Co se událo 2. stupeň

 Září

Přespolní běh

Dne 24. 9. 2019 se žáci a žákyně šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnili závodu v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem. Chlapci z šesté a sedmé třídy závodili v kategorii mladších žáků. Chlapci obsadili 6. místo a nechali za sebou Základní školy Kvasice, Holešov a Hulín. Nesoutěžně pro radost si závodní atmosféru a samotný běh vyzkoušeli žákyně šesté třídy a žák s žákyní osmé třídy. Ranní počasí nenaznačovalo příliš podařený den, ale nakonec nám vysvitlo i sluníčko a užili jsme si společně krásný sportovní den.

                                                                                                                                                                                                   Mgr. Radana Mejzlíková

ČERVEN

Základní škola Zdounky vycestovala na zahraniční poznávací zájezd – ORLÍ HNÍZDO NĚMECKO

Ve dnech 10. – 11. 6. 2019 se žáci a pedagogové  základní školy zúčastnili zahraničního poznávacího zájezdu v Německu. První den jsme si prohlédli městečko Berchtesgaden a poté jsme horským busem vyjeli na pověstné Orlí hnízdo (Obersalzberg), kde jsme měli nádherný výhled na štíty Berchtesgadenských alp. Dále jsme se projeli lodí po Koenigsee, které je další perlou v této oblasti. Po procházce kolem přístavu, nákupu suvenýrů a občerstvení jsme vyrazili směr Česká republika.  Ubytovali jsme se v Týně nad Vltavou, snědli výbornou večeři a druhý den jsme pokračovali  do  Tábora. V Táboře následovala prohlídka města a Muzea čokolády a marcipánu. Zde si žáci vyrobili vlastní výrobek z marcipánu a ozdob. Zahraniční zájezd byl přínosem pro všechny žáky a pomohl zdokonalit jejich jazykové znalosti.

Mgr. Eva Oláhová

KVĚTEN

„Plast je past“

V květnu proběhl na naší škole projektový den s odborníkem z praxe z firmy Minerva Cup a to pro VI., VII., a VIII. třídu na environmentální téma „Plast je past“. Obsahoval interaktivní přednášku s krátkým filmem a řízenou diskuzí a zábavný kvíz o ceny. V rámci tohoto projektu byla u žáků rozvíjena také týmová spolupráce a podpora soutěžního ducha a to s respektováním výsledků jiných. Žáci si díky projektovému dnu rozšířili povědomí o potřebě ekologického vzdělávání, naučili se, co konkrétně mohou udělat pro lepší životní prostředí a také díky kvízu si prohloubili znalosti ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, chemie i matematiky a rozvíjeli také logické myšlení.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

Divadlo Zlín

Lingvistická komedie plná jedinečného slovního humoru „Pan Kaplan má třídu stále rád“, která se konala 29. května 2019 byla pro zájemce z řad žáků 5. – 9. třídy posledním divadelním představením v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín.

Jak se přistěhovalci mají co nejlépe zabydlet ve své nové domovině? Jedině výukou nového jazyka! Hledáte-li nový domov, musíte i nový jazyk objevovat. Lehce se v něm ale ztratíte, zabloudíte a klopýtáte, až svého laskavého učitele jazyků přivádíte k zoufalství. Žáci profesora Parkhilla ve večerní škole pro přistěhovalce jsou velmi zajímaví a neobyčejní lidé – přicházejí z mnoha různých zemí, jsou odchováni tolika různými kulturami. Některé žáky si pamatuje živě, jiné skoro vůbec. Ale na jednoho nezapomene určitě. Pan Kaplan – pohroma profesorů i spolužáků.

Laskavý humor příběhu byl postaven především na zápase s angličtinou nejen pana Kaplana, ale i dalších přistěhovalců do New Yorku. Krejčí Hyman Kaplan má téměř geniální schopnost přetvořit jazyková pravidla tak, aby netísnila jeho neuvěřitelnou vyřídilku.

Příběh plný úsměvných situací, půvabného vyprávění o zdolávání neuvěřitelných záludností a zákrut cizího jazyka, písniček i tance, byl pro všechny diváky příjemným zpestřením posledních náročných školních týdnů.

Mgr. Věra Valachová

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

16. května 2019 proběhlo na dětském dopravním hřišti v Kroměříži oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků. Z naší školy se zúčastnila dvě pětičlenná družstva. V mladší kategorii soutěžili žáci V. třídy a to Čečatka Michal, Dvořáková Nikola, Kočanová Karolína, Šrahulková Nela a Zajíčková Natálie a ve starší kategorii Cenigová Jana, Kochaníčková Veronika, Sádlíková Kristýna a Martina Zrnová z IX. třídy a Zapletalová Tereza z VIII. třídy. Soutěžili v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, v transportu postižených, v obvazové technice a v některých dalších disciplínách jako jsou znalosti z dopravní výchovy a prevence úrazů.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

SOUTĚŽNÍ DEN S IZS

           V areálu Amfík Bukovina Popovice u Uherského Hradiště se 22. května konal 3.ročník pohybově vědomostní soutěže v bezpečnostně branných disciplínách pro žáky 8. tříd Zlínského kraje ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Hasičským záchranným sborem ZK ČR. Žáci se dozvídali nové věci od členů armády ČR, policie, celní zprávy, hasičů a zdravotníků a na stanovištích plnili různé úkoly. Například házeli granátem do vymezeného prostoru, stříleli vzduchovkou na terč, překonávali překážkovou dráhu na čas, oblékali se do výstroje armády, skládali testy z dopravní, zdravotnické, policejní a celní oblasti, řešili situace za mimořádných událostí a prověřovali znalosti z požární ochrany, prováděli resuscitaci na figurínách, popisovali vybavení sanitky a funkce různých zdravotnických přístrojů, jezdili na kole jízdu zručnosti aj. Soutěže se celkem zúčastnilo 19 družstev z různých škol Zlínského kraje. Naši školu reprezentovali a i přes téměř vytrvalý déšť si soutěž užili Tereza Zapletalová, Kristýna Škrabalová, Michaela Horáčková, Anna Kadlčíková, Kristian Lakomý a Jiří Soukup a obsadili 5. místo.

          Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

 

Den rodiny se školou

Po chladných a deštivých květnových dnech konečně vysvitlo sluníčko a prozářilo páteční odpoledne, a tak si všichni mohli 17. května užít společné soutěžení na Dni rodiny se školou.

Žáci z osmé třídy si připravili osm zajímavých stanovišť, na kterých děti s rodiči plnily různé úkoly. Všichni si mohli vyzkoušet svoji šikovnost, postřeh, odhad i vědomosti. Do rodinného zápolení se nakonec zapojilo šedesát soutěžících družstev. Závodníci byli za svou snahu odměněni spoustou hodnotných cen. Aby se nikdo během odpoledne nenudil, byl připraven doplňující program. Úsměv ve tváři velkých i malých návštěvníků vykouzlily atrakce, při kterých se všichni báječně bavili.  Tradicí na Dni rodiny se stalo malování na obličej a pestrobarevné účesy. Místní hasiči zajistili cukrovou vatu, kterou podávali zdarma. Kdo měl chuť, mohl si dopřávat bohatého občerstvení. Všem, kteří se podíleli na organizaci Dne rodiny se školou, patří velké poděkování.

