Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

CO SE UDÁLO V ŠD

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

DEN MATEK (14.5.)

Z celého srdce všem našim maminkám a babičkám děkujeme a blahopřejeme. V obecním rozhlase zazněly básničky našich dětí jako malá kytička díků. Věříme, že děti potěšily své drahé také vlastnoručně vyrobenými přáníčky a dárečky.

 

ŠIKULKY A ŠIKULKOVÉ (11.5.)

Ve čtvrtek 11. května nám přálo počasí a mohli jsme v areálu družiny prožít další společné celodružinkové soutěžní odpoledne, kdy malé „šikulky a šikulkové“ ukázali, jak si umí poradit s všestranně zaměřenými úkoly. Děti zdatně zdolaly úkoly zaměřené na pohyb a obratnost při trefování kuželů míčem nebo jízdě na skluzavce, kdy držely v ruce lžíci s míčkem, při nasazování šroubků na závit nebo uvazování barevných mašliček. Smysly si děti pocvičily u úkolů, kdy se zavázanýma očima stavěly věž z kostek nebo po hmatu a čichu poznávaly různé předměty. Ještě před zahájením soutěžního odpoledne děti namalovaly krásné velké obrázky, které máme vystavené v altánku. Za velkou snahu čekala na děti sladká odměna.  

                                                                                                       Bc. Jana Stančíková

KOUZELNÍK V DRUŽINCE (20.4.)

Na čtvrtek odpoledne jsme se všichni moc těšili, neboť nás navštívil "kouzelník". Sešli jsme se v tělocvičně a byli jsme zvědaví, jaká kouzla nás překvapí. Pan kouzelník byl opravdu moc šikovný. Některá jeho kouzla jsme vůbec
neprokoukli. A co se nám nejvíc líbilo? Že se děti přímo účastnily jeho vystoupení a jako překvapení se tam objevil holoubek a králíček, kterého si děti na závěr mohly pohladit.
                                                                                   
                                                                                                       Alena Hurajtová

ŠKOLÁČEK  "DOPRAVÁČEK" (13.4.)

Tak se jmenovala další celodružinová akce pro naše děti ve školní družince. Začátkem dubna jsme s dětmi hravou formou opakovali dopravní značky, pravidla pro chodce a cyklisty a také základy poskytování první pomoci. Soutěž se uskutečnila 13. dubna v družince, kde byla 2 stanoviště. Na prvním se poznávaly dopravní značky a jejich význam a na druhém děti předvedly své dovednosti s poskytnutím první pomoci. Všechny děti byly opravdu moc šikovné a překvapily svými znalostmi. To ale není vše! Ještě děti čeká oblíbená jízda zručnosti s překážkami, ale ta se uskuteční za příznivějšího počasí. Věříme, že takovými soutěžemi přispějeme k bezpečnosti dětí v silničním provozu.

                                                                                                        Alena Hurajtová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (4.4.)

Děkujeme všem malým i velkým za přízeň, kterou naší družince svou návštěvou prokázali.

 

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE  (30.3.)

I my v družince jsme se už těšili na první jarní dny, sluníčko a probouzející se přírodu. Kousek jarní pohody jsme chtěli přenést i na seniory v DCHB ve Zdounkách, a tak jsme si pro ně připravili jarní předvelikonoční pozdravy a malé dárečky pro radost.  Paní vychovatelky se všemi dětmi nacvičily pásmo jarních písniček s kytarou a děti se naučily pěkné říkanky, ke kterým si namalovaly a vybarvily obrázky.  Ve všech třídách družinky jsme vyráběli jako dárečky velikonoční zápichy, které děti seniorům předaly. Návštěva v DCHB v nás zanechala pěkný pocit, že umíme myslet na druhé a udělat jim radost a že se nám podařilo přinést s sebou kousek jarní pohody. Snaha dětí byla oceněná nejen potleskem a pochvalami, ale i sladkou odměnou.

                                                                                                         Bc. Jana Stančíková

 

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ (16.3.)

