Období od 30. 11. do 4. 12. 2020

Zahájena prezenční výuka ve škole dle mimořádného rozvrhu hodin.

_____________________________________

Období od 23. 11. do 27. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)! 

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

VŠE NALEZNETE ZADÁNO I V MS TEAMS, ZKUSTE TEDY PRACOVAT PŘEDNOSTNĚ S MS TEAMS :-)

 

Anglický jazyk

slovíčka 3D - naučit

učebnice:

38/1 - přečtěte a přeložte si text 

WB: 30/1

opakování předchozího učiva v rámci přípravy na návrat do školy :)

do pátku 27.11. do 15h

 

Přírodovědné praktikum

Téma: Ekologické pojmy - úkolem je vypracovat ve wordu odpovědi na uvedené otázky, uvést je i v sešitě a odevzdat dne 25. 11. do 10,30 hodin.

Mail: j.smazilova@zszdounky.cz

úkol 

 

Výchova k občanství

ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY (nadpis)

  • Uč. str. 30 – zapsat do sešitu shrnutí dole
  • Uč. str. 30 – úkol otazník nahoře – vypracovat do sešitu

 - do 23. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že dané zadání vypracoval/-a nebo již můžete zkusit odevzdat v MS Teams

 

Dějepis 

Nedemokratické režimy (viz prezentace) - zápis

Prezentace - Nedemokratické režimy

Připomínám referáty, které máte do konce listopadu odevzdat.

Zápisy budou zkontrolovány následující týden ve škole.

Český jazyk

mluvnice - hlavně pravopis - cvičení v pracovním sešitě (str. 46,47/celé) velká písmena, v učebnici tato problematika str. 84 - 85

 - pravopis psaní bě/bje/vě/vje/pě/mně/mě a s/z/vz (viz pracovní list)

Pracovní list - pravopis

- vyplněný PL pošlete do 26.11. do 17 hod. na e-mail:r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdejte v MS Teams

literatura - přečíst si ukázku z komiksového vydání Deník Anny Frankové (viz níže) a poté v MS Teams vyplň krátký kvíz do 26.11. do 17 hod.

Ukázka - Deník Anny Frankové

-  sloh - Úvaha - do  sešitů napište úvahu na téma "Co mi "coronakrize" DALA a co mi naopak VZALA" - zamyšlení nad touto dobou - buď mi své výtvory můžete posílat na e-mail:r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdat v MS Teams, popř. kdo by měl s uvedeným odevzdáním problém, může odevzdat příští týden ve škole

 

Kurz k přijímacím zkouškám z Čj

Projděte si níže zadané úkoly, v pátek při videovýuce si společně zkontrolujeme.

Zadání

 

Tělesná výchova

SOUTĚŽ - každý sám doma si stopne 1 minutu a spočítá si on sám, nebo jiný člen rodiny, kolik naskákal přes švihadlo po dobu 1 minuty. Svůj výsledek poslat do 26. 11. 17 hod. na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz 

Nejlepší výsledky budou vyhodnoceny a bude i slavnostní online vyhlášení :-) z každého ročníku 1.-3. místo kluci i holky.

 

Německý jazyk

Překreslete si do sešitu z učebnice ze str. 31 budík i s popiskem (vor=před, nach=po, halb=půl, Viertel=čtvrt, třičtvrtě). Zkontroluji si to ve škole.

Udělejte si poslechové cvičení v prac. sešitu na str. 25/2. Poslech je zde. Vyfoťte/oskenujte a odevzdejte v Teams nebo na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 25. 11. do 14.00.

 

Výtvarná výchova

Zadání je zde. Odevzdejte v Teams nebo na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 27. 11. do 14:00.

 

Volba povolání

Zadání úkolu: zde

Vypracovaný úkol mi zašlete do 24.11. do 18 hod.

 

Informace ke školám:

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno - dopis, letáček

Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod - dopis, DOD

OA Uherské Hradiště - dopis

Atlasy školství - přehled středních škol; rodiče si mohou jeden výtisk Atlasu školství vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách (viz školní web) - pokud Vám nevadí si ještě chvíli počkat, předám Vám ho 1.12. ve volbě povolání

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vypracovaný úkol mi zašlete do 23.11. do 18 hod.

 

Matematika

Procvičování na přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

Pokud budete mít nějaký problém s řešením příkladů, můžete mi napsat na e-mail.

 

Hudební výchova

Dobrý den, informace k předmětu naleznete ZDE.

Zeměpis

- opište si zápis a vyplňte prac. sešit str. 22/23 -> pošlete do 25.11. 

- procvičení sídla https://www.skolasnadhledem.cz/game/2369 (dobrovolné)

 

________________________________

Období od 16. 11. do 20. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

16. 11. PROJEKTOVÝ DEN - "videovýuka" realizována ne dle rozpisu v daných předmětech, ale s třídními učiteli dle jejich pokynů  (viz e-mail rodičům)

17. 11. státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii"

Učivo zadáno na dny 16.11., 18. 11. - 20. 11.

