Co se událo 1. stupeň

ÚNOR

DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

Ve čtvrtek 21. 2. se prvňáčci a osmáci sešli v první třídě, aby zde společným projektem oslavili Den mateřského jazyka. Celé dopoledne se neslo v duchu celoročního tématu první třídy – „Vyplouváme“.

První hodinu zahájili malí námořníci písničkou „Umíme cokoli“. Její líbivá melodie navodila ve třídě dobrou náladu, děti písničku nejen zpívaly, ale také na ni tančily. Poté následovalo představení jednotlivých písmenek za pomocí básniček spojených s pohybem. Posléze všichni přítomní žáci zachraňovali na tabuli písmenka, která jim vzala zlá chobotnice. Na závěr první hodiny prvňáčci přečetli svým starším kamarádům článek Náš výlet. Všichni byli překvapeni, kolik dlouhých vět jde složit z 20 písmen.

Ve druhé hodině malé děti vystřídali jejich starší spolužáci. Přednesli nám krásné a hlavně žertovné básničky od Jiřího Žáčka. Následovalo čtení příběhu O velrybě od Ludvíka Středy. Do děje byly vtaženy všechny děti, pro které měli osmáci připravené otázky a úkoly ke čtenému textu.

Ve třetí hodině se všechny děti rozdělily do skupin, kde si prvňáčci za pomoci svých starších spolužáků vyrobili krásné záložky do knih s motivem moře. Také žáci z osmé třídy neodešli s prázdnou. Od prvňáčků si na památku odnesli knoflík pro štěstí za vzorně připravené dopoledne.

Celé projektové vyučování bylo velmi pěkné a všichni odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři. Hlavním úkolem byl rozvoj čtenářské gramotnosti, ukázat dětem, že učení a čtení je zábava.

A TO SE NÁM, MYSLÍM, POVEDLO!

Mgr. Martina Štefková

 

LEDEN

NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

Pět měsíců od začátku školního roku uběhlo jako voda a na nás čekal náš první významný den - NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ. Během „naší plavby“ jsme se naučili již 20 písmenek, píšeme slova i dlouhé věty a to krasopisně. Někteří z nás jsou i výbornými čtenáři. V matematice počítáme do 10 a nejraději ze všeho hrajeme hry – Na vláček, Matematického krále a Zamrzlíka. Umíme spoustu básniček, ve vyučování také rádi zpíváme a tančíme.

Ve čtvrtek 31. ledna jsme již nemohli dospat, jak moc jsme se těšili do školy. Paní učitelka pro nás měla připravené dopoledne plné her, soutěží a zábavy. A jako správní námořníci jsme si to pod vedením svého kapitána náramně užili. Konečně zazvonilo na čtvrtou vyučovací hodinu a paní učitelka přinesla do třídy naše první vysvědčení.  Všichni jsme za svou snahu a píli byli odměněni samými jedničkami, velkou pochvalou a malou sladkostí. S úsměvem a plni radosti jsme se už těšili domů, jak se svým úspěchem pochlubíme celé rodině a kamarádům.

Doufáme, že se nám bude dařit stejně dobře i v druhém pololetí a že zdárně „doplujeme“ k našemu vytouženému cíli!

Mgr. Martina Štefková

 

POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA

V úterý 29. ledna jsme vyrazili s dětmi z prvního stupně do kulturního domu na divadelní představení s názvem – POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA aneb KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA MOŘE! Divadélko pro školy z Hradce Králové pro nás mělo připravené představení o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli, upovídaném papouškovi a nebezpečném žraloku.

Hned na začátku dvojice herců zapojila do představení všechny děti. Ty odpovídaly na otázky, absolvovaly lodní a plavecký rychlokurz a během celého představení zpívaly písničky. Celý děj se odehrává na lodi, kdy námořníci plují za pokladem. Po objevení vzácného pokladu loď přepadnou piráti a zlý kapitán Baltazar chce poklad jen pro sebe. Tak jak už to v pohádkách bývá, vše dobře dopadne a opět zvítězí chytrost, poctivost a přátelství.

Divadelní představení bylo velmi pěkné! Pohádka byla nejen zábavná ale i poučná. Všechny děti vystoupení zaujalo, byly nadšené. Hodně se nasmály a při některých scénách se i malinko bály. Prvňáčkům dokonce pohádka tematicky ladila s jejich celoročním tématem – „Vyplouváme“.

Hercům děkujeme za krásné představení, které pro nás bylo odměnou za pilnou práci v 1. pololetí. A TEĎ UŽ SE TĚŠÍME NA VYSVĚDČENÍ!

 

Mgr. Martina Štefková

PROSINEC

Předvánočně u čtvrťáků

Páteční předvánoční vyučování bylo tak trošku jiné. Hned po příchodu do třídy jsme se pustili do úprav, rozestavěli jsme lavice do tvaru písmene U a pod vánoční stromeček naskládali všechny dárečky pro kamarády spolužáky. Na lavicích se místo učebnic a sešitů postupně objevovaly tácky s vánočním cukrovím, ovoce, kelímky a nápoje. Fotografiemi promítanými na tabuli jsme si zavzpomínali na některé z akcí naší třídy v uplynulém období. Připomenuli jsme si také některé z vánočních zvyků a tradic a domlouvali se, že některé si určitě vyzkoušíme i doma.

I v letošním roce jsme se pak společně vydali do pole, kde jsme připravili nadílku pro zvířata. Na keřích i v jejich nejbližším okolí jsme zavěsili či uložili jablka, mrkev, seno, kukuřici a další dobroty. Věříme, že si sem určitě zvířata najdou cestu a pochutnají si.