Ve čtvrtek 16. března jsme se zúčastnili filmového představení v KD Zdounky. Pohádku jsme si velmi užili a těšíme se na další.

 

SRDÍČKOVÝ DEN (23.2.)

V tento den jsme se s dětmi zaměřili na vzájemné vztahy, dobré skutky, přátelství a hlavně lásku. Připomněli jsme si, čeho je třeba si vážit, jak je důležité se umět domluvit, chovat se k sobě hezky a tolerovat jeden druhého. V rámci této akce „SRDÍČKOVÝ DEN‘‘ jsme se rozhodli namalovat kamínky a nazdobit srdíčka. S velkým nadšením jsme se vydali na dlouhou procházku po Zdounkách a obdarovávali kolemjdoucí našimi výtvory. Kamínky jsme ukládali do různých zákoutí a byli plni očekávání, kdy a kdo je najde. Věříme, že jsme všem osobně nebo anonymně udělali radost. Na památku děti dostaly upomínkový list a lízátko ve tvaru srdíčka.

                                                                                                         Michaela Skácelová

 

POHÁDKOVÁ STEZKA (27.1.) 

V lednu jsme pro děti v družince připravili další akci pod názvem "Pohádková stezka". Venku je zima, sněží nebo prší a tak jsme soutěžili ve škole a v tělocvičně. Děti z 1., 2., a 3. oddělení se rozdělily do 3 členných družstev, dostaly kartičky a vydaly se hledat 10 stanovišť, na kterých plnily různé pohádkové úkoly. Poznávaly pohádky podle obrázků, hledaly dvojice pohádkových postav, skládaly rozstříhaný obrázek nebo měly najít rozdíly. V tělocvičně ukázaly svou šikovnost při ručkování na žebřinách, nebo prolézání švédskou bednou a přecházení laviček. Po celou dobu provázely děti na stanovištích pohádkové postavy do kterých se převlékli naši čtvrťáci. Všechny děti byly moc šikovné, soutěžily se zápalem a splnily úkoly na jedničku. Při vyhodnocení jsme se  všichni shodli, že to bylo pěkné pohádkové odpoledne.

                                                                                                       Alena Hurajtová

 

PEXESIÁDA (18.1.)

Děti si v družince nejen rády hrají nebo tvoří, ale i s oblibou soutěží v různých deskových hrách. Proto jsme pro ně ve středu 18. ledna připravily „PEXESIÁDU“. Hrála se pexesa všeho druhu – zvířátka, příroda, vlajky, pohádky, dopravní značky, města a spousta dalších. Soutěž probíhala vždy u několika stolečků současně a všichni si navzájem fandili. Děti si tak potrénovaly nejen postřeh, paměť a hbitost, ale i ukázaly, jak umí povzbuzovat. Dokonce i paní vychovatelky se s nadšením zapojily do hry. A protože jsme se všichni opravdu snažili a bojovali, jak nejlépe umíme, čekala na nás na závěr sladká odměna a diplom.

                                                                                                    Vaše paní vychovatelky

 

KOUZELNÝ ČAS VÁNOC (20.12.) 

V družince jsme dočetli poslední příběh Andělé na vánoční pouti, zavěsili posledního andílka, vyzdobili andělský strom, nasypali ptáčkům do krmítka a už k nám mohl přijít konečně Ježíšek. Na tento okamžik jsme se velmi těšili a byli jsme plni očekávání. Ježíšek nám přinesl spoustu krásných dárků, které se nám moc líbily. Jako poděkování jsme mu zazpívali koledy a naši šikovní hudebníci zahráli na flétny, klávesy a housle. Poté si děti rozbalily dárky a bylo vidět, že jsou nadšené. Celé odpoledne bylo velmi kouzelné, nechyběla ani výborná vánočka, na které si všichni moc pochutnali. Na závěr jsme rozkrojili červené jablíčko, které nám ukázalo krásnou hvězdičku. Věříme, že příští rok bude pro nás opět šťastným a společně prožijeme krásné chvíle.

