Období od 22. 6. do 25. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA A 1. 9. 2020 V 7.45 HOD. NA VIDĚNOU VE ŠKOLE :-).

 

Fyzika do 25. 6. 2020

Opakování učiva a doplnění úkolů z předchozích týdnů. 

Odkazy k opakování učiva:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2753

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3654

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3666

 

Český jazyk a literatura do 25. 6. 2020

Zopakujte si slovesný rod - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Zkuste si cvičně druhy vedlejších vět - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Výchova k občanství do 25. 6. 2020

Opakování učiva, kontrola splnění úkolů z předchozích týdnů. 

 

Matematika do 25. 6. 2020

Doplnění úkolů z předchozích týdnů, opakování učiva. Můžete využít následující odkazy:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4307

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4300

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4325

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4305

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4873

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4337

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4344

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4329

 

Anglický jazyk do 25. 6. 2020

1. Doplnění úkolů z předchozích týdnů, opakování učiva.

2. Slovní zásoba ze 4. lekce: uč. str 44/1, prac. sešit str. 34/2; připomenout si pravidla pro použití členů před podst. jmény.

 

ZEMĚPIS do 25. 6. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 55/56 - KONTROLA

 

PŘÍRODOPIS do 25. 6. 2020

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - učivo si procvič na uvedených on-line cvičeních a nech si je vyhodnotit

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2089

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2147

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2144

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2149

 

Německý jazyk do 25. 6. 2020

Zopakujte si cvičení z pracovního sešitu z lekce 2.1 včetně slovní zásoby ze slovníčku.

 

Výchova ke zdraví do 25. 6. 2020

Zopakujte si ze sešitu pojmy, které jsme probírali v průběhu online výuky.

________________________________________________________________________________________________

Období od 15. 6. do 19. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!

 

Český jazyk a literatura do 19. 6. 2020

Pracovní list - opakování pravopis.

Pracovní sešit str. 48 a 56/ udělat souhrnné testy.

 

Anglický jazyk do 19. 6. 2020

Procvičování tvoření otázek v min. čase

uč. str. 39/4 – otázky pište do ŠS

prac. sešit 31/3, 4, 5; 33/6; I can cv. 2, 3

 

Matematika do 19. 6. 2020

1. „Objem hranolu“

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 83/3 A; 82/1, 2; 83/4A

2. Další procvič. a ověření znalostí - dobrovolné :-)

a) můžete si vyzkoušet a zaslat mi výsledky

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4374

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4367

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4368

b) prac. list

 

Fyzika do 19. 6. 2020

Na následujících odkazech si procvičíte učivo, které jsme během roku probírali:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3921 - pexeso na procvičování fyzikálních veličin

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3940

 

Výchova k občanství do 19. 6. 2020

Mezinárodní spolupráce - shrnutí - dobrovolný úkol - uč. str. 58 - úkoly na boku (v "hnědém"okraji)

Přírodopis do 19. 6. 2020

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY - LIPNICOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 119 - 121, zapsat zápis, ten bude obsahovat nadpis: Lipnicovité, pak opíšete shrnutí ze strany 121, pak vypíšete všechny zástupce podle učebnice a pak nakreslíte nebo nalepíte obrázek s popisem květu lipnicovitých a stébla s jazýčkem a oušky. Pak vypracujete pracovní list na lipnicovité.

obrázek - květ (klásek)

obrázek - stéblo s jazýčkem a oušky

pracovní list - lipnicovité

Učivo si procvič a nech vyhodnotit na adrese: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2145

 

ZEMĚPIS do 19. 6. 2020

- opsat/vytisknout ZÁPIS (Polární oblasti)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 55/56

- pro rychlíky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2168

 

Německý jazyk do 19. 6. 2020

Doplňte si a dokončete lekci 2.1 v pracovním sešitě.

Měli by jste mít vyplněna všechna cvičení, cvičení 10a na str. 48 a cv. 16a na str. 51 nejsou povinná.

 

Výchova ke zdraví do 19. 6. 2020

Vyhledej si na internetu a napiš do sešitu, co je to monolog a dialog, uveď ke každému 1 konkrétní příklad

a napiš jaký je rozdíl mezi monologem a dialogem.

____________________________________________________________________________________________________________________

Období od 8. 6. do 12. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!!

 

Fyzika do 12. 6. 2020

Udělat online cvičení a výsledek poslat na můj email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3937

Nové učivo - Rozklad světla, barva těles. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu. Přečíst v učebnici str. 175 - 180.

Český jazyk a literatura

Útvary národního jazyka - zápis viz prezentace. (není nutné psát vše, co je v prezentaci, proto uděláme společně v online výuce)

Vyplnit pracovní list. Vypracovat až poté, co se společně seznámíme s učivem.

 

Dějepis do 12. 6. 2020

Přečíst str. 108 - 113. Zápis do sešitu tabulky str. 109 a 113.

Pracovní sešit str. 65/ udělat souhrnný test a poslat na email či messenger.

 

Přírodopis do 12. 6. 2020

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY - VSTAVAČOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 117 - 118, zapsat zápis a vypracovat pracovní list. Zápis bude obsahovat nadpis: Vstavačovité, pak opíšete shrnutí ze strany 118 a vypíšete všechny zástupce podle učebnice.

pracovní list - Vstavačovité

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY - KOSATCOVITÉ, SÍTINOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 117,119 a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis, shrnutí a zástupce podle učebnice.

 

Anglický jazyk do 12. 6. 2020

1. Procvičování kladných vět a záporu v minulém čase

a) prac. list – kladné a záporné věty

b) online prověření znalostí (sloveso „describe“ = popsat) - výsledky mi zašlete do 13. 6.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3103   

2. Procvičování slovní zásoby a vět v minulém čase

prac. sešit 30/1, 2

3. Otázky v minulém čase

a) zápis

b) čtení s porozuměním

uč. str. 38 + 39/2 („look after“ = hlídat)

 

Matematika do 12. 6. 2020

1. Opakování „Obvod a obsah lichoběžníku“ - výsledky mi zašlete do 13. 6.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4362     

 2. „Hranoly“ – charakteristika, síť a povrch

a) zápis

b) procvič.

uč. 73/B; 74/1, 3A; 80/4A; 80/1, 2; 81/7A

 

Výchova k občanství do 12. 6. 2020

Národní společenství - do sešitu zapsat z uč. str. 58 - čím se zabývá OSN a NATO, uč. str. 58 otazník uprostřed

Do 16. 6. poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz sešit ke kontrole - zápisy od 20. 4., popř. předložit osobně ve škole.

 

ZEMĚPIS do 12. 6. 2020

- opsat/vytisknout krátký ZÁPIS (Oceánie)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 54

- učebnice OPAKOVÁNÍ – str. 55

- ÚKOL + seznam těch, co mají nerozhodnou známku

 

Německý jazyk do 12. 6. 2020

Pracovní sešit - str. 51 cv. 16a

                       str. 51 cv. 16b 

 

Výchova ke zdraví do 12. 6. 2020

Najdi na internetu a napiš si do sešitu 2 techniky asertivního chování.

_______________________________________________________________________________________________________________

Období od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

Anglický jazyk do 5. 6. 2020

1. Procvič. „minulého času nepr. sloves“

a) prac. list – minulý čas

b) prac. sešit str. 29/3, 32/4, 33/I can cv. 1

2. Zápor u nepravidelných sloves

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 42/1 – věty pište do ŠS (minimálně po významové sloveso)

prac. sešit str. 29/4; 33/5

c) prac. list – zápor u prav. a nepravidelných sloves (některá nepravidelná slovesa si budete muset vyhledat ve slovníku) - dobrovolný :-)

 

Matematika do 5. 6. 2020

1. „Lichoběžník“

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 63/2, 3

2. „Obvod a obsah lichoběžníku“

a) zápis

b) video – odvození obsahu lichoběžníku

https://www.youtube.com/watch?v=ovtSWICpFgM

c) procvič.

uč. str. 68/1, 2 (u příkladu c) si udělej náčrtek)

 

Fyzika do 5. 6. 2020

Udělat online cvičení a výsledek poslat na můj email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3930

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3927

Nové učivo - Lom světla. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu.

 

Přírodopis do 5. 6. 2020

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY - zapiš zápis

AMARYLKOVITÉ - přečíst text na str. 113, opsat shrnutí a vypsat zástupce.

LILIOVITÉ - přečíst text na straně 114 a 115, opsat shrnutí na straně 116 a zapiš zástupce. Užitkové rostliny příbuzné liliovitým vypiš zvlášť.

 

Dějepis do 5. 6. 2020

Třicetiletá válka - zápis viz prezentace.

Evropa na počátku novověku - přečíst uč. str. 105 - 107.

Pracovní sešit str. 61/7 doplňte správně tabulku podle učebnice. Formou takové tabulky si uděláte zápis do sešitu.

 

Český jazyk a literatura do 5. 6. 2020

Mluvnice - pokračujeme v učivu - druhy vedlejších vět, společně v online výuce budeme vyplňovat pracovní list.

Pracovní sešit str. 41 a 42.

Sloh - učebnice str. 122,123/přečíst tabulky

Co je to životopis? Co vše musí životopis obsahovat? Kdy tvoříme životopis?

