Plán vybraných aktivit 2022/2023

Každý ročník naplňuje během roku projekt:

1.ročník              Ptačí krmítka

2.ročník              Hmyzí hotel

3.ročník              Okrasné květiny (venku na 1. st.)

4.ročník              Voda v přírodě (školní jezírko)

5.ročník              Pokojové rostliny (na 1.st.), pěstování zeleniny (na pozemku)

6.ročník              Pokojové rostliny (na 2.st.), pěstování zeleniny (na pozemku)

7.ročník              Odpady (třídění na 2. st.)

8.ročník              Léčivé a okrasné rostliny (na pozemku + venku na 2.st.)

9.ročník              Stromy

Každý ročník rovněž absolvuje patřičné téma v rámci prevence rizikového chování – viz MPP.

 

Všechny aktivity musí být realizovány s ohledem na případnou aktuální epidemiologickou situaci a nastavená protiepidemická opatření.  Dle toho budou aktivity upraveny, či zrušeny.

 

Během celého školního roku budou realizovány aktivity inovativního vzdělávání žáků z projektu OP JAK na 1.st., 2.st. i v ŠD se zaměřením na:

-  EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

-  vzdělávání s využitím nových technologií

- inkluze včetně primární prevence

- kulturní povědomí a vyjádření

 

ZÁŘÍ

Třídní schůzky - I.třída 1. 9. 2022 v 8.30 hod, II.– V. tř.: 13. 9. 2022, VI.- IX. tř.: 15. 9. 2022  v 16 hod.

Letní sedmikráska -ŠD

Vzpomínky na prázdniny – výstavky v jednotlivých třídách - 1.st

Bezpečně do školy – vycházky v hodinách Tv a prvouky - 1.st

Pravidla slušného chování – v hodinách prvouky a slohu – 1.st

Divadlo pro žáky – nábor/vyhledání vhodných představení 

IPS Kroměříž – IX. tř. 

Projektový den zaměřený na prevenci 

Fotografování prvňáčků 

 

ŘÍJEN

Adaptační pobyt – VI. tř. 12.10. – 14.10. 

Hrátky s přírodninami - ŠD

Oslava podzimu – výstavka v jednotlivých třídách – 1.st

Sběr papíru 3. 10.  – 7. 10. 

Den stromů – IX. tř.  pro I. a II. tř. + předškoláky

Bible a my – žáci Náb 

Příprava na Vánoční jarmark 

 

LISTOPAD

Konzultace - 1.st. 8.11., 2.st. 10.11. od 14 do 17 hod.

Drakiáda - ŠD

Podzimní strašení – projekty v jednotlivých třídách – 1.st

Den laskavosti – 11.11. – 1.st., 2.st. i ŠD 

Příběhy bezpráví – 2.st.

Vánoční jarmark – 25. 11. 

Hledáme nejlepšího mladého chemika –  školní kolo - 2.st.

Dopravní hřiště – IV.

 

PROSINEC

Kouzelný čas Vánoc - ŠD

Mikuláš –  5. 12. - 2.st.

Mikulášské besídky – v jednotlivých třídách – 1.st

Sportem proti šikaně – 22. 12. -  2.st. 

Vánoční besídky – 22. 12. - 1. st. 

Olympiáda v Čj – školní kolo - 2.st.

Hledáme nejlepšího mladého chemika –2.st. - okresní kolo

Exkurze Vánoční Praha – V.tř 

Exkurze Vánoční Vídeň - 2.st.

Ježíškova vnoučata – 1. i 2.st. 

 

LEDEN

Konzultace - 1.st. 10.1.2023, 2.st. 12.1.2023 od 14 do 17 hod

Pohádková stezka- ŠD

Soutěž ve šplhu – školní kolo – 2.-5.tř

Recitační soutěž – 1.st. i 2.st.

Lyžařský výcvik –  VII. tř. (poř. další přihlášení žáci 2.st.)  

Kurikulární odpoledne pro rodiče – v souvislosti s projektem Rodiče vítáni

 

ÚNOR

Valentýnské srdíčko - ŠD

Florbalový turnaj – školní kolo – 3.-5.tř

Olympiáda v Čj – okresní kolo 2.st.

Biologická olympiáda – školní kolo 2.st.

Příprava na Velikonoční jarmark 

 

 

BŘEZEN

Třídní schůzky- I. – V. tř.: 28. 3. 2023, VI.- IX. tř.: 30. 3. 2023 v 16 hod.

Jaro ťuká na dveře - ŠD

Masopust – v jednotlivých třídách – 1.st

Exkurze do Osvětimi – 13. 3. – IX. tř. 

Exkurze – hvězdárna Brno – 3. a 5.tř

Den učitelů –  VI. tř.

Matematický klokan – 1. i 2.st.

Školákem na zkoušku – 14. 3. 

Příprava na zápis do I. tř. – 1.st.

Svátek poezie –  okresní kolo v recitaci – 1.st. i 2.st.

Březen – měsíc čtenářů (propojit s Celé Česko čte dětem) – projektový den 1.st. i 2.st. 

Divadelní představení Zlín nebo Uherské Hradiště– 1.st 

 

DUBEN

Školáček Dopraváček – ŠD

Velikonoční jarmark + Den otevřených dveří - 1.st.

Velikonoce – výroba dekorací, zvyky, tradice – 1.st

Plavecký výcvik  – III., IV. tř. od 20. 4.

Biologická olympiáda kategorie C, D – okresní kolo – 2.st.

Zápis do I. tř. –  13. 4. 

Den Země –  1.st. i 2.st. - 21. 4.

Dopravní soutěž – školní kolo – 1.st. i 2.st.

 

KVĚTEN

Třídní schůzky- I.– V. tř.: 23. 5. 2023, VI.- IX. tř.: 25. 5. 2023 v 16 hod.

Šikulky a šikulové - ŠD

Zdravé zuby – 1.st 

Den rodiny se školou  – 19. 5.

Sběr papíru 9. 5. – 12. 5. 

Dopravní soutěž – okresní kolo -  1.st. i 2.st.

Hlášení ke Dni matek 

Den matek –  1.st

Fotografování tříd 

Pobyt v přírodě – 1.st.

IPS Kroměříž – VIII. 

Český den proti rakovině – IX. tř. – 29.5.

 

ČERVEN

Veselá olympiáda - ŠD

Den dětí – 1.st. i 2.st. 

Filmové představení – 1. st 

Akademie – neděle 11. 6.

Třídní exkurze a výlety -  dle výběru TU

Ukončení plaveckého výcviku –  III., IV.– do 22. 6.