Archiv: 2022/2023 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

2019/2020

 

ČERVEN

Biologická olympiáda kategorie C a D 

     7. června 2020 vyvrcholil letošní ročník Biologické olympiády pro všechny kategorie a to formou dobrovolného jednokolového on-line testu pro všechny postupující žáky z celé ČR, při kterém bylo využito informačního systému Masarykovy univerzity. Všechny naše postupující žákyně se tohoto kola BIO účastní a reprezentuje naše škola touto neobvyklou formou.

                                                                                                                                       Mgr. Před naším letopočtem. Jana Smažilová

 

ÚNOR

Biologická olympiáda kategorie C a D - školní kolo

     Dne 7. února 2020 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C i D. Téma letošní soutěže je: Těžký život ve vodě. Školního kola kategorie D se zúčastnilo celkem 7 žáků a všichni jsou z VI. třídy. Školního kola kategorie D se zúčastnila jedna žákyně z IX. třídy. Ve školním kole všichni soutěžící řešili testové otázky na dané téma, poznávali celkem třicet přírodnin – rostliny, živočichy, houby, prvoky i horniny. Nedílnou součástí byla i laboratorní práce. V kategorii D žáci zkoumali povrchové napětí vody a v kategorii C mech rašeliník. Do dalšího kola měly postoupit dvě žákyně z VI. třídy a žákyně z IX. třídy, ale vzhledem k mimořádné situaci kvůli pandemii koronaviru jsou tento školní rok postupová kola zrušena. Pro žáky IX. třídy se řeší dobrovolné pokračovací kolo asi formou online.

                                                                                                                                        Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

LEDEN                                                                                                       

Lyžařský výcvikový kurz

 

Ve dnech 25. – 30. ledna se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. stupně. Kurz probíhal v krásném horském prostředí nacházející se v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ski areál Kohútka poskytoval mnohé možnosti jak pro lyžaře, tak pro snowboardisty. Žáci byli ubytováni na Horské chatě Javorka ve výšce 910 m n. m. Z oken pokojů jsme se dívali přímo na sjezdovku. Komfort ve formě ubytování na svahu doplnil i výborný jídelníček. Pan kuchař připravil žákům i vyhlášené kynuté knedlíky s borůvkami a tvarohem. Počasí si Zdounky předem objednaly. Kromě jednoho dne jsme si společně užívali slunečného počasí. Celý týden panovala na kurzu dobrá nálada. Přes den jsme pilovali techniku sjezdového lyžování a snažili se o první obloučky na snowboardu a večer jsme hráli společenské hry a užili si tak spoustu zábavy. Nechyběla ani večerní procházka po stopách medvěda. Poslední den žáci dokonce zvládli pěšky trasu k vlaku dlouhou 7,5 km. Návrat domů proběhl bez zranění a bez jakéhokoli onemocnění. Děti si doufám užily pobyt stejně tak dobře jako my učitelé a odvezly si nejen krásné zážitky, ale i se naučily lyžovat a ve svých nabytých dovednostech budou dále pokračovat.

                                                                                                           Mgr. Radana Mejzlíková

PROSINEC

 

Sportem proti šikaně

 

Poslední školní den letošního roku byl ve znamení sportu. V pátek 20. 12. se v rámci projektu „Sportem proti šikaně“ uskutečnil vánoční turnaj žáků 2. stupně. Chlapci soupeřili ve florbalu a dívky si poměřily své síly v házené. Prvenství v házené si zaslouženě vybojovaly žákyně osmé třídy. Druhé místo obsadily žákyně deváté třídy a třetí místo patřilo dívkám z šesté třídy. U vítězství dívek z osmé třídy to neskončilo. Obhájci prvního místa z minulého roku svůj loňský úspěch nepustili. Ač to byl napínavý boj mezi osmou a devátou třídou, jedna branka rozhodla a žáci osmé třídy se mohli opět radovat z úspěchu. Třetí místo obsadili žáci ze sedmé třídy a bramborovou pozici si odnesli žáci šesté třídy. Velké díky patří rozhodčímu Tomáši Klanicovi, který se postaral o bezproblémový průběh hry.

O kulturní program se postarali nehrající žáci deváté třídy. Ve výtvarné výchově si žáci také mohli vyrobit i své transparenty, kterými povzbuzovali své spolužáky a krásně tím dokreslili atmosféru sportoviště. Na turnaj se dokonce přišli podívat absolventi a někteří bývalí žáci Základní školy Zdounky. Zlatý hřeb, který přišel po vyhlášení výsledků a rozdání sladkých odměn, bylo utkání žáků a učitelů ve florbalu. Kantoři ve složení Mgr. Radany Mejzlíkové, Mgr. Moniky Horákové a Mgr. Vlastislava Moudrého se statečně postavili nejprve chlapcům ze sedmého a šestého ročníku, poté chlapcům z osmého ročníku a nakonec si zahráli i proti týmu dívek. Celé dopoledne panovala příjemná atmosféra. Žáci hráli v duchu "fair play" a společně jsme si užili krásný předvánoční sportovní den.

