Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se událo 1. stupeň

 

2021/2022 

 

Školní výlet do Moravského krasu

Pomalu se blíží konec školního roku a s ním přichází i čas školních výletů. Ten svůj už mají za sebou děti ze druhé a čtvrté třídy. Zažili jsme na něm spoustu dobrodružství. Ráno jsme vyjeli směr Moravský kras na parkoviště Skalní Mlýn. Tam jsme nasedli do vláčku, který nás dovezl ke vstupu do Punkevní jeskyně. Čekala nás krásná procházka jeskynním systémem a plavba na ponorné říčce Punkvě. Po tomto neobvyklém zážitku jsme vyjeli lanovkou k Chatě Macocha. Mnozí z nás jeli lanovkou poprvé, takže to byl pro některé opravdu silný zážitek. Nahoře jsme se podívali do propasti z horního i dolního můstku. Další čas jsme věnovali nákupům suvenýrů a dárečků pro rodiče a samozřejmě nechybělo občerstvení, zmrzlina a spousta dalších dobrot. Zpět na parkoviště jsme sešli po naučné stezce, kde jsme si na tabulích přečetli spoustu dalších zajímavostí o tomto krásném místě. Do autobusu jsme usedli unavení ale plní nových zážitků z našeho krásného výletu.

                                                                                                      Mgr. Dana Bayerová, Mgr. Martina Štefková

 

McDonald´s Cup

Naše škola má mnoho nadějných fotbalistů, proto jsme se letos rozhodli dát o sobě vědět i na okresní úrovni, a to účastí v soutěži škol McDonald´s Cup. Dne 26. 4. vyrazilo družstvo vybraných mladších žáků z II. a III. třídy a 27. 4. družstvo starších žáků ze IV. a V. třídy. Turnaj se konal na ZŠ Oskol v Kroměříži. Zúčastnili se žáci ze ZŠ Oskol, ZŠ Komenského, ZŠ Slovan, ZŠ Zachar, ZŠ Hulín a ZŠ Morkovice. Naši fotbalisté se na soutěžní utkání poctivě připravovali a byli připraveni porazit i Barcelonu. Po celou dobu klání se snažili ze všech sil, bohužel se jim ale žádné medailové příčky obsadit nepodařilo. I tak si to ale žáci maximálně užili a zakusili, jaké je to účastnit se turnaje okresního formátu. Už na zpáteční cestě plánovali taktiku na příští rok, takže to vypadá, že se máme na co těšit.

                                                                         Mgr. Vendula Kovaříková

                                                                         Mgr. Jitka Bušová

Vláčky Intelino

Výuka robotiky na naší škole dále pokračuje. Bee - boti dostali kreslící nástavce a k vybavení přibyly programovatelné vláčky Intelino. Kluci hned začali zkoumat, co se dá s vláčky dělat, jaké možnosti stavebnice poskytuje a děvčata zase hned včelkami pokreslila spoustu papírů. S technikou se budou děti potkávat celý život a je dobře, že i v naší škole si děti mohou formou hry zkoušet základy programování a práci s technickými hračkami.                                                                  Mgr. Dana Bayerová

Zápis do 1. třídy – Hody, hody doprovody.

V úterý 12. dubna se na naší škole konal Zápis do 1. třídy na téma Hody, hody doprovody. U vchodu do školy děti a jejich rodiče vítala děvčata ze čtvrté třídy, která je odvedla do jazykové učebny. Děti zde měly připravené  velikonoční omalovánky a stavebnice, kterými si krátily čas, než jejich rodiče předali zápisové listy paní zástupkyni. V jednotlivých třídách v prvním patře poté pokračoval samotný zápis dětí s paními učitelkami z prvního stupně. Děti se na úvod představily, řekly, kde bydlí, zarecitovaly básničku nebo zazpívaly připravenou píseň. Dále počítaly velikonoční vajíčka, na kterých si také procvičily znalost barev. Na velikonočních obrázcích poznávaly písmena, skládaly geometrické tvary. Nechybělo poznávání zvířátek a vázání pentlí na pomlázku. Na úplný závěr děti zdobily pastelkami velikonoční vajíčko. Za statečnost a za všechny dobře splněné úkoly byli všichni malí školáčci odměněni upomínkovým listem a sladkou odměnou.

Na všechny šikovné děti, které k nám od září nastoupí do první třídy, se již všichni moc těšíme!

