Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

Výchova k občanství do 17. 4. 2020

V pondělí 13. 4. by výuka ve škole nebyla. Tento týden vám tedy nic nezadávám. Nicméně v pondělí 20. 4. v 9.30 hod.se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity, abych viděla, zda si vedete zápisy. Jinak, kdo nemá možnost videohovoru, mi sešit (to, co jste si měli sami doplnit) také můžete nafotit, nebo nascanovat  a poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

Přírodopis do 17. 4. 2020

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN -PRYSKYŘNÍKOVITÉ, RŮŽOVITÉ - přečíst text v učebnici na straně 88 - 93, zapsat zápis - ten bude obsahovat velký nadpis - Systém krytosemenných rostlin, další nadpis: čeleď PRYSKYŘNÍKOVITÉ, opíšete shrnutí ze str. 90, připíšete větu: Sušením se jedovaté látky změní na nejedovaté a pak vypíšete všechny zástupce a naučte se je poznávat. Pak napsat nadpis: čeleď RŮŽOVITÉ, opíšete shrnutí na str. 93 a vypíšete zástupce - zvlášť a) keře, b) stromy, c) byliny a naučíte se je poznávat.

Vypracujete pracovní listy na čeleď pryskyřníkovité a růžovité a odešlete mně kopie ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - pryskyřníkovité

pracovní list - růžovité

Zde je zadání pro dobrovolný úkol - Herbář:

Herbář

_________________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 8. 4. 

1. Opakování prostého času:

   prac. list – doplňovačka (prac. list vytisknout a vložit do sešitu (kdo nemá možnost vytisknout,

   zkusí si doplnit slova jen zpaměti); můžete si vymyslet podobný text o sobě

2. Opakování slovní zásoby a postupné osvojování slovní zásoby z části 3B

3. Procvičování slovesa „be“ v minulém čase – otázky

    a) uč. str. 33/6a – do ŠS (vzor už nepište; celkem budete mít 8 otázek + odpovědí) – pozor

    v odpovědi u 3. věty: I was/wasn´t … nebo We were/weren´t …

    b) prac. sešit 25/5 – nezapomeňte doplnit i předložky a členy, pokud ve větě mají být; některé

    odpovědi budou kladné a další otázku už tedy tvořit nebudete

    c) prac. list – oznamovací věty, zápor, otázka (na otázky si můžete zkusit i odpovědět)

4. Pokyny ke cvičením

5. Možnosti dalšího procvičování (dobrovolné :-))

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=12543

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3969

prac. list – hra (minimálně pro dva hráče)

6. Prac. list (D)

    Učebnice (D)

    Prac. sešit (D)

    Prac. list – positives, negatives, questions (D)

 

Matematika do 8. 4. 2020

1. Shodnost trojúhelníků; věty o shodnosti trojúhelníků

    a) zápis

    b) procvič. do ŠS

       uč. str. 11/2, 3

(stačí sledovat pouze pořadí písmen v zápisech např. první dvě písmena v prvním zápisu – první dvě písmena ve druhém zápisu)

    c) zápis - 2. část

    d) procvič. do ŠS

        uč. str. 14/1A (rozbor, postup konstrukce, konstrukce)

        uč. str. 14/2, 4

2. Prac. list

3. Opakování krácení a rozšiřování poměru - pokud můžete, prosím zašlete mi na mail výsledek, jak jste dopadli (nebojte se, není na známku :-))

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4311

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4310

4. Pokyny ke cvičením

5. Zadání (V)

6. Prac. list (V)

 

Výchova k občanství do 8. 4. 2020

Stát

- do sešitu zapsat: uč. str. 47 shrnutí dole, uč. str. 47 Formy státu

Hezké Velikonoce!

 

Fyzika do 8. 4. 2020

V úterý 7. 4. proběhne videovýuka. 

Učivo - Archimédův zákon - do sešitu zápis (můžete vytisknout a nalepit) + přečíst str. 119 v učebnici. V příloze jsou také příklady, které si vypočítáme ve videovýuce, takže kdo se zúčastní, nemusí sám počítat. Dále si nachystejte příklady nebo otázky, které vám nebyly jasné v předchozích pracovních listech, můžeme se na ně podívat. Kdo se nezúčastní videovýuky, pošle mi vypočítané příklady ke kontrole na email.

Podívejte se na video, kde je Archimédův zákon vysvětlen na pokusech: https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Online výuka v pondělí 6. 4. - připomínám podívejte se na prezentaci Husitská revoluce - budu se ptát, "zkoušet"

Budeme pokračovat dále v učivu - Čechy po husitské revoluce viz prezentace

Do konce dubna (čtvrtek 30. 4.) mi odešlete referát na můj email. Chci po vás, abyste se podívali na nějaký film s historickým námětem a poté zpracovali referát. Seznam doporučených filmů a informace, které v referátu nesmí chybět zde

Zde přikládám odkaz na AZ KVÍZ JUNIOR. Můžete si se svými kamarády zasoutěžit a porovnat své vědomostní síly. Je to sranda a něco se i přiučíte. https://decko.ceskatelevize.cz/az-kviz-junior Mají i verzi pro dospělé, tak můžete říct i svým rodičům. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097147804-az-kviz/3044-zahrajte-si/

S jakýmkoli přáním či dotazem mě neváhejte kontaktovat :-)

 

Český jazyka a literatura do 8. 4. 2020

Literatura - román - krátký zápis viz prezentace

Mluvnice - vše budeme dělat v online výuce ve středu 8. 4. - kdo nebude, tak tady jsou úkoly:

Druhy vět: uč. str. 65 a 66/ opsat tabulky do školního sešitu

Věty jednočlenné a dvojčlenné: uč. str. 68/ tabulku opsat do sešitu - procvičování uč. str. 68/ 2 a, b, c

Domácí úkol přes prázdniny: 67/ 5 (stačí tužkou do učebnice) a pracovní sešit str. 30/ celou stránku

S jakýmkoli přáním či dotazem mě neváhejte kontaktovat :-)

 

Přírodopis do 8. 4. 2020

POHYBY ROSTLIN - přečíst text na straně 87 v učebnici a zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis Pohyby rostlin a pak opište shrnutí na str. 87.

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN - přečíst text v učebnici na straně 88 po úkol v zeleném rámečku a zapsat zápis na novou stánku  - ten bude obsahovat velký nadpis Systém krytosemenných rostlin, pak opíšete první 4 věty na straně 88  a vypracuj pracovní list krytosemenné rostliny, nafoť ho a odešli ke kontrole: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - Krytosemenné rostliny

dobrovolný úkol - Herbář

 

ZEMĚPIS do 8.4. 2020

- OPAKOVÁNÍ – Orientace - https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/35168 - výsledky poslat jako fotografii

- za velkou 1 - > vyplnit pracovní list  (komu nejde otevřít - ZDE ve formátu WORD) DO WORDU nebo na PAPÍR + vyfotit a POSLAT na školní email, nebo messenger -> do 20.4.!!

- OPAKOVAT povrch/vodstvo ze sešitu

 

Německý jazyk do 8. 4. 2020

Zkontroluj si, jestli máš napsanou ve slovníčku slovní zásobu z učebnice na str. 44 a 45 a pokus se ji naučit. Dodělej si všechna dříve zadaná cvičení a vypracuj cv. Teil 1 na str 34 a cv. 1 na str. 38, vše v pracovním sešitě.

 

Výchova ke zdraví do 8. 4. 2020

Kdo mně ještě neposlal, tak mi pošlete na školní mail 2 dříve zadané úkoly. Je Vás ještě hodně.

______________________________________________

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE.

