Období od 30. 11. do 4. 12. 2020

V tomto týdnu distanční výuka (doma) - už vše přes MS Teams, pak rovněž každý lichý týden do odvolání.

V týdnu od 7. 12. prezenční výuka ve škole dle mimořádného rozvrhu hodin, pak rovněž každý sudý týden do odvolání.

__________________________________

Období od 23. 11. do 27. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)! 

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

VŠE NALEZNETE ZADÁNO I V MS TEAMS, ZKUSTE TEDY PRACOVAT PŘEDNOSTNĚ S MS TEAMS :-)

 

Anglický jazyk

slovíčka 5B - naučit

učebnice:

59/5 - vystupňujte daná přídavná jména - do sešitu

59/7 - srovnejte dané věci - ke každému 2 věty - do sešitu

WB: 47/5,6,7

do čtvrtku 26.11. do 18h

 

Výchova k občanství

  • níže uvedené zapiš do sešitu

CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ (nadpis)

Chování je vnější projev duševního života člověka – aktivita jedince, kterou může pozorovat

druhá osoba či laboratorní přístroje.

Mezi projevy chování patří:

  • jednání – všechna uvědoměle vykonávaná činnost
  • vnější výraz – změny tváře, gestikulace, vegetativní změny
  • řeč – verbální chování (co a jak člověk říká)

Kdo ještě neodevzdal aktualitu, může mi nějakou poslat. 😊

- do 24. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že jsi dané zadání vypracoval/-a nebo již můžete zkusit odevzdat v MS Teams

Dějepis

Pokračování Velké francouzské revoluce (kde jste přestali - viz prezentace) - zápis.

Velká francouzská revoluce - prezentace

Vyplňte pracovní list - po probrání látky do r. 1794.

Velká francouzská revoluce - pracovní list

Pracovní list zašlete do 26.11. 17 hod. na e-mail: r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdejte v MS Teams.

 

Český jazyk

mluvnice - pravopis  souhrn - vyplnit pracovní list

Pravopis - pracovní list

-  vedlejší věty - vlepit/opsat do sešitu přiložený zápis

Druhy vět vedlejších - zápis

- druhy vedlejších vět - vyplnit pracovní list

Souvětí a druhy VV  - pracovní list

Pracovní list zašlete do 26.11. 17 hod. na e-mail: r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdejte v MS Teams.

 

Na videovýuku v pátek 27.11. připravit níže uvedený pracovní list

Druhy VV - pracovní list

literatura -  Jana Hus (viz prezentace) - zápis

Prezentace - Jan Hus

 - sloh -  charakteristika literární postavy - přečíst komiksové vydání Deník Anny Frankové a napsat charakteristiku    Anny. Svá díla můžete posílat na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdat v MS Teams, popř. komu by se ani jeden způsob odevzdání nepodařil, zkontroluju ve škole v sešitech.

Deník Anny Frankové - komiks

 

Tělesná výchova

SOUTĚŽ - každý sám doma si stopne 1 minutu a spočítá si on sám, nebo jiný člen rodiny, kolik naskákal přes švihadlo po dobu 1 minuty. Svůj výsledek poslat do 26. 11. 17 hod. na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz 

Nejlepší výsledky budou vyhodnoceny a bude i slavnostní online vyhlášení :-) z každého ročníku 1.-3. místo kluci i holky.

ZEMĚPIS

- stáhněte si a vytiskněte PRACOVNÍ LIST (kdo nemá možnost přepíše) a doplňte ho pomocí PREZENTACE - fotky zápisů pošlete do 26.11.

- PREZENTACE - zadané na začátku šk. roku - poslat na šk. email do 3.12. (máte na to 14 dnů) (5 slidů o státu, obrázky, informace, uvést zdroje) - Libor (Rusko), Verča (Ukrajina), Radim (Dánsko) a Honza (Finsko)

 

Výtvarná výchova

- projeďte si prezentaci a odpovězte, který umělec se vám nejvíce líbil/nebo vás oslovil jeho styl/pobavil + proč (1 věta) do 26.11.

 

Německý jazyk

Udělejte cvičení, které je zde. Opište jej do sešitu/vlepte do sešitu. Odevzdejte v Teams nebo na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 27. 11. do 14:00.

Přepište si barvy do sešitu (německy i česky). Budu kontrolovat ve škole.

