Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Parlament nabízí prostor pro vyjádření názorů žáků, možnost podílení se na podobě školy a trénink důležitých dovedností (vzájemná komunikace, spolupráce, organizace, tolerance, ochota ke kompromisu, respektování se navzájem aj.). Zástupci na pravidelných jednáních prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přichází s různými změnami a nápady, které by mohly být prospěšné. Žáci o problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole a k většímu podílu žáků na jejím chodu. Cílem dále je, aby si žáci všímali toho, co se ve škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou vlastními silami změnit k lepšímu.

 

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Eva Oláhová

Pravidelná zasedání: 

Mimořádná zasedání: dle potřeby v případě organizace akcí apod.