Výchovná poradkyně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Mgr. Vendula Kovaříková

 

S čím se rodiče mohou obracet na výchovnou poradkyni

  • řešení výukových obtíží svých dětí,
  • doporučení vhodných forem práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pomoc s orientací v literatuře vhodné pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • v případě podezření rodiče na závažnější výukové obtíže svého dítěte požádat školu o vypracování plánu pedagogické podpory,
  • projednání doporučení ze školského poradenského zařízení,
  • spolupráce při tvorbě i během plnění plánu pedagogické podpory,
  • spolupráce při tvorbě i během plnění individuálního vzdělávacího plánu