Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Parlament nabízí prostor pro vyjádření názorů žáků, možnost podílení se na podobě školy a trénink důležitých dovedností (vzájemná komunikace, spolupráce, organizace, tolerance, ochota ke kompromisu, respektování se navzájem aj.). Zástupci tříd (vždy dva z V. - IX. třídy) na pravidelných jednáních prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přichází s různými změnami a nápady, které by mohly být prospěšné. Žáci o problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole a k většímu podílu žáků na jejím chodu. Cílem dále je, aby si žáci všímali toho, co se ve škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.

 

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Eva Oláhová

Pravidelná zasedání: po předchozí domluvě v úterý od 15.30 hod.

Mimořádná zasedání: dle potřeby v případě organizace akcí apod.