Nabídka aktivit pro žáky 2021/2022

Aktivity pro podporu žáků:

Pro naši školu je důležitá podpora žáků. Máme zájem, aby naši žáci byli úspěšní, našli v životě své uplatnění. Pokud se jim v některé oblasti třeba zrovna nedaří, nabízíme jim pomocnou ruku a tou jsou právě níže uvedené aktivity.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka - IX. tř. - Mgr. Petra Říkovská

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - IX. tř. - Mgr. Věra Valachová

Logopedie- žáci 1. st. - Mgr. Blanka Ondová

 

Pedagogická intervence pro žáky s SVP - Mgr. Lenka Beranová, Mgr. Věra Valachová, Mgr. Martina Štefková, Mgr. Vendula Kovaříková, Mgr. Petra Říkovská

Doučování žáků - Mgr. Lenka Beranová, Mgr. Jana Klanicová, Mgr. Jitka Bušová, Mgr. Dana Bayerová, Mgr. Věra Valachová, Mgr. Vendula Kovaříková, Mgr. Daniela Paličková, Mgr. Blanka Ondová, PhDr. Kamil Horák

Aktivity pro rozvoj nadání žáků:

Naše škola se zaměřuje také na rozvoj nadání žáků. Během celého roku probíhají v naší škole různě zaměřené soutěže a olympiády, nadaní žáci mají možnost účastnit se i soutěží mimo naši školu.

Kroužek mladých včelařů - vždy ve čtvrtek, externista

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Žáci se do výše uvedených aktivit přihlašují u zmíněných pedagogů. Jakmile se žák do některé z aktivit přihlásí, stává se pro něj povinnou a v případě své nepřítomnosti musí být řádně omluven zákonným zástupcem. Z vybrané aktivity pro žáky je možné se v odůvodněných případech odhlásit v pololetí školního roku.