 

Anglický jazyk

tento týden procvičujeme oba minulé časy (prostý a průběhový)

nahrát audionahrávku s četbou textu dle vlastního výběru :)

učebnice:

35/5 - doplnit minulé časy (prostý a průběhový)

WB: 27/4,5

do pátku 20.11. do 15h na Messenger

 

Dějepis

Pokračování v tématu - antisemitismus viz prezentace.

Ve videovýuce si povíme o knihách a filmech s tématikou holokaustu a přečteme si ukázku z Deníku Anny Frankové (komiksové vydání). Až se situace uklidní, otevřou se školy, knihovny, tak po vás budu chtít, abyste si přečetli 1 knížku, kdy tématem bude druhá světová válka a události s ní spojené. Poté vypracujete záznam, co jste se z knihy dozvěděli, o čem byla atd., ale to budete potom včas informováni. 

 

Český jazyk

Literatura - dodělat zápis o prokletých básnících (viz prezentace)

Sloh - dodělat 2 cvičení v pracovním sešitě str. 62/4,5.

Mluvnice - videovýuka výjimečně ve středu 18.11. v 7:45 - 8:30 (náhrada za čtvrtek). Budeme se věnovat hlavně pravopisu. Projdeme si společně pracovní list. Úkol v pracovním sešitě str. 45/9,10,11. Samostatně si pak do sešitu uděláte cvičení na přídavná jména. Cvičení 4 a 5.

 

Výchova k občanství

Zápis do sešitu:

Odpovědnost za škodu (nadpis)

- projdi si otázky na str. 28 nahoře "hlava" a odpověz na ně

- uč. str. 28 dole shrnutí

- uč. str. 28 dole - všechny věty nad shrnutím "Pokud........vznikla."

do 16. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že dané zadání vypracoval/-a nebo již můžete zkusit odevzdat v MS Teams

 

Kurz k přijímacím zkouškám z Čj

Zadání zde. Prosím vypracujte opět na papír nebo do vašich sešitů (jestli jste si založili) do 18.11. do 13:15. Setkáme se výjimečně ve středu 18.11. (náhrada za čtvrtek) 13:15-14:00 a společně zkontrolujeme.

 

Tělesná výchova

Tento týden mám pro vás připravený sportovní kvíz na známky. Odkaz zkopírujete do vyhledávače. Otevře se vám kvíz, kde vyplníte svůj email, na který vám potom pošlu váš výsledek a hlavně budu vědět, kdo kvíz splnil. Kvíz prosím vyplňte do pátku 20. 11.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPB5fDuuaobBThB3SuXffojEXa9rsvJ2t265RXzgGGGSuPQ/viewform?usp=sf_link

 

Fyzika

Vyplňte následující online cvičení: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5217 - Transformátor 

a napište mi do čtvrtku 19.11. do 18:00 na e-mail v.pospisilova@zszdounky.cz počet správných odpovědí a kolik procent jste získali. 

 

Matematika

Opakujte si řešení soustav rovnic pomocí dosazovací a sčítací metody.

Procvičování na přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

Portál - videa a příprava na přij. zkoušky; návod na přihlášení

 

Pokud budete mít nějaký problém s řešením příkladů, můžete mi napsat na e-mail.

 

Německý jazyk

Učte se slovní zásobu opsanou do slovníčku z minulého týdne, 24. 11. - zkoušení dvou z vás

S pomocí slovníčku udělejte cvičení v pracovním sešitu str. 24/1 a cvičení v učebnici str. 30/1. Cvičení z pracovního sešitu vyfoťte/oskenujte a řešení cvičení z učebnice mi napište přímo do e-mailu. (např. 1c, 2a atd...) Pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 18. 11. do 15:00.

 

Výtvarná výchova

Pokračujte v úkolu z minulého týdne. Zde je ještě jednou zadání. Posílejte na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 20. 11. do 16:00.

 

ZEMĚPIS

- opište si ZÁPIS a vyplňte Pyramidu sídel do sešitu - pošlete do 19.11. na šk. email nebo messenger

 

Přírodovědné praktikum

Téma: Ekologie - vypracuj uvedené online cvičení, nech ho vyhodnotit, vyfoť celou obrazovku s vyhodnocením a pošli na mail: j.smailova@zszdounky.cz dne 18. 11. do 10,30 hodin.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5080

 

Přírodopis a chemie

proběhne videovýuka ve středu a v pátek

 

Volba povolání

Atlasy školství - přehled středních škol; rodiče si mohou jeden výtisk Atlasu školství vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách (viz školní web)

Další informace:

Obchodní akademie Uherské Hradiště - dopis; den otevřených dveří; letáček

SŠ gastronomie a obchodu Zlín - pozvánka, letáček č. 1; č. 2; č. 3č. 4; informace

SPŠ Otrokovice DOD 

SŠP a VOŠ Zlín - č.1; č. 2; č. 3; č. 4

Střední zdravotnická škola Kroměříž - č. 1; č. 2; č. 3; č. 4; č. 5

Střední zdravotnická škola a VOŠ Zlín - č. 1; č. 2; č. 3; č. 4

 

______________________________________________________________________________________________

Období od 9. 11. do 13. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Kurz k přijímací zkoušce (český jazyk)

Zde přikládám zadání k testu. Je to ve formátu pdf, tudíž své odpovědi si zaznamenejte na papír. Ve čtvrtek si opět společně projdeme výsledky. Dokončíme kontrolu i předchozího testu, který jsme nestihli minulý týden. Ve čtvrtek máme mít hodinu 9:45 - 10:30. Jelikož potřebujeme na kontrolu a projití testů více času, budeme začínat hned poté, co nám skončí čeština 9:25, a získáme tak 20 minut navíc. Pauza na záchod pro ty, co budou akutně potřebovat, bude :-) Opravdu si test do čtvrtka vypracujte. Pokud jej neuděláte, tak to pak nemá vůbec smysl. Když budete mít chyby, nevadí. Od toho máme hodinu, kde je společně opravíme a vy už je příště neuděláte. 

 

Anglický jazyk

tento týden procvičujeme minulé časy prostý a průběhový

naučit slovíčka 3B

učebnice:

34/2 - přečíst a přeložit rozhovor a vyhledat v něm příklady času minulého prostého a průběhového

34/3 - vybrat správný výraz - na folii

WB: 26/1,2,3

do pátku 13.11. do 15h na Messenger

 

Český jazyk

Mluvnice - tento týden začneme přídavná jména (druhy, vzory, pravopis,...) viz učebnice str. 31. Vše budeme dělat ve videovýuce. Na procvičení a zopakování si uděláte pravopis koncovek podstatných a přídavných jmen.

V pracovním sešitu si udělejte str. 12/ 1,2,3,4 (vy to budete mít zase na jiné stránce - název stránky PŘÍDAVNÁ JMÉNA)

Poslední úkol, který uděláte, je následující. Vyplníte pravopisné cvičení na velká písmena (viz odkaz). Výsledek mi odešlete do pátku 13.11. Stačí klidně jen vyfotit.

https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=258&c=indigo&nr=01

Literatura - světová literatura na přelomu 19./20. století. Francouzští prokletí básníci - zápis viz prezentace. Připomínám, že do pátku 13.11. mi odešlete úkol již z minulého týdne. Odpovědi na otázky z ukázky od Oskara Wilde - Obraz Doryana Graye.

Sloh - úvaha. učebnici str. 119/ přečíst tabulku. Do svých sešitů si udělejte jednoduchý zápis, co je to úvaha, čím je specifická a jak poznáme úvahu? Kontrola ve vydeovýuce. V pracovním sešitu na straně 58 udělejte cvičení 1,2,3 (vy máte opět jinou stránku - nadpis stránky ÚVAHA). V úkolech se budete zamýšlet nad tématem internet.

 

Dějepis

Téma: Antisemitismus. Pronásledování Židů - zápis viz prezentace. Budeme dělat společně ve středu ve videovýuce.

Pracovat budeme také s ukázkou od Jiřího Ortena - Zákazy.

Do konce listopadu (30.11.) mi odešlete úvahu/referát o filmu s tématikou 2. světové války. Doporučený seznam filmů a body, jak by mohl referát/úvaha vypadat zde.

 

Tělesná výchova

Zkuste vydržet týden a každý den si udělejte 100x snožmo přes švihadlo a 40x dřep.

Síla nepochází z fyzických schopností, ale z nezlomné vůle.“  Mahátma Gándhí

 

Výchova k občanství

Napiš zápis do sešitu:

SMLOUVY (nadpis)

- pojem smlouvy (uč. str. 25 nahoře)

- jak smlouva vzniká (uč. str. 25 nahoře)

- jak mohou být uzavřeny smluvní vztahy (uč. str. 25 uprostřed pod obrázky)

- shrnutí str. 27 dole

- druhy smluv (uč. str. 27 - obrázek s knihami + další smlouvy uvedené v textu str. 25 - 26)

- co musí smlouva obsahovat (vyhledej na internetu)

- způsobilost k právním úkonům (uč. str. 27 dole pod obrázkem s knihami)

 Hodnocený úkol z učebnice: v uč. na str. 27 vypracovat úkol "otazník" nahoře (sestavit nájemní smlouvu, pohlídej si, aby smlouva obsahovala to, co opravdu obsahovat má) - úkol pošli na e-mail: reditelka@zszdounky.cz do 10. 11. do 17 hod.

Informace, které si zapisujete do sešitu, je samozřejmě potřeba se v rámci možností naučit!

