Období od 22. 6. do 25. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA A MNOHO ŠTĚSTÍ NA VAŠÍ DALŠÍ CESTĚ :-).

 

Matematika do 25. 6. 2020

Doplnění úkolů z předchozích týdnů, opakování učiva (můžete využít např. www.skolasnadhledem.cz).

 

Český jazyk do 25. 6. 2020

Opakování učiva, kontrola splnění úkolů z předchozích týdnů. 

Dokončení proslovu k slavnostnímu ukončení povinné školní docházky, dokončení Školíka.

 

Fyzika do 25. 6. 2020

Opakování učiva a doplnění úkolů z předchozích týdnů. (www.skolasnadhledem.cz)

 

Přírodovědné praktikum do 25. 6. 2020

POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY - poznej cizokrajné rostliny v on-line cvičení

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2147

 

Chemie do 25. 6. 2020

CHEMIE A JEJÍ VYUŽITÍ - vypracovat odpovědi na uvedené otázky, k dispozici je učebnice z chemie od strany 88 i internet.

otázky

 

Německý jazyk do 25. 6. 2020

Pracovní sešit str. 68 cv. 14a

                     str. 68 cv. 14b

 

Dějepis do 25. 6. 2020

Zopakujte si podle časových přímek v sešitě hlavní události ve 2. polovině 20. století u nás a ve světě.

 

Výchova k občanství do 25. 6. 2020

Zopakujte si podle sešitu pojmy, které jsme probírali v průběhu online výuky.

___________________________________

Období od 15. 6. do 19. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 15.6. VIDEOVÝUKA Z DŮVODU NEPŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZRUŠENA!!!

 

Anglický jazyk do 19. 6. 2020 

zopakovat celou 5. lekci

 

Matematika do 19. 6. 2020

1. „Objem jehlanu“

a) zápis

b) procvič

uč. str. 14/2, 3, 4A, 6

74/8A – využijte pravoúhlý trojúhelník (viz zápis „Jehlan“)

79/9,75/10

 

Český jazyk do 19. 6. 2020

Mluvnice - jazykové rozbory, pravopis - procvičování učiva - viz odkazy v předešlých týdnech

Sloh - proslov k příležitosti ukončení povinné školní docházky - v el. podobě poslat do 15. 6. na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

       - bude z toho vytvořen jeden za třídu a zveřejněn na webu školy

- dokončení školního časopisu Školík - grafické úpravy, tisk, vazba

Literární výchova - četba libovolné knihy

 

Fyzika do 19. 6. 2020

Nové učivo - Kosmonautika. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu. Přečíst v učebnici str. 167 - 170.

 

Přírodovědné praktikum do 19. 6. 2020

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, UNESCO - přečíst text v učebnici na straně 99 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Globální problémy a vypíšete jich minimálně deset. Další nadpis bude: UNESCO a podle strany 97 budete tuto organizaci charakterizovat. 

Chemie do 19. 6. 2020

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR, HNOJIVA, PESTICIDY A INSEKTICID, PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA, DETERGENTY - vypracovat odpovědi na uvedené otázky, k dispozici je učebnice z chemie od strany 88 i internet.

otázky

ZEMĚPIS DO 19.6. 2020

- Život v mém REGIONU (stránka o tom, kde a jak žijete) – vyplněné prosím poslat na šk. email, nebo odevzdat třídnímu učiteli

 

Německý jazyk do 19. 6. 2020

Pracovní sešit str. 68 cv. 14a

Pracovní sešit str. 68 cv. 14b   

 

Dějepis do 19. 6. 2020

Nadpis do sešitu - Evropa a proces jejího sjednocování

Učebnice str. 126, 127 - kapitola iV. Vstříc sjednocené Evropě - napsat otázky a Vaše odpovědi do sešitu. 

 

Výchova k občanství do 19. 6. 2020

Najdi si na internetu a napiš do sešitu, jaké signály se používají za mimořádných situací.              

________________________________________________________________________________________________________

Období od 8. 6. do 12. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!!

Anglický jazyk do 12. 6. 2020

napsat slovíčka z 6. lekce

učebnice: 68/1a - doplňte do tabulek vhodné výrazy z nabídky

PS:

53/4 - napište rozhovor podle Jimova dotazníku (čas předpřítomný)

53/5 - podle výrazů v dotazníku napište své odpovědi

53/ I can - doplňte

 

Fyzika do 12. 6. 2020

Nové učivo - Hvězdy, souhvězdí. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu. Přečíst v učebnici str. 163 - 166.

 

Matematika do 12. 6. 2020

1. „Jehlan“ – síť a povrch

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 6/2, 3, 4; 7/ 5a, 6

uč. str. 8/7A, 8; 11/4A, 3, 6; 12/7A, 8, 10

c) další procvič. – dobrovolné :-)

narýsovat a složit jehlan (vlastní rozměry; tvrdý papír nebo jakýkoliv pevný materiál)

uč. str. 12/9, 11

 

Český jazyk do 12. 6. 2020

Mluvnice - jazykové rozbory, pravopis - procvičování učiva - viz odkazy v předešlých týdnech

Sloh - proslov k příležitosti ukončení povinné školní docházky - v el. podobě poslat do 15. 6. na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

- dokončení školního časopisu Školík - do 9. 6. poslat dokončené zadané úkoly  na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

Literární výchova - do sešitu - život a dílo - I. Procházková, H. Pawlowská - využijte níže uvedené odkazy

https://www.spisovatele.cz/iva-prochazkova

https://www.spisovatele.cz/halina-pawlowska

Podívat se na některý pořad Haliny Pawlowské: 

https://www.youtube.com/results?search_query=ban%C3%A1nov%C3%A9+rybi%C4%8Dky+halina+pawlowsk%C3%A1

 

ZEMĚPIS DO 12.6. 2020

- kontrola pracovního sešitu od str. 49

- opakování UČEBNICE – str. 101/102

 

PŘÍRODOPIS DO 12.6. 2020

 GEOLOGIE ČR - ZÁPADNÍ KARPATY - přečíst text v učebnici - Západní Karpaty a zapsat zápis. Kdo byl na výuce on-line, nemusí text číst.

zápis - Západní Karpaty

CHEMIE DO 12.6. 2020

LIPIDY, NUKLEOVÉ KYSELINY - přečíst text v učebnici na straně 76 - 77 a 82 a zapsat zápis. Zápis o lipidech bude obsahovat nadpis, text v modrém rámečku na straně 76, pak rozdělení tuku podle schématu na str 76, pak zapsat, co je to žluknutí, co je to ztužování a jak vznikají sodná a draselná mýdla a jakou mají konzistenci (podle strany 77) .

zápis - Nukleové kyseliny

 

Německý jazyk do 12. 6. 2020

Pracovní sešit - str. 66 cv. 10

                       str. 67 cv. 11 (přeložit do češtiny), cv. 12, 13

 

Dějepis do 12. 6. 2020

Najdi na internetu a zapiš do sešitu jednotlivé etapy dekolonizace.

 

Výchova k občanství do 12. 6. 2020

Napiš do sešitu, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo a jakou formu může mít.

____________________________________

Období od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

Anglický jazyk do 5. 6. 2020

učebnice:

66/1 - doplňte kolonku "You" a napište ve větách v předpřítomném čase

66/2 - napište věty o Sydovi v předpřítomném čase s použitím výrazu "just"

 

Matematika do 5. 6. 2020

1. „Goniometrické funkce v rovině“

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 72/2A, 72/3, 73/4A, 73/5A, 76/2, 76/3, 78/7

 

Fyzika do 5. 6. 2020

Nové učivo - Planetky, komety, meteory, Mléčná dráha. Z prezentace napsat zápis do sešitu.

Připomínám, že mi do 5. 6. máte poslat prezentace na téma, které jste si vybrali. Kdo si ještě nevybral, napíše se do tabulky k některému z témat, které zbylo.

