Co se událo 1. stupeň

 

2020/2021

 Březen

 

Staň se vynálezcem pro planetu Zemi

Planetu Zemi trápí v současnosti mnoho problémů, například znečištěné ovzduší, plasty, nebo málo pitné vody. S dětmi z 5. ročníku z jsme se v pracovních činnostech na toto téma zaměřili a zkusili popřemýšlet, jak by šlo "ulevit"  naší, už tak zatížené, planetě. Jejich úkolem bylo vymyslet vynález na toto téma, nakreslit ho, nebo vyrobit a poslat. A skvělých nápadů se sešlo hned několik. Všechny díla byla následně zaslána na Academii Film Olomouc, která na toto téma soutěž pořádá. A my už jen držíme dětem palce, aby kromě pěkných známek, vyhrály i nějaké ceny. 

Mgr. Monika Horáková

Voláme jaro a těšíme se na Velikonoce – II. třída

Koncem března, kdy jaro už bylo sice cítit ve vzduchu, ale teploty ne a ne vyšplhat nahoru, jsme se s žáky druhé třídy rozhodli vzít to do vlastních rukou. Pomocí říkadla Zimo, zimo táhni pryč jsme se za rytmického doprovodu kuchyňského náčiní pokusili společně s velkým odhodláním dát zimě rázně najevo, že už je čas předat své žezlo jaru. U jarních lidových písní jsme probouzeli svá těla ze zimní ztuhlosti a cítili, jak námi proudí nová jarní energie. Ne náhodou zrovna v tu chvíli vysvitlo sluníčko. Volání jara se nám povedlo, protože již odpoledne, jak druhý den na výuce děti s radostí oznamovaly, byly venku jen v mikinách.

Poslední dny před velikonočními prázdninami jsme se s žáky zaměřili na přicházející svátky. Seznámili jsme se s jednotlivými dny Pašijového týdne a s velikonočními tradicemi. Žáci dostali za úkol vymyslet velikonoční báseň nebo příběh. Jejich výtvory byly velice zdařilé, hravé a vtipné. V matematice zase vymýšleli velikonoční slovní úlohy, které se jim také velmi povedly. Naše děti jsou velmi tvořivé, takže vyrobily i krásné velikonoční dekorace.

Mgr. Vendula Kovaříková

Jak jsme s druháčky oslavili Březen - měsíc knihy

Měsíc knihy jsme s druháčky oslavili povídáním o přečtených knihách. Každý žák si připravil vyprávění o knize, kterou přečetl. Žáci naší třídy nezklamali a svůj projev si velice hezky nacvičili. Ostatní žáci se zájmem poslouchali a někteří se na základě představení přečtené knihy svého spolužáka inspirovali a rozhodli, že si tuto knihu taky přečtou.

Naši žáci jsou šikovní čtenáři a čtení je baví. Momentálně máme společně rozečtenou knihu Ivony Březinové Chobotem sem, chobotem tam. Kniha je velmi čtivá a napínavá, vždy se těšíme na další kapitolu a spolu s hlavními hrdiny prožíváme velké dobrodružství. Ke knize dostal každý žák i pracovní sešit, který je plný zajímavých úkolů navazujících na dění z knihy.

Mgr. Vendula Kovaříková

"Březen - měsíc knihy

I s žáky 5. třídy jsme si při on-line výuce připomněli měsíc knihy. V hodinách čtení a slohu nás zaujaly především sci-fi příběhy a moderní pohádky. Rozhodli jsme se tedy pro napsání vlastních pohádek a vytvoření knihy: "Zdounecké moderní pohádky."

A již následuje ukázka vlastní tvorby našeho autora.

Moderní pohádka o Července

Ladislav Zbořil

        Byla jednou jedna malá holčička, která se jmenovala Mařenka, ale všichni jí říkala Červenka.

To proto, že měla obarvené vlasy na červeno. Jednou jí mamka říká: "Červenko, dnes má babička svátek, koupila jsem jí bonbošku a víno, dones jí to."

Červenka chvíli odmlouvala, ale pak popadla batoh, naházele do něj věci, strčila sluchátka od mobilu do uší a vydala se na cestu.

Cesta jí ubíhala rychle, protože poslouchala svoji oblíbenou muziku a nasedla na autobus. Na zastávce vystoupila a najednou se tam objevil

toulavý pes,známý to žebrák a bezdomovec. Pes povídá: "Nemáš pár drobných a něco k snědku?"

Červenka odpověděla: "Nemám, ale jdu za babičkou, tak jestli chceš, můžeš jít napřed, bydlí támhle v tom 3. paneláku, v 7. patře, třeba ti něco dá......

Pes souhlasil a šel. Když došel k paneláku, zjistil, že nejde výtah a že bude muset jít až do 7. patra pěšky.

Když zazvonil, babička mu otevřela a pozvala ho dál. Když dorazila Červenka, nestačila se divit. Pes s babičkou hrál karty o peníze.

Za chvíli se mu podařilo babičku o všechno obrat, dokonce i o tu bonbošku a víno, co Červenka donesla.

Červenka už měla všeho dost a na psa zavolala policii. Ti psa zatkli za žebrání a okrádání a odvezli ho do nejbližšího útulku. Babičce vše vrátili a tak s Červenkou

oslavily svátek a všechno dobře dopadlo.

Mgr. Jitka Bušová

 

Třeťáci a „Březen měsíc knihy/čtenářů“

I v letošním školním roce, přestože stále probíhá distanční výuka, jsem si s dětmi z naší třídy připomněla „Březen – měsíc knihy/čtenářů“. Se žáčky jsme si při online výuce povídali o oblíbených knihách a zaměřili jsme se zejména na příběhy se zvířecím hrdinou. Pro děti jsem měla připravené knihy – Z deníku kocoura Modroočka, Mít svoje vlastní zvířátko, Dášeňka čili život štěněte. Poté jsem dětem vyprávěla o mé oblíbené knize – Gump – Pes, který naučil lidi žít. Na příběhu Gumpa jsme si společně vysvětlili, co znamená mít někoho rád, co je to soucit, ale také, že jsou lidé, kteří dokáží druhému stále ubližovat. Děti vyprávěly o svých domácích mazlíčcích, jak se o ně starají a co vše potřebují jejich čtyřnozí kamarádi ke spokojenému životu. V závěru projektu dostaly děti za úkol, podívat se do svých knihovniček, zda v nich nenajdou nějakou knihu, ve které bude hlavním hrdinou zvířátko. Příběh si mají přečíst a obsah knihy zapsat do čtenářského deníku.

Mgr. Martina Štefková

Únor

 

Karneval v 1. třídě

Protože se blíží konec masopustu, rozhodli jsme se uspořádat karneval. Ráno se ve třídě sešla spousta krásných masek. Nechyběla zvířátka, princezny, robot, spiderman, malíř, černokněžník a mnoho dalších postav. Ráno jsme se chvilku učili a potom přišla na sérii zábavy. Děti soutěžily, tancovaly, spořádaly všechny dobroty, které si přinesly a nechyběly ani pravý masopustní průvod. Dnešní den jsme si krásně užili. Mgr. Dana Bayerová

Leden

  První vysvědčení

Čtvrtek 28. leden byl v první třídě slavnostní den. Na děti čekalo jejich úplně první školní vysvědčení. Protože se všichni navzdory všem různým opatřením velmi snažili, dočkali se úplně zaslouženě samých krásných jedniček. Jak jsme si dnešní den užili, můžete si vybrat ve fotogalerii.

                                                                                                               Mgr. Dana Bayerová

 

Ptačí krmítka

  Letos mám prvňáčci za úkol krmit přes zimní ptáčky. Proto jsme dnes vydali ke krmení se spoustou dobrot, které máme rádi a nasypali jim je. Ve třídě jsme si potom povídali, kteří ptáčci u nás na zimu zůstali a promítali jsme si jejich obrázky na tabuli. Také jsme si pouštěli zpěv sýkory, kosa, vrabce a ledňáčka. O ptáčky se budeme starat až do konce zimy.

                                                                                              Mgr. Dana Bayerová

 

Prosinec

 

Papírové poselství

Před rokem děti, rodiče a učitelé prvního stupně připravili "Kouzelné Vánoce" babičkám a dědečkům v domovech. Bohužel Vánoce 2020 koronavirus Covid 19 - poznamenal, škodí jak může. To ale neznamená, že přestaneme žít a radovat se.  Rozhodli jsme se, že uděláme alespoň trochu hezké Vánoce seniorům v domovech. Proto jsme se připojili k "Papírovému poselství" a děti namalovaly nebo napsaly vánoční přání, dopisy určené babičkám a dědečkům. To hlavní a nejdůležitější přání pro všechny bylo zdraví a překonání odloučení od nejbližších. "Koronavirové Vánoce" si pro jednou trochu upravíme, ale rozhodně si je nenecháme zkazit. Nebojme se užít si adventní a vánoční čas.

Mgr. Blanka Ondová

Vánoční pečení, 1. třída

Aby nám to ve škole pěkně vonělo po cukroví, rozhodli se prvňáčci poprvé vyzkoušet cvičnou kuchyňku. Rozdělili se do skupinek, oblekli zástěrky a dali se do práce. Za chvilku byla všude cítit vůně vanilky, kakaa a perníkového koření. Všichni nadšeně vykrajovali, slepovali a samozřejmě ochutnávali. Cukroví bylo výborné a na talířích nezůstal ani drobeček.                                   Mgr. Dana Bayerová

Mikulášská nadílka

V pátek 4.12. přišel mezi děti na prvním stupni čert a andílek. Čert trošku postrašil zlobidla a andílek rozdal všem dětem balíčky sladkostí, které mu připravil Mikuláš. Každá třída za to andílkovi řekla básničku a hříšníci slíbili, že se polepší. Pro prvňáčky měl andílek nachystaný i speciální dárek - každý dostal svoje první pero, kterým se určitě bude psát přímo andělsky.                           

Říjen, listopad

 

Poskytování poradenských služeb i při distanční výuce

V době distanční výuky poskytují poradenské služby všechny pracovnice školního poradenského pracoviště - výchovná poradkyně, metodička prevence, kariérová poradkyně, školní psycholožka. Konzultační i poradenskou činnost realizujeme pomocí dostupných technologií, které škola využívá /videokonference, email, telefonické hovory/. Je možné také problémy nebo další různé záležitosti týkající se žáků sdělit i třídním učitelům, popř. vyučujícím jednotlivých předmětů, a vzájemně pak hledáme řešení.

                                                                                                                              Mgr. Eva Oláhová

 

Podpůrná opatření poskytujeme i distančně

Během distanční výuky se daří naplňovat i podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí komunikačních online nástrojů probíhá jak předmět speciálně pedagogické péče, tak i pedagogická intervence. V rámci předmětu speciálně pedagogické péče procvičujeme především čtení s porozuměním, práci s textem, cvičení sluchového a zrakového vnímání, diferenciace a paměti, koncentrace pozornosti, či procvičování gramatických jevů. Pedagogická intervence slouží především k procvičení či dovysvětlení probraného učiva dle potřeb konkrétních žáků.

Mgr. Vendula Kovaříková

Mgr. Věra Valachová

 

17.listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Během on-line výuky jsme si připomněli  tento svátek i s dětmi 1. stupně. Společně jsme si povídali o tom, co znamená slovo demokracie, jak je důležité mít svobodu a chránit si ji. Děti hovořily také o tom, co se jim líbí na životě v naší zemi. Dále pak četly z čítanek, plnily předem zadané úkoly, vyhledávaly informace na internetu a prezentovaly je před ostatními. 

                                                                                                                               Mgr. Jitka Bušová

Den laskavosti

Věděli jste, že na 13.listopad připadá Světový den laskavosti? Je to den, kdy bychom měli skrz své činy šířit dobro. I u nás na 1. stupni jsme se k tomuto poselství připojili. Objasnili jsme si, co se  vlastně skrývá pod slovem laskavost. Díky on-line výuce jsme si laskavost nemohli vyzkoušet  "na vlastní kůži", tedy ve škole při vyučování nebo o přestávkách. Proto měly děti již předcházející dny  za úkol, vymyslet skutky, kterými by udělaly radost  svým rodinným příslušníkům. Protože chceme zpříjemňovat čas svému okolí i mimo tento den, rozhodli jsme se, že se zapojíme do projektu: "Papírové poselství". Budeme kreslit obrázky, psát dopisy a posílat je do domovů pro seniory. 

                                                                                                                                Mgr. Jitka Bušová

 

Návrat prvňáčků do lavic

Konečně přišel den, kdy se mohli žáci prvních a druhých tříd vrátit k výuce ve škole. Prvňáčci přišli oblečení ve svých strašidelných podzimních maskách, které měli nachystané z doby distanční výuky. Každé strašidýlko se nám představilo a potom jsme všichni poprvé slavnostně otevřeli Slabikáře. Ty děti dostaly po slibu, který daly moudré sově – ochranitelce Slabikářů. Všichni byli také pasováni mečem do řádu čtenářů, dostali pamětní list a sladkou medaili. Ve výuce čtení nám bude pomáhat nová dotyková obrazovka, kterou jsme získali ze společného projektu se ZŠ a MŠ Střílky. Máme v ní nainstalovanou elektronickou verzi našeho Slabikáře, takže se kromě čtení budeme učit i počítačové gramotnosti. Na to, jak se nám učení daří, se můžete podívat ve fotogalerii.

 

                                                                                                                                 Mgr. Dana Bayerová

 

Elektronická žákovská knížka – Edookit

Od konce října jsme na naší škole zavedli elektronickou žákovskou knížku prostřednictvím informačního systému Edookit. Rodiče jsou zde informováni o hodnocení, chování a aktivitě svých dětí ve výuce. Tento informační systém nám pomáhá sdílet tyto informace s rodiči i při distanční výuce, kdy zápis do papírové žákovské knížky není možný. I v této době mají tedy rodiče přehled o práci svých dětí v jednotlivých předmětech.

Mgr. Jana Klanicová, Bc. Veronika Klvačová

 

Distanční výuka na 1. stupni

Když 14. října došlo kvůli vládním opatřením k opětovnému uzavření škol, začaly se děti na 1. stupni učit se svými učitelkami přes Skype. Bohaté zkušenosti z této výuky jsme měli již z jara.

K online výuce se až na výjimky připojují všechny děti. Výuka probíhá každý den během celého dopoledne a děti se připojují po skupinách. Učí se český jazyk, matematika. Jedenkrát týdně probíhá výuka angličtiny, přírodovědy a vlastivědy. Nezapomínáme ani na třídnické hodiny a děti s podpůrným opatřením se ve stanoveném čase setkávají se svými učitelkami při intervencích. Všechny děti i rodiče mají možnost využít individuálních konzultací s pedagogy.

Dá se říci, že všechny děti pracují svědomitě, plní si své úkoly. Ti starší si je sami ihned přeposílají ke kontrole, mladší děti za podpory svých rodičů. Část úkolů je také dětem zadávána přes email, zejména pak ty z naukových předmětů. Děti často posílají vtipná videa, jak cvičí, krásné fotky svých výrobků – podzimní dekorace, obrázky z listí  a přírodnin, vyřezávané dýně.

Naše škola spolupracuje s dobrovolníky z MAS Hříběcí hory, kteří dětem nabídli možnost doučování.