Ze srdce vám všem přeji láskyplné Vánoce, plné pohody a radosti z vašich dětí.

                                                            Michaela Skácelová

 

 

DOBRÝ SKUTEK NA VÁNOCE (15.12.)

Vánoce jsou časem, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, že bychom neměli zapomínat na dobré skutky.
Je to také období plné lásky a ochoty pomáhat druhým. K tomu také vedeme naše děti v družince. Na toto téma jsme si s dětmi vyprávěli a rozhodli jsme se, že opět potěšíme naše seniorky v domě s chráněnými byty. Pro každou jsme vyrobili vánoční přáníčko a ušili voňavý levandulový pytlíček. Věříme, že naše dárečky zahřejí u srdce a vykouzlí úsměv na tváři.
                                                                                                   
                                                                                                    Alena Hurajtová

ADVENT V ŠD

Adventní čas jsme letos s dětmi v družince věnovali nejen výrobě adventního kalendáře, papírových čertů a Mikulášů, vánočních dárečků a přáníček, ale i zdobení perníčků. Letos navíc čekalo na děti i nás vychovatelky krásné překvapení -  navštívil nás i Mikuláš s andělem a čerty a přinesl dětem mikulášskou nadílku. Toto kouzelné překvapení i s úžasnými kostýmy si celé samy připravily holčičky ze třetí třídy a pro nás všechny to byl krásný zážitek. Díky všem těmto aktivitám jsme prožívali kouzelný adventní čas, který přispěl k radostné předvánoční náladě dětí a těšení na Ježíška.

                                                                                                   Bc. Jana Stančíková

 

DRAKIÁDA (15.11.)

Na úterý 15. listopadu jsme pro děti připravili další celodružinkové soutěžní odpoledne, tentokrát ve znamení dráčků – DRAKIÁDU. Každá třída si vyrobila a ozdobila svého velkého „třídního“ draka a na zahájení ho předvedla ostatním. Následovaly zábavné soutěžní úkoly u několika stanovišť. Děti skládaly obrázek z rozstříhaného tříhlavého draka, zdolávaly překážky v lanovém centru cestou do „dračího doupěte“ pro dračí vejce, hledaly rozdíly na obrázcích dráčků nebo se snažily trefit draka papírovými koulemi. Užili jsme si společně pěkné veselé odpoledne a na závěr čekala na děti zasloužená sladká odměna.

                                                                                                   Bc.  Jana Stančíková

 

DEN LASKAVOSTI (10.11.)

Co je to laskavost? S dětmi si povídáme o tom, že jsou to nejen kouzelná slovíčka, ale i naslouchání tomu, co ostatní říkají, snaha potěšit druhé, dělat si radost navzájem. A tak se celá naše družinka ve čtvrtek 10. listopadu, stejně jako loni, vypravila k obyvatelkám DCHB ve Zdounkách. Společně jsme připravili nejen malé dárečky, ale i podzimní pásmo básniček, písniček a tanečků, kterými jsme chtěli potěšit. Z jejich reakce bylo zřejmé, že se nám to povedlo. Společně jsme strávili pěkné chvilky. Zůstává v nás hezký pocit, že udělat něco pro druhé současně přináší radost i nám samotným. Sladkou tečkou za dnešním odpolednem byl košík sladkostí pro děti od vděčných obyvatelek.

                                                                                                          Vychovatelky ŠD

                                            

HRÁTKY S PŘÍRODNINAMI (13.10.)

Ve čtvrtek 13. října se školní družinka oblékla do podzimních barev, jelikož se u nás konala celodružinková akce ,, HRÁTKY S PŘÍRODNINAMI“. Děti plnily úkoly na mnoha stanovištích, mohly si vyzkoušet: střelbu šiškou do brány, hádání přírodnin pomocí hmatu, navlékání šípků a listů, tvoření obrázků z kaštanů, žaludů a hlemýždích ulit. Naše šikovné děti také kreativně vyzdobily altánek.  Na závěr zdařilého odpoledne jsme pomocí květin, dýní a listů vytvořili krásná díla, která nám nyní zdobí družinku.            