Úkol: podle učebnice/internetu sestav a vytvoř svůj vlastní strukturovaný životopis. Svůj životopis mi do neděle 7. června odešlete na email.

V úterý vám taktéž sdělím známky, které vám vychází. Ten, u koho mám známku nejasnou, bude mít šanci si známku zlepšit. Jednak doposláním veškerých úkolů, jednak zasláním do 12. 6. záznam z četby o knížce, kterou jste přečetli. Vše se dozvíte v úterý.

 

Výchova k občanství do 5. 6. 2020

Mezinárodní spolupráce - do sešitu uvést konkrétní příklady toho, jak státy spolupracují v oblasti ekonomické (např. mezinárodní obchod), politické a bezpečnostní. Ke každé oblasti uvést alespoň dva příklady.

 

ZEMĚPIS do 5. 6. 2020

- opsat/vytisknout krátký ZÁPIS

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 52/53 dodělat

- pro rychlíky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2230

- DOPLNIT veškeré učivo do sešitu -> 1. 6. kontrola během online hodiny (kdo nemá možnost ukázat přes webkameru, pošle hotové zápisy (stačí vyfocené – klidně dvoustrany) na šk. email, nebo messenger

 

Německý jazyk do 5. 6. 2020

Pracovní sešit str. 48 cv. 10b

                    str. 49 cv. 12, 13

                    str. 50 cv. 15

 

Výchova ke zdraví do 5. 6. 2020

Učebnice str. 15 dolní část - Zóny osobního prostoru - napsat, nakreslit a naučit se

_________________________________________________________________________________________________________________

Období od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 29. 5. 2020

1. „Minulý čas sloves“

Prac. list 1 – nepr. slovesa

uč. 37/4 (slovesa napsat do ŠS), 5 (ústně)

prac. sešit 32/3

2. Procvičování - dobrovolné

Prac. list 2 – prav. slovesa

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html

http://www.adelescorner.org/grammar/past_tense/past_regular.html

https://www.montsemorales.com/gramatica/PastRegPdcCr.htm

 

Matematika do 29. 5. 2020

1. Opakování učiva – obvod a obsah rovnoběžníku - jen 2 cvičení (na výpočty můžete použít i kalkulačku, pokud víte, že umíte bez problémů sčítat i násobit a procvičovat nepotřebujete) – u prvního cv. doporučuji náčrtky a u obou cvičení si pohlídejte jednotky (není důležité, jaké jednotky zvolíte, ale musí být stejné) – výsledky mi zašlete do 30.5.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4361 

2. Dobrovolné opakování trojúhelník (výsledky mi můžete poslat)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4378   

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4338

3 „Obsah trojúhelníku“

a) video k odvození vzorce

https://www.youtube.com/watch?v=av6LSNnepdA

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 60/4 – pozor na jednotky u b); 60/1, 61/5A, 61/7, dobrovolné 61/6

 

Přírodopis do 29. 5. 2020

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - DŘEVINY - BŘÍZOVITÉ, LÍSKOVITÉ, BUKOVITÉ, VRBOVITÉ - přeíst text v učebnici na straně 96 - 99 (kdo byl na výuce online, tak text číst nemusí), zapsat zápis - vždy název čeledi, pak opsat shrnutí a pak vypsat zástupce. 

 

Fyzika do 29. 5. 2020

Udělat online cvičení a výsledek poslat na můj email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3924

Nové učivo - Odraz světla. Zápis vytisknout nebo přepsat do sešitu, nakreslit obrázky (viz zápis).

Pro lepší pochopení se podívejte na video:

https://www.youtube.com/watch?v=uttkTtFc5y8&t=331s

 

Dějepis do 29. 5. 2020

Počátky vlády Habsburků - zápis viz prezentace.

Pracovní sešit: str. 54/3      55/4,6      56/10       57/14,15,16

 

Český jazyk a literatura do 29. 5. 2020

Mluvnice - vše budeme dělat v online výuce v úterý, ve středu a ve čtvrtek.

Opakování souvětí - věty hlavní a vedlejší viz prezentace. V prezentaci je také grafické znázornění souvětí, které taktéž zopakujeme. Kdo nebyl na online výuce ve čtvrtek (minulý týden - 21.5.), tak si do školních sešitů udělá zápis, co je věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní a vedlejší (vše v prezentaci). Ostatní, kdo byli na výuce, zápis mají.

Učebnice: str. 83/1 a 84/3,4

Další látkou, kterou musíme probrat, jsou druhy vedlejších vět - přehled druhů vět vedlejších najdete v učebnici na str. 84 a 85/ tuto přehlednou tabulku i s příklady si opíšete do sešitů.

Během středy a čtvrtka si je v online výuce společně probereme a vysvětlíme :-)

Jednotlivé druhy vedlejších vět jsou vysvětleny v učebnici str. 85 - 92.

 

Výchova k občanství do 29. 5. 2020

Evropská integrace - Spolupráce mezi zeměmi Evropy - do sešitu uč. str 54 otazník dole, uč. str. 55 ze shrnutí napsat do sešitu, v jakých oblastech země EU spolupracují

 

Výchova ke zdraví do 29. 5. 2020

Najdi si na internetu a napiš si do sešitu, co je to kooperace a asertivní komunikace.

 

Německý jazyk do 29. 5. 2020

PS str. 47 cv. 6c,  cv. 7 - přeložit do češtiny, cv. 8

     str. 48 cv. 9

 

ZEMĚPIS do 29. 5. 2020

- opsat/vytisknout ZÁPIS

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 51 dodělat

- DOPLNIT veškeré učivo do sešitu -> 1. 6. kontrola během online hodiny (kdo nemá možnost ukázat přes webkameru, pošle hotové zápisy (stačí vyfocené) na šk. email, nebo messenger (kdo posílá průběžně - nemusí!)

     

___________________________________________________________________________________________________

Období od 18. 5. do 22. 5. 2020

  

Dějepis do 22. 5. 2020

Do neděle 7. června mi odešlete referát. Veškeré informace a rozpis zde.

Do pátku mi odešlete vyplněný souhrnný test v pracovním sešitě str. 53. Opravíme další týden.

Moc toho nemáte za úkol, tak můžete alespoň začít pracovat na referátu :-)

 

Český jazyk a literatura do 22. 5. 2020

Mluvnice - vše uděláme společně v online výuce v úterý, ve středu a ve čtvrtek.

Přístavek - uč. str. 81/dolní tabulka přístavek - opsat do sešitu. Učebnice str. 82/3,4 a pracovní sešit str. 38/1,2.

Souvětí - věty hlavní a vedlejší učebnice str. 83,84. Pracovní list.

Literatura - pomalu si vybírejte a začněte číst nějakou knížku. V půlce června po vás budu opět chtít odevzdat záznam z četby.

 

Anglický jazyk do 22. 5. 2020

Ve středu 20. 5. v 13.15 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Splněná cvičení mi pak všichni zašlete do 23.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

Procvičování minulého času pravidelných a nepravidelných sloves:

a) připomeňte si nepr. slovesa ze šk. sešitu

b) procvič.

uč. str. 36/2b – věty napsat do ŠS a podtrhnout nepravidelná slovesa

prac. sešit str. 28/1, 2; 32/1, 2 (opakování učiva) – ve 2. cv. je 2. věta kladná (zkuste si rozhovor přeložit)

 

Matematika do 22. 5. 2020

Ve středu 20. 5. v 10.25 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyřešené příklady mi pak všichni zašlete do 23.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. „Obvod a obsah rovnoběžníků“

a) video k odvození vzorce pro obsah rovnoběžníku

https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 56/5, 6

uč. str. 57/8A, 11A

 

Fyzika do 22. 5. 2020

Udělat online cvičení a výsledky poslat na můj email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3925

Nové učivo - Stín. Z prezentace napsat zápis do sešitu a nakreslit schéma zatmění Měsíce a zatmění Slunce.

 

Přírodopis do 22. 5. 2020

HLUCHAVKOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 110 - 111, shlédnout prezentaci, napsat zápis do sešitu podle prezentace včetně zakreslení a popsání obrázků, vypracovat pracovní list na hluchavkovité rostliny, udělat cvičení online, které si nechte vyhodnotit a hodnocení vyfoťte a společně s vypracovaným pracovním listem odešlete ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz. Naučte se poznávat zástupce hluchavkovitých rostlin.

prezentace - Hluchavkovité

pracovní list - Hluchavkovité

cvičení online: Hluchavkovité – zástupci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2142

 

Výchova k občanství do 22. 5. 2020

Ochrana obyvatel - tísňové linky, komunikace s operačním střediskem

- zápis do sešitu: uč. str. 60 čísla tísňových linek a k nim správně přiřadit jednotlivé složky IZS, uč. str. 60 vypracovat úkol "tužka"

 

ZEMĚPIS do 22. 5. 2020

- opsat/vytisknout ZÁPIS

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 50 a 51 (cvičení 1 - 5)

 - 3D pohled na ULURU https://www.skolasnadhledem.cz/game/3740

- DOPLNIT veškeré učivo do sešitu -> na konci května proběhne kontrola

 

Německý jazyk do 22. 5. 2020

Pošlete mně doplněné stránky 38, 39, 40, 41, 42 z PS (kontrola cv. 6 na str. 40 - schrecklich, genial, schlecht, komisch, blöd, interessant, lustig, langweilig, klasse, toll, super, spitze)

PS - str. 46 - vypracovat

 

Výchova ke zdraví do 22. 5. 2020

Vyhledej si na internetu a napiš do sešitu 5 způsobů neverbální komunikace.