I když je tato doba pro všechny velmi náročná, dá se říci, že ji většina z nás zvládá bez větších obtíží. Poděkování patří vstřícným a tolerantním rodičům, všem dětem, které se svědomitě učí a připravují na výuku, ale zejména paním učitelkám, které i přes občasné technické problémy vše zvládají s úsměvem na tváři.

 

Mgr. Martina Štefková

 Mgr. Blanka Ondová

 

Podzimní strašení ve Zdounkách

Stejně tak jako ostatní děti i zdounečtí prvňáčci v říjnu usedli místo do školních lavic k počítačům a telefonům. Schází se pravidelně v malých skupinkách u obrazovek a společně s paní učitelkou se snaží krotit první písmenka a číslice. Všechno, co se naučí, ještě opakují s paní vychovatelkou, která se jim na dálku také věnuje. Ale abychom se jenom tak neučili a zažili trošku legrace, rozhodli jsme se, že si užijeme strašidelný týden. Místo vzorných žáků usedali k monitorům čarodějové, kouzelnice, zombíci, duchové, spidermani, pavoučice, dračice, upíři a spousta dalších masek. A na druhé straně neseděla paní učitelka a paní vychovatelka, ale ježibaba a šípková víla. Všechna strašidla zvládla kromě strašení také číst a psát první slabiky a slova, sčítat a odčítat do pěti a plnit další záludné úkoly od ježibaby. Opakování se šípkovou vílou bylo tento týden také jiné. Děti ve strašidelném domě hledaly geometrické tvary, z pavoučí sítě musely skládat slova a v začarovaném lese najít ztracené slabiky. I čtení na pokračování bylo tentokrát strašidelné. Za to všechno patří veliký dík našim šikovným dětem a hlavně jejich rodičům, bez kterých by distanční výuka u takto malých školáků nebyla vůbec možná. Přejeme všem krásné a barevné podzimní dny.

                                                                                                                                                                                Mgr. Dana Bayerová

                                                                                                                                                                                Michaela Skácelová

 

Září

Vítání prvňáčků ve Zdounkách

I ve zdounecké základní škole začal nový školní rok slavnostně. Hned ráno z obecního rozhlasu zněly oblíbené pohádkové písničky, které dětem zpříjemnily cestu do školy. Ty ale brzy vystřídalo bubnování dešťových kapek o střechu stanu, pod kterým se konalo slavnostní shromáždění malých školáků, jejich rodičů a všech, kteří je doprovodili. K dětem promluvili zástupci obecního úřadu a paní ředitelka. Paní vychovatelka jim ukázala družinu a s paní učitelkou si prohlédly svoji novou třídu. Každý se posadil do lavice a představil se svým spolužákům. Ze školy si děti odnášely aktovku plnou pracovních sešitů a drobných dárečků, ale také nový pocit z toho, že už jsou z nich opravdoví školáci. Snad nám všem a hlavně našim 26 novým prvňáčkům pršelo štěstí. Mgr. Dana Bayerová

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019/2020

Červen

Blíží se nám konec školního roku a pro páry to znamená loučení s prvním stupněm. Vaše pocity a zážitky z prvních školních let si můžete přečíst zde . D. Bayerová

 

Květen

Naši prvňáčci měli z koronavirových prázdnin snad nejmenší radost. Pro ně je ještě škola lákavým místem, nemožnost ji navštěvovat nesli mnozí velmi nelibě. Naše třída je však plná šikovných žáků, co se ničeho nezaleknou. Poctivě se všichni vzdělávali i na dálku. Většina z nich se pravidelně setkávala na výuce pomocí Skypu. Děti dostávaly každý týden nějakou „výzvu“. Splnění dokazovaly prostřednictvím zasílaných fotografií. Hledaly například písmenka ukrytá v přírodě, tvořily šifry z přírodnin, které pak ostatní děti na Skypu luštily. Vytvářely velikonoční dekorace, čarodějnice nebo poletuchy. Asi největší úspěch měla výzva kuchařská. Děti se jí zhostily s velkým nasazením. Výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Velké poděkování patří rodičům, kteří své děti ve všem velmi podporovali.

                                                                                     Mgr. Vendula Kovaříková

Tak jako všechny ostatní třídy se i my , páťáci, scházíme u pravidelné výuky na dálku. Vyžíváme k tomu Skype. Naše vyučování probíhá každý den od půl deváté. Probíráme spolu to nejdůležitější z matematiky a českého jazyka. Na to, jak taková výuka vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii.

                                                                                          Dana Bayerová

Duben

Zápis do první třídy

I v „koronavirové“ době probíhají zápisy do prvních tříd. Na naší škole jsme se rozhodli pro pokus uskutečnit zápis on-line. Jak to u pokusů bývá, ani ten náš se neobešel bez technických problémů. Občas zlobil zvuk, občas obraz. Ale to nic nemění na tom, že jsme měli radost ze setkání s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Děti byly moc šikovné, poznávaly číslice, písmena, geometrické tvary, zvířecí rodinky a s paní vychovatelkou si povídaly o pohádkách. Bylo to pro všechny takové zkušební virtuální setkání a všichni jistě doufáme, že se v září ve zdraví sejdeme ve školní třídě.

                                                                                       Dana Bayerová a Michaela Skácelová

 

BŘEZEN

Zdravé zuby – projekt

Jako každý rok patřil i letos začátek měsíce března na 1. stupni naší školy projektu Zdravé zuby. Cílem tohoto projektu je zlepšení zubního zdraví a prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku.

Děti v hodinách zhlédly krátkou pohádku „Bacil Emil – Jak potkal zubní kaz“. V českém jazyce se učily básničky o zoubcích, v hudební výchově zpívaly písničky o zubním kazu. V hodinách prvouky a přírodovědy byly pro děti připraveny pracovní listy s omalovánkami, kvízy, rébusy, soutěže a hry. V rámci výtvarné výchovy děti malovaly obrázky se zubní tématikou, zdravé a nemocné zoubky, usměvavé pusinky.

Projekt Zdravé zuby byl v jednotlivých třídách zakončen besedou se zubním preventistou panem Forejtem, kterého většina dětí zná z pravidelných návštěv v mateřské škole. Pan Forejt měl pro děti připravené názorné ukázky péče o chrup, děti si pod jeho odborným dohledem zkusily vyčistit své zoubky. Jeho zajímavé a poutavé vyprávění zaujalo nejen děti, ale také přítomné paní učitelky.

Projekt se nám velmi vydařil a už se jen zbývá rozloučit úryvkem z básničky: „Kdo chce zuby čisté mít, musí si je vyčistit!“

Za 1. stupeň Mgr. Martina Štefková

Únor

Naše škola byla oslovena Českým rozhlasem Zlín, aby nahrála pět lidových moravských písní. Tohoto úkolu se chopili žáci páté a druhé třídy a společně nacvičili pět lidových písní a pět lidových říkadel. Nahrávání proběhlo 25. 2. 2020. Vše bude odvysíláno v týdnu od 9. - 13. 3. 2020 v 6.50 hodin na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

                                                                                                Mgr. Dana Bayerová

MASOPUSTNÍ  PRŮVOD

Měsíc únor je spojen s obdobím masopustu. Je to jeden z mála lidových zvyků, který se dodnes zachoval.

My jsme se rozhodli, že letos uspořádáme průvod masek. Celý měsíc únor byl věnován této tradici. Starší děti z páté třídy shromažďovaly informace, které se týkaly původu masopustu, menší děti se učily básničky, písničky a tanečky. Všichni si ve výtvarné výchově a pracovních činnostech zhotovili masky. A konečně nadešel 20.únor, na který se všichni už moc těšili. V průvodu nechyběla maska medvěda, kobyly, kominíka, smrtky a řemeslníků. Za doprovodu rytmických nástrojů se masopustní průvod vydal na svou první obchůzku, se zastávkami v mateřské školce, obecním úřadě, budově druhého stupně, v místním obchodě COOP a poslední zastávkou byla školní jídelna. Krátký program sestavený z písniček, básniček a tanečků sklidil u přihlížejících velký potlesk a úsměv.

Všichni jsme měli radost, že se naše premiéra " Masopustu" vydařila.

Za první stupeň Mgr. Ondová Blanka                             

 

PŘEHAZOVANÁ

Jako každoročně na naší škole,( 1.stupeň), je měsíc leden a únor věnován sportovním aktivitám a soutěžím.

Letos jsme se rozhodli uspořádat turnaj v přehazované. V lednu nejdříve proběhla třídní kola, byli vybraní nejlepší hráči, kteří ve školním kole svou třídu reprezentovali.27.01. se proti sobě postavily týmy ze IV. a V. třídy. Fyzicky i psychicky odolnější tým z V.třídy vyhrál oba zápasy. 13.02. sehrály zápas tým ze III. třídy a IV. třídy.  Bylo to opravdu nervy drásající utkání. Protože obě utkání skončila remízou, o výhře rozhodl třetí zápas, ve kterém vyhrál tým ze III. třídy o dva body .

Všem zúčastněným poděkování za bojovnost,odhodlání a týmového ducha.

1. místo - V. třída J. Kubíček, M. Trněný, V. Mrhálek, S. Gašicová, S. Žurmanová, R. Nakládalová

2. místo - III. třída A.Štefek, A. Chaloupka, A. Nezdařil, F. Vlasák, N. Sanislová, J. Zedníčková

3. místo - IV. třída R. Herodek, A. Doležal, K. Ludlová, T. Večerková, S. Navrátilová, E. Zubálová

Mgr. Blanka Ondová

 

„Stařenka muzika vypráví“

Toto je název hudebního programu, se kterým naši školu na konci ledna navštívil Mgr. Petr Drkula Ph.D. Kromě toho, že se zajímá o historii hudebních nástrojů, tak je také vyrábí a ukazuje, jak se na ně dříve hrálo.

Děti měly možnost prohlédnout si KOBZU-dřevěný strunný nástroj s řadou melodických a doprovodných kovových strun, GRUMLE-ocelový,ručně tvarovaný nástroj, KONCOVKU-dřevěný dechový nástroj, DVOJAČKU-dechový nástroj různého ladění, MOLDANKY-dechový nástroj nebo třeba FUJARKU.

Po odborném výkladu a praktických ukázkách panem Drkulou, dětem byly nástroje také zapůjčeny a mohly si hru na ně vyzkoušet.

Na závěr si všichni s velkou chutí zazpívali některé z lidových písniček.

Mgr. Jitka Bušová  

 

  2019/2020

PROSINEC

ŽIVÝ BETLÉM

Nad naší obcí Zdounky stojí zámek, který nám umožnil 27. prosince přivítat poutníky k prožití vánočního příběhu. Všichni jsme se rázem ocitli v Betlémě, kde nás srdečně přivítala naše paní ředitelka. Po dlouhém putování Josef s Marií našli útočiště ve stáji, kde se narodil Ježíšek. Na obloze zazářila hvězda a za zpěvu Gloria přitančili nejmenší andílci. Pastýři, kteří se od nich tuto novinu dozvěděli, sem od svého stáda připutovali. Poklonit se a obdarovat přichází i všichni ostatní. Za zvuku trub přijíždí na koních králové Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří děťátku přivážejí cenné dary. Celý biblický příběh je prokládán  vánočními koledami zpěváčků a muzikantů pod vedením otce Martina. Jeho závěrečné slovo se dotklo každého srdce. A to bylo cílem – udělat druhým radost a ujistit je, že na světě není nikdo sám.

Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem na tomto krásném projektu spolupracovali. Zvláště rodině Vrškové za jejich vlídné přijetí a pohostinnost.

Mile nás potěšila velká účast diváků.

                                                                                                       Michaela Skácelová

 

Náš vánoční den – 2. třída

Na pátek 20. prosince jsme se všichni moc a moc těšili. Již týden před tímto dnem se nám ve vánočně ozdobené třídě začaly objevovat první dárečky pro kamarády. Paní učitelka pro nás měla připravené pokračování naší oblíbené knihy o velrybě Gerdě – Příběh moře a odvahy, ze které jsme si každý den četli, aby nám čekání na tento významný den rychleji ubíhalo.

V pátek ráno jsme si vyluštili vánoční osmisměrku a vyrobili si voňavý svícen z jablíčka a bonbonů na štědrovečerní stůl. Při vyrábění jsme si povídali o zvycích a tradicích. Také jsme během celého dne s chutí pojídali vánoční cukroví, které nám připravily šikovné maminky. A po velké přestávce to začalo! U stromečku jsme přednesli básničku O ztracené hvězdě betlémské a začali rozbalovat dárečky. To bylo radosti! Rozzářená očka a úsměv na tváři byl důkazem toho, že všichni dostali doopravdy krásné dárky od svých kamarádů.

Na závěr našeho vánočního dne jsme zhlédli film Ledová královna a poté už hurá domů, prožít s nejbližšími ty nejkrásnější svátky v roce, Vánoce!

 Mgr. Martina Štefková

Vánoční besídka v V. třídě

Vánoce v páté třídě

Po příchodu do školy jsme začali kreslit vánoční obrázky na tabuli a vybalovat cukroví a občerstvení, které nám nachystaly maminky. Potom jsme šli ven zapálit fontánky. Po návratu do třídy jsme vzali plech, nalili do něj vodu a pouštěli jsme lodičky. Všechny lodičky se nakonec spojily a svítily pohromadě. Požární hlídku u lodiček dělali Jenda, Mates, Štěpán a Eliška. Potom naše besídka pokračovala, každý z nás si připravil vystoupení. Viděli jsme kreslení na tabuli, hádanky, básničky a kouzlení. Všichni jsme se zapojili do vystoupení kluků, kteří tančili Gangamstyle. Celou besídku uváděla Renča s Maruškou. Po velké přestávce jsme si rozdávali dárky. Na závěr jsme si pustili film Jak dostat tatínka do polepšovny. Moc se nám dnešek líbil.

Sára Gašicová a Natka Voznicová

 

Vánoce

Roman Vymazal, Jan Vajgl

 Už tu máme po roce

Pohodové Vánoce,

I ptáček je naladěn,

Protože je Štědrý den.

 

Ježíšek už přichází

a stromeček rozzáří.

Utíkáme k babičce

Co bude mít v nadílce.

 

Vánoční pohoda

Natálie Voznicová, Sára Gašicová

 Vánoce jsou bílé,

mám ráda ty chvíle.

Když jsme všichni spolu,

u jednoho stolu.

Máme se všichni rádi

a všichni jsme kamarádi.

Na stole necháváme

talíř pro neznámé.

Po večeři pouštíme lodičky,

nádobí strčíme do myčky.

Potom krájíme jablíčka

a vznikne z toho hvězdička.

Rozbalíme dárky

a jdeme koukat na pohádky.

Všem přejeme krásné Vánoce

a uvidíme se zase v novém roce.

