Období od 22. 6. do 25. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA A 1. 9. 2020 V 7.45 HOD. NA VIDĚNOU VE ŠKOLE :-).

 

Fyzika do 25. 6. 2020

Opakování učiva a doplnění úkolů z předchozích týdnů. 

Odkazy k opakování učiva: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2493

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2520

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2728

Český jazyk a literatura do 25. 6. 2020

Zopakujte si poměry mezi větami hlavními - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Zopakujte si slovesný vid - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Výchova k občanství do 25. 6. 2020

Opakování učiva, kontrola splnění úkolů z předchozích týdnů. 

 

Matematika do 25. 6. 2020

Doplnění úkolů z předchozích týdnů, opakování učiva. Můžete využít následující odkazy:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5810

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5746

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5727

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5706

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5808

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5807

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5714

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5814

 

ZEMĚPIS DO 25.6. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 55-60 - kontrola

 

PŘÍRODOPIS DO 25.6. 2020

BIOLOGIE ČLOVĚKA - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ - podle nabídky vyplnit zadanou tabulku na orgánové soustavy člověka

úkol - orgánové soustavy člověka

 

CHEMIE DO 25.6. 2020

SOLI - vytvořit zápis na zástupce solí podle strany 81 - 83 (název soli, chemický vzorec, vlastnosti a užití soli)

 

Dějepis do 25. 6. 2020

Zopakujte si podle časových přímek v sešitě události, které se stali před i v průběhu 1. světové války.

 

Německý jazyk do 25. 6. 2020

Zopakujte si všechna cvičení z lekce 3.2 v pracovním sešitě včetně slovní zásoby ze slovníčku.

____________________________________________________________________________________________________

Období od 14. 6. do 19. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!!

 

Anglický jazyk do 19. 6. 2020 

PS: s.12-13 - vypracujte si všechna cvičení z Progress check a tím si zopakujete celou 1. lekci 

 

Český jazyk a literatura do 19. 6. 2020

Pracovní sešit str. 4 - 7/ vše dodělat.

Pracovní sešit str. 30/ udělat souhrnný test.

 

Matematika do 19. 6. 2020

1. Opakujte si učivo – dobrovolné (ve Vašem zájmu :-))

a) počítání s celými čísly

b) počítání s mnohočleny

c) číselné výrazy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5810

2. „Řešení rovnic“ – co znamená řešit rovnici

a) zápis 1. část

b) procvič.

uč. str. 10/7, 8A, 9, 10

c) zápis 2. část

d) procvič.

uč. str. 14/3 b – f; 14/5 – vše včetně zkoušek

dobrovolné uč. str. 14/4,5

 

Fyzika do 19. 6. 2020

Do sešitu nadpis: Problémy znečišťování atmosféry. Pod nadpis přepsat tabulku z učebnice na str. 197 dole. Poté si přečtete str. 200 v učebnici a napíšete si, co je to skleníkový efekt.

 

Výchova k občanství do 19. 6. 2020

Evropská unie - opakování - uč. str. 71 - do sešitu odpovědi na otázky na boku (v "hnědém" okraji)

 

Přírodopis 19. 6. 2020

 VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ A JEJICH OBJEVY - do sešitu zapiš tento nadpis a ke každému z těchto uvedených vědců zapiš letopočet, kdy žily, národnost a čím se proslavili. U některých je uvedena strana v učebnici, kde se o nich píše, informace o posledních dvou najdi na internetu.

Aleš Hrdlička (14), Jan Jánský (26), Ivan Petrovič Pavlov (48), Johan Gregor Mendel (67), Alexander Fleming, Louis Pasteur

Chemie 19. 6. 2020

KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK - přečíst text v učebnici na straně 74 - 75 a zapsat zápis, ten bude obsahovat nadpis a pak opíšete text první poloviny dané stránky po Z v kroužku, pak napíšete nadpis: Neutralizace, opíšete modrý rámeček na straně 75 a příklad reakce hydroxidu sodného s kyselinou chlorovodíkovou, při které vzniká chlorid sodný a voda a zakreslíte barevně rovnici podle strany 75.

SOLI - přečíst text v učebnici na straně 81 - 83.

Dobrovolné pokusy: pokus - oxid uhličitý a pokus - rozpustnost látek 

ZEMĚPIS DO 19.6. 2020

- vypracovat ZÁPIS na zbylé kraje

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 55-60

 

Dějepis do 19. 6. 2020

Zápis do sešitu - nadpis - České země za 1. světové války

Pracovní sešit - Příloha 1 (za str. 34) str. IV. - dole, poslední odstavec - napsat do sešitu.

 

Německý jazyk do 19. 6. 2020

Pracovní sešit str. 22 cv. 16

Zkontrolujte si, případně si doplňte celou lekci 3.2 v pracovním sešitě.

______________________________________________________________________________________________________

Období od 8. 6. do 12. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!!

 

Anglický jazyk do 12. 6. 2020

učebnice:

15/3a - přepsat do sešitu tabulku (viz Skype chat)

15/4a - seřaďte věty v seznamovací konverzaci

PS:

9/4 - doplňte do vět správný tvar výrazu "be supposed to" v minulém čase a sloveso z tabulky

9/5 - doplňte do vět výrazy "so" a "because"

10/1 - doplňte do textu vhodné výrazy z tabulky

10/2 - napište seznamovací konverzaci 

10/3 - doplňte rozhovory v textových zprávách

11/4 - napište, co rádi děláte nebo neděláte

11/5 - vytvořte otázky s "like" a krátké odpovědi na ně

 

Český jazyk a literatura do 12. 6. 2020

Procvičování - útvary národního jazyka - vyplnit pracovní list.

Procvičování - pravopis - pracovní list.

 

Fyzika do 12. 6. 2020

Udělat online cvičení a výsledek poslat na můj email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4019

Nové učivo - Základní meteorologické jevy a jejich měření. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu. Přečíst v učebnici str. 187 - 196.

 

Přírodopis do 12. 6. 2020

PRVNÍ POMOC - přečti text První pomoc, doplň pracovní list I i II, doplň uvedené cvičení on-line a nechej ho vyhodnotit, vyhodnocení vyfoť a pošli na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz.

první pomoc - text

pracovní list I - první pomoc

pracovní list II - první pomoc - podle obrázku doplň: podvrtnutí, stabilizovaná poloha, protišoková poloha, tepenné krvácení, bezvědomí, umělé dýchání, nepřímá masáž srdce, zlomenina

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2030

Chemie do 12. 6. 2020 72

KYSLÍKATÉ KYSELINY - přečíst text v učebnici od strany 71 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Kyslíkaté kyseliny, napíšete, co je to kyslíkatá kyselina a pak u zástupci - u každého zástupce kyslíkaté kyseliny napíšete název, vzorec, vlastnosti a užití. 

Matematika do 12. 6. 2020

1. Opakování „objem válce“ - výsledky mi zašlete do 13. 6.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5724

2. „Základy statistiky“

a) zápis

b) video s ukázkou výpočtu „aritmetického průměru, modusu a mediánu“ (bonus - procvičíte si i angličtinu :-)) – pro zájemce

https://khanovaskola.cz/video/10/82/82-priklad-jak-urcit-aritmeticky-prumer-median-a-modus

c) procvič.

uč. str. 54/F, 58/7 (na výpočty můžete používat kalkulačku)

uč. str. 65/1, 66/3, 67/1, 67/5, 69/6

 

Výchova k občanství do 12. 6. 2020

Právo v Evropě - do sešitu - uč. str. 72 dole shrnutí, uč. str. 71 - 72 - vypsat orgány EU (jen názvy)

Do 16. 6. poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz sešit ke kontrole - zápisy od 20. 4., popř. předložit osobně ve škole.

 

Německý jazyk do 12. 6. 2020

Pracovní sešit str. 23 cv. 18a

                     str. 23 cv. 18b

 

Dějepis do 12. 6. 2020

Zápis do sešitu - Svět spěje ke "světové válce" - učebnice str. 108 nahoře - nakreslit 2 časové osy

učebnice str. 102 - Hlavní evropská bojiště - nakreslit 3 modré rámečky

 

ZEMĚPIS DO 12.6. 2020

-OPAKOVÁNÍ (online doplňovačka) – kdo chce, může vytisknout a doplnit ve formě PDF - https://forms.gle/Th4KVBmasxvyyF8o7

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 52/53/54

- Kdo chce vědět výslednou známku na vysvědčení, tak mi napište na messenger, nebo šk. email (známky jsou uzavřené jen u těch, kteří poslali prezentaci kraje)

ÚKOL pro ty, kteří mají nerozhodně, nebo nemají známku

____________________________________________________________________________________________________

Období od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

Anglický jazyk do 5. 6. 2020

učebnice:

14/1 - přečtěte a přeložte si text

PS: 9/6 - napište dle vzoru věty v čase přítomném prostém a minulém prostém

 

Matematika do 5. 6. 2020

1. Opakování povrch válce – dobrovolné:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5725

2. „Objem válce“

a) video – odvození vzorce (i s povrchem válce)

https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 45/1, 4 (nápověda: m = ρ . V; pozor na jednotky po výpočtu objemu)

uč. str. 46/5, 9, 10A

 

Fyzika do 5. 6. 2020

Na zopakování Zvukových jevů jsem vám vytvořila test - odkaz níže. Kdyby vám něco nefungovalo, napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz. Test vyplňte do pátku 5. 6.