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020

1. Průběžné osvojování slovní zásoby z 3. lekce a opakování 2. lekce.

    Prac. list – „Present simple or continuous“

2. Zopakovat si pravidla tvoření minulého času slovesa „be“.

3. Procvičování „was, were, wasn´t, weren´t:

    uč. str. 33/8a (uvedené výrazy doplnit do ŠS, věty na sebe navazují – je nutné jim porozumět)

    prac. sešit str. 25/4 – větu, která je v zadání, napíšete v záporu; druhá věta bude oznamovací  

    – podle obrázku

4. Prac. list – „Sentences with was, were, wasn´t, weren´t“ - prac. list vytisknout a vložit do sešitu 

    (kdo nemá možnost vytisknout, bude psát řešení dozadu do ŠS)

5. Možnosti dalšího procvičování - dobrovolné :-)

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_were.htm

https://first-english.org/english_learning/english_tenses/simple_past/2/43_simple_past_to_be.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_not_were_not.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_wasnt_were_werent.htm

6. Další pokyny ke cvičením

7. Učebnice (D)

    Prac. sešit (D)

    Prac. listy (D)

 

Matematika do 3. 4. 2020

1. Opakovat si „Poměr a počítání s poměry“, „Postupný poměr“ a „Měřítko plánu a mapy“.

2. „Shodnost“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 5/C; 6/D; 7/1, 3, 4; 8/8, 9; 9/10

3. Prac. list 1 (opak. ze 6. třídy)

    Prac. list 2 (shodnost)

4. Shodnost (V)

    Prac. list 1 (V)

    Prac. list 2 (V)

   

 

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Hospodaření s penězi

- zamyslet se nad uvedenými otázkami, opsat je do sešitu a odpovědět na ně:

1. Co špatného často děláme s penězi?

2. Jaké cíle by si měl člověk stanovit, aby měl své výdaje pod kontrolou?

3. Jak nejlépe bychom měli s penězi hospodařit?

 

Fyzika do 3. 4. 2020

Posílám řešení pracovních listů na Hydrauliku: řešení pracovních listů (můžete si zkontrolovat). Řešení pracovního listu z Hydraulického tlaku sem vložím příští týden.

Budeme pokračovat dále. Téma na tento týden je Vztlaková síla. Zde máte zápis, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu (kdo nemůže vytisknout, přepíše si). Nejdříve si přečtěte v učebnici strany 115 a 116 a podle nich si doplňte chybějící slova do zápisu. Potom jsem vám pod zápis vložila jedno cvičení, tak si ho zkuste vypracovat. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda má správně vyplněno, může mi opět poslat vyfocené na můj email. 

 

Dějepis do 3. 4. 2020

Pracovní sešit str. 39 a 40/ všechna cvičení a 41/18. Opakování husitské revoluce. Pracuj nejlépe z hlavy ze svých vědomostí, pomoci ti může učebnice nebo prezentace.

Udělejte si online testy k procvičení učiva: https://www.dejepisne.cz/husite-2-15/   https://www.dejepisne.cz/zs-husitstvi-15/ - na internetu je toho spousta, tak můžete procvičovat nejen husitství, ale i předchozí probranou látku (Lucemburkové, Přemyslovci,...)

Kdo by měl zájem, může se podívat na filmy například: JAN ŽIŽKA, JAN HUS (koho baví dějepis a zajímá se o dějiny).

Podívejte se na perfektní video https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE Projekt Staleté kořeny. Výuková videa, která vznikla k 100 výročí založení Československé republiky.

 

Český jazyk do 3. 4. 2020

Literatura - dokončujte četbu. Připomínám, že do 31. 3. mi máte odeslat vyplněný záznam o četbě. Kdo by měl pocit, že nestíhá a nezvládá, tak dávám možnost do konce týdne (do 5. 4.)