_________________________________________________________________________________________________________

Období od 11. 5. do 15. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 15. 5. 2020

Ve středu 13. 5. v 8.30 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyplněný prac. list a výsledek online cvičení mi pak všichni zašlete do 16.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. Připomenutí minulého času pravidelných sloves

a) prac. list

b) ověření znalosti – jednoduché :-); (sloveso „match“, které se objeví u posledních několika otázek = hodit se, spojit, kombinovat) - výsledky mi na email nebo na WhatsApp zašlete do 16.5.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3118 

2. Průběžné osvojování slovní zásoby z 3C.

3. Nepravidelná slovesa

zápis – nepravidelná slovesa, která jsem Vám vypsala, jsou z celé části 3C (budeme je procvičovat a používat v jednotlivých cvičeních) – začněte se je postupně učit

 

Matematika do 15. 5. 2020

Ve středu 13. 5. v 10.25 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si. Vyřešené příklady mi pak všichni zašlete do 16.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. „Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku“

a) video ke konstrukci výšek

https://www.youtube.com/watch?v=_ZX9aQIKwH0

b) zápis

c) procvič.

uč. str. 45/2, 46/3, 4A – výšky a úhlopříčky si musíte do obrazce nejdříve vyznačit

uč. str. 46/5 – můžete si pro lepší představivost udělat náčrtek

2. „Rovnoběžníky“

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 48/2, 3A, 4; 49/6, 7

3. Prac. list

 

Fyzika do 15. 5. 2020

Nové učivo - Měsíční fáze. Z prezentace napsat zápis do sešitu a nakreslit obrázek, který je na slidu č. 3 - Měsíční fáze.  

Podívat se na toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co

Český jazyk a literatura do 15. 5. 2020

Literatura - připomínám, že do konce tohoto týdne (do neděle 17. 5.) mi máte odesílat odpovědi na otázky k literární ukázce a podvojný deník (zadáno minulý týden).

Mluvnice - vše se budeme snažit udělat v online výuce v úterý, ve středu a ve čtvrtek.

Rozvíjející větný člen - doplněk (uč. str. 79). Pracovní sešit str. 37/14,15,16 - do školních sešitů si opíšete z pracovních sešitů cvičení 14 jako zápis. Učebnice str. 80/11,12 tužkou do učebnice a 13 a,b do sešitu.

Grafické znázornění věty jednoduché - zápis viz prezentace.

Každý si udělá cvičně rozbor větných členů https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-1-uroven/2998 jak se vám ne/dařilo mi dáte vědět na email nebo messenger.

 

Dějepis do 15. 5. 2020

Přečíst si v učebnici kapitolu Městská společnost na konci středověku str. 90 - 93. Poté si opsat tabulku do sešitu na str. 93.

Dalším tématem je renesance a humanismus viz prezentace. Projděte si prezentaci a vyplňte následující text. Tento doplněný text si vytiskněte a nalepte do vašich sešitů jako zápis. Kdo nemá možnost vytisknout, tak si ho přepíše.

V pondělí odpadá online výuka z důvodu školení všech pedagogů.

 

Přírodopis do 15. 5. 2020

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - HVĚZDNICOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 106 - 109, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Hvězdnicovité, pak opíšete shrnutí v učebnici na straně 109 a tužkou překreslíte a popíšete obrázek 92 - rozříznutý úbor, jeden květ a nažku s chmírem na straně 107 a obrázek 93 s popisem - schéma řezu květenstvím a pak vypíšete zástupci hvězdnicovitých roslin a rozdělíte je na a) užitkové a b) planě rostoucí.Pak se učit poznávat planě rostoucí zástupce. Hvězdnicovité budeme probírat v příští výuce online.

Procvič si učivo na stránkách, vyfoť vyhodnocení tvých odpovědí a odešli na adresu:j.smazilova@zszdounky.cz

Hvězdnicovité - květ: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2134

Hvězdnicovité – zástupci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2143

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - KRTIČNÍKOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 111 - 112, zapsat zápis a poznat zástupce.

zápis - krtičníkovité

 

Výchova k občanství do 15. 5. 2020

Ochrana člověka za mimořádných událostí - zápis do sešitu: co je to mimořádná událost (vyhledat pojem na internetu), uč. str. 59 dole - varovný signál

 

ZEMĚPIS do 15. 5. 2020

- opsat/vytisknout krátký ZÁPIS

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 42 Centrální Asie (str. 41 + 49 – opakování Asie)

- pro rychlíky na procvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2253

- OPAKOVÁNÍ ASIEpovinný úkol (pracovní list doplňte a pošlete na šk. email nebo messenger do konce týdne)

 

Německý jazyk do 15. 5. 2020

Dodělejte si zadané úkoly ze závěru 1. modulu. Příští týden Vám napíši, co budu po Vás chtít poslat. Nyní začneme modul 2.

Z učebnice na str. 58 (slovní zásoba ze str. 48, 49, 50) vypište do slovníčku dny v týdnu - všech 7, názvy vyučujících předmětů a naučte se je. 

Z pracovního sešitu si vypracujte str. 44 a 45. Budeme je kontrolovat ve videovýuce.

 

Výchova ke zdraví do 15. 5. 2020

Najdi si na internetu a napiš do sešitu, co to je sociální komunikace a co to je komunikace verbální a neverbální.

 

________________________________________________________________________________________________

Období od 4. 5. do 7. 5. 2020

 

Anglický jazyk do 7. 5. 2020

Ve středu 6. 5. v 11.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si úkoly z tohoto týdne. Vyplněné prac. listy a cv. v prac. sešitě mi pak všichni zašlete do 9.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. Opakování a procvičování učiva:

a) opakování slovesa „to be“ v minulém čase:

Prac. list 1

b) vyzkoušení znalosti slovesa „to be“ v min. čase – výsledek mi zašlete do 9.5. na mail nebo na WhatsApp

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3119   (ago = před nějakou dobou; 1. cvičení je možná záludnější, než se zdá :-))

c) opakování minulého času pravidelných sloves

Prac. list 2

d) procvičování záporu u prav. sloves

prac. sešit str. 27/4 – piš kladné nebo záporné věty

e) další procvičování pravidelných sloves a tvoření záporu – dobrovolné :-)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3117   (můžete mi napsat větu, která se Vám ukáže, když otázky splníte a kliknete na „i“ vpravo nahoře)

https://www.englishspanishlink.com/en/english-grammar-exercises/past-simple-negative-regular.htm

https://first-english.org/english_learning/english_tenses/simple_past/2/71_english_negative_sentences.htm

2. Postupné osvojování slovní zásoby z části 3C

 

Matematika do 7. 5. 2020

Ve středu 6. 5. ve 12.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne. Vyřešené příklady mi pak všichni zašlete do 9.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp.

1. Opakování „Shodnost a souměrnost“

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3340 Shodnost a souměrnost - zašli mi do 9.5. na mail nebo WhatsApp, jak jsi dopadl/a

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3338  dobrovolné - pro zájemce :-) (Víš aktuální informace o obrázku, který se objeví?)

2. „Čtyřúhelníky a rovnoběžníky“

a) zápis 1. část

b) procvič.

uč. str. 40/4, 5, 6

uč. str. 41/7 – na obrázcích jsou některé údaje – délky, velikosti, které pro výpočet obvodu vůbec nepotřebujeme

uč. str. 43/13 a, c (nezapomeňte, že součet minut nám nemůže zůstat vyšší než 60´, takže musíme převádět na stupně a 360° musíme z důvodu výskytu minut v příkladu, upravit na 359°60´ a teprve poté od čísla odčítat)

uč. str. 44/14A

c) zápis 2. část

d) procvič.

uč. str. 42/10, 43/D

 

Fyzika do 7. 5. 2020

Opakování učiva z minulého týdne:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3922

Udělat online cvičení a výsledky mi zaslat na email nebo Messenger.

V učebnici přečíst str. 152 (od Přímočaré šíření světla) - 154. Do sešitu napsat nadpis Přímočaré šíření světla a odpovědět na otázky: 1) Jak se světlo šíří ve stejnorodém prostředí? 2) Co je to světelný svazek?  3) Co je to světelný paprsek?

 

Český jazyk a literatura do 7. 5. 2020

Literatura - přečíst ukázku z knížky 3333 km k Jakubovi a odpovědět na otázky, které jsou součástí ukázky. Další úkol bude vyplnit podvojný deník. Obojí mi odešlete do neděle 17. 5. na email nebo messenger.

Mluvnice -  veškeré učivo probereme a uděláme společně v online výuce ve středu a ve čtvrtek.

Rozvíjející větné členy - příslovečné určení (zápis viz prezentace). Pracovní sešit str. 34/1,2; 35/6,7; 36/8,9

Procvičování větných členů viz pracovní list.

