud to situace dovolí, proběhne v lednu 2021 i slavnostní vyhlášení v Brně. Našim reprezentantům držíme palce!

Předsedou se stal Mgr. Monika Horáková