Archiv: 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

CO SE UDÁLO V ŠD

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

POLICEJNÍ PSOVOD V ŠD (11.4.)

Dnešní odpoledne v areálu ŠD nám všem přineslo nevšední zážitek, kdy jsme mohli poprvé „naživo“ pozorovat při práci policejního psovoda s jeho psem. Jednalo se o další setkání v rámci projektu „Strážník“, který v letošním roce pro děti v ŠD realizuje SVČ Šipka. Velmi jsme se těšili a průběh odpoledne naprosto předčil naše očekávání, odnášíme si hezké zážitky. Několik momentů jsme zachytili  do naší malé fotogalerie.

                                                                                               Bc. Jana Stančíková

JARNÍ ZPÍVÁNKY (19.3.) 

Písničkou "Voláme sluníčko haló, haló..." jsme začali naše letošní jarní pozdravení seniorům v DCHB Zdounky. Navštívili jsme je s kytičkou písniček a básniček. Nově zazněla také flétna s akordeonem v podání našich dětí. Sluníčko nás opravdu vyslyšelo a dopřálo nám všem krásné prosluněné jarní odpoledne. Na rozloučenou pak předaly děti vlastnoručně vyrobené drobné dárečky a popřály seniorkám krásné pohodové Velikonoce.

                     

                                                                                              Vychovatelky ŠD

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD ( 5. - 12.3.)

V měsíci knihy proběhla v družince akce „Kniha je můj kamarád“. Děti přinesly své oblíbené knihy, které představily kamarádům. Seznámili jsme se se spoustou nových a krásných knih, které nás okouzlily. Další den se dokonce děti proměnily v autory a ilustrátory, když vytvářely své vlastní originální knížky, v nichž všichni předvedli svou kreativitu a zručnost. Jelikož venku svítilo sluníčko a bylo moc hezky, tak jsme si pro děti připravili různá stanoviště, kde se hádaly pohádky, které poté malí herci nacvičili a předvedli. Nechybělo ani maňáskové a loutkové divadlo v podání dětí, za které sklidily mohutný potlesk. Vyvrcholením akce byla návštěva babičky a dědečka, kteří nám předčítali své oblíbené pohádky. Protože všechny děti ukázaly, že jsou moc šikovní čtenáři a jsou kamarádi s knihou, byly odměněny medailí.

                                                                                              Michaela Skácelová

 

UDĚLEJ SI  VALENTÝNA KLAŽDÝ DEN (12. - 14.2.)

V tomto duchu se naší družinou prolínal druhý únorový týden. Hlavní program si pro nás připravilo třetí oddělení k  svátku „Svatého Valentýna“. Starší děti vyrobily „Srdíčkový věneček“ a velké srdce s láskou darované pro obě oddělení. Na každý den jsme měli připravený nějaký úkol. Jeden den jsme se naučili krásnou básničku „Moje rodina“. Děti kreslily obrázek své rodiny a přitom jsme si o své rodině povídaly. Další den jsme vyráběli přáníčka pro naše nejmilejší. Družinové třídy jsme si vyzdobili v srdíčkovém stylu. No prostě srdíčka nás obklopovala ze všech stran. S třeťáky jsme si připravili i taneční den. Děti si nacvičily taneček na známou písničku Poupata. Toto představení bravurně zvládli všichni třeťáci, kteří nám zůstali zdraví. No kluci byli jedineční. Pak jsme si udělali „Valentýnskou diskotéku“, při které nechybělo hodně zajímavých tanečních kreací. Přátelství by si měl umět každý pěstovat, proto nesměly chybět ani nakreslené obrázky našich kamarádů. Děti také dostaly něco dobrého na mls. I když tento svátek k nám byl spíše v poslední době komerčně přenesen z Ameriky, přesto patří mezi naše liturgické svátky. Připomněli jsme si i příběh z dávných dob. Děti si „Valentýna“ s radostí užily. Ať všechny provází každý den, nejen láska v rodině, ale i přátelství protože „Valentýna“ bychom měli opravdu slavit každý den. 

                                                                                             Bc. Eva Lišková

 

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ (24.1.)

Dnes jsme se všichni odměnili malým dárkem v podobě návštěvy kina. Mauglího dobrodružství nás vtáhlo do džungle, kde jsme prožili nezapomenutelné zážitky. Už se těšíme na další dobrodružství.

 

VITAMÍNY PROTI BACILŮM (16.1. - 23.1.)