 

 

 Mikulášská nadílka


Se začátkem adventu dorazil do naší školy i Mikuláš se svými pomocníky. Pro nadílku jsme si všichni zašli do Kulturního domu a den jsme zahájili promítáním krásného, nového filmu Aladin. Bavil všechny, ale ke konci už bylo mezi diváky cítit napětí. Přijde, nepřijde, kterými dveřmi, bude mít v družině víc andělů nebo čertů? Budou na nás hodní a shovívaví nebo ví o všech prohřešcích a dnes nám je sečte?
A přišel! Čertů měl víc než andělů, věděl na nás všechno a nic nevynechal, ale za písničku nebo básničku nám odpustil. Čerti se čertili, andílci nadělovali a dopoledne uteklo jako voda.
Za zdárný průběh celé akce děkujeme Spolku rodičů a přátel školy, Sboru dobrovolných hasičů a pracovníkům Kulturního domu.

                                                                                                                                                                    Mgr. Jana Klanicová

 

Spolupráce s knihovnou – 2. třída

V letošním školním roce pravidelně se svými žáčky druháčky navštěvuji v rámci třídnických hodin místní knihovnu. Plynule jsme tak navázali na konec první třídy, kdy byly děti v květnu pasovány v knihovně na čtenáře.

Paní knihovnice pro nás má vždy připravenou zábavnou hodinu na daná témata. Při první návštěvě se děti dozvěděly, jak jsou v knihovně rozděleny knihy, jak si je mohou správně půjčovat, kde se knihy nakupují a zejména, jak se všichni ke knihám máme správně chovat. Druhá návštěva patřila klasickým pohádkám. Čekala na nás Pokladnice pohádek, děti poznávaly jednotlivé pohádky, pohádkové postavy, řešily pohádkové kvízy, rébusy a také měly ve dvojicích vyluštit pohádkovou křížovku.  V rámci třetí návštěvy se děti seznámily s knihou o Maxipsu Fíkovi a také s Káťou a Škubánkem. Milá a hodná paní knihovnice Zrnová má pokaždé pro děti připravenou sladkou odměnu za jejich píli, vědomosti a šikovnost. V závěru každé návštěvy si děti mohou v dětském oddělení vypůjčit knihy, které se jim líbí, a které si chtějí přečíst. Ve škole si s dětmi o vypůjčených knihách povídáme, všichni mají možnost je svým kamarádům ukázat, doporučit jejich přečtení. Knihy, které děti přečtou, si poté zapisují do čtenářského deníku.

V naší třídě je velká spousta výborných čtenářů, kteří mají velmi pozitivní vztah ke knihám. Všechny děti se vždy na konec měsíce těší, protože ví, že nás čeká opět další návštěva knihovny. Velké poděkování patří paní knihovnici Zrnové a paní Horákové, které se nám vždy pečlivě věnují.

Mgr. Martina Štefková

 

Kouzelné Vánoce

Nejkrásnější čas v roce jsou kouzelné Vánoce. V úterý 10.12. jsme navštívili domovy pro seniory ve Vážanech a Strom života v Kroměříži. Přivezli jsme spoustu dárků od dětí z I. stupně, jejich rodičů a učitelů ze Zdounek. Děti z páté třídy svým pěveckým vystoupením potěšily babičky a dědečky. Někteří z nich se k dětem přidali nejen zpěvem, ale i doprovodem na hudební nástroje.

Chvíle, které jsme v domovech prožili byly „ kouzelné“ . Najednou jsme uviděli rozesmáté obličeje a radost v očích všech přítomných. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se do projektu Kouzelné Vánoce zapojili. Děkujeme také panu starostovi Zdounek za pomoc s dopravou dárků a dětí.

                                                                              Za kolektiv I. stupně Mgr. Blanka Ondová

 

LISTOPAD

 

Vánoční jarmark

29.11.2019 se uskutečnil již tradiční vánoční jarmark.

Kolem náměstí bylo rozmístěno několik stánků, kde bylo možné  zakoupit si  občerstvení, či svařák na zahřátí.

Samozřejmě nechyběly ani stánky s výrobky  ZŠ a MŠ.

K pohodové vánoční atmosféře přispělo i vystoupení žáků naší školy.

Završením celé této akce bylo rozsvícení vánočního stromu, které započalo letošní advent. 

Mgr. Jitka Bušová

 

Sametová revoluce ve 4.třídě

30. výročí  "SAMETOVÉ revoluce" jsme si připomněli také s žáky 1.stupně naší školy.

Děti ze 4.třídy přinesly předměty, které byly vyrobeny a používány před rokem 1989.

Např. různé hračky, hlavolamy, knihy, nádobí, sešity svých rodičů, tranzistoráky nebo pověstnou síťovku.

Z těchto věcí jsme nainstalovali i malou výstavku pro ostatní třídy z 1.stupně.

Děti měly možnost začíst se do knih, pohrát si s hračkami, hlavolamy, vyzkoušet oblečení

a naladit retro tranzistoráky.

Ze všech předmětů byly děti velmi nadšené a  pohráli si s nimi lépe než se svými mobily a tablety.

Za zapůjčení děkuji všem rodinným příslušníkům.

Mgr. Jitka Bušová

 

Strašidelný podzim

Pátek 1. listopadu patřil na 1. stupni ZŠ ve Zdounkách projektu s názvem Strašidelný podzim. Děti přicházely do krásně vyzdobené školy, kterou tento den obsadil zlý skřítek Mechechulák. Všichni byli ve strašidelných kostýmech a připraveni splnit úkoly a skřítka tím z naší školy vyhnat. Děti ve smíšených družstvech plnili na jednotlivých stanovištích úkoly, za které dostávaly razítka. Prolézaly strašidelným tunelem, ve střevech – špagetách hledaly pavouky, házely míčky na ducha, strefovaly se do dýní, ve strašidelných pytlících po hmatu hledaly dané předměty a nechyběl slalom na koštěti mezi dýněmi. Děti také malovaly strašidelné obličeje na balónky a strašidelné obrázky. Poté následovala přehlídka a představení jednotlivých masek. A že se bylo na co dívat! Do naší školy totiž zavítala velká spousta skřítků, upírů, kostlivců, čarodějnic, víl a bludiček. Na závěr byly vyhodnoceny ty nejoriginálnější a nejhezčí masky. Celý den byl ukončen v jednotlivých třídách, kde měly paní učitelky pro děti připravené strašidelné příběhy, pracovní listy s úkoly a tematické písničky.

Projektový den se nám doopravdy vydařil, všichni jsme si ho užili s nadšením a úsměvem na tváři. A nyní se už můžeme s radostí těšit na nejkrásnější období v roce, na Vánoce!

Velké poděkování patří všem paním učitelkám, které tento den pro děti připravily. Také všem rodičům, kteří s dětmi doma nachystali krásné masky. Všem maminkám, které pro děti připravily pohoštění, nakoupily sladkosti a výzdobu do tříd.

Mgr. Martina Štefková

 

ŘÍJEN

 

Barevný podzim - 3.třída

Podzim pro nás znamená návrat do školy a učení. Zároveň se však jedná o období, které je nádherné, celá příroda se začíná vybarvovat těmi nejdivočejšími barvami a nastává čas pro různé podzimní zábavy.

Děti ze třetí třídy se s nadšením zapojily do říjnového projektu " Chutě a barvy podzimu".
Procházka přírodou pro ně byla inspirací ve výtvarné výchově, přinesené zbarvené listí, různé přírodniny přímo vybízely k vyrábění podzimníčků v pracovních činnostech. A protože k podzimu patří i vyřezávání dýní, mimochodem činnost u dětí velmi oblíbená, vstup do třetí třídy střeží dýňová strašidla.

Podzim je také časem příprav na zimu. O tom ,jak se na zimu připravuje lesní zvěř, nám přišel povykládat myslivec - pan Musil ze Cvrčovic. Myslivost je jeho velkým koníčkem, dětem přinesl na ukázku srnčí parůžky, obrázky ptactva , zvěře a vegetace, které se v okolí Zdounecka vyskytují. Děti se dozvěděly, že na území Zdounek jsou dvě chráněná území, přírodní památky Drážov a Kamenec, u obce Cvrčovice přírodní památka Včelín s teplomilnou vegetací.

Po celou dobu vyprávění děti se zaujetím poslouchaly. Na úplný závěr pan Musil přidal příhodu o nočním lovu na divočáka.

Takový byl náš barevný podzim.

Mgr. Blanka Ondová

Štrůdlování v V. třídě

V měsíci říjnu měli žáci prvního stupně za úkol zkoumat chutě a barvy podzimu. Pozadu nezůstali ani páťáci. Podzimními výkresy si vyzdobili třídu a chodby školy, vydlabali dýně, před školou vysadili vřesy a jarní cibuloviny a nakonec se rozhodli vlastnoručně upéct jablkové štrůdly. Oloupat jablka byl sice pro některé nadlidský výkon, stejně jako z hromady mouky vytvořit těsto. Ale dřina a špinavé ruce stály za to. Výsledek našeho štrůdlování si můžete prohlédnout ve fotogalerii.                                                                                            Mgr. Dana Bayerová

 

Chutě a barvy podzimu – 2. třída

Měsíc říjen patřil v naší třídě projektu Chutě a barvy podzimu. Krásné a teplé pozdní babí léto nás inspirovalo k tomu, abychom tímto projektem oslavili krásu tohoto ročního období. Povídali jsme si o ovoci a zelenině, kterou jsme zároveň ochutnávali a také modelovali. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme pracovali s přírodním materiálem. Otiskovali listy, vyráběli panáčky z dýní, dýně dlabali, tvořili závěsné mobily z šípků. V naší třídě nechyběla výstavka podzimních plodů, kaštanů, žaludů, šišek, větviček. V českém jazyce jsme recitovali básně o podzimu, v hudební výchově jsme se naučili zpívat píseň Pod naším okýnkem. Závěr projektu patřil papírovým drakům, dni s názvem Vyletěl si pyšný drak. Dráčky jsme s dětmi vyráběli, cvičili jsme s nimi. Ty nejkrásnější chvíle jsme však zažili při pouštění draků na poli u kapličky.

Po celoměsíční práci máme nádherně vyzdobenou třídu a školu a také hezké vzpomínky na tematicky zaměřené netradiční vyučování.

Mgr. Martina Štefková

ZÁŘÍ

 

Zahájení nového školního roku na 1. stupni ZŠ

Po slunečném a teplém létě jsme opět v krásně vyzdobené škole slavnostně přivítali všechny naše žáčky. Návrat do školy jsme zahájili projektem Prázdninové putování, kde jsme společně s dětmi zavzpomínali na prázdniny. Ve výtvarné výchově jsme naše vzpomínky malovali, starší děti v rámci slohu vzpomínky sepsali. Nechyběla ani výstavka Prázdninových deníků, upomínkových předmětů z cest, pohlednic a fotografií.

Protože naše škola u dětí rozvíjí čtenářskou gramotnost a pozitivní vztah ke knihám, čekala na děti ve čtenářském koutku také spousta nových knih. I v letošním roce budeme spolupracovat s místní knihovnou, s dětmi budeme knihovnu pravidelně každý měsíc navštěvovat. Měsíc září jsme také v naší škole zaměřili na dopravní výchovu a bezpečnost. V rámci vycházek děti poznávaly dopravní značky a prostředky, učily se orientovat v dopravních situacích.

I letos chystáme pro všechny naše žáky řadu školních akcí a projektů. V nejbližší době nás čeká projekt Chutě a barvy podzimu, projekt k 30. výročí sametové revoluce, Vánoční jarmark.

Nový rok bývá vždy plný očekávání, radostí i starostí. Přejeme našim žákům, aby se jim ve škole líbilo a chodili do ní spokojeni a velmi rádi. Učitelům samé hodné žáky, tolerantní a chápající rodiče a široké veřejnosti krásné a příjemné chvíle strávené na školních akcích.

 Za 1. stupeň Mgr. Martina Štefková

DVD (Den věřících dětí) 16. 9. 2019

 

Stejně jako v předchozích letech i v tomto školním roce zahájily děti výuku náboženství velkým společným setkáním v Kroměříži. Jako první jsme prožili mši svatou v kostele Panny Marie. Měli jsme za úkol připravit a přednést při ní přímluvy, které se dětem opravdu krásně podařily. Hned jak jsme se rozdělili do skupinek a označili barevnou páskou, vydali jsme se do Sokolského domu na divadelní představení žáků CZŠ „Z deníku Modroočka“. Vystoupení se nám náramně líbilo a malé herce jsme ocenili potleskem a kočičími jazýčky. Pak byla řada na nás, abychom předvedli svou zručnost, znalost a dovednost. Na farní a Podzámecké zahradě pro nás byly připraveny úkoly. Nechyběl ani společný oběd, kdy jsme si pochutnali na výborném řízku. Sluníčko svítilo a my jsme se zapojili do dalšího kulturního vystoupení. Nejstarší děti navštívily různá pracoviště Charity. I pro ně bylo připraveno divadelní představení „František blázen“. Společné zakončení celého DVD bylo na Velkém náměstí, kde jsme všichni dostali požehnání a písní „Na cestu s námi“ jsme se rozloučili. Cestou na autobus jsme stihli ještě zmrzlinu a houpačky. Prožili jsme opravdu překrásný a požehnaný den.  

                                                                                                Michaela Skácelová

 

 ________________________________________________________________________________________

 

ČERVEN

Vybarvený běh v Kroměříži

Barvy, barvy... Rozhodli jsme se zúčastnit této skvělé akce již v pořadí čtvrté. Cílem je pořádně se vybarvit a úkolem nás běžců bylo v průběhu absolvování trati o délce 4,5 km nanést na sebe i kolemběžící  co nejvíce barev. Nezávodilo se, neměřil se čas. Vítězové jsme byli všichni, protože jsme se skvěle bavili. Vybarveného běhu se zúčastnilo 2000 běžců všech generací.

Ráda bych poděkovala rodičům - N. Rampasové, Z. Černé, V. Dostálkové, L. Vrbecké, A. Sanislové, J. Pištěckému a kolegyním J. Bušové a D. Bayerové, kteří během celé akce na děti dohlédli a v běhu je podpořili. Velké poděkování patří M. Štefkové, která vše odfotila (fotogalerie).

A kteří malí běžci zvládli 4, 5 km trať? J. Zedníčková, N. Sanislová, J. Rampas, A. Štefek,, T. Polišenský, , S. Kuchaříková, A. Pištěcká, K. Vrbecká, N. Šušlíková, F. Rosický, A. Flašarová, T. Vítovec, sourozenci Nezdařilovi, Vlasákovi, Svobodovi, Chaloupkovi, sestry Mikulenkovy a Kočanovy.

Vybarvený běh se všem moc líbil a příští 5. ročník určitě nebudeme chybět!

Mgr. Blanka Ondová

Odkaz na obrazek

Hurá do pravěku

Dne 27.5. odjela II. a III. třída za poznáním a dobrodružstvím směr Rusava-Ráztoka. 

Z dětí se po příjezdu a vybalení věcí stali pračlovíčci, kteří si po rozdělení do tlup začali stavět svá obydlí v lese. Dokázali svou manuální zručnost a  spolupráci na společném díle. Naučili se přenášet  oheň, vyrobit si nástroje k lovu zvěře, ale i ozdoby a přívěšky. 

A protože jeskyni už měli postavenou, bylo by pěkné ji trochu vyzdobit, aby se  v ní cítili jako doma. Velké plochy balícího papíru, za pomoci suchých pastelů a  černého uhlu zaplnili malbou pravěkých lidí, zvířat a vyjádřením lovu mamuta.

