Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Parlament nabízí prostor pro vyjádření názorů žáků, možnost podílení se na podobě školy a trénink důležitých dovedností (vzájemná komunikace, spolupráce, organizace, tolerance, ochota ke kompromisu, respektování se navzájem aj.). Zástupci tříd (vždy dva z V. - IX. třídy) na pravidelných jednáních prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přichází s různými změnami a nápady, které by mohly být prospěšné. Žáci o problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole a k většímu podílu žáků na jejím chodu. Cílem dále je, aby si žáci všímali toho, co se ve škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.

Koordinátor žákovského parlamentu 2022/2023: Bc. Pavlína Horáková
Pravidelná zasedání: 1x měsíčně
Mimořádná zasedání: dle potřeby

Zápisy ze schůzek

Školní rok 2022/2023

4.11.2022 - První zasedání

Svátek Halloween se obyčejně slaví 31. října, ale žákovský parlament na naší škole vyhlásil halloweenskou akci až na pátek 4.11. 2022. Vyučování sice probíhalo podle plánu, ale všichni se učili ve svých vybraných maskách a kostýmech. V hodinách anglického jazyka se pak povídalo o tradicích a symbolech tohoto svátku a znalosti se prověřovaly halloweenským kvízem. O přestávkách bylo na chodbách živo, neboť strašidla a jiné záhrobní příšery byly velmi družné a chtěly se navzájem poznat. Navíc byl pro ně přichystán foto koutek, kde se mohly navzájem v přátelském objetí vyfotit. Vzniklé fotky jsou důkazem, že si akci všichni užili.

 

 

 Školní rok 2021/2022:

2.6.2022Deváté zasedání posloužilo k reflexi letošních aktivit parlamentu. Zamysleli jsme se nad tím, kam by se měl parlament ubírat v dalších letech, poděkovali jsme si za společně strávený čas a popovídali si o blížících se prázdninách.
12.5.2022 - Osmé zasedání. Tentokrát jsme z důvodu zrušení setkání v minulém týdnu uskutečnili schůzku během čtvrteční velké přestávky. Připomněli jsme si blížící se odchod deváťáků na střední školy a nadcházející akce školy. Žádné větší návrhy nepadly.

7.4.2022 – Sedmému zasedání přálo počasí, a tak jsme se tentokrát mohli po dlouhé době setkat ve venkovních prostorech školy. Nejprve jsme reflektovali, které záležitosti se od minula zlepšily a které se nepodařilo změnit. Následoval návrh na uspořádání akce „No backpack day“ (den bez batohů). Shodli jsme se však, že podobné tematické dny u nás již probíhají díky projektu Hrdá škola, jehož se naše škola účastní, a že tento by mohl být riskantní. (Žáci by si museli nechat školní pomůcky ve škole, což by mohlo způsobit problémy s jejich bezpečností a také s plněním domácích úkolů.) Zbytek zasedání se nesl v duchu upřímné diskuse k tématu vhodného a nevhodného chování pro dobrou atmosféru v naší škole i její reprezentaci navenek.

3.3.2022 - Šesté zasedání. Proběhlo po únorové pauze (pololetní a jarní prázdniny). Při setkání žákovského parlamentu se nejprve probíraly drobné připomínky žáků, které zaměstnanci školy přislíbili zlepšit. Popovídali jsme si také o situaci na Ukrajině a shodli se na tom, že není žádoucí vytvářet novou sbírku. Ti, kteří chtějí pomoci, mohou své dary předat již existujícím důvěryhodným sbírkám. Dále jsme se seznámili s prací ombudsmana a prodiskutovali rozdíl mezi ním a linkou bezpečí. Posledním bodem našeho zasedání byla akce Ukliďme Česko. Žáci dostali prostor sdílet své nápady ohledně toho, jak by tato akce na naší škole měla vypadat, aby co nejefektivněji splnila svůj účel.

6.1.2022 - Páté zasedání. Žáci se snažili vžít do role zaměstnanců naší školy a zamysleli se nad tím, které věci by změnili. Přišla řeč na spokojenost s obědy, kdy někteří byli naprosto spokojeni, jiní by si přáli více zeleniny a zařazení nových surovin. Došlo také na diskusi ohledně používání mobilních telefonů o přestávce. Je zřejmé, že by toto většina žáků školy uvítala. Členové parlamentu však upozornili na nebezpečí toho, že by potom žáci mohli mít problém mobily odkládat při vyučování. Od učitelů by si žáci většinou přáli oživení výuky o něco více empatie.

2.12.2021 - Čtvrté zasedání se z důvodu aktuální epidemické situace (několik členů parlamentu v karanténě) uskutečnilo distančně. Členové se měli zamyslet nad tím, co jim pomáhá zvládat distanční výuku. Zmínili například poslech hudby, plánování si učení předem, nebo prokládání učení pobytem v přírodě.

4.11.2021 - Třetí zasedání. Členům parlamentu byl představen projekt Hrdá škola. Zaujal je především Týden netradičních barev. Ve svých třídách zjistí, zda je mezi jejich spolužáky vůle pro to, se tohoto týdenního projektu zúčastnit. Dále padl návrh na sběr odpadků po Zdounkách s tím, že by každá třída uklidila jinou část obce.

7.10.2021 - Druhé zasedání členů žákovského parlamentu v tomto školním roce. Probírány byly návrhy, které členové parlamentu získali od svých spolužáků. Mezi ně patřilo například přání mít na lavicích háčky pro zavěšení aktovek. Žáci páté třídy by zase ocenili klimatizaci v tělocvičně na prvním stupni. Přítomní žáci dále diskutovali možnost zorganizování Halloweenské party, což však z důvodu nedostatku času a aktuální covidové situace bylo zamítnuto. Druhá polovina setkání se nesla v duchu úklidu venkovní učebny.

23.9.2021 - První zasedání žákovského parlamentu v tomto školním roce. V jeho průběhu se reflektovaly změny prosazené parlamentem v minulých letech. Při této příležitosti byl projeven zájem investovat energii do úklidu venkovní učebny. Členové zároveň přiznali nedostatek motivace organizovat společenské akce v době, kdy veškeré úsilí může případným zhoršením covidové situace přijít vniveč.

Příští schůzka je naplánována na 7.10. Kromě diskuze během něj uklidíme venkovní učebnu. V mezičase jsou členové parlamentu pověřeni komunikací se svými třídami za účelem generování nápadů pro zlepšení školy.

 

 

Školní rok 2020/2021:

ŽP 09/2020ŽP 10/2020ŽP 11/2020, ŽP 12/2020, ŽP 01/2021

Školní rok 2019/2020:

Zápis ŽP - 5.1.2020, Zápis ŽP - 6.11.2019, Zápis ŽP - 25.9.2019

 

SDÍLEJ, PORAĎ, POMÁHEJ!