Robot Future School 

Naše škola je zapojena do projektu Robot Future School, který je zaměřen na integraci digitálních technologií do badatelsky orientované výuky robotiky a informačního myšlení. Naší vzorovou školou je ZŠ a MŠ Střílky, která je primárně ukázkovým místem. Cílem tohoto projektu je sdílení pedagogických zkušeností a výsledků a pomoc dalším učitelům při hledání efektivních vyučovacích postupů za pomoci digitálních technologií.