Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

Český jazyk a literatura do 17. 4. 2020

Jelikož nám odpadne online výuka v pondělí i v úterý, chtěla bych si alespoň jednu hodinu nahradit, tudíž "se sejdeme" v pátek 17. 4. v 9:00 výjimečně.

Literatura - pokračujeme v realismu a tentokrát českém. Zápis viz prezentace. Připomínám, že mi máte do 19. 4. odevzdávat pracovní list (Emile Zola - Zabiják - četba ukázky)

Sloh - funkční styly. Udělejte si zápis viz prezentace. Zatím stačí, když si opíšete a zaměříte se na funkční styl - prostěsdělovací a odborný.

Mluvnice - procvičujeme slovesný vid. Vypracovat pracovní list (zkontrolujeme v pátek na online výuce).

Dále si procvičte v učebnici str. 26/ 5 a, b + str. 28/ 10 - stačí tužkou vyplnit.

Přeji krásné Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si toto období v rámci možností :-) 

Přírodopis do 17. 4. 2020

SMYSLOVÁ SOUSTAVA -  ZRAK, SLUCH - přečíst text v učebnici na straně 56 - 60, zapsat zápis k smyslové soustavě, k oku a k uchu, vypracovat pracovní listy na oko a ucho. Vypracované pracovní listy poslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz.

zápis - Smyslová soustava

zápis - oko

zápis - ucho

pracovní list - oko

pracovní list - ucho I

pracovní list - ucho II

Chemie do 17. 4. 2020

NEKOVY - OPAKOVÁNÍ - vypracovat pracovní listy na uhlík, fosfor a na nekovy. Vypracované pracovní listy poslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz.

pracovní list - uhlík, fosfor

pracovní list - nekovy

POLOKOVY - přečíst text v učebnici na straně 54, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Polokovy, dále je budete charakterizovat a vypíšete všechny názvy a značky polokovů a uvedete užití polokovů - je to celý text nad křemíkem a modrý rámeček dole. Pak napíšete podnadpis Křemík a uvedete výskyt, vlastnosti, výrobu, užití. Vypracujete pracovní list na polokovy.

pracovní list - polokovy 

Výchova k občanství do 17. 4. 2020

Právní řád

- do sešitu zapsat shrnutí dole ze učebnice str. 57 a k tomu překreslit strukturu právního řádu = "pyramida"

Ve středu 22. 4. v 9.30 hod.se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity, abych viděla, zda si vedete zápisy. Jinak, kdo nemá možnost videohovoru, mi sešit (to, co jste si měli sami doplnit) také můžete nafotit, nebo nascanovat  a poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

 _______________________________________________________________________________________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 8. 4. 2020

zopakovat slovíčka z 1. lekce oddíl A, B

učebnice str. 8/2 - přečíst text - budeme s ním pracovat při online výuce

PS - dokončit zadaná cvičení z předchozích týdnů a nachystat tak ke kontrole při online videovýuce

zopakujte si používání minulého času prostého: https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

 

Matematika do 8. 4. 2020

1. „Vzájemná poloha kružnice a přímky“

    a) zápis

    b) video (doplňující, názorné)

2. Procvič. do ŠS:

    uč. str. 10/1, 2A (vodorovnou přímku můžeme v horní části nad kružnicí i ve spodní části pod

    kružnicí)

    uč. str. 11/4, 5/B (měřit na kolmici, přesně)

    uč. str. 12/6, 7 (pokuste se bez náčrtků, pouze z rozměrů, které jsou v zadání – představit si

    velikost kružnice x vzdálenost přímky)

    uč. str. 12/8; 13/9, 10A, 11 (velikosti úhlů u vrcholu A i B jsou shodné a umíme je určit zpaměti

    díky tomu, že je u těchto vrcholů narýsována kolmice)

    uč. str. 13/13; 14/14, 17

3. Pokyny ke cvičením

4. Prac. list

5. Zadání (V)

    Prac. list (V)

 

Český jazyk a literatura do 8. 4. 2020

Literatura - v pondělí 9:30 online výuka. Budeme probírat světový realismus viz prezentace. Kdo nebude na online výuce udělá si zápis z prezentace. V prezentaci máte i úkol. Přečtete si ukázku od Emila Zoly a vyplníte pracovní list a ten mi pošlete do 19. 4. na email.

