Co se událo 2. stupeň

 

PROSINEC

 

Ukaž, co umíš

Ve středu 13. prosince 2017 se vybraní žáci osmé a deváté třídy zúčastnili soutěže „Ukaž, co umíš“ v oboru automechanik. Po úvodní prezenci byli žáci usazeni v učebně, kde je čekal písemný test z oblasti „Besip“. Poté v rámci soutěže postupně ve skupinách obcházeli čtyři stanoviště, při čemž na každém z nich měli za úkol prokázat své znalosti v různých disciplínách. Jejich úkolem bylo nejen správně pojmenovat patřičné části motoru či podvozku auta, ale také rozeznat po čichu rozličné pachy, např. benzín, motorový olej, ředidlo aj., dále zapojit elektrický obvod, aby rozsvítili žárovku a v neposlední řadě klíčem našroubovat v časovém limitu jedné minuty šrouby na kolo. Své dovednosti předvedli žáci s patřičnou vervou a snahou, v mnohém překvapili sami sebe, ale také našli své rezervy. Na každý pád měli žáci možnost prohlédnout si školu, pracoviště dílen i stroje a další školní vybavení. Před vyhlášením čekalo žáky občerstvení. Ze 45 žáků se naši umístili velmi dobře. Nejcennějším úlovkem je 6. místo (prvních deset oceněno), které ukořistil budoucí automechanik z deváté třídy Tomáš Sigmund (37 bodů). Do první patnáctky se probojoval Jakub Trněný (13. místo, 35 bodů) a Daniel Řezáč (15. místo, 34 bodů). Mnohdy se jednalo o velmi těsné bodové hodnocení, ve kterém byla zohledněna praktická část. Soutěž byla pro naše žáky přínosem. Doufejme, že tento – pro nás první – 20. ročník, nebude posledním a v příštím roce se opět zúčastníme.

Mgr. Pavla Manová

 

LISTOPAD

 

Vánoční jarmark a Živý betlém

Bílá peřina pokryla poslední listopadový den zdounecké náměstí a naladila adventně všechny, kteří se zde sešli před rozsvícením vánočního stromu.

O hudební program se postarali žáci 2. stupně a náměstím se nesly nejen známé vánoční písně, ale i ty méně známé. Kdo nechtěl jen přihlížet, mohl se občerstvit a zahřát svařeným vínem nebo voňavým čajem. Občerstvení zajistili jako každoročně zdounečtí hasiči.

Na vánočním jarmarku si návštěvníci mohli zakoupit originální drobné dárky pro své blízké, vánoční dekorace, perníčky nebo domácí sladkosti.

Hraný příběh o narození Ježíše si připravili žáci školní družiny, a i když herci byli celí promrzlí, jejich vystoupení zahřálo u srdce spoustu lidí. Čekání na slavnostní rozsvícení vánočního stromu zkrátilo vystoupení kouzelníka a žáků ZUŠ. V průběhu celého odpoledne probíhal v budově 2. stupně den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout učebny a výstavu hraček.

 

Listopad na druhém stupni

Listopadové větry přivály našim žákům spolu s hromadami spadaného listí také spoustu zážitků. Z počátku jsme se s Žákovským parlamentem věnovali dozvukům svátku Všech svatých a přípravě Halloweenské párty. Oslava čarodějů, rej masek, děsivé dýně, jejichž vydlabání připadlo osmákům, pavučiny, krvavé skvrny a strašidelné kostýmy, to vše nás čekalo onoho večera. Sešli jsme v hojném počtu, zatančili, zhlédli také taneční vystoupení, která rozhoupala nejedno strašidlo v bocích, slupli pár jednohubek, soutěžili s plným nasazením a v některých případech i následným ziskem modřin, vyřádili se před objektivem ve fotokoutku a uhasili žízeň koktejly mistra Jokera a pitivem z „ruského“ bufetu. Nevynechali jsme ani tombolu, která byla na večer přichystána. Všechna strašidla, všechny čarodějky a kouzelníci, zakrvácené zombie, jokeři, víly, draci, hejkalové i piráti a jeptišky a spousta dalších bytostí rejdila večerem, dokud nám síly stačily.

