Školní jídelna: DŮLEŽITÉ  ZMĚNY!

 Elektronické přihlašování/odhlašování stravy na www.strava.cz.

  • Stravu je nutné mít zaplacenu dopředu (v předchozím měsíci). V případě nezaplacení nebude mít žák nárok na stravu.
  • Žák si musí denně řádně nosit čip. Pokud si čip nepřinese, musí si před vyzvednutím stravy zajít do kanceláře vedoucí ŠJ vyzvednout náhradní stravenku.  Vyzvednutí náhradní stravenky bude tolerováno max. po dobu 1 týdne, pokud ani po týdnu žák čip nepřinese, bude si muset zakoupit nový.
  • Žáci budou ke stravování automaticky přihlášeni. Rodiče si stravu v případě nemoci dítěte, odjezdu na školní akci apod. odhlásí sami. Nárok na odebrání oběda první den nemoci platí i nadále. Není-li žák a zaměstnanec v době nemoci z obědu řádně odhlášen, započítává se oběd jako vyexpedován a od druhého dne platí oběd za plnou cenu 85,-Kč. Proto je důležité odhlašovat stravu ihned první den nemoci. Odhlášení stravy zpětně není možné. Pokud mají rodiče zájem o školní svačiny pro své děti, mohou je  přihlásit elektronicky, kde jsou součástí jídelníčku. Není třeba dodatečné přihlášení ve ŠJ. Podmínkou není odebírání svačinek každý den. Rodiče si mohou vybrat, co má jeho dítě rádo.
  • Stravu lze odhlásit/přihlásit elektronicky  den předem do 10 hod., tzn. pokud chci např. odhlásit středu, stravu odhlásím do 10 hod. dopoledne v úterý!!! Víkend a státní svátek, který vychází na pracovní den se nepočítá jako den předem na odhlašování/přihlašování (stravu na pondělí lze odhlásit/přihlásit elektronicky do pátku do 10 hod. dopoledne). Pokud rodič zapomene (nemůže se však z toho stát pravidlo"), dítě onemocní, nebo naopak se žák vrací po nemoci dříve, je možné ještě stravu odhlásit/přihlásit do 7hod. daného dne  ráno telefonicky.
  • Díky elektronickému systému www.strava.cz budou mít rodiče přehled o tom, kdy jejich dítě např. stravu neodebralo, a díky tomu „propadla“, uvidí pohyb plateb na účtu stravy dítěte. Platba je připsána na účet stravování vždy po uzavření měsíce, tzn. platba uhrazená v měsíci září se připíše na účet začátkem října.
  • Případné podrobnější informace je možné získat u vedoucí školní jídelny na telefonu 573365334, nebo 739280872.

Nová přihláška ke stravování ke stažení >>>ZDE<<<

Přihláška ke svačinkám 1. stupeň ke stažení >>>ZDE<<<

Přihláška ke svačinkám 2. stupeň ke stažení >>>ZDE<<<

 

Informace školní jídelny

 

Stravné se platí pouze přes účet, výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech po domluvě s vedoucí ŠJ.

Obědy se platí vždy 15. - 25. den předcházejícího měsíce (na měsíc září se platí v srpnu).

V případě nezaplacení je žák/strávník automaticky vyřazen ze stravování.
Dlužná částka může být vymáhána i soudní cestou.

 CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 8/2023 !!!
Ve vašem bankovním ústavu nahlaste trvalý příkaz k tomuto účtu:

Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300

Jako variabilní symbol je číslo strávníka!!!

Cena obědů: I.stupeň 28,-
  II.stupeň 30,-
  III.stupeň 34,-
  cizí strávníci 85,-
  cizí strávníci s rozvozem 95,-
Cena svačinek: I.stupeň 15,-
  II. a III.stupeň 18,-

  

 

Limit u obědů  I. stupeň 7 – 10 let 700,- Kč
  II. stupeň 11 – 14 let 750,- Kč
  III. stupeň 15 – 18 let 800,- Kč
  Cizí strávník 1900,- Kč (s rozvozem 2200,- Kč)

  

Limit u svačin  I. stupeň 7 – 10 let 350,- Kč
  II. stupeň 11 – 15 let 400,- Kč

Upozornění pro rodiče

Od 1.7. 2024 do 18.8. 2024 bude školní jídelny z technických důvodů uzavřena. Vařit začínáme 19.8. 2024. Rodiče budoucích žáků první třídy mohou své dítě chodit přihlašovat na obědy a svačiny od 19.8. 2024 a to vždy v dopoledních hodinách.

 

  

VÝDEJ OBĚDŮ PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU VYZVEDÁVAT STRAVU SVÉMU DÍTĚTI PRVNÍ DEN NEMOCI JE 

  V DOBĚ OD 11.15 -11.30 HOD. RODIČE MUSÍ MÍT SVŮJ VLASTNÍ JÍDLONOSIČ. 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI BUDOU MÍT NA VÝMĚNU DVOJE JÍDLONOSIČE, KTERÉ BUDOU ČITELNĚ POPSÁNY JMÉNEM.

 

JÍDLONOSIČE NEBUDOU Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ULOŽENY V IGELITOVÝCH ANI JINÝCH TEXTILNÍCH TAŠKÁCH.

Děkujeme za pochopení a věříme, že zůstanete i nadále věrnými strávníky.


Při výdeji obědů je nutno použit čip, který zakoupíte u vedoucí školní jídelny za 130,- Kč.
V případě ztráty, nefunkčnosti a viditelného poškození zakoupíte čip nový.
Částku 130,- Kč vám vrátíme po ukončení stravování v naší jídelně, bude-li čip funkční a nepoškozený.

Strávníci, kteří měli zakoupený čip za původní cenu 115,-Kč, dostanou při vrácení funkčního  a nepoškozeného čipu 115,-Kč.

 

 

Vnitřní řád školní jídelny


Přihlašování a odhlašování stravy

Všichni strávníci jsou na následující měsíc přihlášeni, týká se obědů. V případě nepřítomnosti žáka i zaměstnance je nutné stravu řádně odhlásit (provádí zákonný zástupce, nebo strávník sám) - osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky, e-mailem a přes objednávkový systém STRAVA.
V případě nemoci lze oběd i svačinu odhlásit do 7.00 hod. daného dne, nebo si první den nemoci oběd vyzvednout v době 11.15 - 11.30hod do vlastních jídlonosičů. Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedován od druhého dne za plnou cenu 85,-Kč.
Jestliže rodiče chtějí odebírat obědy po dobu nemoci svého dítěte, musí zaplatit plnou částku oběda, tj. 85,- Kč za den.
V případě školních výletů, exkurzí, či jiné plánované nepřítomnosti je nutné odhlásit žáka nejméně 2 pracovní dny dopředu.
Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedován.

Vnitřní řád školní jídelny 2023/2024 - kompletní PDF verze ke stažení        >>ZDE<<

Informace ke školní jídelně 2023/2024 - - kompletní PDF verze ke stažení  >>ZDE<<


telefon: 573 365 334, 739 280 872
e-mail: jidelna@zszdounky