                                                                                                          Mgr. Lenka Hausmajerová

Český den proti rakovině 2019

Tradiční celonárodní sbírka, kterou již 23. rokem pořádala Liga proti rakovině Praha, proběhla ve středu 15. května. Do ulic více než 1 200 měst a vesnic po celé České republice se vydalo přes 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří nabízeli žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se stužkou v meruňkové barvě.

Do řad dobrovolníků se i v tomto roce přidali naši deváťáci. Celé dopoledne úspěšně překonávali nástrahy nevlídného a poměrně chladného počasí. Sbírku podpořili nejen žáci a zaměstnanci naší školy, ale především mnoho dalších ochotných dárců. Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo ve Zdounkách vybrat vysokou částku Kč 10 823,-.

Děkujeme všem, kteří jste se do sbírky zapojili a přispěli!

Mgr. Věra Valachová

DUBEN

Žáci 8. a 9. ročníku na vzdělávacím programu v Osvětimi

Výročí konce druhé světové války je více než aktuální. Ke druhé světové válce patří bohužel i holocaust, jehož hrůzy nám zprostředkovávají různé dokumenty, vzpomínky pamětníků či literatura. Osvětim je malé městečko ležící v jižní části Polska, přesto však hluboce zasáhlo do povědomí všech národů světa. S historií a událostmi, které se v dnes turisticky hojně vyhledávané lokalitě odehrály, se 25. dubna jeli seznámit žáci VIII. a IX. třídy ZŠ Zdounky.  Během cesty do Osvětimi nám odborný lektor PhDr. Pavel Kočí asi hodinu povídal o geografii, obyvatelstvu, tradicích, náboženství, hospodářství a dalších zajímavostech Polska. Po příjezdu do Osvětimi jsme navštívili koncentrační tábor Auschwitz. Rozdělili jsme se do dvou skupin a dostali zařízení se sluchátky, pomocí kterého jsme všichni slyšeli výklad průvodce v češtině, přestože se zrovna nenacházel v naší blízkosti. Domnívám se, že všichni si začali uvědomovat vážnost situace, jakmile jsme prošli hlavní bránou, nad kterou byl známý nápis „Arbeit macht frei“. Po prohlídce bloků pro vězně se stálou expozicí jsme se přesunuli do vyhlazovacího tábora Březinka- Birkenau, kde jsme viděli selekční rampu a vězeňské baráky. Prohlídka byla opět zpestřena výkladem, avšak tentokrát již bez sluchátek. Na závěr nám průvodce ochotně odpovídal na různé otázky, které nás během programu napadly. Pobyt v místě, kde přišlo o život více než milion lidí, v nás zanechal opravdu silnou stopu.

Mgr. Lenka Hausmajerová

 

BŘEZEN

Divadlo Zlín

Petr a Lucie. Původní slovenský muzikál o mladičké lásce v čase války. Pocta autorovi námětu, spisovateli a nositeli Nobelovy ceny Romainovi Rollandovi, který se v milostné novele inspiroval skutečnou událostí z kostela Saint-Gervais v Paříži.

Silný příběh o mladé lásce, převedený do písní v obrazech, byl pro nás třetím divadelním představením. Zájemci z řad žáků 5. – 9. třídy se ho zúčastnili dne 20. března 2019 v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín.

V rozpuku mladosti, kdy srdce touží žít naplno, se potkaly náhodou dvě duše na prahu dospělosti. V podchodu, když bombardovali Paříž. „Vešla mu do srdce dveřmi jeho očí, vešla tam celičká a dveře se za ní zavřely.“ Má láska místo ve světě plném nenávisti? Ať válka počká, chtějí být šťastní – teď a tady.

Atmosféra příběhu s uhrančivou hudbou, zpěvem a živou kapelou upoutala všechny diváky. Působivé představení nám ukázalo, jak i křehká láska dokáže být obranou proti lidské zlobě, zdroj odvahy i neutuchající naděje.

Mgr. Věra Valachová

ÚNOR

Školní kolo v recitaci

Venku sice ještě stále mrzlo, ale v naší škole bylo příjemně, útulno. Odpoledne 20. února jsme totiž strávili s našimi žáky a jejich básničkami. Pro některé z nich to bylo první vystoupení před publikem. Na uměleckou soutěž se všichni žáci pečlivě připravovali. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, první kategorii tvořili recitátoři VI. a VII. třídy. V druhé kategorii poměřili síly, nebo spíše slova, osmáci a deváťáci. Jsme moc rádi, že i v dnešní době plné shonu a moderních technologií, se děti ve svém volnu věnují četbě a recitování básní. Už teď se těšíme, jaké zážitky a dojmy nám přinese další ročník recitační soutěže.

 Mgr. Lenka Hausmajerová

Divadlo Zlín

Fantastickou cestu Klapzubovy jedenáctky, která vedla z hrbolatého hřiště na louce za chalupou přes vítězství v české fotbalové lize až do finále v Lize mistrů, mohli sledovat při druhém divadelním představení zájemci z 5. – 9. třídy. Představení se uskutečnilo 13. února 2019 v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín.

Chtěli holčičku, ale narodilo se jim jedenáct kluků a tak táta Klapzuba postavil fotbalové mužstvo. Legendární příběh humoristického románu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka o chudém chalupníkovi, který ze svých synů vytvořil nejslavnější fotbalovou jedenáctku všech dob nás pobavil řadou bláznivých dobrodružství. Divadelní zpracování nadčasové literární předlohy z roku 1922 bylo pojato s nadsázkou a humorem, prezentovalo originální vidění sportovního světa a zdůrazňovalo hlavně to, v čem Klapzubáci převyšovali všechny ostatní. Tím byla nejen píle a dokonalá fotbalová technika, ale hlavně radost ze hry, věrné kamarádství a především smysl pro fair play.

Mgr. Věra Valachová 

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 8. února 2019 u nás proběhlo školní kolo 53. Ročníku Biologické olympiády pro kategorii D (pro žáky VI. a VII. třídy ZŠ) a pro kategorii C (pro žáky VIII. a IX. třídy ZŠ). Letošní téma olympiády je Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven.

Školní kolo obsahovalo teoretickou část tvořenou testem na letošní téma, dále část s poznáváním organismů, kde byly prvoci, rostliny, živočichové a houby a praktickou část, která v obou kategoriích byla zaměřena na dýchání člověka. Soutěžící v kategorii D v této praktické části zjišťovali počet dechů v klidu a dobu, za kterou se dechová frekvence vrátí do normálního stavu po zadané fyzické námaze. Také měli za úkol poznat dýchací orgány různých skupin živočichů. Soutěžící v kategorii C v praktické části sestavovali model lidských plic a poznávali jejich fungování při vyklenování bránice a také pokusem zjišťovali svoji vitální kapacitu plic.

