ZŠ Zdounky - Škola s úsměvem

 

 

V rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP si naše škola zvolila tyto aktivity:

1. Školní psycholog – personální podpora ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout personální podporu, která má zajišťovat vyrovnání šancí na maximální rozvoj potenciálu každého žáka.

2. Projektový den ve škole (3x)
Cílem je rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

3. Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize.