Archiv: 2022/2023 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

2018/2019

 

ČERVEN

Základní škola Zdounky vycestovala na zahraniční poznávací zájezd – ORLÍ HNÍZDO NĚMECKO

Ve dnech 10. – 11. 6. 2019 se žáci a pedagogové  základní školy zúčastnili zahraničního poznávacího zájezdu v Německu. První den jsme si prohlédli městečko Berchtesgaden a poté jsme horským busem vyjeli na pověstné Orlí hnízdo (Obersalzberg), kde jsme měli nádherný výhled na štíty Berchtesgadenských alp. Dále jsme se projeli lodí po Koenigsee, které je další perlou v této oblasti. Po procházce kolem přístavu, nákupu suvenýrů a občerstvení jsme vyrazili směr Česká republika.  Ubytovali jsme se v Týně nad Vltavou, snědli výbornou večeři a druhý den jsme pokračovali  do  Tábora. V Táboře následovala prohlídka města a Muzea čokolády a marcipánu. Zde si žáci vyrobili vlastní výrobek z marcipánu a ozdob. Zahraniční zájezd byl přínosem pro všechny žáky a pomohl zdokonalit jejich jazykové znalosti.

Mgr. Eva Oláhová

KVĚTEN

„Plast je past“

V květnu proběhl na naší škole projektový den s odborníkem z praxe z firmy Minerva Cup a to pro VI., VII., a VIII. třídu na environmentální téma „Plast je past“. Obsahoval interaktivní přednášku s krátkým filmem a řízenou diskuzí a zábavný kvíz o ceny. V rámci tohoto projektu byla u žáků rozvíjena také týmová spolupráce a podpora soutěžního ducha a to s respektováním výsledků jiných. Žáci si díky projektovému dnu rozšířili povědomí o potřebě ekologického vzdělávání, naučili se, co konkrétně mohou udělat pro lepší životní prostředí a také díky kvízu si prohloubili znalosti ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, chemie i matematiky a rozvíjeli také logické myšlení.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

Divadlo Zlín

Lingvistická komedie plná jedinečného slovního humoru „Pan Kaplan má třídu stále rád“, která se konala 29. května 2019 byla pro zájemce z řad žáků 5. – 9. třídy posledním divadelním představením v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín.

Jak se přistěhovalci mají co nejlépe zabydlet ve své nové domovině? Jedině výukou nového jazyka! Hledáte-li nový domov, musíte i nový jazyk objevovat. Lehce se v něm ale ztratíte, zabloudíte a klopýtáte, až svého laskavého učitele jazyků přivádíte k zoufalství. Žáci profesora Parkhilla ve večerní škole pro přistěhovalce jsou velmi zajímaví a neobyčejní lidé – přicházejí z mnoha různých zemí, jsou odchováni tolika různými kulturami. Některé žáky si pamatuje živě, jiné skoro vůbec. Ale na jednoho nezapomene určitě. Pan Kaplan – pohroma profesorů i spolužáků.

Laskavý humor příběhu byl postaven především na zápase s angličtinou nejen pana Kaplana, ale i dalších přistěhovalců do New Yorku. Krejčí Hyman Kaplan má téměř geniální schopnost přetvořit jazyková pravidla tak, aby netísnila jeho neuvěřitelnou vyřídilku.

Příběh plný úsměvných situací, půvabného vyprávění o zdolávání neuvěřitelných záludností a zákrut cizího jazyka, písniček i tance, byl pro všechny diváky příjemným zpestřením posledních náročných školních týdnů.

Mgr. Věra Valachová

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

16. května 2019 proběhlo na dětském dopravním hřišti v Kroměříži oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků. Z naší školy se zúčastnila dvě pětičlenná družstva. V mladší kategorii soutěžili žáci V. třídy a to Čečatka Michal, Dvořáková Nikola, Kočanová Karolína, Šrahulková Nela a Zajíčková Natálie a ve starší kategorii Cenigová Jana, Kochaníčková Veronika, Sádlíková Kristýna a Martina Zrnová z IX. třídy a Zapletalová Tereza z VIII. třídy. Soutěžili v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, v transportu postižených, v obvazové technice a v některých dalších disciplínách jako jsou znalosti z dopravní výchovy a prevence úrazů.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