Test - Zvukové jevy.

Nové učivo - Meteorologie. Z prezentace napsat zápis do sešitu.

 

Chemie do 5. 6. 2020

KYSELINY - přečíst text v učebnici na straně 70 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Kyseliny a opíšete dva modré rámečky na straně 70, pak napíšete podnadpis: Rozdělení kyselin a opíšete text (4 řádky) na straně 70.

BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY - přečíst text na straně 70 a 71 a zapsat zápis, ten bude obsahovat nadpis: Bezkyslíkaté kyseliny, pak opíšete text na str. 70 (4 řádky) a pak napíšete Zástupci a uvedete název, vzorec, vlastnosti a využití kyseliny chlorovodíkové. pak doplníte o uvedený zápis.

Zápis - bezkyslíkaté kyseliny

Přírodopis do 5. 6. 2020

MENDEL - OTEC GENETIKY - shlédnout životopisný portrét zakladatele genetiky J. G. Mendela se sofistiovanými přesahy do součatnosti:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198660962-mendel-otec-genetiky/

Český jazyk a literatura do 5. 6. 2020

Mluvnice - slovanské jazyky a vrstvy národního jazyka - zápis viz prezentace.

Sloh - uč. str. 117/ projevy mluvené a psané - napíšete si do sešitů výhody a nevýhody mluvených a psaných projevů.

Uč. str. 118/slohové postupy - zápis do sešitů.

Pracovní sešit str. 51/ celou stránku.

Vše se budeme snažit společně udělat v online výuce v pondělí a v úterý. V pondělí vám taktéž sdělím známky, které vám vychází. Ten, u koho mám známku nejasnou, bude mít šanci si známku zlepšit. Jednak doposláním veškerých úkolů, jednak zasláním do 12. 6. záznam z četby o knížce, kterou jste přečetli. Vše se dozvíte v pondělí.

 

Výchova k občanství do 5. 6. 2020

Politika -do sešitu vypracovat uč. str. 68, úkoly "brýle nahoře", do sešitu zapsat ze str. 68 "politické spektrum" a co jsou politické strany a hnutí

 

ZEMĚPIS DO 5.6. 2020

- Vytvořit prezentaci na zvolené téma do 5. 6. -> práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení -> POZOR - DO PÁTKU!!

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE

- Královéhradecký kraj – https://www.skolasnadhledem.cz/game/2316

- Pardubický kraj – https://www.skolasnadhledem.cz/game/2318

- Vysočina - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2320

 

Dějepis do 5. 6. 2020

Zápis do sešitu - Proměna rakouské říše - učebnice str. 97 nahoře - nakreslit obě dvě časové osy

Pracovní sešit - str. 55 cv. 3, 4

                       str. 57 cv. 7

                       str. 58 cv. 2

 

Německý jazyk do 5. 6. 2020

Pracovní sešit - str. 21 cv. 14

                       str. 22 cv. 15, 17a

                       str. 23 cv. 17b

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Období od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 29. 5. 2020

učebnice:

13/3 - doplňte do vět správná jména z textu na s.12

13/4 - napište v jakém rodinném vztahu jsou vůči sobě dané osoby

 

Matematika do 29. 5. 2020

1. Opakování „válec a jeho síť“ – výsledky mi zašlete do 30.5.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5726   

2. „Povrch válce“

a) video – odvození vzorce (objem se budeme učit až příště)

https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 42/1 a, b; 42/2A; 42/4 – pozor u b) na jednotky; 43/5 – u válce budete počítat jen plášť a 1 podstavu; v zadání je průměr; 43/6 – průměr převést na poloměr v metrech; spočítat pouze plášť

 

Fyzika do 29. 5. 2020

Příklady na procvičení - zvuk. Budeme počítat ve videovýuce. Kdo se nezúčastní, pošle mi vypočítané na email.

Nové učivo - Ochrana před nadměrným hlukem. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu. Přečíst str. 178 v učebnici.

Český jazyk a literatura do 29. 5. 2020

Literatura - do konce května (neděle 31. 5.) mi pošlete odpovědi na otázky. Do konce školního roku nám zbývá pár týdnů a tohle je jedna z věcí, která vám může ovlivnit známku, proto si dejte záležet na vypracování a odešlete mi odpovědi včas!

Mluvnice - opakujeme pravopis a skloňování přejatých slov. Zkontrolujeme společně v online výuce v úterý.

Učebnice: str. 17/2, str. 18/4 - do sešitu, 5, str. 19/8 - do sešitu, str. 20/9, zbytek, co nebudete dělat do sešitu, tak tužkou do učebnice

Do sešitu dále vypracujete a tento úkol mi pošlete: uč. str. 22/7 - jazykový rozbor

V pondělí online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře. 

Chemie do 29. 5. 2020

OXIDY, SULFIDY - dodělat zápisy

HYDROXIDY - přečíst text v učebnici na straně 68 - 69 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Hydroxidy, pak napíšete, co to jsou hydroxidy - str. 68 nahoře a) + modrý rámeček, pak opište pravidla bezpečné práce s hydroxidy - modrý rámeček a pak napíšete podnadpis: Zástupci hydroxidů a budete zapisovat název vzorec, vlastnosti  a užití hydroxidů na straně 69.

Přírodopis do 29. 5. 2020

JEDNOVAJEČNÁ A DVOUVAJEČNÁ DVOJČATA - do sešitu zapiš a vysvětli jejich vznik a uveď, do mají společného či rozdílného.

CHROMOZOMY ČLOVĚKA - do sešitu vlož obrázek chromozomů člověka a uveď, zda se jedná o muže či ženu

vypracuj pracovní list - genetika

Výchova k občanství do 29. 5. 2020

Odpovědnost člověka za své činy - uč. str. 67 - vypracovat do sešitu úkoly "brýle" (oboje)

 

Německý jazyk do 29. 5. 2020

Zápis do sešitu - učebnice str. 79 nahoře - časování slovesa "müssen" - muset

Pracovní sešit str. 20 cv. 10, 11, 12

 

Dějepis do 29. 5. 2020

Pracovní sešit - cvičení na str. 50

Pracovní sešit str. 51 cv. 7, 8

 

ZEMĚPIS DO 29.5. 2020

- Vytvořit prezentaci na zvolené téma do 5. 6. -> práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení

- OPAKOVÁNÍ – vyplněné prosím poslat na šk. email, nebo messenger (nemusíte tisknout, klidně stačí přepsat odpovědi na papír a poslat)

- KONTROLA prac. sešitu – komu něco chybí/nebo nemá doplněné, prosím podívejte se, jak to má být a doplňte

______________________________________________________________________________________________________

Období od 18. 5. do 22. 5. 2020

 

Anglický jazyk do  22. 5. 2020

učebnice:

12/1a - přečtěte si text o rodině a doplňte správné výrazy

PS: 

8/1 - podle rodokmenu doplňte správné příbuzenské vztahy

8/2 - podle cvičení 1 doplňte příbuzenské vztahy z pohledu Kim!

8/3 - napište 1-2 věty o těchto členech vaší rodiny

 

Matematika do 22. 5. 2020

V pátek 22. 5. ve 12.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyřešené příklady ve ŠS a prac. list mi pak všichni zašlete do 23.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. Opakování „kružnice a kruh“ – do 23.5. mi napište na mail nebo WhatsApp jméno osoby, která se objeví po absolvování kvízu (klikni na „i“)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5726 

2. „Válec a jeho síť“

a) zápis

b) postup konstrukce sítě válce

https://www.youtube.com/watch?v=ymsRoNJL0Ic

c) procvič.

str. 38/3, B

str. 40/7, 8A, 9, 10, 12; 41/13

3. Prac. list

 

Chemie do 22. 5. 2020

OXIDY - přečíst text na straně 64 - 66 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Oxidy, pak opíšete tři první řádky na straně 64, pak napíšete podnadpis: Zástupci oxidů a uvedete název, vzorec, výskyt, vlastnosti a využití šesti uvedených oxidů na straně 65 a 66.