                                                                                                             Michaela Skácelová

LETNÍ SEDMIKRÁSKA (22.9.)

Nový školní rok je již v plném proudu a tak jsme v družince pro děti připravili 1.celodružinovou akci pod názvem LETNÍ SEDMIKRÁSKA. Bylo to takové malé loučení s létem, protože při plnění disciplín nechyběly plavací rukávky či plavací kola. V družinovém areálu bylo připraveno 7 stanovišť, kde si děti ověřily svoji obratnost a znalosti o přírodě. Jedním ze zábavných úkolů bylo driblování s míčem a kruhem kolem pasu nebo sjíždění skluzavky s plavacími rukávky a pohárkem vody. Na jiných stanovištích poznávaly zvířata podle siluety, různé květiny a také ovoce. Při plnění úkolů byla spousta legrace a dětem i nám se odpoledne velmi líbilo.

                                                                                                           Alena Hurajtová

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Všem dětem a jejich rodinám přejeme prázdniny plné sluníčka, koupání, výletů a pohody.

                                                                                                        Vaše paní vychovatelky

 

DEN NARUBY (24.6.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme v průběhu dnešního odpoledne zažili vše opačně než jsme zvyklí.

                                                                                                      

DEN OTCŮ (19.6.)

Vzor ve Vás velký vidíme, být jako Vy se snažíme. Svátek na počest našich otců se u nás slaví třetí neděli v červnu. Recitovali jsme a přáli v místním rozhlase našim tatínkům. Děkujeme, že každou volnou chvíli se nám věnujete, že maminku i nás vroucně milujete.

 

HRAJEME SI SE ZVÍŘÁTKY (15.6.)

O tom, že naše děti v družince mají rády zvířátka, nás přesvědčily ve středu 15. června, kdy jsme pro ně připravili poslední celodružinovou akci v tomto školním roce „Hrajeme si se zvířátky“. Děti namalovaly svá oblíbená zvířátka, kterými jsme si vyzdobili areál a hraní s nimi mohlo začít. Všichni se ze všech sil snažili co nejlépe splnit úkol a získat zvířátkovou samolepku. Své pohybové dovednosti si vyzkoušeli u paní želvy, které pomohli přenést krunýř a pokoušeli se k panu krtkovi dostat úzkým tunelem. Poznávali, kde které zvířátko žije a jakým zvukem se dorozumívá. S Beruškou hráli oblíbené domino. Pomocí bublifuku se snažili napodobit rybičky a podle obrázků zvířátek zazpívat písničky. Po úspěšném splnění všech úkolů byli všichni kamarádi zvířátek odměněni želvičkou „Žakelin“, která je bude provázet po celé prázdniny. Sluníčko se na nás celé odpoledne usmívalo a všem bylo líto, že se pro dnešek musíme rozloučit.

                                                                                                          Michaela Skácelová 

 

TĚLO DO POHYBU DÁME (26.5.)

Krásné jarní počasí využívají děti v družině k různým pohybovým aktivitám v areálu. Ve čtvrtek 26. května   proběhla družinková akce „Tělo do pohybu dáme“, kde byly pro děti připraveny různé sportovní úkoly, aby měly příležitost předvést nejen svoje dovednosti, ale i soutěživého ducha. A jak si kamarádi navzájem fandili a povzbuzovali se! S velkým nasazením všechny děti plnily zadané úkoly – ukázaly, jak umí driblovat s míčem mezi překážkami, házet na cíl nebo proběhnout bez úhony s míčkem na lžíci stanovenou trasu. Nejvíce se všichni ale těšili na skákání v pytli. Děti si nejen zasoutěžily, ale rovněž si u jednotlivých disciplín užily i spoustu legrace. A protože všichni malí i větší bojovali s plným nasazením a zvládli zadané úkoly na výbornou, byli odměněni „zlatými“ čokoládovými medailemi.