 

Fyzika

Nové učivo - Teplo. Do sešitu si napíšete datum 26. 11. a napíšete si nadpis Teplo a pod něho si opíšete žlutý rámeček z učebnice na str. 54. Toto učivo budeme probírat v pondělí ve videovýuce. Až budete mít zápis hotový, napíšete mi na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz, že jste zápis provedli a nebo v Teams dáte u zadání úkolu odevzdat. Odevzdáte do čtvrtku 26. 11. do 14:00.

Chemie

Téma: Stavba atomu - úkolem je doplnit správná slova do textu a odevzdat dne 24. 11. do 15,00 hodin. Učivo je v učebnici na straně 29 - 30 a bylo probráno při videovýuce. 

Úkol bude někomu hodnocen.

Mail: j.smazilova@zszdounky.cz

Text - Stavba atomu

Přírodopis

Téma: Primáti - dopsat zástupce primátů a připravit se na zkoušení na téma: Savci - souhrnné opakování. Dáte vědět, že jste splnili zápis a seznámili jste se s tématy ke zkoušení do 24. 11. do 10,30 hodin.

Mail: j.smazilova@zszdounky.cz

zápis

rozpis témat a žáků na zkoušení

Hudební výchova

Vyhledáte a napíšete si do sešitu: 1) Co je to polyfonie? 2) Co je to fuga? Stačí každé popsat jednou větou. Zápis mi vyfotíte a odevzdáte v Teams a nebo na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz do středy 25. 11. do 18:00. Kdo chce může psát do Wordu.

 

Práce s počítačem

Zadání úkolu je zde. Odevzdejte v Teams nebo pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 25. 11. do 14:00.

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vypracovaný úkol mi odevzdejte v Teams (pište do vloženého zadání) nebo zašlete na e-mail do 26.11. do 18 hod. (pokud bude úkol bez chyb, můžete získat jedničku)

Mocniny zpaměti

 

________________________________

Období od 16. 11. do 20. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

16. 11. PROJEKTOVÝ DEN - "videovýuka" realizována ne dle rozpisu v daných předmětech, ale s třídními učiteli dle jejich pokynů  (viz e-mail rodičům)

17. 11. státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii"

Učivo zadáno na dny 16.11., 18. 11. - 20. 11.

 

Anglický jazyk

učebnice:

60/1 - vyzkoušejte si kvíz

64/1 - přečtěte si a přeložte text a odpovězte na otázky do sešitu

WB: 48/1,2,3,4,5

do čtvrtku 19.11. do 18h na Messenger

 

Dějepis

Velká francouzská revoluce - zápis viz prezentace. Budeme společně probírat ve videovýuce.

 

Český jazyk

Literatura - doděláte si zápis viz prezentace (kroniky - Kosmas)

Mluvnice - videovýuka ve středu 18.11. (náhrada za pátek) 8:40-9:25. Budeme probírat druhy vedlejších vět. Uděláme si společně zápis a procvičíme. Společně si vyplníme pracovní list 1 a pracovní list 2.

 

Tělesná výchova

Tento týden mám pro vás připravený sportovní kvíz na známky. Odkaz zkopírujete do vyhledávače. Otevře se vám kvíz, kde vyplníte svůj email, na který vám potom pošlu váš výsledek a hlavně budu vědět, kdo kvíz splnil. Kvíz prosím vyplňte do pátku 20. 11.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPB5fDuuaobBThB3SuXffojEXa9rsvJ2t265RXzgGGGSuPQ/viewform?usp=sf_link

 

Fyzika

Vyplňte následující online cvičení: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2490 - Vedení tepla

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2482 - Vnitřní energie 

a napište mi do čtvrtku 19.11. do 18:00 na e-mail v.pospisilova@zszdounky.cz u prvního cvičení počet správných odpovědí a kolik procent jste získali a u druhého cvičení počet správných a chybných odpovědí.

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde  (úkol vypracujte raději až po středeční videovýuce nebo si alespoň před jeho řešením projděte pravidla pro umocňování des. čísel)

Vyřešené příklady mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 19.11. do 18 hod. 

 

Procvičování pro zájemce:

promile

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4387

druhá mocnina

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5795

 

Hudební výchova

Na tento týden mám pro vás tematický úkol (17.listopadu - státní svátek): vyhledejte známé písně, které doprovázely Sametovou revoluci (1989). Písně, které najdete mi pošlete do středy 18.11. na e-mail v.pospisilova@zszdounky.cz. Nezapomeňte si písně i poslechnout :) 

 

Německý jazyk

19. 11. - zkoušení dvou z vás na nově zapsaná slovíčka z předchozí hodiny (umět vyslovit i napsat). Kdo nebyl zkoušený na představení se, může se nechat vyvolat.