Pravěcí lidé byli výborní lovci a také velmi obratní stopaři. Jak by ale mohla přes louku přejít celá tlupa pračlovíčků, aniž by zanechala své stopy? Jedině ve stopách mamuta.Tento nelehký úkol zvládli bravurně.

Dalším úkolem bylo vymýšlení řeči pravěkých lidí. U tohoto úkolu jsme se opravdu všichni hodně pobavili.

Týden byl plný dobrodružství a záhad, které děti pomáhaly samy rozplést a vyřešit.

Všechny zážitky si zapisovaly do svých deníků a hlavně hluboko do paměti. 

Napsaly: Dvě Bílé medvědice a Dinosauří srdce

 

Lodní deník 1. třída

Lodní deník

KVĚTEN

Návštěva předškoláčků z MŠ v 1. třídě

V úterý 28. 5. k nám do 1. třídy zavítala vzácná návštěva – předškoláčci z mateřské školky. S dětmi jsme pro ně měli připravenou hodinu, ve které jsme jim ukázali, že se školy nemusí bát a že naopak se do ní mohou vesele těšit. Na palubě naší třídy jsme je přivítali písničkou,  kterou máme všichni moc rádi a vždy nám vykouzlí úsměv na tváři. Poté jsme všichni na tabuli hledali v lodičkách písmenka a vymýšleli na ně slova. Nejlepší čtenáři z naší třídy dětem přečetli krásný článek o našem výletě. V hodině nechybělo ani počítání a hry, které s dětmi rádi v hodinách hrajeme. Do všech úkolů jsme budoucí prvňáčky aktivně zapojili. Na závěr vyučování si školáčci vzali k sobě do lavice jednoho předškoláčka, ukázali mu všechny věci, které se do školy musí nosit v aktovce,  a všichni společně jsme si poskládali a ozdobili papírovou lodičku. To proto, aby k nám předškoláčci po prázdninách v pořádku dopluli do 1. třídy.  Už se na ně všichni moc těšíme!

Mgr. Martina Štefková

Napajedelské plavení – školní výlet 1. třídy

Ve středu 22. 5. 2019 jsme všichni s úsměvem pospíchali do školy. Čekal nás totiž dlouho očekávaný den – NÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET. Po nástupu do autobusu jsme se všichni okamžitě stali námořníky. Paní učitelka totiž pro každého z nás měla připravené krásné námořnické čepice. Ona a paní vychovatelka se rázem staly kapitány celé naší plavby. A mohli jsme vyrazit směr Spytihněv přístaviště Na Rejdě. V přístavišti již na nás čekala velká loď Morava, na kterou jsme se s velkým nadšením nalodili. Jako správní námořníci jsme si loď důkladně prohlédli, vyslechli jsme si důležité informace o tom, jak se na lodi bezpečně chovat a poté vypluli směr Napajedla. Celou plavbu jsme se kochali krásnou přírodou, pojídali výborné svačinky, které nám připravily  maminky a štěbetali se svými kamarády. Také jsme si nakoupili drobné suvenýry a pohlednice na památku. V Napajedlech nás čekala krátká procházka k historickému hřebčínu, kde nás paní průvodkyně provedla nejstarším a nejznámějším hřebčínem v České republice. A to už na nás v přístavišti opět čekala naše loď a plavba zpět do Spytihněvi. S naším krásným výletem jsme se rozloučili jako správní námořníci pokřikem: „Ahoj!“ Plni nových zážitků a i trošinku unaveni jsme se vypravili zpět do Zdounek.

I přesto, že nám počasí moc nepřálo, jsme si tu naši poslední plavbu na konci 1. třídy náramně užili!

Mgr. Martina Štefková

Pasování na čtenáře – 1. třída

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 proběhla v Knihovně Zdounky malá slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře. Protože celoroční téma třídy je Vyplouváme i celé pozdní odpoledne se opět neslo v námořnickém duchu. Děti měly pro rodiče a pozvané hosty připravené básničky o abecedě, čtení a knihách. Celkem šestnáct  dětí překonalo svůj strach a všem ukázalo, že jsou v naší třídě výborní čtenáři. Vzorově přečetly básničky od Jiřího Žáčka, Markéty Zinnerové a krátké úryvky z krásné knihy Gerda – příběh velryby. Poté následoval slib čtenáře, při kterém všechny děti slíbily, že se ke knihám budou chovat hezky a pravidelně je číst. A potom už hurá k samotnému pasování! Pan starosta děti pasoval, od paní ředitelky dostaly šerpu s nápisem - Už jsem čtenář. Paní knihovnice dětem darovala knihu s věnováním a malou sladkost. Od paní učitelky žáčci dostali upomínkový list a paní vychovatelka měla pro děti připravené krásné záložky do knih. Závěr celého vystoupení patřil maminkám jako poděkování za každodenní péči a starost o malé školáčky. Děti maminkám přednesly básničku a odměnily je srdíčkovým zápichem. Po skončení celé akce se děti mohly u paní knihovnice přihlásit do místní knihovny a vypůjčit si tak svou první knihu.

Ve vestibulu kulturního domu byly naistalovány nástěnky, na kterých si přítomní hosté mohli přečíst, co vše jsme s dětmi v 1. třídě během celého školního roku prožili – Lodní deník naší třídy, a také si prohlédnout doprovodné fotky. Děti také měly možnost se vyfotit ve fotokoutku jako námořníci, kteří právě zdárně propluli první třídou.

Celé slavnostní odpoledne bylo velmi krásné, dojemné a všichni rodiče mohou být na své děti náležitě pyšní. A závěrem už jen zbývá zvolat: „DOPLULI JSME!“

Mgr. Martina Štefková

EVROPA ČTE – ČTĚTE S NÁMI!

Z pohádky do pohádky

 Ve čtvrtek 2. 5. 2019 jsme se s dětmi z první třídy připojili ke DNŮM DĚTSKÉHO ČTENÍ. Prožili jsme pohádkové dopoledne s názvem Z pohádky do pohádky. První hodinu jsme zahájili básničkou – Od pohádky klíček mám, nechci sedět v koutě sám, strčím klíček do zámku, otevřu s ním pohádku. Poté jsme si všichni společně přečetli ve Slabikáři pohádku O Budulínkovi. Tu jsme ještě jednou převyprávěli podle obrázkové osnovy a některé úryvky z ní šikovné děti dramatizovaly. V hodině nechyběly pohádkové hádanky, kvízy a rébusy. To vše jsme prokládali dětskými muzikály, zpívanými pohádkami O Červené karkulce a Perníkové chaloupce. V závěru celé hodiny se děti rozdělily do skupin, ve kterých si zahrály pohádkové pexeso. Jedna skupina dětí vždy pracovala s Albi tužkou, plnila úkoly z Kouzelného čtení – Pohádkové bytosti. V matematice na nás čekalo netradiční počítání. Statečný princ vysvobodil krásnou princeznu, když vypočítal dlouhé matematické řetězce a z hrnečku nám tentokrát neutíkala kaše, ale spousta lehkých i těžkých příkladů. Posléze děti mezi sebou soutěžily v pamětném počítání a nejlepší počtář z naší třídy se stal matematickým králem. V další hodině jsme si povídali o pohádkových knihách, které si děti přinesli z domu. Nejlepší čtenáři nám přečetli krátké úryvky z krásných klasických pohádek. Všechny přinesené knihy jsme si ve třídě vystavili. Poslední hodina patřila pohádkovým omalovánkám. Děti si vybraly svou oblíbenou pohádku a obrázek si pečlivě vymalovaly. Poté nakreslily samy sebe a vymalovanou pohádku si ke svému portrétu přilepily.

S dětmi jsme prožili krásné pohádkové dopoledne a na úplný závěr jsme se rozloučili básničkou – Zaťukala na vrátka večer pěkná pohádka. Sedla si mi na peřinku, uspala mě za chvilinku…

Mgr. Martina Štefková

DUBEN

Štafetový pohár - Holešov -okresní kolo

17.4.2019, v 7.00 se vybraní žáci 1. stupně naší školy sešli na vlakovém nádraží ve Zdounkách. Cílem jejich cesty byl Holešov, kde se konalo okresní kolo soutěže nazvané "Štafetový pohár". Cesta vlakem byla pro některé velkým zážitkem a  rychle uběhla. Po slavnostním zahájení vypukla samotná soutěž. Nejprve si štafetu zaběhlo družstvo mladších žáků a pak následovala kategorie starší. Současně také probíhaly závody v doplňkových disciplínách jednotlivců, byl to skok daleký z místa a hod medicimbalem. I přes  chladné a deštivé počasí děti bojovaly jako o život. I když ve štafetách jsme na žádné medailové místo nedosáhli, chlapci zaperlili ve skoku dalekém. V mladší kategorii se stal vítězem Adam Štefek ze 2. třídy a kategorii starších chlapců vyhrál Jaroslav Moštěk z 5. třídy. Po vyhlášení výsledků a předání drobných cen jsme se vydali na cestu zpět.

Na závěr musíme všechny zúčastněné pochválit za jejich bojovnost a skvělou reprezentaci naší školy!!

Mgr. Michal Polách, Mgr. Jitka Bušová

Čarodějnický rej v 1. třídě

V úterý 30. dubna jsme se všichni moc těšili do školy. Žáčci z první třídy se proměnili v čarodějnice a čaroděje, protože nás v naší třídě čekal ČARODĚJNICKÝ REJ. Všechny čarodějky i čarodějové měli krásné klobouky, kouzelnické hůlky, velkou spoustu hadů, myší, netopýrů a pavouků. Nechyběla ani košťata, nejlepší dopravní prostředek správné čarodějky. Rej jsme zahájili nejznámější hymnou všech čarodějnic – SAXANOU, na kterou jsme si s chutí zatančili. Poté jsme četli krásnou pohádku O malé čarodějnici a plnili úkoly, které pro nás připravil její věrný přítel havran Abraxas. Ve velkém kotli jsme „vařili“ nejrůznější elixíry – matematické řetězce, příklady a vymýšleli kouzelnická zaklínadla. Na závěr čarodějnického sletu jsme malovali ty nejkrásnější čarodějnice, kterými jsme si vyzdobili naši třídu.

A potom už domů, abychom si večer užili tu pravou Filipojakubskou noc.

Mgr. Martina Štefková

Den Země

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku nám všem. Tento svátek slaví víc jak miliarda lidí ve 175 zemích světa. Letošní Den Země je věnován ochraně zvířat a rostlin.

Děti z 1.stupně se na Den Země vypravily na Lebedovský Mlýn - farmu u Galatíků. A protože nás bylo opravdu hodně, rozdělili jsme se na skupiny. Děti ze 3.,4. a 5. třídy se nejdříve vydaly k rozhledně Zdenička. Mezitím si děti z 1. a 2. třídy prohlédly areál, kterým je provedla paní Jana Galatíková. Přiblížila jim život na farmě, seznámila je s chovem koní, koz a krav. Děti si mohly pohladit poníky, kůzlátka a telátka. Poté jsme se vydali na rozhlednu Větrný mlýn. Během cesty na rozhledny jsme pozorovali okolí, zvířata a vnímali krásu rozkvetlé jarní přírody. Po vycházce všem dětem vytrávilo, a proto někteří opékali špekáčky, druzí s chutí spořádali svačiny od maminek.

Co jsme si odnesli z dnešního dne?! Měli bychom všichni více myslet na naši planetu, chránit ji, neničit ji a předat ji dalším generacím v pořádku.

Mgr. Blanka Ondová

Velikonoce v 1. třídě

Po celý školní rok se u svých žáčků snažím probouzet vědomosti o zvycích a tradicích. A jinak tomu nebylo ani před Velikonocemi. S dětmi jsme si v hodinách českého jazyka o Velikonocích četli, povídali si, učili se velikonoční koledy a básničky. Také jsme si pouštěli krásnou pohádku Chaloupka na vršku  - Jak se pomlázky ztratily, která nám dávné zvyky Velikonoc také přiblížila. V prvouce jsme plnili velikonoční kvízy, rébusy, seli s dětmi osení. Ve výtvarné výchově jsme malovali vajíčka, vyráběli zápichy do květináčů, to vše s velikonoční tématikou. Ve středu 17. 4. si chlapci z naší třídy přinesli pomlázky na mrskut. Po přednesu krásných velikonočních koled a vyšlehání děvčat byli všichni kluci náležitě odměněni sladkostmi – čokoládovými vajíčky, zajíčky, bonbóny.

Opět jsme si to všichni společně náramně užili a HURÁ NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY!

 

Mgr. Martina Štefková

Den otevřených dveří

V úterý 16. 4. 2019 proběhl na prvním stupni naší školy Den otevřených dveří s možností vstupu do výuky. Také na děti z naší třídy se přišli podívat rodiče a prarodiče.

V českém jazyce jsme všem přítomným návštěvníkům ukázali, jak vyvozujeme písmenka, jak krásně čteme ve Slabikáři a krasopisně píšeme. V hodině nechyběly tělovýchovné chvilky na známé básničky a zpívání našich oblíbených písniček od Štístka a Poupěnky. Všem hostům jsme ukázali, že ve vyučování hojně používáme moderní techniku – internet a projektor. V matematice jsme vzorově počítali do dvaceti. Pracovali jsme na tabuli, do učebnice společně i samostatně, hráli naše oblíbené hry Na vláček a Matematického krále. V závěru hodiny jsme počítali s penízky a všechny přítomné jsme přesvědčili o tom, že jsme výbornými počtáři. V prvouce jsme si povídali o setí a sázení zeleniny. Také jsme založili pokus s klíčením hrachu. Všem maminkám a tatínkům jsme ukázali, že umíme pracovat ve skupinách, respektujeme se, pomáháme si a dokážeme se domluvit a vzájemně si naslouchat.

Největší odměnou pro nás byl milý úsměv od všech přítomných hostů, pochvala a poděkování za krásnou práci v hodinách a také spousta pěkných slov a jedniček napsaných v návštěvní knize.

Mgr. Martina Štefková

Zápis do 1. třídy

Dne 10. dubna 2019 se konal zápis žáků do 1. třídy. Většina milých předškoláčků nebyla v naší škole poprvé. Zúčastnili se totiž minulý měsíc akce s názvem Školákem na zkoušku, který se nesl v duchu dopravní výchovy, kdy si základní dovednosti školáka již vyzkoušeli. K zápisu tedy dorazili bez zbytečných obav a v dobré náladě.

Zápis tematicky na Školáka na zkoušku navázal, děti poznávaly dopravní prostředky, rozlišovaly barvy vagónků vláčku, počítaly a porovnávaly počty autíček a dalších dopravních prostředků, určovaly geometrické tvary dopravních značek a plnily další podobné úkoly. Kromě toho předvedly své komunikační a řečové dovednosti například při recitaci básničky. Při kresbě postavy cyklisty většina dětí nezapomněla na povinnou výbavu – helmu. Nejvíc budoucí školáčky potrápilo zavazování tkaničky na tenisce. Dostali tedy první domácí úkol  - do září si poradit s tkaničkami.

Na všechny své budoucí prvňáčky se 1. září 2019 bude těšit jejich budoucí paní učitelka Mgr. Vendula Kovaříková.