V listopadu také čekala žáky deváté třídy Přehlídka středních škol v Kulturním domě v Kroměříži, spojená s exkurzí do hulínských firem. Žáci měli nejprve možnost projít se celým továrním objektem, zhlédnout přístroje a stroje, se kterými dělníci pracují, získali informace o patřičných projektech, kterým se ve firmách věnují, a zakázkách, na kterých pracují, a také informace o tom, jaké studium by bylo vhodné si zvolit v případě, že se budou tímto směrem ubírat. Následovala prohlídka jednotlivých propagačních stánků středních škol v KD v Kroměříži, kde se žáci mohli setkat s vyučujícími i žáky škol, o které se zajímají, a rozšířit si povědomí o nabídce dalších škol v okolí.  Den v Kroměříži završili deváťáci odpočinkovým programem v Muzeu Kroměřížska, interaktivní výstavou V muzeu straší aneb Nebojme se trochu bát, kde se dověděli mnohé o pověstech, legendách a pohádkách spjatých s historií naší země.

Žáci osmého ročníku oživili dějiny naší země v rámci projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Jejich úkolem bylo vysadit v okolí školy sazenice žlutých krokusů, které jsou nejen pro svou barvu symbolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna, neboť právě v tomto období krokusy vykvétají. V rámci tohoto projektu jsme si přiblížili tematiku šoa, která se našich dějin velmi blízce dotýká, a také si rozšířili povědomí o nebezpečí diskriminace a předsudků v myslích nejen mladých lidí.

Mílovými kroky se blížil státní svátek s datem 17. listopad. K jeho příležitosti si připravili deváťáci pro své spolužáky z druhého stupně projektový den. Na čtyřech stanovištích, na která se deváťáci rozdělili, se žáci 6. – 8. ročníku dověděli základní informace o průběhu Sametové revoluce, o vzniku Mezinárodního dne studentstva a další zajímavosti spojené se sedmnáctým listopadem. Své znalosti si ověřili v různých aktivitách, spojovačkách, doplňovačkách, při poslechu jak české, tak studentské hymny, nebo při matematických hrátkách s dějepisnými pojmy. Druhou část projektového dne tvořilo promítání filmu s tematikou života v době zmiňovaných událostí v Kulturním domě ve Zdounkách.

Abychom linii, tak trochu historicky zaměřeného, listopadu završili, čekala nás ještě dějepisná olympiáda, kterou s přehledem zvládl Jiří Dambor z deváté třídy a který také postupuje do okresního kola. Držme mu pěsti a uvidíme, co kromě sněhové nadílky a vánočních příprav přinesou další měsíce školního roku 2017-2018.

Mgr. Pavla Manová

 

ŘÍJEN

Sběr papíru

Třídění odpadu patří dnes v mnoha domácnostech k běžnému standardu. Také ve škole se snažíme tuto oblast podporovat, proto v  termínu od 9. do 13. října 2017 probíhal na naší škole sběr starého papíru. Celkem se vybralo 9950 kg papíru, které si odvezla firma Kromexim k dalšímu zpracování. Podle průměru sebraných kilogramů na žáka se na 1. místě umístila VIII. třída (56,2 kg na žáka), na 2. místě skončila VII. třída (53 kg na žáka) a pomyslný žebříček nejlepších sběračů uzavírá III. třída (52,7 kg na žáka). Všem, kteří sběr starého papíru podpořili, děkujeme.  Se získanými finančními prostředky nakládá SRP ZŠ, peníze budou vyplaceny jednotlivým třídám.  

Bible a my

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole základní kolo soutěže BIBLE A MY. Žáci v ní ukázali své vědomosti a to, že je tato soutěž pro ně stále lákavá a zajímavá. Soutěžilo se ve dvou kategorií. Nejlépe uspěli v mladší kategorii František Vajgl, Leonard Vrška a Jaroslav Moštěk. Ve starší kategorii Tomáš Zapletal, Kristýna Šidlíková a Renáta Lajdová. Za účast a snahu si zaslouží všichni velkou pochvalu.

Den stromů

Ve středu 11. října 2017 naše škola oslavila Den stromů. Žáci IX. třídy připravili osm soutěžních disciplín s názvy: puzzle, „hod granátem“, slož slovo/ řekni slovo, poznej stromy podle listů, „šiška v kýblu“, skořápky ořechů, šiškový had a poznej plody stromů podle smyslů. Akce se konala v místním parku pro žáky I. a II. třídy. Tito žáci soutěžili ve čtyřčlenných týmech a na osmi stanovištích plnili různé úkoly. Nejlepší tým z každé třídy byl po skončení oceněn diplomem a sladkostí. Doufáme, že si všichni žáci odnesli nějaké vědomosti o stromech a také spoustu pěkných zážitků.