 

Matematika

1) Prostudujte si třetí metodu řešení soustav rovnic – vytiskněte a nalepte do ŠS (popř. opište). Nelepte (neopisujte) do ŠS dříve, než dokončíme procvičování dosazovací metody.

2) Zopakujte si téma "vyjadřování ze vzorce" (samostatná práce ve videovýuce 10.11.)

Jednoduché procvič. rovnic a soustav pro zájemce – dobrovolné 😊 (nápověda k jedné z otázek: u lomených výrazů se vždy určují podmínky)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6362

 

Procvičování na přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

Pokud budete mít nějaký problém s řešením příkladů, můžete mi napsat na e-mail.

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vypracovaný úkol zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 9.11.

 

Volba povolání

1) vytiskněte a nalepte si zápis do ŠS (popř. opište)

2) zadání úkolu: zde

Úkol mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 10.11.

 

Další informace:

Den otevřených dveří - SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 

Den otevřených dveří - Střední průmyslová škola polytechnická Zlín

Den otevřených dveří - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Informace - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (COPT Km)

Atlasy školství - přehled středních škol; rodiče si mohou jeden výtisk Atlasu školství vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách (viz školní web)

 

Fyzika

Nové učivo - Vedení elektrického proudu v kapalinách - do sešitu nadpis Vedení elektrického proudu v kapalinách a datum 12. 11. Pod nadpis si opíšete žlutý rámeček z učebnice ze strany 54. 

Do čtvrtku 12. 11. do 14:00 mi pošlete na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz zprávu, že jste provedli zápis do fyziky. 

 

Hudební výchova

Dobrý den informace k předmětu naleznete ZDE.

 

Německý jazyk

10. 11. -test z celé lekce 3.2 (slovní zásoba, gramatika lekce, překlad) - v rámci videovýuky

Začínáme novou lekci So ist mein Tag (To je můj den). Opište si do slovníčku (Vokabelheft) slovíčka z učebnice ze str. 38 (od slovíčka ab po slovíčko zurück/kommen). Opisujte pouze slovíčka zvýrazněná tučně, kurzívou nemusíte. Zkontroluju si to ve videovýuce. Slovní zásobu si pro sebe doma nahlas vyslovte, výslovnost je zde.

17. 11. dva z vás na nově zapsaná slovíčka vyzkouším (umět slovíčko zapsat i vyslovit)!

Opište si do sešitu (Schulheft) gramatiku, která je zde. Zápis vyfoťte/oskenujte a pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 11. 11. do 14:00.

 

Výtvarná výchova

Tentokrát se zapojíme do soutěže! Pokyny zde. :)

 

ZEMĚPIS

 - opište si ZÁPIS a úkoly pošlete do PÁTKU 13.11. na šk. email

 

Přírodopis + přírodovědné praktikum

Přírodopis - ve středu bude videovýuka

Přírodovědné praktikum - téma: Ekologie, ekologické pojmy - zapiš zápis do sešitu a napiš mně zprávu o splnění úkolu na mail: j.smazilova@zszdounky.cz dne 11. 11. do 10,30 hodin.

Zápis - Ekologie, ekologické pojmy

 

Chemie

v pátek bude videovýuka - téma: zpracování ropy, produkty ropy

____________________________________________________________________________________________________________

Období od 2. 11. do 6. 11. 2020

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk

učebnice:

33/6 - správné věty přepiš do sešitu

33/7 - popiš, co dělaly osoby na obrázku - do sešitu

naučit slovíčka 3A

WB: 24/1,2; 25/3,4,5,6 - vše v minulém čase průběhovém (past continuous)

do pátku 6.10. do 15h na Messenger

 

Kurz k přijímacím zkouškám

https://ib.scio.cz/Test?t=ZP8Q-CqMne5xMp9p7UTsdKcmKkcDyLBHWOSuupwQoqY1

Odkaz si zkopírujte do vyhledávače a zobrazí se vám online test. Jedná se o ukázku zdarma (15 otázek). Na konci testu zadáte svůj email a test se vám vyhodnotí. Ve čtvrtek si můžeme otázky společně projít.

 

Český jazyk

Mluvnice - vše budeme společně dělat ve videovýuce. Doděláme podstatná jména - skloňování přejatých slov. Začneme přídavná jména.

Sloh - v pracovním sešitě udělejte celou stránku 55. Charakteristika. Uděláte si zápis do sešitu - charakteristika přímá/nepřímá a vnitřní/vnější. Zápis mi v sešitu vyfoťte a pošlete na email nebo messenger.

Literatura - Světová literatura na přelomu 19./20. století. Přečtěte si ukázku od Oskara Wilde - Obraz Doryana Graye. Poté vyplňte pracovní list a odešlete do pátku 13. 11. na email nebo messenger.

 

Dějepis

Pokračujeme v prezentaci totalitní režimy.

