Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se událo 2. stupeň

2021/2022

 

Světový den laskavosti – IX. třída

Laskavost má svůj svátek 13. listopadu, ale my jsme se v rámci deváté třídy rozhodli, že budeme laskavost šířit nejen v tento den, ale dokonce po celý listopad. V našem třídním kalendáři „Laskavý listopad“ si každý z deváťáků mohl vybrat dobrý skutek, kterým by chtěl svým blízkým, kamarádům, známým i neznámým lidem udělat radost. Někdo se tak např. rozhodl připravit milé překvapení, poslat vtipný obrázek, rozesmát třídní učitelku, nabídnout pomoc s úkolem nebo se jen tak usmát na cizího člověka. Společně jsme se pak 12. listopadu v rámci třídnické hodiny zabývali příběhy laskavých lidí, kteří by pro nás mohli být inspirací, zamysleli jsme se nad některými citáty o laskavosti a povídali si o tom, jak můžeme být laskaví k lidem kolem sebe. Vykouzlit někomu úsměv na tváři a zlepšit náladu nás totiž nic nestojí a mnohdy k tomu stačí opravdu jen maličkost.

„Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný.“ – Ezop

 

Mgr. Věra Valachová

 

Sběr papíru

Ve dnech 4.10. - 8.10. se uskutečnil sběr starého papíru u II. stupně ZŠ Zdounky. Bylo sesbíráno celkem 7 890 kg. Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů pro naše žáky.

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru.

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim!

Mgr. Monika Horáková

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 21. října proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" pro všechny žáky IX. třídy. Jednalo se o test, který obsahoval průřez učivem chemie pro osmý ročník. Nejlepší žák je přihlášen do dalšího kola, které se má konat na Integrované střední škole - Centrum odborné přípravy a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí, která je koordinátorem regionálního finále soutěže pro Zlínský kraj.

                                                                                                                                                                 Mgr. Bc. Jana Smažilová

Den stromů

14. října proběhl na naší škole Den stromů. Žáci IX. třídy si připravili soutěžní úkoly pro své mladší spolužáky z I. a II. třídy. Ti plnili různé úkoly na jednotlivých stanovištích rozmístěných v zámeckém parku ve Zdounkách a sbírali body za různé disciplíny. Někde měli poznávat stromy, jinde odpovídali na vylosované otázky ohledně živočichů v lese, řešili, co do lesa patří a co ne,  jinde řešili křížovku, cvičili i svoji paměť tím, že se snažili zapamatovat různé rozmístění různých plodů v krabičce od vajíček, také stavěli hada z šišek, přenášeli kaštan na lžíci a nakonec si zahráli i skořápky. Týmy byly za své znalosti a dovednosti oceněni. 

                                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová 

 

Český den proti rakovině

Letošní jubilejní 25. ročník celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha, se uskutečnil ve středu 29. září. Nepřehlédnutelní dobrovolníci ve žlutých tričkách nabízeli symbol Českého dne proti rakovině, žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se stužkou v zelené barvě. Výjimečně bylo tentokrát možné nabízet kytičky i ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10., na pevných prodejních místech až do neděle 3.10.

Mezi nadšené dobrovolníky se v tomto roce přidali i naši deváťáci, kteří s velkým nasazením vyšli do zdouneckých ulic se snahou oslovit co nejvíce kolemjdoucích. Nově bylo možné zakoupit kytičky také na dvou pevných prodejních místech, která nás v naší snaze ochotně podpořila, a to na Obecním úřadu Zdounky a v COOP družstvu HB – Zdounky.

Jedinečnou příležitost, jak přispět finančním darem na boj proti rakovině, využili nejen žáci a zaměstnanci naší školy, ale především mnoho dalších ochotných dárců.

Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo ve Zdounkách vybrat vysokou částku Kč 9 617,-.

Děkujeme všem, kteří jste se do sbírky zapojili a přispěli!

Mgr. Věra Valachová

 

Den třídy VIII.

Dne 27. září žáci VIII. třídy zažili netradiční den ve škole zaměřený na vzájemné vztahy ve třídě. Nejprve jsme zavzpomínali na dřívější společně strávené chvíle a prohlédli některé starší  fotky a videa. Pak jsme na školním pozemku opékali špekáčky a nasvačili se. Takto posilněni si dva vybraní zástupci třídy losovali své spolužáky do svého týmu k soutěžním disciplínám. Dané týmy soutěžili například v přenášení plných kelímků vody na táckách, slalomu s kopačákem, skákání v pytli, přenášení "vajíček na lžíci", trakačích, hodu šišek do nádoby a střelba míčem na koš. Kapitáni pak ještě měli splnit náročnou disciplínu s názvem Želva a získat tak pro svůj tým více bodů. Na konec jsme si zahráli přehazovanou.

