Aktuality a úřední deska

24.6. - 27.6. 2024   první stupeň nejdéle do 12.20 hod. (bez odpoledního vyučování) - třídnické hodiny

                             druhý stupeň do 13.15 hod. - třídnické hodiny

                             školní družina - beze změny

pátek 28. 6. 2024   první stupeň do 9.00 hod. - vydávání vysvědčení

                            druhý stupeň do 9.30 hod. - vydávání vysvědčení

                            školní družina do 14 hod.