Mluvnice - obohacování slovní zásoby

Zkracování - uč. str. 36,37/ tabulky opsat do sešitu, udělejte si cvičení 37/ 1,3,4 stačí ústně (asi budete potřebovat pomoc rodičů)

Pusťte si písničku od Ivana Mládka: https://www.youtube.com/watch?v=CMpzQeFKrYc a zkuste vypsat co nejvíce zkratek. S pomocí vašich rodičů zkuste rozklíčovat, co jednotlivé zkratky znamenají :-)

Skládání - uč. str. 35/ tabulku opsat do sešitu

Pracovní sešit str. 15/ 5,6,7

Udělejte si testy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/769   https://www.skolasnadhledem.cz/game/367

 

ZEMĚPIS do 3.4. 2020

- kdo chce ZOPAKUJE SI:

– Orientace ASIE (hory + řeky) - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

-  vyplnit ONLINE test - http://www.testpark.cz/testy/zemepis/povrch-asie-vodstvo-asie-1148 (na čas) 

- POVINNĚ – stáhnete si WORD dokument a procvičte si ORIENTACI - vyplněný DOKUMENT pošlete na můj školní email nebo messenger :)

- udělat zápis z PREZENTACE

- vyplnit PRACOVNÍ SEŠIT str. 38/39/40

- Kdo by chtěl cestovat po Asii alespoň virtuálně :) - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/dily/asie/

 

Přírodopis do 3. 4. 2020

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN - přečíst text v učebnici na straně 78 a 79 s názvem Růst rostlin a pak text na straně 80 a 81 s názvem Nepohlavní - vegetativní - rozmnožování rostlin. Zapsat zápis a vypracovat úkol zadaný v části - zápis - rozmnožování rostlin.

zápis - Rozmnožování rostlin

ŽIVOT ROSTLIN - přečíst text na straně 80, vytvořit zápis podle uvedeného zápisu - život rostlin, zápis doplnit o zadaný úkol a opsat tabulku shrnutí z učebnice na straně 80.

zápis - Život rostlin 

Německý jazyk do 3. 4. 2020

Pokud jsi to nestihl, tak si dopiš a douč slovní zásobu z minulé hodiny a udělej si str. 33 v pracovním sešitě.

Výchova ke zdraví do 3. 4. 2020

Děkuji Vám za poslání Dú, kdo ji ještě neposlal, tak ji pošlete. K nové hodině - napište si nadpis "Podpora zdraví" a napište mi, co děláte pro své zdraví dobrého a co špatného a co by jste měli dělat dobrého a neděláte (v případě, že děláte vše, co můžete, tak napište, že děláte vše co můžete). Máte na to 14 dní, příští týden budeme opakovat.

____________________________________________________________________________________________

Období od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Matematika do 27. 3. 2020

1. „Postupný poměr“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 20/3A, 5A, 6A, 8, 9, 11, 12

        uč. str. 20/13 – viz 20/7 (1 díl = 12 : 3, protože číslo 3 v zadaném poměru vyjadřuje nejkratší 

        hranu v kvádru – je ze všech zadaných čísel nejmenší)

2. Prac. list – „Postupný poměr“

3. „Měřítko plánu a mapy“ (opak. ze zeměpisu)

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS

        uč. str. 24/2 (pravítkem nejdříve změřit v uč. délku a šířku pokoje)

        uč. str. 24/5A (upravit zadání: „Vypočítej, jak dlouhou úsečkou bude na mapě zobrazen 1 m ve 

        skutečnosti. Měřítko je a) 1 : 5 …)

        uč. str. 25/7 (pravítkem změřit jednotlivé rozměry)

        uč. str. 25/8 (výměra = obsah), 25/9, 25/10, 27/14A, 28/9 a 10A

4. Prac. list – „Měřítko plánu a mapy“

5. Prac. list 1 (V)

    Prac. list 2 (V)

 

Anglický jazyk do 27. 3. 2020

1. Opakujte si 2. lekci (především slovní zásobu; zájmena; výrazy určující prostý nebo průběhový čas např. often, now …; tvoření přítomných časů; tázací slova: „what, where, when, why, which, how often“)

2. Procvičování přítomných časů:

- písemně vypracovat prac. listy - prac. listy vytisknout a vložit do sešitu (kdo nemá možnost vytisknout, bude psát řešení dozadu do ŠS)

Prac. list 1 „Grammar Error Correction“ (oprav chyby, které se týkají tvaru sloves v přítomném čase prostém)

Prac. list 2 – procvičování „Present simple tense“ a „Present continuous tense“ (přítomný prostý a průběhový čas)

Pokud máte možnost, můžete mi vyplněné prac. listy zaslat na e-mail. Pošlu Vám zpětnou vazbu, správné řešení prac. listu.

