Období od 30. 11. do 4. 12. 2020

V tomto týdnu prezenční výuka ve škole dle mimořádného rozvrhu hodin, pak rovněž každý lichý týden do odvolání.

V týdnu od 7. 12. distanční výuka (doma) - už vše přes MS Teams, pak rovněž každý sudý týden do odvolání.

__________________________________

Období od 23. 11. do 27. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)! 

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

VŠE NALEZNETE ZADÁNO I V MS TEAMS, ZKUSTE TEDY PRACOVAT PŘEDNOSTNĚ S MS TEAMS :-)

 

Anglický jazyk - skupina B (Pol)

slovíčka z 2. lekce - všechna

učebnice:

24/1 - do sešitu si překreslete obálku i s adresou a popisky

WB 20/1,2,3

do čtvrtku 26.11. do 18h 

 

Fyzika + fyzika cvičení 

Téma - Atom - úkolem je doplnit správná slova do textu a nakreslit obrázek atomu s popisem. Mail: j.smazilova@zszdounky.cz

Termín splnění úkolu je do 24. 11. do 15,00 hodin.

Stavba atomu

Přírodopis

Téma: Onemocnění způsobené bakteriemi. Sinice. Úkolem je zapsat zápis a potvrdit splnění úkolu a to dne 26. 11. do 9,30 hodin.

Mail: j.smazilova@zszdounky.cz

 zápis - onemocnění způsobené bakteriemi

zápis - sinice

Pěstitelské práce

Téma: Výživa rostlin - úkolem je zapsat zápis a odevzdat do 25. 11. do 15,30 hodin.

Mail: j.smazilova@zszdounky.cz

zápis: výživa rostlin

 

Český jazyk

Mluvnice -  do školního sešitu opsat tabulku z učebnice na str. 41 dole - Jmenné tvary přídavných jmen

Procvičování přídavných jmen - videovýuka přes MS Teams - pondělí a středa - všichni od začátku vyučovací hodiny

Literární výchova - Sběratelé lidové slovesnosti - K. J. Erben a B. Němcová

- do literárního sešitu vlepit níže uvedené pracovní listy a vypracovat je, nebo informace z prac. listu přepsat do sešitu

K. J. Erben 

B. Němcová

 - do 25. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že jsi dané zadání vypracoval/-a - nebo již můžete zkusit odevzdat v MS Teams

Pracovní list - B. Němcová budu hodnotit, kdo mi jej pošle, tak si vytisknu, jinak zkontroluji ve škole.

Sloh - Inzerát - z učebnice str. 110 - udělat stručný zápis do slohového sešitu

- pracovní sešit str. 49,cv. 3,4

 - do 26. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že jsi dané zadání vypracoval/-a - nebo již můžete zkusit odevzdat v MS Teams

 

Matematika

1) Opakujte si výpočet povrchu krychle a kvádru (samostatná práce 25.11.).

2) Vypracujte následující cvičení:

sít krychle a kvádru

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3351

povrch krychle a kvádr

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3348

Zašlete mi fotografii splněných kvízů do 24.11. do 18 hod. (nebojte se, kvízy nejsou na známky - pokuste se je ale vyřešit co nejlépe); můžete posílat i do MS Teams.

 

Cvičení z matematiky

Vypracujte následující cvičení z 1. dílu uč. M6:

1) uč. 76/7 – nápověda ke všem částem cvičení: každá krychle má 12 hran

2) uč. 77/9 – nápověda:

- můžeš si např. spočítat obsah jedné stěny o délce strany 2 cm

- zjisti si, kolik takových stěn má každá ze tří krychliček – pozor na to, že nepočítáme stěny, které jsou „uvnitř“ tělesa a naopak musíme započítat i ty stěny, které zrovna nevidíme např. vzadu, naboku, dole

- obsah jedné stěny vynásob počtem stěn celého tělesa (viz krok 2)

Příklady jsou trochu „jiné“ – řešení (nebo alespoň pokus o jejich vyřešení) mi zašlete do 27.11. do 18 hod. (ve výuce 30.11. si pak popř. řekneme postup).

Pokud správně vypočítáte oba příklady a uvedete i postup, získáte jedničku.

 

Anglický jazyk - skupina A (Val)

1) Vypracujte cv. v prac. sešitě 16/1; 16/4

2) Vyplňte prac. list (můžete si vytisknout a vyplnit nebo psát čísla vět pod zadání a k nim správné řešení)

3) Opakujte si slovní zásobu z tématu "rodina", přivl. přídavná jména a přivl. pád (samostatná práce 24.11.)

4) Další dobrovolné procvičování 😊:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/affirmative-negative-questions-write

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/short-answers-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/short-answers-write

https://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g46-elementary-sentence-reordering.php

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/to_be_quests.html

http://www.autoenglish.org/gr.tobe.i.htm

Vyplněný prac. list mi zašlete do 27.11. do 18 hod.

 

Výchova ke zdraví

Vyplnit google kvíz  https://docs.google.com/forms/d/1dJ4eu20cACDz-DwFIQCS9qkKf0YK2_yYkHni9mRLmj8/edit

Tělesná výchova

SOUTĚŽ - každý sám doma si stopne 1 minutu a spočítá si on sám, nebo jiný člen rodiny, kolik naskákal přes švihadlo po dobu 1 minuty. Svůj výsledek poslat do 26. 11. 17 hod. na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz 

Nejlepší výsledky budou vyhodnoceny a bude i slavnostní online vyhlášení :-) z každého ročníku 1.-3. místo kluci i holky.

Informatika

Seznámení s funkcí MALOVÁNÍ.

Otevřete si program malování a něco zkuste nakreslit. Své výtvory mi odešlete do 24. 11. 17 hod.  na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz, nebo odevzdejte v MS Teams.

