Školská rada

Za obec Dagmar Zrnová, předseda
dasazr@seznam.cz
732 838 678)
Za zákonné zástupce Mgr. Michaela Pospíšilová
  Helena Krésová
  Renáta Nakládalová
Za školu Michaela Skácelová
  Ing. Kamil Gabler