Celkem se školního kola BIO zúčastnilo 7 žáků a z každé kategorie postupují dva nejlepší do okresního kola, které se bude konat na naší škole v dubnu. Postupující žáci ještě vypracují praktický vstupní úkol na vybrané téma.

Mgr. Bc. Jana Smažilová

LEDEN

Olympiáda z českého jazyka

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT vyhlásil již 45. ročník Olympiády v českém jazyce.  Školního kola se na naší škole zúčastnilo celkem 14 soutěžících.

Zadání bylo rozděleno do dvou šedesátiminutových bloků. Po vyřešení první části, která se týkala jazykovědy, žáci přešli do stylistické roviny, v níž měli za úkol vypracovat libovolnou formou slohovou práci na téma „Co všechno umí světlo“. Účastníci se časově poprali se zadáním velmi dobře. Nejlepších výsledků dosáhli žáci IX. třídy, dva zástupci postoupili do okresního kola, které se konalo na Gymnáziu Kroměříž 29. 1. 2019. V okresním kole již úkoly nebývají snadné. Důležité je porozumět zadání, které mnohdy klade důraz na logické myšlení a čtenářskou gramotnost. Ani v tomto postupovém kole nechybí úkol zaměřený na stylistiku. Ve velké konkurenci škol a v počtu 37 žáků se naši žáci sice neumístili na žádném z medailových míst, ale přesto se nemusí za své výkony stydět. Děkujeme jim oběma za reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Hausmajerová

Romantismus není jen romantika

Divadelní představení Romantismus není jen romantika, které je souborem několika ukázek z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu, zhlédli žáci V. až IX. třídy v Kulturním domě ve Zdounkách.  V šedesáti minutách prostřednictvím scének a osobitého humoru zkušené herecké dvojice z Divadélka pro školy Hradec Králové byla přiblížena mladým divákům známá literární a dramatická díla, také život předních romantických autorů, jejich vliv na vývoj světové literatury a divadelní tvorby. Představení zahájila dramatizace z knihy Utrpení mladého Werthera od Johanna Wolfganga Goetha a vrcholí úryvkem ze slavné komedie Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Žáci odcházeli z představení obohaceni o nové vědomosti a rozesmátí, za což patří hercům naše poděkování.

Mgr. Lenka Hausmajerová

PROSINEC

Adventní Vídeň

ZŠ Zdounky pořádala dne 3. 12. 2018 kulturně poznávací zájezd do Vídně.

Žáci si prohlédli historické centrum Vídně, viděli Hofburg, Stephansdom, Mariahilferstrasse, Parlament a Radnici. Závěrem navštívili krásné  vánoční adventní trhy a ochutnali vánoční speciality.

Mgr. Eva Oláhová

Ukaž, co umíš

Soutěže mladých odborníků „Ukaž, co umíš“ pro žáky 7., 8., a 9. tříd základních škol regionu se ve dnech 12. a 13. prosince 2018 zúčastnilo šest žáků z 9. třídy, kteří se zajímají o technické obory a zvažují, že by se jim také v budoucnu mohli věnovat. Soutěž probíhala na Střední škole – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a také na jejím dalším pracovišti Na Lindovce. V rámci soutěže měli žáci možnost seznámit se s prostředím i vybavením školy a prohlédnout si pracoviště dílen. Soutěžící se snažili předvést své dovednosti v kategoriích „Elektronik“, „Strojař“ a „Automechanik“. Po úvodní prezentaci byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pak absolvovali soutěžní úkoly na jednotlivých stanovištích. Své znalosti museli prokázat nejen při teoretickém testu, ale také měli za úkol např. rozpoznat různé kapaliny po čichu, pojmenovat díly na autě nebo na baterce, vyřezat plastovou kostku nebo utáhnout šrouby na kole auta. Celkem soutěžilo 40 žáků a mezi nejlepší se v této silné a početné skupině probojovali i naši deváťáci. V kategorii „Strojař“ se jeden z našich žáků umístil na 4. místě, v kategorii „Automechanik“ obsadili naši soutěžící hned několik předních příček (3., 5., 8. a 11. místo). Kromě zážitků a zkušeností získali žáci za svůj úspěch také řadu velmi pěkných věcných cen. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Věra Valachová

Divadlo Zlín

Pátrání po pachatelích zločinu na prknech velkého sálu si zájemci z 5. – 9. třídy mohli 19. prosince 2018 vyzkoušet při prvním divadelním představení v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městského divadla Zlín. Talentovaní žáci základních uměleckých škol, společně s profesionálními herci, nastudovali inscenaci „Povídky z jedné a druhé kapsy“ podle Karla Čapka, jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů. Představení přivedlo na jeviště dětské detektivy s asistenty a zločince v šesti detektivních případech, které byly pojmenovány: Zločin z vášně, Zločin z povinnosti, Zločin olympijský, Zločin z lásky, Zločin ve verších a Zločin divadelní. Šikovní detektivové ve veselé a rozverné, místy až kabaretně hravé inscenaci, postupně vyřešili každý zapeklitý příběh a pobavili všechny přítomné diváky, včetně našich žáků, kteří celé divadelní představení se zájmem a napětím sledovali.

 Mgr. Věra Valachová

LISTOPAD

Přivítání adventu

Vánoční jarmark rozzářil šeď všedních dnů na zdouneckém náměstí 30. listopadu. Pestrá nabídka rukodělných výrobků potěšila zájemce, kteří si mohli pohodlně zakoupit vánoční dárky pro sebe nebo blízké. Ani o občerstvení nebyla nouze, a proto si všichni společně užívali poslech hudebního vystoupení žáků prvního i druhého stupně. Vánoční písničky krátily čekání malým i velkým, kteří se už nemohli dočkat rozsvícení stromu. Někteří návštěvníci jarmarku využili příležitost a přišli se podívat na den otevřených dveří v budově školy na druhém stupni. Přivítali je naši žáci, kteří je provedli po nazdobených třídách. Škola se také na chvilku proměnila ve výstavní prostor. V jazykové učebně byla připravena ke zhlédnutí výstavka Sladké pečení, jež doladila nadcházející příchod adventu.

Mgr. Lenka Hausmajerová

Ze Zdounek do Hondurasu

Začátkem listopadu probíhaly ve Zdounkách LIDOVÉ MISIE. V pátek 16.11. navštívili ZŠ misionáři, kteří působili v Hondurasu. Zážitky a zkušenosti ze své cesty přednesli žákům 1. a  2. stupně. Misionáři poukázali na těžký život na tomto vzdáleném místě – nedostatečné hygienické podmínky, chudobu, problematickou školní docházku, nemoci, kriminalitu….Přes všechny tyto nepříznivé podmínky si obyvatelé Hondurasu váží maličkostí a snaží se prožít plnohodnotný život. Žáci se zaujetím poslouchali poutavé vyprávění doplněné autentickými záběry.

Misionáři upozornili také na hodnotu každého z nás, neboť všichni jsme jedineční.

Michaela Skácelová

ŘÍJEN

Oslava 100. výročí vzniku republiky na Základní škole Zdounky.

