Nabídka aktivit pro žáky

Aktivity pro podporu žáků:

Pro naši školu je důležitá podpora žáků. Máme zájem, aby naši žáci byli úspěšní, našli v životě své uplatnění. Pokud se jim v některé oblasti třeba zrovna nedaří, nabízíme jim pomocnou ruku a tou jsou právě níže uvedené aktivity.

  • Logopedie - Mgr. Blanka Ondová (I. a II. třída),
  • Práce se žáky s SVP - Mgr. Vendula Kovaříková,
  • Čtenářský klub - Marie Doležalová, DiS. (pro zájemce z I. i II. stupně),
  • Nebojme se češtiny - Mgr. Lenka Beranová (pro žáky VIII. třídy, St 14:00-14:45),
  • Příprava na přijímací zkoušky z Čj - Mgr. Pavla Manová (od listopadu pro žáky IX. třídy, Po 15:10-16:10),
  • Příprava na přijímací zkoušky z M - Mgr. Věra Valachová (individuálně)

Aktivity pro rozvoj nadání žáků:

Naše škola se zaměřuje na rozvoj nadání žáků. Během celého roku probíhají v naší škole různě zaměřené soutěže a olympiády. Žáci tak mají možnost s pomocí pedagogů se na soutěže připravit a pokusit se v nich uspět. Soutěže jsou každý rok plánovány v oblastech naučných (jazykové, matematické, vlastivědné, přírodovědné, přírodopisné, chemické apod.), uměleckých (pěvecké, výtvarné), dopravních i sportovních. Nadaní žáci mají možnost účastnit se i soutěží mimo naši školu (oblastní úrovně).

Ve škole žákům nabízíme také další aktivity, které napomáhají rozvoji jejich nadání:

  • Tvořivé ruce - Mgr. Martina Štefková (III. - V. třída, Po 13:25-14:10),
  • Dramatický klub - Mgr. Vendula Kovaříková (I. stupeň, Út 14:15-15:15),
  • Žákovský parlament - Mgr. Pavla Manová (V. - IX. tř., St 15.10 - 15.55) - více o žákovském parlamentu naleznete v samostatné sekci,
  • Pohybové hry - Mgr. Tomáš Procházka (III. a IV. třída, Pá 13:45-14:45).

 

Žáci se do výše uvedených aktivit přihlašují u zmíněných pedagogů. Jakmile se žák do některé z aktivit přihlásí, stává se pro něj povinnou a v případě své nepřítomnosti musí být řádně omluven zákonným zástupcem. Z vybrané aktivity pro žáky je možné se v odůvodněných případech odhlásit v pololetí školního roku.