Aktuality a úřední deska


Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
zápis k povinné školní docházce pro rok 2023/2024 je naplánován na 13. 4. 2023 od 14 do 17 hod. v budově 1.st. Týká se dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, či dětí po odkladu povinné školní docházky.

Tento zápis je určen také dětem:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
Tento zápis je určen i dětem:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
Formuláře žádosti o přijetí k PŠD a Desatero pro rodiče bude možné vyzvednout v rámci akce Školákem na zkoušku 14. 3. 2023, také je předáme do MŠ Zdounky, kde si je můžete vyžádat, dochází-li tam Vaše dítě. Nenavštěvuje-li Vaše dítě MŠ ve Zdounkách, vyžádejte si patřičné formuláře u nás ve škole.
Uvažujete-li o odkladu PŠD Vašeho dítěte, je možné požádat u nás ve škole o příslušný formulář. K tomu je potřeba následně přiložit originál Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V elektronické podobě naleznete patřičné formuláře také zde:

- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

- Žádost o přijetí

- Žádost o odklad

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizace jsou následující:

1. Dítě je ze spádového obvodu školy (místa pobytu).
2. Dítě je ze spádového obvodu školy (místa pobytu) po odkladu povinné školní docházky.
3. Dítě má v naší škole staršího sourozence.
4. Dítě je z jiného spádového obvodu (místa pobytu), ale navštěvovalo MŠ v naší obci.
5. Dítě je z jiného spádového obvodu školy (místa pobytu).

V případě tzv. převisu dětí, při shodnosti kritérií bude rozhodovat los.
Seznam dětí, které by se měly dostavit k zápisu k PŠD, obdržela škola z matriky OÚ Zdounky a OÚ Soběsuky.


U zápisu k PŠD zákonní zástupci předloží tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 
2. Rodný list dítěte (pro kontrolu správnosti údajů), v případě dítěte cizince vízový doklad dítěte.
3. Doklad totožnosti rodiče (pro kontrolu správnosti údajů), v případě dítěte cizince doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.


V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 573 365 130, či 731 461 415, nebo e-mailem na adresu: skola@zszdounky.cz


Těšíme se na setkání ve škole. :-)