Co se událo 1. stupeň

 

LEDEN

Soutěžíme

Žáci III. třídy se v průběhu prosince a ledna zapojili do řešení soutěžních úkolů Korunkové soutěže, která byla zadávána prostřednictvím Datakabinetu. Všechny problémové úlohy se žákům společnou prací podařilo vyřešit a výsledky byly odeslány k vyhodnocení. 
Do mezinárodní výtvarné soutěže vyhlášené organizací Unesco s názvem Voda nad zlato se zapojili žáci třetí a čtvrté třídy. K hodnocení byl odeslán výběr šesti prací. 

 

LISTOPAD

Výtvarná soutěž pro žáky

Prodejna Bikers Crown sídlící ve Zlíně - Malenovicích,  v obchodním centru DOMUS, vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky základních škol.  
Úkolu nakreslit či namalovat "motorku" se zhostilo i sedmnáct žáčků I. stupně naší školy. Děti z první i třetí třídy, které měly zájem se do soutěže zapojit, své motocykly nakreslily, všechny výtvarné práce byly zabaleny a připraveny k odeslání. 
Pochvala patří všem dětem, které se do soutěže zapojily. Věříme, že některá z prací osloví i porotu této výtvarné soutěže. Budeme vám držet pěsti. 

L. Sakařová  

Den stolních her

Dne 16.11. proběhl na 1. stupni projekt  s názvem Den stolních her. Děti si přinesly do školy stolní hry. Ve skupinkách si je zkoušeli zahrát. Žáci 4. třídy překvapili svou kreativitou a fantazií a doma si zhotovili své stolní hry, např. Jdeš nebo spadneš, Pes dog agility, Dimenze, Zvířátka na vodě, Pirátská cesta za pokladem, Kubíkův výlet, Hrátky se školou, Bláznivá doprava, ZOO, Smile world, Roční období.  Vyrobené hry byly opravdu do detailu promyšlené. Některé byly zaměřené na vědomosti, jiné zase donutily hráče stoupnout a zacvičit si. Kromě herního plánu byly součástí některých her i kartičky s úkoly. Nechyběla ani zhotovená pravidla. Během projektového dne měli žáci ostatních ročníků 1. stupně možnost zahrát si tyto vyrobené hry. Děti si tuto část náramně užily. Žáci páté třídy nás zase seznámili s pojmem stolní hry a vysvětlili jejich význam. Celkově byl tento projekt velmi zdařilý a děti byly moc spokojené.

 

ŘÍJEN

Dětské dopravní hřiště

25. 10. 2017 se zúčastnili žáci čtvrté třídy výuky dopravní výchovy přímo na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Žáky čekala nejprve teoretická část v učebně, kde si zopakovali základní informace, základní výbavu cyklisty, dopravní značky a křižovatky. Praktická část výuky probíhala venku na dopravním hřišti. Nejdřív s dětmi hřiště prošli policisté a vyzkoušeli žáky ze znalostí značek a křižovatek. Žáci byli za své teoretické znalosti pochváleni. Poté polovina žáků jezdila na kole a polovina chodila pěšky. Pravidelně se střídali. Policisté je sledovali a při nedodržení nějakého pravidla je na to upozornili. Žáci byli moc šikovní a výuku si užili.

Bible a my

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole základní kolo soutěže BIBLE A MY. Žáci v ní ukázali své vědomosti a to, že je tato soutěž pro ně stále lákavá a zajímavá. Soutěžilo se ve dvou kategorií. Nejlépe uspěli v mladší kategorii František Vajgl, Leonard Vrška a Jaroslav Moštěk. Ve starší kategorii Tomáš Zapletal, Kristýna Šidlíková a Renáta Lajdová. Za účast a snahu si zaslouží všichni velkou pochvalu.

Divadelní představení

Ve čtvrtek 19. října se v KD Zdounky sešli všichni žáci I. stupně naší školy, aby navštívili divadelní představení Staré pověsti české aneb pohádky pod Řípem. Děti si připomněly příběhy Praotce Čechy, Kroka a jeho dcer, kněžny Libuše, odvážného Bivoje i Ctirada a Šárky. V rukou paní Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka jako Jiráskové a Jiráska ožívaly loutky, do děje byli aktivně zapojováni i diváci. Celé představení vhodně doplňovaly písničky, které si spolu s herci mohly zazpívat i děti. Po ukončení představení přišla na řadu autogramiáda a fotografování a tak se samotný závěr maličko prodloužil, ale nikomu z přítomných to nevadilo. 