                                                                                               Mgr. Martina Štefková

 

 

Ukliďme Česko

V pátek 8.4. se žáci všech tříd společně s pedagogy zúčastnili úklidu Zdounek a jejich blízkého okolí. Ti nejmenší zvelebovali okolí prvního stupně; třetí, čtvrtá a pátá třída se vydaly ke Cvrčovské kapličce; šesťáci a sedmáci zamířili směrem na Divoky a nejstarší žáci se vydali severozápadním směrem ke Kupcově zmole. Celkem se nám podařilo posbírat přes čtyřicet pytlů odpadků. Děkujeme všem zúčastněným za jejich elán i poctivou práci při úklidu. Věříme, že si po této zkušenosti budeme čistých Zdounek o to více vážit.

                                                                                                Mgr. Daniela Paličková

Velikonoční jarmark

Po dlouhé době jsme mohli 31.3. pozvat a přivítat veřejnost v budově 1. stupně a připravit všem, i přes nepřízeň počasí, jarní náladu s velikonoční tématikou.

Velikonoční jarmark má na naší škole dlouhou tradici a těší se velké oblibě. Dlouho před ním se děti i dospělí snažili připravit pestrou nabídku velikonočních dekorací, obrázků, perníčků, výrobků z proutí, osení a vůbec všeho, co se hodí, když se blíží Velikonoce. Všichni návštěvníci si mohli vybrat v naší tělocvičně z počtu krásných věcí. Velké poděkování patří všem, kdo se k nám při tvoření dekorací přidali, dětem, učitelkám, vychovatelkám i maminkám. Udělali jsme radost mnoha lidem.

Tak zase za rok na shledanou.

                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Klanicová

 

Den otevřených dveří pro rodiče a přátele školy

Dnes 31.3. se po dvou letech uskutečnil velikonoční jarmark a spolu s ním Den otevřených dveří v budově 1.stupně v budově školní jídelny.

Rodiče si mohli prohlédnout nejen krásně připravené třídy, ale mohli navštívit jednotlivá oddělení školní družiny av jídelně ochutnat různé druhy pomazánek a salátů. Děti se hlavně těšily z palačinek, které pro ně připravily dívky z IX. třídy.

V tělocvičně si můžete zakoupit velikonoční výrobky ze dřeva, proutí, papíru az perníku.

Lidé odcházeli ze školy spokojeni a do návštěvní knihy psali pochvaly a poděkování za příjemně prožité odpoledne.

                                                                                                       Mgr. Blanka Ondová

 

Okresní kolo v přehazované 

Ve středu 23.3. se družstvo kluků a holek z V. třídy vypravilo do Kroměříže, reprezentovat naši školu v okresním kole přehazované.

Již po příchodu do tělocvičny ZŠ Slovan bylo jasné, že konkurence bude obrovská. Byla zde družstva z Holešova, Hulína, Kroměříže, Zborovic, Litenčic, Rajnochovic a samozřejmě  zdounecké. Naši účastníci bojovali po celou dobu turnaje do posledních sil a úplného vyčerpání. Mezi devíti družstvy nakonec skončili na krásném 4. místě. Všichni měli z tohoto výsledku neskutečnou radost a s pocity štěstí a skvěle odvedeného výkonu se vraceli domů.

                                                                                                      Mgr. Jitka Bušová

 

Březen - Měsíc čtenářů

Po dvouleté covidové pauze  jsme se už všichni těšili na návštěvu místní knihovny. I když máme rádi moderní přístroje a technologie, přece jen kniha má své kouzlo. Domluvili jsme se s vedoucí knihovny paní Petrou Horákovou a mohli jsme po  třídách vyrazit.

Nejprve jsme si vyslechli a připomněli úvodní informace o správném zacházení, řazení a  rozmístění knih v knihovně. 

Potom už pro nás měla paní knihovnice připravené informace, úkoly, aktivity a kvízy podle jednotlivých tříd.

Prváci a druháci si zopakovali vše, co ví o pohádkách, o pojmech jako je spisovatel a ilustrátor. Třeťáci zase zavzpomínali, co si pamatují o Večerníčcích a jejich postavičkách. Čtvrťáci si povídali o regionálních pověstech, např. O kapličce v Nětčicích nebo Černé paní na hradě Buchlově. A páťáci zase o bajkách a bájích. Nejen českých , ale i světových autorů.

Návštěva knihovny se všem moc líbila a děkujeme paní Horákové za příjemně strávené chvíle. 