Tabulka - Referáty

 

Přírodopis do 5. 6. 2020

GEOLOGIE ČR, ČESKÝ MASÍV - přečíst text v učebnici na straně 75 - 79 a zapsat zápis.

zápis - Geologie ČR, Český masív

Chemie do 5. 6. 2020

PŘÍRODNÍ LÁTKY - POLYSACHARIDY, BÍLKOVINY -  přečíst text v učebnici na straně 74- 75 a 78 - 81 a zapsat a částečně doplnit zápis. Kdo byl ve čtvrtek na výuce online, tak nemusí celý text číst, jen strany 79 - 81 od rozdělení bílkovin.

Zápis - Polysacharidy, bílkoviny

Český jazyk do 5. 6. 2020

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky a procvičování učiva - viz odkazy v předchozích týdnech

Sloh - Proslov - učebnice str. 123 nahoře - zápis do sešitu

Literární výchova - Michal Viewegh, Radek John - stručně život a dílo - zápis do sešitu, využít níže uvedené odkazy

https://www.spisovatele.cz/michal-viewegh

https://www.spisovatele.cz/radek-john

Zhlédnout některé ze zfilmovaných děl výše uvedených autorů, napsat o tom zápis do sešitu.

 

ZEMĚPIS DO 5.6. 2020

- Pracovní sešit – str. 51/52/55

- Přírodní katastrofy 1 - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2179

- Přírodní katastrofy 2 - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2180

 

Německý jazyk do 5. 6. 2020

Pracovní sešit str. 65 cv. 7b, 8a,b

                    str. 66 cv. 9a,b

 

Dějepis do 5. 6. 2020

Pracovní sešit str. 64 - vypracovat test - Vstříc sjednocené Evropě

 

Výchova k občanství do 5. 6. 2020

Najdi si na internetu a napiš do sešitu, co je to integrovaný záchranný systém, jaké obsahuje složky a k jakému účelu se využívá.

_____________________________________________________________________________________________________

Období od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 29. 5. 2020

opakovat 5. lekci

PS:

52/1 - zakroužkujte správné slovo, které se hodí k danému slovesu

52/2 - doplňte věty správným výrazem z tabulky a dejte do předpřítomného času

52/3 - doplňte rozhovory v předpřítomném čase

 

Matematika do 29. 5. 2020

1. „Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku“ – výpočet délky strany (pokrač. minulé kapitoly)

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 69/6, 7; 70/8, 9, 11 – snažte se využívat rozměry ze zadání (ne ty, které si spočítáte)

uč. str. 70/10 dobrovolné

 

Fyzika do 29. 5. 2020

Udělat online cvičení a výsledek mi poslat na mail:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5160

Nové učivo - Sluneční soustava - Slunce, Země, Měsíce. Z prezentace napsat zápis do sešitu ze slidů č. 6, 7, 8. 

 

Přírodopis a přírodovědné praktikum do 29. 5. 2020

PŘÍRODOPIS - VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI - OPAKOVÁNÍ - doplnění látky, procvičení

PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM - VÝZNAMNÁ LOKALITA VE ZDOUNKÁCH - z přiložených materiálů zapsat do sešitu název lokality, význam, návrh k ochraně a vypsat vyskytující se rostliny a živočichy, u ohrožených vyznačit stupeň ochrany (C1, C2, C3)

Zákostelí 1, Zákostelí 2, Zákostelí 3, Zákostelí 4, Zákostelí 5, Zákostelí 6, Zákostelí 7, Zákostelí 8, Zákostelí 9, Zákostelí 10

Chemie do 29. 5. 2020

PŘÍRODNÍ LÁTKY - přečíst text v učebnici na straně 69 - 70 a zapíšete zápis - ten bude obsahovat nadpis: Přírodní látky, pak opíšete shrnutí ze strany 70 (tj. modrý rámeček), ale ke každé látce uvedete i procenta podle obrázku na str 69. Pak napíšete podnadpis: biogenní prvky a vysvětlíte, co to je (str. 70) a uvedete, že hlavní jsou: C, O, H, N, (S, P) - tvoří až 99% hmotnosti těla.

SACHARIDY- přečíst text v učebnici na straně 71 - 72 a zapíšete zápis - ten bude obsahovat nadpis: Sacharidy, pak opíšete 4 věty nahoře ze strany 71, pak podnadpis: monosacharidy a uvedete, co to je, rovnici fotosyntézy (str 71 dole) a pak charakteristiku glukózy a fruktózy (název, vzorec v modrém rámečku, vlastnosti výskyt a užití (str 72)

Český jazyk do 29. 5. 2020

Mluvnice -  Jazykověda a její disciplíny

- do sešitu udělat stručný zápis z učebnice str. 97 dole

Příprava na přijímací zkoušky - viz odkazy v předešlých týdnech

Procvičování mluvnického učiva - viz odkazy v předešlých týdnech

Pravopisné cvičení - "Študáci a kantoři"- vyplnit a poslat výsledek (foto, uloženo v pdf apod.) na e-mail: reditelka@zszdounky.cz        do 1. 6.

Odkaz na pravopisné cvičení: http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=285&sel=1

Sloh - příprava Školíka - viz zadané úkoly v e-mailu

Literární výchova  - do sešitu udělat zápis o divadle Semafor - využít níže uvedený odkaz na prezentaci

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_08semafor_39.pdf

 

 

Německý jazyk do 29. 5. 2020

 

Zápis do sešitu - učebnice str. 79 nahoře. préteritum slovesa haben

 

Pracovní sešit str. 64 cv. 5, 6, 7a

 

 

Dějepis do 29. 5. 2020

 

Zopakuj si, co víš o Evropské unii a o NATO.

 

Vyhledej na internetu a zapiš si do sešitu, co to bylo EHS a co znamená skupina států G7.

 

 

Výchova k občanství do 29. 5. 2020

 

Zopakuj si globální problémy lidstva a možnosti jejich řešení. 

 

ZEMĚPIS DO 29.5. 2020

 - OPAKOVÁNÍ  - POVINNĚ -> ve formě online testu  –  https://forms.gle/ECf2EFi2kNgQAY2V6

(verze PDF – případně zaslat na šk. email, nebo messenger) Z MINULÉHO TÝDNE!

 

- ti co ještě neměli PREZENTACI – udělat a poslat (na známky) do konce TÝDNE

- PŘÍRODNÍ KATASTROFY - zápis

 

___________________________________________________________________________________________________________

Období od 18. 5. do 22. 5. 2020

 

Anglický jazyk do  22. 5. 2020

učebnice 64 - přečtěte a důsledně! si přeložte text z minulého týdne

64/2a - slova z nabídky přiřaďte k jednotlivým "hrdinům"

64/2b - doplňte tabulku na základě informací z daného textu

  

Matematika do 22. 5. 2020

V pátek 22. 5. v 11.15 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyřešené příklady ve ŠS mi pak všichni zašlete do 23.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. „Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku“ – výpočet velikosti úhlu

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 68/3, 4, 5A

sb. 108/6A, 8A

 

Fyzika do 22. 5. 2020

Nové učivo - Země a vesmír, Sluneční soustava - planety. Z prezentace napsat zápis do sešitu. 

Na odkaze níže se každý zapíše k jednomu tématu a na toto téma vytvoří referát formou prezentace. Pokyny, jak bude referát vypadat, najdete tam. Komu by odkaz nefungoval, tak mi napíše. Termín odevzdání: do 5. 6. 2020.

Referáty - Země a vesmír.

