Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Co se děje 1. stupeň

 

2021/2022

 

Natáčení na obecním úřadě 

Dnes v pátek 26.11. měl proběhnout vánoční jarmark, na kterém měly vystoupit děti ze základní školy. Vzhledem k situaci byl jarmark zrušen a s ním i naše vystoupení. Aby dětem nebylo líto času a energie, kterou do nácviku vložily, rozhodli jsme se alespoň část našeho vystoupení natočit do obecního rozhlasu. Jak nám to šlo, si mohou obyvatelé Zdounek poslechnout dnes odpoledne.                                                                                                                   Mgr. D. Bayerová, Mgr. B. Ondová

Den laskavosti - II. třída

I druháci si připomněli 12. 11. Den laskavosti. Během vyučování jsme si povídali o tom, co znamená být laskavý. Také jsme hráli scénky, které byly motivované dobrými skutky. V třídnické hodině jsme si vyrobili srdíčka, do kterých si děti vzájemně psaly hezké a milé vzkazy. Snad si aspoň kousek laskavosti v sobě odneseme i do dalších dnů.                                                                                                                                                                        Mgr. D. Bayerová

 

Praha - po stopách Karla IV.       4.10.2021

Z neděle na pondělí jsme nemohli dočkat rána, protože nás čekal výlet do našeho hlavního města. Sraz všech účastníků, tedy nás páťáků byl před vlakovým nádražím v Hulíně, v 6.25. Po nastoupení do rychlíku společnosti LEO Expres jsme vyrazili směr Praha. Ve vlaku se nám moc líbilo, protože po celou dobu jízdy jsme si mohli objednat občerstvení. Ani jsme se nenadáli a už jsme vystupovali na Hlavním nádraží. Pak jsme se pomocí jezdících schodů přesunuli do metra a pokračovali na stanici Malostranská. Zde jsme vystoupili a mohli začít obdivovat krásu tohoto historického města. Nejprve jsme vyběhli po starých Zámeckých schodech a dostali jsme k Pražskému hradu. Prohlédněte si Zlatou uličku a Daliborku.Poté následovala Bazilika svatého Jiří. Asi nejvíce nás svou krásou oslnila Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Musíme také mít možnost navštívit Vladislavský sál a kopii korunovačních klenotů. Po Karlově mostě jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí av celou hodinu zhlédli odbíjení Orloje a jeho pohybující se postavičky.

Celý vlastivědný výlet jsme skončili u sochy sv. Václava. Během zpáteční cesty jsme si sdělovali zážitky z celého dne a obdivovali fotky památek ve svých mobilech.

I počasí nám přálo a po celou dobu svítilo sluníčko. Na tento výlet budeme dlouho vzpomínat.

Holky a kluci z V. třídy

 

Den pro třidu

27.9.2021 se žáci ze 3. a 5. třídy zapojili do celoškolního projektového dne a nazvali si její: „Den pro tři.“ Po koronavirové absenci každodenního setkávání byly všechny děti rády, že žádné sedět v lavicích, ale celé dopoledne tráví společnými chvílemi . Po obdržení a nastoupení do autobusu jsme vyrazili směr Koryčany. Zaparkovali jsme nedaleko koryčanské přehrady a po „zelené“ jsme se vydali směrem k Cimburku. Zpočátku byl terén dosti náročný a strmý. Poté se cestou příjemně klikatila lesem, až jsme narazili na studánku U mísy. Pro některé odvážlivce bylo připrapraveno překvapení v podobě výstupu na Kazatelnu. Tady jsme se teprve mohli přesvědčit, co je to opravdový kopec. Po vyšplhání na toto kouzelné místo se nám otevřel fascinující pohled na okolní krajinu s podzimními lesy. Po mírném občerstvení jsme zase seběhli ke studánce a pokračovali k našemu cíli. Po projítí vstupní brány hradu Cimburk a zaplacení vstupného jsme si mohli prohlédnout celý hrad ařez drobné suvenýry.  

Zpáteční cesta byla téměř celá z kopce, takže uběhla velmi rychle. Přistavený autobus nás odvezl zpět ke škole a my plni nezapomenutelných zážitků a společných chvil jsme se odebrali ke svým domovům.

Mgr. Jitka Bušová, Mgr. Vendula Kovaříková

 

Podzimní putování - II. třída

 Pondělí před státním svátkem využili druháci k putování podzimní přírodou. Naše cesta začala v Troubkách, kde všichni dostali na krk papírovou paletu, na kterou jsme si během cesty vzájemně lepili krásné věci, které jsme našli v přírodě a učili jsme se tak dělat radost nejen sobě ale i druhému.

Vyšlápli jsme si kopec nad Zdislavice, odkud bylo pěkně vidět Brdo i Vlčák. Pokračovali jsme lesem kolem hájenky až ke kapličce Strašná, kde jsme si poslechli pověst o tomto trochu tajemném místě a oslavili jsme tady narozeniny našeho spolužáka a kamaráda Rostíka. Pokračovali jsme dál lesem a po několika kilometrech jsme odbočili přes louku směrem k Morkovicím. Tam na nás už čekalo občerstvení, které všem přišlo vhod.

Po doplnění energie jsme se vydali poznat něco málo z Morkovic. Prohlédli jsme si náměstí, pranýř, kostel a zámek. Nakonec se všichni rádi posíláme do autobusu, který nás přivezl zpátky do Zdounek. Domů si všichni kromě krásných zážitků dovezli také paletku plnou maličkostí z přírody, ze kterých jsme měli opravdovou radost. Druháci nemohli najít 10krát a během výletu se chovali jako opravdoví turisté.

                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Dana Bayerová

Netradiční vyučování v zámeckém parku - 1. a 4. třída

V pondělí 27. 9. 2021 se prvňáčci a čtvrťáci zapojili do celoškolního projektu k utužování vzájemných vztahů v kolektivech a společně vyrazili do nádherného zámeckého parku ve Zdounkách.

V parku se děti rozdělily do skupiny a začaly plnit netradiční a zábavné úkoly. Starší děti mají po celou dobu za úkol starat se a pomáhat svým mladším kamarádům. Děti objevovaly krásy přírody, pracovaly s přírodninami a navzájem si pomáhají při vyplňování pracovních listů. Po splnění všech úkolů na děti čekala odměna v podobě opékání špekáčků a zaslouženého odpočinku na piknikových dekách.

Po návratu do školy jsme netradiční vyučování v přírodě společně zhodnotili a ve třídách si vystavili nasbírané přírodniny. Protože nám v tento den přálo i počasí, bylo teplo a sluníčko se na nás po celou dobu usmívalo z oblohy, projektový den se nám doopravdy vydařil.

Velké poděkování patří rodině Lexíka Vršky za vřelé přivítání v jejich krásném zámeckém parku a za připravené ohniště. MOC DĚKUJEME!

Mgr. Martina Štefková

 

 Léto končí, škola začíná

1.září se poprvé pro zdounecké prvňáčky otevřeně dveře školy a děti vstoupily plné očekávání.

Čekala je připravená třída, na lavicích mají nachystané nejen učebnice, pracovní sešity, ale i drobné dárečky. Paní ředitelka, pan starosta, paní místostarostka přišli děti pozdravit a popřát jim hodně zdaru ve školním roce.

Na tvářích prvňáčků zářil úsměv a touha po vědění.

I já svým žáčkům přeji, aby se jim u nás ve škole líbilo, byli usměvaví jako radostí a chutí pracovali.

                                                                                           Tř. učitelka Mgr. Blanka Ondová