Soutěže ve školním roce 2019/2020

 

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ

 Dne 21.02.2020 proběhla, v době od 08.30 hodin do 11.00 hodin, v prostorách Základní školy Slovan Kroměříž, Fyzikální soutěž pro žáky 9. tříd. Vědomostního klání se zúčastnilo celkem 39 soutěžících z 10 základních škol okresu Kroměříž. Naše edukační zařízení reprezentovali tři žáci s krásným výsledkem v druhé polovině celkového pořadí.

Závěrem lze konstatovat, že akci je možné hodnotit velmi pozitivně, neboť chování, jednání a vystupování žáků bylo bezproblémové s příkladnou reprezentací, za což jim patří velké poděkování. 

                                                                                   Zdounky, 25.02.2020.

                                                                                    Zpracoval: Kamil HORÁK

                                                                         asistent pedagoga na 2. stupni ZŠ Zdounky  

 

Recitační soutěž

Dne 26. 2. 2020 se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Své recitační dovednosti a talent pro přednes ukázali žáci šestých a sedmých tříd v první soutěžní kategorii a žáci osmých a devátých tříd v kategorii druhé. Nominovaní žáci z každé třídy se snažili zaujmout svou básní porotu a tamní obecenstvo, které bylo utvořeno z řad jejich spolužáků.

V první kategorii se na prvních třech místech umístily žákyně šesté třídy. Druhou kategorii vyhrála žákyně osmé třídy. Na druhém místě skončila žákyně deváté třídy a třetí místo patřilo jedinému mužskému účastníkovi soutěže odvážlivci z deváté třídy.

Všem letošním účastníkům recitační soutěže děkujeme a těšíme se na příští rok.

                                                                                                               Mgr. Radana Mejzlíková

Valašský cestovatel

      Dne 14. 2 se uskutečnil již  4. ročník žákovské zeměpisné konference Valašský cestovatel na zámku Vsetín. Spolu s konferencí, která se skládala ze zajímavých žákovských, ale i odborných prezentací, proběhla i zeměpisná soutěž na téma SEVER EVROPY.

      Konference byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ a ZŠ ZDOUNKY zastupovali vybraní žáci z 8. ročníku. Ti  se v soutěži umístili (o pouhé 2 body) na krásném 2. MÍSTĚ s celkovým počtem 29 bodů. Tímto bychom chlapcům rádi poděkovali za perfektní přípravu a prezentaci školy.  Zároveň bychom rádi poděkovali  Valašskému muzeu za skvělou organizaci a zpestření výuky zeměpisu.  

                                                                                                                 Mgr. Monika Horáková

 

Biologická olympiáda kategorie C i D - školní kolo

     Dne 6. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C i D. Letošní téma olympiády pro obě kategorie je: Těžký život ve vodě. Soutěž obsahovala teoretickou část zaměřenou na vodní organismy, poznávání organismů a praktickou část, kde v kategorii C bylo především mikroskopické pozorování stavby těla mechu rašeliníku a v kategorii D pokusy na povrchové napětí vody. 

     Úkoly BiO kategorie C, která je pro žáky VIII. a IX. třídy, splnila jedna žákyně z IX. třídy se 74% úspěšností. Úkoly BiO kategorie D, která je pro žáky VI. a VII. třídy,  splnilo sedm žáků z VI. třídy, šest z nich mělo nad 50% úspěšnost. Nejlepší dva soutěžící postupují do okresního kola, které se bude konat v dubnu. Přejme jim mnoho úspěchů. 

                                                                                                             Mgr. Bc. Jana Smažilová

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 

   V měsíci lednu proběhlo v Kroměříži okresní kolo dějepisné olympiády. Za naši školu se po několika letech absence zúčastnili dva zástupci, reprezentanti 9. třídy - úspěšní řešitelé školního kola. Žáci se umístili na 32. a 38. místě a dobře reprezentovali naši školu. Žákyni na 32. místě chyběl pouze 1 bod k dosažení titulu „úspěšný řešitel“.

                                                                                                                 Mgr. Vlastislav Moudrý 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

V úterý dne 21. 1. 2020 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Základní škola Zdounky vyslala dvě žákyně deváté třídy, aby reprezentovaly naši školu. Okresního kola se jako každý rok zhostilo Gymnázium Kroměříž, kterému děkujeme za perfektní organizaci a vůbec za celé uskutečnění. Zároveň moc děkujeme dívkám z deváté třídy za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                Mgr. Radana Mejzlíková

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

V úterý dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnili se žáci osmých a devátých tříd. Zadání se skládalo ze dvou částí. První část byla jazyková, kde žáci ověřovali své znalosti z mluvnice. Druhá část pak patřila slohové oblasti, kde měli žáci za úkol napsat slohovou práci. Útvar byl libovolný. Téma znělo: "Tomu říkám překvapení." Maximum bodů pro obě části bylo 50. Nejlepších výsledků dosáhly tři žákyně z deváté třídy. V těsném závěsu pak skončily dvě žákyně z osmé třídy. Těchto pět žaček postupuje do okresního kola a budou reprezentovat naši školu.