Mgr. Vendula Kovaříková

 

Probouzíme jaro

První dubnový týden patřil v naší třídě projektu Probouzíme jaro. Ve všech předmětech jsme si o tomto nejkrásnějším období v roce s dětmi povídali. V českém jazyce jsme četli články o přírodě, která se po zimě probouzí, plnili ve Slabikáři jarní kvízy a rébusy. Také jsme se naučili krásné básničky o jaru a sněženkách. V prvouce byly našim hlavním tématem svátky jara Velikonoce. S dětmi jsme sázeli semínka a přesazovali pokojové rostliny. Nechyběla ani výstavka jarních květinek. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme malovali klíč, který odemyká jaro, sluníčko, velikonoční zajíčky, kuřátka a slepičky.

Po celém jarním týdnu je naše třída krásně jarně a barevně vyzdobená a my se můžeme radovat z hezkých teplých slunečních dnů.

Mgr. Martina Štefková

BŘEZEN

Školákem na zkoušku

Základní škola Zdounky uvítala předškoláčky ze zdejší mateřské školy, ale i okolí, a jejich rodiče v rámci již tradiční akce s názvem Školákem na zkoušku. Letošní ročník byl zaměřen na bezpečnost při cestě nejen do školy. Pro děti byl ve třídách i v tělocvičně připraven program s dopravní tématikou.

Předškoláčci poprvé usedli do školních lavic a zakusili vyučování “nanečisto”. Předvedli své bravurní znalosti z oblasti dopravní výchovy, bezpečnosti na silnici, včetně povinné výbavy cyklisty. Různými formami si vyzkoušeli základní dovednosti školáka, které bude třeba zvládnout I u zápisu (barvy, tvary, pravolevá orientace, předmatematické představy atd.). V tělocvičně pak ukázali své pohybové dovednosti při jízdě zručnosti na koloběžce. Při plnění úkolů poznali paní učitelky a zjistili, že se ve škole nemají čeho bát.  Rodiče měli možnost sledovat své dítě, jak se projevuje, co se mu daří a kde je potřeba ještě něco “dopilovat”.

Děti byly velmi šikovné a komunikativní, ve škole se po chvilce cítily jako doma. Bavilo je dělat různé činnosti jako opravdoví školáci.  Většina z nich se do školy moc těší. My naše předškoláčky rádi přivítáme u zápisu do první třídy.

Mgr. Vendula Kovaříková

 

Návštěva knihovny-3.třída

Březen-Měsíc knihy zakončili žáci 3.třídy návštěvou zdounecké knihovny. Po milém přivítání paní knihovnicí Zrnovou a paní Horákovou si prohlédli oddělení pro dospělé a pak následovala exkurze do oddělení dětského. Nejprve si děti vyslechly, kolik knih se nachází v místní knihovně, jak jsou značeny, řazeny a kde se nakupují. Některé knihy si děti prohlédly a prolistovaly. Mnozí byli tak nadšeni, že se chtějí stát pravidelnými návštěvníky knihovny. Svoje čtenářské schopnosti a dovednosti si děti vyzkoušely v rébusech a kvízech,které pro ně připravily paní knihovnice.                     Návštěva se dětem moc líbila a už teď se těší na další.

Mgr. Jitka Bušová

 VÝPRAVA DO POHÁDKY - 2. TŘÍDA

Máte rádi pohádky?

Žáci druhé třídy ano, a proto se rozhodli připravit pro rodiče středeční odpoledne plné pohádkových postaviček, hádanek a úkolů. Děti rodičům ukázaly, jak pracují nejen samostatně, ale i ve skupinkách. Oproti minulému roku děti své čtenářské dovednosti zdokonalily, zahrály si na básníky, rozluštily pohádkové postavy, rozpletly popletené pohádky.

Rodiče byli příjemně překvapeni, kolik úkolů děti splnily a chválili nejen výzdobu třídy, ale i školy, která zářila jarními a velikonočními motivy. Velká pochvala patří pí.učitelkám Bušové a Štefkové.

A co říci na závěr? Pohádky jsou nejen krásné, ale i kouzelné. A navíc klasické pohádky přinášejí do lidských duší úlevu a naději : ono to nakonec dopadne dobře.

Mgr. Blanka Ondová

Ponožkový den 2019

V letošním roce se i čtvrťáci připojili k těm, kteří si po ránu oblékli na každou nohu jinou ponožku! 21. březen je světovým dnem Downova syndromu. Letošní ročník byl věnován všem lidem, kteří jsou „jiní“. "Leave no one behind" bylo motto tohoto dne pro rok 2019. Ponožky symbolizují chromozomy - část buňky, jejichž anomálie způsobuje Downův syndrom. A že to lidé, kteří jsou v čemkoliv „jiní“, nemají někdy vůbec jednoduché, jsme si vyzkoušeli i při doprovodných aktivitách.

Lenka Sakařová

 

 VYNÁŠENÍ MORENY – 1. a 2. třída

První poslové jara, sněženky, už vykoukli ze země a i my žáčci z 1. a 2. třídy jsme se rozhodli, že „vyženeme“ zimu a přivítáme nejkrásnější období v roce – JARO. Ve čtvrtek 21. března jsme se proto společně vypravili do místního zámeckého parku, abychom zde vynesli Morenu. Smrtku jsme si ve výtvarné výchově vyrobili ze slámy a sena, ozdobili jsme ji barevnými pentličkami a vyfouknutými vajíčky. V českém jazyce jsme se naučili básničky o jaru, jarních květinkách a hlavně o sluníčku, které máme všichni moc rádi a také doufáme, že nám již brzy přinese vytoužené teplo. Celý program jsme zakončili písničkami „Čížečku, čížečku” a „Travička zelená”, které jsme doprovodili jednoduchým tanečkem. Kristinka Vrbecká ze 2. třídy zahrála krásně na flétničku písničky o jaru. A poté už přišlo vytoužené rozloučení se zimou a spálení Moreny.

Na naše vítání jara se přišli podívat také kamarádi z mateřské školy. Všichni jsme se do školy vrátili s úsměvem na tváři a se vzpomínkami na krásně prožité dopoledne. Kousek jara jsme si do třídy také přinesli v podobě rozkvetlé větvičky zlatého deště. 

A co dodat závěrem – ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ! JARO, VÍTÁME TĚ MEZI NÁMI!

 Mgr. Martina Štefková

 

Velká soutěž k 70. výročí Albatrosu

Čtvrťáci se zapojili do soutěže určené třídním kolektivům. Od poloviny února se žáci společně snažili najít odpovědi na deset záludných úkolů, začátkem března si mohli říct „hotovo“ a zpracované řešení všech úkolů odeslat do republikové soutěže k hodnocení.

Docela jednoduše vypadalo hledání knih, kde se na obálce nachází obrázek kočky nebo knih, kde mluví zvířata. S pomocí rodičů, babiček a mnohdy celé rodiny jsme hledali nejstarší knihu vydanou nakladatelstvím Albatros. Podařilo se nám najít knihu vydanou v roce 1957 :-D. Teď už víme, že „albatros“ není jen název vydavatelství – vyhledávání důkazů v knihách o tom, co všechno nese tento název, to byl jeden za dalších úkolů. Zjistili jsme, že v našem nejbližším okolí působilo a působí dokonce několik autorů knih….... Největší práci nám dalo vyhledávání knih, kde jsou hlavními hrdiny postavy se jmény Valerie, Anastázie a Rudolf. Kvůli dívčím jménům někteří prozkoumali knihovny a dokonce navštívili i knihkupectví.

Těm, kteří se aktivně zapojili a věnovali této aktivitě spoustu volného času, patří obrovský dík. Byli jste prostě úžasní! A stejné poděkování také mnohým rodičům a prarodičům, kteří o víkendu s vyhledáváním a vypisováním informací ochotně pomáhali.

 

Mgr. Lenka Sakařová

 

Dopravní výchova – IV. třída

V pondělí 18. března se za žáky čtvrté třídy přijel podívat pan Stratil z Dětského dopravního hřiště v Kroměříži. Společně jsme si připomenuli nutnost znalosti pravidel silničního provozu, ale také povinnou výbavu jízdního kola i výbavu cyklisty. V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme procvičovali zvládání dopravních situací, bezpečný pohyb po vozovce v roli chodce i cyklisty.

Pan Stratil žákům zopakoval i nutnost užití správně seřízené cyklistické helmy nejen při jízdě na kole, ale také na koloběžce nebo kolečkových bruslích. Stejně tak byla znovu vysvětlena nutnost užití dětské sedačky nebo podsedáků při jízdě automobilem. Žáci si osvěžili některé znalosti a další si mohou procvičovat na www stránkách i v době osobního volna.

V červnu čeká čtvrťáky návštěva dopravního hřiště a zkoušky cyklisty. Jak se jim bude dařit? Tak to záleží především na nich. Možnosti mají, stačí jich jen využít.

 

Mgr. Lenka Sakařová

 

Florbalový turnaj na I. stupni

Po krátké přestávce, kterou způsobila chřipková epidemie, mohly proti sobě nastoupit vítězné týmy z prvního kola a dokončit tak druhý ročník florbalového turnaje.

19.2. proti sobě nastoupily týmy: Barcelona (1.třída) a Juventus (2.třída).Utkání bylo velmi rychlé, hráči Adam Nezdařil střelil 2 branky a další hráči Adam Štefek, Adam Chaloupka, Teo Polišenský střelili po jedné brance.

Hráči z 1. třídy se bojovností druhákům vyrovnali, ale rychlostí jen jeden hráč Matěj Nezdařil, který se po ploše pohyboval jak neřízená střela, dal jednu branku, Zápas skončil 5:1.

I když prvňáci prohráli, patří jim velká pochvala za bojovnost.

V březnu se utkaly týmy, Ohniví draci (3.třída) proti Mrkvičkám z Polňačky (4. třída). Převahu v rychlosti a přesnosti střelených branek měl tým čtvrťáků, kde excelovali hráči Mira Nauč, Matyáš Trněný, střelili soupeři tři branky, Dominik Vlasák jednu branku. Utkání skončilo prohrou třeťáků 1:7.

Poslední zápas hrály silné týmy Mrkvičky z Polňačky proti Poláchovcům z 5.třídy. Zápas skončil vítězstvím Poláchovců nad Mrkvičkami 4:2. Byl to silově vyrovnaný zápas, vynikali hráči Mira Nauč, který střelil dvě branky a hráč z 5.třídy Michal Čečatka, dal dvě branky.

Zima je za námi a s ní i druhý ročník florbalového turnaje. A protože zájem o florbal je velký, určitě se budeme těšit na jeho další pokračování v příštím roce, opět v lednu.

                                                                                                                    Mgr. Blanka Ondová

 

ZDRAVÉ ZUBY - 1. TŘÍDA

V úterý 5. března se v 1. třídě v rámci hodin prvouky uskutečnil projekt Zdravé zuby. První hodina byla zahájena pohádkou O Hurvínkovi a jeho trápení se zoubky. Poté se děti seznámily s podobou dětského chrupu. Zjistily, kolik mají zoubků a jak jejich zub vypadá zvenčí a zevnitř. Posléze se na pracovním listě učily, jak o své zuby správně pečovat, jak se jednotlivé zuby jmenují a co správně jíst, abychom se vyvarovali zubnímu kazu. Na listě děti vyplňovaly křížovky, zábavné kvízy a omalovávaly.

Ve druhé hodině naši třídu navštívil pan Forejt – zubní preventista, kterého děti znají z pravidelných přednášek v mateřské škole. Ten měl pro děti připravené názorné ukázky péče o chrup, využil zde spoustu zajímavých pomůcek ze své praxe. Zopakoval všem dětem, jak si správně při čistění zubů držet kartáček a manipulovat s ním v puse. Děti si také pod jeho odborným dohledem vyzkoušely svoje zoubky vyčistit. Děti s velkým zájmem poslouchaly vše, co jim pan Forejt vyprávěl.

Ve výtvarné výchově si děti zoubky namalovaly, ozdobily si svůj kelímek s kartáčkem a zubní pastou.

Cílem celého projektu je zlepšení zubního zdraví u dětí. Systematicky a dlouhodobě působit na děti, že čištění  a pravidelná péče o zuby má smysl.

Mgr. Martina Štefková

 ÚNOR

Florbalový turnaj na I.stupni

Únor bílý- Florbalisté šílí. Zatímco celý národ sledoval zimní olympiádu v Pchjongčchangu, u nás na 1. stupni probíhal první ročník ve florbalu. A vskutku to byl turnaj plný napětí, bojového nasazení, nechyběly slzičky a zklamání na jedné straně a zároveň neskrývané nadšení ze zasloužené výhry na straně druhé.

V prvním kole se utkaly proti sobě z každé třídy dva týmy. Do druhého kola postoupil vítězný tým a ve třetím kole se bojovalo o místa. Velmi vyrovnaný zápas byl mezi týmem první třídy a druhé třídy. Zápas skončil výhrou první třídy, kde nejlepším střelcem byl Adámek Chaloupka(3 branky), Adámek Nezdařil(2 branky) a Adámek Štefek ( 1 branku).Nejlepším střelcem v týmu druháků byl Adam Doležal (2 branky, Roman Herodek, Adam Zavadil a Michal Táborský (1 branka). I když tým druháků měl v prvním poločase spíše herní převahu, ve druhém poločase na tým prváků nestačil. Patří jim velká pochvala za bojovnost až do konce utkání.

Třetí místo obsadil tým třeťáků, který herně nestačil na čtvrťáky a utkání prohrál. V prvním poločase se zdál být zápas vyrovnaný, ale ve druhém poločase měli čtvrťáci velkou převahu a třeťáci se nedostali ani přes půlku hřiště. Nejlepším střelcem celého utkání se stal Michal 

Čečatka,nastřílel 5 branek.8. března se bojovalo o první místo mezi týmem páté třídy a týmem čtvrté třídy. Od začátku byl zápas velmi rychlý, herně byl lepší tým páťáků, byl přesnější ve střelbě na branku, vypadalo to. že tým čtvrťáků se jejich ostré útočnosti zalekl a hrál spíše jen jeden jejich hráč Michal Čečatka, ostatní se jen zoufale snažili bránit. Emoce z prohry a emoce z vítězství propukly naplno po skončení zápasu. Nejlepším střelcem byl Dominik Vandal, s lehkostí se proplétal mezi hráči a nasázel týmu čtvrťáků 9 branek, nejlepším hráčem a nejvíce hrajícím hráčem z týmu čtvrťáků byl Michal Čečatka (3 branky).

Třešinkou celého 1.ročníku ve florbale bylo utkání dívčích týmů ze čtvrté třídy. Opravdu neuvěřitelný zápas. Skvělá hráčka Nikola Dvořáková společně s Nelou Šrahulkovou daly soupeřkám 10 branek.

Co říci na závěr, snad jen to ,že dětem nechybí chuť soutěžit, dát do hry sílu, bojovnost a energii

a přát si, aby se příští ročník opět vydařil.

