Zaměstnanci školy

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Mgr. Dana Bayerová zástupkyně ředitelky, učitelka 1.st. d.bayerova@zszdounky.cz
Mgr. Lenka Beranová ředitelka školy, učitelka 2.st.- Čj, Vko reditelka@zszdounky.cz
Mgr. Jitka Bušová  učitelka 1.st. j.busova@zszdounky.cz
Mgr. Zdeněk Ferenz  učitel 2.st. - Z, Tv, Hv z.ferenz@zszdounky.cz
Mgr. Lenka Hausmajerová  učitelka 2.st. - Čj, Vv l.hausmajerova@zszdounky.cz
Alena Hurajtová  vychovatelka ŠD a.hurajtova@zszdounky.cz
Mgr. Vendula Kovaříková  učitelka 1.st., vých.poradkyně v.kovarikova@zszdounky.cz
Mgr. Pavla Manová  učitelka 2.st.- Čj, Nj p.manova@zszdounky.cz
Mgr. Blanka Ondová  učitelka 1.st. b.ondova@zszdounky.cz
Mgr. Drah. Petraturová  učitelka 1.st. d.petraturova@zszdounky.cz
Mgr. Zuzana Polišenská  učitelka 2.st. - Aj,met. prevence      z.polisenska@zszdounky.cz
Mgr. Tomáš Procházka  učitel 2.st. - Tv, Inf, F t.prochazka@zszdounky.cz
Mgr. Lenka Sakařová  vychovatelka ŠD l.sakarova@zszdounky.cz
Michaela Skácelová  vychovatelka ŠD m.skacelova@zszdounky.cz
Mgr. Bc. Jana Smažilová  učitelka 2.st. - Př, Ch, F j.smazilova@zszdounky.cz
Mgr. Věra Valachová  učitelka 2.st. - M, Aj, vých. poradkyně  v.valachova@zszdounky.cz

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

Lenka Brázdilová uklízečka  
Radomír Daněk školník, topič  
Anna Drápalová kuchařka  
Hana Foltýnová uklízečka  
Miloslava Hradečná vedoucí školní jídelny,kuchařka           jidelna@zszdounky.cz 
Hana Pektorová kuchařka  
Zdenka Plachá ekonomka ucetni@zszdounky.cz