Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Soutěže ve školním roce 2019/2020

 

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ

 Dne 21.02.2020 proběhla, v době od 08.30 hodin do 11.00 hodin, v prostorách Základní školy Slovan Kroměříž, Fyzikální soutěž pro žáky 9. tříd. Vědomostního klání se zúčastnilo celkem 39 soutěžících z 10 základních škol okresu Kroměříž. Naše edukační zařízení reprezentovali tři žáci s krásným výsledkem v druhé polovině celkového pořadí.

Závěrem lze konstatovat, že akci je možné hodnotit velmi pozitivně, neboť chování, jednání a vystupování žáků bylo bezproblémové s příkladnou reprezentací, za což jim patří velké poděkování. 

                                                                                   Zdounky, 25.02.2020.

                                                                                    Zpracoval: Kamil HORÁK

                                                                    

 

Recitační soutěž

Dne 26. 2. 2020 se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Své recitační dovednosti a talent pro přednes ukázali žáci šestých a sedmých tříd v první soutěžní kategorii a žáci osmých a devátých tříd v kategorii druhé. Nominovaní žáci z každé třídy se snažili zaujmout svou básní porotu a tamní obecenstvo, které bylo utvořeno z řad jejich spolužáků.

V první kategorii se na prvních třech místech umístily žákyně šesté třídy. Druhou kategorii vyhrála žákyně osmé třídy. Na druhém místě skončila žákyně deváté třídy a třetí místo patřilo jedinému mužskému účastníkovi soutěže odvážlivci z deváté třídy.

Všem letošním účastníkům recitační soutěže děkujeme a těšíme se na příští rok.

                                                                                                               Mgr. Radana Mejzlíková

Valašský cestovatel

      Dne 14. 2 se uskutečnil již  4. ročník žákovské zeměpisné konference Valašský cestovatel na zámku Vsetín. Spolu s konferencí, která se skládala ze zajímavých žákovských, ale i odborných prezentací, proběhla i zeměpisná soutěž na téma SEVER EVROPY.

      Konference byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ a ZŠ ZDOUNKY zastupovali vybraní žáci z 8. ročníku. Ti  se v soutěži umístili (o pouhé 2 body) na krásném 2. MÍSTĚ s celkovým počtem 29 bodů. Tímto bychom chlapcům rádi poděkovali za perfektní přípravu a prezentaci školy.  Zároveň bychom rádi poděkovali  Valašskému muzeu za skvělou organizaci a zpestření výuky zeměpisu.  

                                                                                                                 Mgr. Monika Horáková

 

Biologická olympiáda kategorie C i D - školní kolo

     Dne 6. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C i D. Letošní téma olympiády pro obě kategorie je: Těžký život ve vodě. Soutěž obsahovala teoretickou část zaměřenou na vodní organismy, poznávání organismů a praktickou část, kde v kategorii C bylo především mikroskopické pozorování stavby těla mechu rašeliníku a v kategorii D pokusy na povrchové napětí vody. 

     Úkoly BiO kategorie C, která je pro žáky VIII. a IX. třídy, splnila jedna žákyně z IX. třídy se 74% úspěšností. Úkoly BiO kategorie D, která je pro žáky VI. a VII. třídy,  splnilo sedm žáků z VI. třídy, šest z nich mělo nad 50% úspěšnost. Nejlepší dva soutěžící postupují do okresního kola, které se bude konat v dubnu. Přejme jim mnoho úspěchů. 

                                                                                                             Mgr. Bc. Jana Smažilová

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 

   V měsíci lednu proběhlo v Kroměříži okresní kolo dějepisné olympiády. Za naši školu se po několika letech absence zúčastnili dva zástupci, reprezentanti 9. třídy - úspěšní řešitelé školního kola. Žáci se umístili na 32. a 38. místě a dobře reprezentovali naši školu. Žákyni na 32. místě chyběl pouze 1 bod k dosažení titulu „úspěšný řešitel“.

                                                                                                                 Mgr. Vlastislav Moudrý 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

V úterý dne 21. 1. 2020 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Základní škola Zdounky vyslala dvě žákyně deváté třídy, aby reprezentovaly naši školu. Okresního kola se jako každý rok zhostilo Gymnázium Kroměříž, kterému děkujeme za perfektní organizaci a vůbec za celé uskutečnění. Zároveň moc děkujeme dívkám z deváté třídy za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                Mgr. Radana Mejzlíková

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

V úterý dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnili se žáci osmých a devátých tříd. Zadání se skládalo ze dvou částí. První část byla jazyková, kde žáci ověřovali své znalosti z mluvnice. Druhá část pak patřila slohové oblasti, kde měli žáci za úkol napsat slohovou práci. Útvar byl libovolný. Téma znělo: "Tomu říkám překvapení." Maximum bodů pro obě části bylo 50. Nejlepších výsledků dosáhly tři žákyně z deváté třídy. V těsném závěsu pak skončily dvě žákyně z osmé třídy. Těchto pět žaček postupuje do okresního kola a budou reprezentovat naši školu.

