Plán vybraných aktivit 2017/2018

 

Každý ročník naplňuje během roku projekt:

1.ročník              Ptačí krmítka

2.ročník              Hmyzí hotel

3.ročník              Okrasné květiny (venku na 1. st.)

4.ročník              Voda v přírodě (školní jezírko)

5.ročník              Pokojové rostliny (na 1.st.), pěstování zeleniny (na pozemku)

6.ročník              Pokojové rostliny (na 2.st.), pěstování zeleniny (na pozemku)

7.ročník              Odpady (třídění na 2. st.)

8.ročník              Léčivé a okrasné rostliny (na pozemku + venku na 2.st.)

9.ročník              Stromy

 

ZÁŘÍ

Divadlo nejmenšího diváka

Vlaštovky odlétají

Bezpečnost silničního provozu

DE VE DE – 15. 9.

 

ŘÍJEN

Výstava ČSZ – 1. 10.

Sběr papíru 9. 10.  – 13. 10.

Den stromů

Příroda nás baví

Dětské dopravní hřiště 25. 10.

Bible a my

Příprava na Vánoční jarmark

 

LISTOPAD

Příběhy bezpráví

Slavnost slabikáře

Den stolních her

Barevný podzim

Příprava na Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

 

PROSINEC

Vánoční jarmark

Den otevřených dveří  - 2. st. (s Vánočním jarmarkem)

Mikuláš

Sportem proti šikaně

Vánoční dílna – výroba adventních věnců

Vánoční besídky – 1. st.

Všude voní Vánoce

Olympiáda v Čj – školní kolo

Vánoční koncert ZUŠ

 

LEDEN

Recitační soutěž

Zdounecká muška

Lyžařský výcvik –  VII. tř.

První pomoc

Chemická olympiáda – školní kolo

 

ÚNOR

Olympiáda v Čj – okresní kolo

Biologická olympiáda – školní kolo

Hravě žij zdravě – 1.st.

Zimní olympiáda – ŠD

Den s knihou

Příprava na Velikonoční jarmark

 

BŘEZEN

Den učitelů

Matematický klokan

První pomoc

Hledáme talent -  ŠD

Školákem na zkoušku

Příprava na zápis do I. tř.

Velikonoční jarmark

Putování s Robinsonem Crusoe

 

DUBEN

Plavecký výcvik (do června)

Biologická olympiáda – okresní kolo

Chemická olympiáda

Den Země

Zápis do I. tř.

Rej čarodějnic – ŠD

Dopravní soutěž – školní kolo

 

KVĚTEN

Exkurze do Prahy 9. 5.

Sběr papíru 14. 5. – 18. 5.

Den rodiny se školou – 11. 5. 2017

Dopravní soutěž – okresní kolo

Hlášení ke Dni matek

IPS Kroměříž

Spaní v ŠD

Příprava na Akademii

 

ČERVEN

Den dětí

Akademie

Bezpečně o prázdninách - ŠD

Třídní exkurze dle výběru

Fotografování tříd