Výstava  zahrádkářů

Slunečný říjnový den přímo vybízel k návštěvě výstavy, kterou pořádal místní Svaz zahrádkářů v Kulturním domě ve Zdounkách. Zahrádkáři se pochlubili nejlepšími výpěstky ze svých zahrádek a sadů. Velmi se nám zalíbily staré odrůdy jablek, čilý ruch včelstva, obří dýně, různé druhy zeleniny, pýchavka obrovská a v neposlední řadě pestré barvy a tvary květů jiřin, které v letošním roce obohatily výstavu. Také výtvarné práce našich žáků pomohly výstavu zpestřit a přinést návštěvníkům dobrý pocit z příjemně stráveného dne.

 

ZÁŘÍ

Projektový den

V pátek 29.9.2017 se areál školní družiny zaplnil koly a tělocvična 1.stupně koloběžkami. Čekal nás projektový den: Bezpečně do školy.
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 1. a 2.třída - 1.kategorie, 3. a 4.třída 2.kategorie, 5. a 6.třída 3.kategorie a 7. a 8. třída 4.kategorie. Žáci deváté třídy nesoutěžili, byli na stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Pochvalu hned na začátku celé akce si zasloužily děti 1.a 2.třídy, protože cestu na hřiště Sboru dobrovolných hasičů zvládly přímo bravurně i s koloběžkami.

Na hřišti žáci předvedli nejen svou obratnost při jízdě zručnosti, ale také vědomostní znalosti dopravních značek a zdravovědy. Pětičlenná družstva se plynule přesouvala z jednotlivých stanovišť, soutěžila s plným nasazením, nechyběla odvaha překonávat překážky. Žáci druhého stupně měli v překážkách místo lana šikmou lavici a průjezd mezi čarami za průjezd po šikmé lavici. Nejvíc trestných bodů soutěžící nasbírali ze zdravovědy a z dopravních značek.

Umístění:

  1. kategorie: 1.třída 1. místo – N.Sanislová, T.Galatíková, D.Flora, S.Kuchaříková, F.Vlasák
  2. kategorie: 4.třída 1.místo -  M.Čečatka, T.Kovář, P.Jurák, L.Dokoupilová, N.Dvořáková
  3. kategorie: 6.třída 1.místo -  K.Vaňhara, J.Hofmann, M.Hrbáčková, E.Sušenová, J.Kořínek
  4. kategorie: 8.třída 1.místo -  B.Ivánková, M.Šauer, P.Graciar, M.Řezáč, J.Trněný

Závěrem bych chtěla pochválit všechny soutěžící a popřát jim hodně úspěchů i v příštím roce na dalším pokračování dopravní soutěže pořádané školou.

Mgr. Blanka Ondová

 

Okresní kolo v přespolním běhu

Žáci základní školy Zdounky se v úterý 26. září zúčastnili okresního kola v přespolním běhu konaného v Bystřici pod Hostýnem. Závodilo se v družstvech, která byla rozdělena podle kategorií. Naši žáci, v celkovém počtu 11, se zúčastnili závodu mladších žákyň (Škrabalová, Kadlčíková, Mrhálková, Šašinková), mladších žáků (Hoffmann, Surynek, Prchal, Soukup, Kopuletý, Valášek) a starších žáků (Foltýn). V silné konkurenci zúčastněných sportovních škol bohužel nepromluvili do celkového pořadí (do umístění se počítal součet 4 nejlepších běžců v družstvě). Naši žáci však i přes to bojovali až do konce a příkladně tak reprezentovali naši školu.

 

Výtvarně literární soutěž Řekni to tichem

V loňském školním roce vyhlásilo Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži výtvarnou a literární soutěž Řekni to tichem. Žáci se měli zamyslet nad světem sluchově postižených lidí a své myšlenky, nápady a představy přenést na papír. Téma bylo pro žáky velkou výzvou a s chutí se pustili do práce. Nakonec se podařilo vytvořit celou řadu výtvarných prací a zdařilých básniček. Vybrali jsme nejlepší, které jsme předali paní Kunčarové z Poradenského centra. Porotu zaujaly výtvarné práce Aničky Kadlčíkové a Martiny Šiškové, za poezii byly oceněny Eliška Jana Hájková a Tereza Vaňková. Jejich práce se staly součástí nového kalendáře, který byl pokřtěn na slavnostním galavečeru 22. září 2017 v kroměřížském Domě kultury. Neslýchaně zábavný večer nadchl svým programem a poselstvím, které umocnilo dojem z tohoto projektu. Organizátorům z Poradenského centra pro sluchově postižené v Kroměříži, zejména jeho ředitelce paní Kunčarové a panu Loučkovi, patří poděkování.