                                                                                                            Bc. Jana Stančíková                 

                                                                          

DEN BLÁZNIVÝCH PONOŽEK (11.5.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme si našli ve skříni ty nejbláznivější ponožky a vyrazili jsme s nimi do družinky.

 

DEN MATEK (8.5.)

V květnu, nejkrásnějším měsíci v roce, slavíte svůj svátek naše drahé maminky a babičky. I sama příroda je plná pestrobarevných květů, jakoby chtěla také přispět k Vašemu svátku. A jak jsme poděkovali za vaší lásku, péči, trpělivost a starostlivost? No přeci kytičkou, pusinkou, písničkou a v místním rozhlase básničkou.

 

DOPRAVÁČEK (4.5.)

Ve středu 4. května jsme v družince opět připravili pro děti "DOPRAVÁČKA". Záleží nám na tom, aby děti uměly bezpečně přecházet vozovku a dodržovat pravidla silničního provozu. Děti měly soutěž rozdělenou na teoretickou část a praktickou. V první části poznávaly dopravní značky a určovaly jejich význam a na mapce města hledaly nebezpečné chování chodců a řidičů. V druhé části děti zdolávaly překážkovou dráhu. Celé odpoledne bylo vydařené a věříme, že se bezpečnost silničního provozu bude dodržovat.

                                                                                                 Alena Hurajtová

EKO TÝDEN (18.-22.4.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme zvládli 5 EKO výzev - roztřídit odpadky, vysprchovat se do dvou minut, zasadit květiny, přijít do školy pěšky a použili jsme znovu vlastní láhev na pití.

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE PŘEJÍ DĚTI A PANÍ VYCHOVATELKY

 

JARNÍ DÁREK (12.4.)

Nezapomněli jsme ani o Velikonocích na naše seniory ze Zdounek a předali jsme jim nazdobenou obálku s malým velikonočním překvapením - přáníčko a zápich do květináče. Věříme, že jsme jim tím udělali radost.

 

VELIKONOCE V PARKU (1.4.)

Naše malé švadlenky šily a zdobily velikonoční vajíčka, aby svým malým dílem přispěly k probuzení jara a v parku na náměstí Velikonoce byly veselejší a krásnější.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ŠD (31.3.)

Ani deštivé počasí nám nepokazilo Den otevřených dveří, který jsme pro všechny rodiče a přátele školy společně připravili. Děkujeme všem za milou návštěvu.

 

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (28.3.)

Družinka se opět zapojila do výtvarné soutěže pořádající DDM Sluníčko Otrokovice na téma DOMÁCÍ MAZLÍČEK. Všem výtvarníkům a jejich mazlíčkům držíme palce.

 

RETRO DEN (25.3.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme všichni byli retro. Co je retro? Něco minulého, bývalého. Cokoliv zpět v čase, tedy co nosili, používali a poslouchali naše rodiče, prarodiče....

 

V ŘÍŠI POHÁDEK (23.3.)

V březnu se celá naše družinka ocitla v „ říši pohádek ". V odděleních jsme si četli pohádky a dokonce hráli i loutkové divadlo. Děti také nakreslily krásné pohádkové výkresy, které jsme vyvěsili v altánku naší družiny. Ve středu 23. března pozvaly pohádkové bytosti děti do své „ pohádkové říše ". Připravily pro děti různé zábavné soutěže. Například přebírání korálků jako Popelka, jízda na koloběžce, mít „ z pekla štěstí " při hře v kostkách, lovení rybiček z rybníku víly Lekníny, nebo se prodírat lanovým centrem jako princ šípkovým keřem. Úkolů bylo deset a děti je všechny perfektně zvládaly. Odpoledne bylo krásné a slunečné, moc jsme si ho všichni užili a děti za odměnu dostaly plnou mísu sladkých „ drahokamů ".

                                                                                                   Alena Hurajtová 

                                                                                                       

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ (3.3.)