3. Lekce č. 3 – průběžně se učte slovní zásobu

- sloveso „be“ v minulém čase: zápis (vytisknout a nalepit popř. přepsat do ŠS)

- uč. str. 32/1 – přečíst si (popř. vyhledat neznámá slovíčka)

- uč. str. 32/3a – doplnit do ŠS „was“ nebo „were“ (psát celé věty), na další řádek pak napsat „Negative“ (zápor) a psát už jen číslo věty a správnou variantu záporu tzn. „wasn´t“ nebo „weren´t“ (pokud chcete, můžete samozřejmě znovu psát celé věty)

- prac. sešit str. 24/1, 2, 3 (opět je nutné větám i rozumět)

 

Fyzika do 27. 3. 2020

Na následujících odkazech procvičit Vlastnosti kapalin a Kapilární jevy. Po každém cvičení se vám zobrazí výsledek. Prosím napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz vaše výsledky z obou cvičení. Tady ukázka, jak to bude vypadat: Cvičení č. 1: Otázek bez chyby: 15, otázek s chybou: 0, úspěšnost: 100 %, Cvičení č. 2: Otázek bez chyby: 16, otázek s chybou: 0, úspěšnost: 100 %. Můžete se podívat i na řešení a na to, co jste měli špatně. Nezapomeňte se, prosím, v emailu podepsat :) Kdyby vám něco nefungovalo nebo jste něčemu nerozuměli, neváhejte mi napsat na email.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3655

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3658

Dále přečíst v učebnici na str. 110 - 112 - Hydrostatický tlak.

Napsat tento zápis do sešitu: Hydrostatický tlak

Vytisknout a vypracovat pracovní list: Hydrostatický tlak - PL, nalepit nebo vložit do sešitu. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda pracovní list správně vyplnil, může mi pracovní list vyfotit nebo oskenovat a poslat na můj email. Popřípadě za zdařilé vyplnění vás odměním malou jedničkou. Pokud nemáte možnost vytisknout, pište odpovědi do sešitu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email :)

 

Výchova k občanství do 27. 3. 2020

Peníze - vypracovat přiložený pracovní list (můžete si jej vytisknout, vlepit do sešitu a doplnit, nebo zapište odpovědi do sešitu)

Peníze - pracovní list

 

Český jazyk do 27. 3. 2020

Mluvnice - odvozování přídavných jmen a sloves

- uč. str. 42 a 44/ přečíst tabulky

- cvičení uč. str. 43/ 2, 4 (do sešitu)   45/ 2 (do sešitu)     44/ 7  (do učebnice)   45/ 4 (do učebnice)

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 14/ 1,2,3    str. 16/ celou stránku     str. 17/ 6,7,8,9

Procvičujte pravopis, ten vám moc nejde :-)

https://www.pravopisne.cz/

Sloh

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 64/ celou stránku

Literatura

- Pokračujte v četbě

- Do konce března zašlete na můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz) vyplněný záznam o četbě. Záznam o četbě

Doporučuji se podívat na pořady na ČT2. Pro 2. stupeň je určený pořad Odpoledka. Lepší něco než nic :-)

 

Dějepis do 27. 3. 2020

Pokračování v tématu - HUSITSTVÍ - zápis do sešitu. Prezentace

Podívejte se na videa na youtube - Dějiny udatného národa českého

https://www.youtube.com/results?search_query=husitstv%C3%AD+d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda

Přírodopis do 27. 3. 2020

OPAKOVÁNÍ - LIST, KVĚT, PLOD (i jako nadpis do sešitu)

Do školního sešitu vypracuj celými větami odpovědi na otázky z učebnice:

84/1 - 8 (u otázky1 a 2 stačí vypsat dané části květu); (Celými větami znamená: např. u otázky 1: Květ s rozlišenými květními obaly obsahuje pestík, tyčinky, ...)

