OBĚDY PRO VEŘEJNOST


Cena oběda pro strávníky z řad veřejnosti je 85,- Kč.

Nabízíme možnost  stravování přímo v jídelně, nebo odběru do vlastního jídlonosiče.

Obědy s rozvozem

Cena oběda i s rozvozem potom je  95,- Kč.

V případě zájmu o dovážku obědů kontaktujte vedoucí ŠJ.

Úhrada obědů se provádí zálohovým systémem na účet školy - viz informace.

Ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí ŠJ v hotovosti.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI BUDOU MÍT NA VÝMĚNU DVOJE JÍDLONOSIČE, KTERÉ BUDOU ČITELNĚ POPSÁNY JMÉNEM.

JÍDLONOSIČE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NEBUDOU V IGELITOVÝCH ANI JINÝCH TEXTILNÍCH TAŠKÁCH.

 

Děkujeme za pochopení.