Poslechněte si nahrávku zde, udělejte podle ní poslechové cvičení v pracovním sešitu str. 53/4 a, b. Vyplňujte nejlépe až po čtvrteční videovýuce. Cvičení vyfoťte/oskenujte a pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 20. 11. do 14:00.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- zapojení do SOUTĚŽE, proto prosím pečlivě přečtěte zadání

- fotky hotových děl zasílejte na šk. email do 17.11. 

 

ZEMĚPIS

- opište si ZÁPIS a vypracujte str. 17 v PRACOVNÍM SEŠITĚ - tu pošlete do 19.11. na šk. email nebo messenger

 

Přírodopis

Téma: Hmyzožravci, letouni - procvičování - vypracuj uvedená online cvičení, nech si je vyhodnotit, celou obrazovku s vyhodnocením nafoť, u letounů nafoť i doplněný text i vyhodnocení a pošli na mail: j.smazilova@zszdounky.cz dne 16. 11. do 14,00 hodin.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1976

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1977

 

Chemie a pěstitelské práce

předměty z úterý odpadají

ve čtvrtek bude videovýuka chemie a přírodopisu

___________________________________________________________________________________________________________

Období od 9. 11. do 13. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk

tento týden nás čeká stupňování přídavných jmen

naučit slovíčka 5B

učebnice:

57/5 - mapa Spojeného království

58/3a - přečíst a přeložit; 3b - napište na folii

WB:

46/1,2,3,4

do čtvrtku do 18h na Messenger

 

Český jazyk

Mluvnice - opouštíme větu jednoduchou a začínáme souvětí. Souvětí souřadné a podřadné, věty hlavní a vedlejší. Zápis do sešitu zde. Kdo má možnost, tak si zápis vytiskne, vystřihne a nalepí do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, tak si zápis přepíše ručně. Látku si vysvětlíme ve videovýuce a společně si uděláme i pracovní list. Pokud zbyde čas a vše zvládneme, pustíme se do druhů vedlejších vět.

Dalším úkolem bude udělat google kvíz, který jsem pro vás vytvořila. Opět odkaz zkopírujte, vyplňte váš email, zadejte nejlépe správné odpovědi a kvíz odešlete do pátku 13.11.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJP7OSLQR1H1zC9wbks2bd0MgU0T6SXmRE2i0E_ppTZdd5A/viewform?usp=sf_link

A ještě trochu pravopisu. Opět do pátku 13.11. mi odešlete výsledek online cvičení na shodu přísudku s podmětem. Stačí klidně jen vyfotit a poslat.

https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=76&c=indigo&nr=01

Sloh - pokračujeme charakteristikou literární postavy. Procvičíte si charakteristiku přímou/nepřímou v pracovním sešitu strana 56/6.

Literatura - budeme se věnovat prvním literárním památkám u nás viz prezentace. Projdeme si prezentaci spolu ve videovýuce a společně si uděláme zápis, tudíž neopisujte zatím sami nic :-)

 

Dějepis

Podívejte se na krátká videa:

https://www.slavne-dny.cz/episode/522044/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen

https://www.slavne-dny.cz/episode/10019733/den-kdy-byla-odhalena-socha-svobody-28-rijen-1886

Vyplňte pracovní list do středy. Máte tam i jeden úkol do sešitu, a to nakreslit vlajku USA a vysvětlit (popsat), co znamenají pruhy a hvězdičky na vlajce. Ukážete mi své výtvory na kameru ve videovýuce. Vše samozřejmě poté společně zkontrolujeme.

 

Tělesná výchova

Zkuste vydržet týden a každý den si udělejte 100x snožmo přes švihadlo a 40x dřep.

Síla nepochází z fyzických schopností, ale z nezlomné vůle.“  Mahátma Gándhí

 

ZEMĚPIS

- Opište si krátký ZÁPIS 

- Vypracujte a pošlete Prac. sešit str. 14/15/16 + si udělejte ONLINE ORIENTACI a pošlete svůj výsledek (print screen, nebo fotku) – tam bude vaše skóre a čas

https://www.purposegames.com/game/evropa-povrch-quiz

- Tyto úkoly (4 fotky) mi pošlete do 12.11. na šk. email nebo messenger

- Připomínám z minulého týdne ÚKOL na ZNÁMKY do ZEMĚPISNÉHO PRAKTIKA (Cesta po Evropě - 5 zemí, které byste chtěli navštívit)

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- Na následujících 14 dní nás čeká zapojení do SOUTĚŽE, proto prosím pečlivě přečtěte zadání

- fotky hotových děl zasílejte na šk. email do 17.11. 