 

„Vitamínový den“

Předprázdninový týden se na 1. stupni nesl v duchu zdravého životního stylu. Všichni žáci se zaměřili na to, aby jejich svačinkám v tomto období nechyběla zelenina a ovoce, a mnohým se to i dařilo. Malí námořníci z první třídy si s Pepkem námořníkem povídali o tom, co je zdravá strava a co nám naopak příliš nesvědčí, u třídy připravili i nástěnku, kde se svým zjištěním seznamují všechny ostatní. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech modelovali ovoce a zeleninu, z textilu tvořili ovocné koláže. Druháčci si některé znalosti ověřovali na pracovních listech, výtvarně zpracovali téma ovoce a zelenina a bavili se o významu vitamínů. Připravili si společnou ochutnávku ovoce a zeleniny. Ochutnávkou svůj týden obohatili i žáci třetí třídy. Na pracovních listech se seznamovali s novými informacemi, připravili výživové pyramidy. Také čtvrťáci výtvarně zpracovávali dané téma – modelovali i kreslili. V matematice zařadili „jablkové počítání“, kde si procvičovali řešení slovních úloh. Všichni žáci se zapojili do turnaje ve stolní hře Košík plný zdraví. V průběhu týdne se uskutečnily i další zápasy florbalového turnaje. Stihli jsme toho i v tomto týdnu mnoho, dověděli jsme se nové věci, zopakovali si to, co už víme. A věříme, že i po jarních prázdninách se sejdeme se zdravými svačinkami, ale i s chutí do další společné práce v naší škole.                                                                                                         L. Sakařová

 

DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

Ve čtvrtek 21. 2. se prvňáčci a osmáci sešli v první třídě, aby zde společným projektem oslavili Den mateřského jazyka. Celé dopoledne se neslo v duchu celoročního tématu první třídy – „Vyplouváme“.

První hodinu zahájili malí námořníci písničkou „Umíme cokoli“. Její líbivá melodie navodila ve třídě dobrou náladu, děti písničku nejen zpívaly, ale také na ni tančily. Poté následovalo představení jednotlivých písmenek za pomocí básniček spojených s pohybem. Posléze všichni přítomní žáci zachraňovali na tabuli písmenka, která jim vzala zlá chobotnice. Na závěr první hodiny prvňáčci přečetli svým starším kamarádům článek Náš výlet. Všichni byli překvapeni, kolik dlouhých vět jde složit z 20 písmen.

Ve druhé hodině malé děti vystřídali jejich starší spolužáci. Přednesli nám krásné a hlavně žertovné básničky od Jiřího Žáčka. Následovalo čtení příběhu O velrybě od Ludvíka Středy. Do děje byly vtaženy všechny děti, pro které měli osmáci připravené otázky a úkoly ke čtenému textu.

Ve třetí hodině se všechny děti rozdělily do skupin, kde si prvňáčci za pomoci svých starších spolužáků vyrobili krásné záložky do knih s motivem moře. Také žáci z osmé třídy neodešli s prázdnou. Od prvňáčků si na památku odnesli knoflík pro štěstí za vzorně připravené dopoledne.

Celé projektové vyučování bylo velmi pěkné a všichni odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři. Hlavním úkolem byl rozvoj čtenářské gramotnosti, ukázat dětem, že učení a čtení je zábava.

A TO SE NÁM, MYSLÍM, POVEDLO!

Mgr. Martina Štefková

 

LEDEN

NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

Pět měsíců od začátku školního roku uběhlo jako voda a na nás čekal náš první významný den - NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ. Během „naší plavby“ jsme se naučili již 20 písmenek, píšeme slova i dlouhé věty a to krasopisně. Někteří z nás jsou i výbornými čtenáři. V matematice počítáme do 10 a nejraději ze všeho hrajeme hry – Na vláček, Matematického krále a Zamrzlíka. Umíme spoustu básniček, ve vyučování také rádi zpíváme a tančíme.

Ve čtvrtek 31. ledna jsme již nemohli dospat, jak moc jsme se těšili do školy. Paní učitelka pro nás měla připravené dopoledne plné her, soutěží a zábavy. A jako správní námořníci jsme si to pod vedením svého kapitána náramně užili. Konečně zazvonilo na čtvrtou vyučovací hodinu a paní učitelka přinesla do třídy naše první vysvědčení.  Všichni jsme za svou snahu a píli byli odměněni samými jedničkami, velkou pochvalou a malou sladkostí. S úsměvem a plni radosti jsme se už těšili domů, jak se svým úspěchem pochlubíme celé rodině a kamarádům.

Doufáme, že se nám bude dařit stejně dobře i v druhém pololetí a že zdárně „doplujeme“ k našemu vytouženému cíli!

Mgr. Martina Štefková

 

POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA

V úterý 29. ledna jsme vyrazili s dětmi z prvního stupně do kulturního domu na divadelní představení s názvem – POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA aneb KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA MOŘE! Divadélko pro školy z Hradce Králové pro nás mělo připravené představení o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli, upovídaném papouškovi a nebezpečném žraloku.

Hned na začátku dvojice herců zapojila do představení všechny děti. Ty odpovídaly na otázky, absolvovaly lodní a plavecký rychlokurz a během celého představení zpívaly písničky. Celý děj se odehrává na lodi, kdy námořníci plují za pokladem. Po objevení vzácného pokladu loď přepadnou piráti a zlý kapitán Baltazar chce poklad jen pro sebe. Tak jak už to v pohádkách bývá, vše dobře dopadne a opět zvítězí chytrost, poctivost a přátelství.

Divadelní představení bylo velmi pěkné! Pohádka byla nejen zábavná ale i poučná. Všechny děti vystoupení zaujalo, byly nadšené. Hodně se nasmály a při některých scénách se i malinko bály. Prvňáčkům dokonce pohádka tematicky ladila s jejich celoročním tématem – „Vyplouváme“.

Hercům děkujeme za krásné představení, které pro nás bylo odměnou za pilnou práci v 1. pololetí. A TEĎ UŽ SE TĚŠÍME NA VYSVĚDČENÍ!

 

Mgr. Martina Štefková

PROSINEC

Předvánočně u čtvrťáků

Páteční předvánoční vyučování bylo tak trošku jiné. Hned po příchodu do třídy jsme se pustili do úprav, rozestavěli jsme lavice do tvaru písmene U a pod vánoční stromeček naskládali všechny dárečky pro kamarády spolužáky. Na lavicích se místo učebnic a sešitů postupně objevovaly tácky s vánočním cukrovím, ovoce, kelímky a nápoje. Fotografiemi promítanými na tabuli jsme si zavzpomínali na některé z akcí naší třídy v uplynulém období. Připomenuli jsme si také některé z vánočních zvyků a tradic a domlouvali se, že některé si určitě vyzkoušíme i doma.

I v letošním roce jsme se pak společně vydali do pole, kde jsme připravili nadílku pro zvířata. Na keřích i v jejich nejbližším okolí jsme zavěsili či uložili jablka, mrkev, seno, kukuřici a další dobroty. Věříme, že si sem určitě zvířata najdou cestu a pochutnají si.

Po příchodu zpět do školy už čekala i naše nadílka. Dárečky se zpod stromečku odstěhovaly ke svým majitelům. Rozbalování dárků, povídání, pojídání cukroví…. a pak už jen přání krásných Vánoc a společný úklid prostor třídy. Vánoční prázdniny mohou začít!

 

Mgr. Lenka Sakařová

 

Ježíškova vnoučata

Žáci čtvrté třídy zareagovali na výzvu Českého rozhlasu a v letošním roce se připojili k akci, která vznikla na podzim roku 2016. V třídnické hodině tvořili přání, která budou přibalena k dárkům pro obyvatele domovů důchodců, nemocnic, stacionářů… Ke čtvrťákům se odpoledne ještě přidaly děti ze třetího oddělení školní družiny.

Výsledkem bylo odeslání osmdesáti přáníček. Věříme, že udělají někomu potřebnému radost! 

Mgr. Lenka Sakařová

Předvánoční Kroměříž

Čtvrťáci se ve čtvrtek 13. prosince vydali do Kroměříže. Prvním cesta vedle do Domu kultury, kde nás čekal hudební pořad Radima Zenkla. Původem Čech, mandolinista a skladatel, v současné době žijící v Americe. Poutavý pořad děti seznámil nejen s mnoha netradičními dechovými nástroji, ale také s možností hry na mandolínu (dvouhlasá hra je specialitou tohoto hudebníka). Radim Zenkl je celosvětově uznávaným hráčem na madolinu, ovládá několik dalších nástrojů - elektrickou mandolu, bezpražcovou mandolínu, buzuki, mando-ukulele a další strunné i dechové nástroje, zvláště různé druhy fléten, jako jsou slovenská fujara, australské didžeridu, irská píšťala ….

Pak vánočně vyzdobenými ulicemi přešli na Velké náměstí, kde si v Muzeu Kroměřížska prohlédli výstavu Vládci noci, která poodhaluje tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci. Celá výstava je umístěna v zatemněných prostorách, napodobujících přirozené prostředí.

Na Velkém náměstí si žáci připomenuli některé historické údaje o našem okresním městě, prohlédli si některá domovní znamení.

Cestou na bus ještě nemohli minout nádvoří historické radnice, kde největší pozornost poutala hromada sněhu a slaměné postavičky z filmu Doba ledová.  Ale pozornost si jistě zaslouží i slámový Betlém a vánoční výzdoba celého prostoru.

Společně jsme si užili příjemný mrazivý den.

Mgr. Lenka Sakařová

LISTOPAD

Prvňáčci na návštěvě v mateřské školce

V úterý 13. listopadu jsem se svými žáčky - prvňáčky v rámci spolupráce navštívila místní mateřskou školu. Pro předškoláčky jsme s dětmi měli připravený zábavný program. Devět písmenek, která už známe, jsme představili krátkými básničkami doprovázenými pohybem. Dětem jsme ukázali, jak umíme číst jednotlivá písmenka, slabiky, slova a dokonce i jednoduché věty a jaké „těžké“ úkoly plníme ve Slabikáři. Budoucí školáčci měli možnost nahlédnout do písanek a přesvědčit se, že někteří z nás jsou výbornými písaři. Předškoláčky jsme také zapojili do her, které pravidelně hrajeme při vyvozování písmenek a při počítání v matematice.

Na závěr se prvňáčci pochlubili svými aktovkami a vzorně připravenými pouzdry. Všichni jsme prožili krásné dopoledne a doufáme, že se předškoláčkům bude v naší škole líbit tak jako nám. A že se každé ráno budou do školy těšit, že se opět něco nového naučí.

Velké poděkování také patří všem paním učitelkám z mateřinky, které se dětem velmi hezky věnují a pilně je připravují na vstup do naší „velké“ školy.

Mgr. Martina Štefková

Čtvrťáci na dopravním hřišti

V pátek 16. listopadu se žáci 4. třídy vydali na Dopravní hřiště v Kroměříži.  Při samotném zahájení  výuky se seznámili s tím, jak celá dnešní aktivita bude probíhat, dověděli se i něco o tom, jak na jaře budou probíhat zkoušky k získání průkazu cyklisty.  Pak následovala samotná teoretická výuka – seznamování s dopravními předpisy, dopravním značením, řešení křižovatek .  Vyučujícím  byly žákům doporučeny i www stránky k procvičování dopravní výchovy.  Po příchodu strážníků se všichni odebrali k praktické části výuky. Žáci se změnili v chodce i cyklisty a prakticky si zkoušeli řešení dopravních situací při jízdě i chůzi na dopravním hřišti. Ještě před prvním usednutím na kolo však byly všem přítomným zkontrolovány cyklistické helmy a většina doporučena k seřízení a úpravám.  V závěru praktické části si mohli žáci vyzkoušet i některá ze stanovišť, která jsou součástí soutěže mladých cyklistů. V průběhu zimních měsíců mají žáci čas k procvičování vědomostí z teoretické části, dopravní výchova bude zařazena i do několika třídnických hodin, ale samotné přípravě k získání průkazu cyklisty je třeba se věnovat i samostatně.   Znalost dopravních předpisů patří k dovednostem, kterým stojí za to věnovat část svého času.

Slavnost Slabikáře

V úterý 6. listopadu jsme na naší škole v první třídě pořádali pro rodiče a prarodiče malou slavnost – Pasování na čtenáře Slabikáře.

A jak se vlastně naši malí prvňáčci dostali ke Slabikáři? Nebyla to vůbec jednoduchá cesta. Všichni žáčci museli zvládnout poznat 9 písmenek, naučit se číst první slabiky, slova a dokonce i jednoduché věty.  Kromě toho se všechny děti musely naučit krasopisně psát psacím písmem do písanky a v matematice počítat do pěti. A věřte, že pro některé z nich to ze začátku byla doopravdy velká dřina!

Při slavnostní příležitosti jsme všem přítomným ukázali, co vše jsme se už naučili, a jak pilně pracujeme ve vyučování. Vše jsme prokládali básničkami, kterých od září umíme mnoho. Po vystoupení byli všichni prvňáčci slavnostně paní ředitelkou pasováni na čtenáře Slabikáře a od paní učitelky si vytoužený Slabikář i s krásnou záložkou převzali. Také paní učitelka ocenila tři nejlepší písaře ze třídy, kteří již od nynějška budou psát do písanek a sešitů opravdovým perem. Na závěr se děti s rodiči rozloučily krásnou písničkou, ve které všem ukázaly, že jsou i výbornými počtáři.

Za velmi krásné odpoledne děkuji nejen všem dětem, které byly báječné, ale také všem přítomným divákům, kteří byli vzornými a trpělivými posluchači.

Mgr. Martina Štefková
(třídní učitelka 1. třídy)

Ze Zdounek do Hondurasu

Začátkem listopadu probíhaly ve Zdounkách LIDOVÉ MISIE. V pátek 16.11. navštívili ZŠ misionáři, kteří působili v Hondurasu. Zážitky a zkušenosti ze své cesty přednesli žákům 1. a  2. stupně. Misionáři poukázali na těžký život na tomto vzdáleném místě – nedostatečné hygienické podmínky, chudobu, problematickou školní docházku, nemoci, kriminalitu….Přes všechny tyto nepříznivé podmínky si obyvatelé Hondurasu váží maličkostí a snaží se prožít plnohodnotný život. Žáci se zaujetím poslouchali poutavé vyprávění doplněné autentickými záběry.

Misionáři upozornili také na hodnotu každého z nás, neboť všichni jsme jedineční.

Michaela Skácelová

ŘÍJEN

72 hodin

Již podruhé se k celostátní akci přihlásili žáci čtvrté třídy. I v letošním roce se zaměřili na pomoc přírodě a okolí. V pátek 12. října se žáci vydali nejprve zkontrolovat zahradní jezírko na pozemku základní školy, pobytu na zahradě využili i k poznávání přírodnin a opakování vědomostí z oblasti přírodovědy. Vybaveni rukavicemi a taškami na odpad pak společnými silami uklidili od odpadků prostory, kudy denně chodí do školy a prostory parčíku za autobusovou zastávkou.  S radostí jsme vyčíslili, že v letošním roce bylo sebraných odpadků o více než polovinu méně oproti roku loňskému.

Tato akce v sobě zahrnuje 3 dny dobrovolnických aktivit. Akce probíhá na území České republiky již po sedmé. Zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy a svou „pomoc“ zaměřit do některé ze tří oblastí – pomoc druhým, přírodě a okolí. Jejím cílem je naučit se vnímat svět kolem sebe, nebýt lhostejní, spolupracovat.