Po příchodu zpět do školy už čekala i naše nadílka. Dárečky se zpod stromečku odstěhovaly ke svým majitelům. Rozbalování dárků, povídání, pojídání cukroví…. a pak už jen přání krásných Vánoc a společný úklid prostor třídy. Vánoční prázdniny mohou začít!

 

Mgr. Lenka Sakařová

 

Ježíškova vnoučata

Žáci čtvrté třídy zareagovali na výzvu Českého rozhlasu a v letošním roce se připojili k akci, která vznikla na podzim roku 2016. V třídnické hodině tvořili přání, která budou přibalena k dárkům pro obyvatele domovů důchodců, nemocnic, stacionářů… Ke čtvrťákům se odpoledne ještě přidaly děti ze třetího oddělení školní družiny.

Výsledkem bylo odeslání osmdesáti přáníček. Věříme, že udělají někomu potřebnému radost! 

Mgr. Lenka Sakařová

Předvánoční Kroměříž

Čtvrťáci se ve čtvrtek 13. prosince vydali do Kroměříže. Prvním cesta vedle do Domu kultury, kde nás čekal hudební pořad Radima Zenkla. Původem Čech, mandolinista a skladatel, v současné době žijící v Americe. Poutavý pořad děti seznámil nejen s mnoha netradičními dechovými nástroji, ale také s možností hry na mandolínu (dvouhlasá hra je specialitou tohoto hudebníka). Radim Zenkl je celosvětově uznávaným hráčem na madolinu, ovládá několik dalších nástrojů - elektrickou mandolu, bezpražcovou mandolínu, buzuki, mando-ukulele a další strunné i dechové nástroje, zvláště různé druhy fléten, jako jsou slovenská fujara, australské didžeridu, irská píšťala ….

Pak vánočně vyzdobenými ulicemi přešli na Velké náměstí, kde si v Muzeu Kroměřížska prohlédli výstavu Vládci noci, která poodhaluje tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci. Celá výstava je umístěna v zatemněných prostorách, napodobujících přirozené prostředí.

Na Velkém náměstí si žáci připomenuli některé historické údaje o našem okresním městě, prohlédli si některá domovní znamení.

Cestou na bus ještě nemohli minout nádvoří historické radnice, kde největší pozornost poutala hromada sněhu a slaměné postavičky z filmu Doba ledová.  Ale pozornost si jistě zaslouží i slámový Betlém a vánoční výzdoba celého prostoru.

Společně jsme si užili příjemný mrazivý den.

Mgr. Lenka Sakařová

LISTOPAD

Prvňáčci na návštěvě v mateřské školce

V úterý 13. listopadu jsem se svými žáčky - prvňáčky v rámci spolupráce navštívila místní mateřskou školu. Pro předškoláčky jsme s dětmi měli připravený zábavný program. Devět písmenek, která už známe, jsme představili krátkými básničkami doprovázenými pohybem. Dětem jsme ukázali, jak umíme číst jednotlivá písmenka, slabiky, slova a dokonce i jednoduché věty a jaké „těžké“ úkoly plníme ve Slabikáři. Budoucí školáčci měli možnost nahlédnout do písanek a přesvědčit se, že někteří z nás jsou výbornými písaři. Předškoláčky jsme také zapojili do her, které pravidelně hrajeme při vyvozování písmenek a při počítání v matematice.

Na závěr se prvňáčci pochlubili svými aktovkami a vzorně připravenými pouzdry. Všichni jsme prožili krásné dopoledne a doufáme, že se předškoláčkům bude v naší škole líbit tak jako nám. A že se každé ráno budou do školy těšit, že se opět něco nového naučí.

Velké poděkování také patří všem paním učitelkám z mateřinky, které se dětem velmi hezky věnují a pilně je připravují na vstup do naší „velké“ školy.

Mgr. Martina Štefková

Čtvrťáci na dopravním hřišti

V pátek 16. listopadu se žáci 4. třídy vydali na Dopravní hřiště v Kroměříži.  Při samotném zahájení  výuky se seznámili s tím, jak celá dnešní aktivita bude probíhat, dověděli se i něco o tom, jak na jaře budou probíhat zkoušky k získání průkazu cyklisty.  Pak následovala samotná teoretická výuka – seznamování s dopravními předpisy, dopravním značením, řešení křižovatek .  Vyučujícím  byly žákům doporučeny i www stránky k procvičování dopravní výchovy.  Po příchodu strážníků se všichni odebrali k praktické části výuky. Žáci se změnili v chodce i cyklisty a prakticky si zkoušeli řešení dopravních situací při jízdě i chůzi na dopravním hřišti. Ještě před prvním usednutím na kolo však byly všem přítomným zkontrolovány cyklistické helmy a většina doporučena k seřízení a úpravám.  V závěru praktické části si mohli žáci vyzkoušet i některá ze stanovišť, která jsou součástí soutěže mladých cyklistů. V průběhu zimních měsíců mají žáci čas k procvičování vědomostí z teoretické části, dopravní výchova bude zařazena i do několika třídnických hodin, ale samotné přípravě k získání průkazu cyklisty je třeba se věnovat i samostatně.   Znalost dopravních předpisů patří k dovednostem, kterým stojí za to věnovat část svého času.

Slavnost Slabikáře

V úterý 6. listopadu jsme na naší škole v první třídě pořádali pro rodiče a prarodiče malou slavnost – Pasování na čtenáře Slabikáře.

A jak se vlastně naši malí prvňáčci dostali ke Slabikáři? Nebyla to vůbec jednoduchá cesta. Všichni žáčci museli zvládnout poznat 9 písmenek, naučit se číst první slabiky, slova a dokonce i jednoduché věty.  Kromě toho se všechny děti musely naučit krasopisně psát psacím písmem do písanky a v matematice počítat do pěti. A věřte, že pro některé z nich to ze začátku byla doopravdy velká dřina!