To že máme v naší družince opravdu šikovné děti jsme se opět přesvědčili, když jsme se zapojili do výtvarné soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Všem výtvarníkům a jejich obrázkům držíme palce.

 

CHCI BÝT ZDRAVÝ (22.2.2022)

Na 22. a 23. února byla pro děti ve školní družince připravena společná akce „Chci být zdravý“. V předcházejících dnech jsme si s dětmi povídali o tom, jak důležité je být zdravý a co pro to můžeme sami udělat. V družince byly zábavnou soutěžní formou připravené úkoly a děti se zapojily jednotlivě i ve skupinkách. Vybírání vhodných potravin pomocí obrázkových kartiček zvládly výborně. Stejně úspěšně dovedly děti odpovědět, co dalšího kromě stravy je pro naše zdraví prospěšné a co nám škodí nebo najít nevhodná jídla v připraveném jídelníčku. Děti se nejen dozvěděly, co všechno můžeme dělat pro naše zdraví, ale také si při tom užily zábavu a samy se aktivně zapojily. Všichni byli moc šikovní a aktivní a na závěr po zásluze „zdravě“ odměnění v podobě zeleninových obložených talířků.

                                                                                                    Bc. Jana Stančíková

   

TÝDEN NETRADIČNÍCH BAREV (14.-18.2.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme si celý týden hráli s barvičkami a rozzářili naši družinku i sebe navzájem.

 

VALENTÝNSKÉ SRDÍČKO (14.2.)

Na svátek svatého Valentýna 14. února to u nás v družince celé odpoledne vonělo LÁSKOU. Četli jsme si příběh o NÍ, tancovali, soutěžili a dominantou všeho bylo srdce, které jsme všichni chtěli mít u sebe co nejdéle. Odměnou nám pak bylo sladké překvapení od paní vychovatelek. Pro své drahé maminky,  tatínky, sourozence, kamarády jsme vyráběli valentýnská přáníčka a moc se těšili, až jim odpoledne vyjádříme také svou lásku. Všichni nejenže víme, kdo to byl svatý Valentýn, ale i to, že je nám společně v družince hezky a máme se rádi.                                                                                                                                           

                                                                                                      Michaela Skácelová

TALENTMÁNIE (19.1.)                                                                                 

Ve středu 19. ledna jsme pro děti připravili ve družince oblíbenou „Talentmánii“. Děti předvedly svůj talent v mnoha disciplínách. Od nadaných hudebníků jsme mohli slyšet hru na klávesy, akordeon, kytaru, housle nebo flétnu. Nechyběl ani zpěv a recitace našich žáčků. Děvčata nacvičila taneční vystoupení, malí sportovci předvedli fotbalové kousky, kouzelníci se pochlubili svými kouzly. Nesmíme zapomenou ani na výtvarníky, kteří nás kreativními díly oslnili.  Naše děti nám ukázaly, že jsou velmi šikovné a nadané. Talentmánii jsme si náramně užili. Oceněni byli všichni účastníci za jejich krásná vystoupení, ale také za jejich odvahu.

                                                                                                     Michaela Skácelová

TEPLÁKOVÝ DEN (14.1.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme se všichni sešli v tom nejpohodlnějším oblečení a zažili odpoledne plné pohodičky a legrace.

 

VÁNOCE VE DRUŽINCE

Advent je jedno z nejkrásnějších období. Děti píší dopis Ježíškovi, zdobí své družinky, zpívají koledy a vyrábějí přáníčka a dárečky. Ale hlavně se těší, až PŘIJDE. Čekání na Štědrý den jsme si ve družince zkrátili vánoční besídkou, kde byly děti obdarovány krásnými dárky, které si společně užijí po celý rok. V rámci aktivity DOBRÝ SKUTEK jsme mysleli i na druhé a zpříjemnili předvánoční čas koledami a básničkami obyvatelům chráněného bydlení, kteří nás odměnili potleskem a dobrůtkami.

Všem dětem a jejich rodinám přejeme krásné, ve zdraví prožité Vánoce a šťastný nový rok.

