Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Soutěže ve školním roce 2018/2019

 

Ve školním roce se žáci účastní různých soutěží, ze kterých si přináší mnoho cenných zkušeností. Mohou srovnat úroveň svých znalostí a vědomostí ve školních, okresních, krajských i celostátních kolech. Z nich si pak přináší ocenění, která je pobízejí k ještě lepším výkonům. Za každým úspěchem je ale schována spousta práce a úsilí nejen ve škole, ale i mimo ni.

Účast v krajském kole Biologické olympiády

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Letošní ročník se nesl v duchu Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. Krajské kolo Biologické olympiády se uskutečnilo 16. května 2019 v Zoologické zahradě Zlín - Lešná. Naši školu reprezentovala v kategorii C žákyně VIII. třídy. Soutěžící v časovém limitu museli zvládnout test, laboratorní práci a poznávání přírodnin. V závěru soutěže se žáci dozvěděli výsledky svého snažení a převzali ceny. Všichni účastníci měli možnost prohlédnout si zoologickou zahradu.

Mgr. Lenka Hausmajerová

Úspěch v mezinárodní soutěži

Kolik semínek je průměrně v jedné smrkové šišce? Používají lesníci GPS? Jakým způsobem se dají chránit stromky? A také spoustu dalších informací si musely nastudovat a naučit se žákyně 8. ročníku, které reprezentovaly naši školu v mezinárodní soutěži tříčlenných týmů - Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests).  Do této znalostní soutěže jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z dvanácti zemí Evropy. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem pořádaným v letošním roce v České republice. Cílem je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Soutěží se ve dvou kategoriích. Součástí soutěže je vědomostní test a praktické dovednosti spojené se znalostí lesa. Přípravě na soutěž se žákyně věnovaly se zápalem každou volnou chvilku a jejich úsilí se zúročilo. V místním kole svou kategorii vyhrály a postoupily do kola regionálního, kde své síly změřily s vítěznými týmy téměř z celé Moravy. Regionální kolo se konalo v příjemném prostředí Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě. Pořadatelé nachystali na soutěžící záludné otázky i poznávání přírodnin s pořádnými „chytáky“, ale naše studentky se nenechaly zmást a obsadily krásné druhé místo. Žákyním patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Součástí vydařeného dopoledne byl i doprovodný program a návštěva školního arboreta.

Mgr. Lenka Hausmajerová

 

POZNEJ A CHRAŇ

Proběhlo regionální kolo 21. ročníku ekologické soutěže Poznej a chraň!, která se konala v SVČ TyMy Holešov. Letošní téma soutěže bylo Byliny – nejenom bylinky. Soutěž se skládala z testu, osmisměrky a poznávání rostlin. Nepovinným úkolem bylo vytvořit plakát na dané téma ve formátu A3, který se vyhodnocoval zvlášť.

Této soutěže se zúčastnilo jedno tříčlenné družstvo z mladší kategorie a to z V. třídy. Naši žáci získali 6. místo ze třinácti družstev a byli nejlepší ze všech v poznávání rostlin a také získali cenu za nejlepší plakát.

Starší kategorie se účastnilo celkem osm družstev. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo z VI. třídy  obsadilo 6. místo a žáci VII. třídy získali 4. místo.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Téma letošní 53. ročníku Biologické olympiády je Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. V každém kole BIO je část teoretická, praktická, poznávání přírodnin a do okresního kola je nutné i vypracování vstupního úkolu.

Ve čtvrtek 8. února 2019 u nás proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D i C.

Okresní kolo BIO se konalo na naší škole 10. 4. 2019 pro kategorii D a zúčastnilo se ho celkem 14 soutěžících z 8 různých škol okresu Kroměříž. Z naší školy se zúčastnili dva žáci.