Při slavnostní příležitosti jsme všem přítomným ukázali, co vše jsme se už naučili, a jak pilně pracujeme ve vyučování. Vše jsme prokládali básničkami, kterých od září umíme mnoho. Po vystoupení byli všichni prvňáčci slavnostně paní ředitelkou pasováni na čtenáře Slabikáře a od paní učitelky si vytoužený Slabikář i s krásnou záložkou převzali. Také paní učitelka ocenila tři nejlepší písaře ze třídy, kteří již od nynějška budou psát do písanek a sešitů opravdovým perem. Na závěr se děti s rodiči rozloučily krásnou písničkou, ve které všem ukázaly, že jsou i výbornými počtáři.

Za velmi krásné odpoledne děkuji nejen všem dětem, které byly báječné, ale také všem přítomným divákům, kteří byli vzornými a trpělivými posluchači.

Mgr. Martina Štefková
(třídní učitelka 1. třídy)

Ze Zdounek do Hondurasu

Začátkem listopadu probíhaly ve Zdounkách LIDOVÉ MISIE. V pátek 16.11. navštívili ZŠ misionáři, kteří působili v Hondurasu. Zážitky a zkušenosti ze své cesty přednesli žákům 1. a  2. stupně. Misionáři poukázali na těžký život na tomto vzdáleném místě – nedostatečné hygienické podmínky, chudobu, problematickou školní docházku, nemoci, kriminalitu….Přes všechny tyto nepříznivé podmínky si obyvatelé Hondurasu váží maličkostí a snaží se prožít plnohodnotný život. Žáci se zaujetím poslouchali poutavé vyprávění doplněné autentickými záběry.

Misionáři upozornili také na hodnotu každého z nás, neboť všichni jsme jedineční.

Michaela Skácelová

ŘÍJEN

72 hodin

Již podruhé se k celostátní akci přihlásili žáci čtvrté třídy. I v letošním roce se zaměřili na pomoc přírodě a okolí. V pátek 12. října se žáci vydali nejprve zkontrolovat zahradní jezírko na pozemku základní školy, pobytu na zahradě využili i k poznávání přírodnin a opakování vědomostí z oblasti přírodovědy. Vybaveni rukavicemi a taškami na odpad pak společnými silami uklidili od odpadků prostory, kudy denně chodí do školy a prostory parčíku za autobusovou zastávkou.  S radostí jsme vyčíslili, že v letošním roce bylo sebraných odpadků o více než polovinu méně oproti roku loňskému.

Tato akce v sobě zahrnuje 3 dny dobrovolnických aktivit. Akce probíhá na území České republiky již po sedmé. Zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy a svou „pomoc“ zaměřit do některé ze tří oblastí – pomoc druhým, přírodě a okolí. Jejím cílem je naučit se vnímat svět kolem sebe, nebýt lhostejní, spolupracovat.

Mgr. Lenka Sakařová

BIBLE A MY

V pátek 19. 10. se uskutečnilo školní kolo soutěže Bible a my. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorii tvořili žáci 4. a 5. třídy, druhou kategorii žáci 7. třídy. Všichni chtěli předvést své nejlepší znalosti a rychlou orientaci v Bibli. A to se jim také dařilo.  Srdečně všem gratulujeme.

O den dříve 18. 10. jsme se stejně jako v minulých letech zapojili do celosvětové výzvy „ Milion dětí se modlí růženec za jednotu a mír.“

V současné době se všichni těšíme na návštěvu misionáře, který nás brzy navštíví a podělí se s námi o své nezapomenutelné zážitky a poznatky z Hondurasu.

Michaela Skácelová

ZÁŘÍ

DeVeDe (Den věřících dětí)

Děti navštěvující nepovinný předmět náboženství se zúčastnily  v pátek 21. 9. výletu na Svatý Kopeček. Celý kroměřížský děkanát dětí zaplnil baziliku Panny Marie,  kde byla sloužena mše svatá pro děti. Krásné zpěvy, přímluvy a modlitby dětí se rozléhaly chrámem. Po závěrečném požehnání jsme se všichni přesunuli do ZOO, kde jsme se posilnili a rozdělili do skupinek. Každý obdržel kartičku, na níž měl úkoly, které plnil během prohlídky a krmení zvířátek.  Sluníčko nám přálo a my prožili opravdu krásný a požehnaný den.

Michaela Skácelová

„Vyplouváme“– první den v 1. třídě

Už je to tady! Po krásných horkých letních prázdninách jsme uslyšeli opět školní zvonění, které nás upozornilo na to, že je pondělí 3. 9. a začíná nový školní rok. Lavice v naší škole se začaly plnit usměvavými žáky a všude bylo slyšet veselé dětské štěbetání. Tento významný den však asi nejvíce patřil našim prvňáčkům. Ti v doprovodu svých nejbližších přicházeli do krásně vyzdobené třídy, která připomínala léto, moře a koupání. Hlavním tématem totiž bylo – „Vítejte na palubě – vyplouváme!“ Kromě paní učitelky dvacet sedm školáčků jako každý rok přivítala paní ředitelka, pan starosta s paní místostarostou. Poté už bylo slovo předáno „malým námořníkům“. Ti se nám jednotlivě představili a někteří s malou trémou přidali básničku nebo písničku. Za svou snahu byli všichni odměněni potleskem a velkou spoustou upomínkových dárečků. Paní vychovatelka všechny na památku vyfotila a posléze se s ní prvňáčci vydali objevovat prostory školy, školní jídelny a své putování zakončili ve školní družince, kterou bude většina z nich po celý školní rok navštěvovat. Ve třídě se mezitím konala úvodní třídní schůzka s rodiči.