Mgr. Lenka Sakařová

BIBLE A MY

V pátek 19. 10. se uskutečnilo školní kolo soutěže Bible a my. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorii tvořili žáci 4. a 5. třídy, druhou kategorii žáci 7. třídy. Všichni chtěli předvést své nejlepší znalosti a rychlou orientaci v Bibli. A to se jim také dařilo.  Srdečně všem gratulujeme.

O den dříve 18. 10. jsme se stejně jako v minulých letech zapojili do celosvětové výzvy „ Milion dětí se modlí růženec za jednotu a mír.“

V současné době se všichni těšíme na návštěvu misionáře, který nás brzy navštíví a podělí se s námi o své nezapomenutelné zážitky a poznatky z Hondurasu.

Michaela Skácelová

ZÁŘÍ

DeVeDe (Den věřících dětí)

Děti navštěvující nepovinný předmět náboženství se zúčastnily  v pátek 21. 9. výletu na Svatý Kopeček. Celý kroměřížský děkanát dětí zaplnil baziliku Panny Marie,  kde byla sloužena mše svatá pro děti. Krásné zpěvy, přímluvy a modlitby dětí se rozléhaly chrámem. Po závěrečném požehnání jsme se všichni přesunuli do ZOO, kde jsme se posilnili a rozdělili do skupinek. Každý obdržel kartičku, na níž měl úkoly, které plnil během prohlídky a krmení zvířátek.  Sluníčko nám přálo a my prožili opravdu krásný a požehnaný den.

Michaela Skácelová

„Vyplouváme“– první den v 1. třídě

Už je to tady! Po krásných horkých letních prázdninách jsme uslyšeli opět školní zvonění, které nás upozornilo na to, že je pondělí 3. 9. a začíná nový školní rok. Lavice v naší škole se začaly plnit usměvavými žáky a všude bylo slyšet veselé dětské štěbetání. Tento významný den však asi nejvíce patřil našim prvňáčkům. Ti v doprovodu svých nejbližších přicházeli do krásně vyzdobené třídy, která připomínala léto, moře a koupání. Hlavním tématem totiž bylo – „Vítejte na palubě – vyplouváme!“ Kromě paní učitelky dvacet sedm školáčků jako každý rok přivítala paní ředitelka, pan starosta s paní místostarostou. Poté už bylo slovo předáno „malým námořníkům“. Ti se nám jednotlivě představili a někteří s malou trémou přidali básničku nebo písničku. Za svou snahu byli všichni odměněni potleskem a velkou spoustou upomínkových dárečků. Paní vychovatelka všechny na památku vyfotila a posléze se s ní prvňáčci vydali objevovat prostory školy, školní jídelny a své putování zakončili ve školní družince, kterou bude většina z nich po celý školní rok navštěvovat. Ve třídě se mezitím konala úvodní třídní schůzka s rodiči.

A co dodat závěrem? Slavnostní den se nám vydařil. Zbývá jen popřát prvňáčkům, aby byli šikovní a zdárně „propluli“ první třídou se samými hezkými známkami. Rodičům hodně trpělivosti a pevné nervy při vzdělávání svých dětí. A paní učitelce? Pouze hodné, snaživé děti a milé, tolerantní rodiče. A snad se 30. června ozve z naší třídy veselý pokřik – „DOPLULI JSME“!

Mgr. Martina Štefková

Setkání s ilustrátorem

Žáci čtvrté a páté třídy se 27. září v Kulturním domě ve Zdounkách setkali s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Pořad nazvaný Malování pro děti je charakterizován jako interaktivní show a můžeme potvrdit, že takovým skutečně byl. Žáci měli možnost seznámit se zábavnou formou s prací ilustrátora, získali informace o tom, jak vzniká kniha. Děti byly po celou dobu aktivně zapojovány do programu a o legraci nebyla nouze. V samotném závěru proběhla autogramiáda a jen velmi málo účastníků programu odcházelo „nepokreslených a nepopsaných“. 

Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto pořadu a seznámit se s panem ilustrátorem.

Mgr. Lenka Sakařová

 


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

ČERVEN

Prvňáčci a páťáci na školním výletě

V pátek 8. června jsme doma nemohli dospat, jak moc jsme se všichni těšili do školy. Čekal na nás totiž dlouho slibovaný výlet. Sluníčko se schovávalo za mraky a my před naší školou netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás měl odvézt do Květné zahrady v Kroměříži. Hurá, dočkali jsme se! Přesně v 8.00 hod jsme vyrazili vstříc dobrodružství a novým zážitkům.

Vybaveni plánkem, který jsme všichni dostali při vstupu, jsme začali objevovat krásy zahrady. Jako první jsme navštívili vyhlídkovou terasu na Kolonádě a vyzkoušeli si, jak se v ní nese zvuk a ozvěna. Kolem Rotundy jsme přišli k Jahodovému a Králičímu kopci. Posléze jsme se paním učitelkám a paní vychovatelce „ztratili“ v bludišti. V tropickém skleníku jsme se občerstvili svačinkami a připravili se poznávat město Kroměříž.

U kašny na náměstí jsme měli krásný výhled na zámeckou věž a radnici. Za odměnu, že jsme byli šikovní a hodní, jsme si koupili zmrzlinu, ledovou tříšť a drobné dárečky jako památku na náš vydařený výlet. Plni zážitků a úsměvů na tváři jsme se vypravili zpátky do Zdounek.

A na závěr už jen zbývá dodat – „Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“

                                                                                                                     

  Mgr. Martina Štefková

DUBEN

Den Země v 5. třídě

V pátek 20. 4. 2018 oslavila naše třída Den Země projektovým vyučováním s názvem „Ze života hmyzu“. Celým dnem nás provázela kniha Ondřeje Sekory Ferda Mravenec, se kterou jsme se nejdříve důkladně seznámili, přečetli si krátký úryvek a s chutí se pustili do další práce. S hlavním hrdinou Ferdou a jeho kamarády jsme plnili úkoly z českého jazyka a matematiky. V další části jsme temperovými barvami malovali louku a v ní krásně barevné brouky. Výkresy se nám moc povedly a oživily tak chodbu naší školy. V závěru vyučování, jako odměna za celodenní pečlivou práci, na nás čekal francouzský film ze života hmyzu „Mrňouskové“, u kterého jsme se všichni moc nasmáli. Celý den se nám velmi líbil a získali jsme spoustu nových zajímavých informací.

Mgr. Martina Štefková

Nocování ve škole

Ze čtvrtka na pátek 18. – 19. dubna 2018 bylo ve škole docela živo. Třeťáci si chtěli vyzkoušet, jak vypadá škola, když už všichni odejdou domů. Ve čtvrteční podvečer se tak znovu scházeli, vybavení spacáky a batůžky se vším potřebným, ke společnému nocování.  Večeře z domácích zdrojů a pak už hurá do terénu. V zámeckém parku poznávali rostliny, ale také hráli hry a na zpáteční cestu ke škole se vydali až s první hvězdou na obloze.  A právě díky ní si stihli ještě zopakovat i určování světových stran v přírodě.  Skupinky žáků doplněné různými plyšáky se ve škole staly herci a zdramatizovaly různé příběhy.  A nemohla chybět ani pohádka na dobrou noc! Při povídání o Pejskovi a kočičce se už některým nocležníkům klížily oči. Netrvalo proto dlouho a ze spacáků se už ozývalo jen pravidelné oddechování. Ranní společná snídaně nocování ukončila. Rychlé sbalení, úklid používaných prostor a příprava na výpravu ke Dni Země probíhalo v době, kdy se ke škole scházeli ostatní spolužáci z jiných tříd. 

L. Sakařová

 

Den Země se třeťáky

 Společně jsme se v pátek 19. dubna vypravili do Květné zahrady v Kroměříži, kde nás čekal edukační program.  I přes nocování mimo své postýlky byli všichni ráno přichystáni na nové dobrodružství.
V Květné zahradě jsme se rozdělili do dvou skupinek, které se pod vedením pracovnic zahrady spolu s paní učitelkou a paní asistentkou vydaly objevovat Květnou zahradu trošku jinak. Dověděli jsme se něco z její historie, už víme, jaký tvar mají jednotlivé části (poskládali jsme si i vlastní model zahrady), podívali jsme se do okolí z Kolonády, přímo na Kolonádě jsme si vyzkoušeli, jak se nese zvuk. Prošli jsme kolem Rotundy, proběhli jsme se v bludišti, viděli jsme spoustu květin a bylin v Holandské zahradě, a dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si zahrát zámecké kuželky.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme se stihli stavit i na slíbenou zmrzlinu a už víme, kde stávaly původní městské brány Kroměříže, z nichž se zachovala do dnešních dní pouze jedna.
Viděli jsme při dvou výpravách do tohoto města už hodně, ale určitě je ještě co objevovat, proto jsme se dohodli, že se někdy zase na skok zastavíme a podíváme se do míst, která nám zatím zůstala utajena.

L. Sakařová

Zápis do první třídy

Ve středu 11. dubna 2018 proběhl na naší škole ve Zdounkách zápis do 1. třídy. Protože začalo to nejkrásnější období v roce – jaro, i celé odpoledne se neslo v duchu jarní tématiky – Příroda se probouzí.

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče u vchodu do budovy I. stupně přivítali šikovní žáci z páté třídy a odvedli je do učebny angličtiny. Zde děti čekaly na samotný zápis a při tom buď malovaly samy sebe, nebo si mohly zkusit poskládat jednoduché puzzle. To vše za pomoci sedmáků. A potom už hurá k samotnému zápisu!

Děti s paními učitelkami plnily na jednotlivých stanovištích jednoduché úkoly. Za to dostávaly na připravené kartičky jedničky jako v opravdové škole. Děti měly za úkol napsat své jméno, poznat písmenka, vytleskat slabiky podle obrázků. Také si povídaly o pohádkách, zvířátkách a jejich mláďátkách. Předvedly své matematické schopnosti, pojmenovávaly geometrické tvary a barvičky. Největším „oříškem“ pro některé předškoláky bylo ukázat, že umí zapnout knoflíky na svetříku a zavázat tkaničku. Závěrem děti dokreslovaly sluníčku paprsky, aby nám krásné jarní počasí vydrželo co nejdéle. Někteří budoucí prvňáčci také potěšili paní učitelky básničkou nebo písničkou.

Pro všechny, kteří úspěšně prošli zápisem, byly připraveny pamětní listy a drobné dárečky jako slepičky a kytičky s lízátky, motýlci nesoucí na křídlech tužku s gumou a pěkné omalovánky. Na závěr jen zbývá dodat, že na všechny šikovné děti, které jsou zralé nastoupit do 1. třídy, se těší v pondělí 3. 9. 2018 jejich třídní učitelka Mgr. Martina Štefková.

Mgr. Martina Štefková

BŘEZEN

Velikonoční jarmark a soutěž Zdounecká kraslice

V úterý 27. března 2018 se proměnlivé počasí nakonec umoudřilo a paprsky sluníčka na chvilku prosvítily celou budovu 1. stupně naší školy.  V půl třetí se otevřely její dveře prvním návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu Zdounecká kraslice a jarně nazdobené třídy i chodby. Do soutěže, vyhlášené pro děti i dospělé, se zapojilo deset soutěžících. Kraslice, ozdobené různými tradičními i netradičními technikami, zaujaly všechny věkové kategorie hostů. Návštěvníci mohli dát hlas té nejkrásnější kraslici. V letošním ročníku soutěže vyhrála kraslice Adama Štefka, žáka I. třídy, na druhém místě se umístila kraslice Marie Kameníkové z IX. třídy, třetí místo osadil Adam Pospíšil, který navštěvuje V. třídu.

V patnáct hodin doplnil výstavu pestrý program, který si připravily děti z 1. stupně. Zazněly veselé jarní písničky i básničky a děti za svoje vystoupení sklidily veliký potlesk. Celou akci doplnil prodejní jarmark, během kterého si mohli hosté nakoupit za symbolické ceny drobné dárky, zápichy, jarní aranžmá, věnce a další dekorace, anebo třeba jen načerpat trošku inspirace a jarní nálady.

Školákem na zkoušku

Dne 14. března 2018 proběhla na I. stupni ZŠ ve Zdounkách příprava dětí k zápisu s názvem „Školákem na zkoušku“. Tématem zábavného odpoledne byla „povolání“. Jako motivace byla zvolena básnička „Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání…“ Děti na jednotlivých stanovištích plnily hravou formou úkoly, za které dostávaly razítka na medaili. U cvičitelky si vyzkoušely své pohybové dovednosti, s paní spisovatelkou si povídaly o pohádkách a poznávaly písmenka. U farmářky na ně čekala zvířátka a jejich mláďátka, s paní prodavačkou počítaly a poznávaly geometrické tvary. Na posledním stanovišti se zahradnicí pojmenovávaly barvičky na květinkách a byla zde využita i Metoda dobrého startu. Děti si zazpívaly známou písničku „Prší, prší“, rozpohybovaly se na ni a na závěr se pokusily spojit zpěv s grafickým vzorem. Po úspěšném splnění všech úkolů byli budoucí prvňáčci odměněni medailí a malou sladkostí. A zbývá jen dodat, že se sejdeme opět všichni s úsměvem při zápisu do 1. třídy, který se koná 11. dubna 2018.

Mgr. Martina Štefková

Výprava třeťáků do Muzea v Kroměříži

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme se v odpoledních hodinách společně vypravili do Muzea v Kroměříži. Cestou jsme se stihli projít i částí historického města v nejbližším okolí náměstí, nakoukli jsme na původní městské hradby a pokusili se porovnávat historické stavby z různých období. Pak nás čekal velikonoční program v prostorách muzea.  Dověděli jsme se něco o tradicích těchto svátků jara, zahráli si hru s tematikou Velikonoc, vyzkoušeli jsme si netradiční zdobení kraslic a upekli  si vlastnoručně vytvarované jidášky. Na zpáteční cestě nemohli minout cukrárnu. Naše společná akce se vydařila a určitě si ještě nějakou podobnou (nebo docela jinou) třídní akci rádi zopakujeme.

 

ÚNOR

Florbal na I. stupni

Únor bílý- Florbalisté šílí. Zatímco celý národ sledoval zimní olympiádu v Pchjongčchangu, u nás na 1. stupni probíhal první ročník ve florbalu. A vskutku to byl turnaj plný napětí, bojového nasazení, nechyběly slzičky a zklamání na jedné straně a zároveň neskrývané nadšení ze zasloužené výhry na straně druhé.

V prvním kole se utkaly proti sobě z každé třídy dva týmy. Do druhého kola postoupil vítězný tým a ve třetím kole se bojovalo o místa. Velmi vyrovnaný zápas byl mezi týmem první třídy a druhé třídy. Zápas skončil výhrou první třídy, kde nejlepším střelcem byl Adámek Chaloupka(3 branky), Adámek Nezdařil(2 branky) a Adámek Štefek ( 1 branku).Nejlepším střelcem v týmu druháků byl Adam Doležal (2 branky, Roman Herodek, Adam Zavadil a Michal Táborský (1 branka). I když tým druháků měl v prvním poločase spíše herní převahu, ve druhém poločase na tým prváků nestačil. Patří jim velká pochvala za bojovnost až do konce utkání.