 

Výchova k občanství

Napiš zápis do sešitu:

CITY (nadpis)

- pojem city (uč. str. 33 nahoře)

- pozitivní a negativní pocity (uč. str. 33 - úkol "tužka")

- druhy citů (uč. str. 33 dole "batoh" - místo batohu stačí udělat obdélníky)

- co je důležité k vzájemnému porozumění (uč. str. 35 shrnutí dole)

- co mohou city ovlivnit (uč. str. 34 - věty nad obrázkem dole "Citové prožitky mohou...")

- jak zacházet s negativními emocemi (uč. str. 35 - věty pod "otazníkem"- "Negativní emoce....... kontrolovat.")

Do 10. 11. do 17 hod. napsat na email reditelka@zszdounky.cz , že jsi vypracoval zápis do sešitu. 

Informace, které si zapisujete do sešitu, je samozřejmě potřeba se v rámci možností naučit!

 

Matematika a cvičení z matematiky

1) Úkol – vyplňte následující dva kvízy:

procenta – opakování

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4390

finanční matematika

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4386

Na e-mail v.valachova@zszdounky.cz mi zašlete do 12.11. informaci o tom, co jste se dozvěděli po splnění 1. kvízu (klikněte na „i“ – stačí, když mi napíšete o čem informace byla), připojte také fotografii o absolvování 2. kvízu s procentuální úspěšností.

2) Zopakujte si téma "procenta" - výpočty, trojčlenku, slovní úlohy ... (samostatná práce ve videovýuce 10.11.)

 

Fyzika

Napíšete si zápis - Změna teploty těles tepelnou výměnou. Datum - 12.11. 

Do čtvrtku 12. 11. do 14:00 mi pošlete na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz zprávu, že jste provedli zápis do fyziky.  

 

Hudební výchova

Vyberte si jednu z oblíbených písniček a zkuste ji zařadit do hudebního žánru (např. pop, rock, metal, lidová píseň, rap atd.). 

Na e-mail v.pospisilova@zszdounky.cz mi do 11. 11. do 18:00 napíšete název písničky (i autora), žánr, do kterého byste ji zařadili a rok vydání. 

 

Německý jazyk

12. 11 - test z celé lekce 2.1 (slovní zásoba, gramatika lekce, překlad) - v rámci videovýuky

Začínáme novou lekci Was brauchts du heute (Co dnes potřebuješ?). Opište si do slovníčku (Vokabelheft) slovíčka z učebnice ze str. 68 (od das Heft po der Turnschuh). Slovíčka opisujte i se členy (der, die, das). Slovíčka si pro sebe doma nahlas vyslovte, zde je výslovnost.

19. 11. dva z vás na nově zapsaná slovíčka vyzkouším (umět slovíčka napsat i vyslovit)!

Udělejte cvičení v pracovním sešitu na str. 52/1 a,b - vyfoťte/oskenujte a pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 13. 11. do 14:00.

 

Práce s počítačem

Úkol, zadání se nachází zde. Pro vypracování úkolu v Excelu můžete použít tento prázdný dokument.

 

Chemie

Téma: Voda - vypracuj 2 uvedená online cvičení, vyfoť vyhodnocení a odešli na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz dne 10. 11. do 12,30 hodin. Ve druhém cvičení uvidím, jak umíte i zeměpis :)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1836

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2162

 

Přírodopis

Téma: Kytovci - do sešitu vypracuj zápis - Nadpis Kytovci, pak opiš první odstavec ze strany 58 o kytovcích a vypiš všechny zástupce, přidej i kosatku dravou. Pak vypracuj uvedené online cvičení, vyplněnou křížovku i zápis v sešitě vyfoť a odešli na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz dne 11. 11. do 12,30 hodin

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1984 (pro vyplnění křížovky vždy klikni do zeleného čtverečku a zobrazí se otázka)

Téma: Hmyzožravci - přečti text v učebnici na straně 60 a do sešitu napiš nadpis: Hmyzožravci a celými větami odpověz na otázky 1 - 8 ze strany 60. Vypracovaný úkol vyfoť a odešli na mail: j.smazilova@zszdounky.cz dne 12. 11. do 10,30 hodin.  Někomu úkol ohodnotím známkou.

Zápisy a otázky mně můžete poslat i ve wordu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Období od 2. 11. do 6. 11. 2020

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk

učebnice:

56/4 - přepsat tabulku do sešitu

57/5 - přečíst, přeložit a doplnit chybějící výrazy na folii!!! 