                                                                                                               Mgr. Radana Mejzlíková

Bible a my

V pátek 29. 11. 2019 jsem se se čtyřmi zástupci naší Základní školy účastnil okresního kola soutěže „Bible a my“ v Kroměříži na Arcibiskupském gymnáziu.

Školní kolo na ZŠ ve Zdounkách proběhlo v rámci vyučování náboženství žáků 4. - 6. třídy dne 7. 11. 2019 za účasti vzácného hosta, naší paní ředitelky, která právě byla na hospitaci ve vyučování. Nejvíce bodů měli Miroslav Nauč a Renáta Nakládalová z I. kategorie (4. a 5. tř.) a Viktorie Foltýnová a Eliška Suchánková z II. Kategorie (6. a 7. tř.). Tito čtyři žáci tedy postoupili do okresního kola.

Ráno v 8:00 jsme se v dobré náladě sešli na autobusové zastávce a autobusem jsme přijeli do Kroměříže. V budově AG nás čekalo milé přijetí ředitelem školy panem Janem Košárkem. Při registraci jsme zjistili, že v našich dvou kategoriích je celkový počet 12 soutěžících a že do finále postupuje 6 soutěžících z každé kategorie. Také jsme zjistili, že mimo nás a místních kroměřížských se účastní okresního kola i žáci ZŠ z Bystřice p H., z Holešova, z Kvasic, z Morkovic a ze Střílek. Při vyplňování testu z nás konečně spadlo napětí a potom jsme netrpělivě očekávali výsledky. V I. kategorii (otázky se zvlášť zaměřovaly na biblickou knihu Markova evangelia) jsme se do finále nedostali, ale ve II. kategorii (ta se věnovala starozákonní knize Ester) výborně napsala test Eliška Suchánková a s 22 body byla čtvrtá. V napínavém finále pak Eliška bojovala o celkové třetí místo, ale v rozhodujícím úkolu byla trochu pomalejší a tak jí nakonec zůstalo čtvrté místo. To znamená, že národní kolo soutěže, které se uskuteční v březnu 2020 v Olomouci, bude tentokrát bez účasti naší školy, ale do příštího roku máme na čem stavět a budeme se snažit, abychom zase byli úspěšní.

Do Zdounek jsme se vrátili opět autobusem ve 13:12 spokojeni, že se soutěž vydařila.

                                                                                                               P. Martin Vévoda

Dějepisná olympiáda

Dne 28. 11. 2019  proběhlo na druhém stupni naší školy školní kolo dějepisné olympiády. Olympiáda byla zaměřena na naše dějiny v časovém horizontu od konce devatenáctého do první poloviny dvacátého století. Toto období se vyučuje v dějepise na konci osmé a v prvním pololetí deváté třídy, proto se tohoto kola zúčastnili pouze žáci deváté třídy v celkovém počtu devíti žáků. Dva žáci splnili bodový limit pro postup do okresního kola, které je čeká v lednu příštího roku v Kroměříži.

                                                                                                             Mgr. Vlastislav  Moudrý

Florbal - mladší žáci

V pátek 8. 11. 2019 se mladší žáci zúčastnili kvalifikačního turnaje na okresní kole ve florbalu. Turnaj se konal v Kroměříži na Základní škole Zachar. Tým tvořili žáci šestých a sedmých tříd. V základní skupině si vylosovali Základní školu Koryčany, se kterou žáci bojovali „zuby nehty“ a nakonec zápas dopadl remízou. Dalším velmi těžkým soupeřem pro ně byla Základní škola Oskol, které žáci podlehli. Ze základní skupiny žáci nepostoupili, ale hráli výborně. Měli týmového ducha, snažili se a udělali paní učitelce velkou radost. Nakonec si ještě zahráli jeden zápas s posledním týmem z druhé základní skupiny a to se Základní školou Sýpky. Tady dopadl zápas velmi dobře a žáci alespoň jednou okusili chuť vítězství.

                                                                                                             Mgr. Radana Mejzlíková

Minikopaná

Dne 15. 10. 2019 se žáci sedmých, osmých a devátých tříd zúčastnili turnaje v minikopané. Turnaj se konal v Kroměříži za podpory fotbalového klubu Hanácká Slávie. Celkem se do turnaje přihlásilo 10 základních škol. V základní skupině si vylosovali Základní školy Kvasice a Bystřici pod Hostýnem. Bystřici pod Hostýnem podlehli 2:0 a s Kvasicemi remizovali. Do finálové „trojky“ se neprobojovali a z 2. místa, ze základní skupiny, chlapci šli odhodlaně soutěžit o 4. – 6. místo. Nakonec neudrželi zápas se Základní školou Oskol, která jim dala 1 gól. Se Základní školou Holešov remizovali. Žáci odjížděli zpět s krásným 5. místem a mohli tak být na sebe patřičně pyšní. Žáci se snažili a dali do všech utkání vše, co bylo v jejich silách. Jako bonus si dopřávali krásy babího léta a užili si spoustu sportovních zážitků.