 

Výchova k občanství

Napište si do sešitu nadpis Role členů rodiny. Vypište si stručně z učebnice ze str. 27, jakou roli může mít žena v rodině a jakou roli může mít muž v rodině (pro sebe se zamyslete, jak je to u vás). Do 24. 11. do 16:00 mi napište informaci (na Teams / email p.rikovska@zszdounky.cz), že jste si udělali krátký zápis.

Úkol do 30. 11. - Sestavte rodokmen vaší rodiny (vzor, příklad je v učebnici na str. 28). Nemusí být až tak obsáhlý. Vytvořte jej na papír a přineste do školy na hodinu Vko. Dejte si na úkolu záležet, budu jej známkovat.

 

Dějepis

Dokončujeme pravěk. Napište si do sešitu nadpis - Stěhování národů. Pracujte s internetem, najděte si, co to znamená stěhování národů, jaké jsou příčiny stěhování národů (stručně zapište do sešitu). Zkontroluji ve videovýuce.

Vyzkoušejte si, jak jste na tom se znalostmi o pravěku.

Zde je kvíz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4116

Napište mi do 25. 11. do 16:00 (do Teams / na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz), jak jste v kvízu dopadli.

Zěměpis

- opište si zápis a vyplňte pracovní list (kdo nemá možnost tisku, napíše do sešitu jen správné odpovědi)

- pošlete do 26.11. na MS Teams nebo šk. email

 

Výtvarná výchova

- projeďte si prezentaci a odpovězte, který umělec se vám nejvíce líbil/nebo vás oslovil jeho styl/pobavil + proč (1 věta) do 26.11.

 

Hudební výchova

Dobrý den, informace k předmětu naleznete ZDE.

________________________________

Období od 16. 11. do 20. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

16. 11. PROJEKTOVÝ DEN - "videovýuka" realizována ne dle rozpisu v daných předmětech, ale s třídními učiteli dle jejich pokynů

17. 11. státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii"

Učivo zadáno na dny 16.11., 18. 11. - 20. 11.

 

Anglický jazyk - skupina B (Pol)

tento týden budeme procvičovat dny v týdnu a otázku u slovesa "to be"

naučit slovíčka 2D

učebnice:

22/3b - přečíst a přeložit rozhovor; 3a - odpovědět na otázky do sešitu

23/4b - seřaďte slova a vytvořte otázku - do sešitu

WB: 18/1,2,3

do čtvrtku 19.11. do 18h

 

Český jazyk

Mluvnice - procvičování stupňování přídavných jmen ve videovýuce ve středu (1.skupina na meet.jit.si, 2.skupina na Skype, nebo pokud v pondělí zvládnete práci s MS Teams, zkusíme to už tam)

Sloh - uč. str. 112 - tabulka nahoře "Zpráva, oznámení" - zapsat do slohového sešitu

- vypracovat úkol v pracovním sešitě - str. 50, cv.6 a str. 51, cv. 8

do 19. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že jsi dané zadání vypracoval/-a - nebo již můžete zkusit odevzdat v MS Teams

 

Výchova ke zdraví

Téma hodiny: Zneužívání návykových látek. Zápis a probíraná látka viz prezentace. Pokud na "slidu" je napsáno zapsat, tak tyto informace si opíšete do sešitu.

 

Informatika

 Udělejte si počítačový kvíz - viz prezentace. Prezentaci je potřeba si spustit. Zeleně se vybarví správná odpověď, červeně ta špatná.

 

Tělesná výchova

Tento týden mám pro vás připravený sportovní kvíz na známky. Odkaz zkopírujete do vyhledávače. Otevře se vám kvíz, kde vyplníte svůj email, na který vám potom pošlu váš výsledek a hlavně budu vědět, kdo kvíz splnil. Kvíz prosím vyplňte do pátku 20. 11.

Prosím ti, kteří mají email, podle kterého nepoznám, o koho se jedná, napište mi na email nebo messenger. Děkuji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPB5fDuuaobBThB3SuXffojEXa9rsvJ2t265RXzgGGGSuPQ/viewform?usp=sf_link

 

Dějepis

Napište si do sešitu nadpis Germáni.

Podívejte se na krátké video https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI a odpovězte do sešitu v odrážkách na otázky: Proč se Germáni nazývali barbaři? Proti komu bojovali? Kdo zvítězil? (zkontrolujeme v následující videovýuce)

Překreslete si do sešitu křížovku, vyluštěte ji. Řešení křížovky mi napište přímo do e-mailu. Pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 18. 11. do 16:00.

 

Fyzika

Úkol bude zadaný až na další týden, ale protože jsme toto učivo probírali 13. 11., můžete si úkol vypracovat již tento týden. Úkolem je doplnit správná slova do textu a nakreslit obrázek. Úkol nafotíte a odešlete na mail: j.smazilova@zszdounky.cz do 24. 11. do 15,00 hodin.

Stavba atomu

 

Přírodopis

Téma: Bakterie - úkolem je do sešitu napsat celými větami odpovědi na otázky 1 a 2 z učebnice na straně 21, úkol vyfotit a poslat na mail: j.smazilova@zszdounky.cz dne 19. 11 do 10,00 hodin.

 

Pěstitelské práce

Téma: Ovoce - vypracuj online cvičení, vyfoť obrázek, který se ti zobrazí po úspěšném zvládnutí úkolu a pošli na mail: j.smazilova@zszdounky.cz do 18. 11. do 15,30 hodin.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4447

 

Matematika

Opakujte si „převody jednotek obsahu“ a „výpočty obsahu“ (samostatná práce 18.11.).

Přečtěte si a zkuste si promyslet uč. 73/6, 7 (vypočítáme společně ve výuce).