 

Český jazyk do 22. 5. 2020

Mluvnice -  Jazyková norma, jazyková kultura

- do sešitu zapsat pojem "Jazyková norma" - využít níže uvedený odkaz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyková_norma

 

- do sešitu udělat stručný zápis z tabulky dole v učebnici str. 98 "Jazyková kultura"

 

Příprava na přijímací zkoušky, procvičování mluvnického učiva - viz odkazy v předchozích týdnech

Sloh - příprava Školíka - viz zadané úkoly v e-mailu

Literární výchova  - do sešitu udělat zápis o Václavu Havlovi - využít k tomu níže uvedený odkaz

https://www.spisovatele.cz/vaclav-havel

 

Podívej se na některou z divadelních her V. Havla a udělej o tom zápis do sešitu. Můžeš využít níže uvedené odkazy, nebo si vybrat nějaké jiné dílo V. Havla.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlMZc2snMkg

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6mTtpHI-jw

 

 

Přírodopis do 22. 5. 2020

VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI - Přečíst text v učebnici na straně 65 - 74 (kdo byl na výuce online poslední dva čtvrtky, tak číst text nemusí) a vytvořit zápis - ten bude obsahovat nadpis Vývoj života na Zemi a pak bude obsahovat to, co je na stranách 5 - 13 v přiloženém zápisu (na straně 7 je chyba - popis v bublině s názvem prvoci si škrtněte). Na straně 5 to začíná nadpisem Jak vznikal život...

zápis - Vývoj života na Zemi

 

Chemie do 22. 5. 2020

DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN - HYDROXYKYSELINY, AMINOKYSELINY, SOLI A ESTERY - přečíst text o kyselině citronové na straně 64, o kyselině mléčné na straně 65, o kyselině aminooctové na straně 66 a soli a estery karboxylových kyselin na straně 66 - 67 a zapsat zápis - Deriváty karboxylových kyselin.

zápis - Deriváty karboxylových kyselin

DOBROVOLNÝ ÚKOL - zájemci si mohou vybrat jeden ze tří uvedených pokusů, provést ho podle návodu, pořídit tři fotky a vyplnit pracovní list. 1. foto -  pomůcky potřebné k pokusu, 2. foto - provádění pokusu, kde budete na fotce i vy a 3. foto - výsledek pokusu. Místo fotodokumentace lze použít i videodokumentaci.To vše poslat na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz do konce května 2020.

Koroze

Důkaz škrobu

Lávová lampa

 

ZEMĚPIS DO 22.5. 2020

- OPAKOVÁNÍ  - POVINNĚ -> ve formě online testu (s výběrem odpovědí)  –  https://forms.gle/ECf2EFi2kNgQAY2V6

(kdo chce - verze online testu v PDF – případně zaslat na šk. email, nebo messenger)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 53-54

- ti co ještě neměli PREZENTACI – udělat a poslat (na známky) – VIZ SEZNAM do konce května

 

Dějepis do 22. 5. 2020

Najdi si na internetu vypiš do sešitu, co byla Varšavská smlouva, kdy vznikla a zanikla a kdo byl jejím členem.

Stejné poznatky zjisti u RVHP.

 

Německý jazyk do 22. 5. 2020

Začínáme novou lekci 4.3

Napsat slovní zásobu v učebnici na str. 74 (str. 64, 65)

PS str. 62 - cv. 1, 2

PS str. 63 - cv. 3, 4b

 

Výchova k občanství do 22. 5. 2020

Dokonči si zápis z minulé hodiny. Napiš do sešitu, jak ty konkrétně můžeš přispět k řešení globálních problémů.

________________________________________________________________________________________________________

Období od 11. 5. do 15. 5. 2020

 PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-) OD TOHOTO TÝDNE ZMĚNA!

Anglický jazyk do 15. 5. 2020

učebnice:

63/5b - přepište věty s "just" v předpřítomném čase

63/6c - přepište rozhovory s použitím výrazu "go and..."

64/ - přečtěte a přeložte text "Heroes and heroines in Britain"

PS:

51/4 - doplňte do rozhovorů výraz "just" a správný tvar slovesa v předpřítomném čase

51/5 - doplňte do rozhovorů "I´ll go and..." a vhodný výraz z rámečku

 

Matematika do 15. 5. 2020

V pátek 15. 5. v 11.15 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyřešené příklady ve ŠS mi pak všichni zašlete do 16.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. „Funkce tangens a kotangens“

a) zápis

b) procvič.

sbírka str. 105/1, 2

uč. str. 65/2, 3A

uč. str. 67/7, 8A, 9, 10 – mezi hodnoty dávejte znaménko ˂

uč. str. 67/1, 2A – udělejte si náčrtek a vyznačte stran

 

Fyzika do 15. 5. 2020

Učebnice str. 146 - 148 - přečíst - Ochrana před zářením. Nadpis do sešitu: Ochrana člověka před radioaktivním zářením a udělat zápis ze žlutého rámečku na str. 148. 

Na internetu si vyhledejte: Co je MAAE a jaký má úkol? Odpověď napište do sešitu pod zápis.

 

Český jazyk do 11. 5. 2020

Mluvnice -  Útvary českého jazyka - do sešitu zápis uč. str. 96 - udělat výpisky

                     - uč. str. 97,cv. 1 - napsat do sešitu, vysvětlit význam slov

                     - PS str. 4, cv. 1

Příprava na přijímací zkoušky, procvičování mluvnického učiva - viz odkazy v předchozích týdnech

- od tohoto týdne možnost přípravy na přijímací zkoušky ve škole - viz informace zaslané rodičům na e-mail

Sloh - příprava Školíka - viz zadané úkoly v e-mailu

Literární výchova  - do sešitu "Osvobozené divadlo" - vyplnit pracovní list a vlepit do sešitu

Osvobozené divadlo - pracovní list

 

Přírodopis do 11. 5. 2020 

OPAKOVÁNÍ - GEOLOGICKÉ DĚJE - vypracovat pracovní list na geologické děje a odeslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - Geologické děje

OPAKOVÁNÍ - PŮDY - procvičit učivo na uvedeném odkazu, nechat si vyhodnotit úspěšnost, obrazovku s hodnocením vyfotit a poslat na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

Druhy půd: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3545

 

Chemie do 11. 5. 2020

KARBOXYLOVÉ KYSELINY - přečíst text v učebnici na straně 62 - 66, zapsat zápis. Kdo byl na výuce online, nemusí text číst. 

zápis - Karboxylové kyseliny

Kdo ještě nevypracoval pracovní list na karbonylové sloučeniny, učiní tak a pošle ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz a to nejdéle do 15. 5. 2020

pracovní list - Karonylové sloučeniny

 

ZEMĚPIS DO 15.5. 2020

- opsat/vytisknout a odpovědět na otázky na téma OHROŽENÉ DRUHY

- biodiverzita https://www.skolasnadhledem.cz/game/2349

- ohrožené druhy https://www.skolasnadhledem.cz/game/2350

 

Německý jazyk do 15. 5. 2020

Pracovní sešit - str. 61 cv. 19, 20. Cvičení si budeme kontrolovat ve videovýuce.

Do konce týdne mně pošlete doplněné str. 58, 59, 60, 61.

 

Dějepis do 15. 5. 2020

Pracovní sešit str. 43, cv. v rámečku a cv. 1

Z internetu si vypiš do sešitu státy Evropské unie včetně roků vstupu, případně vystoupení z evropské integrace.

Stejným způsobem si zpracuj státy NATO.

 

Výchova k občanství do 15. 5. 2020

Zápis do sešitu: Nadpis - Problémy současného světa

Napiš si do sešitu z učebnice "Shrnutí" na konci str. 67 a 72.

Z internetu si vyhledej a napiš do sešitu jaké má lidstvo globální problémy.

Zamysli se nad řešením těchto globálních problémů a napiš tato řešení do sešitu.

Celý tento zápis mně pošli na messenger nebo na školní mail.

____________________________________________________________________________________________________

Období od 4. 5. do 7. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 7. 5. 2020

Opakovat slovní zásobu 5. lekce včetně frází.

Začít si psát slovíčka 6. lekce do slovníčku (a samozřejmě se je průběžně učit :))

PS 50/2 - vytvořte fráze seřazením výrazů z nabídky 

     50/3 - doplňte rozhovory frázemi ze cvičení 2

 

Matematika do 7. 5. 2020

Ve čtvrtek 7. 5. v 8.30 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne. Vyřešené příklady ve ŠS mi pak všichni zašlete do 9.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. Opakování „Shodnost a podobnost“

https://studium.vpohode.cz/kurz/85/lekce/127 můžete si poslechnout opakování v „lekci“ a poté pod videem přejděte na „další“ = cvičení a testy; zašlete mi Vaše výsledky (objeví se souhrnná tabulka s %) do 9.5. na email nebo na WhatsApp

2. „Funkce kosinus“

a) zápis

b) procvič.

sb. str. 104/1, 2, 3

uč. str. 62/2, 3A vše jen pomocí tabulek

uč. str. 64/6, 7A

 

Fyzika do 7. 5. 2020

Udělat online cvičení a poslat mi výsledky na mail nebo Messenger:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5145

Prezentace - Jaderná reakce, jaderná elektrárna - udělat zápis z prezentace, na posledním slidu je schéma jaderného reaktoru, z toho vypsat z čeho se jaderný reaktor skládá.

