EU peníze školám

Zapojili jsme se do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EU peníze školám. Projekt byl zahájen v září 2011 a byl ukončen v únoru 2014.

Cílem projektu bylo vylepšit a zmodernizovat podmínky pro vzdělávání žáků.

Využitím základních šablon jsme získali finanční prostředky určené na inovace ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů nebo individualizace. Projekt EU peníze školám nám tedy poskytl možnost nákupu nových technologií, pomůcek a učebnic, umožnil pedagogům dále se vzdělávat a motivoval je k tvorbě nových výukových materiálů, které ve zvolených předmětech přispěly ke zvýšení zájmu žáků a k jejich větší zapojenosti do výuky nebo ke zlepšení jejich finanční, čtenářské, přírodovědné a informační gramotnosti. V některých předmětech došlo k rozdělení tříd za účelem efektivnější práce se žáky. Formou individualizace výuky byli žáci vedeni k rozvoji čtenářských a matematických dovedností, efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování informací,  k práci s moderními technologiemi a v případě výuky cizích jazyků k rozvoji individuálních schopností.