SULFIDY - přečíst text na straně 67 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Sulfidy, pak opíšete čtyři první řádky na straně 64, pak napíšete podnadpis: Zástupci sulfidů a uvedete název, vzorec, výskyt, vlastnosti a využití dvou uvedených oxidů na straně 67.

 

Přírodopis do 22. 5. 2020

GENETIKA - do sešitu vypracujte odpovědi na otázky 2 -6 z učebnice na straně 70, podívejte se na obrázky na internetu na plešatost muže a ženy, na vzhled lidí s Downovým syndromem, Do sešitu zapište charakteristiku onemocnění Downovým syndromem a hemofilií.

Shlédněte krátké dokumenty o Downovu syndromu:

https://magazin.aktualne.cz/video/video-lide-s-downovym-syndromem-bori-myty-sami-o-sobe/r~2f00f6c0ae8511e3ba33002590604f2e/

 https://www.youtube.com/watch?v=OVE1XpxMx-I

zápis - Downův syndrom

obrázky - plešatost muže a ženy

 

Fyzika do 22. 5. 2020

Udělat online cvičení a výsledky poslat na můj email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2506

Nové učivo - Odraz zvuku. Z prezentace napsat zápis do sešitu. V učebnici přečíst strany 174 - 177.

 

Český jazyk a literatura 22. 5. 2020

Literatura - dokončíme národní obrození (II. a III. fáze) zápis viz prezentace.

Podívejte se na video: https://edu.ceskatelevize.cz/f-l-celakovsky-zivot-a-dilo-5e4424ea2773dc4ee4139f59

Mluvnice - vyplňte pracovní list a zkontrolujeme v online výuce.

 

Výchova k občanství do 22. 5. 2020

Základní práva a svobody - zápis do sešitu: uč. str. 66 - Listina základních práva a svobod - pět základních okruhů + ombudsman (kdo to je a k čemu přispívá), uč. str. 67 shrnutí dole a věta uprostřed "Právo jednoho..."

 

ZEMĚPIS DO 22.5. 2020

-Vytvořit prezentaci na zvolené téma do 5. 6. -> práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 50/51

 

Německý jazyk do 22. 5. 2020

PS - str. 18 cv. 5, 7 - doplnit

PS - str. 19 cv. 8, 9 - doplnit

Zopakovat si slovní zásobu, kterou jste si posledně napsali.

 

Dějepis do 22. 5. 2020

PS - str. 46 cv. nahoře v rámečku, cv. 1, 2

PS - str. 47 cv. 3, 4, 5

_____________________________________________________________________________________________________

Období od 11. 5. do 15. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 15. 5. 2020

učebnice: 11/7c - přepište si výrazy s "It was..." do sešitu

PS:

7/4 - zakroužkujte správný výraz

7/5 - doplňte otázky v minulém čase prostém

7/6 - doplňte otázky v minulém čase prostém

 

Matematika do 15. 5. 2020

V pátek 15. 5. ve 12.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyřešené příklady ve ŠS a prac. list mi pak všichni zašlete do 16.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. „Obsah kruhu“

a) můžete se podívat na odvození vzorce – od 3.20

https://www.youtube.com/watch?v=hWRIKYwtC18

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 32/2, 32/3 – pozor na to, že v zadání je průměr

uč. str. 33/6A – použijete i vzorec z minulé hodiny

uč. str. 33/7; 34/13 – vypočítejte obsahy obou kruhů a poté odečtěte

dobrovolné uč. str. 34/11 – nejdříve vypočítejte podle správného vzorce poloměr

2. Prac. list – můžete používat kalkulačku, pokud ovládáte jednotlivé výpočty i písemně

 

Fyzika do 15. 5. 2020

V učebnici přečíst str. 170 - 173. Zápis - Výška tónu. Ucho jako přijímač zvuku. Zápis vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat. Do zápisu nakreslit obrázek lidského ucha i s popisem - v učebnici na str. 172.

V pondělí videovýuka odpadá.

Český jazyk a literatura do 15. 5. 2020

Literatura - pokračujeme v národním obrození - zápis viz prezentace (2. fáze). Poté se podívejte na videa o Jungmannovi a Palackém: 

https://edu.ceskatelevize.cz/frantisek-palacky-5e44251f2773dc4ee413a0a6

https://edu.ceskatelevize.cz/josef-jungmann-5e44251f2773dc4ee413a0a3

Mluvnice - uč. str. 16/ přečíst tabulku - do sešitu opsat skloňování podstatných jmen zakončených na -EA (idea).

Skloňování cizích jmen vlastních - zápis viz prezentace (opsat do sešitu jen 9. a 10. slide)

Udělat úkoly v pracovním sešitě str. 14 - 16. 

Přírodopis do 15. 5. 2020

GENETIKA - zapsat nebo nalepit zápis do sešitu a vypracovat pracovní listy a odeslat do 15. 5. ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

zápis - Genetika

pracovní list - Genetika I

pracovní list - Genetika II

Nachystejte si sešity ke kontrole na výuku online 18. 5., kdo nebude přítomen, musí sešit nafotit a poslat.

Chemie do 15. 5. 2020

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN - přečíst text v učebnici na straně 61 a zapsat zápis - ten bude na novou stránku a bude obsahovat nadpis, pak opište nebo ofoťte text pod nadpisem Úvod do názvosloví anorganických sloučenin až po sovu 2 a pak ještě celou tabulku dole a zakončení přídavných jmen k jednotlivým oxidačním číslům se naučte nazpaměť.

HALOGENIDY - přečíst text v učebnici na str. 63 pod žlutou tabulkou, zapište zápis - ten bude obsahovat nadpis HALOGENIDY, pak opište modrý rámeček na str. 63, pak napište podnadpis ZÁSTUPCI  a charakterizujte chlorid sodný - název, vzorec, výskyt, vlastnosti a užití.

Nachystejte si sešity ke kontrole na výuku online 18. 5., kdo nebude přítomen, musí sešit nafotit a poslat.

Výchova k občanství do 15. 5. 2020

Moc soudní - uč. str. 64 - 65 pročíst

- zápis do sešitu: uč. str. 65 shrnutí, str. 64 - kde soudy zasahují, str. 65 - čtyřstupňová soustava soudů + Ústavní soud

 

ZEMĚPIS DO 15.5. 2020

-Vytvořit prezentaci na zvolené téma do 5. 6. -> práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 48/49

- pro rychlíky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2299

 

Německý jazyk do 15. 5. 2020

Začneme lekci 3.2. Učebnice str.28 - slovní zásoba (str, 20, 21) - napsat do slovníčku, naučit se názvy pokojů a vybavení

Pracovní sešit - vypracovat str. 16, 17.

 

Dějepis do 15. 5. 2020

Pracovní sešit cv. 2, 3, 4 str. 43

                     cv. 6 str. 44

                     str. 45 - cv. v barevném rámečku nahoře, cv. 2, 3 

 

_______________________________________________________________________________________________

Období od 4. 5. do 7. 5. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

 

Anglický jazyk do 7. 5. 2020

Zopakovat minulý čas prostý slovesa "to be" (was/were/wasn´t/weren´t)

učebnice 11/5a,b - vytvořte otázky v minulém čase prostém a podle příběhu na s.10 na ně odpovězte

PS 6/1 - doplňte rozhovory v minulém čase prostém

 

Matematika do 7. 5. 2020

Ve čtvrtek 7. 5. v 9.30 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne. Vyřešené příklady ve ŠS mi pak všichni zašlete do 9.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. „Délka kružnice a obvod kruhu“

a) prezentace – pro zájemce (informace, zajímavosti navíc)

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 28/1 a,c; 28/2 a,c; 28/3A, 29/7A, 8A

uč. str. 30/9 – nerýsujte, jen počítejte (dosaďte do vzorce; u b) pozor na jednotky

 

Český jazyk a literatura do 7. 5. 2020

Literatura - Národní obrození - zápis do sešitu viz prezentace (pouze 1. fázi NO - zbytek prezentace ani není dodělaný).

Podívejte se na 3 minutové videa, kde je pěkně, stručně a jednoduše vysvětleno NÁRODNÍ OBROZENÍ. https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODokhttps://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

Mluvnice - skloňování obecných jmen přejatých - zápis viz prezentace.

Do konce týdne (10. 4.) mi odešlete na email nebo messenger vyplněný pracovní list (opakování pravopisu).