SOUTĚŽNÍ DEN S IZS

           V areálu Amfík Bukovina Popovice u Uherského Hradiště se 22. května konal 3.ročník pohybově vědomostní soutěže v bezpečnostně branných disciplínách pro žáky 8. tříd Zlínského kraje ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Hasičským záchranným sborem ZK ČR. Žáci se dozvídali nové věci od členů armády ČR, policie, celní zprávy, hasičů a zdravotníků a na stanovištích plnili různé úkoly. Například házeli granátem do vymezeného prostoru, stříleli vzduchovkou na terč, překonávali překážkovou dráhu na čas, oblékali se do výstroje armády, skládali testy z dopravní, zdravotnické, policejní a celní oblasti, řešili situace za mimořádných událostí a prověřovali znalosti z požární ochrany, prováděli resuscitaci na figurínách, popisovali vybavení sanitky a funkce různých zdravotnických přístrojů, jezdili na kole jízdu zručnosti aj. Soutěže se celkem zúčastnilo 19 družstev z různých škol Zlínského kraje. Naši školu reprezentovali a i přes téměř vytrvalý déšť si soutěž užili Tereza Zapletalová, Kristýna Škrabalová, Michaela Horáčková, Anna Kadlčíková, Kristian Lakomý a Jiří Soukup a obsadili 5. místo.

          Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

Den rodiny se školou

Po chladných a deštivých květnových dnech konečně vysvitlo sluníčko a prozářilo páteční odpoledne, a tak si všichni mohli 17. května užít společné soutěžení na Dni rodiny se školou.

Žáci z osmé třídy si připravili osm zajímavých stanovišť, na kterých děti s rodiči plnily různé úkoly. Všichni si mohli vyzkoušet svoji šikovnost, postřeh, odhad i vědomosti. Do rodinného zápolení se nakonec zapojilo šedesát soutěžících družstev. Závodníci byli za svou snahu odměněni spoustou hodnotných cen. Aby se nikdo během odpoledne nenudil, byl připraven doplňující program. Úsměv ve tváři velkých i malých návštěvníků vykouzlily atrakce, při kterých se všichni báječně bavili.  Tradicí na Dni rodiny se stalo malování na obličej a pestrobarevné účesy. Místní hasiči zajistili cukrovou vatu, kterou podávali zdarma. Kdo měl chuť, mohl si dopřávat bohatého občerstvení. Všem, kteří se podíleli na organizaci Dne rodiny se školou, patří velké poděkování.

                                                                                                          Mgr. Lenka Hausmajerová

Český den proti rakovině 2019

Tradiční celonárodní sbírka, kterou již 23. rokem pořádala Liga proti rakovině Praha, proběhla ve středu 15. května. Do ulic více než 1 200 měst a vesnic po celé České republice se vydalo přes 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří nabízeli žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se stužkou v meruňkové barvě.

Do řad dobrovolníků se i v tomto roce přidali naši deváťáci. Celé dopoledne úspěšně překonávali nástrahy nevlídného a poměrně chladného počasí. Sbírku podpořili nejen žáci a zaměstnanci naší školy, ale především mnoho dalších ochotných dárců. Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo ve Zdounkách vybrat vysokou částku Kč 10 823,-.

Děkujeme všem, kteří jste se do sbírky zapojili a přispěli!

Mgr. Věra Valachová

DUBEN

Žáci 8. a 9. ročníku na vzdělávacím programu v Osvětimi

Výročí konce druhé světové války je více než aktuální. Ke druhé světové válce patří bohužel i holocaust, jehož hrůzy nám zprostředkovávají různé dokumenty, vzpomínky pamětníků či literatura. Osvětim je malé městečko ležící v jižní části Polska, přesto však hluboce zasáhlo do povědomí všech národů světa. S historií a událostmi, které se v dnes turisticky hojně vyhledávané lokalitě odehrály, se 25. dubna jeli seznámit žáci VIII. a IX. třídy ZŠ Zdounky.  Během cesty do Osvětimi nám odborný lektor PhDr. Pavel Kočí asi hodinu povídal o geografii, obyvatelstvu, tradicích, náboženství, hospodářství a dalších zajímavostech Polska. Po příjezdu do Osvětimi jsme navštívili koncentrační tábor Auschwitz. Rozdělili jsme se do dvou skupin a dostali zařízení se sluchátky, pomocí kterého jsme všichni slyšeli výklad průvodce v češtině, přestože se zrovna nenacházel v naší blízkosti. Domnívám se, že všichni si začali uvědomovat vážnost situace, jakmile jsme prošli hlavní bránou, nad kterou byl známý nápis „Arbeit macht frei“. Po prohlídce bloků pro vězně se stálou expozicí jsme se přesunuli do vyhlazovacího tábora Březinka- Birkenau, kde jsme viděli selekční rampu a vězeňské baráky. Prohlídka byla opět zpestřena výkladem, avšak tentokrát již bez sluchátek. Na závěr nám průvodce ochotně odpovídal na různé otázky, které nás během programu napadly. Pobyt v místě, kde přišlo o život více než milion lidí, v nás zanechal opravdu silnou stopu.

