Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Soutěže ve školním roce 2021/2022

 

OF v MINIKOPANÉ - dívky 

Dne 29.4. se na fotbalovém hřišti v Kroměříži uskutečnil turnaj v minikopané. Naši školu reprezentovalo 11 dívek z 2. stupně, které se v rámci hry 6+1 střídaly. Ze sedmi týmů se nám podařilo vybojovat krásné 5. místo a to porážkou Gymnázia KM. Na ZŠ Hulín a vítězný ZŠ Slovan jsme však nestačily. Nic ale nevzdáváme a už teď se budeme připravovat na další ročník.

 

Mgr. Monika Horáková

Okresní kolo SLZŠ v minikopané - chlapci

Dne 22.4. se 10 hochů ze 2.stupně zúčastnilo okresního kola SLZŠ v minikopané. O postup do krajského kola na něm soutěžilo celkem 12 týmů z celého okresu. Po těsné prohře s týmem ZŠ Oskol a remíze se ZŠ Bystřice pod Hostýnem bohužel na postupové příčky nedosáhli a skončili již ve skupině. Nicméně jim patří velký dík za reprezentaci naší školy. Pro ně samotné to byla jistě cenná zkušenost s kvalitně obsazenou sportovní akcí.

     Patrik Vlček

Okresní kolo OČJ

28. 3. 2022 jsme se se dvěma žákyněmi VIII. třídy zúčastnily okresního kola Olympiády v Čj, které se konalo na Gymnáziu v Kroměříži. Po brzkém ranním setkání jsme se vydaly na cestu autobusem do Kroměříže. V 8:00 nás čekala prezence účastníků, kde jsme se setkaly s ostatními účastníky a s pedagogy, kteří účastníky doprovázeli. V 8:40 byla zahájena olympiáda, která se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové. Žáci tedy samostatně během určité doby vypracovávali zadané úkoly a pedagogové se mezitím domlouvali na společném opravování a vyhodnocování jednotlivých prací. Slavnostní vyhlašování výsledků neproběhlo, ale vyučujícím byly sděleny výsledky svých zástupců. O prvních pěti postupujících do krajského kola budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím e-mailu v nejbližší době. Žákyně VIII. třídy byly velmi rády, že se mohly okresního kola zúčastnit, setkat se s dalšími úspěšnými řešiteli školních kol a podívat se do školy, kterou by v budoucnu mohly navštěvovat. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Petra Říkovská

Matematický klokan

Dne 18. 3. se konalo školní kolo matematického klokana. Zúčastnili se ho vybraní žáci 6. - 9. ročníku ve dvou kategoriích Benjamín a Kadet. Úlohy byly rozděleny do tří kategorií dle náročnosti a podle náročnosti také bodovány. Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.                  

Mgr. Veronika Klvačová

Výtvarná soutěž - Nenič si tělo

Muskuloskeletální poruchy, jako jsou bolesti zad, krku, ramen a další jsou  jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů nejen dětí, ale i dospělých. Proto jsme se v rámci výuky VV rozhodli zapojit se do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí s cílem seznámit žáky s touto problematikou a poučit je o rizicích, která představují pro jejich zdraví. Problémy představují především nevhodné školní aktovky a batohy, způsob jejich nošení a jejich neúměrná tíha, strnulé dlouhodobé sezení při vyučování ve škole nebo doma, nebo neergonomicky uspořádané místo pro práci s ICT atd. Do soutěže jsme se zapojili s žáky 8. ročníku, kteří pomocí obrázků a schémat navrhli, jak tyto potíže řešit. Všem držíme palce. 

 

Mgr. Monika Horáková

 

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je soutěž z oboru geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Dělí na školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní kolo. Naši žáci se během ledna zúčastnili kola školního, kde postoupili ze 7. a 8. ročníku vždy dva žáci s nejlepším výsledkem. Okresního kola se žáci účastnili 2.3. online, kde pracovali jak s atlasem, písemným testem, tak s praktickou částí. Konkurence však byla veliká, okresního kola se v jeden den zúčastnilo přes 10 tisíc žáků z celé ČR. A i když se nám nepodařilo postoupit do kola krajského, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Monika Horáková

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA V ČR - OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo této chemické soutěže se mělo konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je  koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci však proběhlo toto kolo formou online a to ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 14,00 hodin. Žák naší školy řešil soutěžní otázky u nás ve škole a umístil se na 51. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                                 Mgr. Bc. Jana Smažilová                                                  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C A D - ŠKOLNÍ KOLO

Téma letošní biologické olympiády je: Jak přežít zimu. Ve čtvrtek 27. ledna 2022 proběhlo školní kolo pro obě kategorie, tedy pro žáky VI. až IX. třídy. Toto kolo olympiády mělo tří části - teoretickou část v podobě testových otázek, poznávání organismů i neživých přírodnin a praktickou část. Ta byla v kategorii C zaměřena na pupeny rostlin a v kategorii D na vlastnosti a způsoby rozšiřování plodů např. olše, lopuchu, ptačího zobu, orobince, smrku aj. Na naší škole se této soutěže účastnilo celkem 6 žáků a nejlepší z nich postoupí do okresního kola, které se bude konat v dubnu. Podmínkou účasti v dalším kole je ještě vypracování vstupního úkolu na vybrané téma. Všem zúčastněným děkujeme za projevený zájem a postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole. 

                                                                                                                               Mgr. Bc. Jana Smažilová

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ŠKOLNÍ KOLO

V úterý 18. ledna 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, do kterého se zapojili vybraní žáci VIII. a IX. ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové části a slohového úkolu. Olympiády se celkem zúčastnilo jedenáct žáků, nejvyšší počet bodů získaly dvě žákyně VIII. ročníku, které také tímto zároveň postupují do okresního kola OČJ. Všem zúčastněným děkujeme za účast a snahu při řešení olympiády. Vítězkám gratulujeme a přejeme úspěch i v okresním kole olympiády v českém jazyce.

Mgr. Petra Říkovská

POHÁDKY Z HŘÍBĚCÍCH HOR

Během listopadu se nám v rámci výuky VV objevila možnost ilustrovat "knihu" pověstí. Nejprve MAS HŘÍBĚCÍ hory sbíraly pověsti a příběhy z přilehlých obcí a okolí, poté následoval výběr deseti příběhů, které ilustrovaly žáky základních (i mateřských) škol na území místních akčních. Naše škola měla přidělený příběh Švec a trpaslíci a Černý myslivec. Soutěže se účastnil 6., 7. a 8. ročník. Nakonec byla vybrána dvě díla ze 7. ročníku. Ilustrátorům za školu moc gratulujeme. 

Odkaz na online knihu v pdf. -> Pohádky z Hříběcích hor

 

Mgr. Monika Horáková

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SPĚCHEJ POMALU!

Dvě žákyně naší školy se zapojily během listopadu 2021 do literární soutěže Spěchej pomalu, kterou uspořádala SOŠ Luhačovice. Úkolem zájemců bylo napsat fantasy, hororový nebo dobrodružný příběh, případně komiks. Téma si zvolili sami žáci, organizátoři jim dali v tematice volnost. Výsledné práce hodnotili známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček. Jedné z našich žákyň se podařilo získat 1. místo. Žákyni VIII. třídy moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v této soutěži. Slavnostní vyhlášení výsledků se bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické konat nebude, ale předání vítězné ceny naši žákyni nemine. Ještě jednou gratulujeme!

                                                                              Mgr. Petra Říkovská

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 2. 11. a 4. 11. se žáci 6. a 8. třídy školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci obou kategorií řešili celkem 15 úloh a úspěšným řešitelem se stal ten žák, který získal alespoň 10 bodů. Tento bodový zisk se podařilo získat jedné žákyni 6. třídy. Tato žákyně se nejspíše zúčastní i okresního kola Pythagoriády. Gratulujeme!

Mgr. Veronika Klvačová

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 21. října proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" pro všechny žáky IX. třídy. Jednalo se o test, který obsahoval průřez učivem chemie pro osmý ročník. Nejlepší žák je přihlášen do dalšího kola, které se má konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je  koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj.

                                                                                                                      Mgr. et Bc. Jana Smažilová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

 

Dnes 13.10. ve 14.10. se uskutečnilo školské kolo přírodovědného klokana, kterého se zúčastnil 8. a 9. ročník v kategorii Kadet. Otázky byly rozděleny do tří kategorií podle obtížnosti - za 3b/4b/5b a zahrnovaly vědomosti z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Žáci vstoupili do soutěže s 24 body. Za každou špatně zodpovězenou otázku se jim 1 bod odečetl. Nejlepší řešitelkou se stala žákyně s 8. ročníkem s 76 body, které gratulujeme. 

Mgr. Monika Horáková