Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se událo 2. stupeň

2021/2022

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – ŠKOLNÍ KOLO

Dne 06.05.2022 proběhlo školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnilo 5 čtyřčlenných družstev (2 dívky a 2 chlapci) z 6.-8. třídy v celkovém počtu 20 žáků. Soutěž byla rozdělena do tří bodovaných disciplín – pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test), zásady poskytování první pomoci a jízda zručnosti na kole. Po důkladném vyhodnocení se na 1. místě umístilo družstvo 7. třídy. Všem zúčastněným byla předána sladká odměna s velkým poděkováním. K reprezentování naší školy v okresním kole, které proběhne dne 17.05.2022 v areálu DDH Kroměříž, byli vybráni nejlepší jednotlivci ze všech družstev, dvě dívky z 8. třídy a dva chlapci ze 7. třídy. Přejeme jim hodně štěstí.

 

Zdounky, 11.05.2022.

              Kamil HORÁK, učitel

 

DEN ZEMĚ 

Měsíc duben se v letošním roce nesl ve znamení ochrany životního prostředí a ekologie. Nejdříve byli žáci 2. stupně sázet stromky, poté se naše škola zúčastnila úklidu obce a jejího okolí. Na závěr jsme si 22. dubna připomněli mezinárodní DEN ZEMĚ. Tento den se slaví takřka po celém světě a Zdounky nejsou výjimkou. 7. ročník si v rámci hodin VV připravil pro druhý stupeň jednotlivá stanoviště věnující se aktuálním tématům jako jsou: kůrovec, třídění odpadu, plýtvání jídlem, nebo ochrana ohrožených druhů. Ostatní žáci obdrželi kartičku, za kterou po splnění všech logických či sportovních aktivit získali sladkou odměnu. Vše se podařilo na JEDNIČKU, a proto bych ještě jednou ráda poděkovala všem, co se na organizaci podíleli.

Mgr. Monika Horáková

 

Ukliďme Česko

V pátek 8.4. se žáci všech tříd společně s pedagogy při úklidu Zdounek a jejich blízkého okolí. Ti nejmenší zvelebovali okolí prvního stupně; třetí, čtvrtá a pátá třída se vydaly ke Cvrčovské kapličce; šesťáci a sedmáci zamířili směrem na Divoky a nejstarší žáci se vydali severozápadním směrem ke Kupcově zmole. Celkem se nám podařilo sesbírat přes čtyřicet pytlů odpadků. Děkujeme všem zúčastněným za jejich elán i poctivou práci při úklidu. Věříme, že si po této zkušenosti budeme čistých Zdounek o to více vážit.

                                                                                                 Mgr. Daniela Paličková

 

Sázení stromů - VI. třída

29. 3. 2022 vyrazila VI. třída do přírody sázet ovocné stromy. Iniciátorem této akce byl místní myslivecký spolek a VI. třída velmi nadšeně s nápadem souhlasila. Ve 12:00 jsme se sešli před školou s jedním ze zástupců místních myslivců a společně jsme vyrazili vstříc nové zkušenosti. Čekala nás asi dvoukilometrová pěší trasa směrem na Bunč, která nám však rychle uběhla, protože nás doprovázelo krásné jarní počasí. Celkem se nám společnými silami podařilo zasadit dvacet stromů. Někteří pomáhali přímo se sázením, jiní nosili vodu nebo upevňovali ochranu proti okusu zvěří. Během příjemně stráveného odpoledne jsme se také dozvěděli různé informace o místní zvěři a obecně o přírodě. Děkujeme, že jsme mohli být součástí této akce!

                                                                                                 Mgr. Petra Říkovská

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 24.03.2022 Proběhlo distanční formou okresního kola dějepisné olympiády, do kterého postoupili úspěšně řešitelé kola školního, dva žáci 8. třídy. Letošní témata byla primárně zaměřena na šlechtu v proměnách času. I když se našim dětem těsně nepodařilo probojovat do kola krajského, dokázaly svými vědomostmi, že předmět dějepis patří mezi jejich velmi oblíbené. Za příkladnou reprezentaci naší školy jim patří velké a upřímné poděkování.                   