Příští týden odpadá v pondělí i v úterý online výuka, tudíž se uvidíme až ten týden následující. Kdyby jste měli nějaké dotazy, nejasnosti, potřebovali s něčím pomoci, neváhejte mě kontaktovat :-)

 

Fyzika do 7. 5. 2020

Udělat online cvičení a výsledky mi zaslat na email nebo Messenger:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2515

V učebnici přečíst str. 169. Do sešitu napsat nadpis Šíření zvuku a rychlost zvuku a napsat zápis ze žlutých rámečků. Pod zápis odpovědět na otázku: Proč při bouřce nejprve vidíme blesk a potom až slyšíme hrom?

 

Výchova k občanství do 7. 5. 2020

Moc výkonná - učebnice str. 62 - 63 přečíst

- do sešitu udělat zápis: shrnutí uč. str. 63, co je úkolem pana prezidenta a jak je volen, co je úkolem vlády, jaká máme ministerstva (co nenajdete v učebnici, vyhledejte na internetu)

Kdo neposlal na e-mail (reditelka@zszdounky.cz), nebo nepředložil při videovýuce ke kontrole sešit, učiní tak nejpozději do 6. 5. !!!

 

 

 

ZEMĚPIS DO 7.5. 2020

 

-Vytvořit prezentaci na zvolené téma do 5. 6. -> práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE + doplnit z učebnice (poznámky u obrázků neopisujte)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 46/47 

CHEMIE DO 7.5. 2020

ALKALICKÉ KOVY - přečíst text v učebnici na straně 58 a zapsat zápis.

KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN - přečíst text v učebnici na straně 59 a zapsat zápis.

zápis - Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

shlédni videa:

reakce sodíku a lithia s vodou: https://www.youtube.com/watch?v=q3NLsGEFiOg

hoření hořčíku: https://www.youtube.com/watch?v=EYDXwMolOR0

barvení plamene: https://www.youtube.com/watch?v=2-Wa4cEYMTQ a https://www.youtube.com/watch?v=gBCgAjWnl5A

PŘÍRODOPIS DO 7.5. 2020

VÝVOJ JEDINCE PO NAROZENÍ - přečíst text v učebnici na straně 65 a zapsat zápis a vypracovat pracovní list - období lidského vývoje a nalepit ho do sešitu

zápis - Vývoj jedince po narození

pracovní list - Období lidského vývoje

GENETIKA - přečíst text v učebnici na straně 67 - 69, do sešitu napsat na novou stránku nadpis: Genetika, zakreslit a popsat chromozom podle obrázku v učebnici na straně 67 a písemně a celými větami odpovědět na otázky 2, 3, 4, 5 v učebnici na straně 70.

 

Německý jazyk do 7. 5. 2020

PS cv. 16c a cv. 17 na str. 15. Ve videovýuce si tato cvičení zkontrolujeme a do neděle 10. 5. 2020 mně pošlete z PS stránky 12, 13, 14 a 15 - vše řádně  dodělané a vyplněné. 

 

Dějepis do 7. 5. 2020

PS str. 39 cv. 7, str. 40 nahoře - cvičení v barevném rámečku, cv. 4 str. 41, cv. 6 str. 42, str. 43 nahoře - cvičení v barevném rámečku,

cv. 5 str. 44.

 

 

 

 __________________________________________________________________________

Období od 27. 4. do 30. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 30. 4. 2020

připomeňte si časování slovesa "to be" v minulém čase (was/were/wasn´t/weren´t...)

učebnice:

10/1 - přečíst a přeložit příběh

11/2 - doplňte do vět správné slovo na základě přečteného textu ze s. 10

 

MATEMATIKA do 30.4. 2020

Ve čtvrtek 30. 4. v 9.30 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne. Vyřešené příklady ve ŠS mi pak všichni zašlete do 2.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak.

1. Připomeňte si vzorové příklady a postupy z minulého týdne k učivu „Thaletova věta“.

2. „Thaletova věta“

procvič. 23/4a, 24/5, 24/6A a, 25/8, 25/9A (u všech příkladů rozbor, postupy konstrukce, konstrukce)

25/11A b – pouze výpočet pomocí Pythagorovi věty (počítáte odvěsnu) – lze i zpaměti

 

FYZIKA do 30.4. 2020

PL - Rezistory - vyplnit pracovní list a poslat do konce týdne ke kontrole na email: v.pospisilova@zszdounky.cz

Zdroje zvuku - zápis - do sešitu velký nadpis Zvukové jevy a pod to tento zápis (můžete opět vytisknout a nalepit nebo přepsat). Dále si přečtěte v učebnici str. 166 - 168.

 

PŘÍRODOPIS do 30.4. 2020

vypracovat pracovní list - ženské a mužské pohlavní ústrojí

pracovní list - ženské a mužské pohlavní ústrojí

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA - VÝVIN LIDSKÉHO JEDINCE - přečíst text v učebnici na straně 63 - 65, zapsat zápis

zápis - vývin lidského jedince

CHEMIE do 30.4. 2020

KOVY - Ag, Pb, Zn, Hg - přečíst text v učebnici na straně 57 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Kovy a u každého zástupce kovu ( stříbro, olovo, zinek, rtuť) uvedete název, chemickou značku, výskyt, vlastnosti a užití.

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA do 30.4. 2020

Literatura - pokračujeme vybranými autory 19. století - zápis viz prezentace. Připomínám, že si máte přečíst Nerudův fejeton Kam s ním a napsat mi na messenger, o čem fejeton byl.

Mluvnice - přejímání slov z cizích jazyků - pravopis a výslovnost. Vše se budeme snažit udělat v online výuce v pondělí a v úterý.

- Opakování obohacování slovní zásoby - pracovní sešit str. 10/11,12,13

- Zápis a některé úkoly k procvičení viz prezentace.

- Učebnice str. 11/3 slovům, kterým nerozumíte, tak si je vypište do sešitu a najděte si jejich význam ve slovníku nebo na internetu; 12/6 stačí tužkou do učebnice

- Pracovní sešit str. 11,12,13

 

Výchova k občanství do 30.4. 2020

Moc zákonodárná - učebnice str. 59 - 61 pročíst - do sešitu si ze strany 59 napište zákonodárné orgány (počet jejich členů a jakým volebním systém jsou voleni), ze strany 61 shrnutí dole

 

ZEMĚPIS do 30.4. 2020

-Vytvořit prezentaci na zvolené téma do 5. 6. -> práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení - TABULKA

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE + doplnit

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 44 a 45

- prosím zkontrolujte si správné odpovědi, popřípadě doplňte (z předchozích cvičení) z PRACOVNÍHO SEŠITU ->  ŘEŠENÍ

 

Německý jazyk do 30. 4. 2020

Z videovýuky máme dodělané stránky 12 a 13 v PS, takže kdo nebyl přítomen, tak si je dodělejte. 

PS str. 14 cv. 15 a,b a str. 15 cv. 16 a,b

 

Dějepis do 30. 4. 2020

Ve videovýuce jsme si zkontrolovali v PS str. 35, 36, 37 - kdo nebyl přítomen - dodělat!

Zápis do sešitu - nadpis Svět ve 2. polovině 19. století - učebnice str. 81 -narýsovat horní (modrou) časovou osu do sešitu.

PS - str. 38 podle učebnice na str. 64 a 65 

____________________________________________________________________________

Období od 20. 4. do 24. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 24. 4. 2020

stále procvičujeme minulý čas prostý:

učebnice 9/5 - na základě přečteného článku My new home ze str.8, porovnejte život Carla nyní a na Novém Zélandu...pište dle vzoru do sešitu a věty mi pak pošlete na nás společný Messenger

PS 4/2...5/4,7 - ve všech cvičeních doplňte sloveso z nabídky ve správném tvaru v minulém čase prostém

 

Matematika do 24. 4. 2020

V pátek 24. 4. v 8.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity se splněnými zadanými úkoly z minulého týdne, s termínem splnění do 17.4. (viz pokyny ke cvičením ze dne 8.4.). Kdo nemá možnost videohovoru, musí mi zaslat vyfocený nebo oskenovaný zápis s příklady a vyplněný prac. list do 26.4. na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak. Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne.