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ŘÍJEN

Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět

Že však život není vždy „sladký“ a jednoduchý, se naši žáci přesvědčili během návštěvy Muzea Kroměřížska, kde se zúčastnili interaktivní výstavy Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět, která žákům ušila nejednu překážku ze světa handicapovaných přímo na tělo. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet pomůcky, které používají lidé s různým handicapem v běžném životě. Někteří si dokonce vyzkoušeli, jaké to je pohybovat se na vozíku nebo jak se chodí se slepeckou holí. Pro žáky 2. stupně byl tento program obrovským přínosem.

Výstava Svazu zahrádkářů

Začátek nového školního roku přinesl spoustu změn, a to nemluvě pouze o počasí. Přesto jsme všichni oprášili učebnice, sešity a psací potřeby a statečně se chopili nadcházejících těžkých úkolů, které letošní rok přivál a ještě přivane. Ale abychom hned z počátku nežehrali na nesnadné úkoly a kopu starostí, zamířili jsme do kulturního domu trochu provětrat své vědomosti z pěstitelských prací, zároveň obohatit své znalosti a pokochat se tím, co vypěstovali členové zdouneckého Svazu zahrádkářů. Vystavené úspěchy místních zahrádkářů doplnila jak tvorba místní malířky, paní Stratilové, tak tvorba samotných našich žáků, která tematiku babího léta příjemně dotvořila. A abychom neodcházeli s prázdnou, podělili se s námi zahrádkáři o sladké hroznové víno z jejich zahrádek a kdekterá žačka (či paní učitelka) odcházela s květinou v ruce.

Den stromů

Jak je těžké předávat vědomosti mladším spolužákům, otestovali deváťáci v projektovém dnu Den stromů. Pro žáky první a druhé třídy si připravili různé aktivity spojené se stromy, lesy a přírodninami obecně. Na jednotlivých stanovištích prostřednictvím zajímavých úkolů a her předávali starší a zkušenější žáci našim nejmladším nejen své znalosti, ale i informace o tom, jakou roli mají stromy v přírodě i v našem každodenním životě a jak důležité je chránit zeleň kolem nás. Všichni žáci si společně strávený čas mimo školní lavice náramně užili.

Sběr starého papíru a kaštanů

Jako každý rok nastal s příchodem podzimu čas sběru nejen starého papíru, ale i kaštanů. Ačkoli již dnes málokdo zahlédne žáky s "dvoukolákem" putovat od souseda k sousedovi, natož po odpoledních prolézat spadané listí pod mohutnou korunou jírovce, přesto se většina našich žáků i s rodiči zapojila s nadšením. Po celou dobu sběru starého papíru vypomáhali s vážením a překládáním do kontejneru žáci sedmého ročníku, kteří si svou práci velmi dobře zorganizovali a stali se pro daný podzimní týden pravou rukou pana školníka jak ráno před vyučováním, tak odpoledne po škole. Za jejich ochotnou pomoc jim patří velké díky. 

LISTOPAD

Exkurze ČOV

V listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze na ČOV ve Zdounkách, kde měli příležitost seznámit se s fungováním čističky odpadních vod, prohlédnout si provoz a srdce celé čističky, tzv. velín, a rozšířit si své znalosti z oblasti ekologie a chemie, kdy navázali na učivo o jednotlivých druzích vod a zopakovali si, k čemu slouží voda pitná, užitková aj.  Nechybělo ani obšírnější povídání, které shrnulo informace o tom, odkud a kudy přichází do čističky voda ze Zdounecka. Návštěva ČOV Zdounky byla pro žáky velmi zajímavým obohacením a zpestřením běžné výuky.