Kamil HORÁK

Exkurze Osvětim - svědomí lidstva

George Santayana: „Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“

Dnes 15.3. jsme se společně s žáky 9. ročníku vydali na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi-Březinka. Cesta se nám zdála dlouhá, ale nepříjemné pocity nás teprve čekaly. Koncentrační tábor byl založen roku 1940 v místech bývalých kasáren. Na počátku nebylo důvodem vzniku masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého počtu Poláků. Roku 1941 však začala realizace plánu „konečného řešení židovské otázky“, tedy definitivní likvidace židovské rasy. Proto byl u nedaleké vsi vybudován tábor Březinka s plynovými komorami a spalovacími pecemi, kam jsme se přesunuli na druhou část programu. Hrůzy, které se zde odehrály, byly pro nás nepochopitelné, proto jsme v tichém procesu uctili památku 6 milionů obětí, které podlehly nesmyslu mučení a vraždění.

„Bylo to drastické“

„Působilo to na mě smutně, chodit po místech, kde zemřelo tolik lidí“

"Cítila jsem úzkost. Myslím, že si nikdo z nás nedokáže představit, jak hrozné to muselo být."

"Je to zvěrstvo, v čem museli ti lidé žít a co s nimi prováděli." 

"Nectila jsem se dobře, když jsem si uvědomila, co se tady stalo."  

Žáci 9. ročníku. 

                                                                                                         Mgr. Monika Horáková

Školní kolo recitační soutěže na 2. stupni

Jsme velmi rádi, že jsme v letošním školním roce opět mohli uspořádat školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Soutěž se konala 1. března 22. Celkem se soutěže zúčastnilo jedenáct žáků, mezi nimiž byli zástupci jednotlivých tříd 2. stupně. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. I. kategorii představovali žáci 6. a 7. ročníku a II. kategorii žáci 8. a 9. ročníku. Porota hodnotila výběr básně (délku a přiměřenost věku), paměťové zvládnutí a kvalitu přednesu. V I. kategorii obsadil první místo žák VI. třídy a 2. a 3. místo obsadili žáci VII. třídy. Na vítězných příčkách ve II. kategorii se umístily žačky VIII. třídy. Vítězové obdrželi sladkou odměnu a diplom. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších recitačních soutěžích. Všem zúčastněným děkujeme za účast a odvahu.

Mgr. Petra Říkovská

Lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku

Od 21.2. do 24. 2. se zjistil LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ve ski areálu STUPAVA. Kurz se zúčastnil 30 žáků a 3 pedagogové a byl rozdělen na začátečníky a pokročilé lyžaře a začátečníky na snowboardu. V prvních třech dnech probíhala intenzivní výuka, poslední den byl pro žáky připraven slalom na čas a volné jízdy. Vše se obešlo bez vážných zranění. Během pátečních třídnických hodin proběhlo vyhlášení vítězů závodu, zhodnocení LVK a předání odměn a diplomů. Věřím, že příští rok se nám podaří zajistit plnohodnotný lyžařský kurz a pojedeme minimálně v tak skvělé sestavě, jako letos. 

Mgr. Monika Horáková

 

Projektový den "Třída je tým"

Ve čtvrtek 3. 2. proběhl ve škole projektový den s názvem Třída je tým. Každá třída měla svůj program, při kterém byla cílem spolupráce a komunikace žáků v kolektivu.

šesté třídě začali aktivitou ve dvojicích, kdy si žáci zkoušeli test mentální flexibility a tvořivosti. Ve dvojicích se museli shodnout na společném řešení. Dále se žáci sami rozdělili do čtyř týmů a jejich úkolem bylo nakreslit symbol třídy. Poslední aktivitou Koláče, kdy žáci byli opět ve hře. Každý z nich vystřihl kruh a poté ho ve skupině nechal kolovat a každý spolužák si z něj odstřihl výseč, která představovala jeho atraktivní vlastnost.

Žáci sedmé třídy se na začátku rozdělili do týmu po 3. V těchto týmech měli žáci za úkol vypsat vždy co nejvíce věcí na zadané téma. Další aktivitou byly Třídní empatie, kdy se žáci ve stejných skupinkách měli vždy shodnout na jednom jménu nebo věci, u kterých si mysleli, že je zvolí i ostatní skupinky. Ve stejných skupinkách potom pantomimou představovali zadaný film a ostatní skupinky museli poznat, co představují.

osmé třídě byla zvolena stejně jako v sedmé třídě aktivita Třídní empatie. Další aktivitou byla Ruka – hra, která posílila pozitivní vzájemné vztahy ve třídě, kdy i největší „outsider“ třídy získal pozitivní zpětnou vazbu. V aktivitě Řekl bych mu (volná židle), která se týkala problémových situací, dostává zpětné vazby a rady od spolužáků anonymně ten, kterého se problém týká. Na závěr žáci viděli film o kolektivním sportu.