1. Opakujte si učivo z minulého týdne.

2. „Thaletova věta“

a) zápis – pečlivě si prostudujte vzorové příklady a postupy (protože je zápis delší, nemáte tento týden žádné samostatné příklady, můžete si ale sami zkusit vyřešit vzorové příklady), abyste další týden mohli znalosti použít při řešení příkladů

b) video k Thaletově větě - pro zájemce :-)

 https://www.youtube.com/watch?v=8gUqUIa_D0M

 

Český jazyk a literatura do 24. 4. 2020

Sloh - pokračujeme v prezentaci funkční styly - zaměřte se a opište si do svých sešitů funkční styl administrativní, publicistický a umělecký.

Literatura - vybraní autoři 19. století - zápis a úkoly viz prezentace.

Mluvnice - obohacování slovní zásoby (vše se budeme snažit udělat v online výuce v pondělí a v úterý)

Učebnice str. 8/ zápis do sešitu, kterými způsoby si čeština obohacuje slovní zásobu a udělat cvičení str. 8/ 5,6,7,8

Vypracovat pracovní list, kdo nebude na výuce, tak mi ho odešle vyfocený na email popřípadě messenger.

Pracovní sešit str. 8 a 9.

 

Fyzika do 24. 4. 2020

Na zopakování sériového zapojení rezistorů si uděláte cvičení na následujícím odkazu a výsledek mi pošlete do 24. 4. na můj email v.pospisilova@zszdounky.cz : 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2717

Nové učivo: Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe.

Zápis si můžete vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat + nezapomeňte nakreslit obrázek. V přiloženém zápisu máte na druhé straně jeden povinný příklad s nápovědou, jak ho vyřešit. Opět máte i jeden dobrovolný příklad pro zájemce na procvičení.

Příklad budeme počítat ve videovýuce. Kdo se nezúčastní pošle mi vyfocený příklad na můj email.

 

Výchova k občanství do 24.4. 2020

Kontrola sešitů proběhne v rámci videovýuky 23. 4. v 9.30 hod. (ZMĚNA!). Kdo se nemůže zúčastnit, sešit nafotí/nascanuje a pošle na e-mail:reditelka@zszdounky.cz do 23.4. 16 hod.

Ústava - uč. str. 58 - shrnutí dole zapsat do sešitu

 

Přírodopis do 24. 4. 2020

SMYSLOVÁ SOUSTAVA - HMAT, CHUŤ, ČICH - přečíst text v učebnici na straně 56, 60 - 61, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: hmat - opíšete ze strany 56 dva odstavce, pak napíšete nadpis :chuť - opíšete text na straně 60 a zakreslíte obrázek jazyka s rozmístěním chuťových vjemů podle učebnice na straně 60, pak napíšete nadpis čich - opíšete první dvě věty a poslední větu o čichu.

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA - přečíst text na straně 62 - 63, zapsat zápis - pohlavní soustava a vypracovat pracovní list - pohlavní soustava.

zápis - Pohlavní soustava

pracovní list - Pohlavní soustava

 

Chemie do 24. 4. 2020

KOVY - přečíst text na straně 55 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis Kovy, pak napíšete charakteristiku kovů podle učebnice na straně 46 u modře vyznačeného slova kovy, pak napíšete podnadpis: Rozdělení kovů a zapíšete podle strany 55 ( tedy dělení podle hustoty, stálosti a dostupnosti). Pozor - ušlechtilé kovy vypiš všechny - jsou to Au, Ag, Pt, Cu, Hg, ostatní kovy jsou neušlechtilé.

ZÁSTUPCI KOVŮ - přečíst text na straně 55 - 56 a zapsat zápis - ten bude u každého kovu (Al, Fe, Cu, Au) obsahovat výskyt, vlastnosti a užití a u železa i výrobu.

 

ZEMĚPIS do 24.4. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 38 – 42 (včetně)

- pro rychlíky: hospodářství ČR dříve a nyní - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2294

- Úkol do konce školního roku - Vybrat jeden kraj z ČR  -> TABULKA KRAJŮ 

Dějepis do 24. 4. 2020

Potřebuji od každého z Vás zpětnou vazbu, proto mně na messenger nebo na školní mail pošlete vypracované stránky 30, 31,32, 33 a 34 z PS. Tyto stránky jsme kontrolovali ve videovýuce, takže by jste je měli mít hotové. PS jste měli mít hotový do str. 37 včetně, tak si ho urychleně dodělejte, většina z Vás tyto stránky hotové neměla. V. M.

Německý jazyk do 24. 4. 2020

Jako v dějepise potřebuji od každého z Vás zpětnou vazbu, tak mně prosím pošlete vypracované stránky 8, 9, 10 a 11 z PS. Jako nový úkol si udělejte z PS cv. 12 na str. 12 a cv. 13 na str. 13. Těm, kdo mně již uvedené stránky poslali, upřímně děkuji. S pozdravem V. M.

_____________________________________________________________________________________________________________

Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

 

Anglický jazyk do 17. 4. 2020

označit a naučit nepravidelná slovesa PS s. 79 - všechny 3 tvary + český překlad - týká se to těchto sloves: be, buy, come, do, drink, eat, get, give, go, grow, have, leave, put, read, see, speak, steal, swim, take, win

 

Fyzika do 17. 4. 2020

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou.

Zápis si můžete vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat + nezapomeňte nakreslit obrázek. Přečíst v učebnici str. 146, na str. 147 máte vzorový příklad, tak si ho projděte. V přiloženém zápisu máte na druhé straně řešený příklad, ten si můžete jen projít (kdo chce může vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat). Dále tam máte jeden povinný příklad s nápovědou, jak ho vyřešit. Dobrovolné příklady jsou pro zájemce na procvičení.

Zápis s obrázkem a vypočítaný příklad mi ukážete příští týden ve videovýuce. Kdo se nezúčastní videovýuky nebo nemůže zapnout webkameru, pošle mi vyfocené na email. Komu se nepodaří vypočítat příklad, tak nevadí, budeme počítat příští týden ve videovýuce.

 

Matematika do 17. 4. 2020

1. „Vzájemná poloha dvou kružnic“

    a) zápis

    b) procvič. do ŠS

        uč. 17/1, 4, 5, 18/6A, 7 – snažte se pouze črtat (procvičíte si schopnost odvozovat a logicky myslet) – i při črtání ale přibližně dodržujte zadané rozměry např. r = 5 cm musí být větší než r = 2 cm; rýsujte pouze v případě, že Vám črtání opravdu nestačí/nejde a na základě narýsovaného obrázku si pak znovu projděte rozměry a pokuste se odvodit si, proč obrázek vypadá právě takto

    c) prac. list

 

Český jazyk a literatura do 17. 4. 2020

Jelikož nám odpadne online výuka v pondělí i v úterý, chtěla bych si alespoň jednu hodinu nahradit, tudíž "se sejdeme" v pátek 17. 4. v 9:00 výjimečně.

Literatura - pokračujeme v realismu a tentokrát českém. Zápis viz prezentace. Připomínám, že mi máte do 19. 4. odevzdávat pracovní list (Emile Zola - Zabiják - četba ukázky)

Sloh - funkční styly. Udělejte si zápis viz prezentace. Zatím stačí, když si opíšete a zaměříte se na funkční styl - prostěsdělovací a odborný.

Mluvnice - procvičujeme slovesný vid. Vypracovat pracovní list (zkontrolujeme v pátek na online výuce).

Dále si procvičte v učebnici str. 26/ 5 a, b + str. 28/ 10 - stačí tužkou vyplnit.

Během týdne si také udělejte diktát (viz odkaz) a výsledek mi odešlete. Dole pod diktátem je nabídka odeslat na email, kam kliknete a vyplníte můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz). http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=99&sel=1

Přeji krásné Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si svátky v rámci možností :-)

 

Přírodopis do 17. 4. 2020

SMYSLOVÁ SOUSTAVA -  ZRAK, SLUCH - přečíst text v učebnici na straně 56 - 60, zapsat zápis k smyslové soustavě, k oku a k uchu, vypracovat pracovní listy na oko a ucho. Vypracované pracovní listy poslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz.

zápis - Smyslová soustava

zápis - oko

zápis - ucho

pracovní list - oko

pracovní list - ucho I

pracovní list - ucho II

 

Chemie do 17. 4. 2020

NEKOVY - OPAKOVÁNÍ - vypracovat pracovní listy na uhlík, fosfor a na nekovy. Vypracované pracovní listy poslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz.

pracovní list - uhlík, fosfor

pracovní list - nekovy

POLOKOVY - přečíst text v učebnici na straně 54, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Polokovy, dále je budete charakterizovat a vypíšete všechny názvy a značky polokovů a uvedete užití polokovů - je to celý text nad křemíkem a modrý rámeček dole. Pak napíšete podnadpis Křemík a uvedete výskyt, vlastnosti, výrobu, užití. Vypracujete pracovní list na polokovy.

pracovní list - polokovy 

 

Výchova k občanství do 17. 4. 2020

Právní řád

- do sešitu zapsat shrnutí dole ze učebnice str. 57 a k tomu překreslit strukturu právního řádu = "pyramida"

Ve středu 22. 4. v 9.30 hod.se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity, abych viděla, zda si vedete zápisy. Jinak, kdo nemá možnost videohovoru, mi sešit (to, co jste si měli sami doplnit) také můžete nafotit, nebo nascanovat  a poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

 

ZEMĚPIS DO 17.4. 2020

- opsat/vytisknout  zápis z PREZENTACE + doplnit z učebnice (str. 22-33)

- POSLAT (kdo ještě neposlal) -> 2 mapky – vodstvo/sídla + TRASU do zeměpisného praktika (z minulých týdnů)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 43

Německý jazyk do 17. 4. 2020

Doplnit si dříve zadaná cvičení v pracovním sešitě, dopsat a doučit se zadanou slovní zásobu a připravit si otázky i videovýuce.