Škola tuto významnou událost za účasti zástupců obce, pana starosty a paní místostarostky, uskutečnila v duchu projektového dne.

Projektový den začal slavnostním zasazením lípy u školy a zpěvem naší státní hymny.

Poté následovaly prezentace, které jsme pojali jako sled historicky významných osmičkových roků. Jednotlivé třídy prezentovaly rok 1918, 1938, 1968 a 2018.

Prezentaci roku 1918 si připravila VIII. třída a my všichni jsme se dozvěděli různé zajímavosti z tohoto období. Rok 1938 byl prezentován žáky VII. třídy poutavou scénkou, následoval rok 1968, kdy děvčata a chlapci zazářili v oděvech typických pro tuto dobu, a nakonec s rokem 2018 nás seznámili žáci VI. třídy, kteří si zazpívali své oblíbené písně.

Na I. stupni žáci tvořili vlajky ČR a připomínali si důležité okamžiky naší historie.

Třídám se vše zdařilo na výbornou, dozvěděli jsme se další zajímavosti a pikantnosti z jednotlivých období vývoje naší republiky. Projektový den u tak významné události splnil svůj záměr a všem se líbil.

Mgr. Eva Oláhová

ZÁŘÍ

Podzimní výstava ČZS Zdounky

Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí připustit, léto již skončilo a nastal podzim. Listí na stromech začalo žloutnout, velká část květin dávno odkvetla a zahrádkáři končí sklizeň na svých zahrádkách, a tak se pochlubili svými výpěstky na výstavě v Kulturním domě Zdounky. Opravdový zájem ze strany vystavovatelů ukázalo množství výpěstků, které zaplnily téměř celý sál. Žáci naší školy se této výstavy také zúčastnili a hned u vstupu do výstavních prostor je mile přivítala ochutnávka jablečného moštu. Potom si mohli  prohlédnout různé odrůdy ovoce i zeleniny. Jedním z cílů návštěvy výstavy bylo připomenout staré odrůdy, které se ještě u některých zahrádkářů stále pěstují a předávají si je mezi sebou z generace na generaci. Svou práci na výstavě představil Český svaz včelařů ze Zdounek a jeho členové trpělivě odpovídali na dotazy zvídavých dětí. Každoročním obohacením výstavy bylo představení výtvarných prací žáků z 1. stupně, 2. stupně a školní družiny.

Mgr. Lenka Hausmajerová

 


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

ČERVEN

DEN RODINY SE ŠKOLOU

Již tradiční akce, která přináší spoustu zážitků, se tentokrát konala v pátek 18. května 2018 na fotbalovém hřišti ve Zdounkách. Žáci 8. třídy si pro účastníky připravili osm soutěžních disciplín, v nichž mohli ukázat svoje znalosti, obratnost i rychlost. O získaných bodech někdy rozhodovala také troška štěstí. Pro děti byl ve spolupráci se SRP ZŠ a Sborem dobrovolných hasičů připravený také bohatý doprovodný program a občerstvení. Bubbleballs byly zárukou nevšedního sportovního klání, vyžadujícího schopnost udržet rovnováhu lépe než soupeři. Adrenalinovým lákadlem především pro starší děti a dospělé pak byl 3G trenažér, používaný při výcviku pilotů a kosmonautů. Někteří také neodolali a nechali se ozdobit originální kresbou na obličej, nebo kreativním účesem hýřícím barvami. Všichni soutěžící se ze všech sil snažili uspět a vyhrát některou z hodnotných cen, které do soutěže věnovali PILANA Saw Bodies a.s., Zborovice, SRP ZŠ Zdounky a ředitelka ZŠ Zdounky. Každý z účastníků si domů odnesl pěknou odměnu za vynaložené úsilí.

 

KVĚTEN

Praha po stopách Karla IV.

Ve středu 9. 5. 2018 zamířili žáci 8. a 9. ročníku do Prahy, aby se vydali po stopách Karla IV. Mnozí žáci byli zvědaví, co je čeká, jelikož do Prahy jeli poprvé. Již cesta vlakem byla pro mnohé velikým zážitkem, snad proto tříapůlhodinová cesta utekla velmi rychle.

Hned po příjezdu nás čekal další adrenalinový zážitek v podobě jízdy metrem. Díky tomuto dopravnímu prostředku jsme se v okamžiku přesunuli z vlakového nádraží pod areál Pražského hradu, kde naše výprava po stopách Karla IV. začala. Zkušený průvodce, pan Kočí, ihned započal velmi působivé vyprávění, díky kterému jsme byli přímo vtaženi do dávné minulosti. Vystoupali jsme po Starých zámeckých schodech k Hradu. Nechali jsme se okouzlit Zlatou uličkou, dříve zvanou Ostrostřeleckou, v níž žila stráž Rudolfa Habsburského. Později tam působili zlatníci, a proto ten dnešní název - ,,Zlatá“. Dále jsme směřovali k Daliborce, ve které byl uvězněn Dalibor z Kozojed,

o němž se traduje mnoho pověstí.  Neopomněli jsme navštívit katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha

s hroby českých panovníků, barokním náhrobkem sv. Jana Nepomuckého i největší rosetou ve střední Evropě. Z Hradu jsme sestoupali přes Malostranské náměstí, kolem Lennonovy zdi na Kampu a poté jsme směřovali na Karlův most. Někteří z nás si nezapomněli něco přát u sochy Jana Nepomuckého.

Potom jsme pokračovali k orloji na Staroměstském náměstí. Následující cesta nás zavedla k Týnskému chrámu a do části starého tržiště, která se jmenuje Ungelt. Pak nás přivítaly Prašná brána, Obecní dům a náměstí Republiky. Poslední úsek naší trasy vedl na Václavské náměstí, kde jsme se u sochy svatého Václava s Prahou rozloučili. Trasa celého putování byla velmi náročná, ušli jsme víc než 8 km. Celou cestu vlakem domů si pak všichni mezi sebou sdělovali zážitky z putování a ukazovali zakoupené upomínkové předměty.

 

BŘEZEN

Titanic ve Zdounkách

Byla to jedna z největších lodí své doby. Žáci 2. stupně nahlédli 27. března pod ruku stavitele Thomase Andrewse a prošli si loď jeho pohledem. Nahlédli do plánů Titanicu a vydali se ze své kajuty na večeři, do tělocvičny, k bazénu, do tureckých lázní nebo na kapitánský můstek. Našli by cestu ze třetí třídy na člunovou palubu a zachránili by se? Byli skutečně pasažéři uvězněni za mřížemi, nebo měli cestu volnou? Na spoustu otázek, v téměř dvouhodinovém vyprávění o stavbě, plavbě a potopení lodi a několika pasažérech, odpovídala Bc. Dana Šimková, kterou pro nás pozvala na besedu paní Zrnová, zdounecká knihovnice. Už se těšíme na další spolupráci s místní knihovnou.