 

Český jazyk do 7. 5. 2020

Mluvnice -  Vývoj českého jazyka - učebnice str. 96, cv. 1 a, b - vypracovat do školního sešitu

Slovanské jazyky - učebnice str. 95 - rozdělení zapsat do sešitu

Příprava na přijímací zkoušky, procvičování mluvnického učiva - viz odkazy v předchozích týdnech

Sloh - příprava Školíka - viz zadané úkoly v e-mailu

- Mluvený a psaný projev - do slohového sešitu zapsat z učebnice str. 94 tabulka dole "Mluvená řeč má proti psané.." (celý odstaveček - udělat výpisky), učebnice str. 95, cv. 2 a,b

Literární výchova - Oficiální, samizdatová a exilová literatura po roce 1945 - udělat do sešitu zápis (výpisky z uvedeného odkazu - rozdělení literatury, její charakteristika, nakladatelství a představitelé - poezie, próza i drama - vypsat jen jména autorů)

https://www.dobreznamky.cz/samizdatova-a-exilova-literatura/

 

Přírodopis do 7. 5. 2020

PŮDY - přečíst text v učebnici na straně 60 - 64 a zapsat zápis nebo zápis vytisknout a nalepit do sešitu. Pozor v zápisu je místo pro vaši práci (vypsat a charakterizovat půdní druhy). Kdo byl na výuce online, nemusí text v učebnici číst.

zápis - Půdy

Přírodovědné praktikum - kdo si chce vytisknout některé obrázky zákonem chráněných rostlin, pak je zde přikládám ke stažení.

obrázky - zákonem chráněné rostliny

Chemie do 7. 5. 2020

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY - ALDEHYDY A KETONY -vypracovat pracovní list - karbonylové sloučeniny a poslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz a to nejdéle do 15. 5. 2020, protože ve škole by chemie tento týden odpadla, ale radím udělat úkol dříve, protože to máme probrané a příště začneme další novou kapitolku.

pracovní list - Karonylové sloučeniny

DOBROVOLNÝ ÚKOL - zájemci si mohou vybrat jeden ze tří uvedených pokusů, provést ho podle návodu, pořídit tři fotky a vyplnit pracovní list. 1. foto -  pomůcky potřebné k pokusu, 2. foto - provádění pokusu, kde budete na fotce i vy a 3. foto - výsledek pokusu. Místo fotodokumentace lze použít i videodokumentaci.To vše poslat na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz do konce května 2020.

Koroze

Důkaz škrobu

Lávová lampa

 

ZEMĚPIS DO 7.5. 2020

- poslat vyfocený zápis z tématu GLOBALIZACE (ten, kdo se neúčastnil online výuky) na šk. email, nebo messenger do středy 6.5! (polovina z vás mi to stále neposlala)

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 49/50

- OPAKOVÁNÍ - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2351

 

Dějepis do 7. 5. 2020

PS - str. 40 nahoře - cvičení v barevném rámečku, cv. 1 str. 40,  cv, 3 str. 40, cv. 6 str. 41, cv. 7 str. 41, cv. 9 str. 42.

 

Německý jazyk do 7. 5. 2020

PS - str. 59 cv. 14, str. 60 cv. 15a, 16, 17, 18

Do sešitu napsat časování slovesa "sollen" (mít povinnost) podle učebnice na str. 79 nahoře.

 

Výchova k občanství do 7. 5. 2020

Výchova k občanství by 8. 5. 2020 odpadla.

 __________________________________________________________________________

Období od 27. 4. do 30. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 30. 4. 2020

učebnice:

62/1 - přečíst a přeložit příběh

63/3 a,b - spojte výrazy ve sloupečku A s výrazy v B (do sešitu) a napište k nim volný český překlad...tyto pak přiřaďte jako odpovědi k výrazům ve 3b

PS:

49/5 - doplňte do vět čas minulý prostý a čas předpřítomný (v podstatě se tam střídají :))

50/1 - do textu doplňte slova z nabídky 

 

MATEMATIKA do 30.4. 2020

Ve čtvrtek 30. 4. v 8.30 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne. Vyřešené příklady ve ŠS mi pak všichni zašlete do 2.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak.

1. "Goniometrické funkce"

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 55/1

2. „Funkce sinus“

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 56/2, 3

sb. 102/2, 3, 4

uč. 56/4

uč. str. 58/5, 6, 8 – vše  jen pomocí tabulek, 60/12, 61/13A – pozor na zápisy (viz vzorový příklad)

 

ZEMĚPIS do 30. 4. 2020

- OPAKOVÁNÍ (GLOBALIZACE)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2331

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2204

- poslat vyfocený zápis z tématu GLOBALIZACE (ten, kdo se neúčastnil online výuky) na šk. email, nebo messenger do pátku 1.5. - zápis ZDE

- ti co ještě neměli PREZENTACI – udělat a poslat (na známky) – VIZ SEZNAM do konce května

- zápis Globální ZMĚNY

 

FYZIKA do 30.4. 2020

Podívejte se na dokument - Černobyl - Nultá hodina zde: https://www.youtube.com/watch?v=skmTH11cteI&t=645s

Dále vypracujte pracovní list - Černobyl - Nultá hodina a pošlete na email v.pospisilova@zszdounky.cz do konce týdne. 

 

PŘÍRODOPIS do 30.4. 2020

přírodopis: VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE - ČINNOST VODY A VĚTRU - přečíst text v učebnici na straně 57 - 60 (od činnosti mořské vody), zapsat zápis do sešitu.

zápis - Vnější geologické děje II

přírodovědné praktikum: OHROŽENÉ ROSTLINY - prohlédnout prezentaci, do sešitu napsat nadpis: Ohrožené rostliny a vypsat všechny zástupce podle prezentací a pak se je učit poznávat.

prezentace - Ohrožené rostliny I

prezentace - Ohrožené rostliny II

Chemie do 30.4. 2020

1. 5. by ve škole chemie odpadla

ČESKÝ JAZYK do 30.4. 2020

Videovýuka - viz rozpis.

Sledujte pravidelně také vaše e-maily, na které vám některé informace zasílám (např. co jsme probrali v rámci videovýuky, pokud se jí neúčastníte).

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky, procvičování pravopisu, tvarosloví a skladby - internetové odkazy viz předchozí týdny

- doplňovací cvičení - vyplnit na níže uvedeném odkazu cvičení "Přebory v plavání", výsledek zaslat do 30.4. na e-mail: reditelka@zsdounky.cz 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=138&sel=1

 

Sloh - příprava Školíka - viz úkoly zaslané e-mailem.

Literární výchova - B. Hrabal, V. Páral - zapiš si do sešitu stručný zápis k daným autorům - život a dílo. Využij níže uvedené odkazy: 

https://www.spisovatele.cz/bohumil-hrabal

 

https://www.spisovatele.cz/vladimir-paral

 

Čítanka str. 151 "Ostře sledované vlaky" - přečíst, napsat, co z úryvku v tobě zanechalo největší dojem.

 

Zpracovat společný úkoly do Čj a F k filmu "Černobyl" - viz pracovní list ve F, do sešitu Lv zaznamenat významné postavy filmu a jejich stručnou charakteristiku.

 

 

Dějepis do 30. 4. 2020

 

PS cv. 11 na str. 26, cv. 3 na str. 27 a cv. 4 na str. 28. Stále je platný dřívější úkol - PS do str. 39 včetně.

 

 

Německý jazyk do 30. 4. 2020

 

Ve videovýuce jsme dokončili v PS str. 56, 57 - kdo nebyl přítomen - dodělat!

 

PS str. 58 a na str. 59 cv. 13

 

 

Výchova k občanství do 30. 4. 2020

 

Výchova k občanství by 1. 5. 2020 odpadla.

