ZŠ Zdounky - Škola s úsměvem II.

V rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 Šablony III - MRR v prioritních ose 3 OP si naše škola zvolila tyto aktivity:

  1. Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  2. Cílem aktivity je vytvořit personální podporu, která má zajistit vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka.
  3. Projektový den ve škole (povinná šablona)
  4. Cílem je rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků spadajících do témat: polytechnické vzdělávání, nebo environmentální vzdělávání, nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení, nebo kariérového poradenství.
  5. Tandemová výuka na ZŠ (povinná šablona)
  6. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.