A co dodat závěrem? Slavnostní den se nám vydařil. Zbývá jen popřát prvňáčkům, aby byli šikovní a zdárně „propluli“ první třídou se samými hezkými známkami. Rodičům hodně trpělivosti a pevné nervy při vzdělávání svých dětí. A paní učitelce? Pouze hodné, snaživé děti a milé, tolerantní rodiče. A snad se 30. června ozve z naší třídy veselý pokřik – „DOPLULI JSME“!

Mgr. Martina Štefková

Setkání s ilustrátorem

Žáci čtvrté a páté třídy se 27. září v Kulturním domě ve Zdounkách setkali s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Pořad nazvaný Malování pro děti je charakterizován jako interaktivní show a můžeme potvrdit, že takovým skutečně byl. Žáci měli možnost seznámit se zábavnou formou s prací ilustrátora, získali informace o tom, jak vzniká kniha. Děti byly po celou dobu aktivně zapojovány do programu a o legraci nebyla nouze. V samotném závěru proběhla autogramiáda a jen velmi málo účastníků programu odcházelo „nepokreslených a nepopsaných“. 

Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto pořadu a seznámit se s panem ilustrátorem.

Mgr. Lenka Sakařová

 


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

ČERVEN

Prvňáčci a páťáci na školním výletě

V pátek 8. června jsme doma nemohli dospat, jak moc jsme se všichni těšili do školy. Čekal na nás totiž dlouho slibovaný výlet. Sluníčko se schovávalo za mraky a my před naší školou netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás měl odvézt do Květné zahrady v Kroměříži. Hurá, dočkali jsme se! Přesně v 8.00 hod jsme vyrazili vstříc dobrodružství a novým zážitkům.

Vybaveni plánkem, který jsme všichni dostali při vstupu, jsme začali objevovat krásy zahrady. Jako první jsme navštívili vyhlídkovou terasu na Kolonádě a vyzkoušeli si, jak se v ní nese zvuk a ozvěna. Kolem Rotundy jsme přišli k Jahodovému a Králičímu kopci. Posléze jsme se paním učitelkám a paní vychovatelce „ztratili“ v bludišti. V tropickém skleníku jsme se občerstvili svačinkami a připravili se poznávat město Kroměříž.

U kašny na náměstí jsme měli krásný výhled na zámeckou věž a radnici. Za odměnu, že jsme byli šikovní a hodní, jsme si koupili zmrzlinu, ledovou tříšť a drobné dárečky jako památku na náš vydařený výlet. Plni zážitků a úsměvů na tváři jsme se vypravili zpátky do Zdounek.

A na závěr už jen zbývá dodat – „Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“

                                                                                                                     

  Mgr. Martina Štefková

DUBEN

Den Země v 5. třídě

V pátek 20. 4. 2018 oslavila naše třída Den Země projektovým vyučováním s názvem „Ze života hmyzu“. Celým dnem nás provázela kniha Ondřeje Sekory Ferda Mravenec, se kterou jsme se nejdříve důkladně seznámili, přečetli si krátký úryvek a s chutí se pustili do další práce. S hlavním hrdinou Ferdou a jeho kamarády jsme plnili úkoly z českého jazyka a matematiky. V další části jsme temperovými barvami malovali louku a v ní krásně barevné brouky. Výkresy se nám moc povedly a oživily tak chodbu naší školy. V závěru vyučování, jako odměna za celodenní pečlivou práci, na nás čekal francouzský film ze života hmyzu „Mrňouskové“, u kterého jsme se všichni moc nasmáli. Celý den se nám velmi líbil a získali jsme spoustu nových zajímavých informací.

Mgr. Martina Štefková

Nocování ve škole

Ze čtvrtka na pátek 18. – 19. dubna 2018 bylo ve škole docela živo. Třeťáci si chtěli vyzkoušet, jak vypadá škola, když už všichni odejdou domů. Ve čtvrteční podvečer se tak znovu scházeli, vybavení spacáky a batůžky se vším potřebným, ke společnému nocování.  Večeře z domácích zdrojů a pak už hurá do terénu. V zámeckém parku poznávali rostliny, ale také hráli hry a na zpáteční cestu ke škole se vydali až s první hvězdou na obloze.  A právě díky ní si stihli ještě zopakovat i určování světových stran v přírodě.  Skupinky žáků doplněné různými plyšáky se ve škole staly herci a zdramatizovaly různé příběhy.  A nemohla chybět ani pohádka na dobrou noc! Při povídání o Pejskovi a kočičce se už některým nocležníkům klížily oči. Netrvalo proto dlouho a ze spacáků se už ozývalo jen pravidelné oddechování. Ranní společná snídaně nocování ukončila. Rychlé sbalení, úklid používaných prostor a příprava na výpravu ke Dni Země probíhalo v době, kdy se ke škole scházeli ostatní spolužáci z jiných tříd. 

L. Sakařová

 

Den Země se třeťáky

 Společně jsme se v pátek 19. dubna vypravili do Květné zahrady v Kroměříži, kde nás čekal edukační program.  I přes nocování mimo své postýlky byli všichni ráno přichystáni na nové dobrodružství.
V Květné zahradě jsme se rozdělili do dvou skupinek, které se pod vedením pracovnic zahrady spolu s paní učitelkou a paní asistentkou vydaly objevovat Květnou zahradu trošku jinak. Dověděli jsme se něco z její historie, už víme, jaký tvar mají jednotlivé části (poskládali jsme si i vlastní model zahrady), podívali jsme se do okolí z Kolonády, přímo na Kolonádě jsme si vyzkoušeli, jak se nese zvuk. Prošli jsme kolem Rotundy, proběhli jsme se v bludišti, viděli jsme spoustu květin a bylin v Holandské zahradě, a dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si zahrát zámecké kuželky.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme se stihli stavit i na slíbenou zmrzlinu a už víme, kde stávaly původní městské brány Kroměříže, z nichž se zachovala do dnešních dní pouze jedna.
Viděli jsme při dvou výpravách do tohoto města už hodně, ale určitě je ještě co objevovat, proto jsme se dohodli, že se někdy zase na skok zastavíme a podíváme se do míst, která nám zatím zůstala utajena.

