V rámci zkvalitňování a rozšiřování služeb naší školní jídelny nabízíme od školního roku 2017/2018 možnost odebírat svačiny pro naše žáky.

NOVÁ CENA SVAČINEK JE PLATNÁ OD 8/2022.

Svačiny jsou vyráběny v souladu s tzv. „pamlskovou vyhláškou“, cena svačiny je pro žáky 1.st. 15,- Kč, pro žáky 2.st. 18,- Kč.

Platba probíhá zálohovým systémem stejně jako u obědů - viz informace.

Žáci si svačinu vyzvedávají vždy na začátku velké přestávky na stanoveném místě v budově 1. a 2.st.

Pokud mají rodiče zájem o školní svačiny pro své děti, mohou je nově přihlásit přes internet, kde jsou součástí jídelníčku.

Není třeba dodatečné přihlášení ve ŠJ. Podmínkou není odebírání svačinky každý den, rodič si tedy může vybrat, co má jeho dítě rádo.