                                                                                                            Mgr. Radana Mejzlíková

Okresní kolo v halové kopané

Dne 23. 10. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili okresního kola v halové kopané v Morkovicích. Do turnaje se přihlásilo celkem 7 družstev z různých okresních škol. Naši žáci byli ve tříčlenné skupině a po jednom vyhraném zápase postoupili do semifinále, ve kterém nestačili na kroměřížský Slovan. V boji o třetí místo žáci podali se soupeři ze ZŠ Oskol vyrovnaný výkon, ale bohužel v poslední minutě zápasu dostali nešťastný gól. V celkovém pořadí nám tedy patřilo neoblíbené, ale přesto krásné 4. místo.

                                                                                                            Bc. Veronika Pospíšilová

Florbal - starší žáci

Dne 22. 10. 2019 se žáci sedmých, osmých a devátých tříd zúčastnili kvalifikace na krajské kolo ve florbale. Turnaj se uskutečnil v Morkovicích. Dohromady se přihlásilo do kvalifikace 8 škol. Základní škola Zdounky se utkala v základní skupině se Základní školou Kvasice, Koryčany a se Slovanem. Chlapci nezačali nejlépe a hned v prvním zápase prohráli se Slovanem 5:0. O to víc byli však žáci nabuzení do dalšího zápasu, do kterého šli natěšení a odhodlaní zvítězit. První poločas si splnili svůj cíl a Základní škole Koryčany vpálili nádhernou branku. Škoda druhého poločasu, kdy chvíli před koncem nám soupeři dali vyrovnávající gól. Nakonec zápas skončil remízou. Poslední „souboj“ byl proti Kvasicím a na žácích bylo vidět velké zklamání z předchozího neúspěchu. Po odpískání hry se snažili žáci hodit za hlavu svůj nezdar a hráli parádně do té doby, než jim Kvasice daly gól a pocit nezdaru se opět vrátil. Je to škoda. Chlapci byli moc šikovní a uteklo jim opravdu o „fous“ postup do semifinále. Ale jak se říká: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ Takže sportu „zdar.“

                                                                                                            Mgr. Radana Mejzlíková

Přírodovědný klokan

Jako každý rok uspořádala Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci přírodovědného klokana, s cílem vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Letošní ročník se uskutečnil v celé ČR ve středu 16. října 2019 a to ve dvou kategoriích – Junior a Kadet. Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Zdounky se zúčastnili kategorie Kadet.

Řešili 24 soutěžních otázek rozdělených do tří kategorií po třech, čtyřech a pěti bodech.  Do soutěže vstupovali s 24 body, kdy za špatně zodpovězenou otázku se jeden bod odečetl.

Mezi nejlepší výsledky z obou ročníků se zařadily dvě žákyně 8. ročníku s celkovým počtem 59 bodů.

                                                                                                            Mgr. Monika Horáková

Přespolní běh

Dne 24. 9. 2019 se žáci a žákyně šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnili závodu v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem. Chlapci z šesté a sedmé třídy závodili v kategorii mladších žáků. Chlapci obsadili 6. místo a nechali za sebou Základní školy Kvasice, Holešov a Hulín. Nesoutěžně pro radost si závodní atmosféru a samotný běh vyzkoušely žákyně šesté třídy a žák s žákyní osmé třídy. Ranní počasí nenaznačovalo příliš podařený den, ale nakonec nám vysvitlo i sluníčko a užili jsme si společně krásný sportovní den.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Radana Mejzlíková

 

Soutěže ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce se žáci účastní různých soutěží, ze kterých si přináší mnoho cenných zkušeností. Mohou srovnat úroveň svých znalostí a vědomostí ve školních, okresních, krajských i celostátních kolech. Z nich si pak přináší ocenění, která je pobízejí k ještě lepším výkonům. Za každým úspěchem je ale schována spousta práce a úsilí nejen ve škole, ale i mimo ni.

Účast v krajském kole Biologické olympiády

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Letošní ročník se nesl v duchu Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. Krajské kolo Biologické olympiády se uskutečnilo 16. května 2019 v Zoologické zahradě Zlín - Lešná. Naši školu reprezentovala v kategorii C žákyně VIII. třídy. Soutěžící v časovém limitu museli zvládnout test, laboratorní práci a poznávání přírodnin. V závěru soutěže se žáci dozvěděli výsledky svého snažení a převzali ceny. Všichni účastníci měli možnost prohlédnout si zoologickou zahradu.