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vypočítané příklady zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 20.11.

 

Anglický jazyk - skupina A (Val)

1) Přeložte spojení týkající se členů rodiny a přivlastňování: zde

2) Opakujte si průběžně slovní zásobu na téma „rodina“ a přivlastňovací příd. jména + přivl. pád (samostatná práce příští týden)

3) Vytiskněte a nalepte si do ŠS (nebo opište) sloveso „být“ - otázky

4) Přečtěte a přeložte si text uč. 20/1 – na videovýuku

5) Dobrovolné prac. listy – pokud chcete procvičovat, můžete si vybrat: č. 1; č. 2, č. 3

 

Přeložená spojení a popřípadě vyplněné dobrovolné prac. listy (nebo třeba jen některý) mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 20. 11.

 

ZEMĚPIS

- opište si ZÁPIS a splňte úkol

-  5 příkladů, podle čeho v přírodě můžeme určit světovou straně vyfoťte a pošlete na šk. email nebo messenger do čtvrtku 19.11.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- zapojení do SOUTĚŽE, proto prosím pečlivě přečtěte zadání

- fotky hotových děl zasílejte na šk. email do 17.11. 

 

Výchova k občanství

Udělejte si zápis do sešitu s nadpisem Rodina.

Rodina = skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí

Typy rodiny: úplná (rodiče + děti)

                   neúplná (jeden z rodičů chybí - rozvod, úmrtí apod.)

                   rozšířená (rodiče + děti + další příbuzní žijící s nimi v jedné domácnosti)

Funkce rodiny: biologicko-reprodukční - zajišťuje pokračování lidského rodu

                      emocionální - zajišťuje svým členům citové zázemí, pocit jistoty a bezpečí, lásku

                      výchovná - rodiče vychovávají své děti, předávají jim své zkušenosti a znalosti

                      ekonomická - zabezpečuje svým členům živobytí (stravu, bydlení, oblečení apod...)

Odpovězte do sešitu na tři otázky: Co pro tebe znamená rodina? Co je v rodině nejdůležitější? Jak se pozná podle tebe správná rodina? Zápis s odpověďmi vyfoťte a pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 18. 11. do 16:00.

______________________________________

Období od 9. 11. do 13. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

ZEMĚPIS

- Opište si ZÁPIS

- ÚKOLY: vyplnit ONLINE KVÍZ o GLÓBU a vypočítat 2 PŘÍKLADY do sešitu -> poslat do 11.11. na šk. email nebo messenger

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- Na následujících 14 dní nás čeká zapojení do SOUTĚŽE, proto prosím pečlivě přečtěte zadání

- fotky hotových děl zasílejte na šk. email do 17.11. 

 

Tělesná výchova

Zkuste vydržet týden a každý den si udělejte 100x snožmo přes švihadlo a 20x dřep.

Síla nepochází z fyzických schopností, ale z nezlomné vůle.“  Mahátma Gándhí

 

Informatika

Do pátku 13.11. mi odešlete na email r.mejzlikova@zszdounky.cz vaši narozeninovou pozvánku. Pracujte ve wordu nebo jiném textovém editoru. Pozvánka by měla obsahovat kdy a kde se oslava koná. Co si mají vzít pozvaní s sebou, jaký bude program, v jakém duchu bude "párty" probíhat a tak dále. Buďte kreativní a překvapte mě svými výtvory. Pozvánka bude obsahovat i obrázky.

 

Výchova ke zdraví

Tématy tohoto týdne jsou zásady hygieny, což je velmi aktuální téma v současné době. Druhým tématem je vedení záznamu o volném čase.

1. Do vašich sešitů si dáte nadpis - Zásady hygieny a v bodech vypíšete, jaké jsou ty nejdůležitější.

2. Druhý nadpis bude - Vedení záznamu o volném čase. Úkol je popsán v učebnici na straně 102. Tabulku si překreslíte do sešitu a budete si zaznamenávat jednotlivé údaje (čas s trávený u PC, mobilu, televize a čas strávený pohybem, sportem, pobytem venku atd.)

3. Poslední úkol bude, že si uděláte 2 sloupečky. Do jednoho napíšete, co vám dává strávený čas u mobilu, PC, televize a co vám naopak bere.

Vyfocené sešity se splněnými úkoly mi odešlete do pátku 13.11. na email r.mejzlikova@zszdounky.cz

 

Anglický jazyk - skupina B (Pol)

tento týden budeme procvičovat sloveso "to be"

naučit slovíčka 2C

učebnice:

20/1 - přečíst si a přeložit příběh

21/3 - přepište věty na otázky - do sešitu

21/4b - odpovězte použitím krátké odpovědi

WB: 16/1,2,3,4; 17/5,6

do čtvrtku 12.11. do 18h na Messenger

 

Český jazyk

Mluvnice -  videovýuka - rovnou na Skype - v pondělí a ve středu dle rozpisu

Stupňování přídavných jmen - do sešitu vlepit níže uvedený materiál, popř. si jej opsat

Stupňování přídavných jmen

- během pondělí, nebo úterý se podívat na výukové video ke stupňování přídavných jmen (viz materiál níže), ve středu budeme stupňování procvičovat během videovýuky

Video - stupňování přídavných jmen

Literární výchova - Lidová slovesnost - do sešitu vlepit níže uvedený materiál, popř. si jej opsat. Vše se naučit!

Ústní lidová slovesnost

- do 12. 11. do 17 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan zápisu, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že si zápis do sešitu vlepil/opsal

Sloh - Objednávka - v učebnici na str. 111 přečíst informace o objednávce

- vypracovat úkol v pracovním sešitě na str. 50, cv. 5

 - do 13. 11. do 12 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolu, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že si úkol vypracoval

 

Matematika

1) Napište si do ŠS nadpis: Geometrická tělesa a pod nadpis vypište názvy těles z rámečků na str. 66 a 67 nahoře (pokud chcete, můžete si udělat i náčrtky) 

2) Síť krychle a kvádru - vytiskněte a nalepte si do ŠS (popř. přepište). 

3) Zadání úkolu:

uč. 64/8

uč. 64/9

Nápověda pro ty, kteří si s úkolem neví rady 😊: zde

Vyřešené příklady zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 10.11. (společně zkontrolujeme 11.11.).

4) Zopakujte si jednotky délky a výpočet obvodu (samostatná práce ve videovýuce 11.11.)

 

Další dobrovolné procvičování jednotek obsahu:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3343

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6583

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vypracovaná cvičení mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 13.11. do 16 hod.

 

Anglický jazyk - skupina A (Val)

1) Vytiskněte a nalepte si do ŠS (nebo opište) přivlastňovací příd. jména

2) Vypracujte v prac. sešitě cv. 15/5 (společně zkontrolujeme 17.11.)

2) Vyplňte prac. list

Vyplněný prac. list mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 13. 11. do 16 hod.

3) Zopakujte si část lekce 2/A - státy a sloveso "být" (samostatná práce ve videovýuce 12.11.)

 

Jednoduché opakování členů rodiny pro dobrovolníky (pexeso) 😊:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1739

 

Dějepis

Udělejte úkol, který se nachází zde. Pokyny jsou napsané uvnitř. Pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 11. 11. do 16:00.

Podívejte se na krátké video (Keltové): https://www.youtube.com/watch?v=Wq2kdzve9sU  

13.11. - test ve videovýuce (Mladší, střední a pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná)

 

Výchova k občanství

Vyplňte kvíz (téma - občan, škola, člověk v rytmu času) - je na známky. Odkaz zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFYn6YnNzGp3P6z_6VxX2lVg4UHvd50P2VtC16lV8X1tx5WA/viewform?usp=sf_link

Kvíz vyplňte do 13. 11. do 13:00. Kvíz odevzdaný po termínu budu počítat jako neodevzdaný.

Nakreslete si do sešitu Vko tabulku, která je zde. Veďte si každý den do tabulky záznam o čase stráveném na pc, telefonu, tabletu, televizi a záznam o času stráveném pohybem. Příklad, jak může tabulka vypadat, je v dokumentu. Tabulku vyfoťte/oskenujte a pošlete na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 13.11. do 20:00.

 

Hudební výchova

Dobrý den, informace k předmětu naleznete ZDE.

 

Fyzika + cvičení z fyziky

Téma: Částice látek - vytisknout a nalepit do sešitu ze předu nebo přepsat do sešitu ze předu uvedený zápis, do kterého doplníte obrázky molekul dle pokynů a pošlete mi zprávu, že jste úkolu rozuměli a splnili ho a to na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz dne 10. 11. do 13, 30 hodin.

Zápis - Částice látek

 

Přírodopis

Téma - Virová onemocnění - do sešitu zapsat zápis Virová onemocnění podle přiloženého souboru nebo zápis vytisknout a do sešitu nalepit.

Zápis - Virová onemocnění

Téma - Bakterie - do sešitu zapíšete nadpis: BAKTERIE a zakreslíte tužkou nebo pastelkami buňku bakterie a popíšete její části podle obrázku 21 v učebnici na straně 20. 

Obrázek bakterie i zápis virová onemocnění v sešitě vyfotíte a odešlete na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz dne 10. 11. do 16,00 hodin.

 

Pěstitelské práce

Téma: Péče o pokojové rostliny - úkolem je vybrat si některou činnost péče o pokojové rostliny (zalévání, odstraňování suchých částí, rosení, očištění od prachu aj.) a o této provedené činnosti mě informovat mailem na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz do 12. 11. do 14,00 hodin.

____________________________________________________________________________________________________________________

Období od 2. 11. do 6. 11. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk - skupina B (Pol)

učebnice:

17/10a,b - doplněné věty napsat do sešitu

18/2 - přečíst a přeložit

naučit slovíčka 2B

WB: 14/1,2,3

do čtvrtku 5.10. do 18h na Messenger

 

Český jazyk

Mluvnice -  videovýuka - rovnou na Skype - 2. 11. 3. vyuč. hodinu, mimořádně 3. 11. 6. vyuč. hodinu, tj. od 12.30 hod. (místo 4.11.) - viz info v e-mailu, který jsem vám (žákům) poslala

Přídavná jména - do sešitu vlepit níže uvedené materiály (skloňování přídavných jmen, tvoření přídavných jmen), popř. si je během týdne do sešitu opsat. Vše je rovněž potřeba se naučit !

Nebojte se však, že je toho hodně, uvedené učivo budeme procvičovat v učebnici a pracovním sešitě během videovýuky. Druhy přídavných jmen a jejich skloňování je opakování učiva z 5. ročníku. :-)

Skloňování přídavných jmen

Tvoření přídavných jmen

Literární výchova - do sešitu vlepit, popř. opsat informace o J. Žáčkovi a J. Seifertovi z níže uvedeného materiálu

- vypracovat hodnocený úkol - rozbor básně - rovněž z níže uvedeného materiálu - úkol (vypracovaný ve wordu, nebo napsaný přímo do e-mailu, nebo čitelně napsaný v sešitě a vyfocený, nebo nascanovaný) následně zaslat do 4.11. do 17 hod. na e-mail reditelka@zszdounky.cz 

Básníci + úkol

Sloh - vypracovat v pracovním sešitě str. 49, cv. 1 a 2 

- do 6. 11. do 12 hod. poslat na e-mail reditelka@zszdounky.cz foto, nebo scan úkolů, popř. kdo nemá tuto možnost, pošle alespoň informaci, že jsi dané zadání vypracoval/-a

 

Přírodopis

téma: Viry - vypracuj uvedené online cvičení a na mail: j.smazilova@zszdounky.cz dne 3. 11. do 15,00 hodin napiš, zda jsi měl/a cvičení bez chyby nebo kolik chyb jsi udělal/a.