                                                                                                       Mgr. Jitka Bušová

 

Projektový den: "Třída jako tým"

3.2.2022 jsme se všichni z I. stupně zapojili do projektu: "Třída jako tým". Přesto, že u nás ve škole panují mezi dětmi velmi dobré vztahy, rozhodli jsme se, že je v dnešní den ještě posílíme.

Děti měly možnost  vyzkoušet si různé aktivity na stmelení kolektivu, poznávání svých spolužáků nebo třídní empatie.

Určitě se o sobě dozvěděly  spoustu nových informací a mohli se také projevit ti, kteří nejsou tolik průbojní.

                                                                                                         Mgr. Jitka Bušová

 

Školákem na zkoušku

Ve čtvrtek 10. března se na naší škole po dlouhých dvou letech opět konalo zábavné odpoledne pro předškolní děti a jejich rodiče – ŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU. Hravé odpoledne se neslo celé v jarním duchu – VÍTEJ, JARO, VÍTEJ. Děti měly možnost si vyzkoušet, jaké to bude, až se stanou školáky.

Po společném přivítání v tělocvičně školy se děti rozdělily do pěti skupin a začalo putování po jednotlivých stanovištích. V tělocvičně si děti vyzkoušely své pohybové dovednosti, na dalším stanovišti počítaly jarní květinky a zkoušely pravolevou orientaci. Poté si s další paní učitelkou zazpívaly písničku  Prší, prší a už se šlo na pohádku O veliké řepě. Na posledním stanovišti na děti čekalo překvapení v podobě programování s Bee – Boty.

Za všechny vzorně splněné úkoly děti dostávaly na kartičky motivační razítka a na úplný závěr na všechny šikovné malé „žáčky“ čekala sladká odměna. Všechny děti odcházely ze školy s úsměvem a to, že se ve škole líbilo i rodičům, jsme poznali podle krásných vzkazů v návštěvní knize. S dětmi se znovu potkáme 12. dubna při zápisu do první třídy a to se už někteří z nich stanou „VELKÝMI“ ŠKOLÁKY".

                                                                                                       Mgr. Martina Štefková

Putování k jesličkám

Žáčci první a druhé třídy se vydali v hodině náboženství 6. ledna do kostela Nejsvětější Trojice. navštívili zde malého Ježíška v jesličkách a zazpívali mu koledy. Pro žáčky to bylo zajímavé zpestření výuky, neboť na tento den vycházel svátek „TŘÍ KRÁLŮ“. Děti měly možnost ucítit vůni pravého kadidla a podívat se na výzdobu betlému, který vyrobili jejich kamarádi a spolužáci. Na památku K+M+B LP 2022 si každý domů odnášel medailonku „PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA“.

                                                                                                      Michaela Skácelová

Vánoce u druháků

Předvánoční čas jsme začali v naší třídě pečením perníčků. Při práci se nám moc podařilo a několik dní děti nepotřebovaly od maminek svačinu. Oslava nejkrásnějších svátků v roce pokračovala vánoční besídkou. Každý z žáků si musel připravit vystoupení, aby si zasloužil dárečky, kterých byla pod stromečkem veliká hromada. Tak jsme viděli krásné divadlo, vystoupení tanečníků a slyšeli jsme krásné koledy a vánoční básničky. V dalších dnech nechyběly prskavky, fontány a samozřejmě pouštění lodiček, kde jsme si potvrdili, že i v příštím roce budeme držet pospolu. Po všech těchto krásných chvilkách ve škole se ale všichni těšili na ty opravdové Vánoce doma s rodiči.                                                                                                                                                                 Mgr. Dana Bayerová

 

Dobrý skutek - Vánoce pro pejsky v útulku

Děti se rozhodly udělat radost pejskům v kroměřížském útulku Čápka. Nejprve se z části výtěžku z prodeje výrobků na vánočním jarmarku zakoupily pochoutky. Poté jsme uspořádali sbírku starých dek a hraček. Během několika dnů děti nanosily hromady pochoutek, granulí, starých dek, přikrývek a hraček. Vše jsme museli naložit do dvou aut av pátek jsme dárky předaly s paní učitelkou Bušovou v útulku. Paní , která věci přebírala, byla nadšená a dětem jsme tlumočili velké poděkování.

Naši žáci z 1. stupně tímto dobrým skutkem dokázali, že mají srdíčka na pravém místě a že jim osud opuštěných pejsků není lhostejný. Alespoň na chvíli jsme jim zpestřili jejich smutný život.