Dějepis do 17. 4. 2020

Doplnit si dříve zadané úkoly z pracovního sešitu a z učebnice a připravit si otázky k videovýuce.

 _______________________________________________________________________________________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 8. 4. 2020

zopakovat slovíčka z 1. lekce oddíl A, B

učebnice str. 8/2 - přečíst text - budeme s ním pracovat při online výuce

PS - dokončit zadaná cvičení z předchozích týdnů a nachystat tak ke kontrole při online videovýuce

zopakujte si používání minulého času prostého: https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

 

Matematika do 8. 4. 2020

1. „Vzájemná poloha kružnice a přímky“

    a) zápis

    b) video (doplňující, názorné)

2. Procvič. do ŠS:

    uč. str. 10/1, 2A (vodorovnou přímku můžeme v horní části nad kružnicí i ve spodní části pod

    kružnicí)

    uč. str. 11/4, 5/B (měřit na kolmici, přesně)

    uč. str. 12/6, 7 (pokuste se bez náčrtků, pouze z rozměrů, které jsou v zadání – představit si

    velikost kružnice x vzdálenost přímky)

    uč. str. 12/8; 13/9, 10A, 11 (velikosti úhlů u vrcholu A i B jsou shodné a umíme je určit zpaměti

    díky tomu, že je u těchto vrcholů narýsována kolmice)

    uč. str. 13/13; 14/14, 17

3. Prac. list

 

Český jazyk a literatura do 8. 4. 2020

Literatura - v pondělí 9:30 online výuka. Budeme probírat světový realismus viz prezentace. Kdo nebude na online výuce udělá si zápis z prezentace. V prezentaci máte i úkol. Přečtete si ukázku od Emila Zoly a vyplníte pracovní list a ten mi pošlete do 19. 4. na email.

Mluvnice - v úterý 11:30 online výuka. Budeme probírat nové učivo - slovesný vid. Kdo nebude na online výuce, tak si opíše v uč. str. 24 obě tabulky do sešitu. Dále pak si opíšete tabulku vidové dvojice na str. 25 do sešitu. Vše se vám budu snažit v úterý vysvětlit co nejjednodušeji, abyste látku pochopili.

Domácí úkol: pracovní sešit str. 18/ celá stránka a str. 19/ 6,7 a učebnice str. 25/ 1,3 (stačí tužkou)

S jakýmkoli přáním či dotazem mě neváhejte kontaktovat :-)

 

Výchova k občanství do 8. 4. 2020

Právní vztahy

- do sešitu zapsat: uč. str. 55 - co jsou to právní vztahy, kdo jsou účastníci právního vztahu, co je obsah a předmět právního vztahu, uč. str. 56 - dvojí právní způsobilost

Hezké Velikonoce!

Fyzika do 8. 4. 2020

Přečtěte si v učebnici str. 143 a 144. V příloze posílám zápis - Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče, ten si můžete vytisknout a nalepit do sešitu. V pondělí 6. 4. proběhne videovýuka, na které si projdeme příklady z minulého týdne na výpočet elektrického odporu. Můžete si nachystat i otázky nebo příklady z předešlých pracovních listů a podívám se na ně. Kdo se nezúčastní videovýuky, pošle mi příklady na v.elektrického odporu na email ke kontrole.

 

Přírodopis do 8. 4. 2020

ŽLÁZY S VNITŘNÍM VYMĚŠOVÁNÍM - přečíst text v učebnici na straně 54 a 55, zapsat zápis - zápis bude obsahovat nadpis Žlázy s vnitřním vyměšováním, dále opíšete shrnutí ze strany 55 bez poslední věty. Pak napíšete: Žlázy s vnitřním vyměšováním se také nazývají žlázy s vnitřní sekrecí. Pak napsat zápis podle přiloženého zápisu. Pak zapsat zápis - žlázy s vnějším vyměšováním. Naučit se poznávat žlázy v lidském těle podle učebnice na straně 54. poté si zvládnutí učiva ověřit vypracováním pracovních listů - žlázy s vnitřním vyměšováním a žlázy - popis.

zápis - Žlázy s vnitřním vyměšováním

zápis - Žlázy s vnějším vyměšováním

pracovní list - žlázy s vnitřním vyměšováním

pracovní list - žlázy - popis

 

ZEMĚPIS + ZP do 8.4. 2020

- POVINNĚ  - zaslat 2 mapky ze sešitu – VODSTVO +SÍDLA (z minulých 2 týdnů)

- zaslat úkol do zeměpisného praktika (z minulého týdne) – na ZNÁMKY

- vytisknout ORIENTACI ČR, doplnit a poslat (kdo nemůže tisknout, může vyplnit v malování, uložit jako obrázek nebo a udělat Print Screen) – zkuste sami, ať si ověříte znalosti :)

VŠE POSLAT DO PÁTKU (10.4.) - na školní email, nebo messenger 

Chemie do 8. 4. 2020

NEKOVY - UHLÍK, FOSFOR - přečíst text v učebnici na straně 52, 53, zapsat si zápis k uhlíku a fosforu - vždy uvést výskyt, vlastnosti a užití.

Písemně odpověz na otázky: 1) Co je to briliant? 2) V čem se udává hmotnost diamantu? 3) Jaké hmotnosti diamantu odpovídá 1 karát (1 K)? 

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Zopakování předcházejícího učiva, vypracovat v pracovním sešitě str. 35, 36 a 37.

 

Německý jazyk do 8. 4. 2020

Zopakování a dodělání předcházejících cvičení, vypracuj cv. 15 a,b na str. 14 v pracovním sešitě. Využij slovní zásobu z učebnice na str. 19 (str. 16 - zvířata).

 

________________________________________________________________________________

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020

zopakovat slovíčka z 1. lekce oddíl A

učebnice str. 8/2 - přečíst text - budeme s ním pracovat při online výuce

zopakujte si používání minulého času prostého: https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

 

Matematika do 3. 4. 2020

1. Opakujte si „mnohočleny“, „vzorce druhých mocnin“, „počítání s mocninami“.

2. „Kružnice a kruh“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. do ŠS

        uč. str. 5/1, 6/2 (pomohou náčrtky, pozor na jednotky)

        uč. str. 6/3A

        uč. str. 7/5A, 6, 7A (rýsujte přesně; vychází „kytička“)

        uč. str. 8/9, 10

4. Prac. list

 

Český jazyk do 3. 4. 2020

Sloh a literatura - připomínám, že mi máte zasílat příběhy "Můj nejlepší zážitek" a recenzi na vámi přečtenou knihu na můj email. Termín je do konce března. Kdo by měl pocit, že nestíhá a potřebuje více čas, tak dávám možnost do konce týdne (do 5. 4.).

Mluvnice

Spolu s příběhem a recenzí mi odešlete i výsledek testu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/387 Prosím, pravdivé výsledky, není to na známky, je to pro mě orientační.

Další úkoly a zápis do sešitu viz prezentace (pokračování od 9. slidu)

 

Fyzika do 3. 4. 2020

Tento týden budete procvičovat příklady na výpočet Elektrického odporu. V příloze máte řešený příklad s postupem a také vzoreček, který budete používat. Příklady si můžete vytisknout a počítat přímo do toho. Kdo nemá možnost tisku, napíše si postup do sešitu.

Kdo chce zpětnou vazbu, může mi vypočítané příklady poslat ke kontrole na můj email. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, neváhejte se ozvat.