Přírodopis do 7. 5. 2020 

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - BOBOVITÉ -  přečíst text v učebnici na straně 103 -106, zapsat zápis do sešitu podle prezentace, učit se poznávat zástupce například podle obrázků v učebnici nebo podle prezentace. Vypracovat pracovní list - bobovité. Kdo byl na výuce online ve čtvrtek, ten text v učebnici číst nemusí.

prezentace - Bobovité

pracovní list - Bobovité

Dějepis do 7. 5. 2020  

Opakování objevných plaveb viz pracovní list - ten mi odevzdáte do konce týdne (10. 5.) na email nebo messenger.

Pracovní sešit str. 48/6. 

Výchova k občanství do 7. 5. 2020

Začlenění do veřejného života – do sešitu zapsat: shrnutí str. 53 dole, str. 53 úkol „otazník“ nahoře

Kdo neposlal na e-mail (reditelka@zszdounky.cz), nebo nepředložil při videovýuce ke kontrole sešit, učiní tak nejpozději do 6. 5. !!!

 

 

ZEMĚPIS DO 7.5. 2020

 

- poslat PRACOVNÍ LIST z minulého týdne!!! (od poloviny z vás ho stále nemám a nemám Vás z čeho hodnotit na konci školního roku!!)

- opsat/vytisknout ZÁPIS

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 43/44/45

 

Německý jazyk do 7. 5. 2020

Dodělejte si cvičení z minulého týdne, pokud je ještě nemáte. 

PS str. 42 cv. 5 a,b,c a cv. 6

Opakování slovní zásoby - učebnice str. 44 a 45

 

Výchova ke zdraví do 7. 5. 2020

Zápis do sešitu - nadpis "Osobnostní a sociální rozvoj"

Najdi si na internetu a napiš do sešitu význam těchto pojmů: "stres", "psychohygiena". 

____________________________________________________________________________

Období od 27. 4. do 30. 4. 2020

  

Dějepis do 30. 4. 2020

Připomínám, že do konce dubna mi máte odesílat referáty o vybraném historickém filmu.

Do konce dubna mi také odešlete na email nebo messenger vypracovaný vyfocený souhrnný test v pracovním sešitě str. 46.

Objevné plavby - nová látka viz prezentace (zápis do sešitu)

Podívejte se na krátké video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen-150682

 

Anglický jazyk do 30.4. 2020

Ve středu 29. 4. v 11.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si učivo z tohoto týdne. Vyplněné prac. listy a věty ve ŠS mi pak všichni zašlete do 2.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak.

1. Opakování minulého času slovesa „be“:

Prac. list 2 – výběr správné varianty

2. Procvičování minulého času pravidelných sloves:

Prac. list 2 – prav. slovesa (vyhledejte si případně neznámá slovesa)

uč. str. 35/8 – napište do ŠS 8 vět v min. čase s použitím sloves v nabídce a využitím informací z obrázků

3. Zápor v minulém čase u pravidelných sloves

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 35/6 – napsat věty v záporu do ŠS

 

Matematika do 30.4. 2020

Ve středu 29. 4. ve 12.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku). Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne. Vyřešené příklady mi pak všichni zašlete do 2.5. (ten, kdo bude přítomen na videovýuce, nebude muset zasílat vše) na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak.

1. Připomenutí „Osové souměrnosti“ (min. šk. rok) – je potřeba uvědomovat si rozdíl mezi osovou a středovou souměrností

Prezentace - osová souměrnost

2. „Středová souměrnost“

a) zápis

b) video – pro zájemce

https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo    od 6.40

c) procvič.

uč. str. 29/1 a, b, c; 29/2 a, b, c; 29/3 A a – do ŠS si narýsujte pouze podobné/přibližné zadání jako je v uč. – není vůbec potřeba měřit rozměry, které jsou v učebnici

uč. str. 29/4 a, c – nemusíte rýsovat, stačí náčrtky

uč. str. 29/5 – připomínám, že výšky jsou kolmice a těžiště získáte narýsováním tří těžnic = spojnice středu strany a protilehlého vrcholu (viz 6. třída)

uč. str. 30/6

3. „Středově souměrné útvary“

a) zápis

b) procvič.

uč. str. 32/3

4. Prac. list – dobrovolný :-)

 

Český jazyk a literatura do 30.4. 2020

Sloh - připomínám, abyste mi odevzdali do konce dubna vaše žádosti.

Literatura - do konce dubna odevzdat vyplněné pracovní listy k literární ukázce.

Mluvnice - začneme probírat rozvíjející větné členy - uč. str. 75. Vše budeme dělat v online výuce.

Ve středu zopakujeme základní skladební dvojici podmět a přísudek. Zkontrolujeme a doděláme pracovní list z minulého týdne. Dále budeme probírat rozvíjející větný člen - přívlastek viz prezentace (zápis do sešitu). Úkoly - pracovní sešit str. 36/9,10,11 a str. 37/12,13

Ve čtvrtek probereme další rozvíjející větný člen a to předmět viz prezentace (zápis do sešitu). Úkoly - pracovní sešit str. 35/3,4,5

Procvičování předmětu viz prezentace.

 

Fyzika do 30.4. 2020

PL - Potápění, plování a vznášení se těles - vyplnit pracovní list a poslat do konce týdne ke kontrole na email: v.pospisilova@zszdounky.cz

Světelné zdroje a rychlost šíření světla - zápis - do sešitu velký nadpis Světelné jevy a pod to tento zápis (můžete opět vytisknout a nalepit nebo přepsat). Dále si přečtěte v učebnici str. 150 - 151.

Můžete mi také stále posílat dobrovolné úkoly - pokusy z předešlých týdnů.

 

Přírodopis do 30.4. 2020

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - MIŘÍKOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 101 - 103, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Miříkovité, pak opíšete shrnutí ze strany 103, pak napíšete: zástupci a vypíšete zvlášť pěstované a zvlášť planě rostoucí a pak vypracujete pracovní list, který nalepíte do sešitu.

pracovní list - Miříkovité

 

Výchova k občanství do 30.4. 2020

Volby - učebnice str. 50 - 51 pročíst, do sešitu zapsat ze str. 51 shrnutí dole a na boku "volební právo".

 

ZEMĚPIS DO 30.4. 2020

- vyplnit OPAKOVÁNÍ – KAVKAZ A JIŽNÍ ASIE (nemusíte tisknout, odpovědi stačí napsat na papír) a poslat do konce týdne (1.5.) na šk. email nebo messenger

-  opsat/vytisknout krátký ZÁPIS JIHOVÝCHODNÍ ASIE

- pro rychlíky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2255

 

Německý jazyk do 30. 4. 2020

PS - cv. 4 na str. 39, cv. 6 na str. 40, cv. 1 na str. 41 a cv. 3 na str. 41

 

Výchova ke zdraví do 30. 4. 2020

Zápis do sešitu: nadpis Podpora zdraví v komunitě, učebnice str. 86  - uprostřed Infekční choroby (8 řádků) a dole Shrnutí (hnědý rámeček). Dále napiš do sešitu jak si v dnešní době chráníš své zdraví Ty a Tvá rodina.

 

___________________________________________________________________________________________

Období od 20. 4. do 24. 4. 2020

 

 

Anglický jazyk do 24. 4. 2020

Ve středu 22. 4. v 11.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity se splněnými zadanými úkoly z minulého týdne, s termínem splnění do 17.4. (viz pokyny ke cvičením ze dne 8.4.). Kdo nemá možnost videohovoru, musí mi zaslat vyfocený nebo oskenovaný zápis, cvičení a vyplněný prac. list do 26.4. na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak. Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si cvičení z tohoto týdne.

1. Osvojování slovní zásoby z části 3B.

2. Opakování minulého času slovesa „be“:

    Prac. list 1 – doplňování „was, were“ + malý speciální úkol

3. Procvičování minulého času pravidelných sloves:

a) znovu si připomeňte pravidla tvoření min. času u pravidelných sloves

uč. str. 35/4  - napište věty v minulém čase do ŠS (hlídejte si správný tvar sloves)

prac. sešit str. 27/3 – věty v minulém čase (den v týdnu může být i na konci věty: „She practised ……. on Monday.“ – vždy ale s předložkou „on“)

b) Prac. list 2 – na otázku, která Ti vyjde v tajence, napiš odpověď dolů pod tajenku (pozor na to, že neumíš prozatím minulý čas mnoha sloves – zvol nějakou větu se slovesem, které již v min. čase umíš)

4. Další procvič. – dobrovolné :-)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Regular_verbs/Regular_verbs._Past_tense_pd14115nc

 

Matematika do 24. 4. 2020

Ve středu 22. 4. ve 12.00 hod. se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity se splněnými zadanými úkoly z minulého týdne, s termínem splnění do 17.4. (viz pokyny ke cvičením ze dne 8.4.). Kdo nemá možnost videohovoru, musí mi zaslat vyfocený nebo oskenovaný zápis s příklady do 26.4 na email nebo na WhatsApp - pokud nejsem s Vašimi rodiči domluvena jinak. Můžete si připravit dotazy k učivu, projdeme si příklady z tohoto týdne.