Mgr. Lenka Hausmajerová

 

BŘEZEN

Divadlo Zlín

Petr a Lucie. Původní slovenský muzikál o mladičké lásce v čase války. Pocta autorovi námětu, spisovateli a nositeli Nobelovy ceny Romainovi Rollandovi, který se v milostné novele inspiroval skutečnou událostí z kostela Saint-Gervais v Paříži.

Silný příběh o mladé lásce, převedený do písní v obrazech, byl pro nás třetím divadelním představením. Zájemci z řad žáků 5. – 9. třídy se ho zúčastnili dne 20. března 2019 v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín.

V rozpuku mladosti, kdy srdce touží žít naplno, se potkaly náhodou dvě duše na prahu dospělosti. V podchodu, když bombardovali Paříž. „Vešla mu do srdce dveřmi jeho očí, vešla tam celičká a dveře se za ní zavřely.“ Má láska místo ve světě plném nenávisti? Ať válka počká, chtějí být šťastní – teď a tady.

Atmosféra příběhu s uhrančivou hudbou, zpěvem a živou kapelou upoutala všechny diváky. Působivé představení nám ukázalo, jak i křehká láska dokáže být obranou proti lidské zlobě, zdroj odvahy i neutuchající naděje.

Mgr. Věra Valachová

ÚNOR

Školní kolo v recitaci

Venku sice ještě stále mrzlo, ale v naší škole bylo příjemně, útulno. Odpoledne 20. února jsme totiž strávili s našimi žáky a jejich básničkami. Pro některé z nich to bylo první vystoupení před publikem. Na uměleckou soutěž se všichni žáci pečlivě připravovali. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, první kategorii tvořili recitátoři VI. a VII. třídy. V druhé kategorii poměřili síly, nebo spíše slova, osmáci a deváťáci. Jsme moc rádi, že i v dnešní době plné shonu a moderních technologií, se děti ve svém volnu věnují četbě a recitování básní. Už teď se těšíme, jaké zážitky a dojmy nám přinese další ročník recitační soutěže.

 Mgr. Lenka Hausmajerová

Divadlo Zlín

Fantastickou cestu Klapzubovy jedenáctky, která vedla z hrbolatého hřiště na louce za chalupou přes vítězství v české fotbalové lize až do finále v Lize mistrů, mohli sledovat při druhém divadelním představení zájemci z 5. – 9. třídy. Představení se uskutečnilo 13. února 2019 v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín.

Chtěli holčičku, ale narodilo se jim jedenáct kluků a tak táta Klapzuba postavil fotbalové mužstvo. Legendární příběh humoristického románu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka o chudém chalupníkovi, který ze svých synů vytvořil nejslavnější fotbalovou jedenáctku všech dob nás pobavil řadou bláznivých dobrodružství. Divadelní zpracování nadčasové literární předlohy z roku 1922 bylo pojato s nadsázkou a humorem, prezentovalo originální vidění sportovního světa a zdůrazňovalo hlavně to, v čem Klapzubáci převyšovali všechny ostatní. Tím byla nejen píle a dokonalá fotbalová technika, ale hlavně radost ze hry, věrné kamarádství a především smysl pro fair play.

Mgr. Věra Valachová 

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 8. února 2019 u nás proběhlo školní kolo 53. Ročníku Biologické olympiády pro kategorii D (pro žáky VI. a VII. třídy ZŠ) a pro kategorii C (pro žáky VIII. a IX. třídy ZŠ). Letošní téma olympiády je Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven.

Školní kolo obsahovalo teoretickou část tvořenou testem na letošní téma, dále část s poznáváním organismů, kde byly prvoci, rostliny, živočichové a houby a praktickou část, která v obou kategoriích byla zaměřena na dýchání člověka. Soutěžící v kategorii D v této praktické části zjišťovali počet dechů v klidu a dobu, za kterou se dechová frekvence vrátí do normálního stavu po zadané fyzické námaze. Také měli za úkol poznat dýchací orgány různých skupin živočichů. Soutěžící v kategorii C v praktické části sestavovali model lidských plic a poznávali jejich fungování při vyklenování bránice a také pokusem zjišťovali svoji vitální kapacitu plic.

Celkem se školního kola BIO zúčastnilo 7 žáků a z každé kategorie postupují dva nejlepší do okresního kola, které se bude konat na naší škole v dubnu. Postupující žáci ještě vypracují praktický vstupní úkol na vybrané téma.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

LEDEN

Olympiáda z českého jazyka

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT vyhlásil již 45. ročník Olympiády v českém jazyce.  Školního kola se na naší škole zúčastnilo celkem 14 soutěžících.

