Dokumenty ke stažení

 

Školní řád - aktualizace 1. 5. 2023 - na webu školy, na vyžádání v ředitelně školy.
Výroční zpráva 2021-2022
- na webu školy, na vyžádání v ředitelně školy.

Školní vzdělávací program "Vzdělání – cesta k úspěchu" - na vyžádání v ředitelně školy
Školní vzdělávací program pro školní družinu "Dětský svět" - na vyžádání v ředitelně školy, popř. ve školní družině
Výroční zpráva 
- na webu školy, na vyžádání v ředitelně školy.
Inspekční zpráva – na webu ČŠI, na vyžádání v ředitelně školy.
Minimální preventivní program - na vyžádání v ředitelně školy.
Vnitřní řád školní družiny - na webu školy, v ŠD, na vyžádání v ředitelně školy.
Školní preventivní strategie 2021 - 2026 - na vyžádání v ředitelně školy. 

 

  Výroční zpráva 2019 - 2020.pdf
  Výroční zpráva 2018- 2019.pdf
  Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf
  Výroční zpráva 2016 - 2017.pdf
  Výroční zpráva 2020 - 2021.doc
  Výroční Zpráva 2021 - 2022
  Desatero Pro Rodiče
  Žádost O Odklad Nová
  Žádost O Přijetí Nová
  Informace K Zápisu Na Web
  Školní Řád 01 05 2023