 

 

_____________________________________

Období od 20. 4. do 24. 4. 2020

Anglický jazyk do 24. 4. 2020

stále procvičujeme předpřítomný čas

učebnice 60/2 - na základě přečteného textu o Mount Everest spojte věty 1-8 s jejich druhou částí a-h

              61/3 - odpovězte na otázky (opět k textu o Mt. Everest)

PS 48/1 - na základě textu odpovězte pravda/nepravda, 48/2 - spojte výrazy a ve cv. 3 je použijte ve větách o Yvonne

     49/4 - ke každému výrazu napište větu, zda jste činnost už někdy dělali nebo nedělali

 

Matematika do 24. 4. 2020

V pátek 24. 4. v 9.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity se splněnými zadanými úkoly z minulého týdne, s termínem splnění do 17.4. (viz pokyny ke cvičením ze dne 8.4.). Kdo nemá možnost videohovoru, musí mi zaslat vyfocený nebo oskenovaný zápis s příklady a vyplněný prac. list do 26.4. na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak. Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne.

1. "Slovní úlohy" (pokrač. k "využití podobnosti")

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 44/1, 46/4A – náčrtky s popisem, výsledek počítejte na 1 des. m. a výsledek zaokrouhlete na jednotky (nepoužívejte kalkulačky ani při neoblíbeném dělení J, popř. jen na kontrolu); 46/5A (zeleně vyznačená strana je tady neznámá „x“; rozměr 3 m je vlevo – zadání je trochu nepřehledné)

uč. str. 46/6 – otočte si horní trojúhelník směrem dolů na troj. BAC, popište si strany podle obrázku a zjistíte, že úloha se dá vyřešit velmi jednoduše zpaměti – kolikanásobek délek stran malého trojúhelníku jsou strany velkého trojúhelníku)

2. Prac. list

 

Fyzika do 24. 4. 2020

Nové učivo: Využití jaderného záření. Zápis si zapíšete do sešitu, můžete vytisknout a nalepit. Dále si přečtete v učebnici strany 131 a 132. Na str. 133 odpovíte na otázky č. 1 a 2, odpovědi napíšete do sešitu a vyfotíte a pošlete do 24. 4. na můj email ke kontrole.

 

Český jazyk do 24. 4. 2020

V pondělí 20. 4. od 10.30 videovýuka (kontrola literárních sešitů) a v úterý 21.4. od 11.30 videovýuka (ZMĚNA!!! Ve středu 22.4. videovýuka nebude)  - připravit si učebnici a pracovní sešit.

Sledujte pravidelně také vaše e-maily, kde vám některé informace zasílám (např. co jsme probrali v rámci videovýuky, pokud se jí neúčastníte).

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky, procvičování pravopisu, tvarosloví a skladby - internetové odkazy viz předchozí týdny.

Sloh - příprava Školíka - viz informace v předchozích týdnech.

Literární výchova  - J. Škvorecký, M. Kundera - zapiš si do sešitu stručný zápis k daným autorům - život a dílo. Využij níže uvedené odkazy: 

https://www.spisovatele.cz/josef-skvorecky

 

https://www.spisovatele.cz/milan-kundera

Čítanka - do sešitu vždy zapsat název a autora + níže uvedené úkoly

- str. 137 "Reakcionář Kohn" - do sešitu odpovědět na otázku: Jakým způsobem je zde zachycen život člověka v totalitní společnosti?

-  str. 197 "Falešný autostop" přečíst a do sešitu zapsat dojem z četby.

 

Přírodopis a přírodovědné praktikum do 24. 4. 2020

Přírodopis:

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE - přečíst text v učebnici na straně 53 - 57, zapsat zápis - vnější geologické děje a do něj dokreslit a popsat požadované obrázky

zápis - Vnější geologické děje I

Přírodovědné praktikum:

OHROŽENÍ ŽIVOČICHOVÉ V ČESKU - přečíst seznam ohrožených živočichů a prohlédnout obrázky, zapsat zápis - ohrožení živočichové a sami vypsat ohrožené živočichy podle seznamu a učit se je poznávat (seznam ohrožených ptáků jsem zkrátila - výběr je uvedený v zápisu). Nebo seznam nemusíte vypisovat, ale můžete si vytisknout a vložit celý seznam, vybrané ptáky si tam zvýrazněte.

zápis - Ohrožení živočichové

seznam ohrožených živočichů

 

Chemie do 24. 4. 2020

KYSLÍKATÉ DERIVÁTY, HYDROXYDERIVÁTY - zapsat zápis podle učebnice na straně 54 (vše po A. Alkoholy)

ALKOHOLY - zapsat zápis na alkoholy, informace o zástupcích vypsat z učebnice na straně 56 - 58

zápis - Alkoholy

 

ZEMĚPIS do 24. 4. 2020

- GLOBALIZACE (odpovědi napište prosím celými větami ) - kontrola proběhne při online hodině

- na procvičení: Globalizace (odpovědi ANO/NE) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2329

- Opakování – prac. sešit -> 47/48

Dějepis do 24. 4. 2020

Jsem rád, že jste se dnes videovýuky zúčastnili v solidním počtu, měním svůj postoj, aby jste moji videovýuku brali jako pouhou konzultaci. Jestliže Vám to technické parametry dovolí, chtěl bych, aby jste se mé videovýuky zúčastnili v co největším počtu. Bude to mít pro Vás výhody, poněvadž potřebuji od Vás zpětnou vazbu a kdo se videovýuky nezúčastní, bude nucen si úkoly vypracovávat sám, což Vám zabere větší časový prostor. Tyto úkoly budu vyžadovat od každého.

Na messenger nebo na školní mail mně prosím pošlete vypracované stránky 21, 22, 23, 24 a 25 v PS. Některé stránky jste měli za úkol ještě když jste chodili do školy, zbytek jsme kontrolovali ve videovýuce. Do sešitu si narýsujte časové osy z učebnice na str. 54 a 76. Dodělávejte si dříve zadané úkoly z PS - měli by jste ho mít hotový až do str. 39 včetně. V. M.

Německý jazyk do 24. 4. 2020

To co platí pro dějepis, platí i pro německý jazyk. Potřebuji od každého z Vás zpětnou vazbu. Pošlete mně prosím z PS vypracované stránky 54 a 55. Kontrolovali jsme je ve videovýuce, takže by to pro Vás neměl být problém. Doplňte si dříve zadaná cvičení v PS do str. 58. V. M.

Výchova k občanství do 24. 4. 2020

Zopakujte si učivo "Právní subjekty v podnikání" a napište do sešitu 10 konkrétních příkladů pro právnickou osobu. Těchto 10 příkladů mně pošlete na messenger nebo na školní mail. Příklady mohou být i ofocené ze sešitu. S pozdravem V. M.

_________________________________________________________________

Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 17. 4. 2020

PS 47/4, 5, 6 - projděte si oba dotazníky a podle vzoru doplňte

PS 48/1 - přečtěte si text a doplňte T/F 

A abychom nezapomněli úplně správně vyslovovat, tak se níže podívejte na moc milé video mého spolužáka z vysokoškolských studií angličtiny :)

https://www.youtube.com/watch?v=Rn6p986Kj4E

 

Fyzika do 17. 4. 2020

Budete pokračovat v zápisu z prezentace z minulého týdne - Radioaktivita. Zbylé slidy (5, 6, 7) - napsat zápis. V učebnici přečíst strany 129 a 130. Zápis z tohoto a minulého týdne mi ukážete příští týden ve videovýuce. Kdo se nezúčastní videovýuky nebo nemůže zapnout webkameru, pošle mi vyfocené na email.

Podívejte se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w

 

Matematika do 17. 4. 2020

1. Opakování "podobnosti"

    uč. str. 50/4                       

2. „Dělení úsečky v poměru“

    a) zápis

    b) video

https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE

    c) procvič.

        uč. str. 43/13A, 42/11, 10

        uč. str. 43/12 nejdříve b) – bod L nebude bodem úsečky KM; a) upravit/změnit zápis popř. si

        zpaměti představit

        uč. str. 43/14 – není nutné rýsovat, jen si určete nové rozměry; u b) si nejdříve připomeňte 

        jak/jestli se změní velikosti úhlů

3. Prac. list

 

Český jazyk do 17. 4. 2020

V úterý 14. 4. od 11 hod. videovýuka - připravit si učebnici a pracovní sešit.

Sledujte pravidelně také vaše e-maily, kde vám některé informace zasílám.

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky, procvičování pravopisu, tvarosloví a skladby - internetové odkazy viz předchozí týdny.

Sloh - příprava Školíka - viz informace v předchozích týdnech.

Literární výchova - Ota Pavel, Karel Poláček  - zapiš si do sešitu stručný zápis k daným autorům - život a dílo. Využij níže uvedené odkazy: 

https://www.spisovatele.cz/ota-pavel

 

https://www.spisovatele.cz/karel-polacek

 

Čítanka str. 164 a 165 přečíst texty od Karla Poláčka, do sešitu vyplnit úkol ze strany 166 na boční liště: "Upozorněte... Zamyslete se..."

 

V pondělí 20. 4. při videovýuce mi ukážete literární sešity s doplněnými zápisy, jak byly zadávány. Projdeme si  některé úkoly. Kdo nemá možnost se připojit, nemá kameru, může splněné úkoly nafotit, nebo nascanovat a poslat mi na e-mail.

 

Přírodopis do 17. 4. 2020

V pondělí 13. 4. by ve škole odpadl kvůli Velikonočnímu pondělí.

Chemie do 17. 4. 2020

 

DUSÍKATÉ DERIVÁTY - přečíst text v učebnici na straně 53, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Dusíkaté deriváty, pak opíšete horní modrý rámeček a překreslíte rozdělení dusíkatých derivátů podle obrázku, pak zapíšete: zástupci a u těch tří napíšete vždy název, vzorec, který je v modrém rámečku a pak vlastnosti a užití. Ještě vypracujete pracovní list na dusíkaté deriváty a vypracovaný mi ho pošlete ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz.

pracovní list - Dusíkaté deriváty

 

ZEMĚPIS DO 17.4. 2020

- kontrola – PRACOVNÍHO SEŠITU – Podívejte se prosím, co máte/nemáte doplněné v pracovním sešitě a popřípadě doplňte nebo zkontrolujte J

- Cestovní ruch projedeme společně při online výuce

- cestovní ruch: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2339 (max 2. min)

 

Německý jazyk do 17. 4. 2020

 

Doplnit si zadaná cvičení v pracovním sešitě, dopsat si a naučit se zadanou slovní zásobu a připravit si otázky k videovýuce.

 

Dějepis do 17. 4. 2020

 

Doplnit si zadaná cvičení v pracovním sešitě - chybí Vám toho hodně! Připravit si otázky k videovýuce.

 

Výchova k občanství do 17. 4. 2020

 

Do sešitu nadpis - "Právní subjekty v podnikání". Z učebnice na str. 66 dole si napiš "Shrnutí" a z internetu si napiš definici fyzické a právnické osoby.

 

_____________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 8. 4. 2020

vzhledem k tomu, že nás čeká naše první online videovýuka, platí zadání z minulého týdne:

zopakovat slovíčka z 5. lekce oddíl A, B, C a pravidla používání "předpřítomného času"

učebnice str. 60/1 - přečtěte si text a přeložte (systém znáte :)), budeme s ním při online výuce pracovat: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas

 

Matematika do 8. 4. 2020

1. „Podobnost“ – opakování do ŠS

     uč. str. 50/2A, 50/3

2. „Podobnost trojúhelníků“

    a) zápis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) video pro zájemce (připomenutí shodnosti, podobnost)

https://studium.vpohode.cz/kurz/85/lekce/127

    c) procvič. do ŠS

       uč. 39/1a) zjistit i poměr podobnosti, b) dopočítat úhel

       uč. 39/2,3; 40/4A, 5 – pouze načrtněte

       uč. str. 41/9; 50/3

3. Prac. list

 

Český jazyk do 8. 4. 2020

V pondělí a ve středu videovýuka - připravit si učebnici a pracovní sešit.

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky, procvičování pravopisu, tvarosloví a skladby - viz předchozí týdny.

              - on-line diktát - viz zadání v e-mailu (nejpozději 6.4. zaslat vyučující na e-mail).

Sloh - příprava Školíka - viz informace v předchozím týdnu.

 

Fyzika do 8. 4. 2020

Radioaktivita - zápis z prezentace - pouze snímky 1 - 4 + přečíst v učebnici str. 128. V úterý 7. 4. proběhne videovýuka, na které si projdeme pracovní listy z předchozích týdnů. 

 

ZEMĚPIS do 8.4. 2020

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE + doplnit z učebnice str. 75 - 81

- PS – str. 45/46

- procvičování cestovní ruch: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2339 (max 2. min)

Přírodopis do 8. 4. 2020

ZEMĚTŘESENÍ  – přečíst text v učebnici na straně 52 - 53, podívat se na video, jak vzniká zemětřesení na této internetové stránce a zapsat zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

zápis - Zemětřesení

Chemie do 8. 4. 2020

10. 4. by ve škole odpadla.

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Dodělat si dříve zadanou časovou osu a stránky v pracovním sešitě (24 - 28, 33 - 39). Chybí Vám toho hodně!

Německý jazyk do 8. 4. 2020

Učebnice - slovní zásoba na str. 62, 63 (str. 59, 60, 61) - napsat, naučit

Pracovní sešit - cv, 11 a, b  na str. 58

Výchova k občanství do 8. 4. 2020

Zopakovat si předcházející učivo a naučit se ho.

______________________________________________________________________________

 

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020

zopakovat slovíčka z 5. lekce oddíl A, B, C a pravidla používání "předpřítomného času"

učebnice str. 60/1 - přečtěte si text a přeložte (systém znáte :)), budeme s ním při online výuce pracovat: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas

 

Matematika do 3. 4. 2020

1. Průběžně si opakovat „Počítání s lomenými výrazy“ a „Rovnice s neznámou ve jmenovateli“.

2. „Podobnost“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 33/3 b,c

        uč. str. 33/4A, 5, 6 – u b) nejsou obdélníky označeny, nevíme proto, který z nich je „vzor“ a

        který je „obraz“ – poměr podobnosti má tedy v tomto cv. dvě varianty (můžeme ale

        předpokládat, že první obrazec bude zřejmě „vzor“)

        uč. 34/7A – zápis výpočtu: │A´B´│: │AB│= 3 . 2 =

                                                     │B´C´│: │BC│= 3 . 4 =      podobný zápis a výpočet i b)

        uč. str. 34/9 (pomohou náčrtky), u b) si vzpomeňte, které obrazce patří mezi rovnoběžníky,

        u c) pozor na to, že máme různé druhy trojúhelníků (rovnoramenné, rovnostranné …)

        uč. str. 35/11 nemusíte rýsovat, jen spočítejte délky stran „nového“ troj. (obrazu)

        uč. str. 36/12, 13 (spočítejte „nové“ délky – lze i zpaměti, poté dosaďte do vzorců, z výsledků

        sestavte poměr podobnosti a zkraťte/vydělte)

3. Prac. list

 

Fyzika do 3. 4. 2020

 

Tady je zápis - Atomové jádro. Nalepit nebo přepsat do sešitu a vyřešit příklad na konci. Kdo chce zpětnou vazbu k příkladu, může opět poslat na můj email.

Potom se ještě podívejte se na toto video o atomu: https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98

 

ČESKÝ JAZYK DO 3. 4. 2020

Mluvnice:

Příprava na přijímací zkoušky, procvičování mluvnického učiva 

Odkazy na internetové stránky, na nichž můžete procvičovat učivo a připravovat se na přijímací zkoušky - viz předchozí týden.

Zaměřte se na procvičování tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie apod.) a větné skladby (větné členy, druhy vět vedlejších, souvětí, významové poměry apod.).

Konzultace s vyučující možná prostřednictvím Skype (viz info v mailu), e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415. Nebojte se ozvat. Přes Skype prozatím dvakrát týdně i výuka (POŠLETE SVŮJ KONTAKT NA SKYPE).

Sloh:

Deváťáci již tradičně vždy na konci své školní docházky připravují časopis "Školík", jehož náplní je jakési shrnutí devítiletého působení žáků v naší škole. Společně jsme se o tom již bavili, některé práce jsem vám doporučovala si přepsat, abychom je měli připravené na zařazení do tohoto časopisu. Vyhledejte tedy ve svých "archivech", jaké další práce by se do časopisu daly zařadit, vzpomeňte si na vtipné hlášky z hodin, poznámky, vyberte i nějaké fotografie ze zážitků vaší třídy apod. Nezapomeňte zařadit i něco z prvního stupně. :-)

Očekávám od každého z vás zaslání nápadů, námětů na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

Dejte mi rovněž vědět, kdo ze třídy si vezme na starost grafické zpracování časopisu.

 Literární výchova:

Vladislav Vančura, Karel Čapek - zapiš si do sešitu stručný zápis k daným autorům - život a dílo. Využij níže uvedené odkazy:

https://www.spisovatele.cz/vladislav-vancura 

https://www.spisovatele.cz/karel-capek 

Zde si stáhni knihu Karla Čapka buď Povídky z jedné kapsy, nebo Povídky z druhé kapsy:

https://pdfknihy.maxzone.eu/capek_karel.html 

Dvě povídky si přečti, do sešitu si napiš:

1. název povídky

2. stručný obsah povídky

3. postavy, které v povídce vystupovaly a jejich charakteristiku

4. co tě na povídce nejvíce zaujalo 

5. vypiš si část textu, která se ti líbila, něčím tě oslovila, a zdůvodni její výběr

Jeden ze zápisů pošli do 3. 4. na e-mail: reditelka@zszdounky.cz 

Nebudeš-li mít možnost stáhnout si některou z výše uvedených knížek, využij Čítanku str. 160 - Zločin v chalupě a str. 161 - Šlépěje.

Přírodopis - do 3. 4. 2020 

VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE - SOPEČNÁ ČINNOST - přečíst text v učebnici na straně 50 - 52, do sešitu si zapsat zápis, vytvořit obrázek sopky s popisem a odpovědět na otázky - uvedeno v souboru - zápis - sopečná činnost

zápis - Sopečná činnost

podívat se na uvedená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=JcO8lKgJOPU

https://www.youtube.com/watch?v=rNBCynoQ9YQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PrN7jygu4cQ  

Chemie - do 3. 4. 2020  

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - HALOGENDERIVÁTY - přečíst text v učebnici na straně 50 - 52, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis - Halogenderiváty, pak opíšete modrý rámeček z učebnice ze strany 52, pak napíšete zástupci halogenderivátů a vypracujete zápis podle učebnice ze strany 51, 52 - vždy název i ten v závorce + vzorec, který je v modrém rámečku + vlastnosti a užití, u freonů vše.

Zkuste vypracovat úkoly u sovy 3 - úkoly 1, 2 - u úkolu dva tvoř strukturní vzorce. Můžete využít konzultaci se mnou na adrese j.smazilova@zszdounky.cz. Můžete mně poslat vypracovaný úkol ke kontrole. Kdo to vůbec nezvládne, zapíše alespoň zadání do sešitu a vynechá místo na řešení.

 

ZEMĚPIS do 3.4. 2020

OPAKOVÁNÍ

- PRACOVNÍ SEŠIT – téma DOPRAVA str. 41 – 44 

- POVINNÝ ÚKOL – UČEBNICE str. 73 vypracovat odpovědi do WORDU a poslat na školní email, nebo Messenger do konce týdne!

- cv. 5 a) použijte aplikaci IDOS na nejvhodnější spoj, napište jak dlouho bude trvat cesta a zkuste odhadnout celkovou cenu pro 1 osobu 

          b) na www.mapy.cz si naplánujte trasu (délku, čas) a poté zkuste s pomocí internetu spočítat KOLIK by vás vyšla tato cesta - tam i zpět, když pojedete autem (k dohledání jsou různé kalkulačky pro výpočet spotřeby) dál už nemusíte nic porovnávat

- jinak opakuji – dobrovolný úkol za 1 z předchozího týdne :) 

 

Německý jazyk do 3. 4. 2020

Pracovní sešit str. 56 a 57 (bez cvičení 10 na str. 57)

Učebnice - slovní zásoba na str. 62 (str. 57, 58) - napsat, naučit

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Do školního sešitu nadpis: Peněžní ústavy a napsat z učebnice na str. 60 horních 14 řádků a nad textem se zamyslet.

Dějepis do 3. 4. 2020

Nadpis v sešitě bude: Hlavní mezinárodně-politické události v 2. polovině 20. století

A pod tento nadpis si nakreslete graf z učebnice na str. 76 nahoře.

Vypracuj str. 38 a 39 v pracovním sešitě, použij učebnici na str. 76 až 78.

_____________________________________________________________________________________________

Období od 23. 3. do 27. 3. 2020

 

Anglický jazyk do 27.3.2020 

Tento týden budete procvičovat předpřítomný čas pouze v pracovním sešitě - "Hurray! Yahoo!" :)

PS:

s. 46/1 - doplňte křížovku třetím tvarem slovesa a zároveň si nepravidelná slovesa neustále procvičujte

s. 46/2 - napište věty o tom, co se vám stalo nebo nestalo podle vaší vlastní zkušenosti (typické pro present perfect)

s. 46/3 - seřaďte věty tak, abyste vytvořili správnou otázku v čase předpřítomném

 

Matematika do 27. 3. 2020

1. Procvič. učiva:

    Prac. list – složený výraz

    Prac. list – rovnice s neznámou ve jm.

2. Příprava na přij. zkoušky – opakování učiva (i ti, kteří nebudou konat jednotnou přij. zkoušku)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

 

Fyzika do 27. 3. 2020

Na zopakování Světelných jevů jsem vám vytvořila test - odkaz níže. Než test otevřete, zopakujte si vše, co jsme se o světelných jevech učili od Světla až po Optické přístroje. Poté si test otevřete. Je potřeba vyplnit email, abych vám tam potom mohla poslat vaše výsledky. Kdyby vám něco nefungovalo, napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz

Test: Světelné jevy

Dále si prosím přečtěte něco na zopakování atomů text zde a udělejte si z něho zápis do sešitu. 

Tady ještě posílám malou doplňovačku na atom. Tu si prosím vytiskněte, vyplňte a nalepte nebo vložte do sešitu. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda doplňovačku správně vyplnil, může mi ji vyfotit nebo oskenovat a poslat na můj email. Popřípadě za zdařilé vyplnění vás odměním malou jedničkou. Pokud nemáte možnost vytisknout, pište odpovědi do sešitu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email.

ČESKÝ JAZYK DO 27. 3. 2020

Mluvnice:

Příprava na přijímací zkoušky - tomuto úkolu věnujte v tomto období zvýšenou pozornost! Ti, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky, si budou prostřednictvím těchto odkazů procvičovat probrané učivo.

Odkazy na internetové stránky, na nichž můžete procvičovat učivo a připravovat se na přijímací zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

https://zkousky-nanecisto.cz/domaci-zkousky-nanecisto/

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Konzultace s vyučující možná prostřednictvím e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít i televizní pořad na stanici ČT 2: Škola doma - příprava na přijímací zkoušky (vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hod.)

 

Procvičování mluvnického učiva:

https://cestina4.webnode.cz/on-line-testy/

https://www.pravopisne.cz/

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk

 

Literární výchova

Práce s texty (vhodné i jako příprava na přijímací zkoušky):

https://www.umimecesky.cz/porozumeni

 

Sloh:

Napsat slohovou práci zadanou již v předchozím týdnu - líčení na téma "Můj milovaný mobil". Práci následně zaslat na e-mail ředitelce školy do 30.3. 2020.

 Konzultace s vyučující možná prostřednictvím e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415.