Zadání bylo rozděleno do dvou šedesátiminutových bloků. Po vyřešení první části, která se týkala jazykovědy, žáci přešli do stylistické roviny, v níž měli za úkol vypracovat libovolnou formou slohovou práci na téma „Co všechno umí světlo“. Účastníci se časově poprali se zadáním velmi dobře. Nejlepších výsledků dosáhli žáci IX. třídy, dva zástupci postoupili do okresního kola, které se konalo na Gymnáziu Kroměříž 29. 1. 2019. V okresním kole již úkoly nebývají snadné. Důležité je porozumět zadání, které mnohdy klade důraz na logické myšlení a čtenářskou gramotnost. Ani v tomto postupovém kole nechybí úkol zaměřený na stylistiku. Ve velké konkurenci škol a v počtu 37 žáků se naši žáci sice neumístili na žádném z medailových míst, ale přesto se nemusí za své výkony stydět. Děkujeme jim oběma za reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Hausmajerová

Romantismus není jen romantika

Divadelní představení Romantismus není jen romantika, které je souborem několika ukázek z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu, zhlédli žáci V. až IX. třídy v Kulturním domě ve Zdounkách.  V šedesáti minutách prostřednictvím scének a osobitého humoru zkušené herecké dvojice z Divadélka pro školy Hradec Králové byla přiblížena mladým divákům známá literární a dramatická díla, také život předních romantických autorů, jejich vliv na vývoj světové literatury a divadelní tvorby. Představení zahájila dramatizace z knihy Utrpení mladého Werthera od Johanna Wolfganga Goetha a vrcholí úryvkem ze slavné komedie Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Žáci odcházeli z představení obohaceni o nové vědomosti a rozesmátí, za což patří hercům naše poděkování.

Mgr. Lenka Hausmajerová

PROSINEC

Adventní Vídeň

ZŠ Zdounky pořádala dne 3. 12. 2018 kulturně poznávací zájezd do Vídně.

Žáci si prohlédli historické centrum Vídně, viděli Hofburg, Stephansdom, Mariahilferstrasse, Parlament a Radnici. Závěrem navštívili krásné  vánoční adventní trhy a ochutnali vánoční speciality.

Mgr. Eva Oláhová

Ukaž, co umíš

Soutěže mladých odborníků „Ukaž, co umíš“ pro žáky 7., 8., a 9. tříd základních škol regionu se ve dnech 12. a 13. prosince 2018 zúčastnilo šest žáků z 9. třídy, kteří se zajímají o technické obory a zvažují, že by se jim také v budoucnu mohli věnovat. Soutěž probíhala na Střední škole – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a také na jejím dalším pracovišti Na Lindovce. V rámci soutěže měli žáci možnost seznámit se s prostředím i vybavením školy a prohlédnout si pracoviště dílen. Soutěžící se snažili předvést své dovednosti v kategoriích „Elektronik“, „Strojař“ a „Automechanik“. Po úvodní prezentaci byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pak absolvovali soutěžní úkoly na jednotlivých stanovištích. Své znalosti museli prokázat nejen při teoretickém testu, ale také měli za úkol např. rozpoznat různé kapaliny po čichu, pojmenovat díly na autě nebo na baterce, vyřezat plastovou kostku nebo utáhnout šrouby na kole auta. Celkem soutěžilo 40 žáků a mezi nejlepší se v této silné a početné skupině probojovali i naši deváťáci. V kategorii „Strojař“ se jeden z našich žáků umístil na 4. místě, v kategorii „Automechanik“ obsadili naši soutěžící hned několik předních příček (3., 5., 8. a 11. místo). Kromě zážitků a zkušeností získali žáci za svůj úspěch také řadu velmi pěkných věcných cen. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Věra Valachová

Divadlo Zlín

Pátrání po pachatelích zločinu na prknech velkého sálu si zájemci z 5. – 9. třídy mohli 19. prosince 2018 vyzkoušet při prvním divadelním představení v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín. Talentovaní žáci základních uměleckých škol, společně s profesionálními herci, nastudovali inscenaci „Povídky z jedné a druhé kapsy“ podle Karla Čapka, jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů. Představení přivedlo na jeviště dětské detektivy s asistenty a zločince v šesti detektivních případech, které byly pojmenovány: Zločin z vášně, Zločin z povinnosti, Zločin olympijský, Zločin z lásky, Zločin ve verších a Zločin divadelní. Šikovní detektivové ve veselé a rozverné, místy až kabaretně hravé inscenaci, postupně vyřešili každý zapeklitý příběh a pobavili všechny přítomné diváky, včetně našich žáků, kteří celé divadelní představení se zájmem a napětím sledovali.

