Předměty

Volitelné předměty

Sportovní a pohybové hry 1. ročník – 1 h týdně - B.Ondová Sph
Přírodovědný klub 3. ročník – 1 h týdně - J.Klanicová Pk
Práce s počítačem 8. ročník – 1 h týdně - P.Vlček PC
Zeměpisné praktikum 8. ročník – 1 h týdně - M.Horáková Zp
Přírodovědné praktikum 9. ročník - 1 h týdně - J.Smažilová Přp

 

Nepovinné předměty

Náboženství

 

 

Náboženství

 

 

Náboženství

 

1. - 2.ročník,1 h týdně, M.Skácelová

 

3. ročník, 1h týdně - ve 2021/2022 nevyučováno z důvodu malého počtu přihlášených žáků - M.Vévoda zájmový útvar

 

4.- 8. ročník, 1 h týdně - ve 2021/2022 2 skupiny, M.Vévoda

 Náb

 

Náb

 

 

Náb

Cvičení z fyziky

 

Cvičení z matematiky

6. ročník – 1 h týdně, J. Smažilová

 

6. - 9. ročník - 1 h týdně, V. Valachová, V.Klvačová

Fcv

 

Mcv