Mgr. Lenka Hausmajerová

Úspěch v mezinárodní soutěži

Kolik semínek je průměrně v jedné smrkové šišce? Používají lesníci GPS? Jakým způsobem se dají chránit stromky? A také spoustu dalších informací si musely nastudovat a naučit se žákyně 8. ročníku, které reprezentovaly naši školu v mezinárodní soutěži tříčlenných týmů - Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests).  Do této znalostní soutěže jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z dvanácti zemí Evropy. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem pořádaným v letošním roce v České republice. Cílem je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Soutěží se ve dvou kategoriích. Součástí soutěže je vědomostní test a praktické dovednosti spojené se znalostí lesa. Přípravě na soutěž se žákyně věnovaly se zápalem každou volnou chvilku a jejich úsilí se zúročilo. V místním kole svou kategorii vyhrály a postoupily do kola regionálního, kde své síly změřily s vítěznými týmy téměř z celé Moravy. Regionální kolo se konalo v příjemném prostředí Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě. Pořadatelé nachystali na soutěžící záludné otázky i poznávání přírodnin s pořádnými „chytáky“, ale naše studentky se nenechaly zmást a obsadily krásné druhé místo. Žákyním patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Součástí vydařeného dopoledne byl i doprovodný program a návštěva školního arboreta.

Mgr. Lenka Hausmajerová

 

POZNEJ A CHRAŇ

Proběhlo regionální kolo 21. ročníku ekologické soutěže Poznej a chraň!, která se konala v SVČ TyMy Holešov. Letošní téma soutěže bylo Byliny – nejenom bylinky. Soutěž se skládala z testu, osmisměrky a poznávání rostlin. Nepovinným úkolem bylo vytvořit plakát na dané téma ve formátu A3, který se vyhodnocoval zvlášť.

Této soutěže se zúčastnilo jedno tříčlenné družstvo z mladší kategorie a to z V. třídy. Naši žáci získali 6. místo ze třinácti družstev a byli nejlepší ze všech v poznávání rostlin a také získali cenu za nejlepší plakát.

Starší kategorie se účastnilo celkem osm družstev. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo z VI. třídy  obsadilo 6. místo a žáci VII. třídy získali 4. místo.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Téma letošní 53. ročníku Biologické olympiády je Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. V každém kole BIO je část teoretická, praktická, poznávání přírodnin a do okresního kola je nutné i vypracování vstupního úkolu.

Ve čtvrtek 8. února 2019 u nás proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D i C.

Okresní kolo BIO se konalo na naší škole 10. 4. 2019 pro kategorii D a zúčastnilo se ho celkem 14 soutěžících z 8 různých škol okresu Kroměříž. Z naší školy se zúčastnili dva žáci.

Pro kategorii C se okresní kolo konalo 16. 4. 2019 také na naší škole a účastnilo se ho 13 žáků z 8 různých škol.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

Kroměřížská litera

Literární soutěž vyhlášená Knihovnou Kroměřížska, s podtitulem pro letošní rok „Chvilku tak žít v jiném čase“, byla samotnými pořadateli uvedena takto:

„ Co tak zaskočit si na týden třeba do starověkého Egypta, mezi americké indiány, do středověké Kroměříže nebo naopak do daleké budoucnosti třeba na Severní pól, Mars nebo jakoukoliv jinou planetu? ……Zkus zapojit fantazii na plné obrátky a napiš o tom, kde by se ti líbilo strávit pár dnů svého života.“

Čtvrťáci a tři ze třeťáků, kteří pracovali na tématu ve školní družině, se toho nezalekli a pustili se do tvoření. V devíti vybraných a odeslaných literárních dílkách nás žáci - autoři přenesli například mezi indiány, do pravěku, do budoucnosti, ale také do válečné Normandie nebo na fotbalový stadion, další pak prožili své dobrodružství přímo v pohádce nebo se přenesli do středověku.

19.ročník literární soutěže Hledání    

V letošním roce byla Krajskou knihovnou Fr. Bartoše ve Zlíně vyhlášena literární soutěž s podtitulem „Do světa nejen s tatrovkou“. S tímto tématem se pokusili vyrovnat i žáci 4. třídy. Mnozí psali o svých cestách na výlet, na dovolenou, ale někteří zvolili cesty poněkud odlišné – třeba na místo, které jim učarovalo v jejich nejbližším okolí. Ve třídě pak autorským čtením se svými literárními pokusy mohli seznámit i ostatní spolužáky. Šest prací jsme se rozhodli odeslat do krajské soutěže ve Zlíně.