Chřipky, kašel a rýma nás nejvíce pronásledují v těchto měsících. A proto jsme naši lednovou celodružinovou aktivitu pojmenovali „Vitamíny proti bacilům.“ V každé třídě jsme si pro názornost vyrobili veliký obrázkový plakát. Povídání jsme začali naučnou pohádkou „O zlém Bacilu a hodném Vitamínu.“ S použitím názorných obrázků a ukázek jsme si pak s dětmi povídali, kde všude se bacily nacházejí, jak se šíří a jak se proti nim můžeme bránit. Ve skupinkách u stolečků pak děti třídily obrázky zdravých a škodlivých potravin a kartičky s názvy aktivit, které jsou pro naše zdraví  prospěšné a naopak. Nebo skládaly obrázek puzzle „malý pacient.“ Tentokrát na děti čekala odměna v podobě zeleninovo-ovocných talířků, které bleskurychle vyprázdnily.

                                                                                               Bc. Jana Stančíková

 

POHÁDKOVÉ VÁNOCE (18.12. - 21.12.)

Adventní čas jsme v družině po mikulášské  nadílce a pečení a zdobení perníčků završili ve všech odděleních vánoční besídkou. U jesliček jsme si zazpívali vánoční koledy a děti už netrpělivě čekaly, jestli i letos přijde do družinky Ježíšek s vánočním překvapením. Podle rozzářených očí dětí a nadšení, s jakým pak rozbalovaly dárky, bylo vidět, jakou radost mají a jak si to užívají. Vánoční nadílka byla velmi bohatá a dárky natolik rozmanité, že si každý mezi nimi našel něco pro radost, tvoření a hraní. A k tomu měly děti připravené na stolečcích malé občerstvení, po kterém se jen "zaprášilo". Děti a my s nimi jsme prožili v družině kouzelné předvánoční odpoledne a jejich upřímná radost a nadšení, se kterým hned dárečky testovaly, byla pro nás největší odměnou.

Milí rodiče, milé děti,
přejeme Vám radostné pohádkové Vánoce prožité v klidu a pohodě.
Zdraví a dobrou náladu v příštím roce Vám přejí

                                                                                                  Vaše  paní vychovatelky

 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

I do naší družiny zavítala vánoční atmosféra. A aby nám rychleji ubíhal čas v čekání na Ježíška, rozhodli jsme se zkrátit tuto adventní dobu pečením tradičního vánočního cukroví. Každé oddělení z družiny se zapojilo do této vánoční aktivity. Prvňáčci se zabavili zdobením voňavých perníčků, které pro ně upekla jejich paní vychovatelka. Druhé oddělení si připravilo těsto na perníčky a samozřejmě se plně vyřádilo při vykrajování vzorů, pečení i zdobení perníčků. Třetí oddělení se zaměřilo na cukroví, které patří mezi nejoblíbenější vánoční – vanilkové rohlíčky. Při tom si ještě stihly děti vyrobit těsto a vytvarovat medvědí tlapky. Všechny děti byly překvapené, jak nám ten čas do vánočních prázdnin rychle uběhl. Samy se podílely na jeho výrobě a ocenily i náročnost této aktivity. Děti si při pečení užily hodně zábavy. Cukroví  jim velmi chutnalo a skoro nám pochybělo. Už od druhého adventního týdne naše družiny byly provoněné vanilkou a skořicí a tudíž i nádhernou vánoční atmosférou. Při tradičním vánočním pečení s dětmi mi velmi rychle uběhlo toto nádherné adventní období.

                                                                                                 Bc. Eva Lišková

 

VÁNOČNÍ DOBRÝ SKUTEK (12.12.)

Celý rok se o nás starají,
jídlo a úklid nám dělají.
Kolem sebe čisto a bezpečno máme,
na jídle si pochutnáme.
Proto aspoň jednou v roce
a to nyní na Vánoce,
děkujeme Vám naši drazí,
za péči, lásku a ať se daří.

Děti z družinky

Družinka poděkovala našim paním kuchařkám, paním uklízečkám a pánovi školníkovi malými dárečky.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (8.12.)

Na pátek 8. prosince si děvčata ze čtvrté třídy připravila pro děti v družině nádherné překvapení. Na dveře nám odpoledne zaklepal Mikuláš s andělem a čerty. Nejenom, že měli všichni úžasné masky a kostýmy, ale pro děti byly připravené i vtipné „pozvánky do pekla“ a samozřejmě i košík s nadílkou. Děti byly nadšené, užily si spoustu legrace, měli jsme všichni moc hezký zážitek. Děkujeme za krásné a veselé odpoledne a také za velkou snahu a péči, se kterou si pro nás naše „čtvrťačky“ nadílku připravily.

                                                                                                Bc. Jana Stančíková                                                                                                   

 

ŽIVÝ BETLÉM (1.12.)