L. Sakařová

Zápis do první třídy

Ve středu 11. dubna 2018 proběhl na naší škole ve Zdounkách zápis do 1. třídy. Protože začalo to nejkrásnější období v roce – jaro, i celé odpoledne se neslo v duchu jarní tématiky – Příroda se probouzí.

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče u vchodu do budovy I. stupně přivítali šikovní žáci z páté třídy a odvedli je do učebny angličtiny. Zde děti čekaly na samotný zápis a při tom buď malovaly samy sebe, nebo si mohly zkusit poskládat jednoduché puzzle. To vše za pomoci sedmáků. A potom už hurá k samotnému zápisu!

Děti s paními učitelkami plnily na jednotlivých stanovištích jednoduché úkoly. Za to dostávaly na připravené kartičky jedničky jako v opravdové škole. Děti měly za úkol napsat své jméno, poznat písmenka, vytleskat slabiky podle obrázků. Také si povídaly o pohádkách, zvířátkách a jejich mláďátkách. Předvedly své matematické schopnosti, pojmenovávaly geometrické tvary a barvičky. Největším „oříškem“ pro některé předškoláky bylo ukázat, že umí zapnout knoflíky na svetříku a zavázat tkaničku. Závěrem děti dokreslovaly sluníčku paprsky, aby nám krásné jarní počasí vydrželo co nejdéle. Někteří budoucí prvňáčci také potěšili paní učitelky básničkou nebo písničkou.

Pro všechny, kteří úspěšně prošli zápisem, byly připraveny pamětní listy a drobné dárečky jako slepičky a kytičky s lízátky, motýlci nesoucí na křídlech tužku s gumou a pěkné omalovánky. Na závěr jen zbývá dodat, že na všechny šikovné děti, které jsou zralé nastoupit do 1. třídy, se těší v pondělí 3. 9. 2018 jejich třídní učitelka Mgr. Martina Štefková.

Mgr. Martina Štefková

BŘEZEN

Velikonoční jarmark a soutěž Zdounecká kraslice

V úterý 27. března 2018 se proměnlivé počasí nakonec umoudřilo a paprsky sluníčka na chvilku prosvítily celou budovu 1. stupně naší školy.  V půl třetí se otevřely její dveře prvním návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu Zdounecká kraslice a jarně nazdobené třídy i chodby. Do soutěže, vyhlášené pro děti i dospělé, se zapojilo deset soutěžících. Kraslice, ozdobené různými tradičními i netradičními technikami, zaujaly všechny věkové kategorie hostů. Návštěvníci mohli dát hlas té nejkrásnější kraslici. V letošním ročníku soutěže vyhrála kraslice Adama Štefka, žáka I. třídy, na druhém místě se umístila kraslice Marie Kameníkové z IX. třídy, třetí místo osadil Adam Pospíšil, který navštěvuje V. třídu.

V patnáct hodin doplnil výstavu pestrý program, který si připravily děti z 1. stupně. Zazněly veselé jarní písničky i básničky a děti za svoje vystoupení sklidily veliký potlesk. Celou akci doplnil prodejní jarmark, během kterého si mohli hosté nakoupit za symbolické ceny drobné dárky, zápichy, jarní aranžmá, věnce a další dekorace, anebo třeba jen načerpat trošku inspirace a jarní nálady.

Školákem na zkoušku

Dne 14. března 2018 proběhla na I. stupni ZŠ ve Zdounkách příprava dětí k zápisu s názvem „Školákem na zkoušku“. Tématem zábavného odpoledne byla „povolání“. Jako motivace byla zvolena básnička „Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání…“ Děti na jednotlivých stanovištích plnily hravou formou úkoly, za které dostávaly razítka na medaili. U cvičitelky si vyzkoušely své pohybové dovednosti, s paní spisovatelkou si povídaly o pohádkách a poznávaly písmenka. U farmářky na ně čekala zvířátka a jejich mláďátka, s paní prodavačkou počítaly a poznávaly geometrické tvary. Na posledním stanovišti se zahradnicí pojmenovávaly barvičky na květinkách a byla zde využita i Metoda dobrého startu. Děti si zazpívaly známou písničku „Prší, prší“, rozpohybovaly se na ni a na závěr se pokusily spojit zpěv s grafickým vzorem. Po úspěšném splnění všech úkolů byli budoucí prvňáčci odměněni medailí a malou sladkostí. A zbývá jen dodat, že se sejdeme opět všichni s úsměvem při zápisu do 1. třídy, který se koná 11. dubna 2018.

Mgr. Martina Štefková

Výprava třeťáků do Muzea v Kroměříži

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme se v odpoledních hodinách společně vypravili do Muzea v Kroměříži. Cestou jsme se stihli projít i částí historického města v nejbližším okolí náměstí, nakoukli jsme na původní městské hradby a pokusili se porovnávat historické stavby z různých období. Pak nás čekal velikonoční program v prostorách muzea.  Dověděli jsme se něco o tradicích těchto svátků jara, zahráli si hru s tematikou Velikonoc, vyzkoušeli jsme si netradiční zdobení kraslic a upekli  si vlastnoručně vytvarované jidášky. Na zpáteční cestě nemohli minout cukrárnu. Naše společná akce se vydařila a určitě si ještě nějakou podobnou (nebo docela jinou) třídní akci rádi zopakujeme.