                                                                                                               Mgr. Radana Mejzlíková

Bible a my

V pátek 29. 11. 2019 jsem se se čtyřmi zástupci naší Základní školy účastnil okresního kola soutěže „Bible a my“ v Kroměříži na Arcibiskupském gymnáziu.

Školní kolo na ZŠ ve Zdounkách proběhlo v rámci vyučování náboženství žáků 4. - 6. třídy dne 7. 11. 2019 za účasti vzácného hosta, naší paní ředitelky, která právě byla na hospitaci ve vyučování. Nejvíce bodů měli Miroslav Nauč a Renáta Nakládalová z I. kategorie (4. a 5. tř.) a Viktorie Foltýnová a Eliška Suchánková z II. Kategorie (6. a 7. tř.). Tito čtyři žáci tedy postoupili do okresního kola.

Ráno v 8:00 jsme se v dobré náladě sešli na autobusové zastávce a autobusem jsme přijeli do Kroměříže. V budově AG nás čekalo milé přijetí ředitelem školy panem Janem Košárkem. Při registraci jsme zjistili, že v našich dvou kategoriích je celkový počet 12 soutěžících a že do finále postupuje 6 soutěžících z každé kategorie. Také jsme zjistili, že mimo nás a místních kroměřížských se účastní okresního kola i žáci ZŠ z Bystřice p H., z Holešova, z Kvasic, z Morkovic a ze Střílek. Při vyplňování testu z nás konečně spadlo napětí a potom jsme netrpělivě očekávali výsledky. V I. kategorii (otázky se zvlášť zaměřovaly na biblickou knihu Markova evangelia) jsme se do finále nedostali, ale ve II. kategorii (ta se věnovala starozákonní knize Ester) výborně napsala test Eliška Suchánková a s 22 body byla čtvrtá. V napínavém finále pak Eliška bojovala o celkové třetí místo, ale v rozhodujícím úkolu byla trochu pomalejší a tak jí nakonec zůstalo čtvrté místo. To znamená, že národní kolo soutěže, které se uskuteční v březnu 2020 v Olomouci, bude tentokrát bez účasti naší školy, ale do příštího roku máme na čem stavět a budeme se snažit, abychom zase byli úspěšní.

Do Zdounek jsme se vrátili opět autobusem ve 13:12 spokojeni, že se soutěž vydařila.

                                                                                                               P. Martin Vévoda

Dějepisná olympiáda

Dne 28. 11. 2019  proběhlo na druhém stupni naší školy školní kolo dějepisné olympiády. Olympiáda byla zaměřena na naše dějiny v časovém horizontu od konce devatenáctého do první poloviny dvacátého století. Toto období se vyučuje v dějepise na konci osmé a v prvním pololetí deváté třídy, proto se tohoto kola zúčastnili pouze žáci deváté třídy v celkovém počtu devíti žáků. Dva žáci splnili bodový limit pro postup do okresního kola, které je čeká v lednu příštího roku v Kroměříži.

                                                                                                             Mgr. Vlastislav  Moudrý

Florbal - mladší žáci

V pátek 8. 11. 2019 se mladší žáci zúčastnili kvalifikačního turnaje na okresní kole ve florbalu. Turnaj se konal v Kroměříži na Základní škole Zachar. Tým tvořili žáci šestých a sedmých tříd. V základní skupině si vylosovali Základní školu Koryčany, se kterou žáci bojovali „zuby nehty“ a nakonec zápas dopadl remízou. Dalším velmi těžkým soupeřem pro ně byla Základní škola Oskol, které žáci podlehli. Ze základní skupiny žáci nepostoupili, ale hráli výborně. Měli týmového ducha, snažili se a udělali paní učitelce velkou radost. Nakonec si ještě zahráli jeden zápas s posledním týmem z druhé základní skupiny a to se Základní školou Sýpky. Tady dopadl zápas velmi dobře a žáci alespoň jednou okusili chuť vítězství.