57/6 - opravit věty do sešitu

naučit slovíčka 5A

WB: 44/1,2,3; 45/4,5,6

do čtvrtku 5.10. do 18h na Messenger

 

Český jazyk

Mluvnice - opakování přívlastků - pracovní list. Nová látka - doplněk. Tabulka - kdo může, tak si tabulku vytiskne a nalepí do sešitu. Kdo nemá možnost, tak přepíše. Cvičení na doplněk. Vše budeme společně dělat ve videovýuce.

Sloh - v pracovním sešitě vypracujete celou stránku 55. Charakteristika literární postavy. A koho by zaujala ukázka Lakomá Barka, tak zde si můžete poslechnout celou pohádku z Werichovy knihy - Fimfárum: https://www.youtube.com/watch?v=cAOkV4cZako

Literatura - prezentace - epos.

 

Dějepis

Vznik spojených států - prezentace. Budeme dělat ve videovýuce.

Do pátku 6. 11. udělat a odeslat test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvBS4-q541hMmHdrJZ9P7X6gSF2Bz68SW5U9CrSgs-2pnWkw/viewform?usp=sf_link

Odkaz zkopírujte do vyhledávače. Poté jen vyplníte svoji emailovou adresu, vypracujete test a odešlete :-)

 

Výchova k občanství

Proveď zápis do sešitu:

Učení

  • Pojem učení (uč. str. 31 dole)
  • Druhy učení (uč. str. 32 na boku – dole)
  • Shrnutí (uč. str. 32 dole)
  • Pojem hra a práce (uč. str. 31 dole)

Podívat se/přečíst si text v uč. str. 32 nahoře + kolem obrázku „hlavy“.

Do 3. 11. do 17 hod. napsat na email reditelka@zszdounky.cz , že jsi vypracoval zápis do sešitu.

 

Přírodopis

Téma: Sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci

Úkoly:

1) Lichokopytníci - přečíst text v učebnici na str. 56 a 57 a zapsat zápis do sešitu, který bude obsahovat nadpis, opsané shrnutí ze str. 57 a vypsané zástupce.

2) Chobotnatci - přečíst text v učebnici na str. 57 a 58 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis, vypsané zástupce, odpovědi na otázky 1-3 ze str. 58 nahoře a odpovědi na otázky: a) Jak vzniká chobot, čím je zakončen a k čemu slouží? b) Z jaké látky jsou tvořeny kly? c) Jak dlouho trvá březost u slona?

3) Vypracuj uvedená 4 online cvičení: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1988

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1989

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1987

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1985

Zpětnou vazbu mně poskytnete takto: zápisy s vypracovanými otázkami v sešitě vyfotíte a vyhodnocení čtyř cvičení online také vyfotíte a odešle na mail: j.smazilova@zszdounky.cz do úterý 3. 11. do 14, 00 hodin.

 

Chemie

Téma: Vzduch - vypracuj online cvičení, nech si je vyhodnotit, obrazovku vyfoť a  pošli mi výsledky na mail: j.smazilova@zszdounky.cz do středy 4 . 11. do 12, 00 hodin.

odkazy pro online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1783, https://www.skolasnadhledem.cz/game/1784

 

Pěstitelské práce

Téma: podzimní přípravné práce - úkolem je provést nějakou přípravnou práci venku na zahradě (rytí pozemku, hrabání listí, trhání jablek, sběr padaných jablek aj.), vyfotit se u ní a fotku poslat na mail: j.smazilova@zszdounky.cz do 6. 11. do 15,00 hodin. Kdo nemá možnost nějaké takové činnosti, pak nafotí 5 pokojových rostlin a pojmenuje je, rostliny musí být jiné než v minulém úkolu.

 

Tělesná výchova 

Úkol pro tento týden bude velmi jednoduchý. Každý má určitě svou oblíbenou hudbu. Pusťte si ji nahlas a jen tak si zatancujte, hýbejte se, vnímejte hudbu i vaše tělo.  Součástí tělesné výchovy je i umění relaxace (spíše pro kluky, kteří zřejmě nebudou chtít tancovat). Dejte mi vědět, jak se vám úkol líbil a jak jste si vedli :-)

 

Německý jazyk

Učte se na test z celé lekce (slovní zásoba lekce, gramatika - předložky s časovými údaji, čas, časování sloves haben, unterrichten, reden, rechnen, překlad). Na test budeme procvičovat i ve videovýuce. Test - 12. 11.

