Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

SZŠ Kroměříž zahájila 17. 9. 2014 realizaci projektu Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž. Jedním z cílů projektu je poskytnout podporu a odborné poradenství základním školám při přípravě a organizování aktivit z oblasti první pomoci. ZŠ ve Zdounkách byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do klíčové aktivity projektu č. 5 Poradenství ZŠ při zřizování a realizaci aktivit z oblasti první pomoci. Hlavním úkolem bylo poskytnout poradenství ZŠ z oblasti první pomoci za účelem zvýšení odborných i pedagogických kompetencí učitelů ZŠ k budování vlastních školních minipodniků (soutěže, kroužky, projektové dny, ukázky PP, meziškolní akce, veřejné akce, spolupráce s institucemi).