Do pátku 6. 11. udělat a odeslat test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2vXghTMsmcHxVezHwXBB3jlTWK1q1ikHaDpnEEQEuuEOkGA/viewform?usp=sf_link

Odkaz zkopírujte do vyhledávače. Poté jen vyplníte svoji emailovou adresu, vypracujete test a odešlete :-)

 

Tělesná výchova 

Úkol pro tento týden bude velmi jednoduchý. Každý má určitě svou oblíbenou hudbu. Pusťte si ji nahlas a jen tak si zatancujte, hýbejte se, vnímejte hudbu i vaše tělo.  Součástí tělesné výchovy je i umění relaxace (spíše pro kluky, kteří zřejmě nebudou chtít tancovat). Dejte mi vědět, jak se vám úkol líbil a jak jste si vedli :-)

 

Výchova k občanství

Proveď zápis do sešitu:

Ochrana majetku

  • Uč. str. 23 souvětí nahoře „Každý občan…“ + všechny tři řádky pod obrázky „Při neoprávněném….“
  • Shrnutí dole uč. str. 24.
  • Proti riziku a jeho dopadům je třeba se pojistit. Podle předmětu pojištění rozlišujeme pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu.
  • Uč. str. 24 odstavec vedle obrázku „Občané si mohou sjednat např. …“
  • Ochranu duševního vlastnictví zajišťují tzv. autorská práva.

Podívat se/přečíst si, jaká práva zahrnuje duševní vlastnictví v uč. str. 24 na boku dole.

Do 2. 11. do 17 hod. napsat na email reditelka@zszdounky.cz , že jsi vypracoval zápis do sešitu.

 

Přírodopis a přírodovědné praktikum

Přírodopis - proběhne videovýuka - téma: Minerály - prvky a halogenidy.

Přírodovědné praktikum - téma: Poznávání přírody - jehličnany - vypracuj uvedená online cvičení, nech si je vyhodnotit, obrazovku vyfoť a pošli na mail: j.smazilova@zszdounky.cz ve středu dne 4. 11. do 10,30 hodin

odkazy pro online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2088, https://www.skolasnadhledem.cz/game/2090

 

Chemie

proběhne videovýuka - téma: Zdroje energie (neobnovitelné)

 

Německý jazyk

Učte se na test z celé lekce (slovní zásoba lekce, gramatika - slovesa müssen, können, rozkazovací způsob, 3. pád, překlad, popis domu nebo pokoje). Na test budeme procvičovat i ve videovýuce.

Test - 10. 11.

Vyplňte pracovní list (procvičení gramatiky), pošlete jej na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 4. 11. do 15:00.

 

Výtvarná výchova

Na podzim hýří krajina všemi barvami a je to ideální čas na fotografování. Vyfoťte podzimní plod/krajinu/cokoliv, co souvisí s podzimem. Fotografii můžete i různě upravovat. Zašlete ji na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 6. 11. do 14:00. Společně vybereme tři nejlepší fotografie a oznámkujeme je.

 

Fyzika

Vypracujete test na opakování střídavého proudu (na známky). Test se vám otevře po kliknutí na tento odkaz: Střídavý proud

Test vyplníte a dáte odeslat. Jakmile ho opravím, přijde vám na e-mail bodové hodnocení. Známky budou v Edookitu.

Test vyplníte do čtvrtka 5. 11. do 15:00.

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vyřešené příklady mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 2.11.

 

Matematika

1) Vytiskněte a nalepte do ŠS nebo opište - příklad si prostudujte (v pondělí dopočítáme ještě jeden příklad k minulému učivu)

Druhá metoda - prostudujte si na příští hodinu

2) Pro zájemce - procvič. na přijímací zkoušky na SŠ:

49/22 (pozor: voda nepřitéká, ale odtéká tzn. je jí méně; nejde o spolupráci jako v „typických úlohách“)

48/16

48/17

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

Pokud budete mít nějaký problém s řešením příkladů, můžete mi napsat na e-mail.

 

Volba povolání

Zadání úkolu: zde

Splněný úkol mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 3.11.

 

Další informace (pro zájemce):

1) Den otevřených dveří

2) přihláška

3) jednotná přijímací zkouška

4) Den otevřených dveří - Masarykova SŠ Letovice; 2. část

5) Den otevřených dveří - SŠ filmová Zlín

 

Hudební výchova

Informace k předmětu naleznete v přiloženém dokumentu.

PS: Nově - v elektronické žákovské knížce zapsáno hodnocení z písemného prověření.

 

Zeměpis

- opište/okopírujte si ZÁPIS na téma náboženství

- ÚKOL - pracovní sešit str. 17/18 (fotografie poslat na šk. email do středy 4.11.