Představení Divadelní učebnice

Humor a způsob komunikace s publikem jsou hlavní předností Divadélka pro školy z Hradce Králové. Dvojice herců mistrně dokázala 6. března vtáhnout do děje známých českých divadelních her žáky 2. stupně ZŠ. Představení Divadelní učebnice volně navázalo na velmi úspěšný titul Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, který se během dvou let dočkal více než pěti set repríz. Mohli jsme zhlédnout soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů, tentokráte mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost. Prvorepublikovou atmosféru jsme si připomněli úryvkem ze hry Don Juan & comp, které mělo ve svém repertoáru Osvobozené divadlo. Předválečnou dramatickou atmosféru vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky. Pro období nesvobody na české divadelní scéně v padesátých a šedesátých letech 20. století měla zásadní význam tzv. divadla malých forem, v našem výčtu proto nemůže chybět ani ukázka pražského divadla Semafor. Sedmdesátá léta zastoupil legendární muzikál brněnského divadla Husa na provázku Balada pro Banditu. Účinkující požádali o hereckou spolupráci i dívku z publika. Jana skvěle spolupracovala a nezkazila legraci. Divadelní učebnice vrcholila ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Divadelní úryvky doplnily i příslušné hudební ukázky, které celé představení příjemně zpestřily.

 

LEDEN

 

Beseda o Egyptě

Ve spolupráci se zdouneckou knihovnou byla dne 22. ledna 2018 uspořádána zajímavá beseda pro žáky VI. třídy o starověkém Egyptě. Přednášející, paní Marie Ptáčková, velmi poutavě vyprávěla o běžném životě Egypťanů, jejich bydlení, hygieně, líčení, oblékání a samozřejmě nechybělo povídání o faraonech.  V průběhu asi hodinového povídání jsme se tak dověděli o historii země, o místních zvycích a tradicích. Nejzajímavějšími byla pro nás témata o mumiích a  Tutanchamonovi. Měli jsme možnost prohlédnout si i některé suvenýry. Viděli jsme, jak vypadá opravdový papyrový svitek a hieroglyfy. V tak krátkém čase není možné ani zdaleka probrat vše, co Egypt svým návštěvníkům nabízí. A aby se nám to, co jsme se o Egyptě dověděli, lépe pamatovalo, zalistovali jsme v naučných knihách a encyklopediích. Zpět do školy jsme odcházeli s pocitem zajímavě prožitého dopoledne, plni dojmů a nových informací.

 

PROSINEC

 

Ukaž, co umíš

Ve středu 13. prosince 2017 se vybraní žáci osmé a deváté třídy zúčastnili soutěže „Ukaž, co umíš“ v oboru automechanik. Po úvodní prezenci byli žáci usazeni v učebně, kde je čekal písemný test z oblasti „Besip“. Poté v rámci soutěže postupně ve skupinách obcházeli čtyři stanoviště, při čemž na každém z nich měli za úkol prokázat své znalosti v různých disciplínách. Jejich úkolem bylo nejen správně pojmenovat patřičné části motoru či podvozku auta, ale také rozeznat po čichu rozličné pachy, např. benzín, motorový olej, ředidlo aj., dále zapojit elektrický obvod, aby rozsvítili žárovku a v neposlední řadě klíčem našroubovat v časovém limitu jedné minuty šrouby na kolo. Své dovednosti předvedli žáci s patřičnou vervou a snahou, v mnohém překvapili sami sebe, ale také našli své rezervy. Na každý pád měli žáci možnost prohlédnout si školu, pracoviště dílen i stroje a další školní vybavení. Před vyhlášením čekalo žáky občerstvení. Ze 45 žáků se naši umístili velmi dobře. Nejcennějším úlovkem je 6. místo (prvních deset oceněno), které ukořistil budoucí automechanik z deváté třídy Tomáš Sigmund (37 bodů). Do první patnáctky se probojoval Jakub Trněný (13. místo, 35 bodů) a Daniel Řezáč (15. místo, 34 bodů). Mnohdy se jednalo o velmi těsné bodové hodnocení, ve kterém byla zohledněna praktická část. Soutěž byla pro naše žáky přínosem. Doufejme, že tento – pro nás první – 20. ročník, nebude posledním a v příštím roce se opět zúčastníme.

Mgr. Pavla Manová

 

LISTOPAD

 

Vánoční jarmark a Živý betlém

Bílá peřina pokryla poslední listopadový den zdounecké náměstí a naladila adventně všechny, kteří se zde sešli před rozsvícením vánočního stromu.

O hudební program se postarali žáci 2. stupně a náměstím se nesly nejen známé vánoční písně, ale i ty méně známé. Kdo nechtěl jen přihlížet, mohl se občerstvit a zahřát svařeným vínem nebo voňavým čajem. Občerstvení zajistili jako každoročně zdounečtí hasiči.

Na vánočním jarmarku si návštěvníci mohli zakoupit originální drobné dárky pro své blízké, vánoční dekorace, perníčky nebo domácí sladkosti.

Hraný příběh o narození Ježíše si připravili žáci školní družiny, a i když herci byli celí promrzlí, jejich vystoupení zahřálo u srdce spoustu lidí. Čekání na slavnostní rozsvícení vánočního stromu zkrátilo vystoupení kouzelníka a žáků ZUŠ. V průběhu celého odpoledne probíhal v budově 2. stupně den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout učebny a výstavu hraček.

 

Listopad na druhém stupni

Listopadové větry přivály našim žákům spolu s hromadami spadaného listí také spoustu zážitků. Z počátku jsme se s Žákovským parlamentem věnovali dozvukům svátku Všech svatých a přípravě Halloweenské párty. Oslava čarodějů, rej masek, děsivé dýně, jejichž vydlabání připadlo osmákům, pavučiny, krvavé skvrny a strašidelné kostýmy, to vše nás čekalo onoho večera. Sešli jsme v hojném počtu, zatančili, zhlédli také taneční vystoupení, která rozhoupala nejedno strašidlo v bocích, slupli pár jednohubek, soutěžili s plným nasazením a v některých případech i následným ziskem modřin, vyřádili se před objektivem ve fotokoutku a uhasili žízeň koktejly mistra Jokera a pitivem z „ruského“ bufetu. Nevynechali jsme ani tombolu, která byla na večer přichystána. Všechna strašidla, všechny čarodějky a kouzelníci, zakrvácené zombie, jokeři, víly, draci, hejkalové i piráti a jeptišky a spousta dalších bytostí rejdila večerem, dokud nám síly stačily.

V listopadu také čekala žáky deváté třídy Přehlídka středních škol v Kulturním domě v Kroměříži, spojená s exkurzí do hulínských firem. Žáci měli nejprve možnost projít se celým továrním objektem, zhlédnout přístroje a stroje, se kterými dělníci pracují, získali informace o patřičných projektech, kterým se ve firmách věnují, a zakázkách, na kterých pracují, a také informace o tom, jaké studium by bylo vhodné si zvolit v případě, že se budou tímto směrem ubírat. Následovala prohlídka jednotlivých propagačních stánků středních škol v KD v Kroměříži, kde se žáci mohli setkat s vyučujícími i žáky škol, o které se zajímají, a rozšířit si povědomí o nabídce dalších škol v okolí.  Den v Kroměříži završili deváťáci odpočinkovým programem v Muzeu Kroměřížska, interaktivní výstavou V muzeu straší aneb Nebojme se trochu bát, kde se dověděli mnohé o pověstech, legendách a pohádkách spjatých s historií naší země.