1. Opakování učiva - zašlete mi na email nebo na WhatsApp, jak jste dopadli:

minulý týden

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4309         

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4315

nové

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4316

2. Věta „usu“ (poslední věta ke shodnosti troj.)

    a) zápis

    b) procvič.

uč. str. 19/1 – stranu, kterou známe (u zadání příkladů b, c), si v konstrukci otočíme vodorovně; 20/2A b, c; 20/4 – potřebujete dopočítat úhel β, abyste mohli použít větu „usu“ – součet všech úhlů je 180°; 21/8 – v 1 případě převáděj jednotky

uč. str. 22/10 – vycházejte z náčrtků; 22/12 – nemusíte pravoúhlé trojúhelníky rýsovat (pokud chcete více procvičit, samozřejmě můžete), stačí udělat pouze náčrtky a popsat u nich délky stran (opakování pojmů přepona, odvěsny), velikosti úhlů včetně úhlu pravého; v příkladu c) dopočítejte a zaznačte i velikost třetího úhlu

 

Přírodopis do 24.4. 2020

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - BRUKVOVITÉ, LILKOVITÉ - kdo nebyl na online výuce, pak přečte text v učebnici na stranách 93 - 95 a 100 - 101, pak všichni napíší zápis - ten bude obsahovat nadpis: Brukvovité, opsané shrnutí ze strany 95, pak napíšete: planě rostoucí rostliny: a vypíšete všechny jejich názvy podle učebnice, pak napíšete: hospodářsky významné rostliny a vypíšete všechny podle učebnice. Nakonec vypracujete pracovní listy na brukvovité a lilkovité rostliny.

pracovní list - Brukvovité

pracovní list - Lilkovité

 

Výchova k občanství do 24.4. 2020

Kontrola sešitů proběhne v rámci videovýuky 20. 4. v 9.30 hod. Kdo se nemůže zúčastnit, sešit nafotí/nascanuje a pošle na e-mail:reditelka@zszdounky.cz do 23.4. 16 hod.

Demokracie - do sešitu zapsat uč. str. 49 shrnutí dole, uč. str. 48 bok - přímá a nepřímá demokracie

 

Český jazyk a literatura do 24. 4. 2020

Sloh - uč. str. 121 a 122/ ŽÁDOST - tabulku na str. 122 opsat do sešitu.

Do konce dubna (čtvrtek 30. 4.) mi každý odešle na email napsanou žádost. Napíšete ve wordu žádost o přijetí na místo (zde si doplníte své vysněné povolání, co byste jednou chtěli vykonávat). Žádost musí mít určitou formu a musí být napsána podle určitých kritérií, která najdete právě v tabulce v učebnici na str. 121 a 122.

Literatura - přečíst ukázku od Morrise Gleitzmana - Kdysi a poté vyplnit pracovní list, který mi odevzdáte do konce dubna (čtvrtek 30. 4.) na email.

Mluvnice - vše budeme dělat společně v online výuce ve středu a ve čtvrtek. Kdo nebude, tak veškeré info viz prezentace. Do konce týdne (22. 4.) mi pošlete klidně jen vyfocený udělaný pracovní list na procvičování podmětu a přísudku.

 

Dějepis do 24. 4. 2020

Vše budeme dělat v online výuce v pondělí. Pokračujeme v prezentaci Jagellonci (zápis do sešitu).

Pracovní sešit str. 44 - 46 udělat

 

Fyzika do 24. 4. 2020

Na zopakování učiva z minulého týdne si uděláte cvičení na odkazu níže a výsledek mi pošlete do 24. 4. na můj email v.pospisilova@zszdounky.cz :

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3663 (nápověda k otázce č. 6 - těleso je zlato) 

Atmosférický tlak - prezentace, udělat zápis do sešitu (slide č. 4 si jen přečtěte, nemusíte opisovat). 

Dále si můžete vyzkoušet pokus, jak působí atmosférický tlak na vodu zde:

https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-jak-moc-tlaci-atmosfera-dil-4 (pokus zkoušejte nad umyvadlem nebo dřezem, kdyby se vám náhodu nepodařil :) opět mi můžete poslat fotku nebo video z tohoto pokusu na email)

Připomínám dobrovolný úkol z minulého týdne:

DOBROVOLNÝ ÚKOL - https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-vznasejici-se-vejce

Zkuste si udělat pokus, postup najdete na odkazu výše. Můžete si pokus natočit nebo vyfotit a poslat s krátkým komentářem na můj email, posílejte do 30.4. 

 

ZEMĚPIS do 24.4. 2020

- opsat/vytisknout  zápis z PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 46 a 48

- pro rychlíky: Zakavkazko - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2252

                         Jižní Asie - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2254 (doporučuju)

 

Německý jazyk do 24. 4. 2020

Potřebuji od každého z Vás zpětnou vazbu, tak mně prosím pošlete z PS vypracované stránky 27, 28, 29 a 33 (messenger nebo školní mail). Část jsme ještě dělali ve škole, zbytek ve videovýuce, takže by jste měli mít vše hotovo. Jako nový úkol si udělejte z PS "Teil 2" na str. 34 a cv. 2 na str. 38. V poslední videovýuce jsme doplnili v PS str. 33, 34, 35 a 38, kromě výše uvedených cvičení, které máte za úkol. Takže kdo se nezúčastnil videovýuky, tak si cvičení musí vypracovat sám. Budu je po Vás vyžadovat. Těm, co mně již uvedené stránky poslali, upřímně děkuji. S pozdravem V. M.

Výchova ke zdraví do 24. 4. 2020

Většina z Vás mně již poslala zadané dva úkoly, za což Vám upřímně děkuji. Kdo mně je ještě neposlal, tak to neprodleně učiňte, jinak je mojí povinností nahlásit nekomunikativní žáky nadřízeným orgánům. Poslední úkol jste měli napsat, co děláte prospěšného a škodlivého pro své zdraví a co prospěšného by jste měli dělat. Vaše odpovědi byly většinou velmi obsažné a zajímavé. Nyní si tento úkol doplňte o pasáž, jak můžete Vy sami působit na změnu kvality životního prostředí. Tento úkol si napište do sešitu, posílat mi ho zatím nemusíte. S pozdravem V. M.

______________________________________________________________________________________________________

Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

 

Fyzika do 17. 4. 2020

Učebnice str. 123 - 125 - přečíst text.

Potápění, plování a vznášení se - zápis si můžete vytisknout a nalepit do sešitu + nakreslit obrázek. 

Odpovědět na otázky na str. 125: označené O: č. 1, 2. 

Zápis s obrázkem a odpovědi na otázky mi ukážete příští týden ve videovýuce. Kdo se nezúčastní videovýuky nebo nemůže zapnout webkameru, pošle mi vyfocené na email.

DOBROVOLNÝ ÚKOL - https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-vznasejici-se-vejce

Zkuste si udělat pokus, postup najdete na odkazu výše. Můžete si pokus natočit nebo vyfotit a poslat s krátkým komentářem na můj email, posílejte do 30.4. 

 

Anglický jazyk do 17. 4. 2020

1. Opakování slovní zásoby a gramatiky ze 2. lekce.

2. Postupné osvojování slovní zásoby z lekce 3B.

3. Prac. list – procvič. „was, were“

4. Procvičování učiva „was, were“ – oznamovací věty, záporné, otázky – dobrovolné :-)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_tenses/was-were_uj5921mb

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/was-were.htm

https://test-english.com/grammar-points/a1/was-were/https://www.montsemorales.com/gramatica/Pastsimplebeneg.htm

5. „Minulý čas pravidelných sloves“

    a) zápis (vytisknout a nalepit do ŠS popř. přepsat)

    b) uč. str. 34/2 – přečíst a přeložit si článek (obsahuje slovesa ze zápisu)

        prac. sešit str. 26/1, 2 – doplňování slovní zásoby; v 1. cv. nezapomínejte i na členy „a, an“; ve 2. cv. – „catch“ = chytit (dopravní prostředek nebo i rýmu – catch a cold :-)

 

Matematika do 17. 4. 2020

1. Opakování učiva – pošlete mi na mail, jak jste dopadli:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4309          

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4315

Znovu přikládám i odkazy z týdne 6.4. – 8.4. – pro ty, kteří mi dosud nezaslali na mail výsledek:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4311

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4310

2. Věta „sus“ – pokrač. k větám o shodnosti trojúhelníků

    a) zápis

    b) procvič. do ŠS

        uč. str. 16/1 – pozor u c) budete muset trojúhelník při konstrukci otočit stranou ST nebo RT

        směrem dolů – vodorovně

        uč. str. 16/2A, 17/5a (trojúhelník si libovolně označte)

        u všech příkladů byste měli mít rozbor, postup konstrukce, konstrukci

3. Prac. list – tentokrát je pouze dobrovolný (vzhledem k tomu, že rýsování je časově náročnější) -

pro ty, kteří mají pocit, že ještě potřebují procvičit učivo

 

Český jazyk a literatura do 17. 4. 2020

Mluvnice - vše budeme probírat v online výuce, uděláme si společně zápis a vše procvičíme. Kdo nebude přítomen, tady seznam úkolů:

Učebnice str. 69/ větné ekvivalenty - projít tabulku a opsat do sešitu 5 příkladů větných ekvivalentů. Udělejte cvičení 69/4 do sešitu a 70/5 a) stačí tužkou do učebnice.

Začneme probírat základní skladební dvojici - podmět a přísudek. Učebnice str. 71/ projít celou stránku. Udělejte cvičení str. 72/3 opět stačí tužkou do učebnice.

