Hasík

Základní škola spolupracuje s HZS Zlínského kraje - OÚ Kroměříž při realizaci preventivně výchovného programu HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ  OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA.

Program je ve školách realizován dvěma instruktory, kteří jsou absolventy odborného výcviku akreditovaného MŠMT ČR.

Princip programu spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří dobře znají problematiku požárů, dopravních nehod, ochrany obyvatelstva apod.

Preventivní program se skládá ze dvou hlavních částí:

První část tvoří základní informace a poznatky z požární ochrany a je určena dětem ve věku 7 - 10 let (1. stupeň základních škol).

Druhou část absolvují žáci šestého ročníku. Na 2. stupni je výuka doplněna o tematiku náročnější a není již vedena tak hravou formou jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou.