Co se událo 1. stupeň

ZDOUNECKÝ OLYMPIONIK

V místním parku se 15. září shromáždili žáci třetí, čtvrté a páté třídy, kde byli rozděleni do smíšených družstev. Plnili různé sportovní disciplíny např. hod šiškou na cíl, ručkování po laně, sestavování nejdelšího hada z přírodnin. Sportovní klání bylo zakončeno vyhlášením nejlepšího družstva.

DRAKIÁDA

Koncem listopadu se na 1. stupni naší základní školy uskutečnila netradiční Drakiáda. Nespočívala v pouštění zakoupených draků, nýbrž v jejich výrobě. Děti si přinesly různý materiál, např. dřívka, větvičky, barevný papír,šišky,špagátky,apod. Potom v hodinách výtvarné výchovy popustily uzdu své fantazii a daly se do práce. Po dokončení, kdy se na nás šklebili i usmívali opravdu netradiční draci jsme celou soutěž  vyhodnotili a těm nejlepším rozdali malé odměny.

ČAROVNÝ PODZIM (26. 10.)

Opadávání listů, sychravé počasí, mlha a déšť, to vše symbolizuje příchod podzimu. Duchové ožívají aspoň v představách našich dětí. I naše škola se proměnila v sídlo nadpřirozených bytostí a jevů.   Kdo chtěl přežít musel splnit dané úkoly: Tahání hmyzu ze slizu, prolézání černým tunelem, vyřešení rébusů, hádanek a vyrobení látkového strašidla. Vyvrcholením byla přehlídka masek a vyhlášení vítěze. Hodnotila se fantazie, nápaditost a domácí tvorba.

DEN BEZ RIZIKA (18. 11.)

V rámci osvěty ohledně bezpečnosti, byl uspořádaný projektový den. Žáci jednotlivých tříd si připravili informace na různá témata, která byla prezentována ostatním. Prvňáčci si zopakovali, jak se mají chovat, když se setkají s cizím člověkem a jaká nebezpečí je mohou potkat na ulici. S bezpečností silničního provozu nás seznámili žáci druhé třídy, kteří se zaměřili na povinnou výbavu při jízdě na kole. V moderní době počítačů se dá vše vyhledat na internetu, ale spousta informací a údajů se dá také zneužít. Touto problematikou se zabývali žáci třetí třídy. Čtvrťáci nás poučili o tom, jaké zásady je třeba dodržovat při sportování, aby nedošlo k úrazu. Velmi rozšířeným patologickým jevem je záškoláctví. Prezentaci na toto téma si připravili ti nejstarší a to naši žáci páté třídy. Tento den byl přínosný pro všechny, protože bezpečnost našich dětí je prioritou pro každého.

VÁNOČNÍ KONCERT V ZUŠ

První a druhá třída 21. prosince navštívila ZUŠ. Naši kamarádi se svou paní učitelkou si pro nás připravili vánoční koncert. Zahráli koledy na různé hudební nástroje (klávesy, housle)a my jsme si některé mohli i zazpívat. Líbil se nám Ježíšek v jesličkách, tomu jsme zazpívali vánoční ukolébavku. Všichni jsme měli pěknou vánoční náladu a už jsme se těšili na následující vánoční besídku ve třídě a překvapením u stromečku.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Poslední den před vánočními prázdninami proběhly ve třídách na prvním stupni oblíbené vánoční besídky. V krásně vyzdobených třídách zavládla pravá sváteční nálada. Společně jsme si zazpívali koledy, připomenuli některé vánoční zvyky, přečetli si vánoční příběh a nechybělo ani voňavé cukroví od maminek. Největší radost ale přinesly dárečky, které si děti navzájem vyměnily. Zbytek dopoledne trávila každá třída jinak. Ti nejmenší se podívali na pohádku a jejich starší kamarádi si zahráli vánoční vybíjenou. Všichni se ale nejvíc těšili domů na ty opravdové rodinné Vánoce. 

ŠVIHADLOVÝ KRÁL

V měsíci únoru proběhla každoroční sportovní soutěž „Švihadlový král.“ Zúčastnili se jí žáci druhé, třetí a čtvrté třídy. Hodnotil se přeskok snožmo a přeskok se střídáním nohou. Těm nejšikovnějším se povedl i přeskok se zkřížením rukou. Švihadlový král byl v každém ročníku zvolen ten nejlepší z kategorie dívek a chlapců.

TOČENÍ OBRUČÍ

V měsíci únoru se uskutečnilo na prvním stupni třídní kolo druhého ročníku sportovní soutěže v točení obručí. Zatímco loni byla soutěž zaměřena především na výdrž v točení obručí, letos byly požadavky náročnější. Žáci museli při točení plnit různé úkoly, např. chůze vpřed a vzad, vpravo a vlevo, otočka, výskok, podřep. V užším kole žáci předvedli roztočení obruče nohou na zemi a přeskakování. Těm nejšikovnějším se podařilo roztočit v pase najednou až sedm obručí. Nejlepší žáci z třídních kol postupují do školního kola. Součástí bude i exhibice v točení obručí, neboli předvedení vlastní sestavy dle svého výběru hudby.

Zdounecký kanárek 

V měsíci lednu probíhala na naší škole soutěž v sólovém zpěvu Zdounecký kanárek. Do soutěže se zapojili zpěváci z 2. až 5. třídy. V prvním kole si každý vybral svoji oblíbenou písničku a tu zazpíval před svými spolužáky. Hlasováním se vybrali tři nejlepší z každé třídy, kteří postoupili do druhého kola a podělili se o stupně vítězů. Každá třída si tak zvolila svého nejlepšího Zdouneckého kanárka. Aby žáci z ostatních tříd nebyli ochuzeni o vystoupení svých kamarádů, zazpívali ti nejlepší ve školním rozhlase. Největší potlesk a úspěch sklidil Adam Pospíšil ze čtvrté třídy, který své vystoupení rád pro všechny ještě jednou zopakoval.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Během února v jednotlivých třídách probíhají třídní kola v recitaci, hlasováním budou vybráni nejlepší do školního kola, které se uskuteční 27. 2. 2017. Předpokládáme, že někteří pak postoupí do okresního kola - 22. 3. 2017 v Kroměříži.