Deváťáci posilovali spolupráci v aktivitě Třídní karty, kdy probíhala reflexní situace ve třídě. Další aktivitou byly Koláče – stejně jako v šesté třídě. Díky aktivitě Srdce naší třídy posilovali sebevědomí prostřednictvím pozitivní zpětné vazby a uznání každého člena třídního kolektivu za jeho nezbytnou součást. Projektový den žáci deváté třídy skončili hrou s balónky, u kterých byla podporována vzájemná komunikace doprovázená pohybem s cílem pobavit se, ale také zjistit o sobě i svých spolužácích něco a pořádně vyladit po společné pizze před blížícím se obědem.

Mgr. Veronika Klvačová

Aktivita "Dobrý skutek" - VIII. třída

Žáci VIII. třídy se účastní aktivity "Dobrý skutek" tím, že každý ze třídy vyrobili svoji bílou vánoční hvězdu z papíru jako ozdobu. Se zástupci třídy jsme je po domluvě darovali místnímu panu faráři a také jsme jimi před vánočními svátky ozdobili jeden vánoční stromeček v kostele ve Zdounkách. Doufáme, že se naše hvězdy zdobící vánoční dobu v kostele líbí. 

                                                                                                                    Mgr. Bc. Jana Smažilová

Aktivita "Dobrý skutek" - VI. třída

I VI. třída se zapojila do aktivity "Dobrý skutek". V období adventu a přicházejících Vánoc jsme se společně rozhodli udělat někomu radost a potěšit ho drobným, ručně vyrobeným dárkem. Věříme, že dárek vyrobený od srdce a vlastníma rukama má vyšší hodnotu než dárek, který bychom koupili v obchodě. Zůstali jsme u vánoční tematiky a vyrobili jsme několik lucerniček na svíčku s vlastním vánočním motivem. Dáreček poté žáci darovali někomu, komu chtěli udělat radost, koho chtěli potěšit. Snad náš dobrý skutek splnil svůj účel a dáreček se obdarovaným líbil!

Mgr. Petra Říkovská

 

Aktivita "Dobrý skutek" - VII. třída

V rámci akce "Dobrý skutek" se i naše třída rozhodla vykonat něco pěkného. Sbírku pro psí útulek jsme úspěšně vybrali během listopadu, a tak následovala návštěva útulku, předání darů a vyvenčení pejsků. A i když nám covid poslal polovinu třídy do karantény, našlo se alespoň osm odvážlivců, kteří výlet absolvovali. Čekalo na nás nejen mrazivé počasí, ale i přednáška o útulku, pár chlupáčů, drobné dárečky a hlavně názorná ukázka výcviku psa. Myslím, že se akce velmi zdařila a všechny zahřál dobrý pocit u srdíčka, když jsme se mohli věnovat dvou psím svěřencům. Dětem bych chtěla moc poděkovat za spolupráci. Určitě jsme nejeli naposledy. 

Mgr. Monika Horáková 

 

Aktivita „Dobrý skutek“ – IX. třída

Čas adventu a blížících se Vánoc je každoročně obdobím, kdy se většina z nás snaží pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. A tak se i naši deváťáci 20. prosince nadšeně zapojili do aktivity „Dobrý skutek“ v rámci projektu Hrdá škola a plynule tak navázali na svůj „Laskavý podzim“ s průběžným konáním dobrých skutků. Rozhodli jsme se, že se alespoň trošku postaráme o ptáčky žijící venku, zjednodušíme jim hledání potravy a malinko jim tak zpříjemníme obtížné zimní období. Obstarali jsme ptačí krmení v podobě závěsných kroužků i krmítkové směsi a vydali jsme se krmení rozmístit na stromky v okolí naší školy i do ptačích budek na školním pozemku. Při naší cestě nás provázelo mrazivé, a hlavně větrné počasí, ale cíl jsme nakonec úspěšně splnili a ptáčkům usnadnili hledání vydatné a chutné snídaně minimálně na nadcházející dny.