85/ 1 - 3 a 87/ 1, 2

ROZŠIŘOVÁNÍ PLODŮ A SEMEN - přečíst text v učebnici na straně 86, vytvořit zápis - čím jsou rozšiřována, jak je která rostlina k tomu přizpůsobena, jak tomu napomáhají různí živočichové i mravenci a která rostlina svá semena rozšiřuje samovolně (sama)?

Pak do sešitu vypracuj otázky 87/1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

Pak si učivo zopakuj a ověř jeho zvládnutí na těchto stránkách:

List: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2127

Květ, květenství: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2126

Plod: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2128

 

ZEMĚPIS do 27.3. 2020

- opakování – Orientace ASIE (hory + řeky) - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

- ASIE - opsat z PREZENTACE

- PŘEČTI text z ofocené učebnice a DOPLŇ do TABULKY ve WORDU + vlep do sešitu (str. 10 – 11)

- dobrovolný úkol za 1 v PREZENTACI č. 2

- ofocené strany:10, 11, 12, 13

 

Německý jazyk do 27. 3. 2020

Dopsat do slovníčku a naučit se slovní zásobu z uč. na str. 44 a 45 (od "das Casting" po "Russisch") včetně slovíček a slovních spojení psaných kurzívou.

 

Výchova ke zdraví do 27. 3. 2020

Psal jsem Vám úkol na minulý týden, ale nějak zmizel, takže ho znovu zopakuji. Budu po Vás chtít to samé, na čem jsme byli domluveni, z čeho jsme měli psát písemnou práci. 

Napíšete určité prvky, obrazy, obraty a aspekty, které mají v reklamním světě svou ověřenou sílu a které působí (to co máte napsané v sešitě - vtip, humor, nadsázka atd.) a napíšete konkrétní příklady reklam - popis reklamy a co ta reklama propaguje. Můžete použít reklamy, co jste viděli v televizi nebo v jiných sdělovacích prostředcích, případně si tuto reklamu můžete sami vymyslet. To vše mně pošlete, s Vaším jménem, do půlnoci 29. 3. 2020 (neděle) na "v.moudry@zszdounky.cz".Upozorňuji, že stejné práce nebudu počítat.

 _______________________________________________________________________________________________________

Období od 11. 3. do 20. 3. 2020

 

Matematika do 20. 3. 2020

1. „Počítání s poměry“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 15/3A, 15/4A, 15/2, 16/6 b,c

        uč. str. 17/9, 10A, 11

    c) prac. list (vytisknout, vypracovat a vložit do ŠS popř. psát řešení do ŠS)

2. Další pokyny k výpočtům.

    Prac. list (V)

 

Anglický jazyk do 20. 3. 2020

Procvičování „zájmen“:

- písemně vypracovat prac. list

(vytisknout a vložit do sešitu popř. psát řešení dozadu do ŠS)

Opakování učiva:

prac. sešit str. 22, 23 (věty si umět i přeložit)

nápověda:

cv. 4: číslo 2, 5, 7, 8, 9, 10: průběhový čas: číslo 3, 4, 6: prostý čas

cv. 6: 2. věta: Ona musí dělat domácí úkol. 3 věta: On je musí ostříhat. 4. věta: Oni musí přestat mluvit. 5. věta: (já) Musím nosit brýle. 6. věta: (my) Musíme přinést foťáky.

