Plán vybraných aktivit 2020/2021

 

ZÁŘÍ

Divadlo nejmenšího diváka – nábor 

DE VE DE - žáci Náb

Adaptační pobyt – VI. tř. – 29. 9. – 30. 9. 

Tandemová výuka v matematice – ze šablon – 5 měsíců po sobě 

Babí léto v družince - ŠD

Prázdninový kufřík – 1. stupeň

Třídní schůzky I. tř. - 1. 9.

Třídní schůzky II. - V. tř. - 8. 9.

Třídní schůzky VI. - IX. tř. - 10. 9. 

 

ŘÍJEN

Sběr papíru 12. 10.  – 16. 10. 

Den stromů - projektový den IX. tř. pro I. a II. tř.

Dětské dopravní hřiště - IV. tř.

Bible a my

Příprava na Vánoční jarmark 

Co nám dala zahrádka – ŠD

Chutě a barvy podzimu – 1. stupeň

Návštěva IPS KM – IX. třída

 

LISTOPAD

Příběhy bezpráví – 16. 11. – projektový den 2. st.

Sportem proti šikaně – 16. 11. – projektový den 1.st. 

Příprava na Vánoční jarmark 

Vánoční jarmark – 27. 11.

Hledáme nejlepšího mladého chemika – 2.st., školní kolo

Plavecký výcvik – 25.11., 26.11. – 3. 2. – IV. a V. tř. 

Čáry máry s podzimem – ŠD

Konzultace - I. - V. tř. - 10. 11.

Konzultace VI. - IX. tř. - 12. 11.

 

PROSINEC

Mikuláš –  4. 12.

Sportem proti šikaně – 22. 12. -  2.st. 

Vánoční besídky – 22. 12. - 1. st. 

Olympiáda v Čj – školní kolo 

Hledáme nejlepšího mladého chemika –  okresní kolo

Exkurze Vánoční Vídeň 

Ježíškova vnoučata – 1. i 2.st. 

Všude voní Vánoce – ŠD

 

 

LEDEN

Recitační soutěž – 1. i 2.st.

Lyžařský výcvik –  VII. tř. (poř. další přihlášení žáci 2.st.)  

Kurikulární odpoledne pro rodiče – v souvislosti s projektem Rodiče vítáni 

Zlaté ručičky – ŠD

Sportovní soutěže – 1. stupeň

Konzultace - I. - V. tř. - 12. 1.

Konzultace - VI. - IX. tř. - 14. 1.

 

ÚNOR

Olympiáda v Čj – okresní kolo 

Biologická olympiáda – školní kolo 

Příprava na Velikonoční jarmark 

Valentýnské srdíčko – ŠD

Sportovní soutěže – 1. stupeň

Divadlo Zlín – 2.st. - zjištění zájmu

 

 

BŘEZEN

Den učitelů –  VI. tř.

Matematický klokan – 1. st. i 2.st.

Školákem na zkoušku – 10. 3.

Příprava na zápis do I. tř. – 1.st.

Svátek poezie – okresní kolo v recitaci  - 1.st. i 2.st.

Velikonoční jarmark- 31. 3. 

Projektový den ve škole – ze šablon 

První jarní paprsky – ŠD

Morena – 1. stupeň

 

 

DUBEN

Plavecký výcvik 16. 4., 22. 4. – 17. 6. – III. a IV. tř. 

Biologická olympiáda – okresní kolo 

Zápis do I. tř. –  14. 4. 

Osvětim – 8. 4. – VIII. a IX. tř. 

Den Země –  1.st. , 2.st. 

Dopravní soutěž – školní kolo 

Dopravní hřiště – IV. tř. 

Chci jezdit bezpečně – ŠD

Poznej a chraň – soutěž 

Třídní schůzky I. - V. tř. - 6. 4.

Třídní schůzky VI. - IX. tř. - 8. 4.

 

KVĚTEN

Den rodiny se školou –  14. 5.

Sběr papíru 17. 5. – 21. 5.

Dopravní soutěž – okresní kolo 

Hlášení ke Dni matek 

IPS Kroměříž – VIII. tř. 

Fotografování tříd – 1.st., 2.st. (fotografování skupinek již NE! – časově náročné)

Exkurze Solné doly 

Pobyt v přírodě – 1.st.

Fantastický svět zvířat – ŠD

Příprava programu na školu v přírodě – 1. stupeň

Soutěžní den s IZS – 2. stupeň 

Mladý zdravotník – 2. stupeň

Třídní schůzky I. - V. tř. - 25. 5.

Třídní schůzky VI. - IX. tř. - 27. 5.

 

 

ČERVEN

Den dětí – 1.st. i 2.st. 

Třídní exkurze dle výběru TU

Se sluníčkem v pohybu – ŠD

Pobyt v přírodě – 1. stupeň

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 10. 6.