Divadlo nejmenšího diváka - Past na myši

Letošní předplatné Městského divadla Zlín jsme zahájili představením Past na myši. Přesně v 13:00 hod jsme se všichni slavnostně nastrojeni nasoukali do autobusu a vyrazili směr Zlín, neboť o půl třetí začínalo letos první představení. Herci podali velmi dobrý výkon, nasmáli jsme, zděsili jsme se, báli jsme se, byli jsme překvapeni. Detektivní příběh plný zamotaných zápletek rozuzlený až těsně ke konci zamotal hlavu nejednomu divákovi. Domů jsme odjížděli plni zážitků a bolavých rukou od samého tleskání. Doufejme, že další představení na sebe nenechá dlouho čekat.

Den bez rizika

Projektový den nazvaný Den bez rizika se zaměřil na problémy dnešní doby, se kterými se žáci mohou v běžném životě setkat. Mezi zpracovávaná témata patřil alkoholismus, tabakismus, netolismus, násilí a agrese, šikana, kyberšikana apod. Jednotlivé třídy druhého stupně zpracovávaly během dopoledního vyučování přidělená témata, ke kterým v předchozích dnech vyhledávali potřebné informace. Tyto projekty jsme pak společně prezentovali. Každá třída pojala svůj projekt osobitě. Šestá třída přidala ke svému tématu 3D ukázku fungující plíce, sedmáci představili svůj projekt jako otevřenou knihu, osmá třída prostřednictvím svých mluvčí podala výmluvnou přednášku, deváťáci se dokonce odhodlali k názorné situační ukázce. Den bez rizika přinesl jak nové informace a vědomosti, tak osvěžil již známé a do budoucna snad odradil od negativních vlivů, k čemuž jeho cíl směřoval.

Zpívání u stromečku a vánoční jarmark

Přelom listopadu a prosince se nesl v duchu nadcházejících Vánoc, a tak nastal čas připomenout si adventní zvyky, uspořádat vánoční jarmark a zazpívat si u stromečku, což jsme spojili s rozsvěcením obecního vánočního stromu. Do příprav na vánoční jarmark se zapojilo mnoho žáků jak prvního, tak druhého stupně, stejně jako rodičů. V pátek odpoledne pak parkoviště na náměstí zaplnily houfy návštěvníků, kteří odlehčili pod výrobky se prohýbajícím stolům. Žáci lákali ke koupi nejen svých výtvorů, ale vybízeli také k ochutnávce vánočního likéru z kuchyně jedné z maminek. V průběhu jarmarku měli návštěvníci příležitost poslechnout si hudební, vánočně i nevánočně laděné představení žáků druhého stupně a jako každý rok byla pro příchozí otevřena budova II. stupně k prohlídce, vzpomínce i pro zahřátí. I přes mrazivé počasí se jarmark vydařil dle našich a snad i vašich představ. A abychom nezapomněli… Po roce jsou tu zase Vánoce. :)

PROSINEC

Mikuláš

Rok se s rokem sešel a čerti opět růžky vystrkují a Mikuláš s anděly se z nebe spouští, aby odměnili hodné vlídným slovem i milým, ovocným dárkem. I v tomto školním roce se příprav školního Mikuláše ujala devátá třída a bylo na co koukat. Andělé zářili pod nánosy třpytek, čerti se podlamovali pod tíhou hříšníků a řinčely řetězy a Mikuláš si na pomoc přivedl i samotného Lucifera, který lákal dušičky k úpisům a sliboval hory doly. Žádný z nás nevyvázl bez škrábnutí, oprava - bez srdíčka nebo čertovského čmárance na tváři. Někteří Mikuláši zazpívali z plna hrdla, jiní se styděli, ale hříšníci svým trestům neunikli a už už je čerti na vidle napichovali a strkali do pytlů, že si je s sebou do pekel odvedou. Celý den jsme si náramně užili, na ovoci pochutnali a za rok zvíme, kdo "sekal latinu".

Olympiáda v ČJ

V prosinci se konalo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníku. Všichni se snažili dostat ze sebe to nejlepší. Gramatická část byla náročná, ale všichni se s ní poprali, jak nejlépe dovedli. Slohová část přinesla zajímavá zpracování daného tématu, přičemž jej žáci pojali převážně jako úvahu. Do okresního kola, které se konalo začátkem února, postoupily dvě žákyně deváté třídy, a to Nina Svítilová a Adéla Sedlářová. Obě dívky naši školu prezentovali ve velmi dobrém světle a za účast jim patří poděkování.