- během online hodiny proběhne ONLINE TEST na známky (náboženství tam nebude) 

- Procvičování 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Období od 26. 10. do 30. 10. 2020

26. 10. a 27. 10. mimořádné volné dny žáků

28. 10. státní svátek

29. 10. a 30. 10. podzimní prázdniny žáků

 

Milí žáci, během volných dnů a prázdnin si odpočiňte, nezapomeňte trávit i čas na čerstvém vzduchu. :-)

Pokud se situace nijak nezmění, 2. 11. ráno zde najdete zadání úkolů na týden!

Hezké podzimní dny! :-)

____________________________________________________________________________________

Období od 19. 10. do 23. 10. 2020

 VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk

učebnice:

32/2 - přečti si text s porozuměním, spoj s obrázky

workbook:

22/5, 23/6, 7, I can - na Messenger do středy 21.10. do 16h

 

Tělesná výchova

Pojďme se všichni společně hecnout a zabránit tak nechtěnému přibírání kil. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by každý člověk měl denně mít alespoň 45 minut pohybové aktivity (počítá se i svižná aktivní chůze se psem například). Zkuste toto pravidlo dodržet plus si 3x za týden zacvičte. Jak? Třeba takto:

30s cvičíš a následně pak máš 15s pauzu mezi cviky. Dohromady bude 8 cviků. Půjdete 3 série. Mezi sériemi (po odcvičení všech 8 cviků) si dáte 2 minuty pauzu. Cviky jsou následující:

1. Švihadlo - snožmo

2. Skipink

3. Panák

4. Dřepy (nezapomeň, jak se správně dřep dělá)

5. Výpady vpřed (střídejte nohy)

6. Vzpor ležmo na předloktích (plank, prkno) Pozor na prohýbání se v bedrech - kdo by už cítil, že nemůže, tak u tohoto cviku výdrž jen 15s - 20s

7. Kliky (pánské, dámské - jak, kdo se cítí)

8. Leh na záda - zvedání pánve

Nezapomeň, že po každém cvičení následuje pořádný STREČINK (protažení). Své výkony, poznámky či připomínky mi posílejte na email nebo messenger. Když k tomu přidáte i svou fotku při jakékoli pohybové aktivitě, budu ráda. Tak jdeme na to :-)

Na závěr ještě jedno životní krédo Emila Zátopka motivující nejen ve sportu: "Nemůžeš? Přidej!"

 

ZEMĚPIS

 - téma NÁROD - opište si zápis a zpracujte úkoly z níže uvedeného materiálu

- ZÁPIS A ÚKOLY

 

Dějepis

Totalitní režimy - cesta k nové válce uč. str. 34 - 35. Fašismus v Itálii a nacismus v Německu. Budeme probírat ve středu ve videovýuce. Prezentace.

 

Český jazyk

Literatura - přečtěte si ukázku z knížky Hana od Aleny Mornštajnové. Přímo v ukázce, kterou si zde stáhnete, je 13 otázek. Odpovědi na ně piště přímo do souboru a ten mi odešlete nazpět do neděle 25.10. na email nebo mesenger.

Sloh - přečtěte si v učebnici na str. 107/ popis uměleckého díla a poté si vypracujte v pracovním sešitě celou stranu 57. Kontrola ve videovýuce.

Mluvnice -  budeme probírat (opakovat) PODSTATNÁ JMÉNA - uč. str. 27 - 30. Vše budeme procvičovat ve videovýuce. V pracovním sešitě si pak uděláte celou stranu 14.

 

Výchova k občanství

Právní vztahy  - vyplň pracovní list (viz odkaz níže) a vlep ho do sešitu, nebo úkoly do sešitu přepiš.

Právní vztahy, jednání, vlastnictví - pracovní list

Na e-mail: reditelka@zszdounky.cz pošli 19. 10. do 14 hod. zprávu, že ses seznámil s úkoly v pracovní listě.

Chceš-li získat jednoduše "1", pošli mi na výše uvedený e-mail nějakou zajímavou aktualitu, pokud jsi ji již neprezentoval ve škole.

 

Fyzika

Transformátory - opakování - PS: str. 12/1 a str. 13/3. 

Vypracovaná cvičení z pracovního sešitu vyfotíte a pošlete na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz do 22. 10. do 18:00. 

 

Přírodopis

Ve středu bude videovýuka - téma: prvky

 

Chemie

v pátek bude videovýuka - téma: zdroje energie

 

Přírodovědné praktikum

Téma: Poznávání přírody - vyfoť 2 - 3 jehličnany (u každého budou tři fotky - celý jehličnan, detail větvičky a detail celé šišky) a pojmenuj je a fotky s názvy odešli na: j.smazilova@zszdounky.cz do středy 21. 10. do 10,30 h.

 

Matematika

Videovýuka: Slovní úlohy o společné práci – dokončení

                   Vyjadřování ze vzorce

Úkoly: zadání

Slovní úlohy vypočítejte a zašlete do 22. 10. do 14 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz. Řešení bude vždy obsahovat zápis, sestavenou rovnici, její výpočet (postup) a odpověď. Počítat můžete přímo do zadání nebo si zadání vytiskněte, příklady vyřešte a vyfocené/oskenované mi zašlete (postupy a výsledky si společně projdeme v pátek).

 

Cvičení z matematiky

Úkol: zadání

Vyřešené příklady mi zašlete do 19. 10. do 16 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

 

Německý jazyk

20. 10. - videovýuka (3. pád v Nj, konverzace můj pokoj)

-opište do slovníčku (Vokabelheft) slovíčka z učebnice str. 28,29 od slovíčka die Ahnung po slovíčko der Urlaub, slovní zásobu se postupně učte (test/zkoušení po podzimních prázdninách)

-pracovní sešit str. 22/16 - doplnit (zkontrolujeme následující hodinu)

-vyplňte test na procvičení gramatiky na odkazu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV07uU7rEwfYyQ7AnqdtWGT2R_SGWO-79H-wrTXyVNMXIQjw/viewform?usp=sf_link , na váš e-mail vám přijde výsledek, e-mail s výsledkem mi přepošlete na p.rikovska@zszdounky.cz do 22.10. do 14:00 (není na známky).

 

Výtvarná výchova

Pracujte s podzimními listy a vytvořte libovolné zvíře, jehož součástí budou podzimní listy. Výtvor můžete doplnit i jiným podzimním materiálem.

Potřeby: papír A4, tužka, pastelky/vodové barvy, černý fix, lepidlo, listy

Příklady výtvorů jsou zde. Můžete však navrhnout vlastní. Výtvor vyfoťte/oskenujte a zašlete na email p.rikovska@zszdounky.cz do 23.10. do 14:00.

 

Volba povolání

Úkoly: zadání

Zápis

Odpověď mi zašlete do 20. 10. do 16 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

Hudební výchova, 19.10. - 23.10.2020,  IX. ročník

Dobrý den,
informace naleznete v přiloženém dokumentu, který je ve formátu pdf.
S pozdravem HORÁK.
PS: Do elektronické žákovské knížky jsou postupně doplňovány všechny Vaše známky a různé informace za 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Období od 12. 10. do 16. 10. 2020

 VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk

napsat slovíčka z 3. lekce - kontrola ve škole

pracovní sešit s. 22, 23 celá - kontrola ve videovýuce v rámci opakování na test z lekce 2, vypracované odeslat do skupiny na Messenger do 16.10. do 14 hod.

 

Výchova k občanství

- zápis do sešitu: - datum 12. 10. a nadpis: Odvětví práva v ČR

                           - uč. str. 17 - shrnutí (dole)

                           - uč. str. 16 (nahoře) - vypsat pojem "právní řád"

                           - uspořádání právního řádu: - uspořádán stupňovitě 
                                    -  vrchol pomyslné pyramidy tvoří:
                                                           – ústava, ústavní zákony
                                                           – zákony, které jsou vydávané parlamentem
                                     - pak následují:
                                                         – vládní nařízení, vydávané vládou
                                                         – vyhlášky ministrů, vydávané ministry
                                                        – vyhlášky nižších státních orgánů, vydávané orgány státní správy 

                          - právní odvětví v ČR: z níže uvedené prezentace vypsat názvy jednotlivých právních odvětví, přečíst si jejich definici

                                                           Právní odvětví

Na e-mail reditelka@zszdounky.cz zaslat 12.10. do 14 hod. zprávu,že se žák seznámil se zadáním úkolu do Vko.

 

 

Tělesná výchova

Mám pro vás takovou výzvu. Zkuste pokaždé, když půjdete z toalety, si udělat nějaký cvik (například 10 kliků, 10 dřepů, 10 angličáků, 10 panáků,...). Každý den se zaměřte na jinou partii těla. Uvidíte, jak si po týdnu budete připadat silnější. Do výzvy klidně zapojte i ostatní členy rodiny :-)

V pátek 16. 10. mi dejte vědět na email, jak jste si vedli.

 

Český jazyk

Mluvnice - videovýuka v pondělí a ve čtvrtek - opakování - stavba slova, slovotvorba, slovní druhy

Sloh a literatura - úkoly zde.

Odpovědi na otázky mi zašlete do 16. 10. na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz Pracujte přímo v souboru, který si zde stáhnete.

 

Dějepis

Světová hospodářská krize - podívejte se na krátké video: https://www.slavne-dny.cz/episode/622094/den-krachu-na-newyorske-burze-24-rijen

Na základě zhlédnutého videa odpovězte na otázky. Pracovat můžete také s učebnicí str. 32 - 33. Odpovědi pište přímo do stáhnutého souboru a ten mi odešlete na email do středy 14. 10. do 12:00. Ve středu ve videovýuce si vše zkontrolujeme.

 

Fyzika

13. 10. proběhne videovýuka, na které probereme učivo - Transformátory. 