Třetí místo obsadil tým třeťáků, který herně nestačil na čtvrťáky a utkání prohrál. V prvním poločase se zdál být zápas vyrovnaný, ale ve druhém poločase měli čtvrťáci velkou převahu a třeťáci se nedostali ani přes půlku hřiště. Nejlepším střelcem celého utkání se stal Michal 

Čečatka, nastřílel 5 branek.8. března se bojovalo o první místo mezi týmem páté třídy a týmem čtvrté třídy. Od začátku byl zápas velmi rychlý, herně byl lepší tým páťáků, byl přesnější ve střelbě na branku, vypadalo to. že tým čtvrťáků se jejich ostré útočnosti zalekl a hrál spíše jen jeden jejich hráč Michal Čečatka, ostatní se jen zoufale snažili bránit. Emoce z prohry a emoce z vítězství propukly naplno po skončení zápasu. Nejlepším střelcem byl Dominik Vandal, s lehkostí se proplétal mezi hráči a nasázel týmu čtvrťáků 9 branek, nejlepším hráčem a nejvíce hrajícím hráčem z týmu čtvrťáků byl Michal Čečatka(3 branky).

Třešinkou celého 1.ročníku ve florbale bylo utkání dívčích týmů ze čtvrté třídy. Opravdu neuvěřitelný zápas. Skvělá hráčka Nikola Dvořáková společně s Nelou Šrahulkovou daly soupeřkám 10 branek.

Co říci na závěr, snad jen to, že dětem nechybí chuť soutěžit, dát do hry sílu, bojovnost a energii a přát si, aby se příští ročník opět vydařil.

 

LEDEN

Soutěžíme

Žáci III. třídy se v průběhu prosince a ledna zapojili do řešení soutěžních úkolů Korunkové soutěže, která byla zadávána prostřednictvím Datakabinetu. Všechny problémové úlohy se žákům společnou prací podařilo vyřešit a výsledky byly odeslány k vyhodnocení. 
Do mezinárodní výtvarné soutěže vyhlášené organizací Unesco s názvem Voda nad zlato se zapojili žáci třetí a čtvrté třídy. K hodnocení byl odeslán výběr šesti prací. 

 

LISTOPAD

Výtvarná soutěž pro žáky

Prodejna Bikers Crown sídlící ve Zlíně - Malenovicích,  v obchodním centru DOMUS, vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky základních škol.  
Úkolu nakreslit či namalovat "motorku" se zhostilo i sedmnáct žáčků I. stupně naší školy. Děti z první i třetí třídy, které měly zájem se do soutěže zapojit, své motocykly nakreslily, všechny výtvarné práce byly zabaleny a připraveny k odeslání. 
Pochvala patří všem dětem, které se do soutěže zapojily. Věříme, že některá z prací osloví i porotu této výtvarné soutěže. Budeme vám držet pěsti. 

L. Sakařová  

Den stolních her

Dne 16.11. proběhl na 1. stupni projekt  s názvem Den stolních her. Děti si přinesly do školy stolní hry. Ve skupinkách si je zkoušeli zahrát. Žáci 4. třídy překvapili svou kreativitou a fantazií a doma si zhotovili své stolní hry, např. Jdeš nebo spadneš, Pes dog agility, Dimenze, Zvířátka na vodě, Pirátská cesta za pokladem, Kubíkův výlet, Hrátky se školou, Bláznivá doprava, ZOO, Smile world, Roční období.  Vyrobené hry byly opravdu do detailu promyšlené. Některé byly zaměřené na vědomosti, jiné zase donutily hráče stoupnout a zacvičit si. Kromě herního plánu byly součástí některých her i kartičky s úkoly. Nechyběla ani zhotovená pravidla. Během projektového dne měli žáci ostatních ročníků 1. stupně možnost zahrát si tyto vyrobené hry. Děti si tuto část náramně užily. Žáci páté třídy nás zase seznámili s pojmem stolní hry a vysvětlili jejich význam. Celkově byl tento projekt velmi zdařilý a děti byly moc spokojené.

 

ŘÍJEN

Dětské dopravní hřiště

25. 10. 2017 se zúčastnili žáci čtvrté třídy výuky dopravní výchovy přímo na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Žáky čekala nejprve teoretická část v učebně, kde si zopakovali základní informace, základní výbavu cyklisty, dopravní značky a křižovatky. Praktická část výuky probíhala venku na dopravním hřišti. Nejdřív s dětmi hřiště prošli policisté a vyzkoušeli žáky ze znalostí značek a křižovatek. Žáci byli za své teoretické znalosti pochváleni. Poté polovina žáků jezdila na kole a polovina chodila pěšky. Pravidelně se střídali. Policisté je sledovali a při nedodržení nějakého pravidla je na to upozornili. Žáci byli moc šikovní a výuku si užili.

Bible a my

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole základní kolo soutěže BIBLE A MY. Žáci v ní ukázali své vědomosti a to, že je tato soutěž pro ně stále lákavá a zajímavá. Soutěžilo se ve dvou kategorií. Nejlépe uspěli v mladší kategorii František Vajgl, Leonard Vrška a Jaroslav Moštěk. Ve starší kategorii Tomáš Zapletal, Kristýna Šidlíková a Renáta Lajdová. Za účast a snahu si zaslouží všichni velkou pochvalu.

Divadelní představení

Ve čtvrtek 19. října se v KD Zdounky sešli všichni žáci I. stupně naší školy, aby navštívili divadelní představení Staré pověsti české aneb pohádky pod Řípem. Děti si připomněly příběhy Praotce Čechy, Kroka a jeho dcer, kněžny Libuše, odvážného Bivoje i Ctirada a Šárky. V rukou paní Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka jako Jiráskové a Jiráska ožívaly loutky, do děje byli aktivně zapojováni i diváci. Celé představení vhodně doplňovaly písničky, které si spolu s herci mohly zazpívat i děti. Po ukončení představení přišla na řadu autogramiáda a fotografování a tak se samotný závěr maličko prodloužil, ale nikomu z přítomných to nevadilo. 

72 hodin

Již po páté se po celé ČR konají tři dny dobrovolnických aktivit. V letošním roce se poprvé do akce zapojili také žáci naší školy. V pátek 13. října se celkem 29 žáků třetí třídy, paní učitelka a paní asistentka vydali vyzbrojeni rukavicemi a odpadními taškami do terénu. Podařilo se nám uklidit okolí obou autobusových zastávek, obecní parčík a prostory školního hřiště. Navíc jsme se zapojili do třídění surovin – sběr papíru právě probíhal jako celoškolní aktivita. Většinu sebraného odpadu se nám podařilo vytřídit přímo do kontejnerů. Celkově se nám podařilo sebrat vrchovatý velký odpadní pytel „nepořádku“.

Den stromů

Ve středu 11. října 2017 naše škola oslavila Den stromů. Žáci IX. třídy připravili osm soutěžních disciplín s názvy: puzzle, „hod granátem“, slož slovo/ řekni slovo, poznej stromy podle listů, „šiška v kýblu“, skořápky ořechů, šiškový had a poznej plody stromů podle smyslů. Akce se konala v místním parku pro žáky I. a II. třídy. Tito žáci soutěžili ve čtyřčlenných týmech a na osmi stanovištích plnili různé úkoly. Nejlepší tým z každé třídy byl po skončení oceněn diplomem a sladkostí. Doufáme, že si všichni žáci odnesli nějaké vědomosti o stromech a také spoustu pěkných zážitků.

 

ZÁŘÍ

Projektový den

V pátek 29.9.2017 se areál školní družiny zaplnil koly a tělocvična 1.stupně koloběžkami. Čekal nás projektový den: Bezpečně do školy.
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 1. a 2.třída - 1.kategorie, 3. a 4.třída 2.kategorie, 5. a 6.třída 3.kategorie a 7. a 8. třída 4.kategorie. Žáci deváté třídy nesoutěžili, byli na stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Pochvalu hned na začátku celé akce si zasloužily děti 1.a 2.třídy, protože cestu na hřiště Sboru dobrovolných hasičů zvládly přímo bravurně i s koloběžkami.

Na hřišti žáci předvedli nejen svou obratnost při jízdě zručnosti, ale také vědomostní znalosti dopravních značek a zdravovědy. Pětičlenná družstva se plynule přesouvala z jednotlivých stanovišť, soutěžila s plným nasazením, nechyběla odvaha překonávat překážky. Žáci druhého stupně měli v překážkách místo lana šikmou lavici a průjezd mezi čarami za průjezd po šikmé lavici. Nejvíc trestných bodů soutěžící nasbírali ze zdravovědy a z dopravních značek.

Umístění:

  1. kategorie: 1.třída 1. místo – N.Sanislová, T.Galatíková, D.Flora, S.Kuchaříková, F.Vlasák
  2. kategorie: 4.třída 1.místo -  M.Čečatka, T.Kovář, P.Jurák, L.Dokoupilová, N.Dvořáková
  3. kategorie: 6.třída 1.místo -  K.Vaňhara, J.Hofmann, M.Hrbáčková, E.Sušenová, J.Kořínek
  4. kategorie: 8.třída 1.místo -  B.Ivánková, M.Šauer, P.Graciar, M.Řezáč, J.Trněný

Závěrem bych chtěla pochválit všechny soutěžící a popřát jim hodně úspěchů i v příštím roce na dalším pokračování dopravní soutěže pořádané školou.

Mgr. Blanka Ondová

 

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ZDOUNECKÝ OLYMPIONIK

V místním parku se 15. září shromáždili žáci třetí, čtvrté a páté třídy, kde byli rozděleni do smíšených družstev. Plnili různé sportovní disciplíny např. hod šiškou na cíl, ručkování po laně, sestavování nejdelšího hada z přírodnin. Sportovní klání bylo zakončeno vyhlášením nejlepšího družstva.

DRAKIÁDA

Koncem listopadu se na 1. stupni naší základní školy uskutečnila netradiční Drakiáda. Nespočívala v pouštění zakoupených draků, nýbrž v jejich výrobě. Děti si přinesly různý materiál, např. dřívka, větvičky, barevný papír,šišky,špagátky,apod. Potom v hodinách výtvarné výchovy popustily uzdu své fantazii a daly se do práce. Po dokončení, kdy se na nás šklebili i usmívali opravdu netradiční draci jsme celou soutěž  vyhodnotili a těm nejlepším rozdali malé odměny.

ČAROVNÝ PODZIM (26. 10.)

Opadávání listů, sychravé počasí, mlha a déšť, to vše symbolizuje příchod podzimu. Duchové ožívají aspoň v představách našich dětí. I naše škola se proměnila v sídlo nadpřirozených bytostí a jevů.   Kdo chtěl přežít musel splnit dané úkoly: Tahání hmyzu ze slizu, prolézání černým tunelem, vyřešení rébusů, hádanek a vyrobení látkového strašidla. Vyvrcholením byla přehlídka masek a vyhlášení vítěze. Hodnotila se fantazie, nápaditost a domácí tvorba.

DEN BEZ RIZIKA (18. 11.)

V rámci osvěty ohledně bezpečnosti, byl uspořádaný projektový den. Žáci jednotlivých tříd si připravili informace na různá témata, která byla prezentována ostatním. Prvňáčci si zopakovali, jak se mají chovat, když se setkají s cizím člověkem a jaká nebezpečí je mohou potkat na ulici. S bezpečností silničního provozu nás seznámili žáci druhé třídy, kteří se zaměřili na povinnou výbavu při jízdě na kole. V moderní době počítačů se dá vše vyhledat na internetu, ale spousta informací a údajů se dá také zneužít. Touto problematikou se zabývali žáci třetí třídy. Čtvrťáci nás poučili o tom, jaké zásady je třeba dodržovat při sportování, aby nedošlo k úrazu. Velmi rozšířeným patologickým jevem je záškoláctví. Prezentaci na toto téma si připravili ti nejstarší a to naši žáci páté třídy. Tento den byl přínosný pro všechny, protože bezpečnost našich dětí je prioritou pro každého.

VÁNOČNÍ KONCERT V ZUŠ

První a druhá třída 21. prosince navštívila ZUŠ. Naši kamarádi se svou paní učitelkou si pro nás připravili vánoční koncert. Zahráli koledy na různé hudební nástroje (klávesy, housle)a my jsme si některé mohli i zazpívat. Líbil se nám Ježíšek v jesličkách, tomu jsme zazpívali vánoční ukolébavku. Všichni jsme měli pěknou vánoční náladu a už jsme se těšili na následující vánoční besídku ve třídě a překvapením u stromečku.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Poslední den před vánočními prázdninami proběhly ve třídách na prvním stupni oblíbené vánoční besídky. V krásně vyzdobených třídách zavládla pravá sváteční nálada. Společně jsme si zazpívali koledy, připomenuli některé vánoční zvyky, přečetli si vánoční příběh a nechybělo ani voňavé cukroví od maminek. Největší radost ale přinesly dárečky, které si děti navzájem vyměnily. Zbytek dopoledne trávila každá třída jinak. Ti nejmenší se podívali na pohádku a jejich starší kamarádi si zahráli vánoční vybíjenou. Všichni se ale nejvíc těšili domů na ty opravdové rodinné Vánoce. 

ŠVIHADLOVÝ KRÁL

V měsíci únoru proběhla každoroční sportovní soutěž „Švihadlový král.“ Zúčastnili se jí žáci druhé, třetí a čtvrté třídy. Hodnotil se přeskok snožmo a přeskok se střídáním nohou. Těm nejšikovnějším se povedl i přeskok se zkřížením rukou. Švihadlový král byl v každém ročníku zvolen ten nejlepší z kategorie dívek a chlapců.

TOČENÍ OBRUČÍ

V měsíci únoru se uskutečnilo na prvním stupni třídní kolo druhého ročníku sportovní soutěže v točení obručí. Zatímco loni byla soutěž zaměřena především na výdrž v točení obručí, letos byly požadavky náročnější. Žáci museli při točení plnit různé úkoly, např. chůze vpřed a vzad, vpravo a vlevo, otočka, výskok, podřep. V užším kole žáci předvedli roztočení obruče nohou na zemi a přeskakování. Těm nejšikovnějším se podařilo roztočit v pase najednou až sedm obručí. Nejlepší žáci z třídních kol postupují do školního kola. Součástí bude i exhibice v točení obručí, neboli předvedení vlastní sestavy dle svého výběru hudby.

Zdounecký kanárek 

V měsíci lednu probíhala na naší škole soutěž v sólovém zpěvu Zdounecký kanárek. Do soutěže se zapojili zpěváci z 2. až 5. třídy. V prvním kole si každý vybral svoji oblíbenou písničku a tu zazpíval před svými spolužáky. Hlasováním se vybrali tři nejlepší z každé třídy, kteří postoupili do druhého kola a podělili se o stupně vítězů. Každá třída si tak zvolila svého nejlepšího Zdouneckého kanárka. Aby žáci z ostatních tříd nebyli ochuzeni o vystoupení svých kamarádů, zazpívali ti nejlepší ve školním rozhlase. Největší potlesk a úspěch sklidil Adam Pospíšil ze čtvrté třídy, který své vystoupení rád pro všechny ještě jednou zopakoval.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Během února v jednotlivých třídách probíhají třídní kola v recitaci, hlasování bude vybráno nejlepší do školního kola, které se uskuteční 27. 2. 2017. Předpokládáme, že použijeme pak postoupí do okresního kola - 22. 3. 2017 v Kroměříži.