Pozor: na otázku, zda jsou viry nebuněčné organismy odpověz, že ano, i když víme, že to nejsou organismy, ale nebuněčné živé soustavy, ale jinak to program vyhodnotí bohužel jako chybu. Před cvičením si ještě zjisti, co znamená pojem bakteriofág.

odkaz na online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1939

 

Fyzika + cvičení z fyziky

Téma: pevné krystalické látky - úkolem je provést pokus, výsledek pokusu ukážeme na kameru ve videovýuce v hodině fyziky. Pokus je potřeba provést nejpozději dne 3. 11.

pokyny k pokusu

 

Pěstitelské práce

Téma: podzimní přípravné práce - úkolem je provést nějakou přípravnou práci venku na zahradě (rytí pozemku, hrabání listí, trhání jablek, sběr padaných jablek aj.), vyfotit se u ní a fotku poslat na mail: j.smazilova@zszdounky.cz do 6. 11. do 15,00 hodin. Kdo nemá možnost nějaké takové činnosti, pak nafotí 5 pokojových rostlin a pojmenuje je, rostliny musí být jiné než v minulém úkolu.

 

Tělesná výchova

Úkol pro tento týden bude velmi jednoduchý. Každý má určitě svou oblíbenou hudbu. Pusťte si ji nahlas a jen tak si zatancujte, hýbejte se, vnímejte hudbu i vaše tělo.  Součástí tělesné výchovy je i umění relaxace (spíše pro kluky, kteří zřejmě nebudou chtít tancovat). Dejte mi vědět, jak se vám úkol líbil a jak jste si vedli :-)

 

 

Výchova k občanství

Projděte si prezentaci, udělejte si z ní zápis do sešitu (datum 2. listopadu, nadpis - Člověk v rytmu času)

Načrtněte si do sešitu časovou přímku (známe z dějepisu), zakreslete do ní svůj rok narození a všechny důležité události svého života, tak jak šly po sobě. Úkol vyfoťte/oskenujte a pošlete mi na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz do 4. 10. do 16:00. Do e-mailu připište, že jste si prošli prezentaci a udělali zápis.

 

Dějepis

Doplňte vynechaná místa do textu, který se nachází zde. Pod textem je nápověda slov. Pracujte přitom s učebnicí str. 23,24. Text slouží zároveň jako zápis (bude v sešitu) - nalepený/opsaný.

Podívejte se na krátké video:https://www.youtube.com/watch?v=KuQmcjPq4Dg

13. 11. - test (střední, mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná) - ve videovýuce dobereme dobu železnou, zopakujeme na test

 

Informatika

Téma internet - vyplň pracovní list a odešli nazpět do pátku 6. 11. na email r.mejzlikova@zszdounky.cz

 

Výchova ke zdraví

Téma - režim dne. Vyplň pracovní list. Kdo může, tak si pracovní list vytiskne, vystřihne text, obrázky a nalepí do sešitu. Kdo nemá možnost, tak si informace z pracovního listu do sešitu přepíše. Vyfocené sešity mi posílejte do pátku 6. 11. na email r.mejzlikova@zszdounky.cz

 

Výtvarná výchova

- seznamte se s pojmem KALIGRAFIE :) 

- fotku hotového úkolu mi pošlete na šk. email m.horakova@zszdounkycz do čtvrtka 5.11

 

Zeměpis

- Opakování - pracovní sešit str. 6 celá (společně zkontrolujeme)

- Opište si zápis na téma TVAR ZEMĚ + doplňte obrázky

- Vyplňte pracovní list na téma GLÓBUS (kdo nemůže vytisknout, napíše odpovědi celými větami do sešitu) a pošlete společně s fotografií rovnoběžek a poledníků v sešitě na šk. email m.horakova@zszdounkycz do čtvrtka 5.11

- ONLINE HODINA (začneme ve středu 7:45 a jednoho/dva z Vás si vyzkouším na téma Sluneční soustava a Měsíc)

 

Matematika

Úkol: sb. 55/10; sb 56/14 b) - počítejte dozadu do šk. sešitu

Vyřešené příklady zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 3.11. do 16 hod. (společně zkontrolujeme 4.11.).

 

Cvičení z matematiky

Zadání úkolu: zde

Vypracovaná cvičení zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 6.11. do 16 hod.

 

Anglický jazyk - skupina A (Val)

1) Vytiskněte a nalepte si do ŠS (nebo opište) členy rodiny: zde

2) Vyplňte prac. list „rodina“ – můžete si vytisknout, vyplnit a poslat nebo v případě, že nechcete prac. list tisknout, můžete 1. část vypsat přímo do prac. listu, 2. část pod prac. list a poslat

Prac. list

Vyplněný prac. list mi zašlete na e-mail v.valachova@zszdounky.cz do 6. 11. do 16 hod.

 

Hudební výchova

Dobrý den, informace k předmětu naleznete v přiloženém dokumentu.

PS: Nově - v elektronické žákovské knížce zapsána známka z písemného prověření. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Období od 26. 10. do 30. 10. 2020

26. 10. a 27. 10. mimořádné volné dny žáků

28. 10. státní svátek

29. 10. a 30. 10. podzimní prázdniny žáků

 

Milí žáci, během volných dnů a prázdnin si odpočiňte, nezapomeňte trávit i čas na čerstvém vzduchu. :-)

Pokud se situace nijak nezmění, 2. 11. ráno zde najdete zadání úkolů na týden!