 

ÚNOR

Florbal na I. stupni

Únor bílý- Florbalisté šílí. Zatímco celý národ sledoval zimní olympiádu v Pchjongčchangu, u nás na 1. stupni probíhal první ročník ve florbalu. A vskutku to byl turnaj plný napětí, bojového nasazení, nechyběly slzičky a zklamání na jedné straně a zároveň neskrývané nadšení ze zasloužené výhry na straně druhé.

V prvním kole se utkaly proti sobě z každé třídy dva týmy. Do druhého kola postoupil vítězný tým a ve třetím kole se bojovalo o místa. Velmi vyrovnaný zápas byl mezi týmem první třídy a druhé třídy. Zápas skončil výhrou první třídy, kde nejlepším střelcem byl Adámek Chaloupka(3 branky), Adámek Nezdařil(2 branky) a Adámek Štefek ( 1 branku).Nejlepším střelcem v týmu druháků byl Adam Doležal (2 branky, Roman Herodek, Adam Zavadil a Michal Táborský (1 branka). I když tým druháků měl v prvním poločase spíše herní převahu, ve druhém poločase na tým prváků nestačil. Patří jim velká pochvala za bojovnost až do konce utkání.

Třetí místo obsadil tým třeťáků, který herně nestačil na čtvrťáky a utkání prohrál. V prvním poločase se zdál být zápas vyrovnaný, ale ve druhém poločase měli čtvrťáci velkou převahu a třeťáci se nedostali ani přes půlku hřiště. Nejlepším střelcem celého utkání se stal Michal 

Čečatka, nastřílel 5 branek.8. března se bojovalo o první místo mezi týmem páté třídy a týmem čtvrté třídy. Od začátku byl zápas velmi rychlý, herně byl lepší tým páťáků, byl přesnější ve střelbě na branku, vypadalo to. že tým čtvrťáků se jejich ostré útočnosti zalekl a hrál spíše jen jeden jejich hráč Michal Čečatka, ostatní se jen zoufale snažili bránit. Emoce z prohry a emoce z vítězství propukly naplno po skončení zápasu. Nejlepším střelcem byl Dominik Vandal, s lehkostí se proplétal mezi hráči a nasázel týmu čtvrťáků 9 branek, nejlepším hráčem a nejvíce hrajícím hráčem z týmu čtvrťáků byl Michal Čečatka(3 branky).

Třešinkou celého 1.ročníku ve florbale bylo utkání dívčích týmů ze čtvrté třídy. Opravdu neuvěřitelný zápas. Skvělá hráčka Nikola Dvořáková společně s Nelou Šrahulkovou daly soupeřkám 10 branek.

Co říci na závěr, snad jen to, že dětem nechybí chuť soutěžit, dát do hry sílu, bojovnost a energii a přát si, aby se příští ročník opět vydařil.

 

LEDEN

Soutěžíme

Žáci III. třídy se v průběhu prosince a ledna zapojili do řešení soutěžních úkolů Korunkové soutěže, která byla zadávána prostřednictvím Datakabinetu. Všechny problémové úlohy se žákům společnou prací podařilo vyřešit a výsledky byly odeslány k vyhodnocení. 
Do mezinárodní výtvarné soutěže vyhlášené organizací Unesco s názvem Voda nad zlato se zapojili žáci třetí a čtvrté třídy. K hodnocení byl odeslán výběr šesti prací. 

 

LISTOPAD

Výtvarná soutěž pro žáky

Prodejna Bikers Crown sídlící ve Zlíně - Malenovicích,  v obchodním centru DOMUS, vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky základních škol.  
Úkolu nakreslit či namalovat "motorku" se zhostilo i sedmnáct žáčků I. stupně naší školy. Děti z první i třetí třídy, které měly zájem se do soutěže zapojit, své motocykly nakreslily, všechny výtvarné práce byly zabaleny a připraveny k odeslání. 
Pochvala patří všem dětem, které se do soutěže zapojily. Věříme, že některá z prací osloví i porotu této výtvarné soutěže. Budeme vám držet pěsti. 

L. Sakařová  

Den stolních her

Dne 16.11. proběhl na 1. stupni projekt  s názvem Den stolních her. Děti si přinesly do školy stolní hry. Ve skupinkách si je zkoušeli zahrát. Žáci 4. třídy překvapili svou kreativitou a fantazií a doma si zhotovili své stolní hry, např. Jdeš nebo spadneš, Pes dog agility, Dimenze, Zvířátka na vodě, Pirátská cesta za pokladem, Kubíkův výlet, Hrátky se školou, Bláznivá doprava, ZOO, Smile world, Roční období.  Vyrobené hry byly opravdu do detailu promyšlené. Některé byly zaměřené na vědomosti, jiné zase donutily hráče stoupnout a zacvičit si. Kromě herního plánu byly součástí některých her i kartičky s úkoly. Nechyběla ani zhotovená pravidla. Během projektového dne měli žáci ostatních ročníků 1. stupně možnost zahrát si tyto vyrobené hry. Děti si tuto část náramně užily. Žáci páté třídy nás zase seznámili s pojmem stolní hry a vysvětlili jejich význam. Celkově byl tento projekt velmi zdařilý a děti byly moc spokojené.