Žáci osmého ročníku oživili dějiny naší země v rámci projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Jejich úkolem bylo vysadit v okolí školy sazenice žlutých krokusů, které jsou nejen pro svou barvu symbolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna, neboť právě v tomto období krokusy vykvétají. V rámci tohoto projektu jsme si přiblížili tematiku šoa, která se našich dějin velmi blízce dotýká, a také si rozšířili povědomí o nebezpečí diskriminace a předsudků v myslích nejen mladých lidí.

Mílovými kroky se blížil státní svátek s datem 17. listopad. K jeho příležitosti si připravili deváťáci pro své spolužáky z druhého stupně projektový den. Na čtyřech stanovištích, na která se deváťáci rozdělili, se žáci 6. – 8. ročníku dověděli základní informace o průběhu Sametové revoluce, o vzniku Mezinárodního dne studentstva a další zajímavosti spojené se sedmnáctým listopadem. Své znalosti si ověřili v různých aktivitách, spojovačkách, doplňovačkách, při poslechu jak české, tak studentské hymny, nebo při matematických hrátkách s dějepisnými pojmy. Druhou část projektového dne tvořilo promítání filmu s tematikou života v době zmiňovaných událostí v Kulturním domě ve Zdounkách.

Abychom linii, tak trochu historicky zaměřeného, listopadu završili, čekala nás ještě dějepisná olympiáda, kterou s přehledem zvládl Jiří Dambor z deváté třídy a který také postupuje do okresního kola. Držme mu pěsti a uvidíme, co kromě sněhové nadílky a vánočních příprav přinesou další měsíce školního roku 2017-2018.

Mgr. Pavla Manová

 

ŘÍJEN

Sběr papíru

Třídění odpadu patří dnes v mnoha domácnostech k běžnému standardu. Také ve škole se snažíme tuto oblast podporovat, proto v  termínu od 9. do 13. října 2017 probíhal na naší škole sběr starého papíru. Celkem se vybralo 9950 kg papíru, které si odvezla firma Kromexim k dalšímu zpracování. Podle průměru sebraných kilogramů na žáka se na 1. místě umístila VIII. třída (56,2 kg na žáka), na 2. místě skončila VII. třída (53 kg na žáka) a pomyslný žebříček nejlepších sběračů uzavírá III. třída (52,7 kg na žáka). Všem, kteří sběr starého papíru podpořili, děkujeme.  Se získanými finančními prostředky nakládá SRP ZŠ, peníze budou vyplaceny jednotlivým třídám.  

Bible a my

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole základní kolo soutěže BIBLE A MY. Žáci v ní ukázali své vědomosti a to, že je tato soutěž pro ně stále lákavá a zajímavá. Soutěžilo se ve dvou kategorií. Nejlépe uspěli v mladší kategorii František Vajgl, Leonard Vrška a Jaroslav Moštěk. Ve starší kategorii Tomáš Zapletal, Kristýna Šidlíková a Renáta Lajdová. Za účast a snahu si zaslouží všichni velkou pochvalu.

Den stromů

Ve středu 11. října 2017 naše škola oslavila Den stromů. Žáci IX. třídy připravili osm soutěžních disciplín s názvy: puzzle, „hod granátem“, slož slovo/ řekni slovo, poznej stromy podle listů, „šiška v kýblu“, skořápky ořechů, šiškový had a poznej plody stromů podle smyslů. Akce se konala v místním parku pro žáky I. a II. třídy. Tito žáci soutěžili ve čtyřčlenných týmech a na osmi stanovištích plnili různé úkoly. Nejlepší tým z každé třídy byl po skončení oceněn diplomem a sladkostí. Doufáme, že si všichni žáci odnesli nějaké vědomosti o stromech a také spoustu pěkných zážitků.

Výstava  zahrádkářů

Slunečný říjnový den přímo vybízel k návštěvě výstavy, kterou pořádal místní Svaz zahrádkářů v Kulturním domě ve Zdounkách. Zahrádkáři se pochlubili nejlepšími výpěstky ze svých zahrádek a sadů. Velmi se nám zalíbily staré odrůdy jablek, čilý ruch včelstva, obří dýně, různé druhy zeleniny, pýchavka obrovská a v neposlední řadě pestré barvy a tvary květů jiřin, které v letošním roce obohatily výstavu. Také výtvarné práce našich žáků pomohly výstavu zpestřit a přinést návštěvníkům dobrý pocit z příjemně stráveného dne.

 

ZÁŘÍ

Projektový den

V pátek 29.9.2017 se areál školní družiny zaplnil koly a tělocvična 1.stupně koloběžkami. Čekal nás projektový den: Bezpečně do školy.
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 1. a 2.třída - 1.kategorie, 3. a 4.třída 2.kategorie, 5. a 6.třída 3.kategorie a 7. a 8. třída 4.kategorie. Žáci deváté třídy nesoutěžili, byli na stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Pochvalu hned na začátku celé akce si zasloužily děti 1.a 2.třídy, protože cestu na hřiště Sboru dobrovolných hasičů zvládly přímo bravurně i s koloběžkami.

Na hřišti žáci předvedli nejen svou obratnost při jízdě zručnosti, ale také vědomostní znalosti dopravních značek a zdravovědy. Pětičlenná družstva se plynule přesouvala z jednotlivých stanovišť, soutěžila s plným nasazením, nechyběla odvaha překonávat překážky. Žáci druhého stupně měli v překážkách místo lana šikmou lavici a průjezd mezi čarami za průjezd po šikmé lavici. Nejvíc trestných bodů soutěžící nasbírali ze zdravovědy a z dopravních značek.

Umístění:

  1. kategorie: 1.třída 1. místo – N.Sanislová, T.Galatíková, D.Flora, S.Kuchaříková, F.Vlasák
  2. kategorie: 4.třída 1.místo -  M.Čečatka, T.Kovář, P.Jurák, L.Dokoupilová, N.Dvořáková
  3. kategorie: 6.třída 1.místo -  K.Vaňhara, J.Hofmann, M.Hrbáčková, E.Sušenová, J.Kořínek
  4. kategorie: 8.třída 1.místo -  B.Ivánková, M.Šauer, P.Graciar, M.Řezáč, J.Trněný

Závěrem bych chtěla pochválit všechny soutěžící a popřát jim hodně úspěchů i v příštím roce na dalším pokračování dopravní soutěže pořádané školou.

Mgr. Blanka Ondová

 

Okresní kolo v přespolním běhu

Žáci základní školy Zdounky se v úterý 26. září zúčastnili okresního kola v přespolním běhu konaného v Bystřici pod Hostýnem. Závodilo se v družstvech, která byla rozdělena podle kategorií. Naši žáci, v celkovém počtu 11, se zúčastnili závodu mladších žákyň (Škrabalová, Kadlčíková, Mrhálková, Šašinková), mladších žáků (Hoffmann, Surynek, Prchal, Soukup, Kopuletý, Valášek) a starších žáků (Foltýn). V silné konkurenci zúčastněných sportovních škol bohužel nepromluvili do celkového pořadí (do umístění se počítal součet 4 nejlepších běžců v družstvě). Naši žáci však i přes to bojovali až do konce a příkladně tak reprezentovali naši školu.