Mluvnice - v úterý 11:30 online výuka. Budeme probírat nové učivo - slovesný vid. Kdo nebude na online výuce, tak si opíše v uč. str. 24 obě tabulky do sešitu. Dále pak si opíšete tabulku vidové dvojice na str. 25 do sešitu. Vše se vám budu snažit v úterý vysvětlit co nejjednodušeji, abyste látku pochopili.

Domácí úkol: pracovní sešit str. 18/ celá stránka a str. 19/ 6,7 a učebnice str. 25/ 1,3 (stačí tužkou)

S jakýmkoli přáním či dotazem mě neváhejte kontaktovat :-)

 

Výchova k občanství do 8. 4. 2020

Právní vztahy

- do sešitu zapsat: uč. str. 55 - co jsou to právní vztahy, kdo jsou účastníci právního vztahu, co je obsah a předmět právního vztahu, uč. str. 56 - dvojí právní způsobilost

Hezké Velikonoce!

Fyzika do 8. 4. 2020

Přečtěte si v učebnici str. 143 a 144. V příloze posílám zápis - Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče, ten si můžete vytisknout a nalepit do sešitu. V pondělí 6. 4. proběhne videovýuka, na které si projdeme příklady z minulého týdne na výpočet elektrického odporu. Můžete si nachystat i otázky nebo příklady z předešlých pracovních listů a podívám se na ně. Kdo se nezúčastní videovýuky, pošle mi příklady na v.elektrického odporu na email ke kontrole.

 

Přírodopis do 8. 4. 2020

ŽLÁZY S VNITŘNÍM VYMĚŠOVÁNÍM - přečíst text v učebnici na straně 54 a 55, zapsat zápis - zápis bude obsahovat nadpis Žlázy s vnitřním vyměšováním, dále opíšete shrnutí ze strany 55 bez poslední věty. Pak napíšete: Žlázy s vnitřním vyměšováním se také nazývají žlázy s vnitřní sekrecí. Pak napsat zápis podle přiloženého zápisu. Pak zapsat zápis - žlázy s vnějším vyměšováním. Naučit se poznávat žlázy v lidském těle podle učebnice na straně 54. poté si zvládnutí učiva ověřit vypracováním pracovních listů - žlázy s vnitřním vyměšováním a žlázy - popis.

zápis - Žlázy s vnitřním vyměšováním

zápis - Žlázy s vnějším vyměšováním

pracovní list - žlázy s vnitřním vyměšováním

pracovní list - žlázy - popis

 

ZEMĚPIS + ZP do 8.4. 2020

- POVINNĚ  - zaslat 2 mapky ze sešitu – VODSTVO +SÍDLA (z minulých 2 týdnů)

- zaslat úkol do zeměpisného praktika (z minulého týdne) – na ZNÁMKY

- vytisknout ORIENTACI ČR, doplnit a poslat (kdo nemůže tisknout, může vyplnit v malování, uložit jako obrázek nebo a udělat Print Screen) – zkuste sami, ať si ověříte znalosti :)

VŠE POSLAT DO PÁTKU (10.4.) - na školní email, nebo messenger 

Chemie do 8. 4. 2020

NEKOVY - UHLÍK, FOSFOR - přečíst text v učebnici na straně 52, 53, zapsat si zápis k uhlíku a fosforu - vždy uvést výskyt, vlastnosti a užití.

Písemně odpověz na otázky: 1) Co je to briliant? 2) V čem se udává hmotnost diamantu? 3) Jaké hmotnosti diamantu odpovídá 1 karát (1 K)? 

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Zopakování předcházejícího učiva, vypracovat v pracovním sešitě str. 35, 36 a 37.

