Naše školní jídelna ráda přivítá nové strávníky z řad veřejnosti.

Vaříme obědy domácí kvality, z čerstvých surovin, podle starých receptur.

Cena oběda pro strávníky z řad veřejnosti je 75,- Kč.

Nabízíme možnost odběru obědů přímo v jídelně, nebo do jídlonosiče.

Je možné objednat si obědy i s rozvozem.

Cena oběda i s rozvozem potom činí 85,- Kč.

V případě zájmu o dovážku obědů kontaktujte vedoucí ŠJ.

Úhrada obědů se provádí zálohovým systémem na účet školy - viz informace.

Ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí ŠJ v hotovosti.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

Nové ceny obědů jsou platné od 8/2022.

OBĚD BEZ ROZVOZU - 75,-

OBĚD S ROZVOZEM - 85,-

CIZÍ STRÁVNÍCI BUDOU MÍT NA VÝMĚNU DVOJE JÍDLONOSIČE, KTERÉ BUDOU ČITELNĚ POPSÁNY JMÉNEM.

JÍDLONOSIČE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NEBUDOU V IGELITOVÝCH ANI JINÝCH TEXTILNÍCH TAŠKÁCH.

 

Děkujeme za pochopení a doufáme, že zůstanete i nadále věrnými strávníky.