Vyplňte pracovní list (procvičení gramatiky, překlad). Pošlete jej na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 6. 11. do 14:00. Druhé cvičení pracovního listu budeme ještě probírat ve videovýuce. Vyplňujte pracovní list až po ní.

 

Fyzika

Vypracujete test na opakování pohybové a polohové energie (na známky). Test se vám otevře po kliknutí na tento odkaz: Pohybová a polohová energie.

Test vyplníte a dáte odeslat. Jakmile ho opravím, přijde vám na e-mail bodové hodnocení. Známky budou v Edookitu.

Test vyplníte do čtvrtka 5. 11. do 15:00.

 

Hudební výchova

Otevřete si odkaz: Poznávání hudebních nástrojů. V nahrávce uslyšíte 7 hudebních nástrojů. Vezmete si papír, napíšete si čísla 1-7 a ke každému číslu napíšete hudební nástroj, který jste slyšeli. Na konci nahrávky je správné řešení. 

Do 4. 11. do 15:00 mi na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz pošlete zprávu, kolik nástrojů jste poznali správně. 

 

Výtvarná výchova

- seznamte se s pojmem KALIGRAFIE :) 

- fotku hotového úkolu mi pošlete na šk. email m.horakova@zszdounkycz do čtvrtka 5.11

 

Matematika

Na videovýuku s tématem „finanční matematika“ si vytiskněte a nalepte popř. opište do ŠS (nelepte nebo neopisujte do sešitu dříve, než ukončíme téma „procenta“) – pojmy si nastudujte

 

Cvičení z matematiky

Úkol zadání: zde

Vypočítané příklady s postupem a výpočty mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 5. 11. do 16 hod.

 

Zeměpis a Zeměpisné praktikum

- opište si ZÁPIS a vyplňte v pracovním sešitě str. 9/10/11 (tyto 3 strany mi pošlete na šk. email do čtvrtka 5.11.)

- na konci zápisu je ÚKOL do zeměpisného praktika (ten vypracujte a pošlete do 13.11.) - bude hodnocen známkou

____________________________________________________________________________________________________________________

Období od 26. 10. do 30. 10. 2020

26. 10. a 27. 10. mimořádné volné dny žáků

28. 10. státní svátek

29. 10. a 30. 10. podzimní prázdniny žáků

 

Milí žáci, během volných dnů a prázdnin si odpočiňte, nezapomeňte trávit i čas na čerstvém vzduchu. :-)

Pokud se situace nijak nezmění, 2. 11. ráno zde najdete zadání úkolů na týden!

Hezké podzimní dny! :-)

_________________________________________

Období od 19. 10. do 23. 10. 2020

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýkuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk

učebnice:

54/1, 2 - dopňte do vět dané výrazy

54/3 - doplňte výrazy na množství

54/4 - najděte dalších 8 výrazů jídla a pití

workbook:

37/4, 5, 6

vše odeslat na Messenger do středy 21.10. do 16h

 

Tělesná výchova

Pojďme se všichni společně hecnout a zabránit tak nechtěnému přibírání kil. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by každý člověk měl denně mít alespoň 45 minut pohybové aktivity (počítá se i svižná aktivní chůze se psem například). Zkuste toto pravidlo dodržet plus si 3x za týden zacvičte. Jak? Třeba takto:

30s cvičíš a následně pak máš 15s pauzu mezi cviky. Dohromady bude 8 cviků. Půjdete 3 série. Mezi sériemi (po odcvičení všech 8 cviků) si dáte 2 minuty pauzu. Cviky jsou následující:

1. Švihadlo - snožmo

2. Skipink

3. Panák

4. Dřepy (nezapomeň, jak se správně dřep dělá)

5. Výpady vpřed (střídejte nohy)

6. Vzpor ležmo na předloktích (plank, prkno) Pozor na prohýbání se v bedrech - kdo by už cítil, že nemůže, tak u tohoto cviku výdrž jen 15s - 20s

7. Kliky (pánské, dámské - jak, kdo se cítí)

8. Leh na záda - zvedání pánve

Nezapomeň, že po každém cvičení následuje pořádný STREČINK (protažení). Své výkony, poznámky či připomínky mi posílejte na email nebo messenger. Když k tomu přidáte i svou fotku při jakékoli pohybové aktivitě, budu ráda. Tak jdeme na to :-)

Na závěr ještě jedno životní krédo Emila Zátopka motivující nejen ve sportu: "Nemůžeš? Přidej!"