 

ŘÍJEN

Dětské dopravní hřiště

25. 10. 2017 se zúčastnili žáci čtvrté třídy výuky dopravní výchovy přímo na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Žáky čekala nejprve teoretická část v učebně, kde si zopakovali základní informace, základní výbavu cyklisty, dopravní značky a křižovatky. Praktická část výuky probíhala venku na dopravním hřišti. Nejdřív s dětmi hřiště prošli policisté a vyzkoušeli žáky ze znalostí značek a křižovatek. Žáci byli za své teoretické znalosti pochváleni. Poté polovina žáků jezdila na kole a polovina chodila pěšky. Pravidelně se střídali. Policisté je sledovali a při nedodržení nějakého pravidla je na to upozornili. Žáci byli moc šikovní a výuku si užili.

Bible a my

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole základní kolo soutěže BIBLE A MY. Žáci v ní ukázali své vědomosti a to, že je tato soutěž pro ně stále lákavá a zajímavá. Soutěžilo se ve dvou kategorií. Nejlépe uspěli v mladší kategorii František Vajgl, Leonard Vrška a Jaroslav Moštěk. Ve starší kategorii Tomáš Zapletal, Kristýna Šidlíková a Renáta Lajdová. Za účast a snahu si zaslouží všichni velkou pochvalu.

Divadelní představení

Ve čtvrtek 19. října se v KD Zdounky sešli všichni žáci I. stupně naší školy, aby navštívili divadelní představení Staré pověsti české aneb pohádky pod Řípem. Děti si připomněly příběhy Praotce Čechy, Kroka a jeho dcer, kněžny Libuše, odvážného Bivoje i Ctirada a Šárky. V rukou paní Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka jako Jiráskové a Jiráska ožívaly loutky, do děje byli aktivně zapojováni i diváci. Celé představení vhodně doplňovaly písničky, které si spolu s herci mohly zazpívat i děti. Po ukončení představení přišla na řadu autogramiáda a fotografování a tak se samotný závěr maličko prodloužil, ale nikomu z přítomných to nevadilo. 

72 hodin

Již po páté se po celé ČR konají tři dny dobrovolnických aktivit. V letošním roce se poprvé do akce zapojili také žáci naší školy. V pátek 13. října se celkem 29 žáků třetí třídy, paní učitelka a paní asistentka vydali vyzbrojeni rukavicemi a odpadními taškami do terénu. Podařilo se nám uklidit okolí obou autobusových zastávek, obecní parčík a prostory školního hřiště. Navíc jsme se zapojili do třídění surovin – sběr papíru právě probíhal jako celoškolní aktivita. Většinu sebraného odpadu se nám podařilo vytřídit přímo do kontejnerů. Celkově se nám podařilo sebrat vrchovatý velký odpadní pytel „nepořádku“.

Den stromů

Ve středu 11. října 2017 naše škola oslavila Den stromů. Žáci IX. třídy připravili osm soutěžních disciplín s názvy: puzzle, „hod granátem“, slož slovo/ řekni slovo, poznej stromy podle listů, „šiška v kýblu“, skořápky ořechů, šiškový had a poznej plody stromů podle smyslů. Akce se konala v místním parku pro žáky I. a II. třídy. Tito žáci soutěžili ve čtyřčlenných týmech a na osmi stanovištích plnili různé úkoly. Nejlepší tým z každé třídy byl po skončení oceněn diplomem a sladkostí. Doufáme, že si všichni žáci odnesli nějaké vědomosti o stromech a také spoustu pěkných zážitků.

 

ZÁŘÍ

Projektový den

V pátek 29.9.2017 se areál školní družiny zaplnil koly a tělocvična 1.stupně koloběžkami. Čekal nás projektový den: Bezpečně do školy.
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 1. a 2.třída - 1.kategorie, 3. a 4.třída 2.kategorie, 5. a 6.třída 3.kategorie a 7. a 8. třída 4.kategorie. Žáci deváté třídy nesoutěžili, byli na stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Pochvalu hned na začátku celé akce si zasloužily děti 1.a 2.třídy, protože cestu na hřiště Sboru dobrovolných hasičů zvládly přímo bravurně i s koloběžkami.

Na hřišti žáci předvedli nejen svou obratnost při jízdě zručnosti, ale také vědomostní znalosti dopravních značek a zdravovědy. Pětičlenná družstva se plynule přesouvala z jednotlivých stanovišť, soutěžila s plným nasazením, nechyběla odvaha překonávat překážky. Žáci druhého stupně měli v překážkách místo lana šikmou lavici a průjezd mezi čarami za průjezd po šikmé lavici. Nejvíc trestných bodů soutěžící nasbírali ze zdravovědy a z dopravních značek.

Umístění:

  1. kategorie: 1.třída 1. místo – N.Sanislová, T.Galatíková, D.Flora, S.Kuchaříková, F.Vlasák
  2. kategorie: 4.třída 1.místo -  M.Čečatka, T.Kovář, P.Jurák, L.Dokoupilová, N.Dvořáková
  3. kategorie: 6.třída 1.místo -  K.Vaňhara, J.Hofmann, M.Hrbáčková, E.Sušenová, J.Kořínek
  4. kategorie: 8.třída 1.místo -  B.Ivánková, M.Šauer, P.Graciar, M.Řezáč, J.Trněný

Závěrem bych chtěla pochválit všechny soutěžící a popřát jim hodně úspěchů i v příštím roce na dalším pokračování dopravní soutěže pořádané školou.

Mgr. Blanka Ondová

 

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ZDOUNECKÝ OLYMPIONIK

V místním parku se 15. září shromáždili žáci třetí, čtvrté a páté třídy, kde byli rozděleni do smíšených družstev. Plnili různé sportovní disciplíny např. hod šiškou na cíl, ručkování po laně, sestavování nejdelšího hada z přírodnin. Sportovní klání bylo zakončeno vyhlášením nejlepšího družstva.