 

Německý jazyk do 8. 4. 2020

Zopakování a dodělání předcházejících cvičení, vypracuj cv. 15 a,b na str. 14 v pracovním sešitě. Využij slovní zásobu z učebnice na str. 19 (str. 16 - zvířata).

 

________________________________________________________________________________

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020

zopakovat slovíčka z 1. lekce oddíl A

učebnice str. 8/2 - přečíst text - budeme s ním pracovat při online výuce

zopakujte si používání minulého času prostého: https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

 

Matematika do 3. 4. 2020

1. Opakujte si „mnohočleny“, „vzorce druhých mocnin“, „počítání s mocninami“.

2. „Kružnice a kruh“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. do ŠS

        uč. str. 5/1, 6/2 (pomohou náčrtky, pozor na jednotky)

        uč. str. 6/3A

        uč. str. 7/5A, 6, 7A (rýsujte přesně; vychází „kytička“)

        uč. str. 8/9, 10

4. Prac. list

3. Procvič. (V)

    Prac. list (V)

 

Český jazyk do 3. 4. 2020

Sloh a literatura - připomínám, že mi máte zasílat příběhy "Můj nejlepší zážitek" a recenzi na vámi přečtenou knihu na můj email. Termín je do konce března. Kdo by měl pocit, že nestíhá a potřebuje více čas, tak dávám možnost do konce týdne (do 5. 4.).

Mluvnice

Spolu s příběhem a recenzí mi odešlete i výsledek testu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/387 Prosím, pravdivé výsledky, není to na známky, je to pro mě orientační.

Další úkoly a zápis do sešitu viz prezentace (pokračování od 9. slidu)

 

Fyzika do 3. 4. 2020

Posílám řešení pracovních listů na Elektrický proud a Měření elektrického proudu (můžete si zkontrolovat). Řešení pracovního listu z Elektrického odporu sem vložím příští týden.

Tento týden budete procvičovat příklady na výpočet Elektrického odporu. V příloze máte řešený příklad s postupem a také vzoreček, který budete používat. Příklady si můžete vytisknout a počítat přímo do toho. Kdo nemá možnost tisku, napíše si postup do sešitu.

Kdo chce zpětnou vazbu, může mi vypočítané příklady poslat ke kontrole na můj email. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, neváhejte se ozvat.

 

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Právo a morálka

- do sešitu odpovědět na otázky z učebnice str. 52 - první otazník nahoře

- shrnutí z učebnice str. 54 dole

 

Chemie do 3. 4. 2020

NEKOVY - DUSÍK, HALOGENY, SÍRA - přečíst text v učebnici na straně 50 - 52, doplnit zápis a nalepit do sešitu, vyplnit pracovní listy

zápis - dusík, halogeny, síra

pracovní list - dusík (vypracuj všechny příklady na stránce)

pracovní list - halogeny (poslední příklad je dobrovolný)

Shlédni videa:

příprava a vlastnosti chloru: https://www.youtube.com/watch?v=N91Z-t38rbs ( pozor, je zde jedna chyba, chlor ve sloučeninách nemá jen oxidační čísla I a III)

reakce chloru se sodíkem: https://www.youtube.com/watch?v=Q2azaxITVtg

kapalný dusík:https://www.youtube.com/watch?v=Y2u2G7phDEE

 

Přírodopis do 3. 4. 2020

MOZEK, NERVY - přečíst text v učebnici na straně 50 a 51 (včetně textu na lištách), zapsat zápis - ten bude obsahovat to, co je zde vloženo jako zápis - mozek a dále bude obsahovat informace o částech mozku a nervech, který vypracujete podle zápisu s názvem nervová soustava (podnadpisy: stavba mozku, nervy).

Dále vypracovat 2 pracovní listy - nervová soustava I a II. Pracovní listy nalepit do sešitu.