                                                                                                             Mgr. Radana Mejzlíková

Minikopaná

Dne 15. 10. 2019 se žáci sedmých, osmých a devátých tříd zúčastnili turnaje v minikopané. Turnaj se konal v Kroměříži za podpory fotbalového klubu Hanácká Slávie. Celkem se do turnaje přihlásilo 10 základních škol. V základní skupině si vylosovali Základní školy Kvasice a Bystřici pod Hostýnem. Bystřici pod Hostýnem podlehli 2:0 a s Kvasicemi remizovali. Do finálové „trojky“ se neprobojovali a z 2. místa, ze základní skupiny, chlapci šli odhodlaně soutěžit o 4. – 6. místo. Nakonec neudrželi zápas se Základní školou Oskol, která jim dala 1 gól. Se Základní školou Holešov remizovali. Žáci odjížděli zpět s krásným 5. místem a mohli tak být na sebe patřičně pyšní. Žáci se snažili a dali do všech utkání vše, co bylo v jejich silách. Jako bonus si dopřávali krásy babího léta a užili si spoustu sportovních zážitků.

                                                                                                            Mgr. Radana Mejzlíková

Okresní kolo v halové kopané

Dne 23. 10. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili okresního kola v halové kopané v Morkovicích. Do turnaje se přihlásilo celkem 7 družstev z různých okresních škol. Naši žáci byli ve tříčlenné skupině a po jednom vyhraném zápase postoupili do semifinále, ve kterém nestačili na kroměřížský Slovan. V boji o třetí místo žáci podali se soupeři ze ZŠ Oskol vyrovnaný výkon, ale bohužel v poslední minutě zápasu dostali nešťastný gól. V celkovém pořadí nám tedy patřilo neoblíbené, ale přesto krásné 4. místo.

                                                                                                            Bc. Veronika Pospíšilová

Florbal - starší žáci

Dne 22. 10. 2019 se žáci sedmých, osmých a devátých tříd zúčastnili kvalifikace na krajské kolo ve florbale. Turnaj se uskutečnil v Morkovicích. Dohromady se přihlásilo do kvalifikace 8 škol. Základní škola Zdounky se utkala v základní skupině se Základní školou Kvasice, Koryčany a se Slovanem. Chlapci nezačali nejlépe a hned v prvním zápase prohráli se Slovanem 5:0. O to víc byli však žáci nabuzení do dalšího zápasu, do kterého šli natěšení a odhodlaní zvítězit. První poločas si splnili svůj cíl a Základní škole Koryčany vpálili nádhernou branku. Škoda druhého poločasu, kdy chvíli před koncem nám soupeři dali vyrovnávající gól. Nakonec zápas skončil remízou. Poslední „souboj“ byl proti Kvasicím a na žácích bylo vidět velké zklamání z předchozího neúspěchu. Po odpískání hry se snažili žáci hodit za hlavu svůj nezdar a hráli parádně do té doby, než jim Kvasice daly gól a pocit nezdaru se opět vrátil. Je to škoda. Chlapci byli moc šikovní a uteklo jim opravdu o „fous“ postup do semifinále. Ale jak se říká: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ Takže sportu „zdar.“

                                                                                                            Mgr. Radana Mejzlíková

Přírodovědný klokan

Jako každý rok uspořádala Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci přírodovědného klokana, s cílem vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Letošní ročník se uskutečnil v celé ČR ve středu 16. října 2019 a to ve dvou kategoriích – Junior a Kadet. Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Zdounky se zúčastnili kategorie Kadet.

Řešili 24 soutěžních otázek rozdělených do tří kategorií po třech, čtyřech a pěti bodech.  Do soutěže vstupovali s 24 body, kdy za špatně zodpovězenou otázku se jeden bod odečetl.

Mezi nejlepší výsledky z obou ročníků se zařadily dvě žákyně 8. ročníku s celkovým počtem 59 bodů.

                                                                                                            Mgr. Monika Horáková

Přespolní běh

Dne 24. 9. 2019 se žáci a žákyně šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnili závodu v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem. Chlapci z šesté a sedmé třídy závodili v kategorii mladších žáků. Chlapci obsadili 6. místo a nechali za sebou Základní školy Kvasice, Holešov a Hulín. Nesoutěžně pro radost si závodní atmosféru a samotný běh vyzkoušely žákyně šesté třídy a žák s žákyní osmé třídy. Ranní počasí nenaznačovalo příliš podařený den, ale nakonec nám vysvitlo i sluníčko a užili jsme si společně krásný sportovní den.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Radana Mejzlíková