Aktuality a úřední deska

Dokumenty pro rodiče ke stažení:

Desatero pro rodiče   >>>ZDE<<<

Žádost o odklad         >>>ZDE<<<

Žádost o přijetí           >>>ZDE<<<

 

Zápis k povinné školní docházce pro rok 2024/2025 je naplánován na 16. 4. 2024 od 14 do 17 hod. v budově 1.st. Týká se dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, či dětí po odkladu povinné školní docházky.

Formuláře žádosti o přijetí k PŠD a Desatero pro rodiče bude možné vyzvednout ve škole, byly předány i do MŠ Zdounky, kde si je můžete vyžádat, dochází-li tam Vaše dítě.

Uvažujete-li o odkladu PŠD Vašeho dítěte, je možné požádat u nás ve škole o příslušný formulář. K tomu je potřeba následně přiložit originál Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (do školy dodat ideálně do konce dubna).

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizace jsou následující:

  1. Dítě je ze spádového obvodu školy (místa pobytu).
  2. Dítě je ze spádového obvodu školy (místa pobytu) po odkladu povinné školní docházky.
  3. Dítě je z jiného spádového obvodu (místa pobytu), ale navštěvovalo MŠ v naší obci.
  4. Dítě je z jiného spádového obvodu školy (místa pobytu).

V případě tzv. převisu dětí, při shodnosti kritérií bude rozhodovat los.

Seznam dětí, které by se měly dostavit k zápisu k PŠD, obdržela škola z matriky OÚ Zdounky a OÚ Soběsuky.

U zápisu k PŠD zákonní zástupci předloží tyto dokumenty:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
  2. Rodný list dítěte (pro kontrolu správnosti údajů), v případě dítěte cizince vízový doklad dítěte.
  3. Doklad totožnosti rodiče (pro kontrolu správnosti údajů), v případě dítěte cizince doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 573  365 130,  či 731 461 415, nebo e-mailem na adresu: skola@zszdounky.cz

                                                                                                Těšíme se na setkání ve škole. :-)