                                                                                                    Mgr. Blanka Ondová

Vánoce

Z oblohy se sype sníh,vločky tančí v závějích. Tak zase po roce máme tu Vánoce, vánoční nálada nás všechny ovládá. Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny vidět je paprsku svit, zavři teď oči a nastav své dlaně, lásku a štěstí si do nich chyť.

I letos jsme nezapomněli na babičky a dědečky, kteří tráví Vánoce v Domovech. Nejen přáníčka od dětí ,ale i vánočním cukrovím jim zpříjemníme chvilku u stromečku.

Děti i učitelé přejí nejkrásnější dárek k Vánocům, je to úsměv, láska a pohlazení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Blanka Ondová

Mikulášská nadílka

Tak už tady byli! Na prvním stupni 3.12. Mikuláš rozhodoval, jestli si děti za tento rok zaslouží spíše pozornost čerta nebo anděla. Spravedlivě, uvážlivě a velmi poctivě dával rozhřešení, přijímal sliby do dalších dnů a nechal se pobavit písničkou nebo básničkou. Prošel se svou družinou všemi pěti třídami, nechával na čertu a andělovi, aby odměňovali nebo trestali. A víte co? Po její návštěvě na prvním stupni nikdo nechybí! Nikdo v pekle neskončil. Poděkování nás všech si zaslouží naše paní vychovatelky, které se o celou mikulášskou družinu s láskou postaraly.

                                                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Jana Klanicová

Natáčení na obecním úřadě 

Dnes v pátek 26.11. měl proběhnout vánoční jarmark, na kterém měly vystoupit děti ze základní školy. Vzhledem k situaci byl jarmark zrušen as ním i naše vystoupení. Aby dětem nebylo líto času a energie, kterou do nácviku vložily, rozhodli jsme se alespoň část našeho vystoupení natočit do obecního rozhlasu. Jak nám to šlo, si mohou obyvatelé Zdounek poslechnout dnes odpoledne.                                                                                                                                    Mgr. D. Bayerová, Mgr. B. Ondová

Den laskavosti - II. třída

I druháci si připomněli 12. 11. Den laskavosti. Během vyučování jsme si povídali o tom, co znamená být laskavý. Také jsme hráli scénky, které byly motivované dobrými skutky. V třídnických hodinách jsme si vyrobili srdíčka, do kterých si děti vzájemně psaly hezké a milé vzkazy. Snad si aspoň kousek laskavosti v sobě odneseme i do dalších dnů.                                                                                                                                                                                                          Mgr. D. Bayerová

 

Praha - po stopách Karla IV.      

Z neděle na pondělí jsme nemohli dočkat rána, protože nás čekal výlet do našeho hlavního města. Sraz všech účastníků, tedy nás páťáků byl před vlakovým nádražím v Hulíně, v 6.25. Po nastoupení do rychlíku společnosti LEO Expres jsme vyrazili směr Praha. Ve vlaku se nám moc líbilo, protože po celou dobu jízdy jsme si mohli objednat občerstvení. Ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali na Hlavním nádraží. Pak jsme se pomocí jezdících schodů přesunuli do metra a pokračovali na stanici Malostranská. Zde jsme vystoupili a mohli začít obdivovat krásu tohoto historického města. Nejprve jsme vyběhli po starých Zámeckých schodech a dostali jsme k Pražskému hradu. Prohlédněte si Zlatou uličku a Daliborku. Poté následovala Bazilika svatého Jiří. Asi nejvíce nás svou krásou oslnila Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Musíme také mít možnost navštívit Vladislavský sál a kopii korunovačních klenotů. Po Karlově mostě jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí av celou hodinu zhlédli odbíjení Orloje a jeho pohybující se postavičky.

Celý vlastivědný výlet jsme skončili u sochy sv. Václava. Během zpáteční cesty jsme si sdělovali zážitky z celého dne a obdivovali fotky památek ve svých mobilech.

I počasí nám přálo a po celou dobu svítilo sluníčko. Na tento výlet budeme dlouho vzpomínat.