                                                                                                          Mgr. Radana Mejzlíková

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

     Dne 10. prosince proběhlo okresní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, do kterého postoupili dva žáci z IX. třídy. Celkem se tohoto kola soutěže zúčastnilo celkem 102 žáků z 36 základních škol. Naši žáci získali shodný počet bodů a umístili se na 78. a 79. místě. Děkujeme za reprezentaci školy v této soutěži.

                                                                                                          Mgr. Bc. Jana Smažilová

 Mikulášská nadílka

 

Se začátkem adventu dorazil do naší školy i Mikuláš se svými pomocníky. Pro nadílku jsme si všichni zašli do Kulturního domu a den jsme zahájili promítáním krásného, nového filmu Aladin. Bavil všechny, ale ke konci už bylo mezi diváky cítit napětí. Přijde, nepřijde, kterými dveřmi, bude mít v družině víc andělů nebo čertů? Budou na nás hodní a shovívaví nebo ví o všech prohřešcích a dnes nám je sečte? 
A přišel! Čertů měl víc než andělů, věděl na nás všechno a nic nevynechal, ale za písničku nebo básničku nám odpustil. Čerti se čertili, andílci nadělovali a dopoledne uteklo jako voda. 
Za zdárný průběh celé akce děkujeme Spolku rodičů a přátel školy, Sboru dobrovolných hasičů a pracovníkům Kulturního domu.

                                                                                                              Mgr. Jana Klanicová

Základní škola Zdounky vycestovala za vánoční atmosférou do adventní Vídně

Základní škola Zdounky pořádala dne 12. 12. 2019 kulturně poznávací zájezd do Vídně. Žáci si procházkou adventní Vídní prohlédli krásně vyzdobené centrum, viděli Hofburg, navštívili Stephansdom, také rakouský Parlament a vídeňskou radnici. Před radnicí si prohlédli vánoční adventní trhy, nakoupili dárky a ochutnali vánoční speciality. Zahraniční kulturně poznávací zájezd je pro žáky přínosem a dobrou zkušeností, kdy mají možnost využít své jazykové znalosti a schopnosti.

                                                                                                                               Eva Oláhová                                                                                              

LISTOPAD

 

VÁNOČNÍ JARMARK

     Dne 29. Listopadu se již tradičně uskutečnil VÁNOČNÍ JARMARK, kterého se zúčastnila i ZŠ Zdounky.  

      K prohlédnutí i k prodeji byly výrobky žáků, pedagogů, ale i některých rodičů. ZŠ Zdounky také uspořádala prodej charitativních výrobků (klíčenek a náramků) FONDU SIDUS, který pomáhá dětem. Spolu s Jarmarkem také proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ s výstavou různých druhů betlémů, ať už dřevěných, keramických, či papírových. Celý program se velmi povedl a díky návštěvní knize lze vidět, že návštěvnost školy rok od roku stoupá. 

                                                                                                            Mgr. Monika Horáková

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

     Dne 20. listopadu proběhlo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Jednalo se o teoretické otázky z chemie, které řešili všichni žáci lX. třídy. Dva žáci postoupili do okresního kola, které se uskuteční 10. prosince ve Valašském Meziříčí. 

                                                                                                           Mgr. Bc. Jana Smažilová

Projekt k 30. výročí Sametové revoluce

      Dne 7. listopadu 2019 se konal na naší škole v tělocvičně na 2. stupni Projektový den k 30. výročí Sametové revoluce. Žáci osmé a deváté třídy si připravili přehled událostí před a během Sametové revoluce a prezentovali je svým mladším kolegům ze šesté a sedmé třídy. Do Projektu se zapojili téměř všichni osmáci a deváťáci a každý žák po své prezentaci se pomocí jednoduchých kontrolních otázek pokoušel o zpětnou vazbu se žáky šesté a sedmé třídy. Toto se většinou podařilo, v pomyslné soutěži mezi šestou a sedmou třídou vyhráli zásluhou větší aktivity šesťáci. Ve 2. části projektového dne proběhla beseda se signatářem Charty 77 panem Pavlem Záleským ze Zlína. Ve svém působivém vystoupení pan Záleský vylíčil praktiky Státní bezpečnosti, které zažil na vlastní kůži, také připomněl osudy svých kamarádů, politických vězňů, kteří se ale letošního výročí bohužel nedožili. Své vystoupení zpestřil hrou na kytaru a zpěvem písní k dané tématice. Projektového dne se kromě vedení školy a ostatních pedagogů zúčastnil i starosta obce. Myslím, že připomínka listopadových dnů roku 1989 proběhla na naší škole důstojně a žáci odcházeli domů s hlubokými zážitky.