Hezké podzimní dny! :-)

__________________________________________

Období od 19. 10. do 23. 10. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk - skupina B (Pol)

učebnice:

16/1 - překresli do sešitu vlajky s názvy jednotlivých zemí

16/2 - doplň názvy zemí

16/3 - přečti si rozhovory s porozuměním

na Messenger do čtvrtku 22.10. do 16h

uč se slovíčka z 2. lekce

 

Tělesná výchova (děvčata i chlapci)

Pojďme se všichni společně hecnout a zabránit tak nechtěnému přibírání kil. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by každý člověk měl denně mít alespoň 45 minut pohybové aktivity (počítá se i svižná aktivní chůze se psem například). Zkuste toto pravidlo dodržet plus si 3x za týden zacvičte. Jak? Třeba takto:

30s cvičíš a následně pak máš 15s pauzu mezi cviky. Dohromady bude 8 cviků. Půjdete 2 série. Mezi sériemi (po odcvičení všech 8 cviků) si dáte 2 minuty pauzu. Cviky jsou následující:

1. Švihadlo - snožmo

2. Skipink

3. Panák

4. Dřepy (nezapomeň, jak se správně dřep dělá)

5. Výpady vpřed (střídejte nohy)

6. Vzpor ležmo na předloktích (plank, prkno) Pozor na prohýbání se v bedrech - kdo by už cítil, že nemůže, tak u tohoto cviku výdrž jen 15s - 20s

7. Kliky (pánské, dámské - jak, kdo se cítí)

8. Leh na záda - zvedání pánve

Nezapomeň, že po každém cvičení následuje pořádný STREČINK (protažení). Své výkony, poznámky či připomínky mi posílejte na email nebo messenger. Když k tomu přidáte i svou fotku při jakékoli pohybové aktivitě, budu ráda. Tak jdeme na to :-)

Na závěr ještě jedno životní krédo Emila Zátopka motivující nejen ve sportu: "Nemůžeš? Přidej!"

 

Výchova ke zdraví

Pokračujeme v tématu jídlo, zdraví a zdravá výživa - do neděle 25.10. mi pošlete na email nebo messenger vyfocený úkol. Do vašich sešitů si nakreslíte POTRAVINOVOU PYRAMIDU (viz odkaz). Dejte si záležet. Chci to s kresbou i s popisky.

https://www.google.com/search?q=potravinov%C3%A1+pyramida&sxsrf=ALeKk03ANysVUhl0WP4S73AqJHkJbKH6uw:1603023559514&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=foCpCRtquUR0pM%252C5PXUQ6virCk2fM%252C%252Fm%252F01dk2q&vet=1&usg=AI4_-kT7K6rZfB4vG_UDcnD2bwsCLQss0g&sa=X&ved=2ahUKEwiS_9KOkL7sAhWE3OAKHfuAB_oQ_B16BAgREAM#imgrc=RTkbbYUh_X4nCM&imgdii=994svIaic-QvJM

 

Informatika

Do neděle 25. 10. mi pošlete na email nebo messenger vyplněný pracovní list - vyhledávání informací na internetu. Pracujte přímo v souboru.

 

Český jazyk

Mluvnice 

- do školního sešitu vlepit, popř. opsat (bude to ale náročnější - skloňování oči, uši.... viz odkaz níže)

Skloňování - tabulka do sešitu

- projít si v učebnici tabulky s vysvětlením skloňováním str. 23, 24, 26

Na e-mail: reditelka@zszdounky.cz   do 20. 10. do 14 hod. napište zprávu, že jste si tabulku vlepili/přepsali do sešitu a přečetli si tabulky s vysvětlením v učebnici.

- vyplnit diktát: viz odkaz níže

https://www.diktaty.cz/cv.php?id=63&c=blue&nr=02

Výsledek diktátu poslat buď formou fotografie, nebo dole pod diktátem je možnost odeslání ve formátu pdf "Uložit výsledek", ten se uloží ve formě pdf a tento soubor pak poslat jako přílohu e-mailu na: reditelka@zszdounky.cz do 21. 10. 17 hod.

- videovýuka 21. 10. - přihlašování po dvou skupinách (viz e-mail) - budeme procvičovat odchylky od skloňování podstatných jmen, budeme pracovat s učebnicí a fólií

 

Literární výchova - recitace básní v rámci videovýuky 19. 10. - zprovozněte si kamery

Sloh - jednoduché tiskopisy - poproste o pomoc/kontrolu rodiče a vyplňte v pracovním sešitě podací lístek na str. 48, cv. 2, v učebnici pak složenky na str. 108, cv. 1, a, b,c - na fólii

       - kdo bude chtít, může si jednotlivé tiskopisy vyzvednout na poště

 

Přírodopis

V úterý bude videovýuka na téma: rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou a viry a ve čtvrtek uděláte úkol - Viry - do sešitu napiš nadpis.:Viry a zakresli obrázky dvou virů i s popisem podle učebnice na straně 19. Dále napiš podnadpis: onemocnění způsobené viry a vypiš je podle učebnice ze strany 19.

Vypracované úkoly v sešitě vyfoť a odešli na: j.smazilova@zszdounky.cz ve čtvrtek 22. 10. do 9,30 h.

 

Pěstitelské práce

Téma: okrasné rostliny - vyfoť a pošli obrázek dvou pokojových okrasných rostlin a zapiš jejich názvy. Bylo by fajn, kdyby to bylo i v sešitě.