 

Výtvarně literární soutěž Řekni to tichem

V loňském školním roce vyhlásilo Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži výtvarnou a literární soutěž Řekni to tichem. Žáci se měli zamyslet nad světem sluchově postižených lidí a své myšlenky, nápady a představy přenést na papír. Téma bylo pro žáky velkou výzvou a s chutí se pustili do práce. Nakonec se podařilo vytvořit celou řadu výtvarných prací a zdařilých básniček. Vybrali jsme nejlepší, které jsme předali paní Kunčarové z Poradenského centra. Porotu zaujaly výtvarné práce Aničky Kadlčíkové a Martiny Šiškové, za poezii byly oceněny Eliška Jana Hájková a Tereza Vaňková. Jejich práce se staly součástí nového kalendáře, který byl pokřtěn na slavnostním galavečeru 22. září 2017 v kroměřížském Domě kultury. Neslýchaně zábavný večer nadchl svým programem a poselstvím, které umocnilo dojem z tohoto projektu. Organizátorům z Poradenského centra pro sluchově postižené v Kroměříži, zejména jeho ředitelce paní Kunčarové a panu Loučkovi, patří poděkování.

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ŘÍJEN

Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět

Že však život není vždy „sladký“ a jednoduchý, se naši žáci přesvědčili během návštěvy Muzea Kroměřížska, kde se zúčastnili interaktivní výstavy Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět, která žákům ušila nejednu překážku ze světa handicapovaných přímo na tělo. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet pomůcky, které používají lidé s různým handicapem v běžném životě. Někteří si dokonce vyzkoušeli, jaké to je pohybovat se na vozíku nebo jak se chodí se slepeckou holí. Pro žáky 2. stupně byl tento program obrovským přínosem.

Výstava Svazu zahrádkářů

Začátek nového školního roku přinesl spoustu změn, a to nemluvě pouze o počasí. Přesto jsme všichni oprášili učebnice, sešity a psací potřeby a statečně se chopili nadcházejících těžkých úkolů, které letošní rok přivál a ještě přivane. Ale abychom hned z počátku nežehrali na nesnadné úkoly a kopu starostí, zamířili jsme do kulturního domu trochu provětrat své vědomosti z pěstitelských prací, zároveň obohatit své znalosti a pokochat se tím, co vypěstovali členové zdouneckého Svazu zahrádkářů. Vystavené úspěchy místních zahrádkářů doplnila jak tvorba místní malířky, paní Stratilové, tak tvorba samotných našich žáků, která tematiku babího léta příjemně dotvořila. A abychom neodcházeli s prázdnou, podělili se s námi zahrádkáři o sladké hroznové víno z jejich zahrádek a kdekterá žačka (či paní učitelka) odcházela s květinou v ruce.

Den stromů

Jak je těžké předávat vědomosti mladším spolužákům, otestovali deváťáci v projektovém dnu Den stromů. Pro žáky první a druhé třídy si připravili různé aktivity spojené se stromy, lesy a přírodninami obecně. Na jednotlivých stanovištích prostřednictvím zajímavých úkolů a her předávali starší a zkušenější žáci našim nejmladším nejen své znalosti, ale i informace o tom, jakou roli mají stromy v přírodě i v našem každodenním životě a jak důležité je chránit zeleň kolem nás. Všichni žáci si společně strávený čas mimo školní lavice náramně užili.

Sběr starého papíru a kaštanů

Jako každý rok nastal s příchodem podzimu čas sběru nejen starého papíru, ale i kaštanů. Ačkoli již dnes málokdo zahlédne žáky s "dvoukolákem" putovat od souseda k sousedovi, natož po odpoledních prolézat spadané listí pod mohutnou korunou jírovce, přesto se většina našich žáků i s rodiči zapojila s nadšením. Po celou dobu sběru starého papíru vypomáhali s vážením a překládáním do kontejneru žáci sedmého ročníku, kteří si svou práci velmi dobře zorganizovali a stali se pro daný podzimní týden pravou rukou pana školníka jak ráno před vyučováním, tak odpoledne po škole. Za jejich ochotnou pomoc jim patří velké díky. 

LISTOPAD

Exkurze ČOV

V listopadu se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze na ČOV ve Zdounkách, kde měli příležitost seznámit se s fungováním čističky odpadních vod, prohlédnout si provoz a srdce celé čističky, tzv. velín, a rozšířit si své znalosti z oblasti ekologie a chemie, kdy navázali na učivo o jednotlivých druzích vod a zopakovali si, k čemu slouží voda pitná, užitková aj.  Nechybělo ani obšírnější povídání, které shrnulo informace o tom, odkud a kudy přichází do čističky voda ze Zdounecka. Návštěva ČOV Zdounky byla pro žáky velmi zajímavým obohacením a zpestřením běžné výuky.

Divadlo nejmenšího diváka - Past na myši

Letošní předplatné Městského divadla Zlín jsme zahájili představením Past na myši. Přesně v 13:00 hod jsme se všichni slavnostně nastrojeni nasoukali do autobusu a vyrazili směr Zlín, neboť o půl třetí začínalo letos první představení. Herci podali velmi dobrý výkon, nasmáli jsme, zděsili jsme se, báli jsme se, byli jsme překvapeni. Detektivní příběh plný zamotaných zápletek rozuzlený až těsně ke konci zamotal hlavu nejednomu divákovi. Domů jsme odjížděli plni zážitků a bolavých rukou od samého tleskání. Doufejme, že další představení na sebe nenechá dlouho čekat.

Den bez rizika

Projektový den nazvaný Den bez rizika se zaměřil na problémy dnešní doby, se kterými se žáci mohou v běžném životě setkat. Mezi zpracovávaná témata patřil alkoholismus, tabakismus, netolismus, násilí a agrese, šikana, kyberšikana apod. Jednotlivé třídy druhého stupně zpracovávaly během dopoledního vyučování přidělená témata, ke kterým v předchozích dnech vyhledávali potřebné informace. Tyto projekty jsme pak společně prezentovali. Každá třída pojala svůj projekt osobitě. Šestá třída přidala ke svému tématu 3D ukázku fungující plíce, sedmáci představili svůj projekt jako otevřenou knihu, osmá třída prostřednictvím svých mluvčí podala výmluvnou přednášku, deváťáci se dokonce odhodlali k názorné situační ukázce. Den bez rizika přinesl jak nové informace a vědomosti, tak osvěžil již známé a do budoucna snad odradil od negativních vlivů, k čemuž jeho cíl směřoval.