Úkoly na 15. 10.: 

1) Vypočítáte příklady v učebnici str. 44/6, 7. Tyto příklady jsou podobné těm, které budeme počítat na videovýuce. Vypočítané příklady i s postupem mi pošlete na email: v.pospisilova@zszdounky.cz do 15. 10. do 14:00. Příklady můžete vyfotit nebo oskenovat a nebo můžete psát řešení přímo do emailu a nebo do Wordu.

2) Pracovní sešit: str. 12/3, 4 - zkontrolujeme si v úterý 20. 10. ve videovýuce.

 

Německý jazyk

13. 10. - videovýuka - procvičování rozkazovacího způsobu a sloves müssen, können + konverzace na téma dům, byt, domácí činnosti.

Úkoly:

1) Stáhněte si zde dokument, napište krátký popis domu podle obrázku z dokumentu. Pište přímo do dokumentu. Použijte příslovce links, rechts, oben, unten, in der Mitte...Dávejte pozor na pořádek slov ve větě, napomůže vám váš vlastní popis domu/bytu v sešitu. Zašlete na email p.rikovska@zszdounky.cz do 15. 10. do 14:00.

2) Překreslete si tabulku do školního sešitu (Schulheft) s datumem středeční výuky 14. Oktober. Tabulka se nachází zde. Zkontroluju si to 20. 10. v hodině. Učivo v ten den vysvětlíme, procvičíme.

 

Zeměpis

- opsat zápis

- vypracovat ÚKOL (kontrola při online hodině) + odevzdat do 15.10. (včetně)

 

Výtvarná výchova

Téma - plody podzimu

Projděte se přírodou, najděte jeden "plod podzimu" i s listem (např. kaštan, ořech, jablko, šípek....) a nakreslete tužkou kresbu tohoto plodu i s listem. Zaměřte se i na deitaily plodu. Pokuste se tužkou stínovat.

Potřeby: čistý papír A4, tužka, list a plod

Do 16. 10. do 14:00 mi dejte vědět na email p.rikovska@zszdounky.cz, jak se vám kresba dařila, jaký plod a list jste zvolili. Připojte fotografii kresby.

 

Matematika

Videovýuka – Slovní úlohy a jejich řešení (pohyb; společná práce).

Úkoly: zadání zde

Vypočítejte a zašlete do 15. 10. do 14 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz. Řešení bude vždy obsahovat sestavenou rovnici, její výpočet (postup) a odpověď (zápis psát nemusíte). Počítat můžete přímo do zadání nebo si zadání vytiskněte, příklady vyřešte a vyfocené/oskenované mi zašlete. 

 

Přírodopis a přírodovědné praktikum

Přírodopis - krystalografické soustavy a fyzikální vlastnosti minerálů - tvrdost

Úkol: Vypracovat pracovní list a odeslat na na: j.smazilova@zszdounky.cz dne 13. 10. do 11, 30 h. Vypracovaný úkol bude i v sešitě.

pracovní list

Přírodovědné praktikum - poznávání přírody - jehličnany

Úkol: Vypracovat pracovní list a odeslat na: j.smazilova@zszdounky.cz dne 14.10. do 11, 30 h. Někoho práci ohodnotím známkou. Vypracovaný úkol bude i v sešitě.

pracovní list

Chemie

Názvosloví sulfidů

Úkol:  Vypracovat pracovní list a odeslat na: j.smazilova@zszdounky.cz dne 16 10. do 12,20h. Někoho práci ohodnotím známkou. Vypracovaný úkol bude i v sešitě.

pracovní list

 

Volba povolání

Téma: Moje vlastnosti a schopnosti

Úkol: zadání zde

Odpověď na zadaný úkol mi zašlete do 13.10. do 16 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

Hudební výchova, 12.10.2020 - 16.10.2020, IX. ročník

Dobrý den.

Vážení, při minulém setkání v předmětu hudební výchova jste psali písemné prověření z témat nota, notová osnova, tón. Výsledek se zápisem do žákovské knížky Vám sdělím při první příležitosti. Ti z Vás, kteří si budou chtít známku opravit mohou tak učinit ústním zkoušením následující vyučovací hodinu, která snad řádně proběhne dne 20.10.2020.
Téma na 13.10.2020
Hudební nástroje - úvod, historie, základní rozdělení.
- do školního sešitu udělejte zápis (z přiloženého dokumentu v pdf s datem 13.10.2020 a číslem hodiny 6, kontrola bude učiněna dne 20.10.2020),
- v hromadných sdělovacích prostředcích nebo jiném periodiku (učebnice, kniha, apod.) se seznamte s podobou konkrétního nástroje,
- za domácí úkol si vyberte jeden strunný hudební nástroj, na který vypracujte krátkou charakteristiku (název, popis, využití), kterou zpracujte na PC a soubor mi zašlete na e-mail: k.horak@zszdounky.cz nejpozději do pátku, dne 16.10.2020.
Děkuji.
HORÁK