Odeslat na na: j.smazilova@zszdounky.cz  skupina A dne 19. 10. do 15, 30 h , skupina B dne 21. 10. do 15,30 h 

 

Fyzika + cvičení z fyziky

Téma: Pohyb částic - Proveď pokus - do vyšší sklenice napusť vodu, nech ji chvíli v klidu a pak přisyp malé množství (na špičku lžičky) barviva (potravinářského nebo na barvení vajíček nebo hypermanganu) a nechej 0,5 až 1 den stát, poté pozoruj, vyfoť a fotku pošli na: j.smazilova@zszdounky.cz do čtvrtku 22. 10. do 14,00 h.

 

Anglický jazyk - skupina A (Val)

Videovýuka – procvič. slovesa „to be“; téma: rodina

Úkoly: zadání

Řešení podle pokynů v úkolu zasílejte do 23.10. do 14 hod. na e-mail: v.valachova@zszdounky.cz.

 

Výchova k občanství

Napište mi přímo do e-mailu p.rikovska@zszdounky.cz do 21. 10. do 14:00 , jaký návrh na zlepšení naší školy jste v rámci plnění posledních úkolů vymysleli (návrh bude napsaný i v sešitu, tak jak jsme si naposledy zadali).

Zjistěte, jaký typ učení vám nejvíce vyhovuje, jaký jste studijní typ. Více informací zde v dokumentu.

 

Dějepis

Přečtěte si v učebnici učivo konec doby kamenné - str. 21 a napište do sešitu zápis, který se nachází v přiloženém dokumentu níže.

Do 21. 10. do 14:00 poslat na email p.rikovska@zszdounky.cz vyfocený/oskenovaný úkol, který se nachází zde. Do emailu připište, že jste se seznámili s učivem a napsali zápis konec doby kamenné.

 

Matematika

1. skupina

Videovýuka: Konstrukce trojúhelníku (procvič.) + kontrola 2 př. z DÚ (min. týden)

                   Převody jednotek délky

                   Obvody některých obrazců

 

Úkol na tento týden: zadání

Odpovědi na otázky mi zašlete do 20. 10. do 16 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

2. skupina

Videovýuka: Konstrukce trojúhelníku (procvič.) + kontrola 2 př. z DÚ (min. týden)

                   Převody jednotek délky

                   Obvody některých obrazců

1) Vytiskněte a nalepte si do sešitu (popř. opište) zápis č. 1 – k minulému týdnu.

2) Vypracujte do šk. sešitu pod zápis č. 1 cvičení: 47/3, 48/6A (pro kontrolu přikládám řešení – obtaženo fixou pro viditelnost).

3) Vytiskněte a nalepte si do sešitu (popř. opište) zápis č. 2 – k minulému týdnu.

 

Úkol na tento týden: zadání

Odpovědi na otázky mi zašlete do 20. 10. do 16 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

 

Cvičení z matematiky

Úkol: zadání

Vypracovaná cvičení mi zašlete do 23. 10. do 14 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

 

ZEMĚPIS

- ve STŘEDU – během online VÝUKY malý test na známky (od začátku učiva po Sluneční soustavu – včetně)

- ZÁPIS + úkol -> odpovědi pošlete na šk. email do 22.10.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- Úkol z předchozího týdne ->vybrat planetu Sluneční soustavy a vytvořit ji

- fotky vytvořené planety pošlete na šk. email do 23.10.

 

Hudební výchova, 19.10. - 23.10.2020,  VI. ročník

Dobrý den,
informace naleznete v přiloženém dokumentu, který je ve formátu pdf.
S pozdravem HORÁK.
PS: Do elektronické žákovské knížky jsou postupně doplňovány všechny Vaše známky a různé informace za 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Období od 12. 10. do 16. 10. 2020

 

VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN ( některé vyučovací hodiny videovýuka,v dalších vyučovacích hodinách plnění a odevzdávání úkolů)!

ŘÁDNĚ DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!

ROVNĚŽ DODRŽUJTE ROZVRH VIDEOVÝUKY!

 

Anglický jazyk skupina B (Pol)

napsat slovíčka z 2. lekce - kontrola ve škole

opakování 1. lekce v rámci přípravy na test - vypracovaná cvičení v pracovním sešitě si v rámci společného opakování zkontrolujeme ve videovýuce, vypracované odeslat do skupiny na Messenger do 15.10. do 14 hod.

 

Český jazyk

Mluvnice - videovýuka 12. 10. a 14. 10. - procvičování podstatných jmen

Literární výchova - naučit pojmy - metafora, metonymie, personifikace, synekdocha, epiteton - ze zápisu v sešitě "Obrazná pojmenování"

                         - naučit zvolenou báseň (výběr jedné ze 4 v sešitě) -  zkoušení v rámci videovýuky, vždy bude někdo vybrán

Na e-mail reditelka@zszdounky.cz zaslat 13.10. do 14 hod. zprávu,že se žák seznámil s úkoly do literární výchovy.

Sloh -    napsat ve škole zadanou slohovou práci (učebnice str. 136, cv. 2a - vybraná slova nadepsat nad slohovou práci, ve slohové práci podtrhnout) - poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz do 16. 10. 8.30 hod. (možné napsat přímo do e-mailu, nebo poslat jako přílohu ve wordu, nebo vyfocenou ručně napsanou práci)

 

Informatika

Úkoly, informace k odevzdání a zadání ke stažení zde.

 

Výchova ke zdraví

Do školních sešitů si vypracujete svůj jídelníček. Co nejčastěji snídáte, svačíte, obědváte a večeříte.

Sami si zkuste říci, co by mělo v jídelníčku převažovat a čemu bychom se měli raději vyhýbat.

Své jídelníčky mi pošlete vyfocené do 18. 10. na můj email.