DRAKIÁDA

Koncem listopadu se na 1. stupni naší základní školy uskutečnila netradiční Drakiáda. Nespočívala v pouštění zakoupených draků, nýbrž v jejich výrobě. Děti si přinesly různý materiál, např. dřívka, větvičky, barevný papír,šišky,špagátky,apod. Potom v hodinách výtvarné výchovy popustily uzdu své fantazii a daly se do práce. Po dokončení, kdy se na nás šklebili i usmívali opravdu netradiční draci jsme celou soutěž  vyhodnotili a těm nejlepším rozdali malé odměny.

ČAROVNÝ PODZIM (26. 10.)

Opadávání listů, sychravé počasí, mlha a déšť, to vše symbolizuje příchod podzimu. Duchové ožívají aspoň v představách našich dětí. I naše škola se proměnila v sídlo nadpřirozených bytostí a jevů.   Kdo chtěl přežít musel splnit dané úkoly: Tahání hmyzu ze slizu, prolézání černým tunelem, vyřešení rébusů, hádanek a vyrobení látkového strašidla. Vyvrcholením byla přehlídka masek a vyhlášení vítěze. Hodnotila se fantazie, nápaditost a domácí tvorba.

DEN BEZ RIZIKA (18. 11.)

V rámci osvěty ohledně bezpečnosti, byl uspořádaný projektový den. Žáci jednotlivých tříd si připravili informace na různá témata, která byla prezentována ostatním. Prvňáčci si zopakovali, jak se mají chovat, když se setkají s cizím člověkem a jaká nebezpečí je mohou potkat na ulici. S bezpečností silničního provozu nás seznámili žáci druhé třídy, kteří se zaměřili na povinnou výbavu při jízdě na kole. V moderní době počítačů se dá vše vyhledat na internetu, ale spousta informací a údajů se dá také zneužít. Touto problematikou se zabývali žáci třetí třídy. Čtvrťáci nás poučili o tom, jaké zásady je třeba dodržovat při sportování, aby nedošlo k úrazu. Velmi rozšířeným patologickým jevem je záškoláctví. Prezentaci na toto téma si připravili ti nejstarší a to naši žáci páté třídy. Tento den byl přínosný pro všechny, protože bezpečnost našich dětí je prioritou pro každého.

VÁNOČNÍ KONCERT V ZUŠ

První a druhá třída 21. prosince navštívila ZUŠ. Naši kamarádi se svou paní učitelkou si pro nás připravili vánoční koncert. Zahráli koledy na různé hudební nástroje (klávesy, housle)a my jsme si některé mohli i zazpívat. Líbil se nám Ježíšek v jesličkách, tomu jsme zazpívali vánoční ukolébavku. Všichni jsme měli pěknou vánoční náladu a už jsme se těšili na následující vánoční besídku ve třídě a překvapením u stromečku.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Poslední den před vánočními prázdninami proběhly ve třídách na prvním stupni oblíbené vánoční besídky. V krásně vyzdobených třídách zavládla pravá sváteční nálada. Společně jsme si zazpívali koledy, připomenuli některé vánoční zvyky, přečetli si vánoční příběh a nechybělo ani voňavé cukroví od maminek. Největší radost ale přinesly dárečky, které si děti navzájem vyměnily. Zbytek dopoledne trávila každá třída jinak. Ti nejmenší se podívali na pohádku a jejich starší kamarádi si zahráli vánoční vybíjenou. Všichni se ale nejvíc těšili domů na ty opravdové rodinné Vánoce. 

ŠVIHADLOVÝ KRÁL

V měsíci únoru proběhla každoroční sportovní soutěž „Švihadlový král.“ Zúčastnili se jí žáci druhé, třetí a čtvrté třídy. Hodnotil se přeskok snožmo a přeskok se střídáním nohou. Těm nejšikovnějším se povedl i přeskok se zkřížením rukou. Švihadlový král byl v každém ročníku zvolen ten nejlepší z kategorie dívek a chlapců.

TOČENÍ OBRUČÍ

V měsíci únoru se uskutečnilo na prvním stupni třídní kolo druhého ročníku sportovní soutěže v točení obručí. Zatímco loni byla soutěž zaměřena především na výdrž v točení obručí, letos byly požadavky náročnější. Žáci museli při točení plnit různé úkoly, např. chůze vpřed a vzad, vpravo a vlevo, otočka, výskok, podřep. V užším kole žáci předvedli roztočení obruče nohou na zemi a přeskakování. Těm nejšikovnějším se podařilo roztočit v pase najednou až sedm obručí. Nejlepší žáci z třídních kol postupují do školního kola. Součástí bude i exhibice v točení obručí, neboli předvedení vlastní sestavy dle svého výběru hudby.

Zdounecký kanárek 

V měsíci lednu probíhala na naší škole soutěž v sólovém zpěvu Zdounecký kanárek. Do soutěže se zapojili zpěváci z 2. až 5. třídy. V prvním kole si každý vybral svoji oblíbenou písničku a tu zazpíval před svými spolužáky. Hlasováním se vybrali tři nejlepší z každé třídy, kteří postoupili do druhého kola a podělili se o stupně vítězů. Každá třída si tak zvolila svého nejlepšího Zdouneckého kanárka. Aby žáci z ostatních tříd nebyli ochuzeni o vystoupení svých kamarádů, zazpívali ti nejlepší ve školním rozhlase. Největší potlesk a úspěch sklidil Adam Pospíšil ze čtvrté třídy, který své vystoupení rád pro všechny ještě jednou zopakoval.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Během února v jednotlivých třídách probíhají třídní kola v recitaci, hlasováním budou vybráni nejlepší do školního kola, které se uskuteční 27. 2. 2017. Předpokládáme, že někteří pak postoupí do okresního kola - 22. 3. 2017 v Kroměříži.