Nabídka aktivit pro žáky 2020/2021

Aktivity pro podporu žáků:

Pro naši školu je důležitá podpora žáků. Máme zájem, aby naši žáci byli úspěšní, našli v životě své uplatnění. Pokud se jim v některé oblasti třeba zrovna nedaří, nabízíme jim pomocnou ruku a tou jsou právě níže uvedené aktivity.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka - IX. tř., čtvrtek 7.00 - 7.45 hod., Mgr. Radana Mejzlíková

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - IX. tř., individuálně, Mgr. Věra Valachová

Logopedie- žáci 1. st., čtvrtek 13.00 - 13.45 hod., Mgr. Blanka Ondová

Aktivity pro rozvoj nadání žáků:

Naše škola se zaměřuje také na rozvoj nadání žáků. Během celého roku probíhají v naší škole různě zaměřené soutěže a olympiády, nadaní žáci mají možnost účastnit se i soutěží mimo naši školu. V letošním školním roce škola aktivity na rozvoj nadání nenabízí, ale nabízíme možnost využít nabídky KAP, viz leták

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Žáci se do výše uvedených aktivit přihlašují u zmíněných pedagogů. Jakmile se žák do některé z aktivit přihlásí, stává se pro něj povinnou a v případě své nepřítomnosti musí být řádně omluven zákonným zástupcem. Z vybrané aktivity pro žáky je možné se v odůvodněných případech odhlásit v pololetí školního roku.