                                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

DEN ZAMEŘENÝ NA PREVENCI

Krásné podzimní počasí, dobrá nálada a zkrácené vyučování. Ideální kombinace na skvěle prožitý den. Ten jsme strávili 27. 9. putováním na nedalekou rozhlednu Zdeničku. Ale nebylo by to ono, bez pořádných her. Hned z rána jsme tedy s paní učitelkou Klvačovou zadaly žákům úkoly, které měly během cesty splnit. Například nevyslovit po celý den dvě vybraná slova, souboj ve frisbee, abecední seskupování a tvoření vět na zadaná písmenka. Na Zdeničce jsme si odpočali, pokochali výhledem, doplnili energii a vydali se zpět do školy, kde nás čekal turnaj ve vybíjené. A ať už jako vítězové, nebo poražení, všichni si odnesli sladkou odměnu a dobrý pocit ze společně stráveného dne.  

           Mgr. Monika Horáková

 

Utužování vztahů v kolektivu 9. třídy

Získat nové zážitky, ještě více stmelit třídní kolektiv, trošku si zasportovat, a především se dobře pobavit, to byly hlavní cíle projektového dne „Utužování vztahů v kolektivu“, který se v 9. třídě uskutečnil v pondělí 27.9. První vyučovací hodinu jsme strávili ve škole a zahráli si několik kolektivních her na podporu společných vztahů. Dobře naladěni jsme se poté společně vypravili autobusem do Kroměříže, kde si deváťáci, v rámci sportovněji zaměřené části dne, zahráli bowling. Všichni se vzájemně, a mnohdy i velmi hlasitě, podporovali k dosažení co nejlepších výsledků při hře, ale projevil se samozřejmě i soutěživý duch a každý se snažil nahrát co nejvíce bodů. Během bowlingu bylo možné průběžně doplňovat síly díky místní nabídce výborného občerstvení. Společný den jsme zakončili ještě krátkou procházkou městem, protože během krásného slunečného dne nemohla po vysilujícím sportovním výkonu chybět osvěžující zmrzlina. Netradiční den se vydařil, jednoznačně splnil svůj záměr a všichni jsme si ho skvěle užili.

Mgr. Věra Valachová

Den zaměřený na prevenci - Těšánky

27.9. se na naší škole uskutečnil projektový den zaměřený na utužování vztahů v třídních kolektivech. Žáci VI. třídy se společně vydali na procházku k nedaleké rozhledně Zdeničce. Výšlap jsme brali jako třídní výzvu a možnost poznat se navzájem mimo školní prostředí. Celou cestu směrem na rozhlednu nás provázela mlha, kdy jsme téměř neviděli na krok před sebe. Brali jsme to jako dobrodružné putování podzimní krajinou, ani mlha nás tedy neodradila v cestě k našemu cíli. Když jsme dorazili k prvnímu odpočinkovému altánu, otevřel se nám už výhled na celou okolní krajinu, jelikož po mlze už nebylo ani památky. Slunečné počasí nám dodalo novou energii a my spěchali ke Zdeničce, která už byla vidět z dálky. Odvážlivci naší třídy se pokochali výhledem z rozhledny, zahráli jsme si společně nejrůznější aktivity, občerstvili jsme se a vydali se na zpáteční cestu do Zdounek. V průběhu cesty nás opět čekaly aktivity, které byly zaměřené na utužování vztahů ve třídě. Společně strávený den jsme si všichni moc užili, načerpali jsme spoustu energie a nyní se už těšíme na další třídní akce, které nás v budoucnu čekají.

 Mgr. Petra Říkovská

 

Adaptační pobyt VI. třídy

Od 22. 9. do 24. 9. proběhl adaptační pobyt VI. třídy, jehož cílem byla adaptace žáků na 2. stupni, utužování vzájemných vztahů v rámci třídy a začlenění nově příchozích žáků do třídního kolektivu. Třídenní pobyt se uskutečnil již tradičně v přírodě na Rusavě. Účastníky pobytu nebyli jen samotní žáci VI. třídy, ale samozřejmě také vedoucí pobytové akce a zdravotnice, třídní učitelka a metodik prevence.

 

Na adaptační pobyt jsme se všichni moc těšili a nezaskočil nás ani déšť, který nás provázel celou cestu směrem na Rusavu. Po příjezdu jsme nasávali atmosféru přírody, lesa a začínajícího podzimu. Čekal nás výborný oběd a po něm zahájení pobytu, které obsahovalo poučení o bezpečnosti a správném chování a společné stanovování a sepsání pravidel adaptačního pobytu.

 

Celé tři dny byly velmi intenzivní a program byl skutečně nabitý nejrůznějšími aktivitami. Ty se zaměřovaly na seznamování žáků mezi sebou, seznamování žáků s třídním učitelem, na schopnost a rozvoj komunikace se spolužáky, schopnost empatie, tolerance a spolupráce. Nechyběly však ani sportovní aktivity, které probíhaly ve venkovním areálu v místě ubytování.

 

Během společně stráveného času jsme zjistili o sobě něco nového, vyzkoušeli jsme si, jak si důvěřujeme, jak umíme v rámci třídního kolektivu komunikovat a spolupracovat. Měli jsme možnost společně řešit nejrůznější situace a nastolené problémy. V přírodě jsme načerpali energii, kterou nyní na 2. stupni zajisté využijeme. Teď už jen doufáme, že nám přátelství a ta skvělá „parta“ vydrží co nejdéle.

 

                                                                                                             Mgr. Petra Říkovská