Dále napsat do sešitu: Nervová soustava - opakování a tam celými větami odpovědět na otázky 1, 2, 3,4, 8, 9 na straně 51

zápis - mozek

zápis - nervová soustava

pracovní list - nervová soustava I

pracovní list - nervová soustava II - doplnit názvy částí mozku a každou část mozku vybarvit jinou pastelkou

 

ZEMĚPIS + ZP do 3.4. 2020

- OPAKOVÁNÍ

  1. města ČR - https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-mesta
  2. města ČR (těžší) - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-ceska-mesta-2-uroven/1701

KVÍZ (města ČR)  - pokud se doma budete nudit, tak doporučuji (klidě pro celou rodinu!) – poznávání měst – je tam mapa i obrázky a je to na čas

- KAŽDÝ mi buď na messenger, nebo na školní email pošle obrázky map – VODSTVO a MĚSTA , co máte mít v sešitě - DO konce tohoto týdne

-POVINNÝ ÚKOL – Vaším úkolem bude to, co jsme dělali v Zeměpisném praktikum, než začala „karanténa“ a nedodělali to - odevzdání do 10.4. 2020

- pokud si nebudete něčím jistí, klidně mi napište, vzpomeňte si, jak jste to vypracovávali ve škole a klidně použijte stejná města, jako tam

Dějepis do 3. 4. 2020

Opakujte si téma "Počátky utváření novodobého českého národa". Do sešitu si napište nový nadpis "Habsburská monarchie do r. 1848 (po vídeňském kongresu)" a pod tento nadpis si napište rámeček z učebnice na konci str. 62. V pracovním sešitě si udělejte str. 33 a 34. K vypracování těchto stránek použijte učebnici na str. 58 a 59.

Německý jazyk do 3. 4. 2020

Pracovní sešit - str. 13. Pozn.: Cv. 14 na str. 13 je na silná slovesa. Silná slovesa jsou tak silná, že dokáží změnit kmenovou samohlásku u 2. a 3. osoby j. č. (tzn. u osob du, er, sie, es). Ostatní osoby jsou beze změny. Podívej se ještě do učebnice na str. 78 úplně dole.

_______________________________________________________________________________

Období od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

 

Anglický jazyk do 27.3.2020

V tomto týdnu si dopíšete slovíčka z první lekce na s. 74-75 (PS), tzn, budete pokračovat oddílem C až po slovíčko tired.

V učebnice si vypracujete jedno cvičení, a to:

str. 8/1a - naučíte se 10 nových výrazů

str. 8/1b - do sešitu napíšete věty se správně doplněnými výrazy z nabídky

A pracovní sešit:

str. 4/1 - spojte výrazy ve sloupečku A s výrazy v B a dopište je k obrázkům    

 

Matematika do 27. 3. 2020

1. „Zápis čísla v desítkové soustavě“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 87/1, 2, 3A, 4, 5A, 6, 7, 9A, 10

2. Opakování učiva:

    uč. str. 90/2 – sdružovat stejné základy (např. 7 . 53 – 4 . 53 = 3 . 53 = 3 . 125 = 375; pokud 

    nelze sdružovat, počítat postupně zleva doprava)

    uč. str. 92/11

3. Zadání – opak. „výrazy“:

    str. 5/1, 2A, 3A, 4A, 6, 7, 8, 9, 10A – vypočítat do ŠS

4. Prac. list 1

    Prac. list 2

5. Zadání – opak. „výrazy“ (V)

    Prac. list 1 (V)

    Prac. list 2 (V)

 

Fyzika do 27. 3. 2020

Na zopakování Elektrického proudu, obvodu a napětí jsem vám vytvořila test - odkaz níže. Než test otevřete, zopakujte si vše, co jsme se o tom učili (viz váš sešit). Poté si test otevřete. Je potřeba vyplnit email, abych vám tam potom mohla poslat vaše výsledky. Kdyby vám něco nefungovalo, napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz

Test: Elektrický proud

Dále si prosím přečtěte v učebnici na str. 137 - 140 učivo Ohmův zákon, Elektrický odpor. Do sešitu napište nadpis Ohmův zákon, Elektrický odpor a udělejte si zápis ze žlutého rámečku na str. 139. Na str. 140 si projděte vyřešené příklady. Je to jen jednoduché dosazování do vzorečku.  