V pátek 1. prosince se ve Zdounkách náměstí začalo měnit v pohádkovou scénu při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Tento kouzelný okamžik byl umocněn představením, které připravili nejmladší žáci družinky. Celkem 28 malých herců se chopilo role a představilo nám biblický příběh narození Ježíška ve formě živého betléma. Na scéně se objevili Maria a Josef, tančící andělé, užaslí pastýři, radostní obyvatelé, nadaní hudebníci a samozřejmě tři moudří králové. Oslnivým vrcholem bylo ztvárnění novorozeného Ježíška, které bravurně zvládla malá Stelinka. Ocenění a dík patří  nejmenším hercům, moderátorům, ale i starším žákům. Ti se pod vedením paní učitelky Dany Bayerové postarali o hudební doprovod a zpěv vánočních koled a dopřáli nám tím opravdový zážitek. Tato událost jednoznačně přinesla radost a sváteční atmosféru do srdcí všech přítomných. Kéž nás příběh o lásce a darování provází každý den.

                                                                                                   Michaela Skácelová

 

STRÁŽNÍK

Pro zpestření pobytu dětí v ŠD jsme letos využili nabídku Střediska pro volný čas Šipka Kroměříž s jejich zajímavým programem pro děti „Strážník“ (míněno hlídám, strážím si svoje zdraví, bezpečnost, chování). Děti si tak v rámci několika besed rozšíří svoje znalosti a osvojí si nové dovedností.  Tato setkání jsou vedena zajímavou hravou a současně motivující formou se spoustou praktických ukázek a nácviků. Děti se nadšeně zapojují, hlásí, diskutují a soutěží a rády pány lektory i doplňují. A často nás dospělé i překvapí tím, co všechno k danému tématu už vědí a jak šikovně praktické nácviky zvládají.   Zatím máme za sebou besedu na aktuální téma „třídění odpadu“ a „potravinová pyramida“.  Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii na našem školním webu. A protože máme v družině spoustu malých nadšených „hasičů“, tak jsme uvítali příští téma „požární prevence“, kdy bude opět prostor pro maximální zapojení dětí.                                                                           

                                                                                                  Bc. Jana Stančíková                                                                                        

 

DRUŽINKA V KINĚ (28.11.)

Dne 28. listopadu jsme se s družinkou zúčastnili filmového odpoledne, které proběhlo v kulturním domě. Děti tak měly možnost zhlédnout novou kreslenou pohádku zvanou Leo. Dětem se pohádka velmi líbila a společně jsme si ji užili.

                                                                                                 Praktikantky Kája a Venda

 

ZIMNÍ SPÁNEK ZVÍŘÁTEK (22.11.)

Podzimní období je pro všechna zvířata důležité, protože si chystají zásoby potravy, tak aby přečkala dlouhou zimu. I my ve školní družině jsme si o tomto důležitém období v přírodě povídali s dětmi. A na konci listopadu jsme pro děti připravili jak vědomostní, tak i pohybové soutěže zaměřené na život zvířátek v přírodě.

Děti měly připraveno několik stanovišť, kde plnily různé úkoly. „U moudré sovy“ poznávaly na obrázcích lesní zvířata. „U ospalých ježků“ koulely do jejich pelíšku ovoce, tak aby měli bohatší zásoby na zimu. „U Smolíčka Pacholíčka“ si procvičily děti svou paměť a vzpomínaly na pohádky, v nichž hrají zvířátka. „K hopsavému zajícovi“ přihopsaly také a přinesly mu na přilepšenou klásky kukuřice. „U chytré lišky“ skládaly puzzle lesních zvířátek. „U medvědí jeskyně“ na ně čekal medvídek a těšil se z přinesených hříbků, které měly za úkol děti nasbírat v lese.  Vyšplhaly do hnízdečka „K nezbedným veverkám“ a přinesly jim šišky a oříšky. A do krmelce „U divokých prasátek“ postupně kluci i děvčata házeli kaštánky. A na posledním stanovišti si děti vymalovaly obrázky lesních zvířátek. Celé odpoledne nám rychle v tomto probarveném podzimu uběhlo. Děti byly velmi bystré a šikovné. Odměnou jim byla sladká dobrota v podobě ježečků, zajíčků a veverek, za které příslušná oddělení školní družiny soutěžila.

                                                                                                       Bc. Eva Lišková

 

DEN LASKAVOSTI (9.11.)

Ve čtvrtek 9. listopadu jsme v družince prožili Den laskavosti. Tato akce přinesla radost nejen žákům, ale také obyvatelkám chráněného bydlení ve Zdounkách. Připravili jsme si pestrý program, ve kterém nejmladší žáci zatančili tanečky, starší přednesli básničky s malovanými obrázky a nejstarší žáci upekli výborné muffiny. Také jsme si všichni společně zazpívali naše oblíbené písnička.  Seniorky byly vděčné za příjemný zážitek a připravily si pro nás sladkou odměnu. Tato akce přinesla radost oběma generacím, ale také zdůraznila sílu malých gest laskavosti a péče.