 

Přírodopis do 27. 3. 2020

CHEMICKÉ USAZENÉ HORNINY - přečíst text na straně 42, vypracovat zápis - nadpis: Chemické usazené horniny,uvést jednu větu, jak vznikají, zapsat zástupce: travertin - vzhled, složení, užití

OPAKOVÁNÍ - USAZENÉ HORNINY - do sešitu napsat tento nadpis a vypracovat celými větami odpovědi na otázky 1, 4, 5, 8 ze strany 42

PŘEMĚNĚNÉ HORNINY - přečíst text na straně 43 a 44 a shrnutí na straně 45, vypracovat zápis - nadpis: 3. Přeměněné horniny , pak opsat shrnutí ze strany 45, pak napsat zástupci a charakterizovat rulu - (co obsahuje, jaké má užití), svor (z čeho je tvořen a složen a že často obsahuje granáty), fylit (z čeho je složen, že má značnou břidličnatost a uvést užití) a mramor (první čtyři věty).

Do sešitu celými větami vypracovat otázky 1, 3, 5. 

Učivo si můžeš zopakovat či procvičit na těchto stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4802

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2050

Chemie do 27. 3.

OPAKOVÁNÍ - ARENY - procvič si poznatky o arenech na této internetové stránce:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1857

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ  - přečíst text v učebnici na straně 48 a 49, zapsat zápis - ten bude obsahovat velký nadpis: Deriváty uhlovodíků, dále opište první modrý rámeček na straně 48, poté překreslete dělení derivátů uhlovodíků (pavouk), pak opište druhý modrý rámeček, žlutý rámeček a třetí modrý rámeček na stejné straně.

Vyplňte pracovní list - deriváty uhlovodíků. Nápověda k otázce 3: fenyl je benzen bez jednoho vodíku. Kdo nemůže pracovní list vytisknout, ať vypracuje odpovědi přímo do sešitu.

Pracovní list - Deriváty uhlovodíků

 

 ZEMĚPIS do 27.3. 2020

- opsat z PREZENTACE + přečíst v učebnici str. 66 - 72

- dobrovolný úkol za 1 v prezentaci

- procvičovat – téma DOPRAVA

a) https://www.skolasnadhledem.cz/game/1481

b) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2198

c) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2199

d) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2334

 

 

Dějepis do 27. 3. 2020

 

Pracovní sešit - od str. 24 do str. 28 včetně a str. 33, 34, 35, 36, 37 - uplatnění poznatků z učiva o 2. světové válce.

 

 

Německý jazyk do 27. 3. 2020

 

Pracovní sešit str. 54, 55 - pracuje se zde se 4. p. osobních zájmen - viz sešit finty ich, mir, mich, du dir dich atd.

 

Opakování slovní zásoby z učebnice, str. 62 (str. 54, 55, 56)

 

Výchova k občanství do 27. 3. 2020

 

Nadpis v sešitě bude - Státní rozpočet

 

Učebnice - napsat ze str. 53 prvních 5 řádků od shora a na str. 55 dole "Shrnutí" a naučit se to.

___________________________________________

Období 11. 3. - 20. 3. 2020

Matematika do 20. 3. 2020

1. „Složený lomený výraz“ (pokrač. k dělení LV)

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 97/12 b, c (jmenovatele v čitateli složeného LV rozložit podle vzorce a poté krátit)

        uč. str. 97/13A

        uč. str. 98/14 b, c

        uč. str. 105/9, 10 (používat vytýkání, vzorce a krácení)

2. „Rovnice s neznámou ve jmenovateli“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS

        uč. str. 100/3 b, c, e, f

        uč. str. 101/7 a, c, d (společ. jm. u „c, d“ jsou oba jmenovatelé – viz 101/D)

        uč. str. 102/ 8 a (společ. jm. je 2x), 102/8 b (společ. jm. je celý jmenovatel druhého LV),

        102/8 d (společ. jm. je celý jmenovatel prvního LV = vzoreček)

        uč. str. 102/11, 12 - společ. jm. u „b“ je 6.(1-x)

3. Opakování učiva písemně do ŠS:

    uč.  str. 105/6A, 7A

 

Anglický jazyk do 20.3.2020

učebnice: str. 59/5 - otázky a odpovědi k textu - do sešitu

                     59/6 - vytvořte a napište věty o věcech, které jste dělali a nedělali

                     

pracovní sešit: 44/1,2,3,4

                      45/5,6

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Mluvnice:

Učebnice: str. 55 - zápis do školního sešitu "Mluvnický zápor"

              str. 75 - zápis do školního sešitu "Nepravidelnosti větné stavby"

              str. 75, cv. 3, str. 72, cv. 2c, str. 73, cv. 3 a - ch - vše do cvičného sešitu

Pracovní sešit: str. 26, cv. 1, 3,  str. 41, cv. 1a, 2

Odkazy k procvičování učiva: 

Rozbor vět a souvětí:

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/testy-vetne-rozbory/

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/rozbor-sloziteho-souveti

Příprava na přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

 Konzultace s vyučující možná prostřednictvím e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415.

 

Sloh:

Příprava slohové práce - subjektivně zabarvený popis = líčení na téma:  Můj milovaný mobil 

předem si zopakovat znaky líčení, jazykové prostředky apod., je možné přečíst si nějaké vzorové práce na internetu, ale práce NEOPISOVAT!

Literární výchova: Na internetu vyhledat definici "literatury faktu" a zapsat si ji do sešitu.

Čítanka: str. 9 - 11, přečíst články od A. Friče, stručný obsah napsat do sešitu

 

Matematika do 13. 3. 2020

Procvičování učiva "Dělení lomených výrazů".

Vypracovat do ŠS:

uč. str. 95/7, 96/8A, 96/10, 96/11 a, b

uč. 103/úlohy na závěr 1-6 A, 104/4A, 5 (opakování učiva)

 

Dějepis do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

Vypracovat do sešitu odpovědi na otázky ohledně 2. sv. války z poslední hodiny z rozdaných materiálů.

Do 20. 3. 2020: Z rozdaných materiálů doučit se druhou část 2. světové války.

 

Německý jazyk do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

Naučit se slovíčka z tématu "Orientace ve městě", která máte napsané v sešitě z minulých hodin - tu část, která měla být v pátek na písemce.

Do 20. 3. 2020: učebnice - napsat a naučit se slovní zásobu ze str. 62 (str. 54, 55, 56,)

 

Fyzika do 20. 3. 2020

Vypracovat pracovní listy - opakování Světelné jevy.

Je možno pracovat i s učebnicí a sešitem. V učebnici jsou to strany 110-120.

Pracovní list - Čočky     Pracovní list - Oko      Pracovní list - Lupa, mikroskop

Pracovní listy vytisknout a vložit do sešitu. Kdo nemá možnost vytisknout, přepíše do sešitu. 

Učebnice str. 121 - 123 přečíst a udělat zápis (to, co je tučně), vypracovat otázky a úkoly na str. 123 do sešitu.

 

ZEMĚPIS do 20.3. 2020

- Přečíst v učebnici str. 54 - 64

- Udělat zápis z PREZENTACE

- vypracovat v PRACOVNÍM SEŠITĚ od str. 34 - 40

 

 Přírodopis do 20. 3.

- Organogenní usazené horniny - přečíst text z učebnice na straně 39 - 40 a zapsat zápis - ze str 39 opsat ty 4 řádky, pak zástupci: u každého vznik a užití

- Hořlavé usazené horniny - přečíst text z učebnice na straně 41a zapsat zápis - zástupci: u každého vznik a užití

Chemie do 20. 3.

- Aromatické uhlovodíky - areny - přečíst v učebnici strany 44 - 46 a zapsat zápis. Zápis bude obsahovat nadpis, pak opsat modrý rámeček na str 46, pak tři věty ze strany 44 pod sovou 1 - Hlavním zdrojem aromatických uhlovodíků je ....., pak větu: Při hoření arenů vznikají i saze., pak zakreslit vzorce benzenu ze str. 44 podle modrého rámečku, pod kterým je napsáno - benzen - nejjednodušší aromatický uhlovodík, dále napsat zástupci arenů a u každého zástupce uvést název + vzorec, který je v modrém rámečku, vlastnosti a užití.

Výchova k občanství do 20. 3. 2020

Učebnice str. 51: Napsat do sešitu co jsou to statky, služby, monopol a kartel - dole na str. 51. a naučit se (nadpis bude Stát a národní hospodářství).