 

Výchova k občanství do 20. 3. 2020

Učebnice: "Vlastnictví versus život" - učebnice str. 44 shrnutí dole opsat do sešitu

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Literatura - četba. Přečíst legendární a velmi vtipné povídky od Šimka a Grossmanna (viz odkaz)

https://sigrosada.webnode.cz/povidky-s-g/   

Dále žáci přečtou minimálně 1 knížku (budou vyplňovat poté ve škole čtenářský záznam)

Sloh - Výtah

- uč. str. 119/ tabulku opsat do sešitu

- uč. str. 120/ 2 a) do sešitu vypracovat

Mluvnice - opakování obohacování slovní zásoby (učebnice str. 29)

- měli domácí úkol uč. str. 33/ 2 v sešitech zopakovat (slovo základové a odvozené, slovotvorný základ)

- ODVOZOVÁNÍ - pomocí předpon, přípon, koncovek

- uč. str. 34/ 3,4,5 podtrhat v učebnici

- 34/ 6 udělat do sešitu

- Odvozování podstatných jmen - str. 38, 39, 40 přečíst tabulky

- do sešitů vypracovat 39/ 2 a),b),    40/ 2,     41/ 1

 

Matematika do 13. 3. 2020

Procvičování učiva "Poměr v základním tvaru".

Vypracovat do ŠS:

- uč. str. 13/10 d) oba zlomky převést na des. č. a poté stejný postup jako předchozí příklady nebo počítat postupem "dělení zlomků" a výsledek bude také ve tvaru zlomku

- uč. str. 13/11, 12 (ověřit výpočtem), 13, 14, 7, 8, 9

- uč. str. 13/15, 14/16 - promyslet (popř. zapsat postup řešení)

 

Anglický jazyk do 13. 3. 2020

Procvičování "must": prac. sešit 21/6 - napsat věty s "must", slovesem v rámečku a věty dokončit podle obrázku.

Opakování učiva:

uč. str. 30/2 - spojit otázku a odpověď - řešení zapsat do ŠS, umět věty přeložit do Čj

uč. str. 30/3 - slovní zásoba - najít zvíře

uč. str. 30/1 - do ŠS napsat kladné a záporné věty v průběhovém čase podle obrázků

 

Přírodopis do 20. 3.

Nadpis květenství - vysětlit, co to je

Nadpis opylení a oplození - opsat shrnutí na straně 85, překreslit nebo okopírovat a nalepit obrázek 35 na straně 85

Nadpis plody - opsat shrnutí na straně 86

úkol: U daných plodů uveď, zda se jedná o suchý nebo dužnatý plod a přesně uveď název druhu plodu

např. rajče - dužnatý plod, bobule

jablko, angrešt, okurka, lískový ořech, lusk hrachu, švestka, hruška, třešně, okurka, makovice, plod slunečnice, meruňka

vypracovat pracovní list s názvem květ, květenství

pracovní list - květ, květenství

 

Německý jazyk do 13. 3. 2020

pracovní sešit: Dodělat cv. 14 na str. 28 a vypracovat cv. 15 a,b na str. 29.

 

Dějepis do 20. 3. 2020

Viz prezentace - Husitství - zápis do sešitu

Prezentace Husitství ke stažení

- Pracovní sešit str. 37/ 2,3

- Pracovní sešit str. 38/ 4,5,6

 

Fyzika do 20. 3. 2020

Vypracovat pracovní list (viz příloha) - Pascalův zákon.

Je možno pracovat se sešitem. 

Pracovní list - Pascalův zákon

Vyplnit pracovní listy Hydraulika 1 a Hydraulika 2 (vytisknout a nalepit do sešitu, kdo nemůže vytisknout, odpovědi přepíše do sešitu). 

Učebnice str. 102 - 104 přečíst a udělat zápis.

 

ZEMĚPIS do 20.3. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT - opakování str. 14/15/16/17

- ASIE - opsat z PREZENTACE

- nakreslit 2 slepé mapy ASIE (povrch + vodstvo) a udělat orientaci

- vyplnit PRACOVNÍ SEŠIT str . 34 - 37

- na těchto stránkách procvičit Přírodní podmíny + Vodstvo:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2246

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2247