Mgr. Věra Valachová

 

Mikuláš na druhém stupni

I když na něj už nevěříte, i když víte, jak to je, stejně je tenhle den zvláštní. Takový tajemný, a to i když se o dodržování tradic postaráte sami. Jako naši deváťáci pod vedením své třídní učitelky paní Mgr. Věrky Valachové. Dali si opravdu záležet na kostýmech Mikuláše, andělů, a zvláště pak čertů, na přípravě dárků a na proslovu k dětem i dospělým. Svou roli si užívali a zodpovědně plnili povinnosti své družiny. Mikuláš četl zápisy ze své svaté knihy, andělé obdarovávali a čerti…? Ti chřestili řetězy, naháněli hrůzu a strašili už jen svým vzhledem. Mikuláš zavedl celou družinu i na obecní úřad, ale zprávy o tom, jestli po jeho návštěvě zůstal počet zaměstnanců úřadu nezměněn, se k nám nedostaly.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Jana Klanicová

Den laskavosti - VIII. třída

V listopadu jsme oslavili v rámci třídnických hodin Den laskavosti. Nejprve jsme každý vymysleli nějakou laskavost, která by mohla potěšit spolužáka a napsali ji na papír.  Pak jsme si každý vylosovali laskavost i spolužáka a danou laskavost během příštího týdne tomu druhému projevili. Jednalo se darování malých dárků, povídání si s druhým, zeptat se ho jak se má, říct mu něco pěkného a podobně.

                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smažilová

Den laskavosti v VI. třídě

12. listopadu jsme si v VI. třídě společně připomněli Den laskavosti, který připadá na 13. listopadu. Nejprve žáci objasnili, co si pod pojmem laskavost představují. Následovala skupinová práce, kdy si žáci v jednotlivých skupinách tvořili tzv. mandaly laskavosti. Každý ze skupiny obdržel jeden dílek mandaly a úkolem skupiny bylo shodnout se na symbolu, kterým mandalu zaplní. Symbol měl pro skupinu představovat laskavost. Když se jednotlivé dílky nakonec spojily, vznikly moc krásné, barevné mandaly. Laskavost a laskavé skutky naši třídu provázely i po zbytek měsíce listopadu. Žáci po zbylé dny v měsíci pilně naplňovali tzv. laskavý kalendář, do kterého jsme si zapsali laskavé skutky na každý den. Na konci listopadu se každý zamyslel, zda se mu laskavý kalendář podařilo naplnit.

                                                                                                       Mgr. Petra Říkovská

Den LASKAVOSTI - VII. třída

Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život a činí nás šťastnějšími. Loni jsme laskavost předávali těm nejbližším v rodině a letos jsme se v rámci VII. třídy domluvili na laskavosti společné. Do konce listopadu vybíráme s žáky příspěvky na pomoc pejskům v útulku. Ať už se jedná o jídlo, hračky, deky či malé pamlsky, vše se počítá. Společně pak dárky předáme a pokud to situace dovolí, pejsky i vyvenčíme.

Mgr. Monika Horáková

 

Světový den laskavosti – IX. třída

Laskavost má svůj svátek 13. listopadu, ale my jsme se v rámci deváté třídy rozhodli, že budeme laskavost šířit nejen v tento den, ale dokonce po celý listopad. V našem třídním kalendáři „Laskavý listopad“ si každý z deváťáků mohl vybrat dobrý skutek, kterým by chtěl svým blízkým, kamarádům, známým i neznámým lidem udělat radost. Někdo se tak např. rozhodl připravit milé překvapení, poslat vtipný obrázek, rozesmát třídní učitelku, nabídnout pomoc s úkolem nebo se jen tak usmát na cizího člověka. Společně jsme se pak 12. listopadu v rámci třídnické hodiny zabývali příběhy laskavých lidí, kteří by pro nás mohli být inspirací, zamysleli jsme se nad některými citáty o laskavosti a povídali si o tom, jak můžeme být laskaví k lidem kolem sebe. Vykouzlit někomu úsměv na tváři a zlepšit náladu nás totiž nic nestojí a mnohdy k tomu stačí opravdu jen maličkost.

„Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný.“ – Ezop

 

Mgr. Věra Valachová

 

Sběr papíru

Ve dnech 4.10. - 8.10. se uskutečnil sběr starého papíru u II. stupně ZŠ Zdounky. Bylo sesbíráno celkem 7 890 kg. Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů pro naše žáky.

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru.

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim!

Mgr. Monika Horáková

 

Den stromů

14. října proběhl na naší škole Den stromů. Žáci IX. třídy si připravili soutěžní úkoly pro své mladší spolužáky z I. a II. třídy. Ti plnili různé úkoly na jednotlivých stanovištích rozmístěných v zámeckém parku ve Zdounkách a sbírali body za různé disciplíny. Někde měli poznávat stromy, jinde odpovídali na vylosované otázky ohledně živočichů v lese, řešili, co do lesa patří a co ne,  jinde řešili křížovku, cvičili i svoji paměť tím, že se snažili zapamatovat různé rozmístění různých plodů v krabičce od vajíček, také stavěli hada z šišek, přenášeli kaštan na lžíci a nakonec si zahráli i skořápky. Týmy byly za své znalosti a dovednosti oceněni. 

                                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová 

 

Český den proti rakovině

Letošní jubilejní 25. ročník celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha, se uskutečnil ve středu 29. září. Nepřehlédnutelní dobrovolníci ve žlutých tričkách nabízeli symbol Českého dne proti rakovině, žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se stužkou v zelené barvě. Výjimečně bylo tentokrát možné nabízet kytičky i ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10., na pevných prodejních místech až do neděle 3.10.

Mezi nadšené dobrovolníky se v tomto roce přidali i naši deváťáci, kteří s velkým nasazením vyšli do zdouneckých ulic se snahou oslovit co nejvíce kolemjdoucích. Nově bylo možné zakoupit kytičky také na dvou pevných prodejních místech, která nás v naší snaze ochotně podpořila, a to na Obecním úřadu Zdounky a v COOP družstvu HB – Zdounky.

Jedinečnou příležitost, jak přispět finančním darem na boj proti rakovině, využili nejen žáci a zaměstnanci naší školy, ale především mnoho dalších ochotných dárců.

Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo ve Zdounkách vybrat vysokou částku Kč 9 617,-.

Děkujeme všem, kteří jste se do sbírky zapojili a přispěli!

Mgr. Věra Valachová

 

Den třídy VIII.

Dne 27. září žáci VIII. třídy zažili netradiční den ve škole zaměřený na vzájemné vztahy ve třídě. Nejprve jsme zavzpomínali na dřívější společně strávené chvíle a prohlédli některé starší  fotky a videa. Pak jsme na školním pozemku opékali špekáčky a nasvačili se. Takto posilněni si dva vybraní zástupci třídy losovali své spolužáky do svého týmu k soutěžním disciplínám. Dané týmy soutěžili například v přenášení plných kelímků vody na táckách, slalomu s kopačákem, skákání v pytli, přenášení "vajíček na lžíci", trakačích, hodu šišek do nádoby a střelba míčem na koš. Kapitáni pak ještě měli splnit náročnou disciplínu s názvem Želva a získat tak pro svůj tým více bodů. Na konec jsme si zahráli přehazovanou.

                                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

DEN ZAMEŘENÝ NA PREVENCI

Krásné podzimní počasí, dobrá nálada a zkrácené vyučování. Ideální kombinace na skvěle prožitý den. Ten jsme strávili 27. 9. putováním na nedalekou rozhlednu Zdeničku. Ale nebylo by to ono, bez pořádných her. Hned z rána jsme tedy s paní učitelkou Klvačovou zadaly žákům úkoly, které měly během cesty splnit. Například nevyslovit po celý den dvě vybraná slova, souboj ve frisbee, abecední seskupování a tvoření vět na zadaná písmenka. Na Zdeničce jsme si odpočali, pokochali výhledem, doplnili energii a vydali se zpět do školy, kde nás čekal turnaj ve vybíjené. A ať už jako vítězové, nebo poražení, všichni si odnesli sladkou odměnu a dobrý pocit ze společně stráveného dne.  