Zpívání u stromečku a vánoční jarmark

Přelom listopadu a prosince se nesl v duchu nadcházejících Vánoc, a tak nastal čas připomenout si adventní zvyky, uspořádat vánoční jarmark a zazpívat si u stromečku, což jsme spojili s rozsvěcením obecního vánočního stromu. Do příprav na vánoční jarmark se zapojilo mnoho žáků jak prvního, tak druhého stupně, stejně jako rodičů. V pátek odpoledne pak parkoviště na náměstí zaplnily houfy návštěvníků, kteří odlehčili pod výrobky se prohýbajícím stolům. Žáci lákali ke koupi nejen svých výtvorů, ale vybízeli také k ochutnávce vánočního likéru z kuchyně jedné z maminek. V průběhu jarmarku měli návštěvníci příležitost poslechnout si hudební, vánočně i nevánočně laděné představení žáků druhého stupně a jako každý rok byla pro příchozí otevřena budova II. stupně k prohlídce, vzpomínce i pro zahřátí. I přes mrazivé počasí se jarmark vydařil dle našich a snad i vašich představ. A abychom nezapomněli… Po roce jsou tu zase Vánoce. :)

PROSINEC

Mikuláš

Rok se s rokem sešel a čerti opět růžky vystrkují a Mikuláš s anděly se z nebe spouští, aby odměnili hodné vlídným slovem i milým, ovocným dárkem. I v tomto školním roce se příprav školního Mikuláše ujala devátá třída a bylo na co koukat. Andělé zářili pod nánosy třpytek, čerti se podlamovali pod tíhou hříšníků a řinčely řetězy a Mikuláš si na pomoc přivedl i samotného Lucifera, který lákal dušičky k úpisům a sliboval hory doly. Žádný z nás nevyvázl bez škrábnutí, oprava - bez srdíčka nebo čertovského čmárance na tváři. Někteří Mikuláši zazpívali z plna hrdla, jiní se styděli, ale hříšníci svým trestům neunikli a už už je čerti na vidle napichovali a strkali do pytlů, že si je s sebou do pekel odvedou. Celý den jsme si náramně užili, na ovoci pochutnali a za rok zvíme, kdo "sekal latinu".

Olympiáda v ČJ

V prosinci se konalo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníku. Všichni se snažili dostat ze sebe to nejlepší. Gramatická část byla náročná, ale všichni se s ní poprali, jak nejlépe dovedli. Slohová část přinesla zajímavá zpracování daného tématu, přičemž jej žáci pojali převážně jako úvahu. Do okresního kola, které se konalo začátkem února, postoupily dvě žákyně deváté třídy, a to Nina Svítilová a Adéla Sedlářová. Obě dívky naši školu prezentovali ve velmi dobrém světle a za účast jim patří poděkování.

Sportem proti šikaně

Vánoce klepou na dveře a po roce je tu opět poslední školní den kalendářního roku 2016 a s ním vánoční turnaj druhého stupně Sportem proti šikaně. Stejně jako vloni i letos jsme turnaj uspořádali ve florbalu. Čtyři družstva chlapců a čtyři družstva dívek usilovala o co nejlepší výsledek. Podpory spolužáků se sportovcům a sportovkyním dostalo nevídané. Tleskalo se, jásalo, mávalo se transparenty a skandovalo od nevidím do nevidím. Jednotlivá družstva dokonce přišla se svými vlastními pokřiky a sjednotila se i v dresech. Všichni se náramně bavili, předali si poslední vánoční dárky a po skončení turnaje se s nadšením rozutekli domů užít si naplno vánočních prázdnin.

DpS Vážany - program pro seniory

Zpestřit adventní čas seniorům z DpS Vážany se rozhodli žáci šestého ročníku pečlivě nacvičeným tanečním představením a programem jedné z žaček, která se věnuje výcviku psů. Žáci měli možnost strávit se seniory část jejich dne, přičemž si prohlédli, jak dědečkové a babičky bydlí a jakým činnostem se mohou v DpS věnovat. Zbylý čas pak vyplnili povídáním si s obyvateli DpS, vyslechli si různé životní příběhy, strasti i radosti jejich života a v neposlední řadě svou energií a živostí naplnili jejich oči radostí a na jejich tvářích vykouzlili úsměvy.

LEDEN

Lyžařský výcvik        

Již tradičně se začátek nového roku pojí s nepřetržitým sledováním předpovědi počasí, abychom vybrali ten nejvhodnější termín pro lyžařský výcvik. Tentokráte se sedmáci na "lyžák" vydali v půlce ledna. Počasí jsme tedy objednali a žáci vyrazili na Rusavu. Někteří poprvé, někteří jako profesionálové. Celý týden uběhl jako voda, na ubytování nebylo možné lát a na svahu se také nebylo komu plést pod nohy. Po týdnu už samozřejmě odjížděli domů jako profesionální lyžaři všichni účastníci kurzu. A třeba podotknout že ve zdraví a bez zlomených končetin či vybavení.

Slunce - naše nejbližší hvězda

V lednu se žáci šestého ročníku zúčastnili programu Slunce - naše nejbližší hvězda, který byl organizován na I. stupni lektory z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Prostřednictvím přichystané prezentace si žáci rozšířili teoretické znalosti o vesmírných tělesech, především o Slunci. Přednáška pak dále shrnula žákům základní fakta o Sluneční soustavě, včetně nejnovějších poznatků z kosmických sond i výkonných dalekohledů, a vysvětlila, jak funguje rotace Země, objasnila střídání ročních období a zatmění Slunce a Měsíce. Program navázal na probírané učivo přírodovědy a přírodopisu, potažmo zeměpisu.

ÚNOR

Legenda V+W

Divadélko pro školy z Hradce Králové k nám nezavítalo poprvé, a proto jsme se ubírali ke kulturnímu domu poměrně invazivním krokem i za pomoci sněhových koulí. Tentokrát si pro nás připravili zajímavý program shrnující život dvou významných osobností české literárně-divadelně-hudební scény, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, potažmo také Jaroslava Ježka. Během hodinového programu jsme procestovali různá období jejich tvorby a zazpívali si některé z jejich nejznámějších písní. Nasmáli jsme se z plných plic, všichni si přišli na své. Ať se herci dvořili zelenovlasé "Gerdě" z deváté třídy, či popravili užvaněného páťáka z první řady. Příště na viděnou.

Divadlo nejmenšího diváka

            Již druhé představení letošní divadelní sezóny nás zastihlo během sněhové kalamity. Přesto jsme se vydali odhodláni směr Zlín a do divadla dorazili plni očekávání. I toto představení mělo své kouzlo, hercům nebylo ničeho k vytknutí a zvláštní způsob vyprávění evokoval různé možnosti, jak příběh uchopit. Každý z nás si našel nějakou část, která jej zaujala. Ač byla adaptace hry ztvárněna v českých reáliích a vycházela z poměrně známých odkazů a narážek, nemusela oslovit menší diváky, přičemž starší žáci překvapili přehledem a orientací se ve starých českých filmech. Ať už představení naplnilo představy režiséra o příběhu z natáčení, vždyť původní inspirace vycházela z filmu, nebo působilo jako životopisný příběh Miloše, našlo svůj ohlas v potlesku. A co nás čeká příště? Doufejme, že další, stejně vydařená divadelní hra.