16. 10. je Mezinárodní den zdravé výživy, tak se pojďme všichni společně zamyslet nad naším stravováním a životním stylem :-)

 

Tělesná výchova

Mám pro vás takovou výzvu. Zkuste pokaždé, když půjdete z toalety, si udělat nějaký cvik (například 5 kliků, 5 dřepů, 5 angličáků, 5 panáků,...). Každý den se zaměřte na jinou partii těla. Uvidíte, jak si po týdnu budete připadat silnější. Do výzvy klidně zapojte i ostatní členy rodiny :-)

V pátek 16. 10. mi dejte vědět na email: r.mejzlikova@zszdounky.cz, jak jste si celý týden vedli + jak jste zvládli úkol do výchovy ke zdraví - tvorba vlastního jídelníčku.

 

Zeměpis

- opsat zápis

- vypracovat ÚKOL (kontrola při online hodině) + odevzdat do 15.10. (včetně)

 

Výtvarná Výchova

ZADÁNÍ

Výchova k občanství

V poslední hodině výchovy k občanství jsme si zadali domácí úkol: Navrhněte školu podle svých představ. Jaké předměty a proč by měla vyučovat, jak by vypadaly vyučovací hodiny, .... + obrázek vlastního návrhu školy (jak by škola mohla/měla podle vás vypadat).

Úkol měl být vypracován do sešitu. Oskenujte nebo vyfoťte mi váš úkol a pošlete jako přílohu na email: p.rikovska@zszdounky.cz. V případě, že nemáte možnost úkol oskenovat nebo vyfotit, úkol vypracujte do wordu a vložte libovolný obrázek školy s komentářem, proč jste takový obrázek zvolili. Termín odeslání: do 14. 10.

Naposledy jsme se zabývali právy a povinnostmi žáků ve škole. Přečtěte si v učebnici na str. 97, jak se vy sami můžete podílet na tvorbě pravidel školy. Napište si do sešitu návrhy, co by se dalo na naší škole podle vás vylepšit. 19. 10. si návrhy přečteme.

 

Dějepis

Podívejte se na krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=2btlze9qW3o

Pracujte s učebnicí - kapitola Mladší doba kamenná a odpovězte na otázky. Otázky ke stažení zde. Odpovědi vypracujte přímo do dokumentu, ten mi zašlete do 15. 10. do 14:00 na e-mail p.rikovska@zszdounky.cz.

V pátek 16. 10. si ve videovýuce otázky a odpovědi společně projdeme. Uděláme si zápis a dokončíme téma Mladší doba kamenná.

 

Fyzika

Pevné látky - do sešitu doplnit zápis a naučit se vlastnosti pevných látek.

Zápis

Odeslat na na: j.smazilova@zszdounky.cz dne 16. 10. do 11, 30 h informaci, že jste zadanému úkolu porozuměli a splnili ho.

Přírodopis

Buňka - v sešitě vynech 0,5 stránky a pak zakresli tužkou obrázek rostlinné buňky podle učebnice a organely popiš propiskou. Organely vybarvi pastelkou podle obrázku v učebnici - např. chloroplasty zeleně apod. Obrázek musí být dostatečně velký - alespoň 12 cm. Nauč se dané organely poznávat.

Odeslat na na: j.smazilova@zszdounky.cz do15. 10. do 8, 30 h nafocený nakreslený obrázek rostlinné buňky s popisem ze svého sešitu.

Pěstitelské práce

Do sešitu zapiš nadpis: Sklizeň a zpracování ovoce, pak uveď tři druhy ovoce, které se sklízí na podzim a ke každému z nich uveď čtyři různé způsoby ´jejich zpracování (či dalšího uskladnění).

Odeslat na na: j.smazilova@zszdounky.cz  skupina A dne 13. 10. do 15, 30 h , skupina B dne 15. 10. do 15,30 h nafocený vypracovaný úkol v sešitě nebo úkol napiš přímo do mailu možno poslat i jako přílohu ve wordu. 

 

Matematika

Videovýuka - Kruh, kružnice, délka úsečky, střed úsečky (konstrukční úlohy). Obrazce – čtverce, obdélníky, trojúhelníky.

Úkoly: zadání zde

Úkoly si narýsujte do domácího sešitu – společně projdeme ve videovýuce 19.10. Odpovědi na otázky mi zašlete do 16. 10. do 14 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.cz.

 

Anglický jazyk skupina A (Val)

Videovýuka: Lekce 2/A – sloveso „to be“ (být) - kladná věta, zápor

Úkoly: zadání zde

Odpověď na otázku zadanou v úkolech a úkol z poslechu mi odešlete do 16. 10. do 14 hod. na e-mail v.valachova@zszdounky.

Vypracovaná cvičení v domácím i prac. sešitě si společně zkontrolujeme ve videovýuce 20. 10.

 

Hudební výchova, 12.10.2020 - 16.10.2020, VI. ročník

Dobrý den.

Vážení, při minulém setkání v předmětu hudební výchova jste psali písemné prověření z témat nota, notová osnova, tón. Výsledek se zápisem do žákovské knížky Vám sdělím při první příležitosti. Ti z Vás, kteří si budou chtít známku opravit mohou tak učinit ústním zkoušením následující vyučovací hodinu, která snad řádně proběhne dne 20.10.2020.
Téma na 13.10.2020
Hudební nástroje - úvod, historie, základní rozdělení:
- do školního sešitu udělejte zápis (z přiloženého dokumentu v pdf s datem 13.10.2020 a číslem hodiny 5, kontrola bude učiněna při osobním setkání),
- v hromadných sdělovacích prostředcích nebo jiném periodiku (učebnice, kniha, apod.) se seznamte s podobou konkrétního nástroje,
- za domácí úkol mi na papír napište jeden strunný hudební nástroj, který se Vám líbí a proč, kdy v prezenční hodině text odevzdáte.
Děkuji.
HORÁK