Potom posílám pracovní list - Elektrický odpor. Ten si prosím vytiskněte, vyplňte a nalepte nebo vložte do sešitu. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda pracovní list správně vyplnil, může mi ho vyfotit nebo oskenovat a poslat na můj email. Popřípadě za zdařilé vyplnění vás odměním malou jedničkou. Pokud nemáte možnost vytisknout, pište odpovědi do sešitu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ DO 27. 3. 2020

Zpracovat každý sám za sebe "Můj podnikatelský plán" - učebnice str. 51, cv. "brýle" dole. Zpracovaný úkol zaslat ředitelce školy na e-mail: reditelka@zszdounky.cz  do 31. 3. 2020.

 

Český jazyk do 27. 3. 2020

Mluvnice (veškeré informace a úkoly - viz prezentace)

Prezentace

Pracovní list (slovní druhy)

Literatura (český romantismus - zápis do sešitu a úkoly - viz prezentace)

Prezentace

Sloh

RECENZE - najít na internetu, co je to recenze, kde se objevuje, kdo ji píše atd. - udělat krátký zápis do sešitu

Pracovní sešit str. 54/ vypracovat celou stránku

Do konce března mi odešlete na můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz) úkol z minulého týdne vypravování "můj nejlepší zážitek" a recenzi na vámi přečtenou knihu (prosím pošlete mi to ve wordu).

Doporučuji se podívat na pořady na ČT2. Pro 2. stupeň je určený pořad Odpoledka. Lepší něco než nic :-)

 

Přírodopis do 27. 3. 2020

OPAKOVÁNÍ - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA, KŮŽE - vypracovat přiložené pracovní listy na tyto témata a vlepit do sešitu (kdo nemá možnost je vytisknout, vypracuje úkoly do sešitu celými větami).

Pracovní list - Vylučovací soustava 1

Pracovní list - Vylučovací soustava 2

Pracovní list - Kůže

NERVOVÁ SOUSTAVA - přečíst v učebnici strany 48, 49, zapsat zápis do sešitu včetně obrázku neuronu a reflexního oblouku, sami do zápisu vypracovat nepodmíněné a podmíněné reflexy včetně konkrétních příkladů a uvést, kdo se studiem reflexů zabýval.

Zápis - Nervová soustava

Neuron - obrázek

Reflexní oblouk - obrázek

MÍCHA - zapsat podnadpis Mícha a zakreslit a popsat obrázek míchy podle učebnice na straně 49 (obr. 64), vytvořit zápis, kde bude uvedeno:  Mícha je základním centrem reflexů. Dále ve větách uvedete: kde se nachází, jak je dlouhá (najít např. na internetu nebo změřit oblast těla na dospělém člověku), kolik párů míšních nervů z ní vystupuje, kde je u ní bílá hmota nervová a čím je tvořena a kde je šedá hmota nervová a čím je tvořena.

Chemie do 27. 3.

Pracovní list - Rozdělení chemických prvků

NEKOVY - VODÍK, KYSLÍK - přečíst text v učebnici na straně 48 a 49, doplnit zápis a vypracovat pracovní listy - vodík, kyslík. Vše vlepit do sešitu.

Zápis - Vodík, kyslík 

Pracovní list - Vodík - vypracovat otázky - 1, 2, 3 (nápověda: a) prvek b) sloučenina), 4, 5 (bez valenčních elektronů), 6, 7

Pracovní list - Kyslík - vypracovat otázky 1, 2 (jen informace o kyslíku), 3, 4 (nápověda: peroxid vodíku se rozkládá na vodu a atom kyslíku O)

Učivo o vodíku a kyslíku si můžete procvičit na těchto stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1788

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1789

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1785

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1786

Podívejte se na videa chemických pokusů přípravy vodíku a kyslíku:

https://www.youtube.com/watch?v=tH4iBhO7qzo

https://www.youtube.com/watch?v=EgiwMpP2jA8

 

