Předměty

Volitelné předměty

Sportovní a pohybové hry 1. ročník – 1 hodina týdně Sph
Přírodovědný klub 3. ročník – 1 hodina týdně Pk
Práce s počítačem 7. – 8. ročník – 1 hodina týdně PC
Zeměpisné praktikum 8. ročník – 1 hodina týdně Zp
Přírodovědné praktikum 9. ročník - 2 hodiny týdně Přp

 

Nepovinné předměty

Náboženství 1. - 2., 3., 4.- 9. ročník - 1 hodina týdně Náb

Cvičení z fyziky

Cvičení z matematiky

6. ročník – 1 hodina týdně

6. - 9. ročník - 1 hodina týdně

Fcv

Mcv