                                                                                                        Holky a kluci z V. třídy

 

Den pro třidu

27.9.2021 se žáci ze 3. a 5. třídy zúčastnili celoškolního projektového dne a nazvali si její: „Den pro tři.“ Po koronavirové absenci každodenního setkávání byly všechny děti rády, že žádné sedět v lavicích, ale celé dopoledne tráví společnými chvílemi . Po obdržení a nastoupení do autobusu jsme vyrazili směr Koryčany. Zaparkovali jsme nedaleko koryčanské přehrady a po „zelené“ jsme se vydali směrem k Cimburku. Zpočátku byl terénní dosti náročný a strmý. Poté se cestou příjemně klikatila lesem, až jsme narazili na studánku U mísy. Pro některé odvážlivce bylo připraveno překvapení v podobě výstupu na Kazatelnu. Tady jsme se teprve mohli přesvědčit, co je to opravdový kopec. Po vyšplhání na toto kouzelné místo nám otevřelo fascinující pohled na okolní krajinu s podzimními lesy. Po mírném občerstvení jsme zase seběhli ke studánce a pokračovali k našemu cíli. Po průchodu vstupní bránou hradu Cimburk zaplacení vstupného jsme si mohli prohlédnout celý hrad a zakoupit drobné suvenýry.  

Zpáteční cesta byla téměř celá z kopce, takže uběhla velmi rychle. Přistavený autobus nás odvezl zpět ke škole a my plni nezapomenutelných zážitků a společných chvil jsme se odebrali ke svým domovům.

                                                                               Mgr. Jitka Bušová, Mgr. Vendula Kovaříková

 

Podzimní putování - II. třída

 Pondělí před státním svátkem využili druháci k putování podzimní přírodou. Naše cesta začala v Troubkách, kde všichni dostali na krk papírovou paletu, na kterou jsme si během cesty vzájemně lepili krásné věci, které jsme našli v přírodě a učili jsme se tak dělat radost nejen sobě ale i druhému.

Vyšlápli jsme si kopec nad Zdislavice, odkud bylo pěkně vidět Brdo i Vlčák. Pokračovali jsme lesem kolem hájenky až ke kapličce Strašná, kde jsme si poslechli pověst o tomto trochu tajemném místě a oslavili jsme tady narozeniny našeho spolužáka a kamaráda Rostíka. Pokračovali jsme dál lesem a po několika kilometrech jsme odbočili přes louku směrem k Morkovicím. Tam na nás už čekalo občerstvení, které všem přišlo vhod.

Po doplnění energie jsme se vydali poznat něco málo z Morkovic. Prohlédli jsme si náměstí, pranýř, kostel a zámek. Nakonec se všichni rádi posíláme do autobusu, který nás přivezl zpátky do Zdounek. Domů si všichni kromě krásných zážitků dovezli také paletku plnou maličkostí z přírody, ze kterých jsme měli opravdovou radost. Druháci nemohli najít 10krát a během výletu se chovali jako opravdoví turisté.

                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Dana Bayerová

Netradiční vyučování v zámeckém parku - 1. a 4. třída

V pondělí 27. 9. 2021 se prvňáčci a čtvrťáci zapojili do celoškolního projektu k utužování vzájemných vztahů v kolektivech a společně vyrazili do nádherného zámeckého parku ve Zdounkách.

V parku se děti rozdělily do skupiny a začaly plnit netradiční a zábavné úkoly. Starší děti mají po celou dobu za úkol starat se a pomáhat svým mladším kamarádům. Děti objevovaly krásy přírody, pracovaly s přírodninami a navzájem si pomáhají při vyplňování pracovních listů. Po splnění všech úkolů na děti čekala odměna v podobě opékání špekáčků a zaslouženého odpočinku na piknikových dekách.

Po návratu do školy jsme netradiční vyučování v přírodě společně zhodnotili a ve třídách si vystavili nasbírané přírodniny. Protože nám v tento den přálo i počasí, bylo teplo a sluníčko se na nás po celou dobu usmívalo z oblohy, projektový den se nám doopravdy vydařil.

Velké poděkování patří rodině Lexíka Vršky za vřelé přivítání v jejich krásném zámeckém parku a za připravené ohniště. MOC DĚKUJEME!

                                                                                                       Mgr. Martina Štefková

 

 Léto končí, škola začíná

1.září se poprvé pro zdounecké prvňáčky otevřeně dveře školy a děti vstoupily plné očekávání.

Čekala je připravená třída, na lavicích mají nachystané nejen učebnice, pracovní sešity, ale i drobné dárečky. Paní ředitelka, pan starosta, paní místostarostka přišli děti pozdravit a popřát jim hodně zdaru ve školním roce.

Na tvářích prvňáčků zářil úsměv a touha po vědění.

I já svým žáčkům přeji, aby se jim u nás ve škole líbilo, byli usměvaví jako radostí a chutí pracovali.

                                                                                               Tř. učitelka Mgr. Blanka Ondová