Pro kategorii C se okresní kolo konalo 16. 4. 2019 také na naší škole a účastnilo se ho 13 žáků z 8 různých škol.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

Kroměřížská litera

Literární soutěž vyhlášená Knihovnou Kroměřížska, s podtitulem pro letošní rok „Chvilku tak žít v jiném čase“, byla samotnými pořadateli uvedena takto:

„ Co tak zaskočit si na týden třeba do starověkého Egypta, mezi americké indiány, do středověké Kroměříže nebo naopak do daleké budoucnosti třeba na Severní pól, Mars nebo jakoukoliv jinou planetu? ……Zkus zapojit fantazii na plné obrátky a napiš o tom, kde by se ti líbilo strávit pár dnů svého života.“

Čtvrťáci a tři ze třeťáků, kteří pracovali na tématu ve školní družině, se toho nezalekli a pustili se do tvoření. V devíti vybraných a odeslaných literárních dílkách nás žáci - autoři přenesli například mezi indiány, do pravěku, do budoucnosti, ale také do válečné Normandie nebo na fotbalový stadion, další pak prožili své dobrodružství přímo v pohádce nebo se přenesli do středověku.

19.ročník literární soutěže Hledání    

V letošním roce byla Krajskou knihovnou Fr. Bartoše ve Zlíně vyhlášena literární soutěž s podtitulem „Do světa nejen s tatrovkou“. S tímto tématem se pokusili vyrovnat i žáci 4. třídy. Mnozí psali o svých cestách na výlet, na dovolenou, ale někteří zvolili cesty poněkud odlišné – třeba na místo, které jim učarovalo v jejich nejbližším okolí. Ve třídě pak autorským čtením se svými literárními pokusy mohli seznámit i ostatní spolužáky. Šest prací jsme se rozhodli odeslat do krajské soutěže ve Zlíně.

Všem patří poděkování za ochotu tvořit a podělit se s ostatními o svou tvorbu. Uvidíme, jestli některá z prací zaujme i porotu letošního ročníku soutěží.

Mgr. Lenka Sakařová

Fyzikální soutěž

Naši žáci se zúčastnili fyzikální soutěže, kterou ve dne 7. prosince pořádala ZŠ Slovan Kroměříž. Soutěž byla pro žáky devátých tříd. Otázky byly sestaveny z převodů jednotek, úloh o pohybu, energii a elektřiny. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.

Florbalový turnaj ČEPS CUP

Dne 26.11.2018 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje ČEPS CUP, který organizuje Český florbalový svaz. Turnaj byl postupový, kdy postupoval pouze vítěz celého turnaje. Byly dvě skupiny po pěti týmech. Skončili jsme sice v základní skupině, ale vzhledem k těsným výsledkům moc nechybělo o proklouzli bychom do semifinále.

Výsledky našich chlapců 4 a 5. třídy:

Zdounky - Berani   3:3

Zdounky - ZŠ U Sýpek Kroměříž   1:2

Zdounky – ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem   2:2

Zdounky – 2. Základní škola Holešov   6:0

Tímto bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci všem žákům.

 

Okrskové kolo ve Florbale

Ve dnech 13. a 14. listopadu se uskutečnilo okrskové kolo chlapců ve Florbale v Morkovicích a 5. prosince okresní kolo dívek v Kroměříži. Přes těžkou konkurenci sportovních škol se naši žáci neprobojovali ze základní skupiny do dalších bojů o postup do okresního kola. I tak děkujeme za reprezentaci školy a za velkou bojovnost při zápasech.

 

Mladý chemik

Dne 21. listopadu 2018 na naší škole proběhlo školní kolo chemické soutěže s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěže se zúčastnili všichni žáci IX. třídy, kteří byli ten den přítomni ve škole. Školní kolo proběhlo formou testových otázek. Do krajského kola, které se bude konat 11. 12. 2018 v prostorách ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí, postupují 3 žáci, tak jim přejme hodně úspěchů.

 

Dopravní soutěž

V měsíci říjnu na naší škole proběhla Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy konkrétně jeho oddělení BESIP. Toto oddělení koordinuje bezpečnost silničního provozu v ČR. Cílem této soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci. Soutěž proběhla ve všech třídách 2. stupně naší školy. Součástí dopravní výchovy byla také jízda zručnosti.

Mezi hlavní překážky v jízdě zručnosti patřily: průjezd mezi kužely tzv. osmička, průjezd zúženým prostorem tzv. kolejnice a trychtýř, řízení jednou rukou s nesením míčku v druhé ruce, podjezdová branka či zastavení na metě.

Všichni žáci si vedli velmi dobře a bylo poznat, že jim jízda na kole nedělá problémy a že se ji ve svém volném čase věnují. Ti nejúspěšnější nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční příští rok.