Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol

 

Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. V rámci obou programů je kladen důraz na potraviny pocházející z ekologického zemědělství. Ty jsou vysoce kvalitní a neobsahují umělé přidané látky, podle Výzkumného ústavu mlékárenského navíc mléko z ekofarem obsahuje prokazatelně vyšší množství bioaktivních látek než mléko z běžných chovů. Všechny výrobky, které budou žákům dodávány, také musí plnit limity dle tzv. pamlskové vyhlášky a rovněž některé limity podle legislativy EU.

Oba tyto projekty jsou pro I. i II. stupeň základní školy.

 

V rámci programu Mléko do škol odebíráme produkty z hospodářství Kozojedský dvůr.

Ovoce a zeleninu nám dodává Ovocentrum V+V s.r.o. Valašské Meziříčí