ZEMĚPIS + ZP do 27.3. 2020

- opsat zápis z PREZENTACE + přečíst učebnice str. 17 - 19

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 37 - SÍDLA

- OPAKOVÁNÍ – slepé mapy: (Doporučuju!! Pro lepší zapamatování J přece jen se v televizi neustále mluví, co se kde v ČR událo, tak ať víte, kde to JE!)

a) hory - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-1-uroven/5314

b) hory2 - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-2-uroven/5404

c)  povrch - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-povrch-3-uroven/7736

d) vodstvo - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2291

- dobrovolný úkol za 1 v PREZENTACI

 

Dějepis do 27. 3. 2020

 

Pracovní sešit - do str. 32 včetně, projděte si i všechny předcházející stránky a co Vám chybí - doplnit!

Učit se téma "Počátky utváření novodobého českého národa" viz 2 stránky ode mě, které máte nalepené v sešitě (měli jsme z toho psát písemnou práci).    

 

 

 

Německý jazyk do 27. 3. 2020 

                                                                                                                1.p.       4.p.             

 

Pracovní sešit - str. 11, 12. Pozn.: Pracuje se se 4. p. osobních zájmen - já (ich), mě (mich)            viz učebnice str. 80 nahoře.

                                                                                                         ty (du), tebe,tě (dich)

                                                                                                         on (er), ho, jeho (ihn)

                                                                                                         ona (sie), ji (sie)

 

Učebnice - slovní zásoba  str. 18 (str. 13, 14) - napsat do slovníčku a naučit.

_______________________________________________

Období od 11. 3. do 20.

3. 2020

 

Matematika do 20. 3. 2020

1. Procvič. učiva „Součin a podíl mocnin se stejným základem“

    prac. list 1 (vytisknout, vypracovat a vložit do ŠS popř. psát řešení do ŠS)

2. „Mocnina součinu, podílu a mocniny“

   a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

   b) procvič. písemně do ŠS:

       uč. str. 84/2, 4, 5 b, c

       uč. str. 85/7, 9 b, c, d, e, f

       uč. str. 85/10 b, c

       uč. str. 86/12

       uč. str. 86/11, 13 (kombinace pravidel „mocnina mocniny“ a „součin a podíl mocnin se stejným   

       základem“)

       uč. str. 86/15 (kombinace „vzorce druhých mocnin“ a „mocnina mocniny“)

   c) prac. list 2 (vytisknout, vypracovat a vložit do ŠS popř. psát řešení do ŠS)

3. Další pokyny k výpočtům.

    Prac. list 1 (V)

    Prac. list 2 (V)

 

Anglický jazyk do 20.3.2020

učebnice: str. 7/2 - odpovědi na otázky z textu - do sešitu

                     7/6 - vytvoř dvě věty ke každému obrázku z příběhu

                     7/8 - doplňte do textu slovesa ve správném tvaru

pracovní sešit: 3/4 ,5, 6 (napiš email Billovi do sešitu)

   

Výchova k občanství do 20. 3. 2020    

do sešitu "překreslit" schéma fungování trhu - obrázek v učebnici str. 51

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Mluvnice - opakování (rozbory souvětí)

- Pracovní sešit str. 44 - 47 (dodělat všechna cvičení, většina už je hotová)

- Pracovní sešit str. 48/ 3,4,5,      str. 49/6,7,8

- Pracovní sešit str. 50/ souhrnný test udělat

- Udělat pracovní list - graf souvětí (dostali v úterý)

- uč. str. 81/ 14,      83/ 2 doplnit čárky v textu

- uč. str. 37/ s,z,vz a str. 39/ předložky s,z - tabulky opíší do sešitu

- Pracovní sešit str. 24, 25, 26 vypracovat

- Průběžně si vyplňují pravopisná cvičení v pracovním listu (dostali v úterý)

Literatura (viz prezentace)

- Dokončení prezentace světový romantismus (3 poslední slidy) - zápis do sešitu

Prezentace Světový romantismus ke stažení

- Přečíst ukázku Evžen Oněgin (Puškin)

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alexandr-sergejevic-puskin/evzen-onegin.html#axzz6GT6DpyRG

- Přečíst povídku celou Jáma a kyvadlo (Poe) - budu se na ni ptát a budeme s ní pracovat

http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/edgar-allan-poe.pdf

- Prezentace Povídka a román - zápis do sešitu

Prezentace Povídka a román ke stažení

Sloh

Napiš příběh (vypravování) - "Můj nejlepší zážitek"

 

Matematika do 13. 3. 2020

Procvičování učiva "Podíl mocnin se stejným základem".