 Mgr. Věra Valachová

LISTOPAD

Přivítání adventu

Vánoční jarmark rozzářil šeď všedních dnů na zdouneckém náměstí 30. listopadu. Pestrá nabídka rukodělných výrobků potěšila zájemce, kteří si mohli pohodlně zakoupit vánoční dárky pro sebe nebo blízké. Ani o občerstvení nebyla nouze, a proto si všichni společně užívali poslech hudebního vystoupení žáků prvního i druhého stupně. Vánoční písničky krátily čekání malým i velkým, kteří se už nemohli dočkat rozsvícení stromu. Někteří návštěvníci jarmarku využili příležitost a přišli se podívat na den otevřených dveří v budově školy na druhém stupni. Přivítali je naši žáci, kteří je provedli po nazdobených třídách. Škola se také na chvilku proměnila ve výstavní prostor. V jazykové učebně byla připravena ke zhlédnutí výstavka Sladké pečení, jež doladila nadcházející příchod adventu.

Mgr. Lenka Hausmajerová

Ze Zdounek do Hondurasu

Začátkem listopadu probíhaly ve Zdounkách LIDOVÉ MISIE. V pátek 16.11. navštívili ZŠ misionáři, kteří působili v Hondurasu. Zážitky a zkušenosti ze své cesty přednesli žákům 1. a  2. stupně. Misionáři poukázali na těžký život na tomto vzdáleném místě – nedostatečné hygienické podmínky, chudobu, problematickou školní docházku, nemoci, kriminalitu….Přes všechny tyto nepříznivé podmínky si obyvatelé Hondurasu váží maličkostí a snaží se prožít plnohodnotný život. Žáci se zaujetím poslouchali poutavé vyprávění doplněné autentickými záběry.

Misionáři upozornili také na hodnotu každého z nás, neboť všichni jsme jedineční.

Michaela Skácelová

ŘÍJEN

Oslava 100. výročí vzniku republiky na Základní škole Zdounky.

Škola tuto významnou událost za účasti zástupců obce, pana starosty a paní místostarostky, uskutečnila v duchu projektového dne.

Projektový den začal slavnostním zasazením lípy u školy a zpěvem naší státní hymny.

Poté následovaly prezentace, které jsme pojali jako sled historicky významných osmičkových roků. Jednotlivé třídy prezentovaly rok 1918, 1938, 1968 a 2018.

Prezentaci roku 1918 si připravila VIII. třída a my všichni jsme se dozvěděli různé zajímavosti z tohoto období. Rok 1938 byl prezentován žáky VII. třídy poutavou scénkou, následoval rok 1968, kdy děvčata a chlapci zazářili v oděvech typických pro tuto dobu, a nakonec s rokem 2018 nás seznámili žáci VI. třídy, kteří si zazpívali své oblíbené písně.

Na I. stupni žáci tvořili vlajky ČR a připomínali si důležité okamžiky naší historie.

Třídám se vše zdařilo na výbornou, dozvěděli jsme se další zajímavosti a pikantnosti z jednotlivých období vývoje naší republiky. Projektový den u tak významné události splnil svůj záměr a všem se líbil.

Mgr. Eva Oláhová

ZÁŘÍ

Podzimní výstava ČZS Zdounky

Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí připustit, léto již skončilo a nastal podzim. Listí na stromech začalo žloutnout, velká část květin dávno odkvetla a zahrádkáři končí sklizeň na svých zahrádkách, a tak se pochlubili svými výpěstky na výstavě v Kulturním domě Zdounky. Opravdový zájem ze strany vystavovatelů ukázalo množství výpěstků, které zaplnily téměř celý sál. Žáci naší školy se této výstavy také zúčastnili a hned u vstupu do výstavních prostor je mile přivítala ochutnávka jablečného moštu. Potom si mohli  prohlédnout různé odrůdy ovoce i zeleniny. Jedním z cílů návštěvy výstavy bylo připomenout staré odrůdy, které se ještě u některých zahrádkářů stále pěstují a předávají si je mezi sebou z generace na generaci. Svou práci na výstavě představil Český svaz včelařů ze Zdounek a jeho členové trpělivě odpovídali na dotazy zvídavých dětí. Každoročním obohacením výstavy bylo představení výtvarných prací žáků z 1. stupně, 2. stupně a školní družiny.

Mgr. Lenka Hausmajerová