           Mgr. Monika Horáková

 

Utužování vztahů v kolektivu 9. třídy

Získat nové zážitky, ještě více stmelit třídní kolektiv, trošku si zasportovat, a především se dobře pobavit, to byly hlavní cíle projektového dne „Utužování vztahů v kolektivu“, který se v 9. třídě uskutečnil v pondělí 27.9. První vyučovací hodinu jsme strávili ve škole a zahráli si několik kolektivních her na podporu společných vztahů. Dobře naladěni jsme se poté společně vypravili autobusem do Kroměříže, kde si deváťáci, v rámci sportovněji zaměřené části dne, zahráli bowling. Všichni se vzájemně, a mnohdy i velmi hlasitě, podporovali k dosažení co nejlepších výsledků při hře, ale projevil se samozřejmě i soutěživý duch a každý se snažil nahrát co nejvíce bodů. Během bowlingu bylo možné průběžně doplňovat síly díky místní nabídce výborného občerstvení. Společný den jsme zakončili ještě krátkou procházkou městem, protože během krásného slunečného dne nemohla po vysilujícím sportovním výkonu chybět osvěžující zmrzlina. Netradiční den se vydařil, jednoznačně splnil svůj záměr a všichni jsme si ho skvěle užili.

Mgr. Věra Valachová

Den zaměřený na prevenci - Těšánky

27.9. se na naší škole uskutečnil projektový den zaměřený na utužování vztahů v třídních kolektivech. Žáci VI. třídy se společně vydali na procházku k nedaleké rozhledně Zdeničce. Výšlap jsme brali jako třídní výzvu a možnost poznat se navzájem mimo školní prostředí. Celou cestu směrem na rozhlednu nás provázela mlha, kdy jsme téměř neviděli na krok před sebe. Brali jsme to jako dobrodružné putování podzimní krajinou, ani mlha nás tedy neodradila v cestě k našemu cíli. Když jsme dorazili k prvnímu odpočinkovému altánu, otevřel se nám už výhled na celou okolní krajinu, jelikož po mlze už nebylo ani památky. Slunečné počasí nám dodalo novou energii a my spěchali ke Zdeničce, která už byla vidět z dálky. Odvážlivci naší třídy se pokochali výhledem z rozhledny, zahráli jsme si společně nejrůznější aktivity, občerstvili jsme se a vydali se na zpáteční cestu do Zdounek. V průběhu cesty nás opět čekaly aktivity, které byly zaměřené na utužování vztahů ve třídě. Společně strávený den jsme si všichni moc užili, načerpali jsme spoustu energie a nyní se už těšíme na další třídní akce, které nás v budoucnu čekají.

 Mgr. Petra Říkovská

 

Adaptační pobyt VI. třídy

Od 22. 9. do 24. 9. proběhl adaptační pobyt VI. třídy, jehož cílem byla adaptace žáků na 2. stupni, utužování vzájemných vztahů v rámci třídy a začlenění nově příchozích žáků do třídního kolektivu. Třídenní pobyt se uskutečnil již tradičně v přírodě na Rusavě. Účastníky pobytu nebyli jen samotní žáci VI. třídy, ale samozřejmě také vedoucí pobytové akce a zdravotnice, třídní učitelka a metodik prevence.

 

Na adaptační pobyt jsme se všichni moc těšili a nezaskočil nás ani déšť, který nás provázel celou cestu směrem na Rusavu. Po příjezdu jsme nasávali atmosféru přírody, lesa a začínajícího podzimu. Čekal nás výborný oběd a po něm zahájení pobytu, které obsahovalo poučení o bezpečnosti a správném chování a společné stanovování a sepsání pravidel adaptačního pobytu.

 

Celé tři dny byly velmi intenzivní a program byl skutečně nabitý nejrůznějšími aktivitami. Ty se zaměřovaly na seznamování žáků mezi sebou, seznamování žáků s třídním učitelem, na schopnost a rozvoj komunikace se spolužáky, schopnost empatie, tolerance a spolupráce. Nechyběly však ani sportovní aktivity, které probíhaly ve venkovním areálu v místě ubytování.

 

Během společně stráveného času jsme zjistili o sobě něco nového, vyzkoušeli jsme si, jak si důvěřujeme, jak umíme v rámci třídního kolektivu komunikovat a spolupracovat. Měli jsme možnost společně řešit nejrůznější situace a nastolené problémy. V přírodě jsme načerpali energii, kterou nyní na 2. stupni zajisté využijeme. Teď už jen doufáme, že nám přátelství a ta skvělá „parta“ vydrží co nejdéle.

 

                                                                                                             Mgr. Petra Říkovská