Sportem proti šikaně

Vánoce klepou na dveře a po roce je tu opět poslední školní den kalendářního roku 2016 a s ním vánoční turnaj druhého stupně Sportem proti šikaně. Stejně jako vloni i letos jsme turnaj uspořádali ve florbalu. Čtyři družstva chlapců a čtyři družstva dívek usilovala o co nejlepší výsledek. Podpory spolužáků se sportovcům a sportovkyním dostalo nevídané. Tleskalo se, jásalo, mávalo se transparenty a skandovalo od nevidím do nevidím. Jednotlivá družstva dokonce přišla se svými vlastními pokřiky a sjednotila se i v dresech. Všichni se náramně bavili, předali si poslední vánoční dárky a po skončení turnaje se s nadšením rozutekli domů užít si naplno vánočních prázdnin.

DpS Vážany - program pro seniory

Zpestřit adventní čas seniorům z DpS Vážany se rozhodli žáci šestého ročníku pečlivě nacvičeným tanečním představením a programem jedné z žaček, která se věnuje výcviku psů. Žáci měli možnost strávit se seniory část jejich dne, přičemž si prohlédli, jak dědečkové a babičky bydlí a jakým činnostem se mohou v DpS věnovat. Zbylý čas pak vyplnili povídáním si s obyvateli DpS, vyslechli si různé životní příběhy, strasti i radosti jejich života a v neposlední řadě svou energií a živostí naplnili jejich oči radostí a na jejich tvářích vykouzlili úsměvy.

LEDEN

Lyžařský výcvik        

Již tradičně se začátek nového roku pojí s nepřetržitým sledováním předpovědi počasí, abychom vybrali ten nejvhodnější termín pro lyžařský výcvik. Tentokráte se sedmáci na "lyžák" vydali v půlce ledna. Počasí jsme tedy objednali a žáci vyrazili na Rusavu. Někteří poprvé, někteří jako profesionálové. Celý týden uběhl jako voda, na ubytování nebylo možné lát a na svahu se také nebylo komu plést pod nohy. Po týdnu už samozřejmě odjížděli domů jako profesionální lyžaři všichni účastníci kurzu. A třeba podotknout že ve zdraví a bez zlomených končetin či vybavení.

Slunce - naše nejbližší hvězda

V lednu se žáci šestého ročníku zúčastnili programu Slunce - naše nejbližší hvězda, který byl organizován na I. stupni lektory z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Prostřednictvím přichystané prezentace si žáci rozšířili teoretické znalosti o vesmírných tělesech, především o Slunci. Přednáška pak dále shrnula žákům základní fakta o Sluneční soustavě, včetně nejnovějších poznatků z kosmických sond i výkonných dalekohledů, a vysvětlila, jak funguje rotace Země, objasnila střídání ročních období a zatmění Slunce a Měsíce. Program navázal na probírané učivo přírodovědy a přírodopisu, potažmo zeměpisu.

ÚNOR

Legenda V+W

Divadélko pro školy z Hradce Králové k nám nezavítalo poprvé, a proto jsme se ubírali ke kulturnímu domu poměrně invazivním krokem i za pomoci sněhových koulí. Tentokrát si pro nás připravili zajímavý program shrnující život dvou významných osobností české literárně-divadelně-hudební scény, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, potažmo také Jaroslava Ježka. Během hodinového programu jsme procestovali různá období jejich tvorby a zazpívali si některé z jejich nejznámějších písní. Nasmáli jsme se z plných plic, všichni si přišli na své. Ať se herci dvořili zelenovlasé "Gerdě" z deváté třídy, či popravili užvaněného páťáka z první řady. Příště na viděnou.

Divadlo nejmenšího diváka

            Již druhé představení letošní divadelní sezóny nás zastihlo během sněhové kalamity. Přesto jsme se vydali odhodláni směr Zlín a do divadla dorazili plni očekávání. I toto představení mělo své kouzlo, hercům nebylo ničeho k vytknutí a zvláštní způsob vyprávění evokoval různé možnosti, jak příběh uchopit. Každý z nás si našel nějakou část, která jej zaujala. Ač byla adaptace hry ztvárněna v českých reáliích a vycházela z poměrně známých odkazů a narážek, nemusela oslovit menší diváky, přičemž starší žáci překvapili přehledem a orientací se ve starých českých filmech. Ať už představení naplnilo představy režiséra o příběhu z natáčení, vždyť původní inspirace vycházela z filmu, nebo působilo jako životopisný příběh Miloše, našlo svůj ohlas v potlesku. A co nás čeká příště? Doufejme, že další, stejně vydařená divadelní hra.