Vypočítat do ŠS:

uč. str. 82/15, 83/16 - viz 83/D 

uč. str. 71/7A, 8, 9A, 11, 72/12A (opakování učiva), 71/5 - promyslet (popř. zapsat řešení)

 

Dějepis do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

Vypracovat si odpovědi na otázky, které jste si napsali do sešitu v minulé hodině - nejen tečky a doplnit odpovědi na otázky následující (podle učebnice str. 49, 50)

1) Klasicismus - co, kdy, kde se uplatnil

2) Charakteristické znaky staveb v klasicismu (3 tečky)

3) Empír - kdy, co, charakteristické rysy

4) Klasicismus v hudbě - druhy, kde se provozovala, skladatelé - ve světě, u nás, co se skládalo 

5) Romantismus - kdy, kde se uplatnil, charakteristické rysy (tečky)

6) Novogotika - definice, co se stavělo, čím byly zdobeny anglické parky

Do 20. 3. 2020: učebnice - pod časovou osu ze str. 63 k 1. fázi průmyslové revoluce, kterou máte v sešitě, vypsat jednotlivé léta a co se událo. Např.: 1753 - vynález bleskosvodu (Benjamin Franklin)

           1754 - ......... 

 

Přírodopis do 20. 3. 2020

přečíst text Hygiena duševní činnosti - učebnice na straně 52, 53

- opakování - vylučovací soustava - písemně vypracovat otázky 1 - 6 ze strany 45

- opakování - kůže - písemně vypracovat otázky 1 - 7 ze strany 47

 

Německý jazyk do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

učebnice: str. 18 - Napsat do slovníčku a naučit se slovíčka (str. 10, 11, 12). 

Do 20. 3. 2020: pracovní sešit - vypracovat str. 8, 9, 10.

 

Zeměpis + Zeměpisné praktikum do 13.3. 2020

- Zopakovat POVRCH ČR (dle papíru)

- Zapsat zápis z PREZENTACE + přečíst učebnici str. 8 - 12

- Překreslit mapku ČR + zaznačit VODSTVO (dle papíru)

- PRACOVNÍ SEŠIT udělat str.  32/33/34

+ do 20.3. 2020

 - Udělat zápis dle PREZENTACE ( + splnit úkoly v prezentaci) + přečíst učebnici str. 14 - 16

- PRACOVNÍ SEŠIT udělat str. 35/36

- procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4862

 

 

Fyzika do 20. 3. 2020

Vypracovat pracovní listy (viz příloha) - Elektrické obvody, Měření elektrického proudu.

Je možno pracovat i s učebnicí a sešitem. V učebnici jsou to strany 118-132.

Pracovní list - Elektrické obvody     Pracovní list - Elektrický obvod      Pracovní list - Měření proudu

Pracovní listy vytisknout a vložit do sešitu. Kdo nemá možnost vytisknout, přepíše do sešitu. 

Učebnice str. 133 - 136 přečíst a vypracovat otázky č. 1, 2, 3 (O) do sešitu.

Chemie do 20. 3.

- Opakování - v učebnici vypracovat písemně do školního sešitu otázky 1 - 9  ze strany 45 

- Nové učivo (výpočty musíme vynechat) bude Chemické prvky - přečíst stranu 46 a 47.

Nekovy - vodík - přečíst stranu 48 - 49, zapsat zápis - ten bude obsahovat: Nadpis Chemické prvky - nekovy , pak zapsat charakteristiku nekovů ze strany 46 u růžově vyznačeného slova nekovy.