                                                                                                      Vaše paní vychovatelky

DEN LASKAVOSTI (12.11.)

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto buďme vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. Můžeme tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl.

Již podruhé se naše děti zapojily a připravovaly se v družince na Den laskavosti. V letošním roce  jsme potěšili zdounecké seniory v domě s chráněnými byty.

Děti pro ně připravily společně nejen milé dárečky, ale nacvičily i hudební vystoupení.  Snažíme se tímto děti vést k vnímání láskyplných vztahů mezi lidmi a působení si vzájemné radosti. Všichni jsme prožili krásné a dojemné odpoledne a děti poznaly, jak příjemné je působit druhým radost. Současně jsme dnes mysleli na naše nemocné kamarády a těšíme se, že budou zase brzy mezi námi.

Svět je hezčí, když si lidé pomáhají.

                                                                                                            Vychovatelky ŠD

 LISTÍ PADÁ, POLETUJE (10.11.)

V listopadu, již podle názvu nám ze stromů to krásně zbarvené listí opadává. A my ho máme v areálu celý barevný koberec. Napadlo nás, že každé oddělení si vyrobí z listů několik barevných koláží a ty pak vyvěsí venku na výstavu. Děti chtěly ale venku ještě soutěžit a tak jsme připravily odpolední soutěž pod názvem: "Listí padá, poletuje". Úkoly, které děti plnily, byly převážně z prvouky. Na stanovištích se sbírala razítka za splněné úkoly např. poznávání zvířátek a zeleniny jen podle černé siluety, hod šiškou na cíl, skládání rozstříhaného obrázku nebo třídění věcí co do přírody patří a co ne. Nakonec si všechny děti prošly 10 vědomostních otázek a odpovědi psaly na papír. Hodnocení nebylo vůbec lehké, protože všichni byli moc šikovní a tak sladkou odměnu dostal každý.

                                                                                                             Alena Hurajtová

KOUZLENÍ S BYLINKAMI (20.10.)

Na středu 20. října byla pro děti ve školní družince připravena společná akce „Kouzlení s bylinkami“, která díky krásnému počasí proběhla v areálu. V předcházejících dnech jsme si s dětmi o bylinkách povídali a děti si připravovaly pytlíčky na bylinky. V areálu byla pro děti připravena „poznávací cesta“ kolem barevných obrázků bylinek s krátkým povídáním o nich, s aktivním zapojením dětí. Poté se děti přesunuly k připraveným ukázkám nasbíraných bylinek a zkoušely podle vůně bylinky poznat, užili jsme si přitom spoustu legrace. Na závěr „bylinkové cesty“ měly paní vychovatelky pro děti připravené různé bylinkové čaje a při jejich ochutnávce se děti opět snažily rozpoznat, z jaké bylinky je čaj uvařený. Děti se nejen dozvěděly něco o bylinkách, ale také si při tom užily zábavu a samy se aktivně zapojily. Na památku si odnesly voňavé pytlíčky s bylinkami. Prožili jsme krásné odpoledne, těšíme se na další společné akce a zážitky.                                                                                                                                                                                                                                                                     Bc. Jana Stančíková

LOUČÍME SE S LÉTEM (8.9.)

V novém školním roce nás ve středu 8. září čekala první společná akce: "Loučíme se s létem". Celá družinka se sešla v areálu, který byl vyzdoben barevnými obrázky krásných zážitků z prázdnin. Společně jsme si zazpívali a zahráli oblíbenou hru dostihy. Potom již na děti čekaly letní, veselé úkoly, které s velkým nadšením plnily. Všichni si hravě poradili s lovením rybiček, házením na cíl, skákáním v pytli, prolézáním tunelu, hádáním předmětů a kreativními dovednostmi. Na závěr byla pro děti připravena diskotéka, kterou si malí tanečníci náramně užili. S létem jsme se tedy, jak se patří rozloučili a již se těšíme na nové podzimní aktivity.

                                                                                                           Michaela Skácelová