 

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Právo a morálka

- do sešitu odpovědět na otázky z učebnice str. 52 - první otazník nahoře

- shrnutí z učebnice str. 54 dole

 

Chemie do 3. 4. 2020

NEKOVY - DUSÍK, HALOGENY, SÍRA - přečíst text v učebnici na straně 50 - 52, doplnit zápis a nalepit do sešitu, vyplnit pracovní listy

zápis - dusík, halogeny, síra

pracovní list - dusík (vypracuj všechny příklady na stránce)

pracovní list - halogeny (poslední příklad je dobrovolný)

Shlédni videa:

příprava a vlastnosti chloru: https://www.youtube.com/watch?v=N91Z-t38rbs ( pozor, je zde jedna chyba, chlor ve sloučeninách nemá jen oxidační čísla I a III)

reakce chloru se sodíkem: https://www.youtube.com/watch?v=Q2azaxITVtg

kapalný dusík:https://www.youtube.com/watch?v=Y2u2G7phDEE

 

Přírodopis do 3. 4. 2020

MOZEK, NERVY - přečíst text v učebnici na straně 50 a 51 (včetně textu na lištách), zapsat zápis - ten bude obsahovat to, co je zde vloženo jako zápis - mozek a dále bude obsahovat informace o částech mozku a nervech, který vypracujete podle zápisu s názvem nervová soustava (podnadpisy: stavba mozku, nervy).

Dále vypracovat 2 pracovní listy - nervová soustava I a II. Pracovní listy nalepit do sešitu.

Dále napsat do sešitu: Nervová soustava - opakování a tam celými větami odpovědět na otázky 1, 2, 3,4, 8, 9 na straně 51

zápis - mozek

zápis - nervová soustava

pracovní list - nervová soustava I

pracovní list - nervová soustava II - doplnit názvy částí mozku a každou část mozku vybarvit jinou pastelkou

 

ZEMĚPIS + ZP do 3.4. 2020

- OPAKOVÁNÍ

  1. města ČR - https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-mesta
  2. města ČR (těžší) - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/1701

KVÍZ (města ČR)  - pokud se doma budete nudit, tak doporučuji (klidě pro celou rodinu!) – poznávání měst – je tam mapa i obrázky a je to na čas

- KAŽDÝ mi buď na messenger, nebo na školní email pošle obrázky map – VODSTVO a MĚSTA , co máte mít v sešitě - DO konce tohoto týdne

-POVINNÝ ÚKOL – Vaším úkolem bude to, co jsme dělali v Zeměpisném praktikum, než začala „karanténa“ a nedodělali to - odevzdání do 10.4. 2020

- pokud si nebudete něčím jistí, klidně mi napište, vzpomeňte si, jak jste to vypracovávali ve škole a klidně použijte stejná města, jako tam

Dějepis do 3. 4. 2020

Opakujte si téma "Počátky utváření novodobého českého národa". Do sešitu si napište nový nadpis "Habsburská monarchie do r. 1848 (po vídeňském kongresu)" a pod tento nadpis si napište rámeček z učebnice na konci str. 62. V pracovním sešitě si udělejte str. 33 a 34. K vypracování těchto stránek použijte učebnici na str. 58 a 59.

Německý jazyk do 3. 4. 2020

Pracovní sešit - str. 13. Pozn.: Cv. 14 na str. 13 je na silná slovesa. Silná slovesa jsou tak silná, že dokáží změnit kmenovou samohlásku u 2. a 3. osoby j. č. (tzn. u osob du, er, sie, es). Ostatní osoby jsou beze změny. Podívej se ještě do učebnice na str. 78 úplně dole.

_______________________________________________________________________________

Období od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

 

Anglický jazyk do 27.3.2020

V tomto týdnu si dopíšete slovíčka z první lekce na s. 74-75 (PS), tzn, budete pokračovat oddílem C až po slovíčko tired.

V učebnice si vypracujete jedno cvičení, a to:

str. 8/1a - naučíte se 10 nových výrazů

str. 8/1b - do sešitu napíšete věty se správně doplněnými výrazy z nabídky

A pracovní sešit:

str. 4/1 - spojte výrazy ve sloupečku A s výrazy v B a dopište je k obrázkům    

 

Matematika do 27. 3. 2020

1. „Zápis čísla v desítkové soustavě“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 87/1, 2, 3A, 4, 5A, 6, 7, 9A, 10

2. Opakování učiva:

    uč. str. 90/2 – sdružovat stejné základy (např. 7 . 53 – 4 . 53 = 3 . 53 = 3 . 125 = 375; pokud 

    nelze sdružovat, počítat postupně zleva doprava)

    uč. str. 92/11

3. Zadání – opak. „výrazy“:

    str. 5/1, 2A, 3A, 4A, 6, 7, 8, 9, 10A – vypočítat do ŠS

4. Prac. list 1

    Prac. list 2

 

Fyzika do 27. 3. 2020

Na zopakování Elektrického proudu, obvodu a napětí jsem vám vytvořila test - odkaz níže. Než test otevřete, zopakujte si vše, co jsme se o tom učili (viz váš sešit). Poté si test otevřete. Je potřeba vyplnit email, abych vám tam potom mohla poslat vaše výsledky. Kdyby vám něco nefungovalo, napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz

Test: Elektrický proud

Dále si prosím přečtěte v učebnici na str. 137 - 140 učivo Ohmův zákon, Elektrický odpor. Do sešitu napište nadpis Ohmův zákon, Elektrický odpor a udělejte si zápis ze žlutého rámečku na str. 139. Na str. 140 si projděte vyřešené příklady. Je to jen jednoduché dosazování do vzorečku.  

Potom posílám pracovní list - Elektrický odpor. Ten si prosím vytiskněte, vyplňte a nalepte nebo vložte do sešitu. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda pracovní list správně vyplnil, může mi ho vyfotit nebo oskenovat a poslat na můj email. Popřípadě za zdařilé vyplnění vás odměním malou jedničkou. Pokud nemáte možnost vytisknout, pište odpovědi do sešitu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ DO 27. 3. 2020

Zpracovat každý sám za sebe "Můj podnikatelský plán" - učebnice str. 51, cv. "brýle" dole. Zpracovaný úkol zaslat ředitelce školy na e-mail: reditelka@zszdounky.cz  do 31. 3. 2020.

 

Český jazyk do 27. 3. 2020

Mluvnice (veškeré informace a úkoly - viz prezentace)

Prezentace

Pracovní list (slovní druhy)

Literatura (český romantismus - zápis do sešitu a úkoly - viz prezentace)

Prezentace

Sloh

RECENZE - najít na internetu, co je to recenze, kde se objevuje, kdo ji píše atd. - udělat krátký zápis do sešitu

Pracovní sešit str. 54/ vypracovat celou stránku

Do konce března mi odešlete na můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz) úkol z minulého týdne vypravování "můj nejlepší zážitek" a recenzi na vámi přečtenou knihu (prosím pošlete mi to ve wordu).

Doporučuji se podívat na pořady na ČT2. Pro 2. stupeň je určený pořad Odpoledka. Lepší něco než nic :-)

 

Přírodopis do 27. 3. 2020

OPAKOVÁNÍ - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA, KŮŽE - vypracovat přiložené pracovní listy na tyto témata a vlepit do sešitu (kdo nemá možnost je vytisknout, vypracuje úkoly do sešitu celými větami).

Pracovní list - Vylučovací soustava 1

Pracovní list - Vylučovací soustava 2

Pracovní list - Kůže

NERVOVÁ SOUSTAVA - přečíst v učebnici strany 48, 49, zapsat zápis do sešitu včetně obrázku neuronu a reflexního oblouku, sami do zápisu vypracovat nepodmíněné a podmíněné reflexy včetně konkrétních příkladů a uvést, kdo se studiem reflexů zabýval.

Zápis - Nervová soustava

Neuron - obrázek

Reflexní oblouk - obrázek

MÍCHA - zapsat podnadpis Mícha a zakreslit a popsat obrázek míchy podle učebnice na straně 49 (obr. 64), vytvořit zápis, kde bude uvedeno:  Mícha je základním centrem reflexů. Dále ve větách uvedete: kde se nachází, jak je dlouhá (najít např. na internetu nebo změřit oblast těla na dospělém člověku), kolik párů míšních nervů z ní vystupuje, kde je u ní bílá hmota nervová a čím je tvořena a kde je šedá hmota nervová a čím je tvořena.

Chemie do 27. 3.

Pracovní list - Rozdělení chemických prvků

NEKOVY - VODÍK, KYSLÍK - přečíst text v učebnici na straně 48 a 49, doplnit zápis a vypracovat pracovní listy - vodík, kyslík. Vše vlepit do sešitu.