Zaměříme se na PODMĚT. Opsat tabulku z učebnice str. 72 do sešitu. Udělejte cvičení 73/2 a),b) tužkou do učebnice a 73/3 do sešitu.

Domácí úkol: pracovní sešit str. 31/celou stránku, 32/3,4,5 a 33/6,7

Během týdne si uděláte cvičný diktát (viz odkaz), který mi následně odešlete. Dole pod diktátem je v nabídce odeslat výsledky na email, po kliknutí vyplníte můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz). http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=222&inp=

 

Dějepis do 17. 4. 2020

Opakování - udělat cvičení v pracovním sešitě str. 42 a 43 - pracujte s učebnicí nebo s prezentací

Jagellonci - krátký zápis viz prezentace.

 

Výchova k občanství do 17. 4. 2020

V pondělí 13. 4. by výuka ve škole nebyla. Tento týden vám tedy nic nezadávám. Nicméně v pondělí 20. 4. v 9.30 hod.se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity, abych viděla, zda si vedete zápisy. Jinak, kdo nemá možnost videohovoru, mi sešit (to, co jste si měli sami doplnit) také můžete nafotit, nebo nascanovat  a poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

 

Přírodopis do 17. 4. 2020

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN -PRYSKYŘNÍKOVITÉ, RŮŽOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 88 - 93, zapsat zápis - ten bude obsahovat velký nadpis - Systém krytosemenných rostlin, další nadpis: čeleď PRYSKYŘNÍKOVITÉ, opíšete shrnutí ze str. 90, připíšete větu: Sušením se jedovaté látky změní na nejedovaté a pak vypíšete všechny zástupce a naučte se je poznávat. Pak napsat nadpis: čeleď RŮŽOVITÉ, opíšete shrnutí na str. 93 a vypíšete zástupce - zvlášť a) keře, b) stromy, c) byliny a naučíte se je poznávat.

Vypracujete pracovní listy na čeleď pryskyřníkovité a růžovité a odešlete mně kopie ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - pryskyřníkovité

pracovní list - růžovité

Zde je zadání pro dobrovolný úkol - Herbář:

Herbář

 

ZEMĚPIS DO 17.4 2020

- opsat/vytisknout  zápis z PREZENTACE – doplnit z UČEBNICE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 47

- pro rychlíky https://www.skolasnadhledem.cz/game/2249

Německý jazyk do 17. 4. 2020

Doplnit si dříve zadaná cvičení v pracovním sešitě, dopsat a doučit se zadanou slovní zásobu a připravit si otázky k videovýuce.

Výchova ke zdraví do 17. 4. 2020

Neprodleně mně pošlete 2 dříve zadané úkoly na školní mail. 2. úkol mně velká většina z Vás stále ještě neposlala.

______________________________________________________________________________________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 8. 4. 2020

1. Opakování prostého času:

   prac. list – doplňovačka (prac. list vytisknout a vložit do sešitu (kdo nemá možnost vytisknout,

   zkusí si doplnit slova jen zpaměti); můžete si vymyslet podobný text o sobě

2. Opakování slovní zásoby a postupné osvojování slovní zásoby z části 3B

3. Procvičování slovesa „be“ v minulém čase – otázky

    a) uč. str. 33/6a – do ŠS (vzor už nepište; celkem budete mít 8 otázek + odpovědí) – pozor

    v odpovědi u 3. věty: I was/wasn´t … nebo We were/weren´t …

    b) prac. sešit 25/5 – nezapomeňte doplnit i předložky a členy, pokud ve větě mají být; některé

    odpovědi budou kladné a další otázku už tedy tvořit nebudete

    c) prac. list – oznamovací věty, zápor, otázka (na otázky si můžete zkusit i odpovědět)

4. Možnosti dalšího procvičování (dobrovolné :-))

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=12543

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3969

 

Matematika do 8. 4. 2020

1. Shodnost trojúhelníků; věty o shodnosti trojúhelníků

    a) zápis

    b) procvič. do ŠS

       uč. str. 11/2, 3

(stačí sledovat pouze pořadí písmen v zápisech např. první dvě písmena v prvním zápisu – první dvě písmena ve druhém zápisu)

    c) zápis - 2. část

    d) procvič. do ŠS

        uč. str. 14/1A (rozbor, postup konstrukce, konstrukce)

        uč. str. 14/2, 4

2. Prac. list

3. Opakování krácení a rozšiřování poměru - pokud můžete, prosím zašlete mi na mail výsledek, jak jste dopadli (nebojte se, není na známku :-))

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4311

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4310

 

Výchova k občanství do 8. 4. 2020

Stát

- do sešitu zapsat: uč. str. 47 shrnutí dole, uč. str. 47 Formy státu

Hezké Velikonoce!

 

Fyzika do 8. 4. 2020

V úterý 7. 4. proběhne videovýuka. 

Učivo - Archimédův zákon - do sešitu zápis (můžete vytisknout a nalepit) + přečíst str. 119 v učebnici. V příloze jsou také příklady, které si vypočítáme ve videovýuce, takže kdo se zúčastní, nemusí sám počítat. Dále si nachystejte příklady nebo otázky, které vám nebyly jasné v předchozích pracovních listech, můžeme se na ně podívat. Kdo se nezúčastní videovýuky, pošle mi vypočítané příklady ke kontrole na email.

Podívejte se na video, kde je Archimédův zákon vysvětlen na pokusech: https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Online výuka v pondělí 6. 4. - připomínám podívejte se na prezentaci Husitská revoluce - budu se ptát, "zkoušet"

Budeme pokračovat dále v učivu - Čechy po husitské revoluce viz prezentace

Do konce dubna (čtvrtek 30. 4.) mi odešlete referát na můj email. Chci po vás, abyste se podívali na nějaký film s historickým námětem a poté zpracovali referát. Seznam doporučených filmů a informace, které v referátu nesmí chybět zde

Zde přikládám odkaz na AZ KVÍZ JUNIOR. Můžete si se svými kamarády zasoutěžit a porovnat své vědomostní síly. Je to sranda a něco se i přiučíte. https://decko.ceskatelevize.cz/az-kviz-junior Mají i verzi pro dospělé, tak můžete říct i svým rodičům. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097147804-az-kviz/3044-zahrajte-si/

S jakýmkoli přáním či dotazem mě neváhejte kontaktovat :-)

 

Český jazyka a literatura do 8. 4. 2020

Literatura - román - krátký zápis viz prezentace

Mluvnice - vše budeme dělat v online výuce ve středu 8. 4. - kdo nebude, tak tady jsou úkoly:

Druhy vět: uč. str. 65 a 66/ opsat tabulky do školního sešitu

Věty jednočlenné a dvojčlenné: uč. str. 68/ tabulku opsat do sešitu - procvičování uč. str. 68/ 2 a, b, c

Domácí úkol přes prázdniny: 67/ 5 (stačí tužkou do učebnice) a pracovní sešit str. 30/ celou stránku

S jakýmkoli přáním či dotazem mě neváhejte kontaktovat :-)

 

Přírodopis do 8. 4. 2020

POHYBY ROSTLIN - přečíst text na straně 87 v učebnici a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis Pohyby rostlin a pak opište shrnutí na str. 87.

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - přečíst text v učebnici na straně 88 po úkol v zeleném rámečku a zapsat zápis na novou stánku  - ten bude obsahovat velký nadpis Systém krytosemenných rostlin, pak opíšete první 4 věty na straně 88  a vypracuj pracovní list krytosemenné rostliny, nafoť ho a odešli ke kontrole: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - Krytosemenné rostliny

dobrovolný úkol - Herbář

 

ZEMĚPIS do 8.4. 2020

- OPAKOVÁNÍ – Orientace - https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/35168 - výsledky poslat jako fotografii

- za velkou 1 - > vyplnit pracovní list  (komu nejde otevřít - ZDE ve formátu WORD) DO WORDU nebo na PAPÍR + vyfotit a POSLAT na školní email, nebo messenger -> do 20.4.!!

- OPAKOVAT povrch/vodstvo ze sešitu

 

Německý jazyk do 8. 4. 2020

Zkontroluj si, jestli máš napsanou ve slovníčku slovní zásobu z učebnice na str. 44 a 45 a pokus se ji naučit. Dodělej si všechna dříve zadaná cvičení a vypracuj cv. Teil 1 na str 34 a cv. 1 na str. 38, vše v pracovním sešitě.

 

Výchova ke zdraví do 8. 4. 2020

Kdo mně ještě neposlal, tak mi pošlete na školní mail 2 dříve zadané úkoly. Je Vás ještě hodně.

______________________________________________

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE.