                                                                                                        Michaela Skácelová

NAŠE DRUŽINKOVÁ ZAHRÁDKA (11.10.)

Ve středu 11. října jsme se všichni opět sešli na společnou a nezapomenutelnou událost nazvanou „Naše družinková zahrádka“, kde se nám naskytla příležitost objevit krásy a radosti zahradničení. Tato akce byla plná zábavy, učení a dobrodružství. Jedním z hlavních bodů programu bylo určování ovoce, zeleniny a květin. Děti si mohly prohlédnout a naučit se poznávat různé plodiny, což byla skvělá příležitost k rozšíření svých znalostí o rostlinách. Altánek, který byl součástí akce, byl vyzdobený dětskými oblíbenými plodinami, což přidalo do prostředí nádhernou atmosféru. Ale to nebylo všechno – na závěr akce nás čekala soutěž v určování zahradnického nářadí. Děti musely použít své znalosti a dovednosti k tomu, aby vše správně poznaly a pojmenovaly. Bylo skvělé vidět, jak jsou malí zahradníci nadšení. Kromě toho byli na akci přítomni i ježečci, které si děti mohly ozdobit tiskátky z brambor. Tato kreativní činnost přinesla do akce ještě více radosti. A co by to bylo za událost bez dobrot? Za odměnu děti dostaly výborný jablečný štrúdl a lahodný bylinkový čaj, který si mohly vychutnat spolu se svými kamarády. Bylo to opravdu krásné a sluníčkové odpoledne. Již nyní se těšíme na další celodružinkovou akci.

                                                                                                         Michaela Skácelová

 

TRADICE Z NAŠEHO KRAJE (29.9.)

Zdounky i část Zlínského kraje se nachází v úrodné oblasti, které se říká „ Haná“. O tomto kraji se traduje, že patří mezi velmi úrodné oblasti v rámci naší vlasti. V létě při jakékoliv cestě po našem kraji nás provází zlatavé lány obilí. A na konci léta se v našem okresním městě Kroměříži slaví dožínky.
I my jsme si v družině tuto tradici a i zvyky s tím související s dětmi připomněly. Povídali jsme si i o tom, čím se úroda z polí sklízela dříve a čím nyní a také o tradicích a zvycích nejen z našeho kraje. Jako završení poděkování za letošní úrodu jsme se dali s dětmi do pečení chleba.
Děti si vyzkoušely výrobu kvásku, zadělání těsta, včetně „náročného“ míchání a hnětení. Střídaly se ve všech činnostech spojených s pečením chleba. V družině tak už třeťáci i páťáci ví, z jakých surovin se chléb vyrábí. Jak děvčata, tak i chlapci si společně vytvořili dva pecínky podmáslového chleba. Jelikož se jedná o zdlouhavý proces, ochutnávka chleba probíhala na druhý den. Určitě se chléb podařil, protože nám nezbyla ani kůrka pro skřítka „Hospodáříčka“. Tomu jsme po větru poslali je drobínky.
Děti tato aktivita velmi bavila. Proto v pečení budeme pokračovat, tak abychom využili úrody dle ročních období nebo i podle tradic. Neváhejte shlédnout fotky z této akce v naší Fotoglerii!
                                                                                                                                                                                                                                                                           Bc. Eva Lišková

 

PODZIMNÍ HRÁTKY (18.9.)

Léto pomalu střídá podzim, dětem začala škola a potkáváme se opět i ve školní družince. Své první výrobky děti s nadšením a pečlivě připravily pro výzdobu Zahrádkářské výstavy ve Zdounkách. Krásné počasí jsme využili pro první společnou družinkovou akci v našem areálu – Podzimní hrátky. Tady děti měly příležitost ukázat po prázdninách fyzickou zdatnost v lanovém centru a při dalších pohybových aktivitách. Např. sjezd skluzavky s kyblíkem vody si někteří dopřáli i několikrát. Zručnost a šikovnost předvedly děti při dokreslování obrázků dráčků, kteří k podzimu patří a skládání pohádkového puzzle. A protože už sbíráme první kaštany, čekala na děti i disciplína „krmení srnečků“, kdy házely kaštánky do papírového srnčího domečku. A nezapomněli jsme ani na veverky, kterým děti obratně přinášely vyznačenou cestičkou lískové oříšky. Děti s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly a za šikovnost a snaživost byly po zásluze sladce odměněny. Užili jsme si společně krásné slunečné odpoledne a těšíme se, že nám letošní podzim umožní takových dnů co nejvíce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bc. Jana Stančíková