Všem patří poděkování za ochotu tvořit a podělit se s ostatními o svou tvorbu. Uvidíme, jestli některá z prací zaujme i porotu letošního ročníku soutěží.

Mgr. Lenka Sakařová

Fyzikální soutěž

Naši žáci se zúčastnili fyzikální soutěže, kterou ve dne 7. prosince pořádala ZŠ Slovan Kroměříž. Soutěž byla pro žáky devátých tříd. Otázky byly sestaveny z převodů jednotek, úloh o pohybu, energii a elektřiny. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.

Florbalový turnaj ČEPS CUP

Dne 26.11.2018 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje ČEPS CUP, který organizuje Český florbalový svaz. Turnaj byl postupový, kdy postupoval pouze vítěz celého turnaje. Byly dvě skupiny po pěti týmech. Skončili jsme sice v základní skupině, ale vzhledem k těsným výsledkům moc nechybělo o proklouzli bychom do semifinále.

Výsledky našich chlapců 4 a 5. třídy:

Zdounky - Berani   3:3

Zdounky - ZŠ U Sýpek Kroměříž   1:2

Zdounky – ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem   2:2

Zdounky – 2. Základní škola Holešov   6:0

Tímto bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci všem žákům.

 

Okrskové kolo ve Florbale

Ve dnech 13. a 14. listopadu se uskutečnilo okrskové kolo chlapců ve Florbale v Morkovicích a 5. prosince okresní kolo dívek v Kroměříži. Přes těžkou konkurenci sportovních škol se naši žáci neprobojovali ze základní skupiny do dalších bojů o postup do okresního kola. I tak děkujeme za reprezentaci školy a za velkou bojovnost při zápasech.

 

Mladý chemik

Dne 21. listopadu 2018 na naší škole proběhlo školní kolo chemické soutěže s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěže se zúčastnili všichni žáci IX. třídy, kteří byli ten den přítomni ve škole. Školní kolo proběhlo formou testových otázek. Do krajského kola, které se bude konat 11. 12. 2018 v prostorách ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí, postupují 3 žáci, tak jim přejme hodně úspěchů.

 

Dopravní soutěž

V měsíci říjnu na naší škole proběhla Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy konkrétně jeho oddělení BESIP. Toto oddělení koordinuje bezpečnost silničního provozu v ČR. Cílem této soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci. Soutěž proběhla ve všech třídách 2. stupně naší školy. Součástí dopravní výchovy byla také jízda zručnosti.

Mezi hlavní překážky v jízdě zručnosti patřily: průjezd mezi kužely tzv. osmička, průjezd zúženým prostorem tzv. kolejnice a trychtýř, řízení jednou rukou s nesením míčku v druhé ruce, podjezdová branka či zastavení na metě.

Všichni žáci si vedli velmi dobře a bylo poznat, že jim jízda na kole nedělá problémy a že se ji ve svém volném čase věnují. Ti nejúspěšnější nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční příští rok.

 


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Žáci z VIII. třídy ZŠ Zdounky vyhráli krajskou soutěž

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil v areálu Amfík Bukovina druhý ročník výchovně – vzdělávací akce s názvem Soutěžní den integrovaného záchranného systému.

Jednalo se o pohybově vědomostní soutěž v bezpečnostně-branných disciplínách, určenou pro žáky 8. tříd základních škol ze Zlínského kraje, která se týkala problematik ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, osobního bezpečí, dopravní výchovy, první pomoci, problémy s padělky a přípravy občanů k obraně státu.

Kromě profesionálních hasičů akci připravila také Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, BESIP, Střední a vyšší zdravotnická škola Zlín, Celní správa i Armáda České republiky. Celkem bylo pro děti nachystáno 15 soutěžních stanovišť s danou tématikou a dále pak i několik stanovišť nesoutěžních, tedy prezentačních.

Po ukončení soutěžní části dne následovaly ukázky společného zásahu profesionálních hasičů ze stanice Uherské Hradiště a zdravotnických záchranářů u simulované dopravní nehody a vojáci předvedli techniky bojového umění MUSADO.

Závěr celé akce patřil vyhodnocení soutěže, předání cen a pamětních listů. Soutěže se celkem zúčastnilo 20 šestičlenných družstev z různých škol Zlínského kraje. Vítězem se stalo družstvo z naší základní školy. Žáci získali diplom, pohár hejtmana Zlínského kraje i věcné ceny. Především si ale celý den s nadšením užívali a odjížděli plni dojmů s nezapomenutelnými zážitky.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

Poznej a chraň!