                                                                                                           Mgr. Vlastislav Moudrý

ŘÍJEN

 

Projektový den „Slunečnice – live to tell“

Dne 25. října se žáci III. – IX. třídy zúčastnili preventivního projektového dne „Slunečnice – live to tell“. Realizace projektového dne proběhla nejdříve formou divadelního představení Divadla Slunečnice za přímé interakce s účastníky. Tento preventivní pořad ve formě one man show – tedy představení o jednom člověku – je vytvořen na základě katastroficky stoupající závislosti na sociálních sítích. Celým koncertem nás provedl mladý talent Kristián Alexandr Šebek. Představení bylo doprovázeno písněmi navazujícími na probíranou tématiku a slavnými světovými hity. Následně si žáci měli možnost ověřit své znalosti a vyzkoušet své dovednosti v pracovních listech. Dále projektový den pokračoval formou diskuze na dané téma. Cílem projektu byla snaha říct: „Ano, internet je dobrý, ale jen v určité míře“. Dále pak motivovat k hledání jiných zájmů a přesvědčit o možnosti dokázat se bavit a žít i bez něj. A toto se, myslím, povedlo na maximum. Žáci byli stejně jako pedagogové naší školy nadšení a těší se na další možnou spolupráci s brněnskými divadelníky.

                                                                                                                   Mgr. Zuzana Polišenská

Planetárium

     Dne 31. října 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili exkurze do jihomoravské metropole - do města Brna. Hlavní část programu se odehrála v Planetáriu na Kraví hoře, nicméně cestou stihli navštívit i katedrálu sv. Petra a Pavla a přilehlou vyhlídku Petrov.

    Program v planetáriu, který se věnoval vesmíru, žákům přiblížil probrané učivo ze zeměpisu a poté nastínil novou část učiva - planetu Zemi a její vznik. Během programu žáci mohli pozorovat noční oblohu, hvězdy a souhvězdí, a také mohli pomocí vesmírné lodě navštívit některé planety Sluneční soustavy. V závěru se dozvěděli, jak vznikl Měsíc a jak se vyvinul život na naší planetě. 

                                                                                                           Mgr. Monika Horáková

Sběr starého papíru

V termínu 7. – 11.10. 2019 se uskutečnil každoroční sběr starého papíru. Zapojil se 1. i 2. stupeň a nasbíraný papír mohla přivézt i široká veřejnost. S organizačním zajištěním sběru vypomáhali panu školníkovi žáci sedmé třídy, kteří s nadšením přebírali a vážili přivezený papír. Také v tomto školním roce jsme se v rámci sběru starého papíru zapojili do sběrové soutěže o atraktivní ceny se společností Naja servis s.r.o.

Mgr. Věra Valachová

Den stromů

     Dne 9. října 2019 se na naší škole proběhla oslava Dne stromů. Všichni žáci IX. třídy připravili soutěžní disciplíny pro žáky I. a II. třídy. Vzhledem k nejistému počasí proběhla tentokrát akce ve venkovním areálu školy II. stupně a ve venkovní učebně. Tam byly nachystány stanoviště s názvy: Broučci na listu, Kdo koho?, Bukvice z Roštína, 2 větve, Mňaminy od Haliny, Tref a poznej, Sm. šišky, Přenášená. Pod těmito názvy se skrývaly úkoly jako skládání papírových brouků z částí, sestavování potravních řetězců, poznávání plodů stromů podle hmatu, poznávání větviček stromů a přiřazování šišek a plodů k nim, poznávání ovoce podle chuti, trefování kaštanem do kelímku s otázkou na stromy, trefování šiškami do různě vzdálených kbelíků a přenášení kaštanů na kávové lžičce. Žáci plnili úkoly s nadšením a nejlepší tým z každé třídy byl sladce odměněn.

                                                                                                          Mgr. Bc. Jana Smažilová

ZÁŘÍ

 

Dějepisná exkurze „Slovanské hroby“

     Dne 20. 9. 2019 se uskutečnila dějepisná exkurze s 9. třídou. Cílem exkurze bylo unikátní naleziště slovanských mohyl v blízkosti hájenky Tabarky, skalní útvar Budačina a na závěr společenské posezení na Ranči v Kostelanech včetně hraní bowlingu. Zpočátku jsme využili autobusovou dopravu – na trase Zdounky – Kroměříž – Lubná, poté jsme se museli spolehnout na vlastní síly. Z Lubné jsme podle buzoly vyrazili směrem k Tabarkám, odkud to bylo k slovanským mohylám jen kousek.

     Toto unikátní slovanské pohřebiště je z 9. – 10. století. Mohyly byly kruhového půdorysu vysoké 1 – 2 m s průměrem 2 – 6 m. A právě tyto kruhové půdorysy se zachovaly až do dnešních dnů. Další zastávka byla u skalního útvaru Budačina, kde se nachází jediná chřibská jeskyně a prý v ní přebývali zbojníci. Poté jsme z Kudlovské doliny vystoupali na Ranč v Kostelanech, kde jsme se občerstvili a zahráli bowling. Nakonec nás čekala cesta zpátky pěšky do Zdounek.

     Exkurze byla velmi fyzicky náročná, ušli jsme 18 km v těžkém terénu a všichni jsme ve zdraví došli do cíle. Kromě osvojení nových dějepisných a přírodovědných poznatků přispěla exkurze také k utužení kolektivu a k seznámení s novým třídním učitelem.

                                                                                                              Mgr. Vlastislav Moudrý