 

Český jazyk

Literatura a sloh - práce s ukázkou - Když (Morris Gleitzman). Minulý rok jste od Morrise Gleitmana četli ukázku z knihy Kdysi a Když je pokračování od tohoto autora. Informace, otázky i úkoly jsou přímo v souboru, který si zde stáhnete.

Mluvnice - opakování přívlastek. Nové učivo - přívlastek a volný. Co se mluvnice týče, tak vše budeme společně dělat ve videovýuce, tudíž mi nic posílat nemusíte.

 

Dějepis

Východní Evropa v 18. století - uč. str. 29. Budeme probírat ve středu ve videovýuce. Prezentace.

 

Zeměpis a zeměpisné praktikum

Řeky, obyvatelstvo - opište si zápis a zpracujte úkoly z níže uvedeného materiálu.

 Zápis a úkoly

 

Výchova k občanství

Myšlení a pozornost - vyplň pracovní seznam (viz níže) a vlep ho do sešitu, nebo úkoly do sešitu přepiš.

Myšlení a pozornost

Na e-mail: reditelka@zszdounky.cz pošli 20. 10. do 14 hod. zprávu, že ses seznámil s úkoly v pracovní listě.

 

Fyzika

Opakování polohové a pohybové energie - PS: str. 10/6, 7.

Nové učivo - Částicové složení látek - PS: str. 11/2 - doporučuji vyplnit po pondělní videovýuce, ve které budeme toto učivo probírat. Najdete ho v učebnici na str. 43 - 46.

Vypracovaná cvičení z pracovního sešitu vyfotíte a pošlete na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz do 22. 10. do 18:00.

 

Hudební výchova

Vyhledáte si, co je to kánon (v souvislosti s hudební výchovou, stačí jedna věta) a napíšete alespoň jednu konkrétní píseň, která se dá zpívat jako kánon (většinou jsou to lidové písně).

Úkol mi pošlete do 21. 10. do 18:00 na e-mail: v.pospisilova@zszdounky.cz.

 

Výtvarná výchova

-přečtěte si něco o KUBISMU a zkuste na A4 namalovat/nakreslit cokoli v tomto stylu!

- fotky hotových děl mi pošlete na šk. email m.horakova@zszdounky.cz do 22.10. - NA ZNÁMKY

 

Přírodopis

Téma Sudokopytníci - přečíst text na straně 53 od kamzíka horského po stranu 55 včetně a vypracuj ve wordu odpovědi str. 54/1,2 a str 55/1-5 a odeslat na: j.smazilova@zszdounky.cz ve čtvrtek 22. 10. do 9,30 h. Někomu úkol ohodnotím známkou. Společná kontrola bude provedena ve videovýuce.

 

Chemie 

Téma: rozpustnost látek - pokus podle pracovního listu, pracovní list vypracuj, vyfoť 2 fotky - pomůcky k práci a sebe při práci a to vše odešli na: j.smazilova@zszdounky.cz do středy 10,30 h. Tento úkol bude známkovaný.

pracovní list

Pěstitelské práce

Téma: pokojové rostliny;

Úkol: vyfoť dvě pokojové rostliny a zapiš jejich názvy a fotky s názvy pošli na: j.smazilova@zszdounky.cz do středy 21. 10. do 10,00 h.

 

Matematika

Videovýuka: Výpočet základu

Výpočet počtu procent procent

Zápis "výpočet základu" – vytiskněte si a nalepte do ŠS nebo opište (vynechte si místo na vyřešení 2 slovních úloh, které budeme počítat ještě v pondělí a patří k předchozímu učivu – přibližně 15 řádků na zápis výpočtů popř. raději více).

Zápis "výpočet počtu procent" – vytiskněte si a nalepte do ŠS nebo opište (až na páteční videovýku); nelepte si/neopisujte do ŠS dříve.

Úkoly: zadání:

Vypočítejte (zapište trojčlenku, postup výpočtu a u slovní úlohy i odpověď) a zašlete do 21. 10. do 16 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz. (postupy a výsledky si společně projdeme v pátek).

 

Cvičení z matematiky

Úkol: zadání

Vyřešené příklady podle pokynů mi zašlete do 22. 10. do 14 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

 

Německý jazyk

22. 10. videovýuka - Můj oblíbený předmět, předložky am, um, von-bis, zuerst-dann

Napište stejný e-mail jako je v učebnici na str. 54/10b. E-mail piště do školního sešitu. Naučte se podle e-mailu o své škole a o předmětech vyprávět (zkoušení po podzimních prázdninách), e-mail vyfoťte/oskenujte a posílejte na můj e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 23. 10. do 13:00.