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020

1. Průběžné osvojování slovní zásoby z 3. lekce a opakování 2. lekce.

    Prac. list – „Present simple or continuous“

2. Zopakovat si pravidla tvoření minulého času slovesa „be“.

3. Procvičování „was, were, wasn´t, weren´t:

    uč. str. 33/8a (uvedené výrazy doplnit do ŠS, věty na sebe navazují – je nutné jim porozumět)

    prac. sešit str. 25/4 – větu, která je v zadání, napíšete v záporu; druhá věta bude oznamovací  

    – podle obrázku

4. Prac. list – „Sentences with was, were, wasn´t, weren´t“ - prac. list vytisknout a vložit do sešitu 

    (kdo nemá možnost vytisknout, bude psát řešení dozadu do ŠS)

5. Možnosti dalšího procvičování - dobrovolné :-)

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_were.htm

https://first-english.org/english_learning/english_tenses/simple_past/2/43_simple_past_to_be.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_not_were_not.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_wasnt_were_werent.htm

 

Matematika do 3. 4. 2020

1. Opakovat si „Poměr a počítání s poměry“, „Postupný poměr“ a „Měřítko plánu a mapy“.

2. „Shodnost“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 5/C; 6/D; 7/1, 3, 4; 8/8, 9; 9/10

3. Prac. list 1 (opak. ze 6. třídy)

    Prac. list 2 (shodnost)  

 

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Hospodaření s penězi

- zamyslet se nad uvedenými otázkami, opsat je do sešitu a odpovědět na ně:

1. Co špatného často děláme s penězi?

2. Jaké cíle by si měl člověk stanovit, aby měl své výdaje pod kontrolou?

3. Jak nejlépe bychom měli s penězi hospodařit?

 

Fyzika do 3. 4. 2020

Posílám řešení pracovních listů na Hydrauliku: řešení pracovních listů (můžete si zkontrolovat). Řešení pracovního listu z Hydraulického tlaku sem vložím příští týden.

Budeme pokračovat dále. Téma na tento týden je Vztlaková síla. Zde máte zápis, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu (kdo nemůže vytisknout, přepíše si). Nejdříve si přečtěte v učebnici strany 115 a 116 a podle nich si doplňte chybějící slova do zápisu. Potom jsem vám pod zápis vložila jedno cvičení, tak si ho zkuste vypracovat. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda má správně vyplněno, může mi opět poslat vyfocené na můj email. 

 

Dějepis do 3. 4. 2020

Pracovní sešit str. 39 a 40/ všechna cvičení a 41/18. Opakování husitské revoluce. Pracuj nejlépe z hlavy ze svých vědomostí, pomoci ti může učebnice nebo prezentace.

Udělejte si online testy k procvičení učiva: https://www.dejepisne.cz/husite-2-15/   https://www.dejepisne.cz/zs-husitstvi-15/ - na internetu je toho spousta, tak můžete procvičovat nejen husitství, ale i předchozí probranou látku (Lucemburkové, Přemyslovci,...)

Kdo by měl zájem, může se podívat na filmy například: JAN ŽIŽKA, JAN HUS (koho baví dějepis a zajímá se o dějiny).

Podívejte se na perfektní video https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE Projekt Staleté kořeny. Výuková videa, která vznikla k 100 výročí založení Československé republiky.

 

Český jazyk do 3. 4. 2020

Literatura - dokončujte četbu. Připomínám, že do 31. 3. mi máte odeslat vyplněný záznam o četbě. Kdo by měl pocit, že nestíhá a nezvládá, tak dávám možnost do konce týdne (do 5. 4.)

Mluvnice - obohacování slovní zásoby

Zkracování - uč. str. 36,37/ tabulky opsat do sešitu, udělejte si cvičení 37/ 1,3,4 stačí ústně (asi budete potřebovat pomoc rodičů)

Pusťte si písničku od Ivana Mládka: https://www.youtube.com/watch?v=CMpzQeFKrYc a zkuste vypsat co nejvíce zkratek. S pomocí vašich rodičů zkuste rozklíčovat, co jednotlivé zkratky znamenají :-)

Skládání - uč. str. 35/ tabulku opsat do sešitu

Pracovní sešit str. 15/ 5,6,7

Udělejte si testy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/769   https://www.skolasnadhledem.cz/game/367

 

ZEMĚPIS do 3.4. 2020

- kdo chce ZOPAKUJE SI:

– Orientace ASIE (hory + řeky) - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

-  vyplnit ONLINE test - http://www.testpark.cz/testy/zemepis/povrch-asie-vodstvo-asie-1148 (na čas) 

- POVINNĚ – stáhnete si WORD dokument a procvičte si ORIENTACI - vyplněný DOKUMENT pošlete na můj školní email nebo messenger :)

- udělat zápis z PREZENTACE

- vyplnit PRACOVNÍ SEŠIT str. 38/39/40

- Kdo by chtěl cestovat po Asii alespoň virtuálně :) - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/dily/asie/

 

Přírodopis do 3. 4. 2020

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN - přečíst text v učebnici na straně 78 a 79 s názvem Růst rostlin a pak text na straně 80 a 81 s názvem Nepohlavní - vegetativní - rozmnožování rostlin. Zapsat zápis a vypracovat úkol zadaný v části - zápis - rozmnožování rostlin.

zápis - Rozmnožování rostlin

ŽIVOT ROSTLIN - přečíst text na straně 80, vytvořit zápis podle uvedeného zápisu - život rostlin, zápis doplnit o zadaný úkol a opsat tabulku shrnutí z učebnice na straně 80.

zápis - Život rostlin 

Německý jazyk do 3. 4. 2020

Pokud jsi to nestihl, tak si dopiš a douč slovní zásobu z minulé hodiny a udělej si str. 33 v pracovním sešitě.

Výchova ke zdraví do 3. 4. 2020

Děkuji Vám za poslání Dú, kdo ji ještě neposlal, tak ji pošlete. K nové hodině - napište si nadpis "Podpora zdraví" a napište mi, co děláte pro své zdraví dobrého a co špatného a co by jste měli dělat dobrého a neděláte (v případě, že děláte vše, co můžete, tak napište, že děláte vše co můžete). Máte na to 14 dní, příští týden budeme opakovat.

____________________________________________________________________________________________

Období od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Matematika do 27. 3. 2020

1. „Postupný poměr“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 20/3A, 5A, 6A, 8, 9, 11, 12

        uč. str. 20/13 – viz 20/7 (1 díl = 12 : 3, protože číslo 3 v zadaném poměru vyjadřuje nejkratší 

        hranu v kvádru – je ze všech zadaných čísel nejmenší)

2. Prac. list – „Postupný poměr“

3. „Měřítko plánu a mapy“ (opak. ze zeměpisu)

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS

        uč. str. 24/2 (pravítkem nejdříve změřit v uč. délku a šířku pokoje)

        uč. str. 24/5A (upravit zadání: „Vypočítej, jak dlouhou úsečkou bude na mapě zobrazen 1 m ve 

        skutečnosti. Měřítko je a) 1 : 5 …)

        uč. str. 25/7 (pravítkem změřit jednotlivé rozměry)

        uč. str. 25/8 (výměra = obsah), 25/9, 25/10, 27/14A, 28/9 a 10A

4. Prac. list – „Měřítko plánu a mapy“

 

Anglický jazyk do 27. 3. 2020

1. Opakujte si 2. lekci (především slovní zásobu; zájmena; výrazy určující prostý nebo průběhový čas např. often, now …; tvoření přítomných časů; tázací slova: „what, where, when, why, which, how often“)

2. Procvičování přítomných časů:

- písemně vypracovat prac. listy - prac. listy vytisknout a vložit do sešitu (kdo nemá možnost vytisknout, bude psát řešení dozadu do ŠS)

Prac. list 1 „Grammar Error Correction“ (oprav chyby, které se týkají tvaru sloves v přítomném čase prostém)

Prac. list 2 – procvičování „Present simple tense“ a „Present continuous tense“ (přítomný prostý a průběhový čas)

Pokud máte možnost, můžete mi vyplněné prac. listy zaslat na e-mail. Pošlu Vám zpětnou vazbu, správné řešení prac. listu.

3. Lekce č. 3 – průběžně se učte slovní zásobu

- sloveso „be“ v minulém čase: zápis (vytisknout a nalepit popř. přepsat do ŠS)

- uč. str. 32/1 – přečíst si (popř. vyhledat neznámá slovíčka)

- uč. str. 32/3a – doplnit do ŠS „was“ nebo „were“ (psát celé věty), na další řádek pak napsat „Negative“ (zápor) a psát už jen číslo věty a správnou variantu záporu tzn. „wasn´t“ nebo „weren´t“ (pokud chcete, můžete samozřejmě znovu psát celé věty)

- prac. sešit str. 24/1, 2, 3 (opět je nutné větám i rozumět)

 

Fyzika do 27. 3. 2020

Na následujících odkazech procvičit Vlastnosti kapalin a Kapilární jevy. Po každém cvičení se vám zobrazí výsledek. Prosím napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz vaše výsledky z obou cvičení. Tady ukázka, jak to bude vypadat: Cvičení č. 1: Otázek bez chyby: 15, otázek s chybou: 0, úspěšnost: 100 %, Cvičení č. 2: Otázek bez chyby: 16, otázek s chybou: 0, úspěšnost: 100 %. Můžete se podívat i na řešení a na to, co jste měli špatně. Nezapomeňte se, prosím, v emailu podepsat :) Kdyby vám něco nefungovalo nebo jste něčemu nerozuměli, neváhejte mi napsat na email.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3655

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3658

Dále přečíst v učebnici na str. 110 - 112 - Hydrostatický tlak.