Krajské kolo ekologické soutěže Poznej a chraň! se uskutečnilo 24. 4. 2018 v ZŠ Mostní Zlín. Naši školu reprezentovalo vítězné družstvo z okresního kola pro oblast Kroměříž starší kategorie 6. a 7. ročníků. Družstvo tvořily žákyně VII. třídy ve složení: Lucie Brázdilová, Eliška Mošťková, Kristýna Škrabalová. I v krajském kole byl hlavním tématem Život ve vzduchu. Téma bylo velmi obsáhlé, proto se žákyně musely při přípravě naučit velké množství nových informací. Žákyně s vyučující L. Hausmajerovou věnovaly přestávky ve škole k upevnění učiva z oblasti ekologie a poznávání rostlin a živočichů. Nejlepší soutěžící z okresních kol potom změřili své síly v testu, řešení osmisměrky s tajenkou, která byla složená z pojmů vztahujících se ke vzduchu,  poznávání rostlin a živočichů. Proti okresnímu kolu byly již úkoly mnohem náročnější. Všichni soutěžící netrpělivě čekali na závěrečné vyhodnocení. Nakonec družstvo našich děvčat skončilo na zaslouženém 1. místě.

 

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

e čtvrtek 12. dubna 2018 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo BIO kategorie D tentokrát na téma pohyb. V tomto kole byly prověřeny teoretické i praktické znalosti a dovednosti žáků formou testu, poznávání organismů a laboratorním úkolem. Součástí hodnocení byl i povinný vstupní úkol také na téma pohyb. Soutěže se celkem zúčastnilo 15 žáků z devíti různých škol okresu Kroměříž.

Z naší školy se této soutěže zúčastnila Kristýna Škrabalová ze VII. třídy, získala diplom a cenu za nádherné druhé místo a postoupí do krajského kola, které se bude konat 25. května 2018. Kristýně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

Nejlepší recitátoři 2. stupně ZŠ Zdounky

Zase po roce se sešli všichni milovníci poezie ve školním kole recitační soutěže. Třináct nejlepších recitátorů vzešlých z třídních kol se snažilo ve školním kole zaujmout svým projevem porotu i přítomné obecenstvo.

Tak mohla porota složená z vyučujících českého jazyka vyslechnout poezii na jedné straně překvapivě zastoupenou vážným dílem Josefa Václava Sládka či Miroslava Floriana, na druhé straně pak například  autorským textem Martiny Zrnové a Adély Hoffmannové, které za svá vlastní díla získaly čestné uznání. Kritéria hodnocení byla stanovena předem, porota sledovala přiměřenost textu vzhledem k věku, recitační dovednosti (práci s hlasem, tempo, hlasitost) i to, zda recitující svůj text pamětně zvládl.

Porota neměla jednoduché rozhodování, přesto musela vybrat nejlepší recitátory. A jak tedy přehlídka poezie dopadla? Na prvním místě se umístila Zuzana Skřivánková, na druhém místě skončila Linda Hradilová a třetí místo obsadila Vendula Pelikánová.

 

Okresní kolo soutěže Poznej a chraň!

Okresní kolo soutěže Poznej a chraň! pro oblast Kroměřížska se uskutečnilo ve středu 21. 3. 2018 v SVČ TyMy Holešov. Jedná se o ekologickou soutěž, která je určena pro všechny děti se vztahem k přírodě. Vždy soutěží tříčlenná družstva. Za naši školu se ve starší kategorii, která je určena pro 6. - 7. ročník, zúčastnila dvě družstva ze šesté třídy a jedno družstvo ze sedmé třídy. Život ve vzduchu bylo hlavní téma letošního ročníku soutěže. Soutěžící změřili své síly v testu, řešení křížovky, poznávání rostlin a živočichů. Družstvo žákyň ze sedmé třídy se umístilo na prvním místě. Přejeme soutěžícím hodně štěstí, protože postupují do krajského kola, které se uskuteční 24. 4. 2018 ve Zlíně. Tento tým také získal ocenění za nejlepší výtvarné zpracování daného tématu.

Biologická olympiáda - školní kolo

Ve dnech 8. 2. a 9. 2. 2018 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C i D. Téma letošního ročníku olympiády je pohyb. Školní kolo soutěže se jako vždy skládalo z teoretické části, laboratorní části a také obsahovalo poznávání organismů.

BIO v kategorii D úspěšně řešila Kristýna Škrabalová ze VII. třídy a postupuje do dalšího kola soutěže.

BIO v kategorii C řešili žákyně z VIII. a IX. třídy a byly to: Gabriela Vandalová a Veronika Krčmářová z IX. třídy, Martina Zrnová a Marie Šamánková z VIII. třídy. Do dalšího kola budou postupovat dvě soutěžící.  Gabriela Vandalová sice vyhrála v kategorii C školní kolo, ale vzhledem k časovému vytížení nebude v dalším kole pokračovat a proto bude naši školu dál reprezentovat Martina Zrnová a Veronika Krčmářová.