Pracovní sešit str. 48/9,10 - doplnit (cvičení 10b si přepsat i do školního sešitu), vyfotit/oskenovat přepsané cvičení 10b a poslat na e-mail do 23.10. do 13:00. Ostatní cvičení zkontrolujeme následující hodinu.

__________________________________________________________________________________________________________________

Období od 14. 10. do 16. 10. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýkuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání)!

DO ŘÁDNĚ DO OVÉ NÁVZORY Z TOHO, ŽE SE TO STALO,

VYŽÁDÍ VIDEOVÝKAM!

 

Dějepis (2008

Opakování - Josef II. podívejte se video: https://edu.ceskatelevize.cz/deset-let-vlady-josefa-ii-5f85620c55fc1172e50bf76d

 

Český jazyk

Mluvnice - podle prezentace si připomeňte přívlastek několikanásobný a rozvíjející se. Poté, co jsem si vysloví Hlasovalte rovnou do staženého souboru, že mi pak pošlete na email do pátku 16. 10.

Literatura - podívejte se na krátké video: https://edu.ceskatelevize.cz/bible-historie-a-obsah-5ef3b5437b620346124caa8c Na základě zhlédnutého videa si udělejte do vašich literárních sešitů krátký zápis:

Co je do Bible? Aby se to stalo? Napiš 3 biblické příběhy?

 

ZEMĚPIS 

- opsat ZÁPIS - podnebí a vodstvo Evropy

- úkol do 16.10. -> do slepé mapky Evropy a poslat vyfocené na Šk. e-mail: m.horakova@zszdounky.cz:

a) souostroví a ostrovy

b) nížiny a pohoří

- pracovní str. 4/5 sešit

- pojmy ve WORDU (ŽAKRESLENÉ V MAPCE)

 

Přírodopis

Téma: Téma sudokopytník - přežvýkakavců - str 52 - 55 - bude probíráno ve čtvrtek s videovýuky.

 

Chemie 

Téma Roztoky strana 14 a 16 - bude probíráno v rámci videovýuky ve čtvrtek.

 

Hudební výchova

Předminulou hodinu se se o hudebních nástrojích. Hudební nástroje se dělí do tří základních skupin: strunné, dechové a bicí.

Úkol na 14. 10.:

Napíšete ke každé skupině jeden nástroj, který dělá ní patří a zašlete e-mail můj. Můžete psát přímo do emailu nebo do Wordu. Úkol pošlete do 14.10. do 14:00 na email: v.pospisilova@zszdounky.cz. Vybírat můžete z nástrojů, které jsou probírali.

 

Tělesná výchova

Mám pro tut výzvu. 10 dřepů, 10 angliečáků, 10 panáků,.... Každý den se zaměřte na jinou partii těla. Uvidíte, jak si po týdnu budete připadat silnější. Do výzvy zapojte i ostatní členy rodiny :-)

V pátek 16. 10. mi dej vědět na e-mail, jak jste si vedli.

 

Fyzika

Zopakujete si pohybovou a polohovou energii a palestinte na otázky z učebnice str. 33/1, 2, 3 (první tři otázky označené O) a str. 38/1, 2, 3 (opět první první otázky tři označené O). Odpovědi na tyto otázky mi na e-mailu: v.pospisilova@zszdounky.cz dělat 15.10. do 14:00. Odpovědi cident te do sešitu a natěšet nebo přímo přímo do emailu.

 

Matematika

Videovýkuka: Výpočet procentové části

Úkoly:

1) Dopočítat do ŠS cv. 58/17 A (kdo nestihl ve vyuč.) – na videovýčech 16.10.

2) Znovu si projít/propočítat všechny příklady na procenta, které jsou dosud.

3) Šmea, zadání zde (opakování učiva) – pište postup řešení; podob í přímot do do a poslat mitop nebo prottořeně, vypočítat, oskenovat/vyfotit. Příklady se roztočují do 15. 10. do 14 hod. na e-mailové v.valachova@zszdounky.cz.

4) Zápis: výpočet procentové části (vytisknout a nalepit nebo opsat do ŠS + vyřešené příklady si prostudovat do videovýuky).

 

Německý jazyk

15. 10. - videovýuka - procvičování gramatiky, konverzace-můj rozvrh

do 16. 10. do 14:00 - učebnice str. 56/17a, doplnit tužkou, pracovní sešit str. 51/16a - udělat podobný rozvrh do sešitu, 51/16 b - napsat tři věty do sešitu 

Vyfotit/oskenovat a poslat na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 16. 10. do 14:00.