Zápis - Vodík, kyslík 

Pracovní list - Vodík - vypracovat otázky - 1, 2, 3 (nápověda: a) prvek b) sloučenina), 4, 5 (bez valenčních elektronů), 6, 7

Pracovní list - Kyslík - vypracovat otázky 1, 2 (jen informace o kyslíku), 3, 4 (nápověda: peroxid vodíku se rozkládá na vodu a atom kyslíku O)

Učivo o vodíku a kyslíku si můžete procvičit na těchto stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1788

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1789

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1785

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1786

Podívejte se na videa chemických pokusů přípravy vodíku a kyslíku:

https://www.youtube.com/watch?v=tH4iBhO7qzo

https://www.youtube.com/watch?v=EgiwMpP2jA8

 

ZEMĚPIS + ZP do 27.3. 2020

- opsat zápis z PREZENTACE + přečíst učebnice str. 17 - 19

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 37 - SÍDLA

- OPAKOVÁNÍ – slepé mapy: (Doporučuju!! Pro lepší zapamatování J přece jen se v televizi neustále mluví, co se kde v ČR událo, tak ať víte, kde to JE!)

a) hory - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-1-uroven/5314

b) hory2 - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-2-uroven/5404

c)  povrch - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-povrch-3-uroven/7736

d) vodstvo - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2291

- dobrovolný úkol za 1 v PREZENTACI

 

Dějepis do 27. 3. 2020

 

Pracovní sešit - do str. 32 včetně, projděte si i všechny předcházející stránky a co Vám chybí - doplnit!

Učit se téma "Počátky utváření novodobého českého národa" viz 2 stránky ode mě, které máte nalepené v sešitě (měli jsme z toho psát písemnou práci).    

 

 

 

Německý jazyk do 27. 3. 2020 

                                                                                                                1.p.       4.p.             

 

Pracovní sešit - str. 11, 12. Pozn.: Pracuje se se 4. p. osobních zájmen - já (ich), mě (mich)            viz učebnice str. 80 nahoře.

                                                                                                         ty (du), tebe,tě (dich)

                                                                                                         on (er), ho, jeho (ihn)

                                                                                                         ona (sie), ji (sie)

 

Učebnice - slovní zásoba  str. 18 (str. 13, 14) - napsat do slovníčku a naučit.

_______________________________________________

Období od 11. 3. do 20.

3. 2020

 

Matematika do 20. 3. 2020

1. Procvič. učiva „Součin a podíl mocnin se stejným základem“

    prac. list 1 (vytisknout, vypracovat a vložit do ŠS popř. psát řešení do ŠS)

2. „Mocnina součinu, podílu a mocniny“

   a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

   b) procvič. písemně do ŠS:

       uč. str. 84/2, 4, 5 b, c

       uč. str. 85/7, 9 b, c, d, e, f

       uč. str. 85/10 b, c

       uč. str. 86/12

       uč. str. 86/11, 13 (kombinace pravidel „mocnina mocniny“ a „součin a podíl mocnin se stejným   

       základem“)

       uč. str. 86/15 (kombinace „vzorce druhých mocnin“ a „mocnina mocniny“)

   c) prac. list 2 (vytisknout, vypracovat a vložit do ŠS popř. psát řešení do ŠS)

 

Anglický jazyk do 20.3.2020

učebnice: str. 7/2 - odpovědi na otázky z textu - do sešitu

                     7/6 - vytvoř dvě věty ke každému obrázku z příběhu

                     7/8 - doplňte do textu slovesa ve správném tvaru

pracovní sešit: 3/4 ,5, 6 (napiš email Billovi do sešitu)

   

Výchova k občanství do 20. 3. 2020    

do sešitu "překreslit" schéma fungování trhu - obrázek v učebnici str. 51

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Mluvnice - opakování (rozbory souvětí)

- Pracovní sešit str. 44 - 47 (dodělat všechna cvičení, většina už je hotová)

- Pracovní sešit str. 48/ 3,4,5,      str. 49/6,7,8

- Pracovní sešit str. 50/ souhrnný test udělat

- Udělat pracovní list - graf souvětí (dostali v úterý)

- uč. str. 81/ 14,      83/ 2 doplnit čárky v textu

- uč. str. 37/ s,z,vz a str. 39/ předložky s,z - tabulky opíší do sešitu

- Pracovní sešit str. 24, 25, 26 vypracovat

- Průběžně si vyplňují pravopisná cvičení v pracovním listu (dostali v úterý)

Literatura (viz prezentace)

- Dokončení prezentace světový romantismus (3 poslední slidy) - zápis do sešitu

Prezentace Světový romantismus ke stažení

- Přečíst ukázku Evžen Oněgin (Puškin)

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alexandr-sergejevic-puskin/evzen-onegin.html#axzz6GT6DpyRG

- Přečíst povídku celou Jáma a kyvadlo (Poe) - budu se na ni ptát a budeme s ní pracovat

http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/edgar-allan-poe.pdf

- Prezentace Povídka a román - zápis do sešitu

Prezentace Povídka a román ke stažení

Sloh

Napiš příběh (vypravování) - "Můj nejlepší zážitek"

 

Matematika do 13. 3. 2020

Procvičování učiva "Podíl mocnin se stejným základem".

Vypočítat do ŠS:

uč. str. 82/15, 83/16 - viz 83/D 

uč. str. 71/7A, 8, 9A, 11, 72/12A (opakování učiva), 71/5 - promyslet (popř. zapsat řešení)

 

Dějepis do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

Vypracovat si odpovědi na otázky, které jste si napsali do sešitu v minulé hodině - nejen tečky a doplnit odpovědi na otázky následující (podle učebnice str. 49, 50)

1) Klasicismus - co, kdy, kde se uplatnil

2) Charakteristické znaky staveb v klasicismu (3 tečky)

3) Empír - kdy, co, charakteristické rysy

4) Klasicismus v hudbě - druhy, kde se provozovala, skladatelé - ve světě, u nás, co se skládalo 

5) Romantismus - kdy, kde se uplatnil, charakteristické rysy (tečky)

6) Novogotika - definice, co se stavělo, čím byly zdobeny anglické parky

Do 20. 3. 2020: učebnice - pod časovou osu ze str. 63 k 1. fázi průmyslové revoluce, kterou máte v sešitě, vypsat jednotlivé léta a co se událo. Např.: 1753 - vynález bleskosvodu (Benjamin Franklin)

           1754 - ......... 

 

Přírodopis do 20. 3. 2020

přečíst text Hygiena duševní činnosti - učebnice na straně 52, 53

- opakování - vylučovací soustava - písemně vypracovat otázky 1 - 6 ze strany 45

- opakování - kůže - písemně vypracovat otázky 1 - 7 ze strany 47

 

Německý jazyk do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

učebnice: str. 18 - Napsat do slovníčku a naučit se slovíčka (str. 10, 11, 12). 

Do 20. 3. 2020: pracovní sešit - vypracovat str. 8, 9, 10.

 

Zeměpis + Zeměpisné praktikum do 13.3. 2020

- Zopakovat POVRCH ČR (dle papíru)

- Zapsat zápis z PREZENTACE + přečíst učebnici str. 8 - 12

- Překreslit mapku ČR + zaznačit VODSTVO (dle papíru)

- PRACOVNÍ SEŠIT udělat str.  32/33/34

+ do 20.3. 2020

 - Udělat zápis dle PREZENTACE ( + splnit úkoly v prezentaci) + přečíst učebnici str. 14 - 16

- PRACOVNÍ SEŠIT udělat str. 35/36

- procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4862

 

 

Fyzika do 20. 3. 2020

Vypracovat pracovní listy - Elektrické obvody, Měření elektrického proudu.

Je možno pracovat i s učebnicí a sešitem. V učebnici jsou to strany 118-132.

Pracovní list - Elektrické obvody     Pracovní list - Elektrický obvod      Pracovní list - Měření proudu

Pracovní listy vytisknout a vložit do sešitu. Kdo nemá možnost vytisknout, přepíše do sešitu. 

Učebnice str. 133 - 136 přečíst a vypracovat otázky č. 1, 2, 3 (O) do sešitu.

Chemie do 20. 3.

- Opakování - v učebnici vypracovat písemně do školního sešitu otázky 1 - 9  ze strany 45 

- Nové učivo (výpočty musíme vynechat) bude Chemické prvky - přečíst stranu 46 a 47.

Nekovy - vodík - přečíst stranu 48 - 49, zapsat zápis - ten bude obsahovat: Nadpis Chemické prvky - nekovy , pak zapsat charakteristiku nekovů ze strany 46 u růžově vyznačeného slova nekovy.