 

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut. OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií. Za naši školu se úspěšnými soutěžícími ve školním kole stali Marie Šamánková, Martina Zrnová a Petr Grajciar, zástupci VIII. třídy. Marie Šamánková a Martina Zrnová reprezentovaly školu v okresním kole, které se konalo 30. ledna 2018 na Gymnáziu Kroměříž, a získaly zde mnoho cenných zkušeností do dalšího ročníku této soutěže.

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 3. kolo

Třetí kolo chemické soutěže pro žáky základních škol s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR proběhlo  6. 2. 2018 v prostorách ISŠ - COP ve Valašském Meziříčí. Do tohoto kola bylo pozváno celkem třicet postupujících žáků z druhého kola, ale zúčastnilo se jich jen 25. Jednalo se o praktickou část soutěže zaměřenou na termogravimetrii. Barbora Čevelová obsadila konečné 23. místo, stala se úspěšnou řešitelkou a my jí děkujeme za reprezentaci školy v této chemické soutěži.

 

Školní kolo soutěže v recitaci I. stupeň

V pondělí 29. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro žáky I. stupně. V porotě pozorně poslouchaly paní ředitelka Beranová a paní učitelky Ondová a Bušová. V nejmladší kategorii se účastnilo celkem 5 prvňáčků. Na třetím místě se umístil T. Polišenský, druhé místo patřilo A. Chaloupkovi a vítězem se stal M. Fránek. V kategorii žáků druhé a třetí třídy se celkem do školního kola dostavilo 9 žáků. Na bronzovém stupínku se umístila H. Zrnová ze druhé třídy, stříbrnou příčku získala S. Gašicová ze třetí třídy a zlato tentokrát L. Zbořil, žák druhé třídy. V nejstarší kategorii našeho školního kola se účastnilo nejvíce – deset – soutěžících. Letos se soutěž více povedla čtvrťákům, kteří brali všechna umístění. Třetí místo V. Foltýnová, druhé N. Dvořáková a první  A. Zrna. Všechny děti si zaslouží pochvalu za své snažení a přípravu na školní kolo soutěže, oceněným se otevírá možnost připravit se a reprezentovat naši školu v kole okresním.   

 

Chemická olympiáda

Máme již výsledky 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celkem se 2. kola soutěže nakonec zúčastnilo 77 žáků z 27 základních škol a postupuje celkem 31 žáků z 18 ZŠ. Naše škola také postupuje do 3. kola soutěže a to díky Barboře Čevelové.  Všichni soutěžící z naší školy se však stali v 1. i 2. kole úspěšnými řešiteli. Byli to Miroslav Piska, Vojtěch Zapletal a Gabriela Vandalová. Děkujeme všem zúčastněným a Barboře Čevelové přejeme nadále hodně štěstí v dalším kole soutěže, které je zaměřené na praktické dovednosti a znalosti chemie a bude se konat v úterý 6. 2. 2018 v laboratořích ISŠ-COP Valašské Meziříčí.

 

Florbalový turnaj

8. listopadu v Koryčanech proběhlo okrskové kolo ve florbale. Kromě naší a pořádající školy ZŠ Koryčany se turnaje zúčastnila ZŠ Morkovice, ZŠ Slovan Kroměříž, ZŠ Zachar Kroměříž a ZŠ Oskol Kroměříž. Družstvo mladších žáků ve složení Hoffmann, Kopuletý, Kutra, Lakomý, Loučka, Surynek, Tomanec a Valášek obsadilo poslední 6. místo.

 

Přírodovědný klokan - školní kolo

V říjnu na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan kategorie Kadet, která je určena pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro žáky tercií a kvart víceletých gymnázií. Je to soutěž, ve které se řeší úlohy z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecného přehledu. Jde celkem o 24 úloh a ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování. Úlohy jsou za 3, 4 a 5 bodů. Na naší škole se školního kola této soutěže zúčastnili všichni žáci osmé a deváté třídy. Na prvních třech místech se umístili Vojtěch Zapletal, Jakub Bajer a Jakub Lubino všichni z deváté třídy.

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Na naší škole dne 1. listopadu 2017 proběhlo 1. kolo soutěže s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Účastníci školního kola napsali vědomostní test a výsledky čtyř nejúspěšnějších žáků byly odeslány koordinátorovi 2. kola soutěže, které se uskuteční 12. prosince 2017. Ve druhém kole budou opět formou testu prověřeny teoretické znalosti chemie soutěžících a třicet nejúspěšnějších postoupí do 3. kola, což bude regionální finále. Držme tedy pěsti a přejme hodně štěstí Barboře Čevelové, Vojtěchu Zapletalovi, Gabriele Vandalové a Miroslavu Piskovi.