72 hodin

Již po páté se po celé ČR konají tři dny dobrovolnických aktivit. V letošním roce se poprvé do akce zapojili také žáci naší školy. V pátek 13. října se celkem 29 žáků třetí třídy, paní učitelka a paní asistentka vydali vyzbrojeni rukavicemi a odpadními taškami do terénu. Podařilo se nám uklidit okolí obou autobusových zastávek, obecní parčík a prostory školního hřiště. Navíc jsme se zapojili do třídění surovin – sběr papíru právě probíhal jako celoškolní aktivita. Většinu sebraného odpadu se nám podařilo vytřídit přímo do kontejnerů. Celkově se nám podařilo sebrat vrchovatý velký odpadní pytel „nepořádku“.

Den stromů

Ve středu 11. října 2017 naše škola oslavila Den stromů. Žáci IX. třídy připravili osm soutěžních disciplín s názvy: puzzle, „hod granátem“, slož slovo/ řekni slovo, poznej stromy podle listů, „šiška v kýblu“, skořápky ořechů, šiškový had a poznej plody stromů podle smyslů. Akce se konala v místním parku pro žáky I. a II. třídy. Tito žáci soutěžili ve čtyřčlenných týmech a na osmi stanovištích plnili různé úkoly. Nejlepší tým z každé třídy byl po skončení oceněn diplomem a sladkostí. Doufáme, že si všichni žáci odnesli nějaké vědomosti o stromech a také spoustu pěkných zážitků.

 

ZÁŘÍ

Projektový den

V pátek 29.9.2017 se areál školní družiny zaplnil koly a tělocvična 1.stupně koloběžkami. Čekal nás projektový den: Bezpečně do školy.
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 1. a 2.třída - 1.kategorie, 3. a 4.třída 2.kategorie, 5. a 6.třída 3.kategorie a 7. a 8. třída 4.kategorie. Žáci deváté třídy nesoutěžili, byli na stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Pochvalu hned na začátku celé akce si zasloužily děti 1.a 2.třídy, protože cestu na hřiště Sboru dobrovolných hasičů zvládly přímo bravurně i s koloběžkami.

Na hřišti žáci předvedli nejen svou obratnost při jízdě zručnosti, ale také vědomostní znalosti dopravních značek a zdravovědy. Pětičlenná družstva se plynule přesouvala z jednotlivých stanovišť, soutěžila s plným nasazením, nechyběla odvaha překonávat překážky. Žáci druhého stupně měli v překážkách místo lana šikmou lavici a průjezd mezi čarami za průjezd po šikmé lavici. Nejvíc trestných bodů soutěžící nasbírali ze zdravovědy a z dopravních značek.

Umístění:

  1. kategorie: 1.třída 1. místo – N.Sanislová, T.Galatíková, D.Flora, S.Kuchaříková, F.Vlasák
  2. kategorie: 4.třída 1.místo -  M.Čečatka, T.Kovář, P.Jurák, L.Dokoupilová, N.Dvořáková
  3. kategorie: 6.třída 1.místo -  K.Vaňhara, J.Hofmann, M.Hrbáčková, E.Sušenová, J.Kořínek
  4. kategorie: 8.třída 1.místo -  B.Ivánková, M.Šauer, P.Graciar, M.Řezáč, J.Trněný

Závěrem bych chtěla pochválit všechny soutěžící a popřát jim hodně úspěchů i v příštím roce na dalším pokračování dopravní soutěže pořádané školou.

Mgr. Blanka Ondová

 

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ZDOUNECKÝ OLYMPIONIK

V místním parku se 15. září shromáždili žáci třetí, čtvrté a páté třídy, kde byli rozděleni do smíšených družstev. Plnili různé sportovní disciplíny např. hod šiškou na cíl, ručkování po laně, sestavování nejdelšího hada z přírodnin. Sportovní klání bylo zakončeno vyhlášením nejlepšího družstva.

DRAKIÁDA

Koncem listopadu se na 1. stupni naší základní školy uskutečnila netradiční Drakiáda. Nespočívala v pouštění zakoupených draků, nýbrž v jejich výrobě. Děti si přinesly různý materiál, např. dřívka, větvičky, barevný papír,šišky,špagátky,apod. Potom v hodinách výtvarné výchovy popustily uzdu své fantazii a daly se do práce. Po dokončení, kdy se na nás šklebili i usmívali opravdu netradiční draci jsme celou soutěž  vyhodnotili a těm nejlepším rozdali malé odměny.

ČAROVNÝ PODZIM (26. 10.)

Opadávání listů, sychravé počasí, mlha a déšť, to vše symbolizuje příchod podzimu. Duchové ožívají aspoň v představách našich dětí. I naše škola se proměnila v sídlo nadpřirozených bytostí a jevů.   Kdo chtěl přežít musel splnit dané úkoly: Tahání hmyzu ze slizu, prolézání černým tunelem, vyřešení rébusů, hádanek a vyrobení látkového strašidla. Vyvrcholením byla přehlídka masek a vyhlášení vítěze. Hodnotila se fantazie, nápaditost a domácí tvorba.

