Nabídka aktivit pro žáky 2018/2019

Aktivity pro podporu žáků:

Pro naši školu je důležitá podpora žáků. Máme zájem, aby naši žáci byli úspěšní, našli v životě své uplatnění. Pokud se jim v některé oblasti třeba zrovna nedaří, nabízíme jim pomocnou ruku a tou jsou právě níže uvedené aktivity.

  • Logopedie - Mgr. Blanka Ondová
  • Příprava na přijímací zkoušky z M - Mgr. Věra Valachová
  • Nebojme se češtiny - příprava na přijímací zkoušky z Čj - Mgr. Lenka Beranová
  • Angličtina hrou - Bc. Pavlína Horáková

Aktivity pro rozvoj nadání žáků:

Naše škola se zaměřuje také na rozvoj nadání žáků. Během celého roku probíhají v naší škole různě zaměřené soutěže a olympiády, nadaní žáci mají možnost účastnit se i soutěží mimo naši školu. Ve škole žákům nabízíme i další aktivity, které napomáhají rozvoji jejich nadání, v tomto školním roce jsou to tyto:

  • Hry s chemií - Mgr. Bc. Jana Smažilová
  • Pohybové hry - Mgr. Michal Polách
  • Kroužek ruského jazyka - Mgr. Vlastimil Moudrý (čt 14.00-15.30)
  • Dramatický klub - Mgr. Vendula Kovaříková
  • Anglická konverzace - Bc. Pavlína Horáková

 

Žáci se do výše uvedených aktivit přihlašují u zmíněných pedagogů. Jakmile se žák do některé z aktivit přihlásí, stává se pro něj povinnou a v případě své nepřítomnosti musí být řádně omluven zákonným zástupcem. Z vybrané aktivity pro žáky je možné se v odůvodněných případech odhlásit v pololetí školního roku.