Expedice Chřiby - projekt EVVO

Všichni dobře víme, jak jsou Chřiby ve všech ročních obdobích krásné. Pro pracovníky Hypocentra Koryčany je důležité ukázat biodiverzitu chřibských lesů i luk nejen dětem z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších škol.

Projekt EXPEDICE CHŘIBY- projekt EVVO  byl určen žákům základních škol. V roce 2014 se otevřely stezky pro dalších 15 škol Zlínského kraje, které se přihlásily projektu. Žáci spolu se svými učiteli prováděli monitoring jednotlivých výprav a své poznatky měli zveřejnit na webových stránkách. Ve školním roce 2013/2014 jsme využili nabídky Hypocentra Koryčany a zúčastnili se  Dne Země v jejich areálu. Také jsme se podíleli na ověřování materiálů projektu.