Nabídka aktivit pro žáky 2022/2023

Aktivity pro podporu žáků:

Pro naši školu je důležitá podpora žáků. Máme zájem, aby naši žáci byli úspěšní, našli v životě své uplatnění. Pokud se jim v některé oblasti třeba zrovna nedaří, nabízíme jim pomocnou ruku a tou jsou právě níže uvedené aktivity.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka - IX. tř. - Mgr. Petra Říkovská

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - IX. tř. - Mgr. Věra Valachová

Logopedie- žáci 1. st. - Mgr. Blanka Ondová

 

Doučování - Mgr. Lenka Beranová, Mgr. Věra Valachová,  Mgr. Vendula Kovaříková, Mgr. Petra Říkovská, Mgr. Blanka Ondová, Bc. Pavlína Horáková, Mgr. Jitka Bušová, Mgr. Dora Droščáková, Mgr. Martina Štefková, Bc. Vojtěch Kouřil

 

Aktivity pro rozvoj nadání žáků - >>Link<<

Naše škola se zaměřuje také na rozvoj nadání žáků. Během celého roku probíhají v naší škole různě zaměřené soutěže a olympiády, nadaní žáci mají možnost účastnit se i soutěží mimo naši školu.

Včelařský kroužek - žáci 1.st. - ve čtvrtek odpoledne - externě J. Kameník

Šachový kroužek - žáci 1.st. i 2. st. - v úterý odpoledne - Bc. Vojtěch Kouřil - spolupráce s UTB Zlín

Žáci se do výše uvedených aktivit přihlašují u zmíněných pedagogů. Jakmile se žák do některé z aktivit přihlásí, stává se pro něj povinnou a v případě své nepřítomnosti musí být řádně omluven zákonným zástupcem. Z vybrané aktivity pro žáky je možné se v odůvodněných případech odhlásit v pololetí školního roku. 

 

Minecraft - online kroužek: