Šablony ZŠ Zdounky

 

V rámci projektu OP VVV - výzvy č. 02_16_002 si naše škola zvolila tyto šablony

1. Školní psycholog
Cílem aktivity je poskytnout personální podporu, která má zajišťovat vyrovnání šancí na maximální rozvoj potenciálu každého žáka.

2. Školní asistent
Cílem aktivity je poskytnout personální podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

3. Čtenářský klub pro žáky
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita je spolufinancována Evropskou unií z projektu Šablony ZŠ Zdounky.

4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.