 

Okresní kolo v přespolním běhu

Žáci základní školy Zdounky se v úterý 26. září zúčastnili okresního kola v přespolním běhu konaného v Bystřici pod Hostýnem. Závodilo se v družstvech, která byla rozdělena podle kategorií. Naši žáci, v celkovém počtu 11, se zúčastnili závodu mladších žákyň (Škrabalová, Kadlčíková, Mrhálková, Šašinková), mladších žáků (Hoffmann, Surynek, Prchal, Soukup, Kopuletý, Valášek) a starších žáků (Foltýn). V silné konkurenci zúčastněných sportovních škol bohužel nepromluvili do celkového pořadí (do umístění se počítal součet 4 nejlepších běžců v družstvě). Naši žáci však i přes to bojovali až do konce a příkladně tak reprezentovali naši školu.

 

Výtvarně literární soutěž Řekni to tichem

V loňském školním roce vyhlásilo Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži výtvarnou a literární soutěž Řekni to tichem. Žáci se měli zamyslet nad světem sluchově postižených lidí a své myšlenky, nápady a představy přenést na papír. Téma bylo pro žáky velkou výzvou a s chutí se pustili do práce. Nakonec se podařilo vytvořit celou řadu výtvarných prací a zdařilých básniček. Vybrali jsme nejlepší, které jsme předali paní Kunčarové z Poradenského centra. Porotu zaujaly výtvarné práce Aničky Kadlčíkové a Martiny Šiškové, za poezii byly oceněny Eliška Jana Hájková a Tereza Vaňková. Jejich práce se staly součástí nového kalendáře, který byl pokřtěn na slavnostním galavečeru 22. září 2017 v kroměřížském Domě kultury. Neslýchaně zábavný večer nadchl svým programem a poselstvím, které umocnilo dojem z tohoto projektu. Organizátorům z Poradenského centra pro sluchově postižené v Kroměříži, zejména jeho ředitelce paní Kunčarové a panu Loučkovi, patří poděkování.

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Dlouhou řadu let je naše škola organizátorem okresního kola kategorie C a D.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro talentované  žáky, kteří si porovnávají úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získávají tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Zvýšit efektivitu dopravně výchovného působení ve školách, podpořit správné a bezpečné chování dětí na silnicích a snížit dopravní nehodovost si klade za cíl Dopravní soutěž mladých cyklistů. Zde si žáci v mladší a starší kategorii ověřují bezpečnou jízdu na kole, prohlubují orientaci v pravidlech silničního provozu a základech první pomoci.

Soutěže Bible a my přibližuje žákům literární, kulturní, mravní i duchovní hodnoty nejrozšířenější a nejpřekládanější knihy na světě a upozorňuje na její aktuálnost i v dnešní době.

Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je vzbuzení zájmu žáků o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících s danou tematikou. Soutěž tvoří jednu ze základních součástí prevence žáků proti obezitě a poruchám příjmu potravy.

V základních organizacích Českého zahrádkářského svazu má původ soutěž Mladý zahrádkář. Snahou je v žácích vzbudit zájem o pěstování rostlin a podpořit jejich kontakt s přírodou. V náročném testu a při "poznávačce" si porovnávají své odborné znalosti z pěstitelských prací.

Představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi, je hlavním záměrem soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Co všechno

je potřeba znát a umět při studiu zajímavých a lukrativních studijních chemických oborů, motivuje žáky IX. tříd pro pozdější práci v chemickém průmyslu.

Soutěž Zlatá srnčí trofej je určena pro děti, které mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.  Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelbě ze vzduchovky a první pomoci. 

Hlavním lákadlem pro myslivce je jistě  přehlídka trofejí ulovené zvěře. Návštěvníci výstavy Myslivost, rybářství a včelařství zhlédnou i velké množství dětských prací s touto tématikou. Zdařilé výtvarné práce jsou ohodnoceny pěknými věcnými cenami.

Historie požární ochrany se letos stala mottem soutěže Požární ochrana očima dětí.

Zde si každá šikovná ručka může "výtvarně pohrát" s požáry, hasičskou technikou, hasiči i celými městy. Nejlepší žákovské výtvory mohou být použity při preventivně výchovné činnosti, propagaci SH ČMS nebo požární ochrany.

Součástí vánoční výstavy na Florii v Kroměříži se stala soutěž O nejhezčí vánoční stromeček, při které žáci ZŠ a MŠ zdobí různými technikami a výtvarnými dekoracemi jednotlivé vánoční stromečky. Návštěvníci pak po celou dobu výstavy hlasují pro svého favorita. Soutěž je tedy napínavá až do samého konce.

Získané trofeje ve školním roce 2016/2017

  • O nejhezčí vánoční stromeček – V. a VI. třída
  • Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - 14. místo v krajském kole
  • SAPERE - vědět, jak žít – okresní kolo
  • Bible a my – okresní kolo
  • Olympiáda z českého jazyka – 20. a 23. místo v okresním kole