Sazebník úhrad za poskytování informací 

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a pořízením požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které jsou podle následujícího sazebníku: 

za vyhledávání za každou započatou hodinu 60,-  Kč
černobílé kopírování nebo tisk A4 jednostranně 2,-  Kč
černobílé kopírování nebo tisk A4 oboustranně 3,-  Kč
černobílé kopírování nebo tisk A3 jednostranně 3,-  Kč
černobílé kopírování nebo tisk A3 oboustranně 4,-  Kč
barevné kopírování nebo tisk A4 jednostranně 10,-  Kč
barevné kopírování nebo tisk A4 oboustranně 20,-  Kč
naskenování jedné černobílé strany A4 2,-  Kč
naskenování jedné barevné strany A4 2,-  Kč
kopírování na datové nosiče 20,-  Kč
opis vysvědčení, stejnopis vysvědčení 80,-  Kč
telekomunikační poplatky dle platných tarifů
poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy zdarma
podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných dokladů zdarma
žádost bývalého zaměstnance školy o dokument z jeho osobní a mzdové evidence 50,-Kč
mimořádně rozsáhlé vyhledávání v rozsahu delší než 30 minut (za každou započatou hodinu) 250,-Kč