DEN BEZ RIZIKA (18. 11.)

V rámci osvěty ohledně bezpečnosti, byl uspořádaný projektový den. Žáci jednotlivých tříd si připravili informace na různá témata, která byla prezentována ostatním. Prvňáčci si zopakovali, jak se mají chovat, když se setkají s cizím člověkem a jaká nebezpečí je mohou potkat na ulici. S bezpečností silničního provozu nás seznámili žáci druhé třídy, kteří se zaměřili na povinnou výbavu při jízdě na kole. V moderní době počítačů se dá vše vyhledat na internetu, ale spousta informací a údajů se dá také zneužít. Touto problematikou se zabývali žáci třetí třídy. Čtvrťáci nás poučili o tom, jaké zásady je třeba dodržovat při sportování, aby nedošlo k úrazu. Velmi rozšířeným patologickým jevem je záškoláctví. Prezentaci na toto téma si připravili ti nejstarší a to naši žáci páté třídy. Tento den byl přínosný pro všechny, protože bezpečnost našich dětí je prioritou pro každého.

VÁNOČNÍ KONCERT V ZUŠ

První a druhá třída 21. prosince navštívila ZUŠ. Naši kamarádi se svou paní učitelkou si pro nás připravili vánoční koncert. Zahráli koledy na různé hudební nástroje (klávesy, housle)a my jsme si některé mohli i zazpívat. Líbil se nám Ježíšek v jesličkách, tomu jsme zazpívali vánoční ukolébavku. Všichni jsme měli pěknou vánoční náladu a už jsme se těšili na následující vánoční besídku ve třídě a překvapením u stromečku.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Poslední den před vánočními prázdninami proběhly ve třídách na prvním stupni oblíbené vánoční besídky. V krásně vyzdobených třídách zavládla pravá sváteční nálada. Společně jsme si zazpívali koledy, připomenuli některé vánoční zvyky, přečetli si vánoční příběh a nechybělo ani voňavé cukroví od maminek. Největší radost ale přinesly dárečky, které si děti navzájem vyměnily. Zbytek dopoledne trávila každá třída jinak. Ti nejmenší se podívali na pohádku a jejich starší kamarádi si zahráli vánoční vybíjenou. Všichni se ale nejvíc těšili domů na ty opravdové rodinné Vánoce. 

ŠVIHADLOVÝ KRÁL

V měsíci únoru proběhla každoroční sportovní soutěž „Švihadlový král.“ Zúčastnili se jí žáci druhé, třetí a čtvrté třídy. Hodnotil se přeskok snožmo a přeskok se střídáním nohou. Těm nejšikovnějším se povedl i přeskok se zkřížením rukou. Švihadlový král byl v každém ročníku zvolen ten nejlepší z kategorie dívek a chlapců.

TOČENÍ OBRUČÍ

V měsíci únoru se uskutečnilo na prvním stupni třídní kolo druhého ročníku sportovní soutěže v točení obručí. Zatímco loni byla soutěž zaměřena především na výdrž v točení obručí, letos byly požadavky náročnější. Žáci museli při točení plnit různé úkoly, např. chůze vpřed a vzad, vpravo a vlevo, otočka, výskok, podřep. V užším kole žáci předvedli roztočení obruče nohou na zemi a přeskakování. Těm nejšikovnějším se podařilo roztočit v pase najednou až sedm obručí. Nejlepší žáci z třídních kol postupují do školního kola. Součástí bude i exhibice v točení obručí, neboli předvedení vlastní sestavy dle svého výběru hudby.

Zdounecký kanárek 

V měsíci lednu probíhala na naší škole soutěž v sólovém zpěvu Zdounecký kanárek. Do soutěže se zapojili zpěváci z 2. až 5. třídy. V prvním kole si každý vybral svoji oblíbenou písničku a tu zazpíval před svými spolužáky. Hlasováním se vybrali tři nejlepší z každé třídy, kteří postoupili do druhého kola a podělili se o stupně vítězů. Každá třída si tak zvolila svého nejlepšího Zdouneckého kanárka. Aby žáci z ostatních tříd nebyli ochuzeni o vystoupení svých kamarádů, zazpívali ti nejlepší ve školním rozhlase. Největší potlesk a úspěch sklidil Adam Pospíšil ze čtvrté třídy, který své vystoupení rád pro všechny ještě jednou zopakoval.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Během února v jednotlivých třídách probíhají třídní kola v recitaci, hlasováním budou vybráni nejlepší do školního kola, které se uskuteční 27. 2. 2017. Předpokládáme, že někteří pak postoupí do okresního kola - 22. 3. 2017 v Kroměříži.