Napsat tento zápis do sešitu: Hydrostatický tlak

Vytisknout a vypracovat pracovní list: Hydrostatický tlak - PL, nalepit nebo vložit do sešitu. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda pracovní list správně vyplnil, může mi pracovní list vyfotit nebo oskenovat a poslat na můj email. Popřípadě za zdařilé vyplnění vás odměním malou jedničkou. Pokud nemáte možnost vytisknout, pište odpovědi do sešitu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email :)

 

Výchova k občanství do 27. 3. 2020

Peníze - vypracovat přiložený pracovní list (můžete si jej vytisknout, vlepit do sešitu a doplnit, nebo zapište odpovědi do sešitu)

Peníze - pracovní list

 

Český jazyk do 27. 3. 2020

Mluvnice - odvozování přídavných jmen a sloves

- uč. str. 42 a 44/ přečíst tabulky

- cvičení uč. str. 43/ 2, 4 (do sešitu)   45/ 2 (do sešitu)     44/ 7  (do učebnice)   45/ 4 (do učebnice)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 14/ 1,2,3    str. 16/ celou stránku     str. 17/ 6,7,8,9

Procvičujte pravopis, ten vám moc nejde :-)

https://www.pravopisne.cz/

Sloh

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 64/ celou stránku

Literatura

- Pokračujte v četbě

- Do konce března zašlete na můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz) vyplněný záznam o četbě. Záznam o četbě

Doporučuji se podívat na pořady na ČT2. Pro 2. stupeň je určený pořad Odpoledka. Lepší něco než nic :-)

 

Dějepis do 27. 3. 2020

Pokračování v tématu - HUSITSTVÍ - zápis do sešitu. Prezentace

Podívejte se na videa na youtube - Dějiny udatného národa českého

https://www.youtube.com/results?search_query=husitstv%C3%AD+d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda

Přírodopis do 27. 3. 2020

OPAKOVÁNÍ - LIST, KVĚT, PLOD (i jako nadpis do sešitu)

Do školního sešitu vypracuj celými větami odpovědi na otázky z učebnice:

84/1 - 8 (u otázky1 a 2 stačí vypsat dané části květu); (Celými větami znamená: např. u otázky 1: Květ s rozlišenými květními obaly obsahuje pestík, tyčinky, ...)

85/ 1 - 3 a 87/ 1, 2

ROZŠIŘOVÁNÍ PLODŮ A SEMEN - přečíst text v učebnici na straně 86, vytvořit zápis - čím jsou rozšiřována, jak je která rostlina k tomu přizpůsobena, jak tomu napomáhají různí živočichové i mravenci a která rostlina svá semena rozšiřuje samovolně (sama)?

Pak do sešitu vypracuj otázky 87/1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

Pak si učivo zopakuj a ověř jeho zvládnutí na těchto stránkách:

List: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2127

Květ, květenství: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2126

Plod: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2128

 

ZEMĚPIS do 27.3. 2020

- opakování – Orientace ASIE (hory + řeky) - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

- ASIE - opsat z PREZENTACE

- PŘEČTI text z ofocené učebnice a DOPLŇ do TABULKY ve WORDU + vlep do sešitu (str. 10 – 11)

- dobrovolný úkol za 1 v PREZENTACI č. 2

- ofocené strany:10, 11, 12, 13

 

Německý jazyk do 27. 3. 2020

Dopsat do slovníčku a naučit se slovní zásobu z uč. na str. 44 a 45 (od "das Casting" po "Russisch") včetně slovíček a slovních spojení psaných kurzívou.

 

Výchova ke zdraví do 27. 3. 2020

Psal jsem Vám úkol na minulý týden, ale nějak zmizel, takže ho znovu zopakuji. Budu po Vás chtít to samé, na čem jsme byli domluveni, z čeho jsme měli psát písemnou práci. 

Napíšete určité prvky, obrazy, obraty a aspekty, které mají v reklamním světě svou ověřenou sílu a které působí (to co máte napsané v sešitě - vtip, humor, nadsázka atd.) a napíšete konkrétní příklady reklam - popis reklamy a co ta reklama propaguje. Můžete použít reklamy, co jste viděli v televizi nebo v jiných sdělovacích prostředcích, případně si tuto reklamu můžete sami vymyslet. To vše mně pošlete, s Vaším jménem, do půlnoci 29. 3. 2020 (neděle) na "v.moudry@zszdounky.cz".Upozorňuji, že stejné práce nebudu počítat.

 _______________________________________________________________________________________________________

Období od 11. 3. do 20. 3. 2020

 

Matematika do 20. 3. 2020

1. „Počítání s poměry“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 15/3A, 15/4A, 15/2, 16/6 b,c

        uč. str. 17/9, 10A, 11

    c) prac. list (vytisknout, vypracovat a vložit do ŠS popř. psát řešení do ŠS)

 

Anglický jazyk do 20. 3. 2020

Procvičování „zájmen“:

- písemně vypracovat prac. list

(vytisknout a vložit do sešitu popř. psát řešení dozadu do ŠS)

Opakování učiva:

prac. sešit str. 22, 23 (věty si umět i přeložit)

nápověda:

cv. 4: číslo 2, 5, 7, 8, 9, 10: průběhový čas: číslo 3, 4, 6: prostý čas

cv. 6: 2. věta: Ona musí dělat domácí úkol. 3 věta: On je musí ostříhat. 4. věta: Oni musí přestat mluvit. 5. věta: (já) Musím nosit brýle. 6. věta: (my) Musíme přinést foťáky.

 

Výchova k občanství do 20. 3. 2020

Učebnice: "Vlastnictví versus život" - učebnice str. 44 shrnutí dole opsat do sešitu

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Literatura - četba. Přečíst legendární a velmi vtipné povídky od Šimka a Grossmanna (viz odkaz)

https://sigrosada.webnode.cz/povidky-s-g/   

Dále žáci přečtou minimálně 1 knížku (budou vyplňovat poté ve škole čtenářský záznam)

Sloh - Výtah

- uč. str. 119/ tabulku opsat do sešitu

- uč. str. 120/ 2 a) do sešitu vypracovat

Mluvnice - opakování obohacování slovní zásoby (učebnice str. 29)

- měli domácí úkol uč. str. 33/ 2 v sešitech zopakovat (slovo základové a odvozené, slovotvorný základ)

- ODVOZOVÁNÍ - pomocí předpon, přípon, koncovek

- uč. str. 34/ 3,4,5 podtrhat v učebnici

- 34/ 6 udělat do sešitu

- Odvozování podstatných jmen - str. 38, 39, 40 přečíst tabulky

- do sešitů vypracovat 39/ 2 a),b),    40/ 2,     41/ 1

 

Matematika do 13. 3. 2020

Procvičování učiva "Poměr v základním tvaru".

Vypracovat do ŠS:

- uč. str. 13/10 d) oba zlomky převést na des. č. a poté stejný postup jako předchozí příklady nebo počítat postupem "dělení zlomků" a výsledek bude také ve tvaru zlomku

- uč. str. 13/11, 12 (ověřit výpočtem), 13, 14, 7, 8, 9

- uč. str. 13/15, 14/16 - promyslet (popř. zapsat postup řešení)

 

Anglický jazyk do 13. 3. 2020

Procvičování "must": prac. sešit 21/6 - napsat věty s "must", slovesem v rámečku a věty dokončit podle obrázku.

Opakování učiva:

uč. str. 30/2 - spojit otázku a odpověď - řešení zapsat do ŠS, umět věty přeložit do Čj

uč. str. 30/3 - slovní zásoba - najít zvíře

uč. str. 30/1 - do ŠS napsat kladné a záporné věty v průběhovém čase podle obrázků

 

Přírodopis do 20. 3.

Nadpis květenství - vysětlit, co to je

Nadpis opylení a oplození - opsat shrnutí na straně 85, překreslit nebo okopírovat a nalepit obrázek 35 na straně 85

Nadpis plody - opsat shrnutí na straně 86

úkol: U daných plodů uveď, zda se jedná o suchý nebo dužnatý plod a přesně uveď název druhu plodu

např. rajče - dužnatý plod, bobule

jablko, angrešt, okurka, lískový ořech, lusk hrachu, švestka, hruška, třešně, okurka, makovice, plod slunečnice, meruňka

vypracovat pracovní list s názvem květ, květenství

pracovní list - květ, květenství

 

Německý jazyk do 13. 3. 2020

pracovní sešit: Dodělat cv. 14 na str. 28 a vypracovat cv. 15 a,b na str. 29.

 

Dějepis do 20. 3. 2020

Viz prezentace - Husitství - zápis do sešitu

Prezentace Husitství ke stažení

- Pracovní sešit str. 37/ 2,3

- Pracovní sešit str. 38/ 4,5,6

 

Fyzika do 20. 3. 2020

Vypracovat pracovní list - Pascalův zákon.

Je možno pracovat se sešitem. 

Vyplnit pracovní listy Hydraulika 1 a Hydraulika 2 

Učebnice str. 102 - 104 přečíst a udělat zápis.

 

ZEMĚPIS do 20.3. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT - opakování str. 14/15/16/17

- ASIE - opsat z PREZENTACE

- nakreslit 2 slepé mapy ASIE (povrch + vodstvo) a udělat orientaci

- vyplnit PRACOVNÍ SEŠIT str . 34 - 37

- na těchto stránkách procvičit Přírodní podmíny + Vodstvo:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2246

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2247